Monitorul Oficial
nr. 478/4 iulie 2002

Rectificare:
  1.   L. nr.64/11-10-1991 
LEGE privind brevetele de invenție
V
  2.   L. nr.203/19-04-2002 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
-
  3.   L. nr.375/11-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
V
Publicare
  4.   L. nr.367/11-06-2002 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
V
  5.   D. nr.516/10-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
-
  6.   D.C.C. nr.172/11-06-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. 3 și ale art. 68 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
-
  7.   O. nr.816/19-06-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
A


Joi, 02 februarie 2023, 03:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.