Monitorul Oficial
nr. 821/13 noiembrie 2002

Publicare
  1.   D. nr.865/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri din Serviciul de Informații Externe
i
  2.   D. nr.866/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Informații Externe
i
  3.   D. nr.900/07-11-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Mare Cruce
i
  4.   D. nr.901/07-11-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Mare Ofițer
i
  5.   D. nr.902/07-11-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Ofițer
i
  6.   D. nr.903/07-11-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Comandor
i
  7.   O.U.G. nr.147/31-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
V
  8.   O.U.G. nr.148/31-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
V
  9.   O.U.G. nr.151/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
T
  10.   H.G. nr.1.081/02-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru dobândirea de către agenții economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Națională a Pădurilor
V
  11.   H.G. nr.1.214/31-10-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției României pe anul 2002 pentru participarea la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii (2001-2005)
T
  12.   H.G. nr.1.217/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  13.   H.G. nr.1.219/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
i
  14.   H.G. nr.1.221/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind indexarea cuantumului valorii de referință sectorială pentru personalul clerical
V
  15.   H.G. nr.1.227/07-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2002 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate și a produselor nealimentare în cadrul altor spații decât cele cu destinație prestabilită
A
  16.   O. nr.357/05-11-2002 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Industrial Fetești" - S.A
V
  17.   O. nr.358/05-11-2002 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parcuri Industriale Sibiu Șura Mică" - S.A
V
  18.   O. nr.359/05-11-2002 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial asocierii în participațiune reprezentate de Societatea Comercială "Metav" - S.A.
A


Vineri, 01 decembrie 2023, 14:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.