Monitorul Oficial
nr. 676/11 septembrie 2002

Rectificare:
  1.   L. nr.167/10-04-2002 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V
  2.   H.G. nr.709/03-07-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
A
Publicare
  3.   D. nr.739/21-08-2002 
DECRET privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945
i
  4.   O.U.G. nr.104/05-09-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
V
  5.   H.G. nr.983/10-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru numirea reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă și pentru aprobarea finanțării proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă"
i
  6.   H.G. nr.984/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecția mediului scutite de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, achiziționate în cadrul Proiectului LIFE - MEDIU 00/ENV/RO/000986 RIVERLIFE
V
  7.   H.G. nr.987/10-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
T


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 02:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.