Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2001 > Questions

Questions recorded in 2001

1. Question no.1A/05-02-2001
Referitor la salarizarea personalului bugetar.
2. Question no.2A/05-02-2001
Ce masuri s-au luat pentru pregatirea sistemului financiar bancar pentru momentul 2002, în care statele din Uniunea Europeană vor adopta efectiv moneda unică EURO?
3. Question no.3A/05-02-2001
Referitor la normele metodologice de aplicare a Legii 133/1999.
4. Question no.4A/07-02-2001
Referitor la modul cum este aplicată Legea 1/2000.
5. Question no.5A/07-02-2001
Referitor la modul de aplicare a Legii 1/2000
6. Question no.6A/07-02-2001
Referitor la documentațiile de declarare ca zone defavorizate a 3 comune; Nădrag, Margina și Tomești.
7. Question no.7A/07-02-2001
Referitor la respectarea prevederilor legale din Legea 213/1998.
8. Question no.8A/07-02-2001
Referitor la OUG 40/2000.
9. Question no.9A/07-02-2001
Referitor la normele metodologice de aplicare a Legii 133/1999, cu completările aduse de Ord.Urgență 297/2000
10. Question no.10A/07-02-2001
Referitor la evaziunea fiscală.
11. Question no.11A/07-02-2001
Referitor la școala de gimnastică de la Deva,
12. Question no.12A/08-02-2001
Referitor la Banca Populară Română.
13. Question no.13A/13-02-2001
Referitor la activitatea silviculturii românești.
14. Question no.14A/13-02-2001
Referitor la veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
15. Question no.15A/13-02-2001
Referitor la organizarea și funcționarea ministerelor.
16. Question no.16A/14-02-2001
Referitor la acte normative ce reglementează activitatea medicilor din sistem.
17. Question no.17A/14-02-2001
Referitor la Legea privind Statutul funcționarilor publici 118/1999.
18. Question no.18A/21-02-2001
Referitor la SC INDCOM SA, Călărași.
19. Question no.19A/21-02-2001
Referitor la cazul domnului Petcu Gheorghe.
20. Question no.20A/21-02-2001
Referitor la cazul domnului Radu Porojan din comuna Jegălia, județul Călărași.
21. Question no.21A/21-02-2001
Referitor la situația destabilizatoare de la SC AGROZOOTEHNICA GRĂDIȘTEA SA, jud.Călărași.
22. Question no.22A/21-02-2001
Referitor la situația destabilizatoare de la SA AGROZOOTEHNICA GRĂDIȘTEA SA., jud.Călărași.
23. Question no.23A/21-02-2001
Referitor la aplicarea prevederilor "Legii moților".
24. Question no.24A/21-02-2001
Referitor la repararea clădirilor ce găzduiesc colecțiile Muzeelor de Artă și Etnografie al Transilvaniei din Cluj-Napoca.
25. Question no.25A/21-02-2001
Referitor la zona Aghireș și Huedin, zonă cu cel mai mare număr de șomeri.
26. Question no.26A/21-02-2001
Referitor la finalizarea primului modul al barajului Corneși-Turda.
27. Question no.27A/21-02-2001
Referitor la efectuarea unor controale la Direcțiile Silvice.
28. Question no.28A/27-02-2001
Referitor la flota maritimă și fluvială.
29. Question no.29A/27-02-2001
Referitor la Fondul Român de Dezvoltare Socială.
30. Question no.30A/27-02-2001
Referitor la Programul Național de Combate a Tuberculozei precum și propuneri de ameliorare a situației existente.
31. Question no.31A/27-02-2001
Referitor la cazul domnului Dinu Alexandru, din Călărași.
32. Question no.32A/27-02-2001
Referitor la memoriul domnului director dr.Marin Graure privind continuarea lucrărilor de reparații la Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară.
33. Question no.33A/27-02-2001
Referitor la memoriul conducerii Spitalului TBC din comuna Dor Mărunt, jud.Călărași.
34. Question no.34A/27-02-2001
Referitor la situația juridică a imobilului ce a adăpostit secția boli cronice Gurbănești.
35. Question no.35A/27-02-2001
Referitor la situația juridică a imobilului ce a adăpostit secția boli cronice Gurbănești.
36. Question no.36A/27-02-2001
Referitor la nerespectarea înțelegerilor cu Uniunea Europeană prin includerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.
37. Question no.37A/28-02-2001
Referitor la scoaterea din circuitul agricol a 34,76 ha teren arabil situat în zona "Sapca Verde II" și vânzarea către SC POLUS Transilvania SRL.
38. Question no.38A/06-03-2001
Referitor la pensionarii arondați Oficiului de Pensii Tecuci să-și procure biletele de tratament de la oficiul respectiv și a nu se deplasa la Casa de Pensii Galați.
39. Question no.39A/06-03-2001
Solicită prezentarea de programe ale guvernului pentru sprijinirea agriculturii în anul 2001.
40. Question no.40A/06-03-2001
Referitor la soluționarea situației din comuna Aghireș, jud.Cluj.
41. Question no.41A/06-03-2001
Referitor la Grădina Botanică "Al.Borza" din Cluj-Napoca.
42. Question no.42A/06-03-2001
Referitor la fenomenul aberant și neconstituțional prin care părinții elevilor sunt obligați să plătească "taxe școlare" și să cumpere manuale alternative.
43. Question no.43A/07-03-2001
Referitor la situația copiilor instituționalizați și a copiilor străzii din România.
44. Question no.44A/08-03-2001
Referitor la lucrările efectuate pe cursurile de apă din jud.Cluj, care prezintă riscuri de inundații.
45. Question no.45A/12-03-2001
Referitor la modul fraudulos de achiziționare a unui pachet de acțiuni în procesul de privatizare a SC COMAT CORPORATION SA Botoșani.
46. Question no.46A/13-03-2001
Referitor la comunitățile din regiunea Cernăuți.
47. Question no.47A/13-03-2001
Referitor la Hotărârea Guvernului României 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilității, verificarea și certificarea bilanțului contabil.
48. Question no.48A/13-03-2001
Referitor la memoriul remis de un grup de salariați ai fostei IAS Sărulești, jud.Călărași.
49. Question no.49A/13-03-2001
Referitor la reamplasarea în Ungaria a mormintelor soldaților români căzuți pe teritoriul Ungariei.
50. Question no.50A/14-03-2001
Referitor la Legea 151/1998 privind dezvoltarea regională în România.
51. Question no.51A/20-03-2001
Referitor la modul diferit de reglementare a înființării ministerelor.
52. Question no.52A/20-03-2001
Referitor la cetățenii care au formulat cereri de reconstituire asupra terenurilor forestiere.
53. Question no.53A/20-03-2001
Referitor la situația Spitalului de Psihiatrie Săpunari, jud.Călărași.
54. Question no.54A/20-03-2001
Referitor la problemele cu care se confruntă în prezent furnizorii de servicii medicale în asistență medicală primară.
55. Question no.55A/20-03-2001
Referitor la SC CONAD SA. Călărași.
56. Question no.56A/20-03-2001
Referitor la situația actuală a domnului Lt.col.(r) Constantin Vodislav, fost comandant al UM 01438 Călărași.
57. Question no.57A/20-03-2001
Referitor la memoriul domnului Doncilă Pop Ionel din București.
58. Question no.58A/21-03-2001
Referitor la "modernizarea" Autostrăzii București - Pitești.
59. Question no.59A/21-03-2001
Referitor la Legea 1/2000.
60. Question no.60A/26-03-2001
Referitor la valoarea sumelor acumulate de-a lungul anilor de la societățile de asigurare și cum au fost utilizate.
61. Question no.61A/26-03-2001
Referitor la Legea administrației publice locale art 90, alin 2 și 3.
62. Question no.63A/26-03-2001
Referitor la reprezentarea în Consiliile de Administrație ale Caselor de Sănătate de către pensionari.
63. Question no.64A/28-03-2001
Referitor la pensionarii cu vârste de 65 ani femei și 70 ani bărbați dacă sunt scutiți de la plata impozitului pe câștigurile realizate din activități autorizate.
64. Question no.65A/28-03-2001
Referitor la obținerea finanțării pentru anul în curs din fonduri ISPA pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
65. Question no.66A/02-04-2001
Referitor la situația SC STITOM SA din comuna Tomești.
66. Question no.67A/03-04-2001
Referitor la încetarea activității Rafinăriei de la Suplacu de Barcău.
67. Question no.68A/04-04-2001
Referitor la cotele ce se alocă bugetelor locale din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat.
68. Question no.69A/04-04-2001
Referitor la asistentele medicale de la Cabinetul medical grupat M.F.Ciucea și Poieni, jud.Cluj.
69. Question no.70A/06-04-2001
Referitor la situația somajului din zonele Huedin și Aghireș.
70. Question no.71A/06-04-2001
Referitor la materialul lemnos.
71. Question no.72A/10-04-2001
Cazul domnului Dinei Petre.
72. Question no.73A/10-04-2001
Referitor la domeniul privat al statului.
73. Question no.74A/18-04-2001
Referitor la problema datoriilor unităților școlare din județ.
74. Question no.75A/19-04-2001
Referitor la unele deduceri fiscale sau scutiri de impozite si taxe.
75. Question no.76A/19-04-2001
Referitor la investițiile noi în zona defavorizată.
76. Question no.77A/23-04-2001
Referitor la reactualizarea salariilor personalului din domeniul administrativ.
77. Question no.78A/23-04-2001
Referitor la SC Cominex SA Cluj.
78. Question no.79A/23-04-2001
Referitor la medicii specialiști pneumologi din jud.Călărași.
79. Question no.80A/23-04-2001
Referitor la memoriul consiliului local al comunei Vâlcele, jud.Călărași.
80. Question no.81A/23-04-2001
Referitor la ajutorul social primit de persoanele cu handicap.
81. Question no.82A/23-04-2001
Referitor la restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.
82. Question no.83A/24-04-2001
Referitor la "performanțele economice deosebite" ale SC Cord SA Buzău.
83. Question no.84A/24-04-2001
Referitor la programele și fondurile comunitare de care poate beneficia România în perioada 2001-2004.
84. Question no.85A/25-04-2001
Referitor la Fundația Sapienția din Cluj-Napoca.
85. Question no.86A/25-04-2001
Referitor la reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
86. Question no.87A/25-04-2001
Referitor la problema Grădiniței speciale nr.35 din Cluj Napoca.
87. Question no.88A/02-05-2001
Referitor la memoriul domnului director al Spitalului Orășenesc Lehliu Gară, jud.Călărași, dr.Marin Graure.
88. Question no.89A/02-05-2001
Referior la acțiunile de interes public național efectuate de medicii veteinari liber profesioniști.
89. Question no.90A/02-05-2001
Referitor la condițiile precare în care își desfășoară activitatea Departamentul de Comerț Exterior.
90. Question no.91A/02-05-2001
Referitor la scăderea dramatică a personalului provenit din Ministerul Comerțului Exterior și reducerea numărului reprezentaților comerciali români acreditați în țările U.E.
91. Question no.92A/07-05-2001
Referitor la rolul licențelor statistice conform cu dezvoltarea prezentată.
92. Question no.93A/07-05-2001
Referitor la persoanele care răspund de gestionarea Programelor și Fondurilor Uniunii Europene.
93. Question no.94A/07-05-2001
Referitor la dotarea cu autobuze pentru transportul elevilor la școală.
94. Question no.95A/08-05-2001
Referitor la SC PREFAB SA, Călărași.
95. Question no.96A/08-05-2001
Referitor la mărimea fondului pentru compesarea medicamentelor.
96. Question no.97A/08-05-2001
Referitor la APAPS dacă cunoaște modul fraudulos în care Fondul Național de Restructurare Dunărea valorifică activele cesionate acesteia.
97. Question no.98A/10-05-2001
Referitor la privatizarea frauduloasă a fostului IAS din Suceag, com.Baciu, jud.Cluj.
98. Question no.99A/10-05-2001
Referitor la SC UNIREA SA HUEDIN, jud.Cluj.
99. Question no.100A/10-05-2001
Referitor la SC GRANDEMAR SA Poieni-Bologa, jud.Cluj.
100. Question no.101A/14-05-2001
Referitor la întronarea legalității pe litoralul românesc.
101. Question no.102A/15-05-2001
Referitor la SC MAT SA Craiova.
102. Question no.103A/16-05-2001
Referitor la memoriul doamnei Niculina Pârlog.
103. Question no.104A/16-05-2001
Referitor la soluționarea conflictelor de muncă.
104. Question no.105A/17-05-2001
Referitor la SC Cristpan SA Pădurea Neagră, jud.Bihor.
105. Question no.106A/17-05-2001
Referitor la nerecepționarea programului TVR 2 în zona Apusenilor.
106. Question no.107A/17-05-2001
Referitor la neajunsuri în activitatea de organizare a Agenției SAPARD.
107. Question no.108A/21-05-2001
Referitor la transformarea Imprimeriei Naționale și a Loteriei Naționale în societăți pe acțiuni.
108. Question no.109A/21-05-2001
Referitor la transformarea Imprimeriei Naționale și a Loteriei Naționale în societăți pe acțiuni.
109. Question no.110A/21-05-2001
Referitor la transformarea Imprimeriei Naționale și a Loteriei Naționale în societăți pe acțiuni.
110. Question no.111A/21-05-2001
Referitor la privatizarea ASIROM.
111. Question no.112A/21-05-2001
Referitor la privatizarea ASIROM.
112. Question no.113A/21-05-2001
Referitor la privatizarea ASIROM.
113. Question no.114A/21-05-2001
Referitor la alocarea sumei de 1 milion lei pentru fiecare hectar cultivat.
114. Question no.115A/21-05-2001
Referitor la cazul domnului Hagea Constantin, din Călărași.
115. Question no.116A/21-05-2001
Referitor la situația celor 314 familii ai satului Siliștea, comuna Gurbănești, jud.Călărași.
116. Question no.117A/21-05-2001
Referitor la un control efectuat la SC Ven Rom Brașov.
117. Question no.118A/21-05-2001
Referitor la dificultăți la materializarea unor avize în vederea asigurării finanțării introducerii apei potabile.
118. Question no.119A/22-05-2001
Referitor la apariția "Cărții albe a guvernării".
119. Question no.120A/22-05-2001
Referitor la aplicarea Legii administrației publice locale.
120. Question no.121A/22-05-2001
Referitor la apariția "Cărții albe a guvernării".
121. Question no.122A/22-05-2001
Referitor la abuzuri comise de anumiți polițiști.
122. Question no.123A/23-05-2001
Referitor la măsuri de "dezinfectare" la punctele de trecere a frontierei a României.
123. Question no.124A/28-05-2001
Referitor la SC Grandemar SA Poieni.
124. Question no.125A/28-05-2001
Referitor la declarația făcută de un ofițer superior că 50% din redactori, reporteri din presa scrisă sunt agenți SRI sub acoperire.
125. Question no.126A/28-05-2001
Referitor la marginalizarea specialiștilor din agricultură.
126. Question no.127A/28-05-2001
Referitor la fondurile care trebuiau recuperate și virate la bugetul statului înainte ca societățile să fi fost privatizate.
127. Question no.128A/28-05-2001
Referitor la fondurile care trebuiau recuperate și virate la bugetul statului înainte ca societățile să fi fost privatizate.
128. Question no.129A/28-05-2001
Referitor la fonduri care trebuiau recuperate și virate la bugetul statului înainte ca societățile să fi fost privatizate.
129. Question no.130A/29-05-2001
Referitor la memoriul domnului Aurel Ștefănescu din Călărași.
130. Question no.131A/29-05-2001
Referitor la memoriul autorităților executive ale administrației publice locale Dor-Mărunt.
131. Question no.132A/21-05-2001
Referitor la cadrele disponibilizate din MApN.
132. Question no.133A/30-05-2001
Referitor la aplicarea Legii 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere.
133. Question no.134A/30-05-2001
Referitor la Aplicarea Legii 1 din 2000.
134. Question no.135A/01-06-2001
Referitor la situația finanțării destinate finalizării construcției, respectiv reparațiilor, lăcașelor de cult din Deta și Buziaș, jud.Timiș.
135. Question no.136A/04-06-2001
Referitor la SC VALCOM SRL Cluj-Napoca.
136. Question no.137A/04-06-2001
Referitor la cetățenii satului Comșești, comuna Tureni, jud.Cluj ce solicită instalarea unei linii telefonice.
137. Question no.138A/04-06-2001
Referitor la muncitorii de la Trustul de construcții industriale Cluj.
138. Question no.139A/04-06-2001
Referitor la art.49 alin.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic.
139. Question no.140A/04-06-2001
Referitor la recentele descoperiri arheologice de la Ruginoasa, jud.Iași.
140. Question no.141A/04-06-2001
Referitor la situația în care se află clădirea principală ce adăpostește Spitalul Orășenesc Lehliu Gară, jud.Călărași.
141. Question no.142A/04-06-2001
Referitor la poziția directorului general al SC PISCICOLA Călărași SA privind proiectul de hotărâre de Guvern privind organizarea, în baza prevederilor art.18 din Legea nr.192 pe 2001, a Campaniei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol.
142. Question no.143A/04-06-2001
Referitor la administrarea FNI de către SOV INVEST SA.
143. Question no.144A/05-06-2001
Referitor la aplicarea Legii 112 pe 1995.
144. Question no.145A/05-06-2001
Referitor la bisericile din jud.Sibiu care au deschis conturi la Banca Internațională a Religiilor.
145. Question no.146A/05-06-2001
Referitor la derularea normală a activității Clubului Oamenilor de Afaceri din Sibiu, solicită înființarea unei curse Tarom bilunară sau lunară pe ruta București-Sibiu-Munchen-Veneția și retur.
146. Question no.147A/05-06-2001
Referitor la eliberarea legitimației de văduvă de veteran de război.
147. Question no.148A/05-06-2001
Referitor la nereguli în aplicarea Legii 147pe 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
148. Question no.149A/06-06-2001
Referitor la situația dezastruoasă în ce privește mediul în jud.Bihor.
149. Question no.150A/07-06-2001
Referitor la sprijinirea școlilor românești în organizarea de excursii cu scop educativ pentru elevi.
150. Question no.151A/07-06-2001
Referitor la sprijinirea școlilor în organizarea de excursii cu scop educativ pentru elevi.
151. Question no.152A/07-06-2001
Referitor la sprijinirea școlilor în organizarea de excursii cu scop educativ pentru elevi.
152. Question no.153A/07-06-2001
Referitor la sprijinirea școlilor în organizarea de excursii cu scop educativ pentru elevi.
153. Question no.154A/07-06-2001
Referitor la organizarea de excursii de studii, de vizitare a unor obiective de larg interes cultural.
154. Question no.155A/07-06-2001
Referitor la aplicarea necondiționată a Legii 33/1996.
155. Question no.156A/11-06-2001
Referitor la memoriul domnului Marius Ionescu din Călărași.
156. Question no.157A/11-06-2001
Referitor la situația tehnică la nivelul a 14 comune din jud.Călărași.
157. Question no.158A/12-06-2001
Referitor la facilități acordate din Fondul destinat creditării producătorilor agricoli.
158. Question no.159A/12-06-2001
Referitor la unele abuzuri comise de magistrați și notari în jud.Constanța.
159. Question no.160A/13-06-2001
Referitor la date referitoare la unele firme care se ocupă de exploatarea și prelucrarea lemnului.
160. Question no.161A/18-06-2001
Referitor la Contractul Colectiv de Muncă încheiat între sindicatele din învățământ și Guvern din octombrie 2000.
161. Question no.162A/18-06-2001
Referitor la medicamentele pentru tratamentul în ambulatoriu.
162. Question no.163A/18-06-2001
Referitor la unele abuzuri și încălcări ale legii în orașul Huedin.
163. Question no.164A/19-06-2001
Referitor la universitățile particulare care școlarizează ilegal.
164. Question no.165A/19-06-2001
Referitor la situația în care se află "suplinitorii" din învățământul preuniversitar de stat din Călărași.
165. Question no.166A/19-06-2001
Referitor la ideea de a elabora un act normativ care să confere și celor cu studii medii, dar posesori ai unei bogate experiențe în domeniu, dreptul de a exercita activitatea de cenzor.
166. Question no.167A/19-06-2001
Referitor la folosirea limbii materne acolo unde populația minorităților naționale au o pondere de peste 20%.
167. Question no.168A/19-06-2001
Referitor la art 19(1) din Legea 19/2000.
168. Question no.169A/20-06-2001
Referitor la procesul de aplicare a Legii 1/2000.
169. Question no.170A/21-06-2001
Referitor la condiții de pensionare, vechime, cuantum, beneficii individuale ale domnului Mihai Arbagic, președintele Consiliului județean Călărași.
170. Question no.171A/20-06-2001
Referitor la aplicarea Legii 1/2000.
171. Question no.172A/20-06-2001
Referitor la senatorul Petre Roman care mai locuiește încă în spațiul RAPPS.
172. Question no.173A/21-06-2001
Referitor la terminarea lucrărilor de pe strada Observatorului FN, blocuri pentru tineret.
173. Question no.174A/25-06-2001
Referitor la încetarea temporară a activității Rafinăriei de la Suplacul de Bacău.
174. Question no.175A/25-06-2001
Referitor la normele metodologice privind aplicarea prevederilor Legii 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului Special al Drumurilor.
175. Question no.176A/25-06-2001
Referitor la sistemul particular de învățământ.
176. Question no.177A/26-06-2001
Referitor la Șantierul Naval Constanța.
177. Question no.178A/26-06-2001
Referitor la abuzuri și deturnări de fonduri ale conducerii Uniunii Democrate Turce din România.
178. Question no.179A/26-06-2001
Referitor la plângerea penală împotriva șoferului unui Mercedes 77 CT CCG.
179. Question no.180A/26-06-2001
Referitor la cazul col.Pop Pușcaș Teodor.
180. Question no.181A/26-06-2001
Referitor la un conflict nesoluționat între comuna Bethausen și satul Cladova.
181. Question no.182A/26-06-2001
Referitor la căminul de bătrâni din localitatea Mociu, jud.Cluj.
182. Question no.183A/26-06-2001
Referitor la centrul de sănătate Mociu, jud.Cluj.
183. Question no.184A/27-06-2001
Referitor la mutarea prefecturii jud.Bihor în clădirea ambulatoriului Spitalului Județean.
184. Question no.185A/03-09-2001
Referitor la programele finanțate prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială.
185. Question no.186A/04-09-2001
Referitor la memoriul remis de către SC ROLIFARM SRL, București - Farmacia ROLIFARM.
186. Question no.187A/03-09-2001
Referitor la modul în care au fost vândute activele SC "Agroindustriala" SA Sărulești.
187. Question no.188A/03-09-2001
Referitor la scrisoarea Asociaților foștilor refugiați, strămutați și expulzați din Ardealul de Nord.
188. Question no.189A/03-09-2001
Referitor la Biserica Domnească de la Curtea de Argeș și Catedrala mitropolitană de la Târgoviște.
189. Question no.190A/03-09-2001
Referitor la importanța socială în stat a asistenței medicale primare.
190. Question no.191A/03-09-2001
Referitor la proiectul de electrificare a satului Tariceni, comuna Frăsinet, jud.Călărași.
191. Question no.192A/03-09-2001
Referitor la modalitatea legală pentru scutirea de taxă judiciară de timbru în dosarul 5079 pe 2001, aflat pe rolul secției comerciale a tribunalului București.
192. Question no.193A/03-09-2001
Referitor la modalitatea pentru scutirea de taxă judiciară de timbru în dosarul 5079 pe 2001 aflat pe rolul secției comerciale a tribunalului București.
193. Question no.194A/03-09-2001
Referitor la activitatea desfășurată de AVAB în ultimii 2 ani.
194. Question no.195A/04-09-2001
Referitor la Aplicarea Normelor Metodologice la Legea 333/2001.
195. Question no.196A/04-09-2001
Care sunt rezultatele , la zi, ale Oficiului Pentru Recuperarea Creanțelor Bancare?
196. Question no.197A/04-09-2001
Referitor la încălcarea prevederilor OGR 60/2001
197. Question no.198A/05-09-2001
Referitor la Hotărârea Guvernului 801 publicată în MO nr.509 din 28.08.2001.
198. Question no.199A/05-09-2001
Referitor la termenul pe care îl apreciați pentru aplicarea măsurilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.30 din 26.02.2001, privind acordarea în 2001 a unui sprijin de un milion pentru producătorii agricoli.
199. Question no.200A/05-09-2001
În ce stadiu se află elaborarea normelor metodologice privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6.09.1940 până la 6.03.1945 din motive etnice.
200. Question no.201A/11-09-2001
Referitor la emiterea "Metodologiei comune de avizare a societaților comerciale".
201. Question no.202A/11-09-2001
Referitor la situația asistenților însoțitori ai persoanelor cu handicap din lud.Călărași.
202. Question no.203A/11-09-2001
Referitor la un consiliu local dacă este plătitor de TVA sau nu.
203. Question no.204A/11-09-2001
Referitor la politica de privatizare a întreprinderii ELECTROPUTERE Craiova.
204. Question no.205A/11-09-2001
Referitor la acte de corupție în UDTR Constanța.
205. Question no.206A/11-09-2001
Referitor la aplicarea Ordonanței de Urgență privind taxa pe valoare adăugată nr.17 pe 2000.
206. Question no.207A/17-09-2001
Referitor la pregătirea, din timp, a sezonului de însămânțări și comunicarea în mass-media a subvențiilor achitate de la buget.
207. Question no.208A/17-09-2001
Referitor la posibilul risc ca sistemul sanitar Cluj să intre în colaps.
208. Question no.209A/17-09-2001
Referitor la unitățile de învățământ peste 60% care nu au obținut autorizație sanitară de funcționare.
209. Question no.210A/17-09-2001
Referitor la SC Cominex Nemetalifere SA Cluj.
210. Question no.211A/17-09-2001
Referitor la SC SOVINVEST SA.
211. Question no.212A/17-09-2001
Referitor la dificultățile întimpinate de către spitalele din Călărași.
212. Question no.213A/17-09-2001
Referitor la abrogarea Ordinului 331 din 28 august 2001.
213. Question no.214A/17-09-2001
Referitor la SC NITRAMONIA SA Făgăraș.
214. Question no.215A/17-09-2001
Care este situația privatizării SC SINTEREF Azuga?
215. Question no.216A/17-09-2001
Referitor la desființarea unor Primării și Consilii locale.
216. Question no.217A/18-09-2001
Referitor la situația de la Ambulatoriul de Balneofizioterapie al Spitalului Municipal Tomișoara.
217. Question no.218A/18-09-2001
Referitor la forma de organizare și monitorizare a contrctelor de muncă în țări ca Germania, Portugalia și care este procedura pentru țări ca Israel.
218. Question no.219A/20-09-2001
Referitor la întârzieri la plata pensiilor în orașul Făget, jud.Timiș.
219. Question no.220A/20-09-2001
Referitor la blocarea tuturor licențelor de autorizare a activității magazinelor care vând mărfuri în regim duty-free.
220. Question no.221A/21-09-2001
Referitor la cum v-a fi asigurată asistența medicală mai ales cea de urgență pentru oamenii din zona Făget dacă se desființează unicul spital.
221. Question no.222A/25-09-2001
Când se va reglementa restituirea sumelor celor care au lucrat pe bază de contracte în străinătate și care au avut banii depuși la BRCE pentru produse "Comturist".
222. Question no.223A/26-09-2001
Referitor la domnul Pușcaș Simion care dorește să știe dacă în prezent, ca pensionar, el și soția mai pot beneficia de permise CFR.
223. Question no.224A/01-10-2001
Referitor la reparația cantonului și amenajarea drumului de acces până la canton în comuna Luncavița, jud.Caras-Severin.
224. Question no.225A/01-10-2001
Referitor la informații controversate privind pregătirea în România a unor cadre ale altor servicii de informații.
225. Question no.226A/01-10-2001
Referitor la pregătirea unor cadre ale altor servicii de informații în România.
226. Question no.227A/01-10-2001
Referitor la pregătirea unor cadre ale altor servicii de informații în România.
227. Question no.228A/01-10-2001
Referitor la date privind pregătirea în România a unor cadre ale altor servicii de informații.
228. Question no.229A/02-10-2001
Nemulțumit de răspuns.
229. Question no.230A/03-10-2001
Se solicită amânarea răspunsului.
230. Question no.231A/03-10-2001
Referitor la cazuri de maltratare a soldaților în unitățile în care-și fac serviciul militar, cazul soldatului Ilieș Marin Valentin de la unitatea de jandarmi UM 0338 din Alba-Iulia care a fost bătut bestial de gradați.
231. Question no.232A/08-10-2001
Referitor la HG 801/2001.
232. Question no.233A/08-10-2001
Referitor la redistribuirea sumelor către autoritățile locale, jud.Cluj.
233. Question no.234A/08-10-2001
Referitor la modernizarea drumului județean 302 Belciugatele-Măriuța.
234. Question no.235A/08-10-2001
Referitor la situația școlarizării.
235. Question no.236A/08-10-2001
Care va fi sistemul de evaluare și notare a elevilor proveniți din învățământul special, în urma integrării acestora în învățământul de masă?
236. Question no.237A/08-10-2001
Referitor la cetățenii români care au deținut propietăți în Bulgaria.
237. Question no.238A/09-10-2001
Referitor la impozitul pe profit.
238. Question no.239A/09-10-2001
Referitor la întârzierea plății pensiilor din orașul Făget și localitățile din zona acestui oraș.
239. Question no.240A/09-10-2001
Referitor la termenul prea scurt pentru repatrierea valutei provenită din exporturi.
240. Question no.241A/10-10-2001
Referitor la memoriul conducerii spitalului Lehliu-Gară.
241. Question no.242A/15-10-2001
Referitor la înființarea Organizației Transilvană a Ungurilor.
242. Question no.243A/15-10-2001
Referitor la demiterea din funcția de director al Institutului de Oncologie "Ipan Chiriță" din Cluj-Napoca a prof.univ.dr. Nicolae Ghilezean.
243. Question no.244A/15-10-2001
Referitor la emisiunea în limba maaghiară difuzată luni 8 octombrie a.c. de Televiziunea Română.
244. Question no.245A/15-10-2001
Referitor la OUG 295 din 2000.
245. Question no.246A/15-10-2001
Cum înțelegeți să îmbunătățiți situația actuală în care se află persoanele cu handicap în domeniul de activitate al Ministerului dvs.
246. Question no.247A/15-10-2001
Referitor la impozitul pe profit.
247. Question no.248A/15-10-2001
Care este situația salariilor compensatorii destinate ofițerilor disponibilizați și când vor fi plătite acestea?
248. Question no.249A/22-10-2001
Referitor la situația dificilă cu care se confruntă locuitorii satelor.
249. Question no.250A/22-10-2001
Referitor la respectarea termenului pentru înscrierea asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
250. Question no.251A/22-10-2001
Referitor la abuzurile și ilegalităție comise de Paszcari Arpad.
251. Question no.252A/23-10-2001
Referitor la memoriul unui grup de pensionari din comuna Unirea, jud.Călărași.
252. Question no.253A/23-10-2001
Referitor la medicii de familie.
253. Question no.254A/24-10-2001
Referitor la situația deponenților la Banca Populară - Cooperativa de Credit "Minerva" din Galați, Sucursala Cluj-Napoca.
254. Question no.255A/29-10-2001
Referitor la operațiunile de extrădare a numitei Maria Vlas.
255. Question no.256A/30-10-2001
Referitor la accelerarea procesului de dezvoltare economico-socială a diverselor zone ale țării.
256. Question no.257A/30-10-2001
Referitor la înlocuirea conductelor de apă caldă, apă rece și încălzire a blocurilor de locuințe.
257. Question no.258A/30-10-2001
Referitor la participarea sa la pregătirea și executarea măsurilor specifice de siguranță și securitate a zborului pentru aeronavele oficiale.
258. Question no.259A/01-11-2001
Referitor la instalarea în funcția de Președinte interimar al Federației Române de Șah a domnului A.Crișan.
259. Question no.260A/01-11-2001
Referitor la memoriul domnului Pop Teodor, din Oradea.
260. Question no.261A/05-11-2001
Referitor la cultivarea și promovarea bunelor releții cu populația din Republica Moldova.
261. Question no.262A/05-11-2001
Referitor la negocierile asupra Tratatului româno-rus.
262. Question no.263A/05-11-2001
263. Question no.264A/05-11-2001
Referitor la dezvoltarea zootehniei.
264. Question no.265A/05-11-2001
Referitor la situația de dificultate financiară în care se află veterinarii bihoreni.
265. Question no.266A/05-11-2001
Referitor la regimul societăților comerciale ce au obiect activitățile de leasing desfășurate în regimul fiscal prevăzut de Zona Liberă Giurgiu.
266. Question no.267A/05-11-2001
Referitor la cadrele didactice de la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava.
267. Question no.268A/06-11-2001
Referitor la încălcarea recomandărilor Consiliului Europei prin HG 886/2001.
268. Question no.269A/06-11-2001
Referitor la acordarea rentei viagere pentru fostele campioane mondiale la handbal feminin.
269. Question no.270A/06-11-2001
Referitor la situația financiară a spitalelor din jud.Cluj, Spitalul Municipal Câmpia Turzii, Spitalul Borșa și Spitalul Clujana.
270. Question no.271A/08-11-2001
Referitor la SC Hercules SA.
271. Question no.272A/08-11-2001
Referitor la SC Hercules SA.
272. Question no.273A/08-11-2001
Referitor la SC Hercules SA.
273. Question no.274A/08-11-2001
Referitor la SC Hercules SA.
274. Question no.275A/13-11-2001
Referitor la situația locuitorilor afectași de inundații din jud.Cluj.
275. Question no.276A/14-11-2001
Referitor la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
276. Question no.277A/14-11-2001
Referitor la Legea 168 din 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
277. Question no.278A/19-11-2001
Privind situația de degradare a bisericilor de lemn din județul Bihor
278. Question no.279A/19-11-2001
Ce factori cauzează blocarea regulată a fondului de asigurări de sănătate încât nu se pot realiza obiectivele pentru care a fost instituit
279. Question no.280A/19-11-2001
Care sunt motivele pentru care nu există resurse financiare pentru realizarea destinațiilor fondului de asigurări sociale; cum s-a utilizat pînă în prezent și cum se va utiliza fondul de rezervă al Casei de Asigurări de Sănătate
280. Question no.281A/20-11-2001
În ce constă parcul auto folosti în prezent de Guvern și la ministere și care este valoarea sa estimata
281. Question no.282A/20-11-2001
Privind situația din județele Harghita și Covasna
282. Question no.283A/20-12-2001
Referitor la extinderea Legii nr. 128/1997 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalului didactic suplinitor
283. Question no.284A/20-11-2001
Referitor la lipsa unui punct farmaceutic pe raza în comuna Ciocănești, jud. Călărași
284. Question no.285A/20-11-2001
Privind elaborarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului pentru Prefectura Județului Cluj cu mențiunea "pentru stingerea obligațiilor față S.C.C. Napoca S.A Cluj Napoca.
285. Question no.286A/20-11-2001
Referitor la aplicarea legii nr. 1/2000 în comuna Almaș sat Babiu, jud. Sălaj
286. Question no.287A/21-11-2001
Referitor la aplicarea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modifcarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
287. Question no.288A/21-11-2001
Referitor la realizarea Programului Twinning finanțat de UE cu privire la Reforma politicii agricole
288. Question no.289A/26-10-2001
Referitor la problema acoperirii cheltuielilor pentru exercitarea dreptului la asistență al persoanelor cu handicap grav
289. Question no.290A/26-11-2001
Referitor la "legea moților" prevăzută pentru anul 2002
290. Question no.291A/26-11-2001
Referitor la adresa nr. 11705/12.10.2001 privind livrarea în tranșe a pachetelor cu rechizite oferite gretuit elevilor fără posibilități materiale
291. Question no.292A/26-11-2001
Referitor la situația anchetelor secției de poliție din Bd. Ana Ipătescu în cazurile de spargeri ale mașinilor parlamentarilor
292. Question no.293A/30-11-2001
Referitor la asigurarea legalității și transparenței modului în care vor fi cheltuite sumele necesare acordării asistenței medicale în România în baza acordurilor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății la care România este parte
293. Question no.294A/04-12-2001
Referitor la aplicarea proiectului de lege privind taxa pe valoarea adăugată in cazul montării centralelor proprii de apartament
294. Question no.295A/04-12-2001
Referitor la Hotărârea de Guvern nr.1051 din 18.10.2001 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2002
295. Question no.296A/04-11-2001
Referitor la obținerea avizului de liberă practică de către medicii din transporturi și plata sigurărilor de către pensionarii din domeniul transporturilor
296. Question no.297A/05-12-2001
Referitor la intervenția APAS pentru recuperarea acțiunilor corespunzătoare sumelor neinvestite de Intreprinderea de Rulmenți Bârlad (Kombassan Holding)
297. Question no.298A/05-12-2001
Referitor la situația existentă la S.C AGROINDUSTRIALĂ S.A. Horezu
298. Question no.299A/05-12-2001
Referitor la aplicarea în sistemul CFR a art.5 din Legea nr.33/1996 și Legea nr. 144/1997
299. Question no.300A/06-12-2001
Cunoscând că la ridicarea dividendelor se plătește impozit 5%, cât trebuie să plătească un salariat al unei societăți comerciale care beneficiază de o anumită sumă din fondul de participare la profit
300. Question no.301A/06-12-2001
Referitor la comportamentul unor judecători din cadrul instanțelor de la Timișoara, cu ocazia soluționării unor procese civile
301. Question no.302A/06-12-2001
Referitor la Legea Statutului Personalului Didactic nr. 128/1997
302. Question no.303A/07-12-2001
Referitor la mărirea de capital la Romtelecom
303. Question no.304A/07-12-2001
Referitor la mărirea de capital la Romtelecom
304. Question no.305A/07-12-2001
Referitor la situația fondurilor bugetare alocate Federației Romîne de Fotbal
305. Question no.307A/07-12-2001
Referitor la ancheta desfășurată de Ministerul de Interne la cluburile de Fotbal
306. Question no.308A/10-12-2001
Referitor la Legea nr.88/1998
307. Question no.309A/10-12-2001
Referitor la obiectivele prevăzute în programul pe anul 2002 al Ministerului Apelor și Mediului
308. Question no.310A/10-12-2001
Referitor la asigurarea resurselor pentru energia termică și a cantității de gaz metan în iarna 2001-2002
309. Question no.311A/10-12-2001
Referitor la emiterea unei noi Ordonanțe de Urgență a Guvernului pentru acordarea unui sprijin bănesc persoanelor și familiilor sărace cu venituri mici
310. Question no.312A/10-11-2001
Referitor la aplicarea Legii Bugetului de stat pe anul 2002 de către Consiliul Județean Harghia
311. Question no.314A/10-11-2001
Referitor la legalitatea constatării contravenției/infracțiunii și aplicarea sancțiunii persoanelor care utilizează sistemul financiar-bancar în scopul finanțării actelor de terorism și destinația fondurilor confiscate
312. Question no.316A/10-12-2001
Se solicită o situație detaliată pe județe, pe perioada 1997-2001 privind sumele alocate pentru rețeaua drumurilor naționale care tranzitează municipiul Cluj Napoca
313. Question no.317A/10-12-2001
Referitor aplicarea legii salarizării la Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu din județul Buzău
314. Question no.318A/10-12-2001
Referitor la opțiunea de părăsire a țării a cca. 56% dintre tinerii specialiști ai țării
315. Question no.319A/10-12-2001
Refritor la numirea in funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Uzinelor Tractorul Brașov, a senatorului PSD Ioan Cristoloveanu
316. Question no.320A/11-12-2001
Referitor la situația activității de pilotaj pe Dunărea maritimă
317. Question no.321A/11-12-2001
Referitor la simplificarea procedurilor de restiruire a taxei de drum stipulate în Normele metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
318. Question no.322A/11-12-2001
Care este strategia Guvernului României șia partidului de guvernământ, PSD, pentru pregătirea programului privind protecția mediului înconjurător, în procesul de aderare la Uniunea Europeană
319. Question no.324A/12-12-2001
Referitor la valabilitatea asigurărilor medicale încheiate în România în statele Uniunii Europene și în alte state
320. Question no.325A/12-12-2001
Care este situația mediului în orașul Victoria și care sunt constatările institutului de mediu de pe platforma S.C. "VIROLITE" S.A.
321. Question no.327A/12-12-2001
Referitor la răspunsul la memoriul adresat de către 65 de semnatari în calitate de ingineri pensionari având numărul de înregistrare 31328/1597/XXXII
322. Question no.328A/12-12-2001
Referitor la situația analfabetismului în România începutului de mileniu
323. Question no.329A/12-12-2001
Referitor la situația existentă în sistemul sanitar
324. Question no.330A/12-12-2001
Referitor la problemele sociale din județul Gorj
325. Question no.331A/12-12-2001
Referitor la "clonarea" coloanei fără de sfârșit
326. Question no.332A/12-12-2001
Referitor la situația infracțională din județul Gorj
327. Question no.333A/12-12-2001
Referitor la situația centralelor reabilitate și retehnologizate - Turceni și Rovinari
328. Question no.334A/12-12-2001
Referitor la situația economico-financiară a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia
329. Question no.335A/12-12-2001
Referitor la situația terenurilor excesiv degradate și programe de împădurire
330. Question no.336A/12-12-2001
Referitor la situația lucrărilor de corectare a formațiunilor torențiale calamitate
331. Question no.337A/13-12-2001
Referitor la asigurările de sănătate pretinse cetățenilor români la trecerea frontierei cu Ungaria
332. Question no.338A/13-12-2001
Referitor la corelarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei cu cea a organismelor internaționale similare și contribuția FREE la reducerea consumurilor energetice
333. Question no.339A/17-12-2001
Referitor la calitatea serviciului de transport călători pe căile ferate și aeriene interne
334. Question no.340A/17-12-2001
Referitor la facilitățile de care beneficiază, potrivit legii, persoanele cu handicap gardul II și ce trebuie să facă în acest sens
335. Question no.341A/17-12-2001
Referitor la situația Iulianei Ardelean, victimă a cămatarului Rostaș Culiță
336. Question no.342A/17-12-2001
Referitor la situația Iulianei Ardelean care are patru copii și locuiește într-un cămin de nefamiliști
337. Question no.343A/17-12-2001
Referitor la situația economică și socială creată în orașul Călan, județul Hunedoara
338. Question no.344A/18-12-2001
Referitor la blocarea în vamă a autoturismelor achiziționate din străinătate
339. Question no.345A/18-12-2001
Referitor la încălcarea principiului autonomiei administrative și financiare locale prin prevederile Legii nr.216/2001 și ale O.G. nr.80/2001 referitoare la normarea unor cheltuieli pentru consiliile locale
340. Question no.346A/18-12-2001
Referitor la Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 585/5.12.2001 privind aprobarea metodologiei de decontare a fondurilor primite de medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
341. Question no.347A/18-12-2001
Referitor la extinderea rețelelor electrice în localitatea Lehliu-Gară
342. Question no.349A/18-12-2001
Referior la situația Școlii din Maciova
343. Question no.350A/19-12-2001
Referitor la cadrul juridic prin care se exercită activitatea managerială a Universității "Valahia" din data de 11.10.2001 pînă în prezent
344. Question no.2551A/14-04-2001
Beneficiarii Bursei Speciale "Guvernul României".
345. Question no.2634A/21-04-2001
România cel mai mare datornic al FMI.
346. Question no.2643A/21-04-2001
Programa școlară simplificată.
347. Question no.2650A/21-04-2001
Care este strategia ministerului cu privire la cordarea de asistență medicală și persoanelor care nu au posibilități financiare?
348. Question no.2671A/21-04-2001
Dezvoltarea investițiilor de mediu.
349. Question no.2676A/21-04-2001
Situația sportului în România.
350. Question no.2766A/28-04-2001
Creșterea prețului la medicamente.
351. Question no.5014A/08-12-2001
Medicamente eliberate pe bază de rețetă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 juin 2024, 5:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro