Monitorul Oficial
nr. 497/10 iulie 2002

Publicare
  1.   L. nr.422/27-06-2002 
LEGE privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României
V
  2.   D. nr.581/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României
-
  3.   L. nr.423/27-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale
V
  4.   D. nr.582/27-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale
-
  5.   L. nr.425/27-06-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
A
  6.   D. nr.584/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
-
  7.   L. nr.426/27-06-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  8.   D. nr.585/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
  9.   L. nr.427/27-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică
A
  10.   D. nr.586/27-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică
-
  11.   L. nr.428/27-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
V
  12.   D. nr.587/27-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
-
  13.   L. nr.429/27-06-2002 
LEGE privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vâlcea
V
  14.   D. nr.588/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vâlcea
-
  15.   D. nr.589/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava
-
  16.   L. nr.431/27-06-2002 
LEGE privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița
V
  17.   D. nr.590/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița
-
  18.   L. nr.432/27-06-2002 
LEGE privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava
V
  19.   D. nr.591/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava
-
  20.   D.C.C. nr.143/30-04-2002 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
  21.   D.C.C. nr.165/06-06-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (2), precum și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2002
-
  22.   H.G. nr.1.360/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea
V
  23.   L. nr.430/27-06-2002 
LEGE privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava
V


Marți, 23 iulie 2024, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.