Monitorul Oficial
nr. 521/18 iulie 2002

Publicare
  1.   O. nr.117/356/248/19-04,21-05,12-06-2002 (M.I.R., M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecțiilor instalațiilor de testare și verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator
A
  2.   O. nr.275/17-06-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice
-
  3.   O. nr.364/27-05-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate de acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman
A
  4.   O. nr.436/18-06-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
A
  5.   C. nr.21/01-07-2002 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți
A
  6.   C. nr.22/01-07-2002 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare
A


Vineri, 31 martie 2023, 12:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.