ZoltŠn Miklůs ZoltŠn Miklůs
Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 1534A/19-05-2021

Situația contractelor Óncheiate și a pl„ților pe m„surile de sprijin financiar prev„zute Ón Ordonanța de urgenț„ a Guvernului nr.130/2020, cu modific„rile și complet„rile ulterioare

Information regarding the interpellation
Recording no.: 1534A
Recording date: 19-05-2021
Presentation date: 19-05-2021
Forwarding date: 19-05-2021
Addresing mode: written
Author: ZoltŠn Miklůs - member of the Chamber of Deputies UDMR
Question for: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Full-text:
PDF file
Requested answer: written
Information regarding the answer
Recording no.: 52633
Recording date: 22-06-2021
Answer type: written
Answer from: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
comunicat de: doamna Daniela Nicolescu - Secretar de Stat
Full-text:
PDF file
Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 4 december 2022, 23:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro