Monitorul Oficial
nr. 42/27 ianuarie 2003

Publicare
  1.   L. nr.32/13-01-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  2.   D. nr.37/10-01-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  3.   L. nr.33/13-01-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
-
  4.   D. nr.38/10-01-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
-
  5.   L. nr.34/13-01-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
SE
  6.   D. nr.39/10-01-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
-
  7.   H.G. nr.1.597/18-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
-
  8.   H.G. nr.1.598/18-12-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agenții economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
-
  9.   Decizie nr.11/22-01-2003 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 01:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.