Monitorul Oficial
nr. 513/16 iulie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.678/03-07-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Arhivele Naționale ale României și Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivistic, semnat la Moscova la 21 februarie 2002
V
  2.   O. nr.248/21-06-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea și completarea Prescripțiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) CR-12-2002
V
  3.   O. nr.658/23-04-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor
A
  4.   O. nr.1.296/C/05-06-2002 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea cursurilor de reintegrare socială și supraveghere și a concursului pentru ocuparea funcției de consilier de reintegrare socială și supraveghere, șef al serviciului de reintegrare socială și supraveghere sau inspector de reintegrare socială și supraveghere
A
  5.   O. nr.181/17-06-2002 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 46/2002 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
V


Joi, 01 iunie 2023, 05:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.