Monitorul Oficial
nr. 947/23 decembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.674/19-12-2002 
LEGE privind declararea ca oraș a comunei Ghimbav, județul Brașov
-
  2.   D. nr.1.052/18-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea ca oraș a comunei Ghimbav, județul Brașov
-
  3.   L. nr.676/19-12-2002 
LEGE pentru înființarea comunei Titești, județul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perișani
-
  4.   D. nr.1.054/18-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Titești, județul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perișani
-
  5.   L. nr.677/19-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
A
  6.   D. nr.1.055/18-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
-
  7.   L. nr.678/19-12-2002 
LEGE pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
-
  8.   D. nr.1.056/18-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
-
  9.   L. nr.680/19-12-2002 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
T
  10.   D. nr.1.058/18-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  11.   Declarație/19-12-2002 
DECLARAȚIE-APEL a Parlamentului României adresată Parlamentului European, parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, pentru sprijinirea aderării României la Uniunea Europeană
-
  12.   H.S. nr.15/19-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat
-
  13.   H.S. nr.16/19-12-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
i
  14.   H.G. nr.1.470/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
-
  15.   H.G. nr.1.473/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
-
  16.   O. nr.636/13-12-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere
-
  17.   Decizie nr.997/20-12-2002 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind stabilirea gradului de deschidere a pieței interne a gazelor naturale
-
  18.   O. nr.1.742/106/17-12,10-12-2002 (M.F.P., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
A
  19.   O. nr.1.754/18-12-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare
T


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 03:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.