Monitorul Oficial
nr. 930/19 decembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.658/16-12-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002
V
  2.   D. nr.1.029/12-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002
-
  3.   L. nr.659/16-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
i
  4.   D. nr.1.030/12-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A
-
  5.   L. nr.660/16-12-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
V
  6.   D. nr.1.031/12-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
  7.   L. nr.662/16-12-2002 
LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
A
  8.   D. nr.1.033/12-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
-
  9.   L. nr.663/16-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
V
  10.   D. nr.1.034/12-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
  11.   L. nr.664/16-12-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
A
  12.   D. nr.1.035/12-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
-
  13.   L. nr.665/16-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
i
  14.   D. nr.1.036/12-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
-
  15.   D.C.C. nr.317/19-11-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
-
  16.   D.C.C. nr.343/05-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 10/1972 - Codul muncii
-
  17.   Decizie nr.389/23-10-2002 (C.C.)
DECIZIE privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria și Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societății Comerciale "E.B.M." - S.A. București
I


Marți, 21 martie 2023, 16:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.