Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2000 > Questions

Questions recorded in 2000

1. Question no.306A/07-12-2000
Referitor la întrebarea transmisă în 7.11.2001 Fedrației Române de Șah
2. Question no.313A/10-12-2000
Referitor la neregulile din cadrul Universității "Valahia" din Târgoviște
3. Question no.315A/10-12-2000
Referitor la prevederile Legii nr.33/96 și 144/97 de care beneficiază locuitorii a 13 comune din județul Cluj
4. Question no.323A/12-12-2000
Referitor la H.G nr.920/2.10.2001
5. Question no.326A/12-12-2000
Referitor la noile incompatibilități prevăzute de Legea nr.215/2001
6. Question no.348A/18-12-2000
Rferitor la pericolul de inundație a localității Maciova județul Caraș-Severin
7. Question no.1045A/02-02-2000
Referitor la măsurile specifice în școli pentru apărarea tineretului școlar împotriva drogurilor.
8. Question no.1046A/02-02-2000
Referitor la lipsa statului pentru producția agricolă, diferența mare a prețurilor între produsele industriale și cele agricole care a dus România pe penultimul loc în Europa.
9. Question no.1047A/02-02-2000
Referitor la indexarea pensiilor.
10. Question no.1048A/02-02-2000
Referitor directorul Reghina Fărcaș care ia decizii fără consultarea consiliului consultativ în jud.Mureș.
11. Question no.1049A/02-02-2000
Referitor la activitatea desfășurată de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
12. Question no.1050A/02-02-2000
Referitor la dezvoltarea infrastructurii, alimentarea cu apă a localităților, pietruiri ale drumurilor comunale și construcția de locuințe.
13. Question no.1051A/02-02-2000
Referitor la "afacerea" PREFAB - ROMERICA INTERNAȚIONAL.
14. Question no.1052A/02-02-2000
Referitor la SC ROMCONSID SA, Călărași.
15. Question no.1053A/02-02-2000
Referitor la ordinul nr.13 din 29 ianuarie 1999 pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiuni de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune.
16. Question no.1054A/02-02-2000
Când se vor putea derula împrumuturile (subvenționate) prin Banca Agricolă, pentru susținerea activității în agricultură.
17. Question no.1055A/07-02-2000
Referitor la Ord.de Urg. nr.217/1999 pentru modificarea si completarea Ord.Guv.nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
18. Question no.1056A/07-02-2000
Referitor la comiterea unor abuzuri și ilegalități în privatizarea SC "ALMĂJ FOREST" SA, din localitatea Bozovici, jud.Caraș Severin.
19. Question no.1057A/07-02-2000
Referitor la abuzuri comise în administrarea Direcției Silvice Reșița, de către echipa managerială în frunte cu directorul Ion Chisolița.
20. Question no.1058A/07-02-2000
Referitor la soldatul Varga Akos din Bixad, jud.Covasna care a fost găsit spânzurat.
21. Question no.1059A/08-02-2000
Referitor la Legea 115/1999 privind răspunderea ministerială.
22. Question no.1060A/08-02-2000
Referitor la concliziile verificărilor efectuate la SC CORUNA IMPEX SRL și PASADENA IMPEX SRL din Câmpina.
23. Question no.1061A/08-02-2000
Referitor la concluziile verificărilor efectuate la SC CORUNA IMPEX SRL și PASADENA IMPEX SRL din Câmpina.
24. Question no.1062A/08-02-2000
Referitor la investițiile, reparațiile și alte cheltuieli bugetare de la Spitalul Județean și Spitalul de Obstretică-Ginecologie din Ploiești.
25. Question no.1063A/08-02-2000
Referitor la executarea lucrărilor pentru Palatul Justiției-Prahova de către SC Construcții SA Ploiești.
26. Question no.1064A/08-02-2000
Referitor la un sprijin financiar și material pentru numărul mare de rromi din Mizil și Bălțești.
27. Question no.1065A/08-02-2000
Solicită lista completă privind toate fondurile speciale.
28. Question no.1066A/08-02-2000
Referitor la Inspectoratul de Sănătate Publică Sinaia, jud.Prahova care a rămas fără sediu.
29. Question no.1067A/08-02-2000
Referitor la necesitatea de a găsi cât mai repede un sediu pentru ISP Sinaia.
30. Question no.1068A/08-02-2000
Referitor la aspecte din activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
31. Question no.1069A/08-02-2000
Referitor la problemele financiare create de firma "A&A Import-Export" SRL Ploiești.
32. Question no.1070A/08-02-2000
Referitor la activitatea și problemele financiare create de firma "A&A Import-Export" SRL Ploiești.
33. Question no.1071A/09-02-2000
Referitor la situația locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași.
34. Question no.1072A/09-02-2000
Referitor la un număr impresionant de acționari minoritari ai SC INDCOM SA Călărași, ce au sesizat aspecte nu prea ortodoxe ale conducerii societății.
35. Question no.1073A/09-02-2000
Referitor la doamna Tănase Daniela, merceolog la SC INDCOM SA, Călărași, căreia i s-a sustras suma de 20 milioane lei din autoturism.
36. Question no.1074A/09-02-2000
Referitor la decizia Ministerului Agriculturii de a transfera din domeniul public în cel privat opt unități aparținând Societății Naționale "Cai de Rasă".
37. Question no.1075A/09-02-2000
Referitor la privatizarea combinatului "SIDERCA".
38. Question no.1076A/09-02-2000
Când veți emite un act normativ pentru a reglementa cele prezentate, respectiv a se tăia masa lemnoasă contractată de societățile comerciale cu Direcțiile silvice județene?
39. Question no.1077A/09-02-2000
Referitor la condițiile inumane de așteptare pentru depunerea cererilor pentru vize la Consulatul Italiei din București.
40. Question no.1078A/09-02-2000
Referitor la pretenția unor reprezentanți ai maghiarilor din Sf.Gheorghe de a reboteza Bulevardul 1 Decembrie, cu numele lui "Petoffi Sandor".
41. Question no.1079A/09-02-2000
Referitor la o parte din disponibilizații din Valea Jiului care nu și-au putut retrage nici capitalul nici dobânzile cuvenite, ca urmare a încetării plăților la BANKOOP filiala Petroșani.
42. Question no.1080A/15-02-2000
Referitor la produsele speciale "Săgeata și Cargo" fabricate la Uzina Mecanică Plopeni, actualmente SN RomarmSA - Filiala SC Plopeni SA, jud.Prahova.
43. Question no.1081A/15-02-2000
Referitor la Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Vrancea.
44. Question no.1082A/15-02-2000
Referitor la SC ALOR SA și MOBILA ALFA SA din Oradea.
45. Question no.1083A/15-02-2000
Referitor la distrugerile pădurilor bihorene.
46. Question no.1084A/15-02-2000
Referitor la întârzierile de la plata drepturilor bănești ale cadrelor didactice universitare orădene.
47. Question no.1085A/15-02-2000
Referitor la înființarea Centrului Cultural la Cernăuți sau Kiev.
48. Question no.1086A/17-02-2000
Referitor la funcționarea aeroporturilor internaționale din România.
49. Question no.1087A/16-02-2000
Referitor la modul în care s-a procedat la vânzarea SC Porțelanul, de către FPS Botoșani.
50. Question no.1088A/21-02-2000
Referitor la rezolvarea problemelor de infrastructură din localitățile rurale.
51. Question no.1089A/21-02-2000
Referitor la rezolvarea problemelor de infrastructură din localitățile rurale.
52. Question no.1090A/21-02-2000
Referitor la industria de îngrășăminte chimice pe bază de azot,fosfor și potasiu.
53. Question no.1091A/21-02-2000
Referitor la "Situația actuală și de perspectivă a CET Giurgiu".
54. Question no.1092A/21-02-2000
Referitor la licitația pentru contractarea execuției lucrărilor de "consolidare și reparație capitală la clădirea Primăriei Municipiului București".
55. Question no.1093A/21-02-2000
Referitor la restituirea unor bunuri imobile ce au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.
56. Question no.1094A/22-02-2000
Referitor la unitățile miniere din bazinul Vatra Dornei, jud.Suceava.
57. Question no.1095A/22-02-2000
Referitor la cetățenii care au achitat sume de bani la Agențiile CEC pentru cumpărarea de autoturisme Dacia 1300.
58. Question no.1096A/22-02-2000
Referitor la sumele ce trebuiesc alocate pentru activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
59. Question no.1097A/22-02-2000
Referitor la spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
60. Question no.1098A/22-02-2000
Referitor la sumele ce vor fi incluse în bugetul de stat pentru activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
61. Question no.1099A/22-02-2000
Referitor la spațiile ce trebuie acordate pentru desfășurarea activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
62. Question no.1100A/22-02-2000
Referitor la spațiile pentru desfășurarea activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
63. Question no.1101A/22-02-2000
Referitor la situația dezastruoasă în care se găsește Stațiunea Didactică Belciugatele, jud.Călărași.
64. Question no.1102A/22-02-2000
Referitor la situația dezastruoasă în care se găsește Stațiunea Didactică Belciugatele, jud.Călărași.
65. Question no.1103A/22-02-2000
Referitor la memoriul domnului Gheorghe V. Petrovici, din jud.Călărași.
66. Question no.1104A/22-02-2000
Referitor la apartamentele aflate în propietatea SC SIDERCA SA, jud.Călărași.
67. Question no.1105A/22-02-2000
Referitor la un eveniment ce a avut loc în comuna Vlad Țepeș,jud.Călărași.
68. Question no.1106A/22-02-2000
Referitor la câteva propuneri de amendare a Ord.de urganță 67/1997.
69. Question no.1107A/22-02-2000
Referitor la unele greutăți financiare cu care se confruntă Primăria mun.Pitești, în urma intrării în vigoare a ordonanței 73/1999.
70. Question no.1108A/22-02-2000
Referitor la memoriul unei farmaciste din Pitești care evidențiează odiscriminare nemeritată apărută în urma ord.de urgență 124/1998 și 116/1999.
71. Question no.1109A/22-02-2000
Referitor la consolidarea Spitalului județean Argeș și repararea instalațiilor sale interioare.
72. Question no.1110A/22-02-2000
Referitor la demersul domnului Mihai Manofescu din Pitești de a-și recupera câteva acțiuni sârbești achiziționate în 1945 și confiscate de comuniști.
73. Question no.1111A/22-02-2000
Referitor la bonificația de 5% de care nu pot beneficia cetățenii din Argeș, atunci când plătesc în totalitate impozitul pe clădiri și terenuri.
74. Question no.1112A/22-02-2000
Referitor la situația dezastruoasă în care a ajuns sectorul industriei de apărare.
75. Question no.1113A/22-02-2000
Referitor la distribuirea cupoanelor de motorină doar în unele localități din Teleorman.
76. Question no.1114A/22-02-2000
Referitor la afacerea "DADIANA".
77. Question no.1115A/22-02-2000
Referitor la SC XXL EXIM SRL din orașul Ștei, jud.Bihor.
78. Question no.1116A/23-02-2000
Referitor la dificultățile salarizării cadrelor didactice de la Universitatea Oradea.
79. Question no.1117A/01-03-2000
Referitor la reorganizarea sistemului sanitar în jud.Vâlcea.
80. Question no.1118A/28-02-2000
Referitor la reținerea în municipiul Giurgiu a trei membri ai unei bande de traficanți de mașini de lux.
81. Question no.1119A/29-02-2000
Referitor la situația locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași.
82. Question no.1121A/29-02-2000
Referitor la situația dezastruoasă din sectorul de apărare.
83. Question no.1122A/29-02-2000
Referitor la situația dezastruoasă în care a ajuns sectorul industriei de apărare.
84. Question no.1123A/29-02-2000
Referitor la dosarul SUNOIL.
85. Question no.1124A/29-02-2000
Referitor la interesele dubioase ale fraților Cristescu de a prelua pachetul de acțiuni deținut de FPS la SC Petros SA, Ploiești.
86. Question no.1125A/29-02-2000
Referitor la afacerile dubioase a fraților Cristescu în jud.Prahova.
87. Question no.1126A/01-03-2000
Referitor la situația învățământului general și gratuit din România.
88. Question no.1127A/01-03-2000
Referitor la nemulțumirea cetățenilor în aplicarea legislației de fond funciar în jud.Argeș.
89. Question no.1128A/06-03-2000
Referitor la SC ROSTRAMO SA Tg.Jiu.
90. Question no.1129A/06-03-2000
Referitor la ponderea creșterii sistemului de cupoane în agricultură.
91. Question no.1130A/06-03-2000
Referitor la salarizarea personalului Agenției de valorificare a Activelor Bancare.
92. Question no.1131A/06-03-2000
Referitor la Ordonanța de urgență nr.3/2000.
93. Question no.1132A/07-03-2000
Referitor la recenta hotărâre de desființare a Unității de Vânători de Munte din Brețcu, jud.Covasna.
94. Question no.1133A/07-03-2000
Ce măsuri înțelege MEN să adopte pentru doamna profesoară Rădița Albu, din Sfântu Gheorghe privind concursul pentru postul de inspector general adjunct.
95. Question no.1134A/08-03-2000
Referitor la privatizarea SC ALRO SA, Slatina.
96. Question no.1135A/08-03-2000
Referitor la încadrarea doamnei Mușină Lia în funcția de secretar la Consiliul Local al comunei Valea Mare, jud.Covasna.
97. Question no.1136A/08-03-2000
Referitor la noua stemă a județului Covasna care conține numai elemente heraldice caracteristice populației maghiare.
98. Question no.1137A/08-03-2000
Referitor la împropietărirea cu loturi de teren a veteranilor de război.
99. Question no.1138A/08-03-2000
Referitor la împropietărirea cu loturi de teren a veteranilor de război.
100. Question no.1139A/08-03-2000
Referitor la suplimentarea numărului de bilete acordate rezerviștilor pentru stațiunile de tratament.
101. Question no.1140A/08-03-2000
Referitor la sprijinirea cadrelor militare în rezervă pentru a nu-și pierde imobilele în care locuiesc, în cazul că vor fi revendicate.
102. Question no.1141A/08-03-2000
Referitor la drepturile angajaților Ministerului de Interne.
103. Question no.1142A/08-03-2000
Referitor la monumentele din orașele Rădăuți, Gura Humorului și Vatra Dornei care sunt în pericol fie și la un grad mic de seismicitate.
104. Question no.1143A/08-03-2000
Referitor la SC TRIBATEX SRL Bacău care a achiziționat un autoturism TICO în sistem de leasing de la SC DAEWOO AUTO TRADING Craiova.
105. Question no.1144A/13-03-2000
Referitor la stabilirea dreprului de propietate a domnului Ivan Ghe.Florea, din comuna Dorobanțu, jud.Călărași.
106. Question no.1145A/13-03-2000
Referitor la memoriul cetățeanului Chiriță Petre, din Călărași, str.Libertății nr.50.
107. Question no.1146A/14-03-2000
Referitor la rezultatul verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, în ultimul semestru al anului trecut, la Primăria Lipănești, jud.Prahova.
108. Question no.1147A/14-03-2000
Referitor la SC ELTRIX SRL.
109. Question no.1148A/14-03-2000
Referitor la schimbarea numelui Clubului Sportiv Dinamo aparținând Ministerului de Interne.
110. Question no.1149A/15-03-2000
Referitor la încălcările de lege săvârșite de reprezentanții administrației publice din Moșoaia, jud.Argeș.
111. Question no.1150A/15-03-2000
Referitor la planul de investiții al Fostei Direcții Sanitare Argeș, printre altele și centrul de sănătate rural Rociu.
112. Question no.1151A/15-03-2000
Referitor la art5 lit.b din Ordonanța de urgență 170/1999.
113. Question no.1152A/20-03-2000
Referitor la cazul "Simon Jolan".
114. Question no.1153A/22-03-2000
Referitor la memoriul membrilor Sindicatului Liber al Taximetriștilor Călărași.
115. Question no.1154A/22-03-2000
Referitor la unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești.
116. Question no.1155A/22-03-2000
Care este atitudinea practică a MTS față de proliferarea manifestărilor neneducative din societatea românească?
117. Question no.1156A/28-03-2000
Referitor la dosarul penal al țărănistului Iorga.
118. Question no.1157A/28-03-2000
Referitor la filiala ApR Brăila care desfășoară o activitate de racolare a elevilor în structurile de partid ale acestei formațiuni politice.
119. Question no.1158A/29-03-2000
Referitor la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești care instrumentează câteva dosare penale care au ca subiect firmele LUKOIL.
120. Question no.1159A/29-03-2000
Referitor la activitatea economică a fraților Emil și Marius Cristescu.
121. Question no.1160A/29-03-2000
Referitor la activitatea fraților Emil și Marius Cristescu.
122. Question no.1161A/29-03-2000
Referitor la activitatea fraților Emil și Marius Cristescu.
123. Question no.1162A/29-03-2000
Referitor la unitățile administrative - din fiecare județ.
124. Question no.1163A/29-03-2000
Referitor la măsurile luate față de ceea ce apare ca fiind abuziv în evoluția dosarului lui Lupea Ion.
125. Question no.1164A/29-03-2000
Referitor la măsurile luate față de ceea ce apare ca fiind abuziv în evoluția dosarului domnului Lupea Ion.
126. Question no.1165A/29-03-2000
Referitor la începerea negocierilor cu societatea "CORAL", pentru achiziționarea sau cesionarea exploatării unor sisteme de supraveghere și control pentru punctele de control la frontieră.
127. Question no.1166A/03-04-2000
Solicită răspunsuri la scrisorile nr.157 din 23.07.1999 și 6 din 31.01.2000.
128. Question no.1167A/03-04-2000
Referitor la memoriul unei eleve accidentate acum doi ani în București.
129. Question no.1168A/03-04-2000
Referitor la existența unei exploatări de balast în zona Baziaș.
130. Question no.1169A/03-04-2000
Referitor la braconajul cu instalații tip electroliză în zona de clisură a Dunării de pe teritoriul județului Caraș Severin.
131. Question no.1170A/04-04-2000
Referitor la neonorarea rețetelor gratuite și compensate de farmaciștii din județul Gorj.
132. Question no.1171A/04-04-2000
Referitor la neonorarea rețetelor gratuite și compensate de farmaciștii din județul Gorj.
133. Question no.1172A/04-04-2000
Referitor la lucrările încredințate de SNP PETROM și SNG ROMGAZ, societății comerciale ELTRIX SRL.
134. Question no.1173A/04-04-2000
Referitor la demersurile imediate în scopul protecției populației școlare din învățământul primar și gimnazial.
135. Question no.1174A/04-04-2000
Referitor la participarea separată România și Transilvania, la cea de-a 23-a ediție a Târgului de turism de la Budapesta.
136. Question no.1175A/04-04-2000
Referitor la admiterea în liceu pe baza mediei din clasele gimnaziale și a examenului de capacitate care introduce în școala românească o mare inegalitate de șanse pentru elevi.
137. Question no.1176A/04-04-2000
Referitor la constituirea unei comisii speciale pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului.
138. Question no.1177A/04-04-2000
Referitor la constituirea comisiei speciale pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului.
139. Question no.1178A/04-04-2000
Referitor la Hot.Guv.nr.206/23.03.2000.
140. Question no.1179A/05-04-2000
Referitor la cele sesizate în memoriul domnului Mihai Vrabete.
141. Question no.1180A/05-04-2000
Referitor la memoriul domnului Isac Simion, directorul Grupului Școlar Forestier Caransebeș.
142. Question no.1181A/05-04-2000
Referitor la efectele negative ale O.G. nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
143. Question no.1182A/05-04-2000
Referitor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1147/1996 și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1283/1998.
144. Question no.1183A/03-04-2000
Referitor la memoriul medicilor secției psihiatrie din Spitalul Județean Argeș.
145. Question no.1184A/10-04-2000
Referitor la activitatea SC Insula Mare a Brăilei SA.
146. Question no.1185A/10-04-2000
Referitor la concluziile verificării întregii activități a ex-secretarului general al Prefecturii Călărași.
147. Question no.1186A/11-04-2000
Referitor la comunitățile românești din regiunea Cernăuți.
148. Question no.1187A/11-04-2000
Referitor la sprijinirea în plan economic a Hergheliei Rădăuți.
149. Question no.1188A/11-04-2000
Referitor la cum va sprijini MMPS integrarea socială a copiilor aflați în dificultate (neuropsihici).
150. Question no.1189A/11-04-2000
Referitor la reținerea pentru contrabandă cu mașini furate a fiului primarului municipiului Giurgiu.
151. Question no.1190A/11-04-2000
Referitor la atacurile repetate din partea DJTS Bihor la adresa Clubului Sportiv Crișul Oradea.
152. Question no.1191A/11-04-2000
Referitor la o verificare a faptei prefectului de Călărași, Gămulea.
153. Question no.1192A/12-04-2000
Referitor la trimiterea de felicitări către cetățeni cu caracter electoral.
154. Question no.1193A/12-04-2000
Referitor la felicitările trimise și semnate de președinții PD-Ploiești, către cetățeni în scop electoral.
155. Question no.1194A/12-04-2000
Referitor la demersurile în vederea transformării Regiei Generale de Apă în societate comercială cu capital mixt.
156. Question no.1195A/12-04-2000
Referitor la modificările ce se vor aduce legilor electorale.
157. Question no.1196A/12-04-2000
Referitor la privatizarea deplină a SC Conserve SA Vălenii de Munte.
158. Question no.1197A/12-04-2000
Referitor la trimiterea de felicitări semnate de președinții PD-Ploiești, către cetățeni în scop electoral.
159. Question no.1198A/12-04-2000
Referitor la situația de la SC Petrolexportimport.
160. Question no.1199A/12-04-2000
Referitor la memoriul doamnei Blaj Ana din Moldova Nouă.
161. Question no.1200A/18-04-2000
Referitor la executarea unor tăieri abuzive de material lemnos din pădurile ce urmează a fi privatizate din localitatea Gornăcel, Schela, jud.Gorj.
162. Question no.1201A/18-04-2000
Solicită în sinteză, prognoza dăunătoarelor pe anul 2000 și principalele acțiuni întreprinse sau programate pentru combaterea acestora.
163. Question no.1202A/18-04-2000
Referitor la persoanele cu grad de handicap din jud.Timiș.
164. Question no.1203A/18-04-2000
Referitor la efectele nefaste ale jocului "de întrajutorare" piteștean PHILADELFIA.
165. Question no.1204A/18-04-2000
Referitor la cotidianul România Liberă în care descrie niște "inginerii imobiliare", casa memorială "Lucia Sturdza Bulandra" din Ștefănești a fost vândută cu doar 20 milioane lei de Consiliul Local.
166. Question no.1205A/18-04-2000
Referitor la deficiențele ordonanțelor de urgență 162/1999 si 140/1999, semnalate de Primăria Pitești.
167. Question no.1206A/18-04-2000
Referitor la refuzul SC PRODCOMTEX SA Pitești de a preda Consiliului Local terenurile pe care sunt amplasate piețele, târgurile și oboarele, împreună cu construcțiile aferente.
168. Question no.1207A/19-04-2000
Referitor la presiunile la care sunt supuși unii dintre dascăli de către inspectorii școlari care mai de care mai plini de "zel".
169. Question no.1208A/19-04-2000
Referitor la controversate privatizare a SC "S.U.T." SA Oltenița, jud.Călărași.
170. Question no.1209A/19-04-2000
Referitor la reacția presei locale privitoare la hotărârea primarului mun.Călărași, de a amplasa un nou monument într-o zonă total inadecvată a orașului.
171. Question no.1210A/20-04-2000
Referitor la discriminarea creată pentru farmaciștii din cadrul policlinicilor.
172. Question no.1211A/26-04-2000
Referitor la activitatea Băncii Populare "Vital" Cooperativa de Credit.
173. Question no.1212A/26-04-2000
Referitor la activitatea Băncii Populare "Vital" Cooperativa de Credit.
174. Question no.1213A/26-04-2000
Referitor la cum poate fi plătit impozitul pe veniturile din chirii.
175. Question no.1214A/26-04-2000
Referitor la soluțiile pentru alocarea fondurilor necesare plății îngrijitorilor care ajută persoanele cu handicap.
176. Question no.1215A/03-05-2000
Referitor la nerecepționarea programului 2 al TVR în localitatea Sovata, jud.Mureș.
177. Question no.1216A/09-05-2000
Referitor la cazul celor 3 cetățeni ai comunei Valea Argovei, jud.Călărași, Dincă Drăgan, Stan Marian și Duman Emil Marian.
178. Question no.1217A/09-05-2000
Referitor la situația domnului Dan Spiratos, din Călărași, str.Zăvoiului, nr.4, bl.E13, sc.A, ap.17.
179. Question no.1218A/09-05-2000
Referitor la sesizările Sindicatului liber al Taximetriștilor din jud.Călărași.
180. Question no.1219A/09-05-2000
Referitor la cazul doamnei Ioana Dinulescu, din București, str.Liviu Rebreanu nr.9, bl.50, sc.2, ap.67, sector 3.
181. Question no.1220A/09-05-2000
Referitor la alegerile locale din anul 2000 care au debutat în jud.Prahova sub semnul proastei organizări.
182. Question no.1221A/09-05-2000
Referitor la alegerile locale 2000 care au debutat în jud.Prahova sub semnul proastei organizări.
183. Question no.1222A/09-05-2000
Referitor la preocupările primarilor care nu se mai îndreaptă către administrarea localităților și profită de funcție pentru a-și face campanie folosind personalul și logistica consiliilor locale.
184. Question no.1223A/10-05-2000
Referitor la aplicarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.
185. Question no.1224A/10-05-2000
Referitor la aplicarea legii 1/2000 privind reconstituirea dreptului de propietate.
186. Question no.1225A/10-05-2000
Referitor la privatizarea regiei tutunului.
187. Question no.1226A/10-05-2000
Referitor la concursurile ce se vizionează pe postul național de televiziune.
188. Question no.1227A/10-05-2000
Referitor la contribuabilii persoane juridice, care achită integral și la termen obligațiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999.
189. Question no.1228A/16-05-2000
Referitor la ocuparea postului de secretar general al Prefecturii Prahova.
190. Question no.1229A/16-05-2000
Referitor la un sprijin bănesc pentru asfaltarea drumului local Humele-Goia-Orodel din comuna Ungheni.
191. Question no.1230A/16-05-2000
Referitor la abuzuri și nereguli comise de primari în aplicarea normelor de refacere a dreptului de propietate funciară.
192. Question no.1231A/16-05-2000
Referitor la starea precară a Spitalului Județean Argeș.
193. Question no.1232A/17-05-2000
Referitor la noua lege a pensiilor în care se specifică foarte clar că la premiile pe care le ridică salariații unei societăți comerciale nu se calculează CAS.
194. Question no.1233A/17-05-2000
Referitor la măsurile pe care le aveți în vedere pentru apărarea pădurii împotriva tăierilor în afara normelor regimului silvic în jud.Suceava.
195. Question no.1235A/22-06-2000
Referitor la acțiunea Poliției Române din 9.12.1999 din Giurgiu.
196. Question no.1236A/23-06-2000
Referitor la Campionatul European de Handbal feminin.
197. Question no.1237A/23-06-2000
Referitor la memoriul Sindicatului liber al taximetriștilor din Călărași.
198. Question no.1238A/23-06-2000
Referitor la societatea Electrica.
199. Question no.1239A/23-06-2000
Referitor la modicarea și completarea art.166 din Legea învățământului.
200. Question no.1240A/24-06-2000
Referitor la exanenul de capacitate ce a avut drept scop familiarizarea elevilor cu atmosfera de examen.
201. Question no.1241A/06-06-2000
Referitor la situația dificilă în care se află familia domnului Măturaru Tudor din Călărași.
202. Question no.1242A/06-06-2000
Referitor la memoriile cetățenilor Roșu Marin din satul Răzvani, orașul Lehliu-Gară și respectiv Stan Alexandrina.
203. Question no.1243A/07-06-2000
Referitor la măsurile promovate și finanțate de MAPPM pentru ocrotirea mediului în anul 2000 în județul Suceava.
204. Question no.1244A/07-06-2000
Referitor la nemulțumirea pensionarilor față de pensiile mici.
205. Question no.1245A/07-06-2000
Referitor la conflictul apărut între două familii din comuna Straja, jud.Suceava, respectiv Petru Popescu și Viorica Băimăcean.
206. Question no.1246A/07-06-2000
Referitor la scoaterea trenurilor internaționale Claudiopolis R304 și R305 pe ruta Târgu Mureș - Budapesta și retur.
207. Question no.1247A/08-06-2000
Referitor la măsura de desființare a grădiniței din satul Murani, jud.Timiș.
208. Question no.1248A/08-06-2000
Referitor la cazul MOCARS SA Caransebeș.
209. Question no.1249A/13-06-2000
Referitor la amenajările de la punctele de trecere la granița cu Ucraina.
210. Question no.1250A/14-06-2000
Referitor la dotarea spitalului Militar Pitești.
211. Question no.1251A/14-06-2000
Referitor la impozitul pe venitul agricol aplicat societăților agricole.
212. Question no.1252A/28-06-2000
Referitor la audiența parlamentară acordată domnului Negrini Corneliu Ioan, din Oradea, str.Teatrului nr.6.
213. Question no.1253A/28-06-2000
Referitor la memoriul doamnei Roman Rodica Stela din jud.Bihor.
214. Question no.1254A/05-09-2000
Referitor la cei 12 rectori dacă funcționează legal pe post în Universitățile din România.
215. Question no.1255A/06-09-2000
Referitor la obținerea de bilete gratuite de călătorie pentru soțiile veteranilor de război.
216. Question no.1256A/05-09-2000
Referitor la modul în care a fost reglementată admiterea în liceu în sesiunea iulie 2000.
217. Question no.1257A/05-09-2000
Referitor la situația populației românești din județele Harghita și Covasna.
218. Question no.1258A/05-09-2000
Referitor la intrarea în legalitate cu construcția de vile și oprirea altor amplasări și construcții de acest fel.
219. Question no.1259A/06-09-2000
Referitor la distrugerile și tăierile din pădurile județului Suceava.
220. Question no.1260A/11-09-2000
Referitor la vânzarea ilegală a vilei "Bulandra" din Ștefănești, Argeș.
221. Question no.1261A/11-09-2000
Referitor la solicitarea de sprijin pentru dotarea Spitalului Militar Pitești cu echipamente uzuale necesare secției chirurgie.
222. Question no.1262A/11-09-2000
Referitor la problemele financiare majore cu care se confruntă administrația publică locală.
223. Question no.1263A/12-09-2000
Referitor la situația petenților Roșu Marin din satul Răzvani, Stan Alexandrina din Lehliu Gară și Măturaru Tudor din municipiul Călărași.
224. Question no.1264A/13-09-2000
Referitor la aplicarea Ord.Guv. nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
225. Question no.1265A/13-09-2000
Referitor la aplicarea Ord.Guv. nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
226. Question no.1266A/13-09-2000
Referitor la nerespectarea prevederilor Ord.de Urgență a Guv. nr.24/2000 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar și în sistemul de sănătate publică din jud.Hunedoara.
227. Question no.1267A/13-09-2000
Referitor la ce măsuri v-a adopta MAA pentru sprijinirea financiară a lucrărilor agricole din toamna anului 2000.
228. Question no.1268A/13-09-2000
Referitor la memoriul d-nei Roman Rodica Stela.
229. Question no.1269A/13-09-2000
Referitor la audiența d-lui Gomboș Lucian privind renunțarea la cetățenie.
230. Question no.1270A/18-09-2000
Referitor la modul de cheltuire a subvențiilor financiare alocate prin buget Uniunii Ucrainenilor din România.
231. Question no.1271A/18-09-2000
Referitor la Institutul Român "Eudoxiu Hurmuzachi", deschis pe lângă Consulatul României din Cernăuți.
232. Question no.1272A/19-09-2000
Referitor la societățile comerciale cu capital integral de stat.
233. Question no.1273A/20-09-2000
Referitor la aplicarea Ord.Guv.nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
234. Question no.1274A/20-09-2000
Referitor la declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
235. Question no.1275A/20-09-2000
Referitor la declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
236. Question no.1276A/20-09-2000
Referitor la situația din agricultură.
237. Question no.1277A/20-09-2000
Referitor la nereguli în cadrul Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar în jud.Prahova.
238. Question no.1278A/20-09-2000
Referitor la nereguli în cadrul Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar din jud.Prahova.
239. Question no.1279A/20-09-2000
Referitor la Centrul de Diagnostic și Tratament din Pitești.
240. Question no.1280A/20-09-2000
Referitor la grave nedreptăți făcute farmaciștilor din policlinici.
241. Question no.1281A/20-09-2000
Referitor la sprijin pentru alimentarea cu apă a câtorva sate aparținând comunei argeșene Ungheni.
242. Question no.1282A/26-09-2000
Referitor la Spitalul Județean Argeș care este în pericol de prăbușire la un seism mai puternic.
243. Question no.1283A/26-09-2000
Referitor la cererea de sprijin bugetar pentru ducerea la bun sfârșit a construcției dispensarului de la Rociu.
244. Question no.1284A/26-09-2000
Referitor la un grav abuz semnalat de presa centrală săvârșit în dauna patrimoniului cultural național.
245. Question no.1285A/26-09-2000
Referitor la acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice.
246. Question no.1286A/26-09-2000
Referitor la câteva deficiențe ale metodologiei de acreditare a persoanelor care acordă asistență vârstnicilor, la domiciliul acestora.
247. Question no.1287A/26-09-2000
Referitor la abuzuri în privatizarea SC MOBIROM SA Caransebeș.
248. Question no.1288A/26-09-2000
Solicită implicarea Ministerului Muncii în sprijinirea financiară a unei asociații cu profil umanitar.
249. Question no.1289A/27-09-2000
Referitor la recuperarea creanțelor de la statul Irakian.
250. Question no.1290A/27-09-2000
Referitor la suma alocată de Ministerul Culturii pentru finanțarea Hotelului Parc din Oradea.
251. Question no.1291A/27-09-2000
Referitor la stațiunile turistice din România.
252. Question no.1292A/27-09-2000
Referitor la reluarea lucrărilor de construcții-montaj la cele 5 centrale hidroelectrice, sectorul subcetate - Simeria, jud.Hunedoara.
253. Question no.1293A/27-09-2000
Referitor la lucrări de reparații, reabilitare și modernizare în gările din jud.Hunedoara.
254. Question no.1294A/02-10-2000
Referitor la încălcarea acquisului comunitar în domeniul acordării ajutorului de stat și al impozitelor și taxelor prin adoptarea Legii 134/2000 privind regimul parcurilor industriale.
255. Question no.1295A/02-10-2000
Referitor la Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
256. Question no.1296A/03-10-2000
Referitor la dezastrul ecologic din comuna Săpata, Argeș.
257. Question no.1297A/03-10-2000
Referitor la dezastrul ecologic din comuna Săpata, Argeș.
258. Question no.1298A/03-10-2000
Referitor la vaccinul antigripal.
259. Question no.1299A/03-10-2000
Referitor la imensul focar ecologic pe care-l reprezintă halda de gunoaie menajere și industriale a Piteștiului.
260. Question no.1300A/03-10-2000
Referitor la nemulțumirile chiriașilor.
261. Question no.1301A/04-10-2000
Referitor la sabotarea aplicării legislașiei în vogoare privind învățământul în județul Bacău.
262. Question no.1302A/11-10-2000
Referitor la sabotarea aplicării legislației în vigoare privind învățământul în jud.Bacău.
263. Question no.1303A/11-10-2000
Referitor la căpitanul Stancu Laurențiu Aurelian care solicită transferul la Inspectoratul de Polișie al jud.Argeș.
264. Question no.1304A/16-10-2000
Referitor la rezultatele foarte slabe obținute de elevii Școlii Generale din comuna CA Rosetti și la Școala Generală din Știuca, județul Timiș.
265. Question no.1305A/17-10-2000
Referitor la data când vor fi aplicate prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2000, privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.
266. Question no.1306A/18-10-2000
Referitor la programul TVR 1.
267. Question no.1307A/18-10-2000
Referitor la falsurile practicate în eliberarea diplomelor de medic stomatolog.
268. Question no.1308A/18-10-2000
Referitor la neaplicarea prevederilor Ord.de Urg.a Guvernului nr.24-2000.
269. Question no.1309A/18-10-2000
Referitor la SC ISPIF SA.
270. Question no.1310A/25-10-2000
Referitor la suplimentarea fondurilor bănești pentru institutele de cercetare din România.
271. Question no.1311A/31-10-2000
Referitor la situația disponibilizaților prin OUG 98, mai beneficiază de facilitățile acestei ordonanțe, sau au fost anulate de OUG 77?
272. Question no.1312A/31-10-2000
Referitor la ce măsuri are în vedere MEN, mai cu seamă pentru românii din Harghita și Covasna, să învețe în școală în limba română.
273. Question no.1313A/08-11-2000
Solicită Raportul anual al Consiliului de Administrație.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 avril 2024, 21:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro