Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 28-04-2004 > Questions

Questions recorded in 28-04-2004

1. Question no.2043A/28-04-2004
Referitor la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole.
2. Question no.2044A/28-04-2004
Drepturile și obligațiile ce vor decurge din calitatea de membru al UE.
3. Question no.2045A/28-04-2004
Accesul în limba română la reglementările europene.
4. Question no.2046A/28-04-2004
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
5. Question no.2047A/28-04-2004
Nivelul cooperării transfrontaliere în zonele de graniță cu Ungaria și Bulgaria.
6. Question no.2048A/28-04-2004
Obiectivele politicii și strategiei naționale de dezvoltare regională prevăzute în PEP și PND.
7. Question no.2049A/28-04-2004
Rezultatele activității de planificare a dezvoltării economice și sociale la nivelul național și regional.
8. Question no.2050A/28-04-2004
Planul Elen de Reconstrucție a Balcanilor.
9. Question no.2051A/28-04-2004
Corelarea utilizării fondurilor nerambursabile alocate prin asistență bilaterală cu fondurile comunitare.
10. Question no.2052A/28-04-2004
Sistemul informatic unic de monitorizare a proiectelor PHARE, ISPA și SAPARD.
11. Question no.2053A/28-04-2004
Nivelul îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga.
12. Question no.2054A/28-04-2004
Situația capitolului 7 - Agricultura - privind perioada de aderare.
13. Question no.2055A/28-04-2004
Când va intra în funcțiune judecătoria din orașul Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
14. Question no.2056A/28-04-2004
Dacă România va fi nevoită să participe cu trupesuplimentare în IRAK.
15. Question no.2057A/28-04-2004
Dinamica consumului și a prețurilor laptelui și produselor lactate.
16. Question no.2058A/28-04-2004
Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 december 2023, 9:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro