Monitorul Oficial
nr. 62/1 februarie 2003

Publicare
  1.   L. nr.675/19-12-2002 
LEGE pentru înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța, prin reorganizarea comunei Mereni
-
  2.   D. nr.1.053/18-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța, prin reorganizarea comunei Mereni
-
  3.   O.G. nr.25/30-01-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
  4.   O.G. nr.27/30-01-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România
A
  5.   O.G. nr.28/30-01-2003 
ORDONANȚĂ privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
-
  6.   O.G. nr.29/30-01-2003 
ORDONANȚĂ privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
A
  7.   O.G. nr.30/30-01-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
-
  8.   O.G. nr.31/30-01-2003 
ORDONANȚĂ privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
-
  9.   O.G. nr.32/30-01-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
A
  10.   O.G. nr.33/30-01-2003 
ORDONANȚĂ privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea PersonaluluI din Transporturi Navale - CERONAV
V
  11.   O.G. nr.34/30-01-2003 
ORDONANȚĂ privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
-
  12.   O.G. nr.35/30-01-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților
-
  13.   O.G. nr.37/30-01-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
A
  14.   H.G. nr.86/23-01-2003 
HOTĂRÂRE privind actualizarea alocației sociale cuvenite nevăzătorilor cu handicap grav și accentuat, începând cu luna ianuarie 2003
-


Duminică, 19 mai 2024, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.