Monitorul Oficial
nr. 493/9 iulie 2002

Publicare
  1.   L. nr.404/20-06-2002 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
SE
  2.   D. nr.560/19-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
-
  3.   L. nr.405/20-06-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor "mpotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
A
  4.   D. nr.561/19-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor "mpotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
-
  5.   L. nr.408/20-06-2002 
LEGE privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași
V
  6.   D. nr.564/19-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași
-
  7.   L. nr.409/20-06-2002 
LEGE privind înființarea Universității "Danubius" din Galați
V
  8.   D. nr.565/19-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea Universității "Danubius" din Galați
-
  9.   L. nr.410/20-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
A
  10.   D. nr.566/19-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
  11.   D.C.C. nr.142/30-04-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea și funcționarea prefecturilor și a dispozițiilor art. 141 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  12.   D.C.C. nr.157/30-05-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile
-
  13.   D.C.C. nr.160/30-05-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
-
  14.   H.G. nr.686/03-07-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde
A


Marți, 29 noiembrie 2022, 19:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.