Monitorul Oficial
nr. 786/29 octombrie 2002

Publicare
  1.   O.U.G. nr.137/17-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A.
A
  2.   O.U.G. nr.138/17-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
A
  3.   O.U.G. nr.139/17-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
V
  4.   H.G. nr.1.147/17-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală inițiată de către NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. în fața Centrului Internațional de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investiții (ICSID)
-
  5.   H.G. nr.1.148/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1996 pentru obiectivul de investiții "Extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri", județul Dâmbovița
-
  6.   H.G. nr.1.150/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activități Nucleare va face compensări în anul 2003
-
  7.   H.G. nr.1.151/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al comunei Săcueni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcueni, județul Bihor
-
  8.   H.G. nr.1.154/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru completarea fondurilor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
-
  9.   H.G. nr.1.155/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Clubului Sportiv "Rugby Club Farul" Constanța a imobilului Complex Stadion "C.S. Farul", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
-
  10.   H.G. nr.1.158/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri situate în comunele Tinosu și Puchenii Mari, județul Prahova, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
-
  11.   H.G. nr.1.160/17-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea prevederilor unor hotărâri ale Guvernului al căror obiect de reglementare îl reprezintă transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea unor persoane juridice
-
  12.   H.G. nr.1.161/17-10-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Prefecturii Județului Sibiu în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Consiliului Județean Sibiu
-
  13.   H.G. nr.1.165/17-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2000
T
  14.   H.G. nr.1.166/17-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 731/2002 privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Clujana" - S.A. din Cluj-Napoca, județul Cluj, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, județul Cluj
-
  15.   H.G. nr.1.169/24-10-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informații în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
-
  16.   H.G. nr.1.171/24-10-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare
-
  17.   H.G. nr.1.172/24-10-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-


Joi, 20 iunie 2024, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.