Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2005 > Questions

Questions recorded in 2005

1. Question no.1A/06-01-2005
Referitor la taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta).
2. Question no.2A/25-01-2005
Referitor la precontractul dintre MSF, CNAS și SC. EUROMEDIC INTERNAȚIONAL SA prin care s-au acordat garanții cu privire la contractarea de servicii pe termen lung.
3. Question no.3A/02-02-2005
Referitor la strategia în domeniul transportului feroviar.
4. Question no.4A/02-02-2005
Referitor la memoriul domnului Szabo Iosif Adalbert din Satu-Mare.
5. Question no.5A/07-02-2005
Referitor la analizarea și verificarea reprivatizării SC Somvetra SA Gherla.
6. Question no.6A/07-02-2005
Referitor la Compania Națională a Imprimeriilor Coresi SA.
7. Question no.7A/08-02-2005
Referitor la condițiile de viață din penitenciare și finanțarea sistemului penitenciar.
8. Question no.8A/09-02-2005
Acordarea de autorizații de punere pe piața provozorie pentru unele medicamente prin încălcarea prevederilor legii 336/2002.
9. Question no.9A/09-02-2005
Situația despăgubirilor depunătorilor CEC jud.Gorj, localitatea Novaci în urma fraudării instituției cu aproape 12 miliarde lei.
10. Question no.10A/09-02-2005
Referitor la cazarea și transportul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
11. Question no.11A/09-02-2005
Referitor la Autoritatea Electorală Permanentă.
12. Question no.12A/09-02-2005
Referitor la numitul Trufaș Victor.
13. Question no.13A/10-02-2005
Dacă la Asociațiile de Proprietari le sunt aplicate prevederile HG 2185/2004.
14. Question no.14A/15-02-2005
Referitor la stadiul aplicării Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe.
15. Question no.15A/15-02-2005
Referitor la măsuri și respectiv reglementările pe care le are în vedere MEC în privința meditațiilor.
16. Question no.16A/15-02-2005
Capitolul Agricultura a presupus negocieri îndelungate și complexe în cadrul programului de integrare a României în Uniunea Europeană.
17. Question no.17A/16-02-2005
Referitor la emiterea unor standarde naționale de atestare a calității de cadru didactic universitar contrare prevederilor Legii învățământului și a Legii privind Statutul personalului didactic.
18. Question no.18A/16-02-2005
Referitor la impozitarea sumelor obținute de către persoanele fizice în urma tranzacțiilor imobiliare.
19. Question no.19A/16-02-2005
Situația deducerilor suplimentare.
20. Question no.20A/16-02-2005
Referitor la introducerea cupoanelor ca și subvenție pe suprafața de teren agricol.
21. Question no.21A/16-02-2005
Referitor la lipsa medicamentelor pentru tratarea diabetului.
22. Question no.22A/16-02-2005
Referitor la impozitarea indemnizației de risc maternal și a celei pentru îngrijirea copilului bolnav.
23. Question no.23A/16-02-2005
Referitor la art.6 al OUG 150/2002.
24. Question no.24A/16-02-2005
Referitor la stadiul pregătirii pentru aderarea României la UE, în domeniul Capitolului 24, Justiție și Afaceri Interne, cu referire la reforma justiției.
25. Question no.25A/21-02-2005
Referitor la respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi din jud.Gorj și CNLO.
26. Question no.26A/21-02-2005
Referitor la creșterea unor medicamente de aproximativ 10 ori în urma semnării unui protocol între CNAS și o firmă producătoare.
27. Question no.27A/21-02-2005
Referitor la nereguli existente în cadrul Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor.
28. Question no.28A/22-02-2005
Care este rațiunea comasării Școlii generale nr.12 din Tg.Mureș cu Școala generală nr.13 din același municipiu.
29. Question no.29A/22-02-2005
Care vor fi prevederile legale cu privire la intabularea proprietății?
30. Question no.30A/22-02-2005
Referitor la respectarea prevederilor Legii 14/1999.
31. Question no.31A/23-02-2005
Referitor la nemulțumiri privind activitatea Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, în jud.Botoșani.
32. Question no.32A/23-02-2005
Referitor la receptarea posturilor naționale de televiziune.
33. Question no.33A/23-02-2005
Referitor la memoriul domnului Mercea Axentie, domiciliat în or.Arad, str.Tudor Vladimirescu 7, ap.6, jud.Arad.
34. Question no.34A/24-02-2005
Referitor la reâmpărțirea României în noi regiuni de dezvoltare.
35. Question no.35A/24-02-2005
Referitor la datele memorandumului încheiat între CNAS și Euromedic.
36. Question no.36A/24-02-2005
Referitor la criteriile care au stat la baza numirii doamnei Adriana Tănase.
37. Question no.37A/28-02-2005
Situația biletelor de călătorie nefolosite de către pensionari.
38. Question no.38A/01-03-2005
Referitor la art.26, alin1 din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
39. Question no.39A/02-03-2005
Referitor la reglementări pentru dezvoltarea activității de protecție a mediului din jud.Suceava.
40. Question no.40A/02-03-2005
Modificarea Legii 18/1991.
41. Question no.41A/02-03-2005
Desființarea unei unități militare.
42. Question no.42A/02-03-2005
Referitor la situația pădurilor care s-a deteriorat în permanență.
43. Question no.43A/02-03-2005
Referitor la organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
44. Question no.44A/03-03-2005
Care este statutul juridic al Universității particulare cu limba de predare maghiară Sapienția cu sediul în Cluj-Napoca și Partium din Oradea.
45. Question no.45A/03-03-2005
Revenire la întrebarea 17A/16.02.2005 privind standardele de promovare în învățământul superior.
46. Question no.46A/03-03-2005
Frauda mascată de falimentul SC Grimex SA.
47. Question no.47A/03-03-2005
Tronsoane autostradă Comarnic-Predeal și Predeal-Brașov.
48. Question no.48A/07-03-2005
Referitor la un proiect pentru reabilitarea unui drum comunal dintre localitățile Cuci și Petrilaca.
49. Question no.49A/08-03-2005
Modul de administrare a fondului forestier al jud.Maramureș.
50. Question no.50A/08-03-2005
Criza medicamentelor compensate.
51. Question no.51A/08-03-2005
Referitor la respectarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
52. Question no.52A/09-03-2005
Referitor la stabilirea modalității și termenului de plată a datoriilor CAS Bihor către farmacii pe anul 2004.
53. Question no.53A/09-03-2005
Referitor la măsuri legislative privind domeniul culturii și cultelor.
54. Question no.54A/09-03-2005
Finanțarea corespunzătoare a învățământului.
55. Question no.55A/09-03-2005
Situația contractelor dintre CNAS și medicii de familie care au depășit vârsta de 60 de ani femeile și 65 de ani bărbații.
56. Question no.56A/14-03-2005
Organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă cu încălcarea legilor în vigoare.
57. Question no.57A/14-03-2005
Acordarea de compensații cetățenilor români refugiați din județele Durostor și Caliacra cedate Bulgariei în 1940, conform Legii 9/1998.
58. Question no.58A/14-03-2005
Referitor la elemente de gestiune frauduloasă și premeditată a banului public în cadrul Consiliului Județean Teleorman.
59. Question no.59A/14-03-2005
Nereguli la RAR - Cluj și la RAR - Brașov.
60. Question no.60A/14-03-2005
Referitor la procedurile obținerii cetățeniei române de către cetățenii moldoveni.
61. Question no.61A/14-03-2005
Referitor la majorarea impozitului pe terenul agricol (extravilan).
62. Question no.62A/15-03-2005
Referitor la realizarea demersurilor diplomatice necesare în vederea eliberării celor 2 deținuți politici din Transnistria.
63. Question no.63A/15-03-2005
Referitor la medicamentele compensate.
64. Question no.64A/15-03-2005
Referitor la construirea de locuințe sociale.
65. Question no.65A/15-03-2005
Situațiile excepționale prevăzute în art.41 alin(4) din OG 75/2004.
66. Question no.66A/16-03-2005
Încredințarea, fără licitație pentru lucrări de îmbunătățiri funciare în jud.Mehedinți.
67. Question no.67A/16-03-2005
Referitor la o finanțare SAPARD.
68. Question no.68A/16-03-2005
Referitor la condițiile mizerabile din tren.
69. Question no.69A/16-03-2005
Referitor la privatizări dubioase.
70. Question no.70A/16-03-2005
Referitor la neexecutarea Sentinței Civile 710/C/2003 privind achitarea în întregime a unor drepturi salariale.
71. Question no.71A/16-03-2005
Omisiunea Președintelui CNAS de a comunica Parlamentului o copie a protocolului ce a generat programul "Inimi pentru inimi".
72. Question no.72A/16-03-2005
Încălcarea Legii 336/2002.
73. Question no.73A/16-03-2005
Referitor la costurile de realizare a autostrăzii Borș-Brașov.
74. Question no.74A/16-03-2005
Referitor la mai multe litigii de muncă.
75. Question no.75A/16-03-2005
Referitor la respectarea legii 373/2004.
76. Question no.76A/16-03-2005
Referitor la problemele învățământului.
77. Question no.77A/18-03-2005
Privatizarea GES SA Scăieni, jud.Prahova.
78. Question no.79A/21-03-2005
Referitor la contractul de privatizare al SC "Azomureș" SA Tg.Mureș.
79. Question no.80A/21-03-2005
Subvenționarea semințelor de porumb pentru agricultori.
80. Question no.81A/22-03-2005
UZINA MECANICĂ PLOPENI
81. Question no.82A/22-03-2005
MODIFICAREA TARIFULUI ENERGIEI ELECTRICE
82. Question no.83A/22-03-2005
PRIVATIZAREA UZINEI TRACTORUL S.A. BRAȘOV
83. Question no.84A/22-03-2005
Sumele datorate de persoane fizice la fondul de asigurări sociale de sănătate.
84. Question no.85A/22-03-2005
Situația parcurilor industriale.
85. Question no.86A/22-03-2005
De ce pe site-ul Guvernului ( ), nu există posibilitatea atașprii documentelor la petițiile pe care cetățenii le adresează diferitelor instituții?
86. Question no.87A/23-03-2005
Referitor la cazul celor 3 persoane (familia Raica) decedate prin otrăvire.
87. Question no.88A/23-03-2005
Presiuni de natură politică la Inspectoratul Școlar Caraș-Severin.
88. Question no.89A/23-03-2005
Referitor la criza laptelui praf în jud.Bihor.
89. Question no.90A/23-03-2005
Funcționarea arhivelor instanțelor judecătorești.
90. Question no.91A/23-03-2005
Situația SC Amonil SA Slobozia.
91. Question no.92A/23-03-2005
Referitor la programul de dezvoltare a transportului școlar cu microbuze.
92. Question no.93A/23-03-2005
Asigurarea fondurilor necesare salarizării profesorilor în jud.Vaslui.
93. Question no.94A/23-03-2005
Județul vaslui - prioritate liberală
94. Question no.95A/23-03-2005
Transportul elevilor.
95. Question no.96A/23-03-2005
Referitor la numărul de firme mici și mijlocii ce s-ar putea închide după aderarea la UE.
96. Question no.97A/23-03-2005
Referitor la situația inundațiilor din jud.Mureș.
97. Question no.98A/23-03-2005
Respectarea prevederilor Legii 14/1999.
98. Question no.99A/23-03-2005
Situația căminului CFR din Municipiul Cluj-Napoca, str.Gruia 28A.
99. Question no.100A/23-03-2005
Starea și numărul ambulanțelor acreditate din serviciile de asistență medicală de urgență.
100. Question no.101A/23-03-2005
Numărul laboratoarelor de analize medicale care nu îndeplinesc condițiile de asigurare a calității și care au contractat servicii cu CNAS.
101. Question no.102A/23-03-2005
Referitor la medicii de familie.
102. Question no.103A/23-03-2005
Situația autoruzațiilor de transport rutier internațional de marfă.
103. Question no.104A/24-03-2005
Respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi și Compania Națională a Lignitului Oltenia.
104. Question no.105A/29-03-2005
Raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind auditul Freedom House Inc. - Washington DC.
105. Question no.106A/29-03-2005
Strategia de sezvoltare și modernizare a infrastructurii rutiere a României.
106. Question no.107A/29-03-2005
Sediul Direcției Județene de Sănătate Publică Timiș.
107. Question no.108A/29-03-2005
Vandalizarea sediului PSD Timiș.
108. Question no.109A/29-03-2005
Blocul pentru medicii rezidenți de la Spitalul Județean Timișoara.
109. Question no.110A/29-03-2005
Costurile cupoanelor agricole.
110. Question no.111A/29-03-2005
Împărțirea cupoanelor agricole în comuna Poiana Mare, jud.Dolj, prilej de campanie electorală pesedistă.
111. Question no.112A/29-03-2005
Referitor la criterii generale de organizare a admiterii în învățământul superior pentru anul 2005.
112. Question no.113A/29-03-2005
Referitor la programul "Autobuzul școlar".
113. Question no.114A/29-03-2005
Referitor la modificarea OG Năstase 61/2004 privind subvențiile agricole prin Ordonanța 12/2005.
114. Question no.115A/29-03-2005
Transformarea Drumului Județean 191 Tășnad - Marghita (24 km) în drum național.
115. Question no.116A/30-03-2005
Referitor la informații privind un grav scandal izbucnit la Centrul de Plasament "Sf.Maria" din Golești.
116. Question no.117A/04-04-2005
Referitor la proasta calitate a serviciilor asigurate abonaților prin firma de televiziune prin cablu "SC CABLE AMERICA", cu sediul în Cluj-Napoca.
117. Question no.118A/04-04-2005
Referitor la proiectul "Alimentare cu apă a localității Călata, com.Călățele", din jud.Cluj.
118. Question no.119A/04-04-2005
Referitor la memoriul domnului Ștefan Gheorghe din Cluj-Napoca.
119. Question no.120A/04-04-2005
Referitor la memoriul foștilor angajați de la SC NAPOPAN SA.
120. Question no.121A/04-04-2005
Referitor la rețeaua trans-europeană de transport TEN-Tr.
121. Question no.122A/05-04-2005
Referitor la facilități acprdate în vederea irigării suprafețelor agricole.
122. Question no.123A/05-04-2005
Referitor la urgentarea reabilitării podului situat pe raza comunei Albești Paleologu, pe DN 1 B.
123. Question no.124A/05-04-2005
Referitor la un caz de înșelăciune care are ca autor firma Danex Plus din București, patron Zvi Barbiro.
124. Question no.125A/05-04-2005
Situația DN 21 (Slobozia-Drajna).
125. Question no.126A/05-04-2005
Proiectul "Conducta transport gaze".
126. Question no.127A/05-04-2005
Aplicarea Ordonanței de Urgență 37/19.05.2004.
127. Question no.128A/05-04-2005
Referitor la HG din 2004 cu privire la organizarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă (ANCA).
128. Question no.129A/06-04-2005
Referitor la condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism.
129. Question no.130A/06-04-2005
Referitor la stadiul acordării subvențiilor pentru culturile agricole și împiedicarea speculei cu bunurile valorice pentru motorină.
130. Question no.131A/06-04-2005
Referitor la OUG 110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învățământului 84/1999 republicată.
131. Question no.132A/06-04-2005
Referitor la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj care riscă să-și înceteze activitatea.
132. Question no.133A/06-04-2005
Situația Camerei de Comerț și Industrie a României.
133. Question no.134A/06-04-2005
Referitor la Politica Ministerului Apărării Naționale în privința Forțelor Aeriene.
134. Question no.135A/07-04-2005
Reconsiderarea taxei de drum, percepută pentru deplasarea utilajelor agricole și a mijloacelor de tracțiune cu pavilioane apicole.
135. Question no.136A/11-04-2005
Criza federațiilor reprezentative CFR.
136. Question no.137A/11-04-2005
Referitor la procentul de IMM-uri românești care vor intra în faliment după 1 ianuarie 2007.
137. Question no.138A/11-04-2005
Referitor la stadiul cercetărilor privind dosarul "Revoluției".
138. Question no.139A/11-04-2005
Referitor la sustragere de produse petroliere de la Petro Brazi Ploiești.
139. Question no.140A/11-04-2005
Referitor la companiile de TAXI care-și desfășoară activitatea la Aeroportul Otopeni.
140. Question no.141A/12-04-2005
Referitor la trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat a unor terenuri situate în cel mai mare parc de agrement al Municipiului Constanța.
141. Question no.142A/12-04-2005
Referitor la plata despăgubirilor pentru calamități naturale și a celor cauzate de animale sălbatice.
142. Question no.143A/12-04-2005
Referitor la starea pavimentului din parcul operelor lui Brâncuși.
143. Question no.144A/12-04-2005
Referitor la facilități privind creditele agricole.
144. Question no.145A/13-04-2005
Referitor la construirea de săli de sport.
145. Question no.146A/13-04-2005
Referitor la fondurile necesare asistenței sociale.
146. Question no.147A/13-04-2005
Referitor la indemnizațiile pentru însoțitorii persoanelor cu handicap.
147. Question no.148A/13-04-2005
Referitor la asigurarea de sănătate a cadrelor militare în rezervă și în retragere.
148. Question no.149A/13-04-2005
Situația persoanelor fără documente de identitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
149. Question no.150A/13-04-2005
Stadiul dosarului nr.1163/P/2004 din data de 13/12/2004 înaintat spre cercetare Poliției Județene Teleorman privind încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale.
150. Question no.151A/13-04-2005
Referitor la problema elevilor care fac naveta.
151. Question no.152A/13-04-2005
Stadiul aplicării Legii 1/2000 în jud.Alba.
152. Question no.153A/13-04-2005
Referitor la Fondul de garantare a certificatelor de depozite.
153. Question no.154A/13-04-2005
Referitor la modificarea HG 399/2001.
154. Question no.155A/13-04-2005
Referitor la grupul de firme cu obiect de activitate comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice.
155. Question no.156A/14-04-2005
Aplicarea Legii partidelor politice 14/2003.
156. Question no.157A/14-04-2005
Referitor la sistemul de compensare a medicamentelor.
157. Question no.158A/14-04-2005
Referitor la informarea grupurilor socio-profesionale cu privire la integrarea în Uniunea Europeană.
158. Question no.159A/14-04-2005
Referitor la modalități de distribuire a bonurilor valorice ca sprijin direct al statutului unor categorii de producători agricoli.
159. Question no.160A/18-04-2005
Referitor la Legea 9/1998.
160. Question no.161A/18-04-2005
Referitor la restituirea bunurilor funciare și imobiliare către foștii proprietari.
161. Question no.162A/18-04-2005
Referitor la Ordinul 39/20 din decembrie 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
162. Question no.163A/18-04-2005
Referitor la situația exportatorilor români.
163. Question no.164A/18-04-2005
Referitor la memoriul depus de Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj.
164. Question no.165A/18-04-2005
Referitor la Ordinul 328/2004, respectiv 321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană.
165. Question no.166A/18-04-2005
Referitor la problema castanilor decorativi din Cluj-Napoca.
166. Question no.167A/18-04-2005
Ambasadorii României în statele Uniunii Europene.
167. Question no.168A/18-04-2005
Referitor la Legea medierii.
168. Question no.169A/18-04-2005
Care va fi costul estimativ al intabulării terenurilor agricole, cum va fi finanțat acest proces și care este metodologia de lucru după care se va efectua intabularea?
169. Question no.170A/18-04-2005
Măsurile pentru reforma armatei române în contextul integrării europene.
170. Question no.171A/18-04-2005
Măsurile pentru rezolvarea crizei din sănătate.
171. Question no.172A/19-04-2005
Mafia cuponiadei.
172. Question no.173A/19-04-2005
Soluție privind afectarea spațiului verde aferent Parcului Tăbăcăriei din municipiul Constanța.
173. Question no.174A/20-04-2005
Referitor la informatizarea accentuată a diferitelor domenii de activitate economică.
174. Question no.175A/20-04-2005
Referitor la clarificarea aplicării unitare a dispozițiilor Legii103/1996.
175. Question no.176A/20-04-2005
Categoriile de cetățeni care beneficiază de facilități la plata FASS.
176. Question no.177A/20-04-2005
Situația clădirii Judecătoriei din Râmnicu Vâlcea.
177. Question no.178A/20-04-2005
Situația lucrărilor la calea ferată Vâlcea-Vâlcele.
178. Question no.179A/20-04-2005
Referitor la statuia lui Bogdan Vodă, jud.Maramureș.
179. Question no.180A/20-04-2005
Mafia arabă din România.
180. Question no.181A/25-04-2005
Referitor la sala Polivalentă din Craiova.
181. Question no.182A/25-04-2005
Referitor la infrastructura în jud.Dolj.
182. Question no.183A/25-04-2005
Referitor la asigurarea ordinii publice.
183. Question no.184A/25-04-2005
Accelerarea implementării Programului SAPARD, axa prioritară . Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea rurală și agricultură.
184. Question no.185A/26-04-2005
Referitor la un memoriu din partea unei asociații de pensionari.
185. Question no.186A/26-04-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă presa de orientare națională din Republica Moldova.
186. Question no.187A/26-04-2005
Referitor la începerea lucrărilor DN 1-Tronsonul Brașov-Predeal; continuarea lucrărilor pentru segmentele de drumuri, DN 73 Pitești-Brașov; contractarea și demararea lucrărilor pentru DN 73A Predeal-Râșnov-Șercaia.
187. Question no.188A/26-04-2005
Solicită răspunsul la întrebarea 56A/14.03.2005.
188. Question no.189A/26-04-2005
Procesul de recalculare a pensiilor.
189. Question no.190A/26-04-2005
Evaluarea anuală a centrelor de referință de diagnostic imagistic.
190. Question no.191A/26-04-2005
Când se va înființa Judecătoria Sângeorgiu de Pădure din jud.Mureș.
191. Question no.192A/26-04-2005
Corectitudinea Inspectoratului Județean Mureș în evaluarea cazului profesorului Lakatos Stefan, com.Sărățeni.
192. Question no.193A/26-04-2005
Precizări privind pachetul minimal de servicii medicale, pe care ministerul intenționează să-l lanseze în luna iunie.
193. Question no.194A/26-04-2005
Măsuri întreprinse pentru susținerea utilizatorilor de apă pentru irigații și a altor agenți economici și instituții publice care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare.
194. Question no.195A/26-04-2005
Precizări în legătură cu Strategia privind reforma instituțională a Ministerului Administrației și Internelor în perioada 2005-2007.
195. Question no.196A/26-04-2005
Măsuri de creștere a siguranței în zonele cu risc de inundații.
196. Question no.197A/26-04-2005
Scimbarea sistemului de tarifare a serviciilor de distribuție precum și cel al prețurilor de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale.
197. Question no.198A/26-04-2005
Dacă, Guvernul este preocupat sau nu de a trece loc.turistică Sovata în Programul național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați".
198. Question no.199A/26-04-2005
Referitor la SC MITTAL STEEL GALAȚI SA.
199. Question no.200A/26-04-2005
Suprasolicitarea intelectuală a elevilor din clasele cu predare intensivă a anumitor obiecte de studiu, cumulat cu limba de predare diferită de limba română.
200. Question no.201A/26-04-2005
Nerespectarea Ordinului Ministerului Comunicațiilor și Tehnologia Informației nr.139/2004.
201. Question no.202A/26-04-2005
Legislația existentă cu privire la reciclarea deșeurilor industriale.
202. Question no.203A/26-04-2005
Stadiul în care se află analiza dosarului ce cuprinde proiectul de înființare a Centrului Medico Social în orașul Uricani.
203. Question no.204A/26-04-2005
Situația la zi a Societății Comerciale AMIDIP Călan.
204. Question no.205A/27-04-2005
Inundațiile catastrofale din vestul României.
205. Question no.206A/27-04-2005
Referitor la reorganizarea Direcției Silvice Miercurea Ciuc.
206. Question no.207A/27-04-2005
Referitor la memoriul doamnei Burjan Maria din Gheorgheni.
207. Question no.208A/27-04-2005
Stadiul privatizării Uzinei Mecanice Filiași, jud.Dolj.
208. Question no.209A/27-04-2005
Referitor la dezvoltarea Regiunii Nord-Est, din care face parte și jud.Vaslui.
209. Question no.210A/27-04-2005
Referitor la repercursiunile rezilierii contractului dintre Distrigaz Sud SA - Sucursala București și SC PIETRO FIORENTINI SpA-Italia.
210. Question no.211A/28-04-2005
Deplasarea în Luxemburg prilejuită de semnarea Tratatului de Aderare a României la UE.
211. Question no.212A/04-05-2005
Controlul firmelor lui Omar Hayssam.
212. Question no.213A/04-05-2005
Programul de prevenție a cancerului de col uterin.
213. Question no.214A/04-05-2005
Taxa de drum pentru apicultori.
214. Question no.215A/04-05-2005
Măsuri de sprijin financiar pentru oamenii de cultură aflați la vârsta a treia.
215. Question no.216A/04-05-2005
Inițierea unui control privind calitatea în construcții la obiectivul Pod comuna Calvini, jud.Buzău.
216. Question no.217A/04-05-2005
Situația relețiilor de transport feroviar între Moldova și zona de vest a României.
217. Question no.218A/04-05-2005
Referitor la mafia lemnului din Gheorghieni.
218. Question no.219A/04-05-2005
Situația complexului turistic "Cerdac".
219. Question no.220A/04-05-2005
Referitor la deschiderea noului an școlar la 1 septembrie.
220. Question no.221A/05-05-2005
Privatizarea SC AMIDIP SA Călan.
221. Question no.222A/09-05-2005
Referitor la Casa de Asigurări OPSNAJ care nu mai dispune de fonduri pentru medicamente compensate și gratuite.
222. Question no.223A/09-05-2005
Românii de pe Valea Timocului.
223. Question no.224A/09-05-2005
Referitor la situația artiștilor interpreți din România.
224. Question no.225A/09-05-2005
Referitor la angajații din cadrul Inspecției Sanitare de Stat Cluj.
225. Question no.226A/09-05-2005
Referitor la Uniunea Sindicală din Ramura Culturală (USRC).
226. Question no.227A/09-05-2005
Referitor la memoriul SC "TIPOMUR" SA din Târgu Mureș.
227. Question no.228A/09-05-2005
Referitor la problemele cu care se confruntă angajații Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
228. Question no.229A/09-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii interpreți din România.
229. Question no.230A/09-05-2005
Referitor la conducerea Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galați, care a fost acuzată de management defectuos.
230. Question no.231A/09-05-2005
Referitor la privatizarea CNI "CORESI" SA.
231. Question no.232A/10-05-2005
Situația procurorilor financiari.
232. Question no.233A/10-05-2005
Referitor la drumul național DN/& care face legătura între Oradea și Deva.
233. Question no.234A/10-05-2005
Sistemul vamal al Portului Constanța.
234. Question no.235A/10-05-2005
Lipsa de transparență a ANRGN și efecte ale monopolului în distribuția gazelor naturale.
235. Question no.236A/10-05-2005
Cazul doamnei Luța Domnica, aflată în greva foamei din data de 27.04.2005.
236. Question no.237A/11-05-2005
Datoriile cluburilor de fotbal și televiziunilor către bugetul de stat.
237. Question no.238A/11-05-2005
Referitor la probleme privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
238. Question no.239A/11-05-2005
Achiziționarea de către SNCFR a "Bazei de Tratament", vila "Zorile" și vila "Căprioara".
239. Question no.240A/11-05-2005
Obiectivele și măsurile privind Reforma sistemului judiciar și Strategia Națională Anticorupție.
240. Question no.241A/11-05-2005
Dacă activitatea de membru a Autorității Teritoriale de Prdine Publică este incompatibilă cu funcția de președinte sau vicepreședinte a consiliului județean.
241. Question no.242A/11-05-2005
Solicitarea, prin intermediul Ministerului Justiției, unui răspuns din partea Consiliului Superior al Magistraturii.
242. Question no.243A/11-05-2005
Referitor la aplicarea greșită și discriminatorie a Legii 189/2000 pentru aprobarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
243. Question no.244A/12-05-2005
Referitor la starea de incompatibilitate a domnului Cătălin Popescu.
244. Question no.245A/16-05-2005
Agenția SAPARD are rolul să încurce comunitățile locale în eforturile acestora de atragere a fondurilor nerambursabile sau să le ajute?
245. Question no.246A/16-05-2005
Când se va înființa Centrul de sănătate de la Ibănești, jud.Mureș.
246. Question no.247A/16-05-2005
Referitor la calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice.
247. Question no.248A/16-05-2005
Referitor la memoriul domnului Ana Ambrus din Bihor.
248. Question no.249A/16-05-2005
Referitor la fondurile europene pentru dezvoltarea rurală.
249. Question no.250A/16-05-2005
Referitor la prevenirea inundațiilor și eroziunea solului în zona Nehoiu-Siriu.
250. Question no.251A/16-05-2005
Referitor la situația financiară dificilă din sextorul sanitar.
251. Question no.252A/16-05-2005
Referitor la cazuri grave de fraudare a fondurilor puse la dispoziție prin programele de finanțare ale Uniunii Europene.
252. Question no.253A/16-05-2005
Care sunt județele care beneficiază de Programul Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă și care au fost criteriile de selecție a acestor județe.
253. Question no.254A/17-05-2005
Referitor la indexarea indemnizațiilor prevăzute de Legea 189/2000.
254. Question no.255A/17-05-2005
Referitor la modalitatea de rezolvare a problemei privind drepturile financiare ale grefierilor.
255. Question no.256A/17-05-2005
Referitor la soluționarea situației cetățenilor din Republica Moldova care nu dețin cetățenia română.
256. Question no.257A/17-05-2005
Referitor la producția curentă de cărbune a Văii Jiului.
257. Question no.258A/17-05-2005
Referitor la înființarea unei uzine în parteneriat cu MAN-Germania la Arad.
258. Question no.259A/17-05-2005
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale.
259. Question no.260A/17-05-2005
Referitor la împărțirea pământurilor cu destinație de pășune între județele Mureș și Bistrița Năsăud.
260. Question no.261A/17-05-2005
Măsurile luate în cazul procurorului Petru Narița.
261. Question no.262A/18-05-2005
Referitor la acordarea cetățeniei române unor cetățeni proveniți din lumea arabă.
262. Question no.263A/18-05-2005
Situația judecătoarei mun.Băilești, jud.Dolj.
263. Question no.264A/18-05-2005
Referitor la noile taxe pe consumul de gaz metan.
264. Question no.265A/18-05-2005
Utilizarea cartelelor de identificare pentru decontarea prestației de servicii privind hrănirea militarilor prin agenți economici.
265. Question no.266A/19-05-2005
Situația Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București.
266. Question no.267A/19-05-2005
Referitor la stadiul contractării lucrărilor pentru centura ocolitoare a mun.Sibiu.
267. Question no.268A/19-05-2005
Referitor la podul Gării CFR din mun.Sibiu.
268. Question no.269A/23-05-2005
Referitor la cetățenii din jud.Suceava, nemulțumiți de introducerea abonamentului pentru gaz metan.
269. Question no.270A/23-05-2005
Referitorla probleme cu care se confruntă artiștii români.
270. Question no.271A/23-05-2005
Referitor la OUG 4/2005.
271. Question no.272A/23-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
272. Question no.273A/23-05-2005
Referitor la memoriul reprezentanților Federației Sanitas Cluj.
273. Question no.274A/23-05-2005
Referitor la memoriul domnului Balint Călin din Cluj-Napoca.
274. Question no.275A/23-05-2005
Referitor la locuitorii com.Apahida, jud.Cluj nemulțumiți de serviciile asigurate de firma de televiziune prin cablu ALVANI CABLU TV din Cluj-Naoca.
275. Question no.276A/23-05-2005
Referitor la tergiversarea lucrărilor la drumul de legătură între com.Aluniș și satul Pruneni.
276. Question no.277A/23-05-2005
Referitor la tăieri masive de arbori din apropierea com. Aluniș, jud.Cluj.
277. Question no.278A/23-05-2005
Referitor la locuitorii de pe raza jud.Cluj care fac dializă.
278. Question no.279A/23-05-2005
Referitor la memoriul din partea Sindicatului Liber al Tipografilor din Cluj.
279. Question no.280A/23-05-2005
Referitor la memoriul doamnei Matiș Ana din com.Râșca, jud.Cluj.
280. Question no.281A/23-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
281. Question no.282A/23-05-2005
Situația parcurilor industriale.
282. Question no.283A/23-05-2005
Privatizare GES SA Scăieni, jud.Prahova.
283. Question no.284A/25-05-2005
Modificarea cotei de impozitare.
284. Question no.285A/25-05-2005
Inundațiile din comuna Fărcășești, jud.Gorj.
285. Question no.286A/25-05-2005
Dacă s-a semnat un acord de participare între România și Comisia Europeană.
286. Question no.287A/25-05-2005
Sistemul de punctare discriminatoriu, în cazul acordării locuințelor ANL în cartierul Cetatea Fetei din localitatea Florești, jud.Cluj.
287. Question no.288A/25-05-2005
Referitor la Hidroelectrica.
288. Question no.289A/25-05-2005
Contravenții la Codul Rutier.
289. Question no.290A/26-05-2005
Referitor la verificarea legalității, din punct de vedere al practicilor anticoncurențiale a deciziei Min.Sănătății și Familiei de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005.
290. Question no.291A/26-05-2005
Referitor la afacerea "Serplo".
291. Question no.292A/26-05-2005
Afacerea "SERPLO" poate fi reanimată?
292. Question no.293A/26-05-2005
Situația financiară precară a Centrelor Județene de Consultanță Agricolă.
293. Question no.294A/26-05-2005
Derularea proiectelor de reabilitare a drumurilor naționale și județene.
294. Question no.295A/26-05-2005
Stadiul de execuție a autostrăzii București - Constanța.
295. Question no.296A/26-05-2005
Referitor la respectarea prevederilor OUG 33/2004.
296. Question no.297A/30-05-2005
Acordarea de compensații cetățenilor români refugiați din județele Durostor și Caliacra cedate Bulgariei în 1940, conform Legii 9/1998.
297. Question no.298A/30-05-2005
Fonduri pentru distincții și premii acordate personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în temeiul art.113 din Legea 128/1997.
298. Question no.299A/31-05-2005
Referitor la indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
299. Question no.300A/31-05-2005
Referitor la eliberarea medicamentelor.
300. Question no.301A/31-05-2005
Lipsa spațiului adecvat pentru depozitarea gunoaielor pe raza comunei Mica, jud.Mureș.
301. Question no.302A/31-05-2005
Dezastrul de la Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
302. Question no.303A/31-05-2005
Dezastrul de la Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
303. Question no.304A/31-05-2005
Respectarea normelor de mediu din municipiile reședință de județ.
304. Question no.305A/31-05-2005
Referitor la drumul național DN 19 care face legătura între Oradea și Satu Mare și care se află într-un stadiu avansat de degradare.
305. Question no.306A/31-05-2005
Referitor la preluarea rețelelor de energie electrică de la ANIF și transferarea lor către SC ELECTRICA SA.
306. Question no.307A/31-05-2005
Strategia Agenției Române pentru Investiții Străine pentru atragerea de investiții străine directe.
307. Question no.308A/31-05-2005
Aniversarea a 1900de ani de la cucerirea romană a Daciei.
308. Question no.309A/31-05-2005
Referitor la procesul de privatizare a economiei românești.
309. Question no.310A/01-06-2005
Metodologia privind mișcarea personalului didactic.
310. Question no.311A/01-06-2005
Referitor la greutățile cu care se confruntă pensionarii.
311. Question no.312A/01-06-2005
Referitor la Ordinul 199/10.03.2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
312. Question no.313A/01-06-2005
Disponibilizările masive în economie.
313. Question no.314A/01-06-2005
Situația procurorilor financiari.
314. Question no.315A/01-06-2005
Revenire la adresa 9751 din 18.05.2005.
315. Question no.316A/06-06-2005
Reglementările propuse în pachetul de legi privind justiția.
316. Question no.317A/06-06-2005
Situația recalculării pensiilor în jud.Argeș.
317. Question no.318A/06-06-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
318. Question no.319A/06-06-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
319. Question no.320A/06-06-2005
Referitor la Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România.
320. Question no.321A/06-06-2005
Referitor la un memoriul depus de locuitorii din Ineu, jud.Arad.
321. Question no.322A/06-06-2005
Referitor la memoriul locuitorilor din satul Dealul Negru, com.Călățele și Râșca de Sus, com.Râșca, jud.Cluj.
322. Question no.323A/06-06-2005
Referitor la memoriul locuitorilor din com.Florești, jud.Cluj.
323. Question no.324A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului Harbuz Gh. Moisei din Cluj.
324. Question no.325A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului ec.Lăzanu Gheorghe din Cluj.
325. Question no.326A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului Călin-Constantin Maghear din Cluj.
326. Question no.327A/06-06-2005
Referitor la compania CEROC Cluj.
327. Question no.328A/06-06-2005
Referitor la situația extrem de tensionată de la SC SOMVETRA GHERLA SA.
328. Question no.329A/06-06-2005
Situația critică de la SC SOMVETRA GHERLA SA.
329. Question no.330A/06-06-2005
Referitor la SC SOMVETRA GHERLA SA.
330. Question no.331A/07-06-2005
Referitor la recalcularea unor drepturi de pensie.
331. Question no.332A/07-06-2005
Referitor la preluarea de către Consiliul Județean Giurgiu a SC "Uzina Termoelectrică Giurgiu" SA.
332. Question no.333A/07-06-2005
Referitor la activitatea SC Electrica Service SA.
333. Question no.334A/07-06-2005
Referitor la creșterea salariului minim pe economie.
334. Question no.335A/07-06-2005
Referitor la strategia de combatere a corupției.
335. Question no.336A/07-06-2005
Legislația existentă cu privire la reciclarea deșeurilor industriale.
336. Question no.337A/07-06-2005
Referitor la deplasarea persoanelor pe calea ferată între Baia Mare - Budapesta.
337. Question no.338A/08-06-2005
Neconcordanța între Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv legile în vigoare.
338. Question no.339A/08-06-2005
Necesarul financiar al jud.Olt.
339. Question no.340A/08-06-2005
Politica de resurse umane a MEC și situația cadrelor didactice.
340. Question no.341A/09-06-2005
Referitor la modificarea salariului minim brut pe economie de la 3.100.000 lei la 3.300.000lei.
341. Question no.342A/09-06-2005
Situația SCNITRAMONIA SA Făgăraș.
342. Question no.343A/09-06-2005
Includerea amenajării piscicole Mata - Rădeanu și parțial a fondurilor de vânătoare limitrofe în interiorul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.
343. Question no.344A/13-06-2005
Situația Direcției de Sănătate Publică Constanța în urma controlului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.
344. Question no.345A/13-06-2005
Situația administrativă a satului Itrinești, comuna Mărgineni, jud.Neamț.
345. Question no.346A/13-06-2005
Referitor la recalcularea pensiilor în jud.Buzău.
346. Question no.347A/13-06-2005
Posibilitatea de finanțare a unei societăți comerciale din F.N.U.A.S.
347. Question no.348A/14-06-2005
Plan rutier.
348. Question no.349A/14-06-2005
I.J.P. Brăila.
349. Question no.350A/14-06-2005
Parchetul Brăila.
350. Question no.351A/14-06-2005
Criminalitate.
351. Question no.352A/14-06-2005
Plan dezvoltare și programe A.N.L.
352. Question no.353A/14-06-2005
Lupta pentru supraviețuire...
353. Question no.354A/14-06-2005
Ce măsuri cuprinde agenda priorităților Consiliului Concurenței pentru intervalul 25 aprilie 2005- 31 dec.2006.
354. Question no.355A/14-06-2005
Referitor la controalele efectuate la Societatea Română de Televiziune.
355. Question no.356A/14-06-2005
Situația din satul Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
356. Question no.357A/14-06-2005
Obligația Guvernului de a transmite prefecturilor valorile de referință pentru calculul despăgubirilor ce se acordă în baza legii 290/2003.
357. Question no.358A/13-06-2005
Situația familiilor de rromi din Pata Rit, Cluj-Napoca.
358. Question no.359A/13-06-2005
Situația existentă în cadrul penitenciarului Codlea.
359. Question no.360A/14-06-2005
Situația tronsonului DN 73(E574) aflat pe raza municipiului Câmpulung.
360. Question no.361A/14-06-2005
Informare privind cauzele și efectele grevei lucrătorilor din sistemul CFR precum și modul de gestionare a acestei crize.
361. Question no.362A/15-06-2005
Referitor la tragicul accident de muncă (2 morți) survenit în ziua de vineri, 13 aprilie a.c., la combinatul MECHTEL din jud.Dâmbovița.
362. Question no.363A/15-06-2005
Câte locuințe prevăzute în programul 2001-2004 au fost construite?
363. Question no.364A/15-06-2005
Cotarea titlurilor de stat la Bursa de Valori București.
364. Question no.365A/15-06-2005
Referitor la Legea 215/2001.
365. Question no.366A/15-06-2005
Referitor la Judecătoria din orașul Sângeorgiu de Pădure care figurează numai pe hârtie.
366. Question no.367A/15-06-2005
Referitor la reforma în domeniul justiției.
367. Question no.368A/15-06-2005
Referitor la memoriul domnului Kinda Arpad din mun.Gheorghieni, jud.Harghita.
368. Question no.369A/16-06-2005
Solicită precizarea strategiei de dezvoltare a serelor încălzite.
369. Question no.370A/16-06-2005
Situația societăților care dețin licențe pentru transport rutier.
370. Question no.371A/20-06-2005
Criza socială și falimentul economic al Văii Jiului, jud.Hunedoara.
371. Question no.372A/20-06-2005
Referitor la SC NAPOPAN SA, din Cluj.
372. Question no.373A/20-06-2005
Referitor la memoriul domnului Ispas Mihai din Ineu, jud.Arad.
373. Question no.374A/20-06-2005
Referitor la conflictul de muncă declanșat de salariații CFR.
374. Question no.375A/20-06-2005
Referitor la conducerea Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galați.
375. Question no.376A/20-06-2005
Referitor la sprijinirea agriculturii.
376. Question no.377A/20-06-2005
Referitor la criza financiară în asigurarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare.
377. Question no.378A/20-06-2005
Referitor la continuarea programului de construcții noi și reparații capitale la unitățile de învățământ preuniversitar din jud.Sibiu.
378. Question no.379A/20-06-2005
Referitor la plata ajutorului social în jud.Sibiu.
379. Question no.380A/20-06-2005
Situația decontărilor lucrărilor de identificare și înregistrare a animalelor.
380. Question no.381A/21-06-2005
Referitor la Pavilionul Românesc la Bienala de la Veneția.
381. Question no.382A/21-06-2005
Referitor la revocarea domnului Adrian Niculescu din funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc (INMER).
382. Question no.383A/21-06-2005
Salarizarea angajaților Căilor Ferate Române.
383. Question no.384A/21-06-2005
Referitor la reformarea programelor de doctorat.
384. Question no.385A/21-06-2005
Referitor la construcția sălii de sport în vecinătatea mormântului poetului Lucian Blaga, de la Lancrăm.
385. Question no.386A/21-06-2005
Referitor la devalizarea combinatului siderurgic Siderca.
386. Question no.387A/21-06-2005
Clarificarea și transparența procedurii de stabilire a prețului la energia electrică.
387. Question no.388A/21-06-2005
Situația reabilitării DN 2L.
388. Question no.389A/21-06-2005
Construcția sălii de sport din com.Ghidigeni, jud.Galați.
389. Question no.390A/21-06-2005
Situația creată prin deținerea de către SC Ispat Sidex SA Galați a pompelor de la priza Dunării.
390. Question no.391A/21-06-2005
Eliberarea medicamentelor gratuite.
391. Question no.392A/21-06-2005
Intrarea în vigoare a Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004.
392. Question no.393A/21-06-2005
Referitor la activitatea desfășurată de organele Parchetului.
393. Question no.394A/21-06-2005
Înființarea unei subunități de pompieri militari în comuna Halmeu, jud.Satu Mare.
394. Question no.395A/22-06-2005
Redeschiderea Judecătoriei Bechet, jud.Dolj.
395. Question no.396A/22-06-2005
Siguranța rețelelor de alimentare cu gaze.
396. Question no.397A/22-06-2005
Referitor la prevederile art.106 alin.2.lit.b din Legea 64/1995 modificată și completată, republicată în M.Of. nr.1066 din 17 noiembrie 2004.
397. Question no.398A/22-06-2005
Măsurile pe care Ministerul intenționează să le adopte pentru a sancționa abuzurile prefectului de Olt.
398. Question no.399A/22-06-2005
Aplicarea Hotărârilor Judecătorești de către Ministerul Finanțelor Publice.
399. Question no.400A/23-06-2005
Referitor la Testarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a.
400. Question no.401A/23-06-2005
Solicită o revigorare a activității personalului diplomatic privind Republica Moldova.
401. Question no.402A/23-06-2005
Referitor la aplicarea dispozițiilor HG 1025/2003 la recalcularea pensiilor.
402. Question no.403A/23-06-2005
Referitor la sporurile luate în considerare la recalcularea pensiilor.
403. Question no.404A/23-06-2005
Consulat pentru românii din Timoc.
404. Question no.405A/23-06-2005
Dezvoltarea culturii în zona Timocului.
405. Question no.406A/27-06-2005
Referitor la un proiectul unei legături în profil de autostradă între Transilvania și Moldova, pe ruta Petea-BaiaMare-Dej-Bistrița-Suceava-Iași-Sculeni.
406. Question no.407A/27-06-2005
Referitor la combaterea torentului din satul Hotărel, com.Lunca, jud.Bihor.
407. Question no.408A/27-06-2005
Referitor la memoriul doamnei Țoldan Maria din Oradea.
408. Question no.409A/27-06-2005
Identic 400A.
409. Question no.410A/27-06-2005
Identic 401A.
410. Question no.411A/27-06-2005
Loteria Sănătății. Românii preferă să moară în chinuri decât să îndure umilința.
411. Question no.412A/27-06-2005
Referitor la "Studiul privind reorganizarea instanțelor de fond" emisă de Consiliul Superior al Magistraturii.
412. Question no.413A/28-06-2005
Podul peste Dunăre de la Brăila.
413. Question no.414A/28-06-2005
Sentințe civile contractorii.
414. Question no.415A/28-06-2005
Situația foștilor angajați ai Armei Radiolocație - semnalată de reprezentații Asociației Profesionale "VERSINA", privind neacordarea drepturilor cuvenite date fiind condițiile în care au lucrat.
415. Question no.416A/28-06-2005
Vechimea în muncă a absolvenților școlilor profesionale.
416. Question no.417A/28-06-2005
Referitor la contractarea lucrărilor pentru șoseaua ocolitoare a traficului greu din mun.Mediaș.
417. Question no.418A/28-06-2005
Reabilitarea și modernizarea DN1 și DN7.
418. Question no.419A/29-06-2005
Referitor la fanfarele minerilor care se aflau sub patronajul sindicatelor din loc.miniere ale jud.Maramureș.
419. Question no.420A/29-06-2005
Referitor la un memoriu al conf.univ.dr.Romoșan P. Ioan Dorel, de la Universitatea din Oradea.
420. Question no.421A/29-06-2005
Situația gravă a legumicultorilor din jud.Arad.
421. Question no.422A/29-06-2005
Gravele abuzuri asupra comunității române din Valea Timocului.
422. Question no.423A/29-06-2005
Sancționarea d-lui Director general ing.Vasile Tulbure - SNTF Regionala Cluj.
423. Question no.424A/29-06-2005
Referitor la campania de recoltare a grâului.
424. Question no.425A/29-06-2005
Perceperea abonamentului radio de către SC Electrica.
425. Question no.426A/29-06-2005
Perceperea abonamentului TV de către SC Electrica.
426. Question no.427A/05-09-2005
Politica Ministerului Apărării Naționale referitoare la programele de înzestrare.
427. Question no.428A/06-09-2005
Referitor la cetățenii din comuna Ulma, jud.Suceava.
428. Question no.429A/06-09-2005
Referitor la Canalul Bâstroe.
429. Question no.430A/06-09-2005
Referitor la rezervările biletelor TAROM pentru cursele interne.
430. Question no.431A/06-09-2005
Referitor la blocarea retrocedărilor pădurilor pentru proprietariii de drept din zona Gheorghienilor de către Comisia Locală de Fond Funciar cât și de la Ocolul Silvic de Stat Gheorghieni.
431. Question no.432A/07-09-2005
Referitor la unele sesizări ale cetățenilor.
432. Question no.433A/07-09-2005
Referitor la unele sesizări ale cetățenilor.
433. Question no.434A/07-09-2005
Reclamația administrativă împotriva Hotărârii nr.179/22.06.2005.
434. Question no.435A/07-09-2005
Referitor la titluri de valoare.
435. Question no.436A/07-09-2005
Practicarea tarifelor diferențiate la camere de hotel.
436. Question no.437A/07-09-2005
Aplicarea prevederilor HG 1043/2004 retroactiv.
437. Question no.438A/08-09-2005
Situația dramatică a societăților de pe platforma Nitramonia.
438. Question no.439A/08-09-2005
Cuantumul sumelor strânse prin intermediul acțiunilor mass-mediei, societăților de telefonie ți donațiilor în bani pentru ajutorarea sinistraților, în urma inundațiilor care au afectat România, în acest an.
439. Question no.440A/08-09-2005
Situația îndiguirilor în jud.Arad.
440. Question no.441A/12-09-2005
Stadiul cercetării privind situația partidelor politice care nu au îndeplinit obiectivelor unui partid politic conform Legii 14/2003.
441. Question no.442A/12-09-2005
Prevederile art.98 alin4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
442. Question no.443A/12-09-2005
Prevederile art. 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
443. Question no.444A/12-09-2005
Prevederile art. 98 alin 4 ,din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr1/2005.
444. Question no.445A/12-09-2005
Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
445. Question no.446A/12-09-2005
Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
446. Question no.447A/13-09-2005
Solicită informații de la Institutul Național de Statistică.
447. Question no.448A/13-09-2005
Lipsa donatorilor de sânge.
448. Question no.449A/13-09-2005
Referitor la situația unităților de învățământ.
449. Question no.450A/13-09-2005
Situația încheierii asigurărilor obligatorii de răspundere civilă în domeniul personalului mediu angajat în cadrul spitalelor.
450. Question no.451A/13-09-2005
Organizarea de alegeri parțiale în orașul Bocșa.
451. Question no.452A/14-09-2005
Informare asupra programării plecărilor contingentelor de muncă în străinătate.
452. Question no.453A/14-09-2005
Biserica-monument istoric "Cuvioasa Parascheva" sec.XVII Lăpușnic.
453. Question no.454A/14-09-2005
Situația drumului național DN 76 - E 79.
454. Question no.455A/14-09-2005
Serviciile proaste oferite de către țara noastră în domeniul turismului.
455. Question no.456A/14-09-2005
Modul de aplicare a Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea catedrelor vacante din învățământul preuniversitar din județele pilot.
456. Question no.457A/14-09-2005
Referitor la scurgerea de informații din interiorul PNA.
457. Question no.458A/14-09-2005
Referitor la populația românească din Basarabia și Bucovina.
458. Question no.459A/14-09-2005
Referitor la suprafețele cultivate cu grâu, lucernă și orzoaică din jud.Constanța.
459. Question no.460A/14-09-2005
Referitor la restructurarea, privatizare și relansarea industriei de apărare.
460. Question no.461A/15-09-2005
Imprimantele cu regim special.
461. Question no.462A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
462. Question no.463A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
463. Question no.464A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
464. Question no.465A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
465. Question no.466A/19-09-2005
Programul elevilor de clasa a X-a.
466. Question no.467A/19-09-2005
Reglemntări în domeniul cooperației meșteșugărești.
467. Question no.468A/19-09-2005
Referitor la dosarul privind crima cu autor necunoscut din iunie 2004 petrecută în ținutul Almeria- Spania.
468. Question no.469A/20-09-2005
Situația drumului național 10.
469. Question no.470A/20-09-2005
Referitor la memoriul domnului Zambaccian Marcel din București.
470. Question no.471A/20-09-2005
Referitor la electrificarea căii ferate Episcopia Bihor - Cluj.
471. Question no.472A/20-09-2005
Referitor la Legea 127/2000, art.1.
472. Question no.473A/20-09-2005
Referitor la ieftinirea medicamentelor.
473. Question no.474A/20-09-2005
Referitor la Valea Crișurilor.
474. Question no.475A/20-09-2005
Referitor la memoriul domnului Mihai Ion din mun.Buzău.
475. Question no.476A/21-09-2005
Diminuarea veniturilor la bugetele locale ale autorităților administrativ-teritoriale.
476. Question no.477A/21-09-2005
Soarta institutelor de cercetare.
477. Question no.478A/21-09-2005
Remedierea situației create în orașul Victoria din cauza poluării de către Purolite Victoria SA.
478. Question no.479A/21-09-2005
Situația SC NITRAMONIA SA Făgăraș.
479. Question no.480A/21-09-2005
Care este situația reconstrucției caselor pentru populația sinistrată?
480. Question no.481A/21-09-2005
Situația meteo nefavorabilă din jud.Dolj.
481. Question no.482A/21-09-2005
Referitor la transportul auto între localități pentru elevi.
482. Question no.483A/21-09-2005
Organigramele Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice Județene.
483. Question no.484A/23-09-2005
Rectificarea bugetului jud.Satu Mare.
484. Question no.485A/23-09-2005
Situația în care se află Universitatea de Medicină și Farmacie "GR.T.Popa" Iași.
485. Question no.486A/26-09-2005
Referitor la prevederile unei ordonanșe potrivit căreia se ridică pașapoartele persoanelor care au depășit durata de ședere în țările Uniunii Europene.
486. Question no.487A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Alexandru Voiniceni Augusta, din Cluj-Napoca.
487. Question no.488A/26-09-2005
Referitor la memoriul domnului Mureșan T. Pintea, din Sebeș, jud.Arad.
488. Question no.489A/26-09-2005
Referitor la memoriul domnului Bodea Teodor, sat.Mărcești, com. Râșca, jud.Cluj.
489. Question no.490A/26-09-2005
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni, foști angajați la SC NAPOPAN SA.
490. Question no.491A/26-09-2005
Referitor la memoriul locuitorilor satului Dealu Negru, com Calatele, jud.Cluj.
491. Question no.492A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Giurgiu Adriana, din Cluj-Napoca.
492. Question no.493A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Elena Pop din Cluj-Napoca.
493. Question no.494A/26-09-2005
Referitor la un memoriu care pune în evidență o serie de neregului existente în cadrul CNI Coresi SA.
494. Question no.495A/26-09-2005
Referitor la un proiect privind electrificarea, dublarea și modernizarea căii ferate Episcopia Bihor-Cluj-Napoca-Teiuș.
495. Question no.496A/26-09-2005
Necesitatea construirii unui pod provizoriu pentru pietoni în localitatea Mărăcineni.
496. Question no.497A/26-09-2005
Referitor la măsurile fiscale ale actualului cabinet criticate de opoziție.
497. Question no.498A/26-09-2005
Care sunt primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale cu cele mai mari datorii la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat pe primele 8 luni ale anului 2005.
498. Question no.499A/26-09-2005
Referitor la modul și consecințele procesului de recalculare a pensiilor criticat de opoziție.
499. Question no.500A/26-09-2005
Solicită să fie informat de gradul de colectare a contribuțiilor la asigurările sociale.
500. Question no.501A/26-09-2005
Colaborare.
501. Question no.502A/27-09-2005
Situația fondurilor alocate de Ministerul Sănătății pentru Maternitatea din Drobeta Turnu-Severin.
502. Question no.503A/27-09-2005
Referitor la obținerea cetățeniei române.
503. Question no.504A/27-09-2005
Prezentarea Programului de regularizare a bazinului râului Someș și stadiul aplicării acestuia.
504. Question no.505A/27-09-2005
Sprijinirea finanțării Spitalului de Urgență din Cluj Napoca.
505. Question no.506A/27-09-2005
Integritate versus corupție.
506. Question no.507A/27-09-2005
Finanțarea construcției unui sediu pentru Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca.
507. Question no.508A/28-09-2005
Investiția la clădirea Facultății de Medicină din cadrul Universității "Ovidius".
508. Question no.509A/28-09-2005
Spitalul Municipal Timișoara.
509. Question no.510A/28-09-2005
Referitor la reconstrucția locuințelor din jud.Timiș.
510. Question no.511A/28-09-2005
Clarificarea situației privind pierderile înregistrate de farmaciști datorită noilor măsuri din sistemul sanitar.
511. Question no.512A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
512. Question no.513A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
513. Question no.514A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
514. Question no.515A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
515. Question no.516A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
516. Question no.517A/28-09-2005
Pregătirea defrișării unei păduri din munții Apuseni.
517. Question no.518A/28-09-2005
Referitor la sesizarea reprezentanților SCM Neuromed Timișoara.
518. Question no.519A/28-09-2005
Distribuirea rechizitelor școlare gratuite în anul școlar 2004-2005.
519. Question no.520A/28-09-2005
Politica României în relația cu Republica Moldova.
520. Question no.521A/28-09-2005
Referitor la presa centrală de marți 27.09.2005, unde a apărut o serie de articole privind anumite fapte reprobabile care s-au petrecut în anii trecuți în Centrul Cultural Brătianu, mai precis în celebra Vilă Florica.
521. Question no.522A/28-09-2005
Situația Centrului Medical "Copou" Iași.
522. Question no.523A/28-09-2005
Situația Companiei Daewoo Craiova.
523. Question no.524A/29-09-2005
Neregularități în legătură cu stabilirea drepturilor sociale la pensie.
524. Question no.525A/29-09-2005
Dezvoltarea unui proiect privind construcția de locuințe pentru sinistrații afectați deinundațiile din acest an.
525. Question no.526A/30-09-2005
Cursele interne pe aeroportul Otopeni.
526. Question no.527A/03-10-2005
Baza legală a implicării Armatei în operațiunile civile recente.
527. Question no.528A/03-10-2005
Giurgiu este singurul municipiu din țară, reședință de județ, care nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale.
528. Question no.529A/04-10-2005
De ce nu sunt prevăzute în bugetul pe acest an al ministerului fonduri pentru a asigura cofinanțarea lucrărilor la tronsonul de autostradă Arad-Lugoj de pe coridorul IV European?
529. Question no.530A/04-10-2005
Stadiul implementării legislației privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
530. Question no.531A/04-10-2005
Cine face afaceri cu spațiile medicale?
531. Question no.532A/04-10-2005
Nerespectarea regulilor de circulație.
532. Question no.533A/04-10-2005
Privatizarea ultimelor rămășițe ale economiei centralizate.
533. Question no.534A/04-10-2005
Privatizarea ultimelor rămășițe ale economiei centralizate, angajamentul actualei guvernări Alianța Dreptate și Adevăr.
534. Question no.535A/04-10-2005
Referitor la cetățenii români prejudiciați în urma aplicării Tratatului de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 între Româmia și Bulgaria.
535. Question no.536A/04-10-2005
Cetățeni români, prejudiciați în urma aplicării Tratatului de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 între România și Bulgaria.
536. Question no.537A/04-10-2005
Respectarea principiilor și procedurii în dreptul penal.
537. Question no.538A/04-10-2005
Referitor la starea de sănătate a populației, care se degradează din cauza consumului de alimente dubioase.
538. Question no.539A/05-10-2005
Referitor la elevii lipsiți de mijloacele materiale.
539. Question no.540A/05-10-2005
Repartizarea sumelor ce se acordă conform HG 1065/15.09.2005.
540. Question no.541A/05-10-2005
Când se lansează programele din domeniul educației?
541. Question no.542A/05-10-2005
Repartizarea sumelor ce se acordă conform HG 1065/15.09.2005.
542. Question no.543A/05-10-2005
Reformarea sistemului public de pensii.
543. Question no.544A/05-10-2005
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
544. Question no.545A/05-10-2005
Ce ar trebui să întreprindă Primăria Municipiului Oltenița pentru a rezolva litigiul cu Administrația Financiară a Municipiului Oltenița.
545. Question no.546A/05-10-2005
Situația privind restaurarea Mânăstirii Strehaia, jud.Mehedinți.
546. Question no.547A/05-10-2005
Organizarea teledonurilor pe posturile de televiziune.
547. Question no.548A/06-10-2005
Reforma sistemului de sănătate.
548. Question no.549A/06-10-2005
Referitor la procedura de renegociere a Contractului cu firma EADS.
549. Question no.550A/06-10-2005
Situația circulației trenurilor personale 7001 și 7002 pe anul 2006.
550. Question no.551A/07-10-2005
Situația angajaților Societății REMICON SRL, Iași.
551. Question no.552A/10-10-2005
Referitor la moartea rețelor din Ceamurlia.
552. Question no.553A/10-10-2005
Referitor la programele de protecție socială.
553. Question no.554A/10-10-2005
Referitor la implementarea Programului Natura 2000.
554. Question no.555A/10-10-2005
Protecția Parcului Natural Munții Apuseni.
555. Question no.556A/10-10-2005
Situația bolnavilor de diabet.
556. Question no.557A/11-10-2005
Modul în care se înțelege să fie făcută privatizarea în jud.Brașov.
557. Question no.558A/11-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Benche Olimpia din Cluj-Napoca.
558. Question no.559A/11-10-2005
Referitor la memoriul domnului Mihai Zirbo din com.Râșca, jud.Cluj.
559. Question no.560A/11-10-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA Gherla din jud.Cluj.
560. Question no.561A/11-10-2005
Referitor la reprezentanții Uniunii Sindicale din Ramura Cultură - USCR.
561. Question no.562A/11-10-2005
Referitor la punerea în aplicare a Legii 341/2004.
562. Question no.563A/11-10-2005
Lipsa de reacție a Ministerului Sănătății privind organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă.
563. Question no.564A/11-10-2005
Care este actul normativ care reglementează activitatea compartimentelor de așa zisă investigare fiscală și antifraudă din cadrul ANAF?
564. Question no.565A/11-10-2005
Referitor la recentele mișcări de protest ale federațiilor sindicale din învățământ.
565. Question no.566A/11-10-2005
Referitor la situația critică în care se desfășoară activitatea medicală în jud.Giurgiu.
566. Question no.567A/11-10-2005
Cum veți limita incidența mult prea mare a infracționalității românești în statele UE?
567. Question no.568A/11-10-2005
Suprafața de teren Brăila - Galați.
568. Question no.569A/11-10-2005
Strategie mediu.
569. Question no.570A/11-10-2005
Referitor la memoriul domnului Huszar Andras din com.Ciumani, jud.Harghita.
570. Question no.571A/11-10-2005
Situația curselor interne TAROM.
571. Question no.572A/12-10-2005
Referitor la păstrarea ordinii și siguranței partidelor politice.
572. Question no.573A/12-10-2005
Situația din vămile arădene.
573. Question no.574A/12-10-2005
Referitor la SC AVERSA SA.
574. Question no.575A/12-10-2005
Ordonanța 51/2005.
575. Question no.576A/12-10-2005
Situația culturilor afectate de inundații în jud.Bacău.
576. Question no.577A/12-10-2005
Referitor la "Sprijin pentru reforma sistemului de protecție a persoanelor cu handicap din România".
577. Question no.578A/12-10-2005
Clarificări privind gripa aviară.
578. Question no.579A/12-10-2005
Locuințe ANL.
579. Question no.580A/12-10-2005
Referitor la componența actuală a Comisiei de evaluare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în temeiul art.16 din Legea 84/1995, republicată.
580. Question no.581A/12-10-2005
Desființarea punctului de lucru de la Huși a Casei de Pensii Județene Vaslui.
581. Question no.582A/12-10-2005
Tratatul de aderare: Actul de aderare Anexa IX.
582. Question no.583A/12-10-2005
Ordonanța de urgență 91/2005.
583. Question no.584A/12-10-2005
Actul de aderare - Anexa IX.
584. Question no.585A/13-10-2005
Cazuri de risc de abandon de copii în jud.Gorj.
585. Question no.586A/13-10-2005
Spitalul Județean "Tudor Vladimirescu", sanatoriul "Tudor Vladimirescu".
586. Question no.587A/13-10-2005
Fonduri pentru infrastructura jud.Brăila.
587. Question no.588A/13-10-2005
Racordarea la rețeaua de gaze naturale a comunei Tichilești.
588. Question no.589A/18-10-2005
Referitor la sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.
589. Question no.590A/18-10-2005
Referitor la stadiul pregătirilor pentru sezonul rece.
590. Question no.591A/18-10-2005
Agenția Națională pentru Locuințe.
591. Question no.592A/18-10-2005
Finanțarea lucrărilor la autostrada Brașov - Cluj - Borș.
592. Question no.593A/18-10-2005
Referitor la obținerea demisiilor pe cale voluntară a directorilor de școli din jud.Teleorman.
593. Question no.594A/18-10-2005
Referitor la Ordinul 721/2005.
594. Question no.595A/18-10-2005
Sistarea acordării de bonificații de dobândă.
595. Question no.596A/18-10-2005
Situația privind restaurarea Mânăstirii Gura Motrului, jud.Mehedinți.
596. Question no.597A/18-10-2005
Referitor la SC MESAGERIE din jud.Suceava.
597. Question no.598A/18-10-2005
Recorelarea pensiilor.
598. Question no.599A/18-10-2005
Cum veți limita incidența virusului gripei aviare pe Dunăre?
599. Question no.600A/18-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Ghiuro Sabina.
600. Question no.601A/19-10-2005
Gripa aviară.
601. Question no.602A/19-10-2005
Vaccinarea populației.
602. Question no.603A/19-10-2005
Gripa aviară.
603. Question no.604A/19-10-2005
Referitor la Centrele Județene de Excelență din țară.
604. Question no.605A/19-10-2005
Referitor la modul cum sunt administrate adăposturile de câini din țară.
605. Question no.606A/19-10-2005
Referitor la manifestarea șovinistă a patronului grupării FC "Steaua" București, domnul Gigi Becali.
606. Question no.607A/19-10-2005
Referitor la strategia Ministerului Finanțelor.
607. Question no.608A/19-10-2005
Referitor la stadiul Statutului Comisarului Gărzii Financiare.
608. Question no.609A/19-10-2005
Situația deplorabilă a cursei interne de pe ruta aeriană București-Iași și retur.
609. Question no.610A/19-10-2005
Referitor la situația în care se află SC ABROM SA Bârlad.
610. Question no.611A/19-10-2005
Situația dificilă a chiriașilor care doresc să achiziționeze locuințele de serviciu.
611. Question no.612A/19-10-2005
Procentul și cuantumul burselor private acordate în anul bugetar 2004.
612. Question no.613A/19-10-2005
Procentul și cuantumul procentului de 2% pentru ONG-uri.
613. Question no.614A/19-10-2005
Contractele pentru lucrările hidrotehnice.
614. Question no.615A/19-10-2005
Rezolvarea situației Ceprohart.
615. Question no.616A/20-10-2005
Referitor la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".
616. Question no.617A/21-10-2005
Continuitatea proiectelor ANL în anul 2006 în jud.Buzău și a proiectelor privind sălile de sport construite de Compania Națională de Investiții.
617. Question no.618A/24-10-2005
Referitor la independența justiției.
618. Question no.619A/24-10-2005
Referitor la standardele de protecție a mediului.
619. Question no.620A/24-10-2005
Referitor la poziția Guvernului la imixtiunea politicului în universitate.
620. Question no.621A/24-10-2005
Stoparea poluării cu rumeguș.
621. Question no.622A/24-10-2005
Găsirea unei soluții optime privind rectificarea bugetară și alocarea în context a sumelor necesare.
622. Question no.623A/24-10-2005
Referitor la un articol apărut în ziarul "Tricolorul" nr.484, de vineri 21 octombrie 2005.
623. Question no.624A/25-10-2005
Referitor la memoriul domnului Gyurkocza Mihai din sat Mocrea 119, jud.Arad.
624. Question no.625A/25-10-2005
Referitor la neregului existente în cadrul CNI Coresi SA.
625. Question no.626A/25-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Mariana Zaharia care locuiește în Germania.
626. Question no.627A/25-10-2005
Referitor la situația în care se găsește salariații de la Serviciul de Ambulanță Cluj.
627. Question no.628A/25-10-2005
Referitor la inundații, gripă aviară și pesta porcină ce a lovit România în 2005.
628. Question no.629A/25-10-2005
Referitor la situația creată de inundațiile din acest an.
629. Question no.630A/25-10-2005
Referitor la memoriul domnului Deac Eusebiu Adrian din mun.Turda, jud.Cluj.
630. Question no.631A/25-10-2005
Referitor la deschiderea Tîrgului Internațional de Turism.
631. Question no.632A/25-10-2005
Politica de combatere a corupției.
632. Question no.633A/25-10-2005
Politica de îmbunătățire a calității mediului.
633. Question no.634A/25-10-2005
Posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru definitivarea lucrărilor de construcții ale catedralei din Satu Mare.
634. Question no.635A/25-10-2005
Evaluarea stadiului de aplicare a prevederilor OG 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.
635. Question no.636A/25-10-2005
Posibilitatea reducerii taxelor vamale la componente pentru aparatura de grădină.
636. Question no.637A/25-10-2005
Solicitarea unui post de titular la Școala Generală nr.2 din Gherla.
637. Question no.638A/25-10-2005
Arhiva proprie a lui Nicolae Ceaușescu.
638. Question no.639A/25-10-2005
Referitor la probleme privind furnizarea gazelor naturale în com.Apahida, jud.Cluj.
639. Question no.640A/26-10-2005
Referitor la sistemul de protecție socială din România.
640. Question no.641A/26-10-2005
Situația deplorabilă a transportului feroviar pe ruta Iași - Timișoara și retur.
641. Question no.642A/26-10-2005
Locuințe ANL.
642. Question no.643A/26-10-2005
Agresarea unui harghitean de către doi polițiști.
643. Question no.644A/26-10-2005
Referitor la Managementul frontierelor.
644. Question no.645A/26-10-2005
Când și în ce mod se va rezolva situația cinematografului Capitol din Timișoara?
645. Question no.646A/27-10-2005
Ordinul comun pentru restructurarea datoriilor istorice UPRUC TAP și UPRUC SERV Făgăraș.
646. Question no.647A/01-11-2005
Salarizarea Cadrelor Medicale.
647. Question no.648A/01-11-2005
Condițiile de Călătorie Oferite de SNCFR.
648. Question no.649A/02-11-2005
Referitor la alocarea a șase la sută din PIB pentru învățământ.
649. Question no.650A/02-11-2005
Revenire la întrebarea 450A.
650. Question no.651A/02-11-2005
Motivul pentru care unele firme refuză să elibereze adeverințe pentru foștii angajați.
651. Question no.652A/02-11-2005
Identificarea unor măsuri în scopul creșterii siguranței și fluidizării traficului auto pe DN 1 (Otopeni-Balotești).
652. Question no.653A/02-11-2005
Referitor la măsuri privind protecția mediului înconjurător.
653. Question no.654A/02-11-2005
Referitor la modificarea și completarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.
654. Question no.655A/02-11-2005
Prezintă sinteza materialului primit în cadrul audiențelor acordate în mun.Bârlad la sfârșitul fiecărei săptămâni.
655. Question no.656A/02-11-2005
Referitor la învățământul românesc.
656. Question no.657A/02-11-2005
Alinierea ministerului la standardele europene.
657. Question no.658A/02-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Botoș Elvira din Bistrița.
658. Question no.659A/02-11-2005
Care sunt sursele de finanțare ale proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității regiunii de Nord Vest".
659. Question no.660A/02-11-2005
Acoperirea fondurilor necesare la rectificarea bugetară pentru asigurarea cheltuielilor funcționale pentru jud.Suceava, până la sfârșitul anului.
660. Question no.661A/02-11-2005
Referitor la modul de executare a lucrărilor de împăduriri la Ocolul Silvic Gheorghieni de către firma SC Compos Eximp SA. cu sediul în mun.Gheorghieni, jud.Harghita.
661. Question no.662A/02-11-2005
O lacună legislativă creată de unele prevederi ale noului Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, fașă de prevederile în vigoare ale Legii învățământului.
662. Question no.663A/02-11-2005
Referitor la actele de violență de pe stadioanele românești.
663. Question no.664A/02-11-2005
Referitor la Spitalul județean Suceava, Secția de Pneumoftiziologie.
664. Question no.665A/03-11-2005
Prețul bandeletelor pentru diabetici comercializate în România.
665. Question no.666A/07-11-2005
Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr.164 din 21 mai 2003.
666. Question no.667A/07-11-2005
Compania Națională Poșta Română; Servicii poștale.
667. Question no.668A/07-11-2005
"Situația rezidențiatului în domeniul medicinei dentare".
668. Question no.669A/07-11-2005
"Salarizarea cadrelor didactice".
669. Question no.670A/07-11-2005
Referitor la deatoria publică externă a României.
670. Question no.671A/07-11-2005
Referitor la privatizarea Societății Comerciale "ARO" S.A.
671. Question no.672A/07-11-2005
Referitor la datoriile imense ale sistemului de sănătate din România către furnizorii de medicamente, aparatură și produse medicale.
672. Question no.673A/07-11-2005
Referitor la insuficiența locuințelor în mediul urban.
673. Question no.674A/07-11-2005
Referitor la problema locuințelor din Românioa.
674. Question no.675A/07-11-2005
Situația lucrărilor de reabilitare de pe DN 1 C și DN 17 efectuate de JV Efklidis - AEGEK și Proodeftiki SA.
675. Question no.676A/07-11-2005
Referitor la SC Ampelum SA.
676. Question no.677A/07-11-2005
Accesul gratuit la medicamente în baza legii 341/2004.
677. Question no.678A/08-11-2005
Referitor la situația microbuzelor școlare.
678. Question no.679A/08-11-2005
Măsurile ce urmează a fi luate în vederea prevenirii inundațiilor în zona Bucureștiului.
679. Question no.680A/08-11-2005
Situația Programului Guvernamental "Bursa Specială Guvernul României".
680. Question no.681A/08-11-2005
Clarificări privind pesta porcină.
681. Question no.682A/08-11-2005
Referitor la SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA.
682. Question no.683A/08-11-2005
Referitor la SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA.
683. Question no.684A/08-11-2005
Reabilitarea drumului național 2L.
684. Question no.685A/08-11-2005
Modul greșit de aplicare a OG 105/1999.
685. Question no.686A/08-11-2005
Referitor la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș.
686. Question no.687A/09-11-2005
Referitor la memoriul familiei Toia Anișoara.
687. Question no.688A/09-11-2005
Nici la Oțelu Roșu, nu va fi Happy end ?
688. Question no.689A/09-11-2005
Referitor la rata șomajului.
689. Question no.690A/09-11-2005
Nemulțumirile cetățenilor din jud.Dolj față de fenomenele naturale din anul acesta
690. Question no.691A/09-11-2005
Referitor la cultura viței de vie.
691. Question no.692A/09-11-2005
Referitor la Turnu cu Ceas din jud.Giurgiu.
692. Question no.693A/09-11-2005
Situația iazurilor de decantare din zona Munților Apuseni și măsurile stabilite pentru respectarea prevederilor legale în domeniul stării de siguranță.
693. Question no.694A/09-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
694. Question no.695A/09-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
695. Question no.696A/09-11-2005
Situația medicamentelor pentru diabetici.
696. Question no.697A/09-11-2005
Mărirea salariilor funcționarilor de la Agenția Națională de Consultanțp Agricolă.
697. Question no.698A/09-11-2005
Sediul necorespunzător al Agenției SAPARD Satu Mare.
698. Question no.699A/09-11-2005
Registrul Auto Român R.A.
699. Question no.700A/09-11-2005
Situația privind locuințele ANL din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți.
700. Question no.701A/10-11-2005
Referitor la Legea 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială.
701. Question no.702A/10-11-2005
"Comportamentul abuziv al unor agenți de poliție rutieră.
702. Question no.703A/14-11-2005
Contravaloarea sumelor încasate în urma celor 19 ședințe ale Consiliului Superior al Magistraturii la care nu ați participat.
703. Question no.704A/15-11-2005
Posibilitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică.
704. Question no.705A/15-11-2005
Sistarea de către ANL a construcțiilor de locuințe din Prahova.
705. Question no.706A/15-11-2005
Plata rovignetei de către apicultori.
706. Question no.707A/15-11-2005
Privind acordarea compensațiilor bănești pentru bunurile - construcții și terenuri - trecute în proprietatea statului bulgar.
707. Question no.708A/15-11-2005
Situația ariilor protejate.
708. Question no.709A/15-11-2005
Licitația organizată de către Ministerul Economiei și Comerțului pentru furnizarea gazelor naturale în comuna Apahida, jud.Cluj.
709. Question no.710A/15-11-2005
Modernizarea instalațiilor de incinerare și a crematoriilor.
710. Question no.711A/15-11-2005
Privind criteriile de evaluare ale directorilor de școli de către Inspectoratului Școlar Județean Cluj.
711. Question no.712A/15-11-2005
Anul agricol 2005.
712. Question no.713A/15-11-2005
Scrisoarea de avertizare a Uniunii Europene adresată României.
713. Question no.714A/15-11-2005
Referitor la fenomenele naturale fără precedent, inundații catastrofale petrecute în vara anului 2005.
714. Question no.715A/15-11-2005
Referitor la incompatibilitatea unor membri ai Consiliului Local Municipal precum și ai Consiliului Județean, cu statutul de funcționar public.
715. Question no.716A/15-11-2005
Situația locativă la Brăila.
716. Question no.717A/15-11-2005
Zona metropolitană.
717. Question no.718A/15-11-2005
Situația Termoelectrica SA Brăila.
718. Question no.719A/16-11-2005
Referitor la protecția socială.
719. Question no.720A/16-11-2005
Subfinanțarea sectorului sănătății publice.
720. Question no.721A/16-11-2005
Nu a primit răspuns în termenul legal.
721. Question no.722A/16-11-2005
Referitor la rezoluția Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorghieni, jud.Harghita din dosarul 401/P/2005, față de numiții ****** **** și Gyorfi Denes.
722. Question no.723A/16-11-2005
Referitor la memoriul cetățenilor Kollo Krisztina din com.Ciumani și Lollo Terezia din or.Toplița, jud.Harghita.
723. Question no.724A/16-11-2005
Referitor la sindicatul Centrului Clinic de Diagnostic și Tratament Cluj.
724. Question no.725A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Romul Mircea Gavrilă și doamna Letiția Gavrilă.
725. Question no.726A/16-11-2005
Referitor la drepturile moților.
726. Question no.727A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Hargitai Zsold din mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj.
727. Question no.728A/16-11-2005
Numărul asistaților aflați în evidență, defalcați pe fiecare județ, conform Legii 416/2001.
728. Question no.729A/16-11-2005
Numărul persoanelor cu handicap aflate în evidență.
729. Question no.730A/16-11-2005
Principalele cerințe care vor fi implementate pentru îndeplinirea obiectivelor din contractul pentru securizarea frontierelor.
730. Question no.731A/16-11-2005
Care este termenul pentru finalizarea Planului Național Strategic.
731. Question no.732A/16-11-2005
Referitor la recalcularea pensiilor.
732. Question no.733A/16-11-2005
Terenurile din Ucraina proprietate a cetățenilor români.
733. Question no.734A/16-11-2005
Modul în care au fost cheltuite fondurile alocate Departamentului Românilor de Pretutindeni.
734. Question no.735A/16-11-2005
Referitor la memoriul cetățenilor din satul Vlaha, jud.Cluj.
735. Question no.736A/16-11-2005
Referitor la întâlnirea cu reprezentanții sindicaliștilor din cadrul USRC.
736. Question no.737A/16-11-2005
Referitor la întâlnirile avute cu salariații de la SC AVERSA SA.
737. Question no.738A/16-11-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA GHERLA din jud.Cluj.
738. Question no.739A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Vale Aurel și doamna Vale Ileana din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
739. Question no.740A/16-11-2005
Referitor la întâlnirile cu locuitorii com.Călățele din jud.Cluj.
740. Question no.741A/16-11-2005
Activitatea managerială a conducerii Muzeului "Castelul Bran" din jud.Brașov și strategia de dezvoltare și funcționare a muzeului.
741. Question no.742A/16-11-2005
Biblioteca județeană "C.Sturdza" Bacău.
742. Question no.743A/16-11-2005
Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare.
743. Question no.744A/16-11-2005
Declarația doamnei Ministru în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
744. Question no.745A/16-11-2005
Contractul EADS.
745. Question no.746A/17-11-2005
Procedurile și practica Ministerului Afacerilor Externe față de o persoană fizică ce dorește să își depună dosarul de concurs.
746. Question no.747A/17-11-2005
Aplicarea prevederilor legale de către Comisia de fond funciar din orașul Lipova.
747. Question no.748A/17-11-2005
Mutarea sediului Agenției 5 vest Arad din Str.Lucian Blaga nr.6 Arad în Deva.
748. Question no.749A/17-11-2005
Situația actuală a pieței Mihai Viteazul din Municipiul Arad.
749. Question no.750A/21-11-2005
Asociația Medicilor cu Cabinete Comodate Iași.
750. Question no.751A/21-11-2005
Situația Centrului Medical "Sf.Petru și Pavel" Iași.
751. Question no.752A/21-11-2005
Situația Complexului Zootehnic Erbiceni, proprietate a SC Agroind SA Holboca.
752. Question no.753A/21-11-2005
Centrul de Îngrijire și Asistență Hârlău.
753. Question no.754A/21-11-2005
Aprobarea dosarelor privind medicamentația bolnavilor.
754. Question no.755A/21-11-2005
Situația locativă a sinistraților din urma inundațiilor.
755. Question no.756A/22-11-2005
Continuarea investiției la liceul "Constantin Brâncoveanu", Horezu.
756. Question no.757A/22-11-2005
Retehnologizarea hidrocentralelor de la Porțile de Fier.
757. Question no.758A/22-11-2005
Securizarea granițelor României.
758. Question no.759A/22-11-2005
Politici sanitare.
759. Question no.760A/22-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
760. Question no.761A/22-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
761. Question no.762A/22-11-2005
Medicamente achiziționate prin licitație electronică.
762. Question no.763A/22-11-2005
Referitor la abonamentele la gaze naturale.
763. Question no.764A/22-11-2005
O RATĂ A ȘOMAJULUI... DE VIS!
764. Question no.765A/22-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Calistache Dumitra.
765. Question no.766A/22-11-2005
Cum va fi recuperată datria de 30 mil.USD pe care Republica Moldova o are dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice.
766. Question no.767A/22-11-2005
Campania "Deșeurile ne privesc pe toți"!
767. Question no.768A/23-11-2005
Direcții ale politicii Ministerului Transporturilor vizavi de Societatea Comercială Metrorex SA.
768. Question no.769A/23-11-2005
Societatea SC Porțelanul SA Dorohoi.
769. Question no.770A/23-11-2005
Referitor la salariații neplătiți de la SC Porțelanul SA Dorohoi.
770. Question no.771A/23-11-2005
Referitor la infrastructura slab dezvoltată în jud.Botoșani.
771. Question no.772A/23-11-2005
Referitor la majorarea salarială din 2005.
772. Question no.773A/23-11-2005
Posibilitatea includerii într-un program a unui cetățean care are nevoie de tratament ambulatoriu.
773. Question no.774A/23-11-2005
Referitor la CNPAS.
774. Question no.775A/23-11-2005
Solicitarea obținerii cetățeniei române.
775. Question no.776A/23-11-2005
Eliberarea Autorizației de construcței nr.34/06.09.2004 de către Primăria com.Sucevița.
776. Question no.777A/23-11-2005
Situația privind lucrările de consolidare a magistralei feroviare, afectată de inundații, din jud.Mehedinți.
777. Question no.778A/23-11-2005
Referitor la construcția de autostradă.
778. Question no.779A/23-11-2005
Referitor la dobânzile pe care le oferă băncile.
779. Question no.780A/23-11-2005
Referitor la dobânzile băncilor de 16% la sumele economisite de populație.
780. Question no.781A/23-11-2005
Referitor la alocarea a 6% din PIB pentru învățământ.
781. Question no.782A/24-11-2005
Referitor la pacienții bolnavi de hepatită B sau C.
782. Question no.783A/25-11-2005
Referitor la sindicatul Serviciului de Ambulanță al jud.Cluj.
783. Question no.784A/25-11-2005
Referitor la mediu.
784. Question no.785A/25-11-2005
Referitor la avionul de pe ruta Cluj-Napoca - București care a avut întârziere 4 ore și jumătate.
785. Question no.786A/25-11-2005
Referitor la SC CUG SA din Cluj-Napoca.
786. Question no.787A/25-11-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
787. Question no.788A/28-11-2005
Referitor la alegerile locale din iunie 2004 din com.Merghindeal, jud.Sibiu.
788. Question no.789A/28-11-2005
Investițiile direcționate către jud.Bacău pentru regularizarea albiilor râurilor din această regiune, în urma inundațiilor din acest an.
789. Question no.790A/28-11-2005
Stadiul ratificării Tratatului de aderare a României la UE.
790. Question no.791A/28-11-2005
Clarificări privind epidemia de rujeolă.
791. Question no.792A/28-11-2005
Aplicarea prevederilor OUG 63/2005.
792. Question no.793A/29-11-2005
Referitor la investiții în parcurile industriale.
793. Question no.794A/29-11-2005
Industria petrolieră din România.
794. Question no.795A/29-11-2005
Situația post privatizare la SC GES SA Boldești - Scăieni.
795. Question no.796A/29-11-2005
Stadiul ratificării Convenției 156/1981 a Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și de tratament pentru angajați, femei și bărbați, cu responsabilități familiale.
796. Question no.797A/29-11-2005
Referitor la situația piețelor agroalimentare închise în ceea ce privește comerțul cu carne de porc și pasăre, în jud.Bihor.
797. Question no.798A/29-11-2005
Referitor la iazul de decantare steril denumit COLBU din loc.Baia Borșa, jud.Maramureș.
798. Question no.799A/29-11-2005
Transparență și legalitate în constituirea corpului prefecților ca înalți funcționari publici.
799. Question no.800A/29-11-2005
Situația privind indexarea pensiilor în jud.Buzău.
800. Question no.801A/29-11-2005
Situația privind investițiile de tip off-shore din jud.Buzău.
801. Question no.802A/29-11-2005
Referitor la situația socială a celor 550 de salariați ai SC Somvetra Gherla SA.
802. Question no.803A/29-11-2005
Referitor la procesul de recalculare a pensiilor.
803. Question no.804A/29-11-2005
Referitor la datoriile Direcției Silvice a jud.Buzău către primăriile localitățiloe în carea există terenuri forestiere.
804. Question no.805A/29-11-2005
Referitor la alocarea burselor sociale pentru elevi în jud.Buzău.
805. Question no.806A/29-11-2005
Codul Fiscal.
806. Question no.807A/29-11-2005
Examenul de promovare în funcție de execuție a magistraților de la tribunalele Curților de Apel.
807. Question no.808A/29-11-2005
Politica fiscală și efectele sale asupra populației.
808. Question no.809A/29-11-2005
Referitor la 25 noiembrie Ziua Internațională Împotriva Violenței Domestice.
809. Question no.810A/29-11-2005
Referitor la obligativitatea redepunerii documentației pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului de către persoanele existente în plată, conform OUG 148/2005.
810. Question no.811A/30-11-2005
Prevederile OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
811. Question no.812A/30-11-2005
Situația învățământului românesc.
812. Question no.813A/30-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
813. Question no.814A/30-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
814. Question no.815A/30-11-2005
Verificarea unor sesizări privind localitatea Drăguș, jud.Brașov.
815. Question no.816A/30-11-2005
Finanțarea construirii unui nou sediu pentru Direcția de Sănătate Publică Vâlcea.
816. Question no.817A/30-11-2005
Convenția de înfrățire instituțională "Întărirea capacității administrative a Inspecției Sociale".
817. Question no.818A/30-11-2005
Strategia de reformă a domeniului Sănătății.
818. Question no.819A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
819. Question no.820A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
820. Question no.821A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
821. Question no.822A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
822. Question no.823A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
823. Question no.824A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
824. Question no.825A/30-11-2005
Excedentul bugetar înregistrat la șomaj.
825. Question no.826A/30-11-2005
Nerespectarea testamentului lăsat de Emanuil Gojdu, în ceea ce privește conducerea Fundației publice româno-ungară, care îi poartă numele.
826. Question no.827A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
827. Question no.828A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
828. Question no.829A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
829. Question no.830A/30-11-2005
Promisiuni electorale privind "Programul de guvernare".
830. Question no.831A/30-11-2005
Situația privind Unitatea Militară 01068 din Vânju Mare, jud.Mehedinți.
831. Question no.832A/30-11-2005
Referitor la OG 105/1999.
832. Question no.833A/30-11-2005
Privind situația de criza în care se află sistemul de învățământ din România.
833. Question no.834A/30-11-2005
Verificări privind pe d-na Daniela Văsioiu, viceprimar al mun.Brăila.
834. Question no.835A/30-11-2005
Rezidențiatul din acest an riscă să creeze discriminări între medicii cu aceeași pregătire.
835. Question no.836A/30-11-2005
Referitor la privatizarea SC Băicoi SA.
836. Question no.837A/05-12-2005
Reglementările din domeniul transportului de persoane.
837. Question no.838A/05-12-2005
Programul de construcții de locuințe al ANL pentru jud.Neamț.
838. Question no.839A/05-12-2005
Abonamentele oferite de Distrigaz.
839. Question no.840A/05-12-2005
Existența de propuneri legislative pentru accelerarea activității de colectare a creanțelor bugetare.
840. Question no.841A/06-12-2005
Referitor la persoanele fără adăpost.
841. Question no.842A/06-12-2005
Privind lupta cu corupția din România.
842. Question no.843A/06-12-2005
Procedura de solicitare a finanțărilor pentru dezvoltarea de proiecte.
843. Question no.844A/06-12-2005
Solicită raportul la controlul efectuat la Direcția Agricolă Gorj.
844. Question no.845A/06-12-2005
Situația locuințelor pentru tineri.
845. Question no.846A/06-12-2005
Referitor la vânzarea Rafinăriei Dărmănești.
846. Question no.847A/06-12-2005
Referitor la contractul Bechtel.
847. Question no.848A/06-12-2005
Referitor la contractul cu EADS.
848. Question no.849A/06-12-2005
Privatizarea SC "ARO" SA Câmpulung.
849. Question no.850A/06-12-2005
Referitor la afirmația ziarului "Gardianul" privind transportul școlar în mediul rural.
850. Question no.851A/06-12-2005
Situația domnului Boris Matvievici.
851. Question no.852A/06-12-2005
Reacția economiei românești la relansarea cărbunelui pe plan mondial.
852. Question no.853A/07-12-2005
Referitor la memoriul domnilor ****** ****, Gyorfi Denes, Csibi Tiberiu și Incze Jozsef.
853. Question no.854A/07-12-2005
Punctul de vedere al Ministerului Culturii și Cultelor privin campania de promovare a serviciului financiar prin mandat on-line și mandat electronic al Poștei Române.
854. Question no.855A/07-12-2005
Declararea unor localități buzoiene, zone calamitate.
855. Question no.856A/07-12-2005
Oportunitatea ajustării prețului la cupru.
856. Question no.857A/07-12-2005
Infrastructura Văii Jiului.
857. Question no.858A/07-12-2005
Cea de-a 102 -a Adunare Generală a ASTREI Sibiu.
858. Question no.859A/07-12-2005
Drepturile salariale ale profesorilor pe luna decembrie.
859. Question no.860A/07-12-2005
Probleme legate de titularizarea profesorilor.
860. Question no.861A/07-12-2005
Realizarea în incinta Spitalului de Obstretică Ginecologie Râmnicu Vâlcea a unui Centru zonal de procesare ecologică a deșeurilor periculoase.
861. Question no.862A/07-12-2005
Referitor la evenimente violente petrecute în instituțiile de învățământ.
862. Question no.863A/07-12-2005
Care sunt caracteristicile principale al Programului Fermierul și care sunt etapele ce trebuie parcurse de viitorii fermieri.
863. Question no.864A/07-12-2005
Care sunt posibilitățile de finanțare a respectivelor proiecte în anul 2006?
864. Question no.865A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
865. Question no.866A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
866. Question no.867A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
867. Question no.868A/07-12-2005
Stadiul lucrărilor pe coridorul IV Câmpina - Brașov, București - Constanța, Curtici - Arad - Simeria precum și a tronsonului Pitești - Rm.Vâlcea?
868. Question no.869A/07-12-2005
Finalizarea electrificării tronsonului Tecuci - Galați.
869. Question no.870A/07-12-2005
În ce vor consta elementele de parteneriat ale "transportului de călători de noapte"?
870. Question no.871A/07-12-2005
Referitor la colaborarea cu sindicatele.
871. Question no.872A/07-12-2005
Referitor la reînființarea institutului de Transport și Logistică.
872. Question no.873A/07-12-2005
Separarea activității AFER de cea specifică ISFR are un termen de agendă la care trebuie să devină operațională.
873. Question no.874A/07-12-2005
Referitor la privatizarea "transportului feroviar de călători de lung parcurs".
874. Question no.875A/07-12-2005
Licitațiile electronice criticate de către conducerea spitalelor gorjene.
875. Question no.876A/09-12-2005
Instalarea de baze americane în România, în cadrul scutului antirachetă.
876. Question no.877A/09-12-2005
Semnalizarea defectuoasă a drumurilor.
877. Question no.878A/09-12-2005
Camere radar.
878. Question no.879A/12-12-2005
Referitor la inițierea unor măsuri care să oprească declinul și să compenseze deficitul de fonduri pentru investițiile străine directe în anul 2006.
879. Question no.880A/12-12-2005
Asigurarea securității în școli.
880. Question no.881A/12-12-2005
Solicită informații asupra implementării propunerilor formulate de comisiile de control.
881. Question no.882A/12-12-2005
Referitor la comasarea a trei instituții de cultură din Arad.
882. Question no.883A/12-12-2005
Referitor la SC Mittal Steel SA Galați.
883. Question no.884A/12-12-2005
Referitor la memoriul doamnei Nemeș Cristina din Cluj-Napoca.
884. Question no.885A/12-12-2005
Referitor la construcția unei benzinării Lukoil pe raza mun.Cluj-Napoca.
885. Question no.886A/12-12-2005
Referitor la memoriul domnului Ilarian Țene, salariat al CNI Coresi - București.
886. Question no.887A/12-12-2005
Referitor la SC SOMVETRA SA.
887. Question no.888A/12-12-2005
Referitor la cazurile de rujeolă.
888. Question no.889A/12-12-2005
Nemulțumirile locuitorilor com.Aluniș, sat Pruneni, jud.Cluj față de lucrările efectuate la drumul ce leagă satele Aluniș și Pruneni.
889. Question no.890A/12-12-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
890. Question no.891A/12-12-2005
Siguranța în școli.
891. Question no.892A/13-12-2005
Flota aeriană TAROM.
892. Question no.893A/13-12-2005
Tapiseria expusă la sediul ONU de către țara noastră.
893. Question no.894A/13-12-2005
Demiterea domnului dr.Radu Căpâlneanu din funcția de director al "Institutului Inimii" din Cluj-Napoca.
894. Question no.895A/13-12-2005
Autostrada Transilvania.
895. Question no.896A/13-12-2005
Epidemia de rujeolă.
896. Question no.897A/13-12-2005
Măsuri împotriva răspândirii gripei aviare în jud.Buzău.
897. Question no.898A/13-12-2005
Situația categoriei pensionarilor proveniți din domeniul cercetării științifice (Academia Română și unuversități).
898. Question no.899A/13-12-2005
Desființarea magazinelor economat din mun.Slatina.
899. Question no.900A/13-12-2005
Siguranța călătorilor cu microbuze.
900. Question no.901A/13-12-2005
Ordonanța 99.
901. Question no.902A/13-12-2005
PRO(TV)STUL GUST TELEVIZAT
902. Question no.903A/13-12-2005
Actul de aderare - Anexa IX.
903. Question no.904A/13-12-2005
Situația punerii în executare a hotărârilor judecătorești în mun.Rădăuți, jud.Suceava.
904. Question no.905A/13-12-2005
Privind amplasarea unei gropi de gunoi lângă locuințele cetățenilor din satul Holda, com.Broșteni, jud.Suceava.
905. Question no.906A/13-12-2005
Privind alocația de întreținere a d-ului Lazăr Ștefan - persoană cu handicap.
906. Question no.907A/14-12-2005
Deficiențele ce se regăsesc în Buletinul de calcul emis conform HG 1550/2004.
907. Question no.908A/14-12-2005
Situația instituțiilor publice care au rampă de acces.
908. Question no.909A/14-12-2005
Strategia pentru gestionarea sistemului național de educație.
909. Question no.910A/14-12-2005
Desfășurarea programelor de perfecționare periodică a personalului didactic din învățământul preuniversitar.
910. Question no.911A/14-12-2005
Cum se rezolvă problema sănătății prin demiteri?
911. Question no.912A/14-12-2005
Informare privind inmulțirea cazurilor de rujeolă.
912. Question no.913A/14-12-2005
Referitor la strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare.
913. Question no.914A/14-12-2005
Asigurarea securității în gări, autogări, trenuri și alte mijloace de transport terestru, împotriva unui eventual atac terorist.
914. Question no.915A/14-12-2005
Asigurarea securității clădirilor unde se desfășoară actul de justiție împotriva unui eventual atac terorist.
915. Question no.916A/14-12-2005
Stadiul lucrărilor la locuințele construite de ANL.
916. Question no.917A/14-12-2005
Drepturile salariale ale profesorilor pe luna decembrie.
917. Question no.918A/15-12-2005
Referitor la piesa de teatru "Evangheliștii" scrisă de Alina Mungiu Pippidi.
918. Question no.919A/15-12-2005
Gripa aviară în jud.Brăila.
919. Question no.920A/15-12-2005
Situația societății Carfil S.A. Brașov.
920. Question no.921A/16-12-2005
Ștergerea datoriilor companiilor de stat.
921. Question no.922A/16-12-2005
Desființarea Casei de Asigurări de Sănătate OPSNAJ.
922. Question no.923A/16-12-2005
Industria de textile și confecții.
923. Question no.924A/16-12-2005
Costul gazului metan.
924. Question no.925A/16-12-2005
Creșterea economică.
925. Question no.926A/16-12-2005
Neutralizarea deșeurilor animaliere.
926. Question no.927A/19-12-2005
Referitor la producătorii agricoli.
927. Question no.928A/19-12-2005
Starea de degradare avansată a majorității tablierelor podurilor de șosea alcătuite din fâșii de beton precomprimat de pe drumurile județene și comunale.
928. Question no.929A/19-12-2005
Conceperea strategiei prin care salarizarea cadrelor didactice să fie compatibilă cu nivelul cunoștințelor acumulate de elevi.
929. Question no.930A/20-12-2005
Referitor la grupa de vagoane ce făcea legătura Baia-Mare - Budapesta și retur.
930. Question no.931A/20-12-2005
Stadiul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor dinjud.Buzău.
931. Question no.932A/20-12-2005
Situația biletelor de călătorie nefolosite de către pensionari.
932. Question no.933A/20-12-2005
Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
933. Question no.934A/20-12-2005
Scutirea de datorii a Companiei Termoelectrica.
934. Question no.935A/20-12-2005
Majorarea tarifului la gazele naturale.
935. Question no.936A/20-12-2005
Manifestări de violență în București.
936. Question no.937A/20-12-2005
Privatizarea CEC-ului.
937. Question no.938A/20-12-2005
"Transparența cheltuirii banilor publici".
938. Question no.939A/20-12-2005
Referitor la funcționarea Serviciului Public Salvamont.
939. Question no.940A/21-12-2005
Refritor la stadiul negocierilor cu Bechtel pentru construcția autostrăzii Borș-Brașov.
940. Question no.941A/21-12-2005
Disfuncționalități în cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
941. Question no.942A/21-12-2005
Referitor la inundațiile din această vară.
942. Question no.943A/21-12-2005
Finanțarea a 25 de proiecte în 2006.
943. Question no.944A/21-12-2005
Blocul ANL Vatra Dornei.
944. Question no.945A/21-12-2005
Referitor la retrocedarea clădirilor în care funcționează școli.
945. Question no.946A/21-12-2005
Referitor la proiectele-pilot de dezvoltare a unor rețele informatice în 9 localități rurale.
946. Question no.947A/21-12-2005
Sala de sport Vatra Dornei.
947. Question no.948A/21-12-2005
Referitor la CNPAS, pentru aplicarea corectă a legii 189/2000.
948. Question no.949A/21-12-2005
Respectarea legislației muncii în spitalele universitare.
949. Question no.950A/21-12-2005
Verificareacomiterii unor fapte penale de către conducerea UMF "Carol Davila" București.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 may 2024, 23:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro