Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 17-03-2004 > Questions

Questions recorded in 17-03-2004

1. Question no.1888A/17-03-2004
Referitor la memoriul domnului Vulpe Laurențiu din Timișoara.
2. Question no.1889A/17-03-2004
Referitor la modul în care se derulează "reforma" în sistemul sanitar.
3. Question no.1890A/17-03-2004
Referitor la modul de derulare a cercetărilor din cadrul anchetelor penale.
4. Question no.1891A/17-03-2004
Referitor la acordarea sprijinului financiar pentru însămânțarea în campania agricolă din primăvara anului 2004.
5. Question no.1892A/17-03-2004
Referitor la monitorizarea apei potabile în localitățile românești.
6. Question no.1893A/17-03-2004
Portal pentru accesul la serviciile E-GOVERNMENT.
7. Question no.1894A/17-03-2004
Sistemul informatic e-Job pentru căutarea de locuri de muncă.
8. Question no.1895A/17-03-2004
Sistemul electronic pentru plata taxelor și impozitelor locale.
9. Question no.1896A/17-03-2004
Cooperarea cu oficiile naționale de statistică și cu organizațiile internaționale.
10. Question no.1897A/17-03-2004
Asigurarea unei culturi statistice omogene în sistemul statisticii oficiale.
11. Question no.1898A/17-03-2004
Cercetarea impactului măsurilor de restructurare.
12. Question no.1899A/17-03-2004
Dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor și tehnologiilor statistice necesare producției de date statistice.
13. Question no.1900A/17-03-2004
Crearea capacității de colectare, prelucrarea și difuzarea a datelor statistice în profil teritorial.
14. Question no.1901A/17-03-2004
Trecutul profesional al INS.
15. Question no.1902A/17-03-2004
Securitatea produselor.
16. Question no.1903A/17-03-2004
Proiecte pentru consumatorii din mediul rural.
17. Question no.1904A/17-03-2004
Drepturile consumatorilor.
18. Question no.1905A/17-03-2004
Sistemul de supraveghere a piețelor.
19. Question no.1906A/17-03-2004
Sprijinirea asociaților de consumatori.
20. Question no.1907A/17-03-2004
Indicatori de performanță pentru unitățile din teritoriu.
21. Question no.1908A/17-03-2004
Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene.
22. Question no.1909A/17-03-2004
Sedii noi pentru direcțiile teritoriale.
23. Question no.1910A/17-03-2004
Situația în care se află locuitorii satului Corbi, com.Ucea, jud.Brașov din cauza nefuncționării stației de epurare și colectare a apei menajere.
24. Question no.1911A/17-03-2004
Care sunt instituțiile publice unde primarii pot asigura întâlnirile solicitate de cetățeni cu parlamentarii?
25. Question no.1912A/17-03-2004
Referitor la circa 80 de familii de rromi din Cujmir care nu mai primesc ajutoare sociale de la Primărie.
26. Question no.1913A/17-03-2004
Referitor la participarea CEC la capitalul social al Societății SOV INVEST.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 december 2023, 7:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro