Monitorul Oficial
nr. 700/25 septembrie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.931/29-08-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Toplița, în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov
i
  2.   H.G. nr.1.008/10-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Naționale din România și Arhivele Statului din Austria, semnat la Viena la 22 octombrie 2001 și la București la 30 noiembrie 2001
V
  3.   H.G. nr.1.014/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor unități sanitare
V
  4.   O. nr.92/13-09-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002
A
  5.   N. nr.17/17-09-2002 (B.N.R.)
NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung
A
  6.   C. nr.37/17-09-2002 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, și a Circularei Băncii Naționale a României nr. 22/1999
A


Vineri, 01 martie 2024, 18:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.