Monitorul Oficial
nr. 716/2 octombrie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.1.030/19-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene
A
  2.   H.G. nr.1.032/19-09-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
N
  3.   H.G. nr.1.045/19-09-2002 
HOTĂRÂRE privind punerea unor terenuri agricole din județul Giurgiu, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului, la dispoziția comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Giurgiu
i
  4.   H.G. nr.1.046/19-09-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor obiective de investiții și a terenului aferent acestora din patrimoniul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turț, județul Satu Mare
i
  5.   H.G. nr.1.047/19-09-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil compus din construcție în curs de execuție din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamț și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț
i
  6.   H.G. nr.1.049/19-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
A
  7.   H.G. nr.1.052/19-09-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării la București, în perioada 15-17 noiembrie 2002, a Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2002
i
  8.   O. nr.91/09-08-2002 (S.S.P.H.)
ORDIN al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
V
  9.   O. nr.1.280/09-09-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate
V


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 13:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.