Monitorul Oficial
nr. 148/7 martie 2003

Publicare
  1.   D. nr.75/03-02-2003 
DECRET pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
i
  2.   D.C.C. nr.352/10-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
-
  3.   D.C.C. nr.360/12-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
-
  4.   O. nr.1.041/139/24-12,20-12-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002
-
Rectificare:
  5.   O.U.G. nr.8/27-02-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
Publicare
  6.   O. nr.1.042/24-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
i
  7.   O. nr.2.024/20-12-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piața serviciilor de handling la sol pe aeroporturi
A
  8.   O. nr.47/27-01-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.