Monitorul Oficial
nr. 684/17 septembrie 2002

Publicare
  1.   O.U.G. nr.106/05-09-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
T
  2.   H.G. nr.969/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca
V
  3.   H.G. nr.1.001/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Suceava
i
  4.   H.G. nr.1.002/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar populației sinistrate din județul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002
V
  5.   H.G. nr.1.003/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind alocațiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare de asistență socială
A
  6.   H.G. nr.1.004/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare
V
  7.   O. nr.264/04-09-2002 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial
A
  8.   O. nr.233/12-08-2002 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea prețului de referință al dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate
V


Duminică, 16 iunie 2024, 23:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.