Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 1999 > Questions

Questions recorded in 1999

1. Question no.656A/03-02-1999
Referitor la cazul primarului comunei Curcani, jud.Călărași.
2. Question no.657A/03-02-1999
Referitor la soc. călărășeană cu capital de stat INDCOM SA, care a fost oprită de la tranzacționare pe piața extrabursieră RASDAQ.
3. Question no.658A/03-02-1999
Referitor la cetățenii com.Dragalina, jud.Călărași, greu încercați de inundații.
4. Question no.659A/03-02-1999
Referitor la situația Centrului Medical de Diagnostic și Tratament al SC "ARSMED" SA-Oradea.
5. Question no.660A/03-02-1999
Referitor la Ord.de urgență nr.54-1998, art.1, alin.2.
6. Question no.661A/03-02-1999
Referitor la concluziile care au rezultat din evaluarea celor 29 de capitole din acquis-communautaire efectuată de Uniunea Europeană pentru România.
7. Question no.663A/03-02-1999
Referitor la cunoașterea adevăraților propietari ai sutelor de vile ridicate la Bușteni și Mâneciu - Valea Prahovei.
8. Question no.664A/03-02-1999
Referitor la conferința de presă a președintelui filialei jud.Covasna a PRM, Gică Agrigoroaie, cu privire la o organizație paramilitară.
9. Question no.665A/03-02-1999
Referitor la angajări din alte județe la unitatea de jandarmi din Sfântul Gheorghe.
10. Question no.666A/03-02-1999
Referitor la situația patrimoniului aflat în administrarea fundațiilor de tineret.
11. Question no.667A/03-02-1999
Referitor la oportunitatea și necesitatea aplicării Hot.de Guvern nr.15-1998, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import.
12. Question no.668A/10-02-1999
Referitor la pierderea unei sume de bani și a unui card VISA, și felul de rezolvare și implicare a Poliției.
13. Question no.669A/10-02-1999
Referitor la scutirea cu 50% la impozite pe locuințe ale pensionarilor din jud.Suceava.
14. Question no.670A/10-02-1999
Referitor la cunoașterea în scop de informare a numelui și prenumelui, pregătirea, profesia șietnia membrilor părții române din Comisia Interguvernamentale pentru aplicarea Tratatului de bază dintre România și Ucraina.
15. Question no.671A/10-02-1999
Referitor la protestul cetățenilor din orașul Topoloveni privind starea jalnică a drumului național 7.
16. Question no.672A/10-02-1999
Referitor la introducerea de gaze naturale în Căldăraru, jud.Argeș.
17. Question no.673A/10-02-1999
Referitor la cele 19 lucrări tehnice de investiții din jud.Argeș.
18. Question no.674A/10-02-1999
Referitor la un material de analiză privind revizuirea ord.de urgență nr.50/98.
19. Question no.675A/10-02-1999
Referitor la starea precară a alimentării cu apă potabilă a com.Stolnici,Argeș.
20. Question no.676A/10-02-1999
Referitor la apa sărată de la sonde ce poluează serios apa potabilă din com.Săpata, jud.Argeș.
21. Question no.677A/10-02-1999
Referitor la cazurile unor infractori aflați în libertate, traficantul de stupefiante Mihai Gheorghe și alții.
22. Question no.678A/10-02-1999
Referitor la refuzul constant al SC PRODCOMTEX SA Pitești de a preda Consiliului Local Pitești terenurile pe care sunt amplasate piețele,târgurilor, împreună cu construcțiile aferente, care aparțin domeniului public.
23. Question no.679A/17-02-1999
Referitor la "trimisa" Prefecturii, soție a directorului PNȚCD-ist, ce descinde în ziua de 5 feb.1999, pe o baltă de pe raza com.Vlad Țepeș, jud.Călărași, unde pescuiește 300kg.pește.
24. Question no.680A/17-02-1999
Referitor la soția directorului Piscicola SC Călărași, care descinde pe balta "Barza" și pescuiește 300kg.pește.
25. Question no.681A/24-02-1999
Referitor la demiterea din funcție în urma unui control guvernamental a directorului Serviciului Regiei de Protocol Sinaia, jud.Prahova, Gheorghe Mușat.
26. Question no.682A/24-02-1999
Referitor la societățile comerciale autorizate să producă/comercializeze în sistem angro alcool, băuturi alcoolice, produse de tutun și cafea, la nivelul jud.Prahova.
27. Question no.683A/24-02-1999
Referitor la ce a informat mass-media, precum că Curtea de Conturi-Direcția de Control Financiar Prahova, au descoperit pagube de 10676 milioane lei, recuperate fiind doar 3015 mil.lei.
28. Question no.684A/24-02-1999
Referitor la secretarul general al instituției jud.Călărași, doctorul veteriner Marcel Zamfir care nu-și cunoaște atributiile, ori se consideră "deasupra a tot și a toate".
29. Question no.685A/24-02-1999
Referitor la memoriul domnului Nicolae Păvăloiu, din Călărași, bd.Gării nr.1, privind dreptul la speranță.
30. Question no.686A/24-02-1999
Referitor la câteva situații de interpretare a prevederilor unor acte normative,aferente activității instituției Dumneavoastră. "INDCOM SA"
31. Question no.687A/24-02-1999
Referitor la societatea cu capital de stat, INDCOM SA, Călărași.
32. Question no.688A/03-03-1999
Referitor la tip[rirea ;i scoaterea pe pia'[ a timbrelor fiscale de valori mai mici și despăgubirea persoanelor care au depus la CEC sume ptr.cumpărarea autoturismelor "DACIA".
33. Question no.689A/03-03-1999
Referitor la programul anual pentru 1999,prevăzut a se realiza de ministerele economice și de finanțe, împreună cu Exim Bank.
34. Question no.690A/03-03-1999
Referitor la primarul PNȚCD de la Ileana care a devenit peste noapte "stăpânul" unui bun.
35. Question no.691A/04-03-1999
Referitor la derularea vânzării prin negociere a pachetului de acțiuni gestionat de FPS la SC TRANSDANUBIUS SA Oltenița,jud.Călărași.
36. Question no.692A/03-03-1999
Referitor la modul cum înțelege a-și exercita atribuțiile, prefectul jud.Călărași, veterinarul Ulpiu Traian Gămulea.
37. Question no.694A/10-03-1999
Referitor la măsurile luate pentru sancționarea practicilor SIVM BROKER SA CLUJ ,referitoare la "Cazul Ulpia".
38. Question no.695A/10-03-1999
Referitor la posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale să devină propietate ale fostelor islaazuri comunale.
39. Question no.697A/10-03-1999
Referitor la furturile de impulsuri telefonice.
40. Question no.698A/10-03-1999
Referitor la com.Talpa din jud.Teleorman unde au fost poluate peste 100HA cu petrol.
41. Question no.699A/10-03-1999
Când se va acorda prima de 200lei/kg la grâu din recolta anului 1998, de către Direcțiile Agricole Județene.
42. Question no.700A/10-03-1999
Dacă se are în vedere proiectarea și sprijinirea unor lucrări la Sistemul hidrotehnic Siretul superior între com.Rogojești și com.Grămești pe râul Siret.
43. Question no.701A/10-03-1999
Referitor la râul Cricovul Dulce care provoacă inundații pe raza com.Șirna.
44. Question no.702A/10-03-1999
Referitor la poziția persoanelor handicapate în societatea românească.
45. Question no.703A/10-03-1999
Referitor la memoriul subofițerului Florin Cornea.
46. Question no.704A/10-03-1999
Referitor la edilii com.Suseni care s-au plâns despre precaritatea alimentării cu apă potabilă și a stării drumurilor.
47. Question no.705A/17-03-1999
Referitor la situația doctorului Bejenaru Teoctist fost șef de chirurgie la spitalul jud.Pitești.
48. Question no.706A/17-03-1999
Referitor la memoriul primarului și Consiliului Local ale comunei Boșorog, jud.Hunedoara.
49. Question no.707A/17-03-1999
Referitor la starea economică și financiară persoanelor cu handicap neuromotor din România.
50. Question no.708A/17-03-1999
Referitor la nereguli constatate de Curtea de Conturi privind execuția bugetară pe anul 1997, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
51. Question no.709A/18-03-1999
Referitor la neregulile constatate de Curtea de Conturi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
52. Question no.710A/17-03-1999
Referitor la datele statistice privind investițiile străine în ultimii doi ani.
53. Question no.711A/18-03-1999
Referitor la disputatul fotoliu de director FPS la nivelul instituțiilor bihorene.
54. Question no.712A/17-03-1999
Referitor la situația tineretului.
55. Question no.713A/17-03-1999
Solicită să fie informat despre ce măsuri se au în vedere pentru susținerea tineretului.
56. Question no.714A/17-03-1999
Referitor la măsuri ce se vor lua pentru susținerea tineretului.
57. Question no.715A/17-03-1999
Referitor la situația tineretului, măsuri(programe) și principalele probleme cu care se confruntă învățământul românesc.
58. Question no.716A/17-03-1999
Referitor la inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.
59. Question no.717A/17-03-1999
Referitor la unități economice în industria de confecții din jud.Botoșani.
60. Question no.718A/24-03-1999
Referitor la modul aberant în care se promovează și se aplică legislația fiscală.
61. Question no.719A/24-03-1999
Solicită să fie informat care sunt societățile comerciale autorizate să importe, să producă sau să comercializeze în sistem angro alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și cafea.
62. Question no.720A/24-03-1999
Referitor la prioritățile în ordinea cărora pot fi utilizate exclusiv sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comeciale cu capital majoritar de stat.
63. Question no.721A/24-03-1999
Solicită să știe cum gândește domnul ministru Ioan Mureșan să sprijine zootehnia în jud.Suceava.
64. Question no.722A/31-03-1999
Referitor la rezolvarea problemei distribuției apei potabile în com.Bălțești.
65. Question no.723A/31-03-1999
Solicită programul de restructurare a Companiei Naționale de Electricitate SA.
66. Question no.724A/31-03-1999
Referitor la sesizarea unui grup de consilieri din orașul Oravița.
67. Question no.725A/31-03-1999
Solicită punctul de vedere al Ministrului Ioan Mureșan cu privire la necesitatea importului de tractoare.
68. Question no.726A/31-03-1999
Referitor la fondurile necesare continuării activității uzinei de apă grea Romag.
69. Question no.727A/31-03-1999
Referitor la acțiunile de recorelare a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari din România.
70. Question no.728A/31-03-1999
Referitor la nebunia creșterii prețurilor în toate domeniile.
71. Question no.729A/31-03-1999
Referitor la transmiterea din administrarea MEN în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a suprafeței de 1890 m2 de la Grupul Școlar Agricol "Constantin Dobrescu Argeș", unitate școlară în folosul Episcopiei Argeșului și Muscelului.
72. Question no.730A/31-03-1999
Solicită lista actualizată a A.G.A., și Comisiilor de Cenzori.
73. Question no.731A/31-03-1999
Solicită informații cu privire la stadiul documentației de privatizare a SC PROMEX SA.
74. Question no.732A/07-04-1999
Referitor la privatizarea circumscripțiilor de asistență sanitar-veterinere.
75. Question no.733A/07-04-1999
Referitor la înființarea de subunități speciale în cadrul batalioanelor mobile aparținând Comandamentului de Jandarmi Teritorial Târgu Mureș.
76. Question no.734A/07-04-1999
Referitor la strategiile sectoriale și programele de restructurale pentru ramurile industriale analizate de CE-DG III,adoptate de Guvernul României.
77. Question no.735A/14-04-1999
Referitor la un lider al actualei Puteri care este atât reprezentant al FPS în AGA la SC MINERVA SA cât și "asociat administrator la SC "CRISTALL TRADE" SRL.
78. Question no.736A/14-04-1999
Referitor la prezența, în cadrul Consiliului de Administrație a Casei de asigurări de sănătate a jud.Călărași, a numai puțin de trei consilieri județeni.
79. Question no.737A/14-04-1999
Referitor la insuficiența sau chiar inexistența surselor de finanțare a bugetelor locale pe anul 1999, com.Modelu, jud.Călăreși.
80. Question no.738A/14-04-1999
Referitor la modul în care se dorește a se vinde pachetele de acțiuni de la SC IPIP SA.
81. Question no.739A/15-04-1999
Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.
82. Question no.740A/14-04-1999
Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.
83. Question no.741A/14-04-1999
Referitor la punctul de trecere Racovăț-Diakivti-Ucraina- din jud.Botoșani.
84. Question no.742A/14-04-1999
Care este necesarul de sămânță pentru anul 1999-2000 și ce suprafețe seminciere au fost contractate și se vor semăna.
85. Question no.743A/14-04-1999
Care sunt sursele financiare concrete pentru administrația și populația jud.Suceava.
86. Question no.744A/14-04-1999
Referitor la negocierile cu Ucraina, în privința Insulei Șerpilor.
87. Question no.745A/21-04-1999
Referitor la situația dramatică a orașului Mizil, jud.Prahova.
88. Question no.746A/21-04-1999
Referitor la situația dramatică a orașului Mizil.
89. Question no.747A/21-04-1999
Referitor la conținutul programelor de restructurare aprobate pentru Societatea Națională a Sării-SA București și Societatea Națională a Cărbunelui-SA Ploiești.
90. Question no.748A/21-04-1999
Referitor la aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale.
91. Question no.749A/21-04-1999
Referitor la programul privind pietruirea drumurilor comunale,alimentarea cu apă a satelor, conectarea la rețeaua de electrificare și la rețele telefonice.
92. Question no.750A/21-04-1999
Referitor la remunerația salariaților sanitar-veterinar.
93. Question no.751A/28-04-1999
Referitor la legalitatea contractului de închiriere a 200 ha teren între Consiliul Local al comunei Ileana și SC CRISTAL TRADE SRL Călărași.
94. Question no.752A/28-04-1999
Referitor la SC MINERVA SA Fundeni, jud.Călărași.
95. Question no.753A/28-04-1999
Referitor la situația școlii generale "Dimitrie Onciu" Straja și a Liceului "Ion Nistor" Vicov de Sus.
96. Question no.754A/28-04-1999
Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.
97. Question no.755A/05-05-1999
Referitor la preluarea și prezentarea eronată prezentată de ziarul Recurs.
98. Question no.756A/05-05-1999
Referitor la schimbarea din funcție de director a spitalului TBC din Roșiori de Vede,jud.Teleorman.
99. Question no.757A/05-05-1999
Referitor la dl.Fora Ovidiu din Oradea care a fost admis în vederea ocupării unui post în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
100. Question no.758A/05-05-1999
Referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri aflate în portul Brăila, din patrimoniul Companiei Naționale APDM Galați în administrarea, respectiv patrimoniul Consiliului Județean Brăila și al Regiei Autonome AZL Brăila.
101. Question no.759A/05-05-1999
Referitor la unele dintre cele mai importante investiții străine din municipiul Ploiești, Timken SA, Dero Lever SA și Petrotel-LukOil SA.
102. Question no.760A/05-05-1999
Referitor la investițiile străine din municipiul Ploiești.
103. Question no.761A/05-05-1999
Referitor la investițiile străine din municipiul Ploiești.
104. Question no.762A/05-05-1999
Referitor la folosirea legală a logisticii pentru consultanța agricolă.
105. Question no.763A/05-05-1999
Referitor la deschiderea vămii Salonta pentru traficul de mare tonaj.
106. Question no.764A/05-05-1999
Referitor la curățirea MI.
107. Question no.765A/05-05-1999
Referitor la punerea în operă a unor programe pentru susținerea și dezvoltarea IMM-urilor.
108. Question no.766A/05-05-1999
Referitor la întârzierea lucrărilor agricole de primăvară.
109. Question no.767A/12-05-1999
Referitor la programul de restructurare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" SA București.
110. Question no.768A/12-05-1999
Referitor la programul de conversie a unor capacități de producție militară către producția civilă.
111. Question no.769A/12-05-1999
Referitor la strategia națională a locuirii elaborată de Centrul Național pentru Așezări Umane.
112. Question no.770A/12-05-1999
Referitor la subvenționarea energiei termice a orașului Sebeș, jud.Alba.
113. Question no.771A/13-05-1999
Referitor la subvenționarea energiei termice a orașului Sebeș,jud.Alba.
114. Question no.772A/19-05-1999
Referitor la drumul național 13A Bălăușeri-Sovata care este impracticabil.
115. Question no.773A/19-05-1999
Referitor la subvențiile acordate de Compania Națională MINIVEST SA Deva.
116. Question no.774A/19-05-1999
Referitor la greutățile ce le întâmpină numeroși medici în a obține autorizația de liberă practică medicală.
117. Question no.775A/19-05-1999
Referitor la modul original de a rezolva restituirea izlazului comunal Consiliului local al comunei Roseți.
118. Question no.776A/19-05-1999
Referitor la proiectul de reabilitare a școlilor.
119. Question no.777A/19-05-1999
Referitor la decizia conducerii SC AGROMIXT SA Roseți,jud.Călărași, de a refuza punerea în aplicare a Hot.Consiliului local de reconstituire a dreptului de propietate asupra izlazului comunal, situat în incinta Călărași Râul.
120. Question no.778A/19-05-1999
Referitor la programul de restructurare a Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie,Hidrologie și Gospodărirea Apelor" SA și a "Companiei Naționale Apelor Române" SA.
121. Question no.779A/19-05-1999
Referitor la societățile com.autorizate să comercializeze, producă alcool, produse din tutun și cafea.
122. Question no.780A/19-05-1999
Referitor la momentul când vor fi definitivate normele metodologice privind declararea orașului Mizil ca zonă defavorizată.
123. Question no.781A/19-05-1999
Referitor la promovarea proiectului de hotărâre privind începerea lucrărilor de apărare împotriva inundaților pe raza comunei prahovene Șirna.
124. Question no.782A/19-05-1999
Referitor la normele vor fi definitifate și Mizil va putea beneficia de înlesnirile acordate zonelor defavorizate.
125. Question no.783A/19-05-1999
Referitor la situația vilelor din localitățile prahovene.
126. Question no.784A/19-05-1999
Referitor la stadiul la zi al pregătirii realizării obiectivului de investiții "Drum național Câmpu lui Neag-Băile Herculane.
127. Question no.785A/26-05-1999
Referitor la lucrările de restaurare a coloanei fără sfârșit a sculptorului Constantin Brâncuși.
128. Question no.786A/26-05-1999
Referitor la seria de absolvenți a Facultății de Farmacie din cadrul Universității "Spiru Haret" din București.
129. Question no.787A/26-05-1999
Referitor la introducerea de 5000 lei taxa pentru emiterea unei rețete.
130. Question no.788A/26-05-1999
Referitor la măsurile pe care le preconizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru corelarea pensiilor.
131. Question no.789A/26-05-1999
Referitor la stadiul lucrărilor de construcții-montaj la obiectivele de investiții de amenajări hidroenergetice de pe râul Strei.
132. Question no.790A/26-05-1999
Referitor la necesitatea dotării în mediul urban și rural cu electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe și microanalizoare la fiecare spital județean.
133. Question no.791A/26-05-1999
Referitor la Ord.de urganță nr.22/1997.
134. Question no.792A/26-05-1999
Referitor la situația medicilor veterineri.
135. Question no.793A/26-05-1999
Referitor la impozitul pe profit mai mare decât profitul - o anomalie.
136. Question no.794A/26-05-1999
Referitor la argumentele care au stat la baza emiterii Ordinului MLPAT-MF 784/1998 și efectele constatate prin punerea sa în aplicare.
137. Question no.795A/26-05-1999
Referitor la OG nr.49/1998 care prevedea acoperirea integrală a tuturor cheltuielilor cu recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului.
138. Question no.796A/26-05-1999
Referitor la construcția unui nou sediu al Băncii BancPost în Timișoara.
139. Question no.797A/26-05-1999
Referitor la dorința unor concetățeni de a-și recupera diverse monede de aur confiscate abuziv de regimul comunist.
140. Question no.798A/26-05-1999
Referitor la unele cercetări privind adopțiile ilegale postdecembriste din Argeș.
141. Question no.799A/26-05-1999
Referitor la cele reclamate de medicul veterinar Durdan Ion, din Drobeta-Turnu Severin.
142. Question no.800A/26-05-1999
Referitor la spitalul comunal din comuna Leordeni care a fost transformat într-unul cu profil exclusiv pneumoftiziologic.
143. Question no.801A/02-06-1999
Referitor la starea agriculturii.
144. Question no.802A/02-06-1999
Referitor la refacerea lucrărilor calamitate ca urmare a viiturilor din perioada ultimilor ani.
145. Question no.803A/02-06-1999
Referitor la data când se va aloca de către Guvern suma necesară pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.
146. Question no.804A/02-06-1999
Referitor la data când se va aloca de către Guvern suma necesară pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.
147. Question no.805A/02-06-1999
Referitor la suma alocată pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.
148. Question no.806A/02-06-1999
Referitor la salariile angajaților din sectorul ocrotirii sănătății.
149. Question no.807A/02-06-1999
Referitor la majorările salariale la toate cadrele medico-sanitare.
150. Question no.808A/02-06-1999
Referitor la zona Ștei-Nucet, jud.Bihor, declarată zonă defavorizată.
151. Question no.809A/02-06-1999
Referitor la furnizarea și utilizarea energiei termice.
152. Question no.810A/09-06-1999
Referitor la disponibilizații din domeniul mineritului în jud.Gorj.
153. Question no.811A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
154. Question no.812A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
155. Question no.813A/09-06-1999
Solicită să știe în scris toate regiile autonome și societățile, companiile naționale aflate în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.
156. Question no.814A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
157. Question no.815A/09-06-1999
Referitor la soluțiile de asigurare a medicamentelor și compensării acestora începând cu luna iunie 1999.
158. Question no.816A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
159. Question no.817A/09-06-1999
Referitor la Ord.de urgență 53/1999.
160. Question no.818A/09-06-1999
Referitor la verificarea tuturor contractelor și tranzacțiilor derulate - de la apariția OUG 10/1997 până în prezent - de către regiile autonome și societățile comerciale înființate în conf. cu prevederile cap.III al Legii 15/1990.
161. Question no.819A/09-06-1999
Referitor la modul greșit de aplicare a reformei în justiție, legat de promovarea tinerilor în magistratură.
162. Question no.820A/09-06-1999
Referitor la măsurile concreate preconizate pentru diminuarea consecințelor distructive asupra mediului.
163. Question no.821A/16-06-1999
Referitor la respectarea art.29(1) din Constituție în cazul celor 60 de români din localitatea Vlăhița, jud.Harghita, cărora Consiliul local le refuză cererea de înființare a unei biserici ortodoxe.
164. Question no.822A/17-06-1999
Referitor la ședințele consiliilor locale din loc.Târgu Secuiesc și Baraolt, jud.Covasna care se desfășoară în limba maghiară.
165. Question no.823A/17-06-1999
Referitor la refuzul Consiliului local al com.Ditrău, jud.Harghita, de a aproba cererea de amplasare a unei troițe.
166. Question no.824A/16-06-1999
Solicită să fie informat dacă în cursul exercițiului financiar se pot constitui de societăți provizione pentru plata concediilor de odihnă.
167. Question no.825A/16-06-1999
Referitor la risipa de energie.
168. Question no.826A/16-06-1999
Referitor la data când se va depune proiectul privind Cultele din România.
169. Question no.827A/16-06-1999
Referitor la declarația prefectului de Bihor - dl.Lucian Silaghi - cum că corupția, criminalitatea economică-financiară și crima organizată au scăpat de sub control.
170. Question no.828A/16-06-1999
Referitor la comportamentul și "preocupările" unor lideri reprezentativi ai organizației PNȚ-CD Oltenița,jud.Călărași.
171. Question no.829A/16-06-1999
Referitor la modul de rezolvare a reconstituirii izlazului comunal din com.Roșeți, jud.Călărași.
172. Question no.830A/16-06-1999
Referitor la deschiderea unei secții de limbă și literatură ucraineană la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava.
173. Question no.831A/16-06-1999
Referitor la cetățenii din zona Dornelor.
174. Question no.832A/16-06-1999
Referitor la demersuri în vederea ușurării trecerii românilor înspre și dinspre Cernăuți și respectiv Suceava.
175. Question no.833A/16-06-1999
Referitor la satisfacerea cererilor legale ale comunității din Sohatu.
176. Question no.834A/16-06-1999
Referitor la compensarea în suprafață egală cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale cu capital de stat, care în timp au fost "împropietărite", în contul fostelor izlazuri comunale.
177. Question no.835A/16-06-1999
Referitor la oportunitatea destituirii actualului director al Filialei FPS Caraș-Severin, dl.Radoslav Iovanovici.
178. Question no.836A/16-06-1999
Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA.
179. Question no.837A/16-06-1999
Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
180. Question no.838A/16-06-1999
Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
181. Question no.839A/23-06-1999
Referitor la modul de recuperare a bunurilor Fundației Gajdu de la Budapesta.
182. Question no.840A/23-06-1999
Referitor la activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
183. Question no.841A/23-06-1999
Referitor la modul de înființare și activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
184. Question no.842A/23-06-1999
Referitor la activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
185. Question no.843A/23-06-1999
Referitor la rezolvarea problemei Gajdu.
186. Question no.844A/23-06-1999
Referitor la ocuparea funcției de șef de birou al Direcției Generale pentru gricultură și Industrie Alimentară a unui inginer geolog, Pena Emanoil.
187. Question no.845A/23-06-1999
Referitor la firmele care au datorii imense la buget și care si-au reeșalonat datoriile.
188. Question no.846A/23-06-1999
Referitor la oprirea produselor de carne și ouă din Belgia, Germania sau Franța.
189. Question no.847A/23-06-1999
Referitor la SC "A&A IMPORT-EXPORT" SRL Ploiești.
190. Question no.848A/23-06-1999
Referitor la SC "A/A Import-Export" SRL Ploiești.
191. Question no.849A/23-06-1999
Referitor la SC "A/A Import-Export" SRL Ploiești.
192. Question no.850A/23-06-1999
Referitor la infracțiunile de adulter, cerșetorie și vagabondaj.
193. Question no.851A/23-06-1999
Referitor la protecția socială a celor disponibilizați în urma restructurări,lichidării sau privatizării.
194. Question no.852A/23-06-1999
Referitor la situația problematică a drumului național 65 Pitești-Slatina.
195. Question no.853A/23-06-1999
Referitor la ord.62-1998.
196. Question no.854A/23-06-1999
Referitor la sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor administrațiilor locale, exemplificare pe situația jud.Satu Mare.
197. Question no.855A/23-06-1999
Solicită o situație cu Oficiile prefecturale pe județe.
198. Question no.856A/23-06-1999
Referitor la contractul de asociere dintre SC AGROZOOTEHNICA Mircea-Vodă, jud.Călărași și firma UNISTYLE SRL.
199. Question no.857A/30-06-1999
Referitor la situația dramatică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Oradea.
200. Question no.858A/30-06-1999
Referitor la scriitorul bucovinean Mihai Prepeliță care a solicitat o locuință pentru el și familia sa.
201. Question no.859A/30-06-1999
Referitor la apartenența la o structură informativă a deputatului Adrian Tudor Moroianu-Geamăn.
202. Question no.860A/30-06-1999
Referitor la dorința de a comunica că nu a făcut parte din cadrul unei structuri ale serviciilor de informații.
203. Question no.861A/30-06-1999
Referitor la apartenența la o structură de informații.
204. Question no.862A/30-06-1999
Referitor la patronii a opt societăți comerciale care sunt cercetați pentru evaziune fiscală.
205. Question no.863A/30-06-1999
Referitor la livrările de păcură.
206. Question no.864A/30-06-1999
Referitor la acordarea și apoi retragerea - fără expertizare - a calității de handicapat.
207. Question no.865A/30-06-1999
Referitor la situația regiilor autonome, societăți naționale, societăți comerciale cu capital de stat, mixt și privat care au avut în perioada 1 iulie 1998-30 iunie 1999 licențe de export-import pentru tehnică militară.
208. Question no.866A/30-06-1999
Care sunt regiile autonome, societățile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, mixt și privat care au avut în perioada 1 iulie 1998- 30 iunie 1999 licențe de export-import pentru tehnică militară.
209. Question no.867A/30-06-1999
La ce dată vor fi asigurate fondurile necesare destinate continuării lucrărilor de investiții de îmbunătățiri funciare.
210. Question no.868A/30-06-1999
La ce dată vor fi asigurate fondurile necesare destinate continuării lucrărilor de investiții de îmbunătățiri funciare.
211. Question no.869A/30-06-1999
Referitor la obiectivele pentru acest an ale programului de investiții al Societății Române de Televiziune privind extinderea programului II al TVR.
212. Question no.870A/30-06-1999
Referitor la modalitatea ca foștii persecutați politic,veteranii de război și handicapații să beneficieze de rețete gratuite.
213. Question no.871A/01-09-1999
Solicită să cunoască conținutul Notei prezentate de DAPL, referitoare la unele aspecte rezultate din aplicarea Legii nr.189/1998 și Legii nr.36/1999,"prin care s-au identificat unele măsuri pentru soluționarea deficitelor bugetare locale".
214. Question no.872A/01-09-1999
Referitor la societățile naționale,soc.com.,regii autonome cu capital de stat,mixt și privat care au avut licențe de export/import pentru tehnic[ militară în perioada 1 iulie 1998 - 30 iunie 1999.
215. Question no.873A/01-09-1999
Referitor la apartenența sa sau nu din structurile serviciilor de informații.
216. Question no.874A/08-09-1999
Referitor la soluționarea problemelor ce s-au creat la MIRFO SA Tg.Jiu.
217. Question no.875A/08-09-1999
Referitor la programul Ministerului Culturii privind începerea și finalizarea lucrărilor de restaurare a Coloanei Infinite de la Tg.Jiu.
218. Question no.876A/08-09-1999
Referitor la problemele ce s-au creat la MIRFA SA Tg.Jiu.
219. Question no.877A/08-09-1999
Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează inclusiv siguranța națională.
220. Question no.878A/08-09-1999
Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează și siguranța națională.
221. Question no.879A/08-09-1999
Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează și siguranța naționale.
222. Question no.880A/08-09-1999
Referitor la problemele ce se cer rezolvate în sectorul producției de apărare.
223. Question no.881A/08-09-1999
Referitor la ce manifestări se vor desfășura în județul Suceava în "Anul Eminescu".
224. Question no.882A/08-09-1999
Dacă Agenția Națională de Turism are în vedere demersuri în inițierea, susținerea în diferite forme pentru turismul modern în jud.Suceava.
225. Question no.883A/08-09-1999
Referitor la Oradea care se numără printre puținele municipii din țară care nu au drum de centură.
226. Question no.884A/08-09-1999
Referitor la blocarea celor 15 Ordonanțe ale ministerului Agriculturii.
227. Question no.885A/08-09-1999
Referitor la PISCICOLA SA Călărași.
228. Question no.886A/08-09-1999
Referitor la accidentul rutier de pe raza com.Ileana, jud.Călărași și implicarea deputatului Claudiu Tănăsescu în rezolvarea lui.
229. Question no.887A/08-09-1999
Referitor la cazul doamnei Pană Verinica din Călărași, str.Aleea Centrală nr.2, bl.N11, ap.1o.
230. Question no.888A/08-09-1999
Referitor la procesul de privatizare al societății NUTRICOM SA Oltenița.
231. Question no.889A/08-09-1999
Referitor la prefectul Gămulea, Călărași.
232. Question no.890A/08-09-1999
Referitor la descinderea din sat.Fântâna Doamnei, comNicolae Bălcescu, jud.Călărași, cu șeful IJP col.Gabi Șișman.
233. Question no.891A/08-09-1999
Referitor la situația tristă în care se găsesc salariații SC TRANSLOC SA.
234. Question no.892A/08-09-1999
Referitor la "isprăvile" primarului municipiului, Nicolae Dragu.
235. Question no.893A/08-09-1999
Referitor la unele "matrapazlâcuri" ale echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
236. Question no.894A/08-09-1999
Referitor la "matrapazlâcurile" echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
237. Question no.895A/08-09-1999
Referitor la amânarea deschiderii punctului de frontieră Cenad-Kiszombar.
238. Question no.896A/15-09-1999
Referitor la privatizarea unității de Construcții montaj din Târgu Jiu.
239. Question no.897A/15-09-1999
Referitor la scoaterea de terenuri cu vegetație forestieră la nivel de țară.
240. Question no.898A/15-09-1999
Referitor la dinamica scoaterilor de terenuri agricole la nuvel de țară.
241. Question no.899A/15-09-1999
Referitor la cazul doamnei profesoare Grațiela Preda.
242. Question no.900A/16-09-1999
Referitor la SC Filatură de bumbac SA, Abrud, jud.Alba.
243. Question no.901A/15-09-1999
Referitor la componența comisiilor care au efectuat recentele controale la rafinăriile PETROBRAZI și ARPECHIM.
244. Question no.902A/15-09-1999
Referitor la componența comisiilor mixte care au efectuat recentele controale la rafinăriile PETROBRAZI și ARPECHIM.
245. Question no.903A/15-09-1999
Referitor la cazurile avute în vedere de AVAB din jud.Prahova.
246. Question no.904A/15-09-1999
Referitor la pagubele înregistrate de incendiul produs în Ploiești (cartierul Dâmbu).
247. Question no.905A/15-09-1999
Când vor apărea normele de aplicare ale OUG 98/1999, referitoare la protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
248. Question no.906A/15-09-1999
Referitor la oprirea derulării "Programului de măsuri active pentru combaterea șomajului".
249. Question no.907A/15-09-1999
Referitor la stadiul în care se află Programul PHARE.
250. Question no.908A/15-09-1999
Care sunt cauzele retragerii subvențiilr ziarului "Plai românesc".
251. Question no.909A/15-09-1999
Care este strategia Ministerului Industriei și Comerțului privind în funcțiune a unităților industriale de tip producător unic în România?
252. Question no.910A/15-09-1999
Care este strategia FPS privind menținerea în funcțiune a unităților industriale de tip producător unic în România și cum este susținută activitatea acestora ?
253. Question no.911A/15-09-1999
Referitor la Ord.Urg.83/8 iunie 1999, prin care s-a restituit "Spitalul Caritas", minorității evreiești din România.
254. Question no.912A/22-09-1999
Referitor la Biserica "Sf.Ioan Botezătorul" din or.prahovean Vălenii de Munte, care a fost mistuită într-un incendiu.
255. Question no.913A/22-09-1999
Referitor la SC METEOR SRL cu sediul în Alba Iulia.
256. Question no.914A/22-09-1999
Referitor la punerea în funcțiune a liniilor de garare și încărcare vagoane din stația Vințul de Jos.
257. Question no.915A/22-09-1999
Referitor la problema pensiilor și a condițiilor de pensionare.
258. Question no.916A/22-09-1999
Referitor la cum înțelege MAE să se implice în acțiunea de recuperare a bunurilor Fundației Emanoil Gojdu.
259. Question no.917A/22-09-1999
Referitor la apariția Ord.99.
260. Question no.918A/22-09-1999
Referitor la oferta depusă de HOLDING KOMBASSA din Turcia pentru privatizarea întreprinderii de Rulmenți Bârlad.
261. Question no.919A/22-09-1999
Referitor la privatizarea celei mai importante unități de construcții-montaj din Tg-Jiu.
262. Question no.920A/22-09-1999
Referitor la decizia de înființare a Centrului de Execuție Bugetară nr.3, în jud.Călărași.
263. Question no.921A/22-09-1999
Referitor la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 88/1997, cât și Hot.Guv.450/1999.
264. Question no.922A/22-09-1999
Referitor la consulul Alfoldi Laszlo, declarată persoană non grata .
265. Question no.923A/22-09-1999
De ce nu solicită Miinisterul de Externe, retrocedarea arhivelor transilvănene aflate, astăzi, la Budapesta ?
266. Question no.924A/22-09-1999
Care este poziția MI față de înlăturarea de către un borfaș ungur, a unei inscripții pusă în condiții legale de către Primăria Cluj-Napoca.
267. Question no.925A/22-09-1999
Referitor la incidentul din Marea Britanie, la târgul de tehnică militară.
268. Question no.926A/22-09-1999
Referitor la încheierea contractului de către CONEL pentru stâlpi de electricetate din lemn de rășinoase din Suedia.
269. Question no.927A/22-09-1999
Referitor la acționarii și locatarii fostelor IAS-uri care nu-și primesc drepturile ce li se cuvin conform reglementărilor legale în vigoare.
270. Question no.928A/29-09-1999
Referitor la nivelul prestațiilor din stația CFR Războieni.
271. Question no.929A/29-09-1999
Referitor la conținutul Cartei albe a Armatei.
272. Question no.930A/29-09-1999
Referitor la conținutul Cartei albe a Armatei.
273. Question no.931A/29-09-1999
Referitor la reamplasarea, în Arad, a monumentului celor 13 generali maghiari criminali care au asasinat 4o.ooo de români și au distrus 200 de sate ale acestora la 1848.
274. Question no.932A/29-09-1999
Referitor la alegerea drept candidată a României la postul de înalt comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei.
275. Question no.933A/29-09-1999
Referitor la platforma SIDEX Galați.
276. Question no.934A/29-09-1999
Referitor la platforma SIDEX Galați.
277. Question no.935A/29-09-1999
Referitor la programa disciplinei școlare Istoria Românilor.
278. Question no.936A/29-09-1999
Referitor la pensionarii din România.
279. Question no.937A/29-09-1999
Referitor la lucrări de consolidare și dacă va finanța mari valori de arhitactură și artă între care multe biserici și mânăstiri.
280. Question no.938A/06-10-1999
Referitor la luări pertinente de poziție față de "politica totalitară și discreționară a Ministerului Transporturilor".
281. Question no.939A/06-10-1999
Referitor la societățile acreditate să efectueze instruirea periodică a personalului, în baza Ordinului 201/14.02.1997.
282. Question no.940A/06-10-1999
Referitor la introducerea contorizării individuale și renunțarea la sistemul anticipațiilor plătite către regii sau societăți comerciale prestatoare de servicii.
283. Question no.941A/06-10-1999
Solicită răspuns la 860A și 873A, de la Direcția Informații Militare.
284. Question no.942A/06-10-1999
Referitor la iahtul regal "Libertatea", care a fost scos de sub incidența Legii patrimoniului.
285. Question no.943A/06-10-1999
Referitor la turnarea fundației pentru statuia Poetului nostru Național, "Eminescu" și reacția poporului ucrainean.
286. Question no.944A/06-10-1999
Referitor la manualul de istorie pentru casa a XII-a, care este un atentat la istoria națională.
287. Question no.945A/06-10-1999
Referitor la reamplasarea în municipiul Arad a monumentului Reconcilierii.
288. Question no.946A/13-10-1999
Referitor la programele finanțate prin intermediul Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, pentru jud.Călărași.
289. Question no.947A/13-10-1999
Referitor la situația economică a Hergheliei Rădăuți.
290. Question no.948A/20-10-1999
Referitor la documentația pentru elaborarea unor programe specifice zonelor defavorizate, respectiv zona Nădrag-Tomești-Marginea.
291. Question no.949A/20-10-1999
Referitor la datele statistice pentru jud.Timiș, care indică o înrăutățire a situației economice și sociale.
292. Question no.950A/20-10-1999
Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatorilor, în jud.Călărași.
293. Question no.951A/20-10-1999
Referitor la licitația manualelor școlare din 24.08.1999.
294. Question no.952A/20-10-1999
Referitor la incendiul ce a mistuit 26 de gospodării din Ploiești (cartierul Dâmbu).
295. Question no.953A/20-10-1999
Referitor la un răspuns incomplet ce au făcut obiectul întrebării 903A din 15.09.1999.
296. Question no.954A/20-10-1999
Referitor la un grup de cetățeni din municipiul Reșița, jud.Caraș Severin care reclamă abuzuri comise de reprazentații Primăriei privind situația unor terenuri din intravilanul localității.
297. Question no.955A/20-10-1999
Care sunt cauzele tărăgănării normelor metodologice privind subvenționarea a 50% din prețul motorinei folosite în agricultură.
298. Question no.956A/27-10-1999
Referitor la nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
299. Question no.957A/27-10-1999
Referitor la o serie de nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
300. Question no.958A/27-10-1999
Referitor la nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
301. Question no.959A/27-10-1999
Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
302. Question no.960A/27-10-1999
Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
303. Question no.961A/27-10-1999
Referitor la Planul Național de Aderare la NATO.
304. Question no.962A/27-10-1999
Referitor la privatizarea SC "Helios" SA Aștileu, din jud.Bihor.
305. Question no.963A/27-10-1999
Referitor la situația privatizării Fosta SC Șantierul Naval Marea Neagră SA.
306. Question no.964A/27-10-1999
Referitor la modul cum este condus și administrat spitalul orășenesc Gura Humorului.
307. Question no.965A/27-10-1999
Referitor la producția de grâu și sistarea exportului de grâu.
308. Question no.966A/27-10-1999
Referitor la pericolul ca cetățenii piteșteni să rămână fără apă și energie termică.
309. Question no.967A/27-10-1999
Referitor la Ord.de urgență nr.107/1999.
310. Question no.968A/27-10-1999
Referitor la amenajarea unei bande suplimjentare de circulație în perimetrul satului argeșean Cerbu.
311. Question no.969A/27-10-1999
Referitor la regimul unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945.
312. Question no.970A/27-10-1999
Referitor la dl.Mihail Manolescu din Pitești.
313. Question no.971A/03-11-1999
Referitor la unele abuzuri și încălcări ale legii la Direcția Silvică și Ocoale Silvice din jud.Caraș Severin.
314. Question no.972A/03-11-1999
Referitor la strategia și programul Ministerului Sănătății în domeniul reabilitării, modernizării și al finalizării reparațiilor la dispensarele comunale și casele de sănătate din România.
315. Question no.973A/03-11-1999
Referitor la bolnavii HIV din România.
316. Question no.974A/03-11-1999
Referitor la situația celor 92 copii seropozitivi din zona Văii Jiului, jud.Hunedoara.
317. Question no.975A/03-11-1999
Referitor la nedreptățile la care au fost supuși profesorii de la Liceul de Informatică din Petroșani.
318. Question no.976A/03-11-1999
Referitor la gradul de insecuritate din România.
319. Question no.977A/10-11-1999
Referitor la furtul unui radiocasetofon din mașina Camerei Deputaților, pe raza comunei Pantelimon.
320. Question no.978A/10-11-1999
Dacă este necesar ca refacerea bisericii să fie făcută dintr-un credit acordat Ministerului Sănătății și garantat de Guvern.
321. Question no.979A/10-11-1999
Referitor la privatizarea Întreprinderii de Rulmenți Bârlad.
322. Question no.980A/10-11-1999
Referitor la propaganda promonarhistă care se desfășoară în unele unități militare din Garnizoana București.
323. Question no.981A/10-11-1999
Referitor la situația locatarilor propietari a 1939,4 ha.teren de la SC "A.I.T." Dragalina, jud.Călărași.
324. Question no.982A/10-11-1999
Referitor la afirmația "justițiarului" deputat Claudiu Pavelescu: "În agricultura călărășeană se fură cam mult"!
325. Question no.983A/10-11-1999
Solicită informații privind rezultatul controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei.
326. Question no.984A/10-11-1999
Referitor la vestea finalizării caietului de sarcini în vederea Privatizării Societății SANAB Brăila.
327. Question no.985A/17-11-1999
Care este strategia FPS-ului în privința SC CORD SA, Buzău și managementului ei.
328. Question no.986A/17-11-1999
Care este strategia FPS-ului în privința SC ROTEC SA, Buzău și a managementului ei.
329. Question no.987A/17-11-1999
Care este strategia FPS-ului în privința SC GEROM SA, Buzău.
330. Question no.988A/17-11-1999
Referitor la nerespectarea legii în cadrul SC ROTEC SA, Buzău.
331. Question no.989A/17-11-1999
Referitor la nerespectarea legii în cadrul SC ROTEC SA, Buzău.
332. Question no.990A/17-11-1999
Referitor la situația conflictuală existentă între SC GOSINT din orașul Bocșa, jud.Caraș Severin și Primăria orașului Bocșa.
333. Question no.991A/17-11-1999
Referitor la măsurile luate de FPS în legătură cu înlocuirea d.lui Ilie Cristescu, actualul Director și Președinte al Consiliului de Administrație din SC HERCULES SA, Băile Herculane.
334. Question no.992A/17-10-1999
Referitor la imobilul "Cazinoul Balnear" - Vatra Dornei, monument istoric.
335. Question no.993A/17-11-1999
Referitor la stabilirea patrimoniului propietății publice a statului și, respectiv, a unităților administrativ-teritoriale, în jud.Călărași.
336. Question no.994A/17-11-1999
Referitor la memoriul domnului Stanciu Ion, remis recent Cabinetului nostru, care relatează o situație de fapt mai mult decât îngrijorătoare.
337. Question no.995A/17-11-1999
În ce măsură, în perioada de iarnă, s-ar putea mări comsumul pentru pensionari de la 50kw la 75-80kw.
338. Question no.996A/17-11-1999
Referitor la termenul de 5 zile, care este prea mic, în care oficiile poștale păstrează în caseriile proprii pensia unui pensionar care nu este găsit acasă.
339. Question no.997A/17-11-1999
Referitor la organizația CAR a pensionarilor din Oltenița care solicită o descentralizare a eliberării biletelor de tratament pentru pensionari.
340. Question no.998A/17-11-1999
Referitor la modul de dobândire a unui Crysler 300 în valoare de 770 milioane.
341. Question no.999A/24-11-1999
Referitor la aspecte grave legate de activitatea Spitalului Județean din Ploiești.
342. Question no.1000A/24-11-1999
Referitor la aspecte legate de activitatea Spitalului de Obstretică-Ginecologie din Ploiești.
343. Question no.1001A/24-11-1999
Referitor la SN "Conpet" SA.
344. Question no.1002A/24-11-1999
Referitor la SNP "Petrom" SA București.
345. Question no.1003A/24-11-1999
Referitor la recorelarea pensiilor.
346. Question no.1004A/24-11-1999
Referitor la Editura Minerva și ce se v-a întâmpla cu colecția Documente Literare?
347. Question no.1005A/24-11-1999
Referitor la starea necorespunzătoare a infrastructurii județului Botoșani.
348. Question no.1006A/24-11-1999
Referitor la singurul muzeu românesc din Covasna și Harghita care nu are o clădire proprie.
349. Question no.1007A/24-11-1999
Referitor la controversata "asociere" dintre primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu și al său "expert consilier" Gene Bejan.
350. Question no.1008A/24-11-1999
Referitor la șeful de post din comuna Valea Argovei, jud.Călărași.
351. Question no.1009A/24-11-1999
Referitor la reorganizarea structurii aparatului propriu al prefecturii Teleorman.
352. Question no.1010A/24-11-1999
Referitor la un accident de circulație al cărui autor Corin Lunganu a părăsit locul faptei fără acordarea ajutorului celui lovit.
353. Question no.1011A/24-11-1999
Referitor la memoriul inginerului Marian Chiroiu din Pitești.
354. Question no.1012A/24-11-1999
Referitor la îmbunătățirea muncii medicilor urologi de la Spitalul Județean Argeș.
355. Question no.1013A/24-11-1999
Referitor la Ord.de Urgemță nr.162/1999.
356. Question no.1014A/24-11-1999
Referitor la situația copiilor instituționalizați din județul Suceava.
357. Question no.1015A/24-11-1999
Referitor la activitatea domnului deputat Vichentie Nicolaiciuc, în Comisia mixtă România-Ucraina.
358. Question no.1016A/24-11-1999
Referitor la reluarea în anul 2000 a lucrărilor la reconstrucția podului de la Talpa.
359. Question no.1017A/30-11-1999
Referitor la activitatea desfășurată de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
360. Question no.1018A/30-11-1999
Referitor la "afacerea SUNOIL".
361. Question no.1019A/30-11-1999
Referitor la asigurarea sănătății din România.
362. Question no.1020A/30-11-1999
Referitor la "implicarea activă" a unor firme de "talia" REEN IMPEX SRL în controversatele asocieri în participațiune de la "PISCICOLA" SA.
363. Question no.1021A/30-11-1999
Referitor la întoarcerea cursei TAROM Suceava - București după decolare.
364. Question no.1022A/08-12-1999
Referitor la frecventele reclamații privind neplata plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat de la COMTIM.
365. Question no.1023A/08-12-1999
Referitor la art.28 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
366. Question no.1024A/08-12-1999
Referitor la situația profesoarei Andreea Petrescu.
367. Question no.1025A/08-12-1999
Referitor la situația de degringoladă din sistemul nostru de asistență și asigurări de sănătate.
368. Question no.1026A/08-12-1999
Referitor la o verificare privind cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
369. Question no.1027A/08-12-1999
Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
370. Question no.1028A/08-12-1999
Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat în urma controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei Sa.
371. Question no.1029A/08-12-1999
Referitor la efectuarea unei revizii de fond privind activitatea economico-financiară a SC Insula Mare a Brăilei SA.
372. Question no.1030A/08-12-1999
Referitor la nemulțumirea și indignarea cetățenilor Brăilei de modul cum este alimentată SC PECO SA Brăila.
373. Question no.1031A/08-12-1999
Referitor la modul cum va sprijini Ministerul Muncii și Protecției Sociale integrarea socială a segmentului populației școlare din învățământul special.
374. Question no.1032A/08-12-1999
Referitor la gospod[riile și persoanele care au fost afectate de calamitățile naturale din februarie din com.Pișchia, jud.Timiș.
375. Question no.1033A/15-12-1999
Referitor la art.18 din Legea 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formare Profesională.
376. Question no.1034A/15-12-1999
Referitor la modul cum este administrată SC PECO SA Brăila.
377. Question no.1035A/15-12-1999
Referitor la măsuri de relaxare fiscală.
378. Question no.1036A/15-12-1999
Referitor la situația copiilor bolnavi de SIDA și modul în care statul român se implică în soluționarea ei.
379. Question no.1037A/15-12-1999
Referitor la emiterea difuzarea și utilizarea bonurilor valorice pentru deținătorii de terenuri agricole.
380. Question no.1038A/15-12-1999
Referitor la comunitățile românești din regiunea Cernăuți care se confruntă cu mari greutăți în privința școlii.
381. Question no.1039A/15-12-1999
Referitor la noile programe și manuale de Limba și literatura română elaborate "într-o manieră antinațională".
382. Question no.1040A/22-12-1999
Referitor la neincluderea tehnicienilor dentari pe lista disponibilităților și atenționarea în acest sens a Direcțiilor județene de sănătate publică.
383. Question no.1041A/29-12-1999
Referitor la jud.Bihor, unde Romsilva "curăță de arbori pădurile care fac obiectul Legii 169 de modificare a Legii 18/1991 art.41.
384. Question no.1042A/29-12-1999
Referitor la necesitatea acordării de sprijin financiar pentru biserica "Sf.Ioan Botezătorul" din Vălenii de Munte și pentru biserica "Înălțarea Domnului", din Plopeni, jud.Prahova.
385. Question no.1043A/29-12-1999
Referitor la înființarea Centrului Cultural la Cernăuți sau Kiev și când vă propuneți să-l puneți în lucrare?
386. Question no.1044A/29-12-1999
Referitor la abuzurile săvârșite de Gheorghe Funar, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 22 mai 2024, 8:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro