Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2014 > Questions

Questions recorded in 2014

1. Question no.3079A/05-02-2014
Noile măsuri propuse pentru reglementarea pieței de capital în condițiile abuzurilor recent semnalate lovește în actorii corecți, nicidecum nu blochează fraudele.
2. Question no.3080A/05-02-2014
Personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.
3. Question no.3081A/05-02-2014
Noul sistem de cotații de referință pentru cereale.
4. Question no.3082A/04-02-2014
Aplicarea prevederilor Legii 84/2012.
5. Question no.3083A/04-02-2014
Strategia Națională de Sănătate.
6. Question no.3084A/04-02-2014
Lipsa circulației feroviare pe ruta Satu Mare - Botiz - Bixad.
7. Question no.3085A/04-02-2014
Bilanțul anului 2013 pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
8. Question no.3086A/04-02-2014
Bilațul anului 2013 pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.
9. Question no.3087A/04-02-2014
Bilațul anului 2013 pentru Programul Operațional Regional.
10. Question no.3088A/04-02-2014
Bilațul anului 2013 pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.
11. Question no.3089A/04-02-2014
Bilațul anului 2013 pentru Programul Operațional Sectorial Transport.
12. Question no.3090A/04-02-2014
Bilațul anului 2013 pentru Programul Operațional Sectorial Mediu.
13. Question no.3091A/04-02-2014
Bilațul anului 2013 pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.
14. Question no.3092A/04-02-2014
Programele operaționale în perioada 2014-2020.
15. Question no.3093A/04-02-2014
Punctul de vedere al Ministerului Justiției asupra propunerii Pl-x nr.499/2013 privind modificarea Legii 47/1992.
16. Question no.3094A/04-02-2014
Alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru jud.Vrancea.
17. Question no.3095A/04-02-2014
Evaluarea pagubelor legumicultorilor din Matca în urma căderilor masive de zăpadă.
18. Question no.3096A/04-02-2014
Punctul de vedere al Ministerului Justiției asupra Pl-x 565/2013.
19. Question no.3097A/04-02-2014
Beneficiarii Strategiei de stimulare a dezvoltării rețelei naționale de incubatoare de afaceri adoptată prin HG 290/2006.
20. Question no.3098A/04-02-2014
Măsurile Ministerului Educației Naționale în vederea integrării în sistemul scolar a copiilor români întorși din străinătate.
21. Question no.3099A/04-02-2014
Măsuri de protecție socială pentru copiii ai căror părinți desfășoară activități lucrative în afara granițelor țării.
22. Question no.3100A/04-02-2014
Sumele colectate din taxa pe viciu.
23. Question no.3101A/04-02-2014
Sumele colectate din coplată.
24. Question no.3102A/04-02-2014
Necesitatea specialiștilor în electrofiziologie la Spitalul "Prof.Dr.Nicolae Oblu" Iași.
25. Question no.3103A/04-02-2014
Patrimoniului cultural de la Roșia Montană.
26. Question no.3104A/05-02-2014
Includerea Iașului în strategia națională de turism.
27. Question no.3105A/05-02-2014
Modificarea legislației muncii.
28. Question no.3106A/05-02-2014
Memoriul formulat de domnul Nicolae Lăscuțoi.
29. Question no.3107A/05-02-2014
Clarificări privind obligațiile beneficiarilor de finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local".
30. Question no.3108A/05-02-2014
Distribuirea ajutoarelor de la UE.
31. Question no.3109A/05-02-2014
Facturile la încălzire ale românilor.
32. Question no.3110A/05-02-2014
Instituțiile responsabile de operațiunile de deszăpezire.
33. Question no.3111A/05-02-2014
Situația beneficiarilor pensiilor private obligatorii, raportată la pensia de stat.
34. Question no.3112A/05-02-2014
Situația licențelor de exploatare a resurselor naturale de pe teritoriul României.
35. Question no.3113A/05-02-2014
Practica statelor membre ale UE în aprecierea ca faptă penală a angajării membrilor de familie în cadrul birourilor parlamentare.
36. Question no.3114A/05-02-2014
Viziunea conducerii ICR față de comunitățile românești din jurul granițelor actuale ale României.
37. Question no.3115A/05-02-2014
Extindere rețele electrice.
38. Question no.3116A/05-02-2014
Plata penalităților pentru întârzierea plăților în agricultură.
39. Question no.3117A/05-02-2014
Fradul de absorbție a fondurilor europene din exercițiul bugetar 2007-2013.
40. Question no.3118A/05-02-2014
Strategia națională pentru înființarea de perdele forestiere.
41. Question no.3119A/05-02-2014
Perdele forestiere.
42. Question no.3120A/05-02-2014
Înscrierea terenurilor în Registrul Agricol.
43. Question no.3121A/05-02-2014
"Politica Ministerului Educației Naționale privind creșterea finanțării acestui domeniu".
44. Question no.3122A/05-02-2014
Absorbția fondurilor europene în jud.Gorj.
45. Question no.3123A/05-02-2014
Utilitatea redeschiderii Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Somcuta Mare.
46. Question no.3124A/05-02-2014
Rolul ministerului în evenimentul aviatic.
47. Question no.3125A/05-02-2014
Situația pensionarilor.
48. Question no.3126A/05-02-2014
Rata șomajului la sfîrșitul anului 2013.
49. Question no.3127A/05-02-2014
Măsuri pentru prevenirea inundațiilor.
50. Question no.3128A/05-02-2014
Stadiul accesării fondurilor europene.
51. Question no.3129A/05-02-2014
Ecologizarea zonelor poluate.
52. Question no.3130A/05-02-2014
Situația plății subvențiilor destinate fermierilor.
53. Question no.3131A/05-02-2014
Situația domeniului schiabil din România.
54. Question no.3132A/05-02-2014
Deszăpezirea drumurilor naționale din jud.Buzău.
55. Question no.3133A/05-02-2014
Contestație decizie de pensionare.
56. Question no.3134A/05-02-2014
Scutirea de impozit pentru specialiștii în IT.
57. Question no.3135A/05-02-2014
Implementarea finanțării de la stat, per elev, în învățământul de stat și învățământul privat.
58. Question no.3136A/05-02-2014
Corectarea metodei de calcul a taxei claw-back, în contextul introducerii de noi medicamente pe lista compensatelor.
59. Question no.3137A/05-02-2014
Prevenirea și combaterea cancerului.
60. Question no.3138A/10-02-2014
Există o soluție pentru comunele sufocate de datorii?
61. Question no.3139A/10-02-2014
Care este numărul de rețete înscrise de producătorii români în Registrul Național al Rețetelor Consacrate.
62. Question no.3140A/10-02-2014
Costruirea spitalelor regionale.
63. Question no.3141A/10-02-2014
Explicații privind cauzele creșterii nivelului restanțelor la încasarea obligațiilor fiscale în anul 2012.
64. Question no.3142A/11-02-2014
Probleme la decontarea transportului elevilor din jud.Argeș.
65. Question no.3143A/11-02-2014
Accidentul aviatic din Munții Apuseni.
66. Question no.3144A/11-02-2014
Accidentul aviatic din Munții Apuseni.
67. Question no.3145A/11-02-2014
Norme cu privire la utilizarea codului numeric personal de către agenții economici.
68. Question no.3146A/11-02-2014
Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului - Cazurile în care este implicată România.
69. Question no.3147A/11-02-2014
Reglementarea autorizării școlilor de conducători auto și a instructorilor auto.
70. Question no.3148A/11-02-2014
Scopul introducerii accizei suplimentare la carburanți.
71. Question no.3149A/11-02-2014
Blocarea posturilor în administrația publică.
72. Question no.3150A/11-02-2014
Blocarea posturilor în administrația publică.
73. Question no.3151A/11-02-2014
Situația de la Administrația Bazinală de Apa Prut-Bârlad
74. Question no.3152A/12-02-2014
Posibilitatea inițierii unui Program Național de dotare a trecerilor la nivel cu calea ferată aflate pe drumurile naționale cu semibariere automate
75. Question no.3153A/12-02-2014
Situația Judecătoriei Rupea, județul Brașov
76. Question no.3154A/12-02-2014
necesitatea unor noi precizări privind amenajarea piscicolă Esna, comuna Movila Miresii, județul Brăila
77. Question no.3155A/12-02-2014
Stadiul aplicării Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii
78. Question no.3156A/12-02-2014
Impactul măsurii de reducere a TVA-ului la 9% la produsele de panificație
79. Question no.3157A/12-02-2014
Stadiul desfășurării programului privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui
80. Question no.3158A/12-02-2014
Revenire la 2754/2013 privind alocarea de fonduri către DRDP Timișoara.
81. Question no.3159A/12-02-2014
Solicitarea de informații despre structura importurilor și exporturilor României, în vederea elaborarea elaborării de proiecte de acte normative.
82. Question no.3160A/12-02-2014
Situația DSVSA Maramureș.
83. Question no.3161A/12-02-2014
Reabilitarea clădirilor de patrimoniu.
84. Question no.3162A/12-02-2014
Situația de incompatibilitate dintre membrii Consiliului Director ai FR Volei care sunt și președinți ai unor comisii din subordinea lor.
85. Question no.3163A/12-02-2014
Autostrada Sebeș - Turda.
86. Question no.3164A/12-02-2014
Acordarea cetățeniei române în mod nediscriminatoriu pentru dezidenții sirieni.
87. Question no.3165A/12-02-2014
Atragerea fondurilor europene în vederea construirii de perdele forestiere pe marginea drumurilor naționale și a autostrăzilor.
88. Question no.3166A/12-02-2014
Montarea de panouri parazăpezi pe marginea drumurilor naționale și a autostrăzilor.
89. Question no.3167A/12-02-2014
Perdele forestiere pentru protejarea drumurilor naționale și a autostrăzilor.
90. Question no.3168A/12-02-2014
Programul "O săptămână la munte".
91. Question no.3169A/12-02-2014
Relațiile României cu SUA în domeniul extrăderilor.
92. Question no.3170A/12-02-2014
Plata drepturilor asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav.
93. Question no.3171A/12-02-2014
Clarificări privind producerea și punerea pe piață a celor 400000 de doze de vaccin antigripal, realizate de Institutul "Cantacuzino".
94. Question no.3172A/12-02-2014
Intervențiile Primăriei Municipiului Iași asupra Centrului istoric al municipiului.
95. Question no.3173A/12-02-2014
Clarificări privind situația vaccinurilor antigripale produse de Institutul "Cantacuzino".
96. Question no.3174A/12-02-2014
Controalele unităților comerciale din zona gărilor.
97. Question no.3175A/12-02-2014
Modificarea Programului de Dezvoltare Rurală.
98. Question no.3176A/12-02-2014
Alocarea unui microbuz școlar adaptat pentru transportul elevilor cu dizabilități.
99. Question no.3177A/12-02-2014
Problema locurilor de muncă pentru tineri în jud.Iași.
100. Question no.3178A/12-02-2014
Măsuri pentru tinerii din mediul rural.
101. Question no.3179A/12-02-2014
Politica în domeniul ocupării tinerilor și programul european Garanții pentru tineri.
102. Question no.3180A/12-02-2014
Emiterea Acordului de funcționare în siguranță pentru depozitul de zgură și cenușă "Santăul Mic" aferent SC Electrocentrale Oradea SA.
103. Question no.3181A/12-02-2014
Regionalizarea României și modul în care vor fi administrate fondurile europene.
104. Question no.3182A/12-02-2014
Ariile protejate și dezvoltarea durabilă.
105. Question no.3183A/12-02-2014
Fondul școlii, o "taxă" obligatorie într-un învățământ gratuit.
106. Question no.3184A/12-02-2014
Pierderea valorilor țării.
107. Question no.3185A/12-02-2014
Scăderea natalității în România.
108. Question no.3186A/12-02-2014
Rețelele de socializare și pericolul reprezentat de furnizarea datelor cu caracter personal.
109. Question no.3187A/12-02-2014
Persoanele fără identitate.
110. Question no.3188A/12-02-2014
Decesele nefirești din spitalele din România.
111. Question no.3189A/12-02-2014
Spor de dificultate de până la 50%.
112. Question no.3190A/12-02-2014
Modernizarea infrastructurii rurale din jud.Vaslui.
113. Question no.3191A/12-02-2014
Măsuri pentru operaționalizarea conceptului de "Ghișeul Unic" și al sistemelor de guvernare electronică.
114. Question no.3192A/12-02-2014
Situația Fondului Patrimoniului Național.
115. Question no.3193A/12-02-2014
Situația persoanelor cu dizabilități din jud.Vaslui.
116. Question no.3194A/12-02-2014
Restanțele la plata navetei elevilor din anul școlar 2012-2013.
117. Question no.3195A/12-02-2014
Pericol inundații.
118. Question no.3196A/12-02-2014
Stadiul anchetei în cazul decesului Antoniei Mureșan.
119. Question no.3197A/12-02-2014
Situația elevilor și studenților din Republica Moldova.
120. Question no.3198A/12-02-2014
Participarea României la Expoziția "Săptămâna verde" de la Berlin, Ianuarie 2014.
121. Question no.3199A/12-02-2014
"Dilema" dreptului de proprietate privată: a ține sau nu caloriferele închise/deschise?
122. Question no.3200A/12-02-2014
Câte din unitățile de învățământ dispun de cantine școlare?
123. Question no.3201A/12-02-2014
Câte unități de învățământ nu dispun de un cabinet psiho-pedagogic în jud.Galați?
124. Question no.3202A/12-02-2014
Pensii private obligatorii.
125. Question no.3203A/12-02-2014
Atragerea specialiștilor diabetologi.
126. Question no.3204A/12-02-2014
Formarea și integrarea profesională.
127. Question no.3205A/12-02-2014
Spațiul Schengen?
128. Question no.3206A/12-02-2014
Care este situația dosarelor privind relațiile sexuale cu minori instrumentate de polițiști.
129. Question no.3207A/12-02-2014
Defrișări necontrolate.
130. Question no.3208A/12-02-2014
Când vor începe concursurile de titularizare pentru posturile de directori ai școlilor din România?
131. Question no.3209A/12-02-2014
Care este planul de investiții pentru anul 2014 privitor la sistemul de irigații din jud.Galați?
132. Question no.3210A/12-02-2014
Promovarea intereselor economice în afara țării?
133. Question no.3211A/12-02-2014
Ce fonduri bugetare s-au alocat în ultimii ani Regiei Autonome a Cailor de Rasă?
134. Question no.3212A/12-02-2014
Investiții pentru 2014.
135. Question no.3213A/12-02-2014
Prețul gigacaloriei.
136. Question no.3214A/12-02-2014
Întârzierea alocațiilor.
137. Question no.3215A/12-02-2014
Stadiul procedurii de achiziție publică având ca obiect atribuirea "Contract de concesiune de lucrări publice privind proiectarea, construcția, finanțarea, operarea și întreținerea Drumului Expres/Autostrada Craiova - Pitești, km0+000 - km 121+185".
138. Question no.3216A/12-02-2014
OUG 34/2013.
139. Question no.3217A/12-02-2014
Revenire la 1926A/2013 referitor la refacerea rețelei de cabinete stomatologice din școli.
140. Question no.3218A/12-02-2014
Liste electorale pentru alegeri europarlamentare din luna mai 2014.
141. Question no.3219A/12-02-2014
Rezultatele controalelor efectuate la Primăria orașului Borșa, jud.Maramureș.
142. Question no.3220A/12-02-2014
Rezultatele controalelor efectuate la domeniile schiabile din jud.Maramureș.
143. Question no.3221A/12-02-2014
Situația unităților școlare din jud.Maramureș.
144. Question no.3222A/12-02-2014
Situația consumului de droguri în școli.
145. Question no.3223A/13-02-2014
Ce posibilități există pentru ca un candidat să-și poată consulta lucrarea după susținerea unui examen?
146. Question no.3224A/13-02-2014
Rambursările în luna ianuarie 2014.
147. Question no.3225A/13-02-2014
Propunerile ANRSC privind repartitoarele de căldură.
148. Question no.3226A/13-02-2014
OUG privind operaționalizarea Registrului electoral, adoptată în data de 5 februarie 2014.
149. Question no.3227A/13-02-2014
Întârzierile nepermise la proiectul privind reabilitarea Podului Agigea.
150. Question no.3228A/13-02-2014
Situația din Transnistria și demersurile MAE.
151. Question no.3229A/17-02-2014
Interesele românești peste hotare.
152. Question no.3230A/17-02-2014
Codul etic al educației.
153. Question no.3231A/17-02-2014
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România.
154. Question no.3232A/17-02-2014
Restituirea proprietăților.
155. Question no.3233A/17-02-2014
De cenu este susținută mai activ dubla specializare a dascălilor?
156. Question no.3234A/17-02-2014
Situația vaccinului antigripal contaminat la Institutul Cantacuzino care a fost retras de pe piața românească.
157. Question no.3235A/17-02-2014
Stadiul implementării Planului Național de Resurse Umane în sistemul Serviciilor de Sănătate Publică.
158. Question no.3236A/17-02-2014
Centrul intermodal regional de transport marfă Timișoara.
159. Question no.3237A/18-02-2014
Posibilitatea acordării unui spor la pensie persoanelor care au desfășurat activitatea conform unui program de lucru mai mare de 8 ore pe zi.
160. Question no.3238A/18-02-2014
Scăderea accelerată și continuă a nivelului profitului brut obținut de companie.
161. Question no.3239A/18-02-2014
Detalii privind reactualizarea Studiului de fezabilitate al tronsonului de autostradă Șelimbăr-Bascov.
162. Question no.3240A/18-02-2014
Majorarea alocației de stat pentru copii.
163. Question no.3241A/18-02-2014
Lipsa gardurilor de protecție de pe Autostrada A1.
164. Question no.3242A/18-02-2014
Dificultăți financiare importante ale primăriilor din jud.Suceava.
165. Question no.3243A/18-02-2014
Valoarea subvențiilor oferite centralelor electrice de termoficare.
166. Question no.3244A/18-02-2014
Situația angajaților Institutului Cantacuzino, filiala Iași.
167. Question no.3245A/18-02-2014
Realizarea unei politici publice de sănătate în domeniul medicinei dentare în cursul anului 2014.
168. Question no.3246A/18-02-2014
Situația contractului încheiat privind evacuarea sterilului surpat pe DN 10 - zona Siriu din jud.Buzău.
169. Question no.3247A/18-02-2014
Clarificări privind vaccinul antogripal.
170. Question no.3248A/18-02-2014
Planul de măsuri pentru asigurarea condițiilor optime de curățenie în spitale.
171. Question no.3249A/18-02-2014
Judecătoriile din Orașul Chișineu Criș și com.Gurahonț.
172. Question no.3250A/18-02-2014
Proiecte finanțate de Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni în anul 2013.
173. Question no.3251A/18-02-2014
Teatrul Evreiesc de Stat.
174. Question no.3252A/19-02-2014
Construcția unei linii de cale ferată Brașov-Onești ce ar lega Transilvania de Moldova.
175. Question no.3253A/19-02-2014
Anularea cursei feroviare Satu Mare - Botiz - Bixad.
176. Question no.3254A/19-02-2014
Derularea proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri din jud.Satu Mare.
177. Question no.3255A/19-02-2014
proiectul privind Reforma Educației Timpurii în România - grădiniță cu program normal cu 4 grupe în satul Lazuri, com.Lazuri din jud.Satu Mare.
178. Question no.3256A/19-02-2014
Situația sumelor colectate de la begetele instituțiilor de stat sau private care nu au angajați persoane cu handicap.
179. Question no.3257A/19-02-2014
Modificarea ghidurilor pentru accesarea fondurilor europene.
180. Question no.3258A/19-02-2014
Regularizarea Râului Nicolina, mun.Iași.
181. Question no.3259A/19-02-2014
Stadiul aplicării programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii.
182. Question no.3260A/19-02-2014
Stadiul de implementare a sistemului informațional al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
183. Question no.3261A/19-02-2014
Măsuri ce se vor lua cu privire la îmbătrinirea rapidă a populației.
184. Question no.3262A/19-02-2014
Măsuri ce se vor lua cu privire la salarizarea personalului din sistemul bugetar.
185. Question no.3263A/19-02-2014
Emiterea normelor metodologice pentru Legea 197/2012.
186. Question no.3264A/19-02-2014
Program pentru tineri.
187. Question no.3265A/19-02-2014
Câți copii cu vîrsta de pînă la 18 ani se află în prezent în sistemul de protecție al statului.
188. Question no.3266A/19-02-2014
Care sunt rezultatele în urma ultimului Recensământ General Agricol privitor la sectorul zootehnic.
189. Question no.3267A/19-02-2014
Nereguli la comercianții din zona gărilor.
190. Question no.3268A/19-02-2014
Legea 319/2006, art.46.
191. Question no.3269A/19-02-2014
Problema vaccinurilor.
192. Question no.3270A/19-02-2014
Persoane aflate în pericol de executare silită.
193. Question no.3271A/19-02-2014
Ce sume s-au colectat în anul 2013 din coplată.
194. Question no.3272A/19-02-2014
Taxa pe viciu.
195. Question no.3273A/19-02-2014
Imigranți ilegali.
196. Question no.3274A/19-02-2014
Condițiile de acces ale transportatorilor români pe piața turcă.
197. Question no.3275A/19-02-2014
Inundații.
198. Question no.3276A/19-02-2014
Punerea în aplicare a Directivei 20122/24/UE.
199. Question no.3277A/19-02-2014
Accesare fonduri europene.
200. Question no.3278A/19-02-2014
Segmentul îngrijirilor paliative.
201. Question no.3279A/19-02-2014
Stadiul realizării perdelelor de vegetație forestieră.
202. Question no.3280A/19-02-2014
Situația vaccinurilor obligatorii pentru copiii de 0-1 an.
203. Question no.3281A/19-02-2014
Reabilitare și modernizare școli.
204. Question no.3282A/19-02-2014
Ce statut au medicii, ca angajați sau angajatori pe teritoriul României?
205. Question no.3283A/19-02-2014
Accidentul aviatic din Munții Apuseni.
206. Question no.3284A/19-02-2014
Astra Asigurări suspectată că ar fi subvenționat voit daunele.
207. Question no.3285A/19-02-2014
Modificarea și completarea OUG 34/2010.
208. Question no.3286A/19-02-2014
Politicile privind energia electrică și gazele naturale.
209. Question no.3287A/19-02-2014
Stablirea responsabililor care să suporte cheltuielile efectuate de autorități, în cazul Iulia Ionescu și alte cazuri similare.
210. Question no.3288A/19-02-2014
Evaluarea rezultatelor programului național de utilitate publică "Sportul pentru toți".
211. Question no.3289A/19-02-2014
Spitalul Județean Constanța are nevoie de o stație de sterilizare nouă.
212. Question no.3290A/19-02-2014
Patrimoniul istoric și arhitectural din jud.Iași.
213. Question no.3291A/19-02-2014
Urgentarea plăților pentru lucrările deja efectuate în com.Bărbătești - Vâlcea.
214. Question no.3292A/19-02-2014
Găsirea de soluții pentru acoperirea deficitului la plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap.
215. Question no.3293A/19-02-2014
Măsuri pentru restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.
216. Question no.3294A/19-02-2014
Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000.
217. Question no.3295A/19-02-2014
Reforma în sănătate și investițiile nu se aplică și bolnavilor de scleroză multiplă, domnule ministru?
218. Question no.3296A/19-02-2014
Un învățământ care produce teoreticieni sau un învățământ care produce meserii?
219. Question no.3297A/19-02-2014
Fonduri pentru DN 76.
220. Question no.3298A/19-02-2014
Centura orașului Ștei, jud.Bihor.
221. Question no.3299A/19-02-2014
Memoriul domnului Bobîrnac Nelu.
222. Question no.3300A/19-02-2014
programul Școala altfel.
223. Question no.3301A/19-02-2014
Întârzierea soluționării unui dosar.
224. Question no.3302A/19-02-2014
Stadiul programului de reconversie și replantare al pomiculturii românești.
225. Question no.3303A/19-02-2014
Situația adăposturilor în caz de urgențe sau calamități.
226. Question no.3304A/19-02-2014
Evidența fondului funciar.
227. Question no.3305A/19-02-2014
Situația și stadiul realizării proiectului Drumul Expres/Autostrada Craiova - Pitești.
228. Question no.3306A/19-02-2014
Abuzuri împotriva copiilor.
229. Question no.3307A/19-02-2014
Lucrările de investiții pe râurile din jud.Maramureș.
230. Question no.3308A/19-02-2014
De ce România nu are nici la acest moment un Master Plan de Transport?
231. Question no.3309A/19-02-2014
Procedura înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2014-2015.
232. Question no.3310A/19-02-2014
Situația redeschiderii Spitalului orășenesc din Victoria-Brașov.
233. Question no.3311A/19-02-2014
Finalizarea Grădiniței cu Program Prelungit.
234. Question no.3312A/19-02-2014
necesitatea implementării unei strategii de valorificare a fructelor de pădure.
235. Question no.3313A/20-02-2014
Infrastructura națională.
236. Question no.3314A/20-02-2014
Presiunile Tiraspolului asupra școlilor românești.
237. Question no.3315A/20-02-2014
Infrasctructura de transport.
238. Question no.3316A/21-02-2014
Inconsistența politicilor pronataliste în România.
239. Question no.3317A/21-02-2014
Interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul instituțiilor publice din România.
240. Question no.3318A/21-02-2014
Abandonul școlar din învățământul primar și gimnazial.
241. Question no.3319A/21-02-2014
Sesizările penale ale Curții de Conturi și recuperarea prejudiciilor.
242. Question no.3320A/24-02-2014
Clarificări privind Legea 380/2013.
243. Question no.3321A/24-02-2014
Veniturile salariale aferente personalului ASF.
244. Question no.3322A/24-02-2014
Lipsa de transparență la stabilirea prețului pentru asigurarea de răspundere civilă auto și lacune legislative care permit fraudarea sistemului.
245. Question no.3323A/24-02-2014
Prețul foarte mare al facturilor din cauza infrastructurii învechite și lipsa investițiilor de modernizare.
246. Question no.3324A/24-02-2014
Actualizare date site minister.
247. Question no.3325A/24-02-2014
Floricultura în România.
248. Question no.3326A/24-02-2014
Persoanele cu dizabilități.
249. Question no.3327A/24-02-2014
Sumele colectate din coplată.
250. Question no.3328A/24-02-2014
Sumele colectate din taxa pe viciu.
251. Question no.3329A/24-02-2014
Performanțe sportive.
252. Question no.3330A/24-02-2014
Memorandumul încheiat cu firma Huawei Technologies Co.Ltd. din China.
253. Question no.3331A/24-02-2014
Reprezentarea României la reuniunile Consiliului Uniunii Europene.
254. Question no.3332A/24-02-2014
Care este motivul pentru care ICR a refuzat finanțarea revistei "Clipa siderală" (CLIPA).
255. Question no.3333A/24-02-2014
Studenții români din Marea Britanie.
256. Question no.3334A/25-02-2014
Executarea hotărârii CEDO în cauza 41138/98.
257. Question no.3335A/25-02-2014
Motivația desființării a două judecătorii din jud.Maramureș.
258. Question no.3336A/25-02-2014
Procedurile de infrigement împotriva României.
259. Question no.3337A/25-02-2014
Lămuriri referitoare la strategia de "rebranding" a Institutului Cantacuzino.
260. Question no.3338A/25-02-2014
"Școala Altfel" - un program care v-a rămâne doar pe hârtie?
261. Question no.3339A/25-02-2014
Medicii de familie.
262. Question no.3340A/25-02-2014
Numărul deținuților eliberați din penitenciare după 1 februarie 2014.
263. Question no.3341A/25-02-2014
Măsurile pentru includerea orei de educație rutieră în programa școlară.
264. Question no.3342A/25-02-2014
Accesare fonduri europene pentru perioada 2014/2020.
265. Question no.3343A/25-02-2014
Petiția domnului Marian Vlad.
266. Question no.3344A/25-02-2014
Efectele aplicării Ordinului 1260/1390/2013.
267. Question no.3345A/25-02-2014
Rolul medicului de familie.
268. Question no.3346A/25-02-2014
Extinderea categoriilor de contribuabili care pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2 % din impozitul anual.
269. Question no.3347A/25-02-2014
Cazurile de preluare forțată de la cetățenii români aflați la muncă în Italia a copiilor minori.
270. Question no.3348A/26-02-2014
Stadiul investiției "LEA 400kV Oradea-Nădab-Bekescsaba".
271. Question no.3349A/26-02-2014
Date concrete referitoare la numărul studenților din România a căror vârstă depășește 26 ani.
272. Question no.3350A/26-02-2014
Punerea în vânzare a verighetelor din aur la același preț cu celelalte bijuterii în ciuda diferenței de acciză.
273. Question no.3351A/26-02-2014
Bursele acordate medicilor rezidenți din România.
274. Question no.3352A/26-02-2014
Amânarea lansării și costul mare al portalului e-România.
275. Question no.3353A/26-02-2014
Situația legii de aprobare a OUG 32/2012.
276. Question no.3354A/26-02-2014
Sportivii români care evoluează pentru alte țări.
277. Question no.3355A/26-02-2014
Acordarea cetățeniei române.
278. Question no.3356A/26-02-2014
Infrastructura depășită.
279. Question no.3357A/26-02-2014
Timbrul de mediu.
280. Question no.3358A/26-02-2014
Activități de explorare în jud.Neamț.
281. Question no.3359A/26-02-2014
Proprietatea publică.
282. Question no.3360A/26-02-2014
Proiectul minei de uraniu din com.Grinties.
283. Question no.3361A/26-02-2014
Situația ingrată a sportivilor din echipa de popice a Brașovului.
284. Question no.3362A/26-02-2014
Alocarea fondurilor europene pentru zonele defavorizate.
285. Question no.3363A/26-02-2014
Copacii căzuți pe marginea lizierei pădurii - adevărate pericole în trafic.
286. Question no.3364A/26-02-2014
Persoanele cu handicap rămase fără familie și/sau întreținători.
287. Question no.3365A/26-02-2014
Aplicarea indicelui de corecție reglementat de art 170 din Legea 263/2010 coroborat cu art.IV din OUG 113/2013.
288. Question no.3366A/26-02-2014
Clarificări privind situația creată la Grădinița cu program prelungit nr.12 din Alba Iulia.
289. Question no.3367A/26-02-2014
Efectele respingerii OUG 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării.
290. Question no.3368A/26-02-2014
Necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ referitor la calitatea produselor alimentare.
291. Question no.3369A/26-02-2014
Dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate în mediul rural și orașe mici.
292. Question no.3370A/26-02-2014
Situația statistică a învățământului românesc.
293. Question no.3371A/26-02-2014
Situația reglementării relațiilor contractuale dintre lanțurile de supermarketuri și hipermarketuri și producătorii agricoli din România.
294. Question no.3372A/26-02-2014
Piese contrafăcute pentru piața auto.
295. Question no.3373A/26-02-2014
Obținerea și utilizarea sângelui artificial.
296. Question no.3374A/26-02-2014
Lucrări de izolare termică și de reparație a acoperișului Școlii gimnaziale Prof.Gen.Gheorghe Gheorghiu.
297. Question no.3375A/26-02-2014
Predispoziția salariaților din sistem de a comite infracțiuni.
298. Question no.3376A/26-02-2014
Situația accidentelor grave de circulație.
299. Question no.3377A/26-02-2014
Situația abandonului școlar.
300. Question no.3378A/26-02-2014
Excursie cu droguri și alcool.
301. Question no.3379A/26-02-2014
Strategia MEN privind învățământul cu profil silvic.
302. Question no.3380A/26-02-2014
Accidentele de muncă.
303. Question no.3381A/26-02-2014
"Colectarea selectivă a deșeurilor".
304. Question no.3382A/26-02-2014
Insulele de calmare a traficului ucid oameni.
305. Question no.3383A/26-02-2014
Siguranța sistemului public de pensii pe termen mediu și lung.
306. Question no.3384A/26-02-2014
Oportunitățile de finanțare europeană în domeniul agricol.
307. Question no.3385A/26-02-2014
Care este situația personanlului și a posturilor ASF în momentul de față?
308. Question no.3386A/26-02-2014
Programul UE de distribuire a produselor alimentare.
309. Question no.3387A/26-02-2014
Cerșetoria în rândul copiilor.
310. Question no.3388A/26-02-2014
Ărevenirea și protejarea copiilor noștri de pericolele venite din mediul virtual.
311. Question no.3389A/26-02-2014
Celule Stem.
312. Question no.3390A/26-02-2014
Actele de discriminare, abuz fizic, psihic și emoțional îndreptate asupra copiilor din școlile speciale.
313. Question no.3391A/26-02-2014
Îmbolnăviri prin tuberculoză.
314. Question no.3392A/26-02-2014
Numărul persoanelor cu dizabilități.
315. Question no.3393A/26-02-2014
Școlile speciale.
316. Question no.3394A/26-02-2014
Donatori de sânge.
317. Question no.3395A/26-02-2014
Infrastructura feroviară.
318. Question no.3396A/26-02-2014
"Munca la negru".
319. Question no.3397A/26-02-2014
Care este situația adăposturilor de protecție civilă în caz de dezastre.
320. Question no.3398A/26-02-2014
Etica profesională.
321. Question no.3399A/26-02-2014
Beneficiarii de pensii care locuiesc în străinătate.
322. Question no.3400A/26-02-2014
Educația non-formală.
323. Question no.3401A/26-02-2014
Pagube la culturile de legume.
324. Question no.3402A/26-02-2014
Circulația autovehiculelor la sfârșit de săptămână.
325. Question no.3403A/26-02-2014
Situația consilierilor școlari.
326. Question no.3404A/03-03-2014
Problema falselor vize de flotant pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.
327. Question no.3405A/03-03-2014
Memorandumul de înțelegere între MSI și Huawei Technologies Co.Ltd.
328. Question no.3406A/03-03-2014
Numărul de români din afara frontierelor României.
329. Question no.3407A/03-03-2014
Cercetarea aplicativă și dezvoltarea.
330. Question no.3408A/03-03-2014
ISJ Constanța incapabil să asigure respectarea drepturilor minorităților naționale în școli.
331. Question no.3409A/04-03-2014
Poziția Ministerului Economiei față de reintrarea în insolvență a societății comerciale Hidroelectrica SA.
332. Question no.3410A/04-03-2014
Unde sunt măsurile economice promise Iașului?
333. Question no.3411A/04-03-2014
Măsurile luate ca urmare a recomandărilor formulate de Curtea de Conturi după controlul efectuat la Autoritatea pentru Administrarea Arhivelor Statului.
334. Question no.3412A/04-03-2014
Consiliile de administrație din unitățile de învățământ.
335. Question no.3413A/04-03-2014
Organizarea concursurilor pentru posturilor de directori în unitățile de învățământ.
336. Question no.3414A/04-03-2014
Bursele medicilor rezidenți.
337. Question no.3415A/04-03-2014
Asigurarea finanțării de bază a învățământului preuniversitar.
338. Question no.3416A/04-03-2014
Locuințe sociale pentru persoanele cu handicap.
339. Question no.3417A/04-03-2014
Imaginea de ansamblu privind acordarea ajutorului social pentru categoria de vârstă 15-24 de ani.
340. Question no.3418A/04-03-2014
Situația amenzilor acordate vehiculelor transport marfă cu masa și/sau gabaritul depășit.
341. Question no.3419A/04-03-2014
Date statistice privind șomajul în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani în România.
342. Question no.3420A/05-03-2014
Plan de acțiune pe termen mediu pentru protejarea comunităților de români din Ucraina.
343. Question no.3421A/05-03-2014
Măsuri de sprijin a comunității de români din Ucraina.
344. Question no.3422A/05-03-2014
Escaladarea conflictului din Crimeea.
345. Question no.3423A/05-03-2014
Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă.
346. Question no.3424A/05-03-2014
Consumul de etnobotanice în rândul tinerilor.
347. Question no.3425A/05-03-2014
Proiectul "Alimentare apă Balta Albă" din com.Balta Albă, jud.Buzău.
348. Question no.3426A/05-03-2014
Impozitul pe construcții speciale.
349. Question no.3427A/05-03-2014
Acciza pe benzină.
350. Question no.3428A/05-03-2014
Procedura privind echivalarea titlurilor de medic specialist obținute în statele prevăzute de OUG 80/2012.
351. Question no.3429A/05-03-2014
Programul Leader.
352. Question no.3430A/05-03-2014
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.
353. Question no.3431A/05-03-2014
Situația ASF.
354. Question no.3432A/05-03-2014
Strategia referitoare la violența în școli.
355. Question no.3433A/05-03-2014
Contractele pentru înregistrarea animalelor.
356. Question no.3434A/05-03-2014
Protecția informațiilor clasificate.
357. Question no.3435A/05-03-2014
Drepturi salariale.
358. Question no.3436A/05-03-2014
Avansările în grad.
359. Question no.3437A/05-03-2014
Programele de finanțare pentru tinerii fermieri.
360. Question no.3438A/05-03-2014
Sprijin pentru bolnavii diagnosticați cu scleroză multiplă.
361. Question no.3439A/05-03-2014
Bolnavii de hepatită și hemofilie.
362. Question no.3440A/05-03-2014
Educarea și formarea persoanelor cu dizabilități.
363. Question no.3441A/05-03-2014
Relația pacient - medic.
364. Question no.3442A/05-03-2014
Ce facem când viața mamelor și a nou-născuților este pusă în pericol?
365. Question no.3443A/05-03-2014
Șomerii Sucevei sau de ce avem nevoie de școli de meserii.
366. Question no.3444A/05-03-2014
Situația întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a instituțiilor publice, operatorilor economici și locuințelor cetățenilor din jud.Olt.
367. Question no.3445A/05-03-2014
Armonizarea Legii educației cu realitatea din teren.
368. Question no.3446A/05-03-2014
Evaluările privitoare la viitorul raport MCV.
369. Question no.3447A/05-03-2014
Înființarea centrelor de colectare a deșeurilor electrocasnice.
370. Question no.3448A/05-03-2014
Calitatea educației din România.
371. Question no.3449A/05-03-2014
Procesele statului român la CEDO.
372. Question no.3450A/05-03-2014
Posturi vacante.
373. Question no.3451A/05-03-2014
Coplata.
374. Question no.3452A/05-03-2014
Programul Operațional Regional.
375. Question no.3453A/05-03-2014
Strategia de detvoltare a rețelei de autostrăzi din România.
376. Question no.3454A/05-03-2014
Programe operaționale.
377. Question no.3455A/05-03-2014
Întreținerea drumurilor.
378. Question no.3456A/05-03-2014
Stadiul investițiilor derulate în cursul anului 2013 în jud.Galați.
379. Question no.3457A/05-03-2014
Reabilitarea secției de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf.Ioan" din Galați.
380. Question no.3458A/05-03-2014
Prevenirea și combaterea obezității infantile.
381. Question no.3459A/05-03-2014
Promovarea satului românesc.
382. Question no.3460A/05-03-2014
Dezvoltarea infrastructurii rurale.
383. Question no.3461A/05-03-2014
Situația familiilor monoparentale.
384. Question no.3462A/05-03-2014
Programul medicilor de familie.
385. Question no.3463A/05-03-2014
Numărul societăților comerciale care au intrat în insolvență.
386. Question no.3464A/05-03-2014
Implementarea și realizarea proiectului Port ambarcațiuni de agrement pentru orașul Galați.
387. Question no.3465A/05-03-2014
Situația mediatorilor sanitari.
388. Question no.3466A/05-03-2014
Absorbția fondurilor europene.
389. Question no.3467A/06-03-2014
Tendințe îngrijorătoare pentru IMM-urile din jud.Suceava.
390. Question no.3468A/06-03-2014
Trecerea programelor operaționale POSDRU și POSCCE la Ministerul Fondurilor Europene.
391. Question no.3469A/06-03-2014
Noua strategie a Uniunii Europene în privința turismului maritim și de coastă.
392. Question no.3470A/06-03-2014
Vaccinul antigripal toxic produs la Institutul Cntacuzino.
393. Question no.3471A/06-03-2014
Situația de la Universitatea Ovidius din Constanța.
394. Question no.3472A/06-03-2014
Clauzele abuzive din contractele de creditare se mențin.
395. Question no.3473A/10-03-2014
Petiția domnului Olariu Vasile.
396. Question no.3474A/10-03-2014
Referitor la sistemul de învățământ preuniversitar.
397. Question no.3475A/10-03-2014
Intenția CFR de renunțare la operarea rutei Sibiu-Copșa Mică.
398. Question no.3476A/10-03-2014
Situația infrastructurii feroviare pe relațiile Sibiu Sebeș Alba, Sibiu Brașov, Sibiu Copșa Mică și Sibiu Râmnicu Vâlcea.
399. Question no.3477A/10-03-2014
Care este stadiul realizării proiectului autostrăzii Sibiu-Pitești?
400. Question no.3478A/10-03-2014
Indexarea pensiilor.
401. Question no.3479A/10-03-2014
Autostrada Sibiu-Brașov.
402. Question no.3480A/10-03-2014
Simularea pentru bacalaureat în jud.Suceava.
403. Question no.3481A/10-03-2014
Managementul asistenței medicale.
404. Question no.3482A/10-03-2014
Strategia pentru prevenția unui grad redus de promovabilitate la Evaluarea Națională.
405. Question no.3483A/10-03-2014
Deblocarea posturilor din învățământul superior.
406. Question no.3484A/10-03-2014
Vizita domnului Silvan Shalom în România, Ministrul israelian pentru Infrastructura, Energie, Apă și Dezvoltare Regională.
407. Question no.3485A/10-03-2014
Semnarea Acordului de Parteneriat pe care Ministerul Fondurilor Europene îl negociază cu Comisia Europeană.
408. Question no.3486A/10-03-2014
Măsurile avute în vedere pentru asigurarea securității cibernetice pe calculatoarele funcționarilor statului ce au instalat ca sistem de operare Windows XP.
409. Question no.3487A/10-03-2014
Burse suplimentare pentru studenții moldoveni.
410. Question no.3488A/10-03-2014
Alocații bugetare suplimentare pentru pacienții seropozitivi.
411. Question no.3489A/11-03-2014
Care sunt măsurile de urgență pentru Educație?
412. Question no.3490A/11-03-2014
Numărul de unități de îngrijire a persoanelor vârstnice.
413. Question no.3491A/11-03-2014
Situația dezastruoasă de la simularea testelor naționale.
414. Question no.3492A/11-03-2014
Derularea proiectelor cu finanțare europeană.
415. Question no.3493A/11-03-2014
Remunerații discriminatorii bazate pe apartenența etnică.
416. Question no.3494A/11-03-2014
Aplicarea anexei 5, la Legea privind Bugetul de Stat.
417. Question no.3495A/11-03-2014
Coridorul IV - tronsonul de autostradă Sibiu-Pitești.
418. Question no.3496A/11-03-2014
Memorandumul de înțelegere cu Huawei Technologies Co.Ltd.
419. Question no.3497A/11-03-2014
Ștergerea datoriilor SRTV.
420. Question no.3498A/11-03-2014
Negocierea redevențelor cu grupul petrolier OMV -Petrom.
421. Question no.3499A/11-03-2014
Concurs pentru selecția cercetătorilor postdoctorali.
422. Question no.3500A/11-03-2014
Demersurile și eforturile ministerului pentru stoparea abuzurilor asupra minorilor.
423. Question no.3501A/11-03-2014
Măsurile pentru includerea orei de educație sanitară în programa școlară.
424. Question no.3502A/12-03-2014
Relansarea Programului "Casa Verde".
425. Question no.3503A/12-03-2014
"Reabilitare DN 56 Craiova- Calafat.
426. Question no.3504A/12-03-2014
"Centura de ocolire Craiova varianta sud DN 56 - DN 55- DN 6".
427. Question no.3505A/12-03-2014
Măsuri de stimulare a turismului.
428. Question no.3506A/12-03-2014
Accesul dificil la finanțare al IMM-urilor.
429. Question no.3507A/12-03-2014
Taxe parafiscale.
430. Question no.3508A/12-03-2014
Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene pentru antreprenori.
431. Question no.3509A/12-03-2014
Diminuarea poverii fiscale.
432. Question no.3510A/12-03-2014
Starea precară a educației antreprenoriale.
433. Question no.3511A/12-03-2014
Construcția de creșe.
434. Question no.3512A/12-03-2014
PIB-ul și veniturile administrate de ANAF în trim.IV 2013.
435. Question no.3513A/12-03-2014
Susținerea tradițiilor cultural românești.
436. Question no.3514A/12-03-2014
Aparate măsurare poluare.
437. Question no.3515A/12-03-2014
Risc inundații.
438. Question no.3516A/12-03-2014
Infracțiunile contra vieții comise de minori.
439. Question no.3517A/12-03-2014
Menținerea practicilor de recuperare a debitelor la nivelul ANPIS.
440. Question no.3518A/12-03-2014
Tichete cadou.
441. Question no.3519A/12-03-2014
Tratamente stomatologice în școli.
442. Question no.3520A/12-03-2014
Capacitatea României de a furniza gaze naturale către Ucraina.
443. Question no.3521A/12-03-2014
Microbuze școlare.
444. Question no.3522A/12-03-2014
Finanțarea proiectelor europene până la sfârșitul anului 2015.
445. Question no.3523A/12-03-2014
Situația proiectelor finanțate prin POS - mediu în jud.Vaslui.
446. Question no.3524A/12-03-2014
Clarificări cu privire la scindarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
447. Question no.3525A/12-03-2014
Măsuri pentru conformarea la condițiile de mediu impuse de UE în cazul Termocentralei Mintia.
448. Question no.3526A/12-03-2014
Măsuri privind fluidizarea plăților către beneficiarii de finanțare prin POSDRU.
449. Question no.3527A/12-03-2014
Microbuze școlare.
450. Question no.3528A/12-03-2014
Realizare intersecție de sens giratoriu DN2D - Bd.București, mun.Focșani.
451. Question no.3529A/12-03-2014
Situația Societății "Uzina Mecanică Sadu" SA.
452. Question no.3530A/12-03-2014
Clarificări privind programele de asistență pentru persoanele vârstnice.
453. Question no.3531A/12-03-2014
Activitatea Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit satu-Nare.
454. Question no.3532A/12-03-2014
SC GEPIU SOLAR ENERGY SRL
455. Question no.3533A/12-03-2014
Efectele aplicării OUG 71/2012.
456. Question no.3534A/12-03-2014
OUG 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003.
457. Question no.3535A/12-03-2014
Încălcarea drepturilor cetățeanului Vasile Gheorghe din mun.Slobozia.
458. Question no.3536A/12-03-2014
Prețurile din turismul românesc.
459. Question no.3537A/12-03-2014
Discriminarea dintre profesorii debutanți.
460. Question no.3538A/12-03-2014
Măsuri pentru diminuarea timpului de așteptare a tratamentelor oncologice.
461. Question no.3539A/12-03-2014
Deblocarea lucrărilor la un proiect al comunei Stelnica, jud.Ialomița.
462. Question no.3540A/12-03-2014
Serviciile de probațiune.
463. Question no.3541A/12-03-2014
Stoparea tăierilor ilegale de arbori.
464. Question no.3542A/12-03-2014
Desființarea Judecătoriei Bălcești va duce la îngrădirea liberului acces al zecilor de mii de cetățeni din zonă la justiței.
465. Question no.3543A/12-03-2014
Situația școlii din Aninoasa, jud.Gorj.
466. Question no.3544A/12-03-2014
Fondurile POSDRU pe anul 2014.
467. Question no.3545A/12-03-2014
Strategia Forestieră Națională 2013-2020.
468. Question no.3546A/12-03-2014
Aplicarea sancțiunii prestării de servicii în folosul comunității.
469. Question no.3547A/12-03-2014
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Măsura 112.
470. Question no.3548A/12-03-2014
Programul Operațional - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
471. Question no.3549A/12-03-2014
Finanțare școli, grădinițe.
472. Question no.3550A/12-03-2014
Situația statistică a numărului de adopții naționale și internaționale.
473. Question no.3551A/12-03-2014
Situația deținuților.
474. Question no.3552A/12-03-2014
Numărul celor care trăiesc permanent în străinătate.
475. Question no.3553A/12-03-2014
Protejarea etnicilor români de pe teritoriul Ucrainei.
476. Question no.3554A/12-03-2014
Colectarea deșeurilor.
477. Question no.3555A/12-03-2014
Care sunt principalii operatori acreditați din România.
478. Question no.3556A/12-03-2014
Îmbunătățirea situației rețelei naționale de medicină legală.
479. Question no.3557A/12-03-2014
Care este situația amenzilor și contravențiilor acordate vehicolelor de transport marfă.
480. Question no.3558A/12-03-2014
Câte proiecte au fost contractate în cadrul Proiectului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU în anul 2013.
481. Question no.3559A/12-03-2014
Câte proiecte au fost contractate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - PO DCA în 2013.
482. Question no.3560A/12-03-2014
Situația proiectelor contractate prin Programul Operațional Asistență Tehnică - PO AT în 2013.
483. Question no.3561A/12-03-2014
Situația actuală a fondului de mobilitate culturală.
484. Question no.3562A/12-03-2014
Criza medicamentelor.
485. Question no.3563A/12-03-2014
Evidența cetățenilor străini ce au săvârșit contravenții pe teritoriul României.
486. Question no.3564A/12-03-2014
Recuperarea creanțelor survenite în urma contravențiilor.
487. Question no.3565A/12-03-2014
Aplicarea OUG 8/2014.
488. Question no.3566A/12-03-2014
Negocierile cu Ucraina pe tema acordului privind micul trafic de frontieră - stadiu și calendar.
489. Question no.3567A/12-03-2014
Situația comunității de ucraineni din România.
490. Question no.3568A/17-03-2014
Restricțiile de circulație pe DN 66 prin Defileul Jiului.
491. Question no.3569A/17-03-2014
Câștigătorul licitației pentru construcția autostrăzii Craiova - Slatina - Pitești.
492. Question no.3570A/17-03-2014
Programul național de fertilizare in vitro.
493. Question no.3571A/17-03-2014
Protecția și protejarea drepturilor copilului provenit din familiile foarte vulnerabile.
494. Question no.3572A/17-03-2014
Subvenții pentru asociații, fundații și culte recunoscute de lege.
495. Question no.3573A/17-03-2014
Tichete de masă Spital Elena Beldiman din Bârlad, Vaslui.
496. Question no.3574A/17-03-2014
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui.
497. Question no.3575A/17-03-2014
Reintroducerea cursei de linie București - Cairo.
498. Question no.3576A/17-03-2014
Adopțiile internaționale.
499. Question no.3577A/17-03-2014
Înființarea unei fundații în domeniul cercetării-dezvoltării de către România și Israel.
500. Question no.3578A/17-03-2014
Organizarea de mitinguri cu caracter fascist.
501. Question no.3579A/17-03-2014
Troița cu simbolistică legionară în București.
502. Question no.3580A/17-03-2014
Aplicarea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi în privința programelor multianuale prioritare de mediu.
503. Question no.3581A/18-03-2014
Premierul știe că numărul reclamațiilor depuse la OPC este în creștere?
504. Question no.3582A/18-03-2014
Strategia MMFPSPV în ceea ce privește formarea vocațională a persoanelor cu dizabilități.
505. Question no.3583A/18-03-2014
Posibilitatea cumului pensiei de urmaș cu alte venituri.
506. Question no.3584A/18-03-2014
Rezultatele la simulările naționale ale examenului de Bacalaureat.
507. Question no.3585A/18-03-2014
Urgentarea aprobării bugetului CEH.
508. Question no.3586A/18-03-2014
Asigurarea condițiilor de siguranța circulației pe rețeaua de drumuri naționale din jud.Brăila.
509. Question no.3587A/18-03-2014
Alocarea urgentă a resurselor financiare necesare pentru tratamentul persoanelor infectate cu HIV și bolnave de SIDA.
510. Question no.3588A/18-03-2014
Programul național de depistare a tuturor formelor de cancer.
511. Question no.3589A/18-03-2014
Căminul cultural din com.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava.
512. Question no.3590A/19-03-2014
Organizarea alegerilor în com.Apața, jud.Brașov.
513. Question no.3591A/19-03-2014
Noul Cod Silvic.
514. Question no.3592A/19-03-2014
Soluții programatice pentru reîntregirea familiilor în care părinții lucrează în străinătate.
515. Question no.3593A/19-03-2014
Referendumul din Crimeea.
516. Question no.3594A/19-03-2014
Planul Național de Combatere a Tăierilor Ilegale.
517. Question no.3595A/19-03-2014
Strategia fiscală de reducere a TVA.ului pentru producătorii de produse agricole.
518. Question no.3596A/19-03-2014
Reluarea lucrărilor de renovare a unui monument istoric argeșean.
519. Question no.3597A/19-03-2014
Elaborare metodologie concurs ocupare posturi conducere în învățământul preuniversitar.
520. Question no.3598A/19-03-2014
Stadiu dosare penale falși revoluționari.
521. Question no.3599A/19-03-2014
Reglementarea achițiției deșeurilor metalice.
522. Question no.3600A/19-03-2014
Cazurile de hemofilie.
523. Question no.3601A/19-03-2014
Reconstrucția școlii Generale nr.2, din satul Brăila, com.Helegiu, jud.Bacău.
524. Question no.3602A/19-03-2014
Impactul social al OUG 88/2013.
525. Question no.3603A/19-03-2014
Finanțarea prin PDL a programului de asfaltare și modernizare străzi în mun.Urziceni.
526. Question no.3604A/19-03-2014
Bugetul local al com.Săndulești.
527. Question no.3605A/19-03-2014
Sectorul IMM-urilor din România.
528. Question no.3606A/19-03-2014
Situația colectării bateriilor uzate.
529. Question no.3607A/19-03-2014
Lucrările de regenerare a pădurilor.
530. Question no.3608A/19-03-2014
Armonizarea Strategiei de Securitate Națională a României.
531. Question no.3609A/19-03-2014
Cetățenia română.
532. Question no.3610A/19-03-2014
Dezvoltarea satului românesc.
533. Question no.3611A/19-03-2014
Decese și căsătorii înregistrate în străinătate.
534. Question no.3612A/19-03-2014
Politicii Agricole Comune.
535. Question no.3613A/19-03-2014
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020.
536. Question no.3614A/19-03-2014
Situația proceselor verbale de constatare a contravenției.
537. Question no.3615A/19-03-2014
Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
538. Question no.3616A/19-03-2014
Calitatea politicilor culturale și promovarea culturii naționale.
539. Question no.3617A/19-03-2014
Calitatea învățământului românesc.
540. Question no.3618A/19-03-2014
Programe sanitare.
541. Question no.3619A/19-03-2014
Situația locuințelor ANL.
542. Question no.3620A/19-03-2014
Venit minim garantat.
543. Question no.3621A/19-03-2014
Situația șomerilor.
544. Question no.3622A/19-03-2014
Proiectul CESAR.
545. Question no.3623A/19-03-2014
Strategia Națională și Planul de acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020.
546. Question no.3624A/19-03-2014
Programul Operațional de Pescuit 2007-2013.
547. Question no.3625A/19-03-2014
Turismul românesc.
548. Question no.3626A/19-03-2014
Adoptarea de către producătorii români a inscripționării cu marca CEFF.
549. Question no.3627A/19-03-2014
Sistemul național antigrindină.
550. Question no.3628A/19-03-2014
Diversificarea Programului "Școala Altfel".
551. Question no.3629A/19-03-2014
Situația acoperirii posturilor din Poliție la nivel rural.
552. Question no.3630A/19-03-2014
Pomicultura în România.
553. Question no.3631A/19-03-2014
Subvenții pentru creșterea prepelițelor.
554. Question no.3632A/19-03-2014
De ce sunt discriminate persoanele fizice autorizate care desfășoară activități de producție agricolă?
555. Question no.3633A/19-03-2014
Adopțiile în România.
556. Question no.3634A/19-03-2014
Drumurile de pe raza com.Horea.
557. Question no.3635A/19-03-2014
Participația statului român la Electrica Muntenia Sud.
558. Question no.3636A/19-03-2014
Educația economico-financiară, la fel de importantă ca oricare formă de educație.
559. Question no.3637A/19-03-2014
Ajutor și anchetă la Maternitatea din Rădăuți.
560. Question no.3638A/19-03-2014
Fondurile europene - anchetă și absorbție.
561. Question no.3639A/19-03-2014
2 măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri românesc.
562. Question no.3640A/19-03-2014
Necesitatea ca turismul gastronomic românesc să devină brand.
563. Question no.3641A/19-03-2014
Derularea și finanțarea programului Casa Verde.
564. Question no.3642A/19-03-2014
Modificarea limitei Parcului Natural Buila Vânturarița.
565. Question no.3643A/19-03-2014
Stoparea pescuitului ilegal pe râul Olt.
566. Question no.3644A/19-03-2014
Funcționarea Oltchim se poate relua la capacitate doar în sistem integrat cu rafinăria Arpechim Pitești.
567. Question no.3645A/19-03-2014
Impozitul pe venitul agricol.
568. Question no.3646A/19-03-2014
Prețul energiei electrice se dublează în drumul de la producător până la casele românilor din cauza taxelor.
569. Question no.3647A/19-03-2014
Deblocarea de fonduri pentru tratamentul bolnavilor de HIV în spitalele de urgență din Vaslui și Bârlad.
570. Question no.3648A/19-03-2014
Măsuri pentru sprijinirea tinerilor în găsirea unui loc de muncă.
571. Question no.3649A/19-03-2014
Stadiul desfășurării acțiunilor de ecologizare și stabilizare a zonei fostei Exploatări miniere din Munții Călimani - Parcul Național Călimani.
572. Question no.3650A/19-03-2014
Revenirea spitalelor CFR în subordinea Ministerului Transporturilor.
573. Question no.3651A/19-03-2014
Alocarea de fonduri pentru continuarea programului național de fertilizare in vitro și embriotransfer.
574. Question no.3652A/19-03-2014
Posibilitatea utilizării tichetelor Rabla din anii anteriori în noul program.
575. Question no.3653A/19-03-2014
Realizarea Strategiei de Reindustrializare a României.
576. Question no.3654A/19-03-2014
Asociațiile de proprietari.
577. Question no.3655A/19-03-2014
Suplimentarea bugetelor alocate medicamentelor necesare printr-o eventuală rectificare bugetară pentru asigurarea tratamentului celor bolnavi de HIV-SIDA.
578. Question no.3656A/19-03-2014
Nemulțumirea românilor din străinătate cu privire la legea care ar urma să restricționeze dreptul acestora la vot.
579. Question no.3657A/19-03-2014
Măsuri pentru protejarea copiilor abuzați din jud.Vaslui.
580. Question no.3658A/19-03-2014
Închiderea unor școli cu tradiție în jud.Vaslui.
581. Question no.3659A/19-03-2014
Măsuri pentru accelerarea accesării fondurilor europene destinate IMM-urilor.
582. Question no.3660A/19-03-2014
Măsuri pentru dezvoltarea programelor destinate protecției vistimelor violenței domestice.
583. Question no.3661A/19-03-2014
Dezbaterea publică pe noul Program Național de Dezvoltare Rurală.
584. Question no.3662A/20-02-2014
Capacitățile energetice de producere a E-SRE.
585. Question no.3663A/20-03-2014
Greutățile agenților economici de a obține rambursarea TVA de la stat.
586. Question no.3664A/20-03-2014
Recuperarea patrimoniului național.
587. Question no.3665A/20-03-2014
Efecte ale punerii în aplicare a legii 380/2013.
588. Question no.3666A/24-03-2014
Strategia Ministerului Educației Naționale pentru îmbunătățirea situației învățământului.
589. Question no.3667A/24-03-2014
Cadre didactice.
590. Question no.3668A/24-03-2014
Pensia de urmaș.
591. Question no.3669A/24-03-2014
Dificultățile Hidroelectrica pe bursa OPCOM.
592. Question no.3670A/24-03-2014
Investițiile convenite în Memorandumul de înțelegere cu Rompetrol Group.
593. Question no.3671A/24-03-2014
Securitatea alimentară - produsele din carne.
594. Question no.3672A/24-03-2014
Valorificarea bunurilor confiscate de ANAF.
595. Question no.3673A/24-03-2014
Execuția bugetară - Anexa 3/15 - Capitolul 5001, alineatele 35,36,37 pentru anul 2013 și ianuarie - martie 2014.
596. Question no.3674A/24-03-2014
Câți ani mai pot fi garantate pensiile românilor?
597. Question no.3675A/24-03-2014
De ce nu avem o strategie națională de construire a creșelor?
598. Question no.3676A/24-03-2014
Stadiul implementării proiectelor culturale de păstrare și afirmare a identității naționale a comunităților istorice din vecinătatea României.
599. Question no.3677A/24-03-2014
Investițiile directe în străinătate ale firmelor românești.
600. Question no.3678A/24-03-2014
Elaborarea strategiei energetice naționale.
601. Question no.3679A/24-03-2014
Deficitul de transpunere a directivelor europene în legislația românească a crescut.
602. Question no.3680A/25-03-2014
Scumpirea medicamentelor.
603. Question no.3681A/25-03-2014
Abandonul universitar al studenților din anii terminali.
604. Question no.3682A/25-03-2014
Simulările la Evaluarea Națională reflectă nivelul real de pregătire al elevilor.
605. Question no.3683A/25-03-2014
Problematica șomajului.
606. Question no.3684A/25-03-2014
Responsabilitatea angajaților ANPC.
607. Question no.3685A/25-03-2014
Urgentarea procedurilor pentru soluționarea cererilor privind acordarea ordinului de protecție.
608. Question no.3686A/25-03-2014
Efectuarea unor controale ale achizițiilor făcute de spitale.
609. Question no.3687A/25-03-2014
Construcția de noi grădinițe în jud.Ialomița.
610. Question no.3688A/25-03-2014
Acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și UE.
611. Question no.3689A/25-03-2014
Românii din Transnistria.
612. Question no.3690A/25-03-2014
Violența în secțiile de poliție.
613. Question no.3691A/25-03-2014
Pensionările fictive pe caz de boală.
614. Question no.3692A/25-03-2014
Turul ciclist al României 2014.
615. Question no.3693A/25-03-2014
Amenajarea terenului de fotbal din com.Carașova.
616. Question no.3694A/25-03-2014
Lucrările la tronsonul de metrou Drumul Taberei-Universitate.
617. Question no.3695A/25-03-2014
Organizațiile non-guvernamentale care au ca obiect de activitate acordarea de asistență copiilor abandonați.
618. Question no.3696A/25-03-2014
Funcționarea portalului eRomânia.
619. Question no.3697A/25-03-2014
Măsuri de sprijinire a tinerilor cu performanțe academice înalte.
620. Question no.3698A/25-03-2014
Dreptul la educație al cetățenilor români în Ucraina.
621. Question no.3699A/26-03-2014
Situația controalelor privind casarea vehiculelor scoase din uz.
622. Question no.3700A/26-03-2014
Noutățile din Programul Rabla 2014.
623. Question no.3701A/26-03-2014
Beneficiile reducerii CAS pentru sectorul IMM-urilor.
624. Question no.3702A/26-03-2014
Sprijinul acordat populației din zona rurală pentru canalizare.
625. Question no.3703A/26-03-2014
Lipsa manualelor școlare în Neamț.
626. Question no.3704A/26-03-2014
Strategia ministerului pentru a crește calitatea pregătirii elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat.
627. Question no.3705A/26-03-2014
Situația bibliotecilor din jud.Neamț.
628. Question no.3706A/26-03-2014
Delincvența juvenilă.
629. Question no.3707A/26-03-2014
Dosare cu făptași minori.
630. Question no.3708A/26-03-2014
Delincvența juvenilă (II).
631. Question no.3709A/26-03-2014
Organizarea defectuoasă și participarea dezastruoasă la Târgu Internațional de Turism de la Berlin.
632. Question no.3710A/26-03-2014
Obținerea acordului de mediu pentru construirea fabricii de procesare a formaldehidei din mun.Reghin, jud.Mureș.
633. Question no.3711A/26-03-2014
Stadiu dosar 9359/62/2010.
634. Question no.3712A/26-03-2014
Stadiul elaborării Masterplanului pentru transport.
635. Question no.3713A/26-03-2014
Pensiile speciale.
636. Question no.3714A/26-03-2014
Situația copiilor cu părinți plecați în străinătate.
637. Question no.3715A/26-03-2014
Securitatea sistemelor informatice din instituțiile publice.
638. Question no.3716A/26-03-2014
Relația cu piața muncii și asigurarea unei cariere.
639. Question no.3717A/26-03-2014
Clarificări referitoare la alocația europeană.
640. Question no.3718A/26-03-2014
Strategia Guvernului cu privire la construcția de autostrăzi.
641. Question no.3719A/26-03-2014
Proiecte de investiții.
642. Question no.3720A/26-03-2014
Mortalitatea infantilă.
643. Question no.3721A/26-03-2014
Care este stadiul Planului Național de Resurse Umane în sistemul Serviciilor de Sănătate Publică ?
644. Question no.3722A/26-03-2014
Asistența medicală școlară.
645. Question no.3723A/26-03-2014
Tratamente HIV/SIDA.
646. Question no.3724A/26-03-2014
Care sunt criteriile de repartizare a resurselor financiare către spitale.
647. Question no.3725A/26-03-2014
Investiții în sectorul feroviar.
648. Question no.3726A/26-03-2014
Căile navigabile interne pe Dunăre.
649. Question no.3727A/26-03-2014
Pprogramul Național pentru Construirea de Sedii pentru Așezăminte Culturale.
650. Question no.3728A/26-03-2014
Operaționalizarea activității polițiștilor din mediul rural.
651. Question no.3729A/26-03-2014
Reconstrucția a 50,38ha situate în raza comunei Jorăști, jud.Galați.
652. Question no.3730A/26-03-2014
Creșterea incluziunii romilor.
653. Question no.3731A/26-03-2014
Obiective propuse a fi finanțate prin bugetul 2014.
654. Question no.3732A/26-03-2014
Prevenirea poluării.
655. Question no.3733A/26-03-2014
Sprijinirea micilor fermieri.
656. Question no.3734A/26-03-2014
Investiții în Casele de Cultură Studențești.
657. Question no.3735A/26-03-2014
Care sunt prioritățile ministerului.
658. Question no.3736A/26-03-2014
Creșterea accizei la băuturile alcoolice, țigarete.
659. Question no.3737A/26-03-2014
Numărul mare de decese înregistrate în unitățile penitenciare din România.
660. Question no.3738A/26-03-2014
Creșterea cuantumului zilnic de hrană acordat asistaților sociali.
661. Question no.3739A/26-03-2014
Sprijin pentru bolnavii de hemofilie.
662. Question no.3740A/26-03-2014
Predictibilitatea fiscală.
663. Question no.3741A/26-03-2014
Pe când revenirea turismului românesc?
664. Question no.3742A/26-03-2014
Compania CupruMin.
665. Question no.3743A/26-03-2014
Petiția doamnei Prodea Tatiana și Axinte Evgheni.
666. Question no.3744A/26-03-2014
Organizația Aqua Zebil.
667. Question no.3745A/26-03-2014
Permise de călătorie.
668. Question no.3746A/26-03-2014
Decontarea biletelor de transport.
669. Question no.3747A/26-03-2014
Societăți comerciale.
670. Question no.3748A/26-03-2014
Drepturile copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate.
671. Question no.3749A/26-03-2014
Măsuri concrete din partea ministerului pentru menținerea universităților românești în clasamentele internaționale.
672. Question no.3750A/26-03-2014
Scopul în care MEN folosește sumele virate de către universităților publice care școlarizează studenți străini.
673. Question no.3751A/26-03-2014
Strategia privind limitarea întreruperilor de sarcină.
674. Question no.3752A/26-03-2014
Posibilitatea înființării unor microabatoare în zonele rurale.
675. Question no.3753A/26-03-2014
Priorități investiționale în domeniul secirizării frontierelor, prin asistență financiară europeană.
676. Question no.3754A/26-03-2014
Modernizarea drumurilor sătești în com.Ungheni, jud.Iași.
677. Question no.3755A/26-03-2014
Educație pentru sănătate.
678. Question no.3756A/26-03-2014
Rezilierea contractului pentru finalizarea autostrăzii Sibiu-Orăștie.
679. Question no.3757A/26-03-2014
Probleme legate de adoptarea în formă actuală a proiectului de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege.
680. Question no.3758A/26-03-2014
Pensia de urmaș.
681. Question no.3759A/27-03-2014
Bolnavii de hepatită și hemofilie.
682. Question no.3760A/27-03-2014
Comisia mixtă pentru sprijinirea conservării patrimoniului sacru iudaic.
683. Question no.3761A/27-03-2014
Elaborarea legii privind pensiile ocupaționale.
684. Question no.3762A/31-03-2014
Investiția în corpul hotelier de la Institutul Regional de Oncologie Iași.
685. Question no.3763A/31-03-2014
Construcția Spitalului Regional Iași.
686. Question no.3764A/31-03-2014
Procentul din PIB pentru sănătate.
687. Question no.3765A/31-03-2014
Coplata.
688. Question no.3766A/31-03-2014
Deblocarea posturilor.
689. Question no.3767A/31-03-2014
Medicamente compensate.
690. Question no.3768A/31-03-2014
Spitale regionale.
691. Question no.3769A/31-03-2014
Diminuarea exodului personalului medical.
692. Question no.3770A/31-03-2014
Specialitățile deficitare în zone defavorizate.
693. Question no.3771A/31-03-2014
Taxa clawback.
694. Question no.3772A/31-03-2014
Directiva europeană privind termenul de plată către farmacii.
695. Question no.3773A/31-03-2014
Noua lege a sănătății.
696. Question no.3774A/31-03-2014
Stimularea natalității.
697. Question no.3775A/31-03-2014
Institutul Cantacuzino.
698. Question no.3776A/31-03-2014
Reînființarea spitalelor desființate.
699. Question no.3777A/31-03-2014
Fluimucil fiole.
700. Question no.3778A/31-03-2014
Aplicarea prevederilor Codului Fiscal cu privire la impozitul pe clădiri la nivelul autorităților publice locale.
701. Question no.3779A/31-03-2014
Situația Master Planului rețelei de transport din România.
702. Question no.3780A/01-04-2014
Care este strategia ministerului pe termen mediu și lung, care sunt mecanismele pe care le veți folosi pentru a reduce rata șomajului în rândul tinerilor.
703. Question no.3781A/01-04-2014
Întârzierile în decontarea transportului pentru elevi în jud.Brăila.
704. Question no.3782A/01-04-2014
Soarta Judecătoriei Însurăței.
705. Question no.3783A/01-04-2014
Debitele partenerilor contractuali înregistrate la plata redevenței/arendei.
706. Question no.3784A/01-04-2014
Erori ale guvernării actuale vizibile în execuția bugetară în primele două luni din anul 2014.
707. Question no.3785A/01-04-2014
Investițiile insuficiente în cercetare-dezvoltare.
708. Question no.3786A/01-04-2014
Cine salvează Filarmonica din Iași?
709. Question no.3787A/01-04-2014
Respectarea prevederilor Legii 393/2004.
710. Question no.3788A/01-04-2014
Stadiul procesului de distribuire a cardurilor de sănătate.
711. Question no.3789A/01-04-2014
Ce soluție propuneți în urma faptului că nu s-a primit nicio ofertă angajantă pentru Oltchim SPV.
712. Question no.3790A/01-04-2014
Exporturile de bovine în China.
713. Question no.3791A/01-04-2014
Unde îi angajăm pe românii întorși în țară?
714. Question no.3792A/01-04-2014
Ce facem cu șomerii în vârstă de peste 40 de ani?
715. Question no.3793A/01-04-2014
Metoda folosită de spitalul județean de urgență de a stopa furturile.
716. Question no.3794A/01-04-2014
Modificarea mecanismului de plată.
717. Question no.3795A/01-04-2014
Program de creditare pentru susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
718. Question no.3796A/01-04-2014
Deficitul acut de personal la Serviciul de ambulanță.
719. Question no.3797A/01-04-2014
Impact reorganizare - desființare 30 judecătorii.
720. Question no.3798A/01-04-2014
Efectele accizei suplimentare la carburanți asupra încasărilor bugetare pentru anul 2014.
721. Question no.3799A/01-04-2014
Clarificări referitoare la stadiul execuției lucrărilor de modernizare la DN 76 Oradea-Vașcău.
722. Question no.3800A/01-04-2014
Finalizarea unităților de învățământ începute în baza HG din perioada2007-2008 și care, în momentul de față sunt neeligibile pentru a putea depune cereri de finanțare în cadrul POR 2007-2013, Axa3,DMI 3.4.
723. Question no.3801A/01-04-2014
Situația privind încasările din rovinietă și distribuția sumelor colectate.
724. Question no.3802A/01-04-2014
Strategia Guvernului cu privire la construcția de autostrăzi.
725. Question no.3803A/01-04-2014
Repartizarea microbuzelor școlare.
726. Question no.3804A/01-04-2014
Alocația de stat pentru copii.
727. Question no.3805A/01-04-2014
Precizări referitoare la informațiile furnizate de Ministerul Economiei referitor la structura importurilor și exporturilor României, în vederea elaborării de proiecte de acte normative.
728. Question no.3806A/01-04-2014
Solicitarea punctului de vedere al ministerului cu privire la existența resurselor pentru susținerea de către stat a unor politici economice de stimulare a exporturilor de produse românești și reducere a importurilor.
729. Question no.3807A/01-04-2014
Petiția doamnei Grohoitean Brândușa din com.Vata de Jos, jud.Hunedoara.
730. Question no.3808A/01-04-2014
Probleme privind proceduri de externalizare a unor activități la nivelul companiilor Romtelecom și Cosmote.
731. Question no.3809A/01-04-2014
Portul Maritim Constanța.
732. Question no.3810A/01-04-2014
Strategia ministerului în vederea informatizării și digitalizării serviciilor din instituțiile publice.
733. Question no.3811A/01-04-2014
Târg de Turism Românesc în Qatar.
734. Question no.3812A/01-04-2014
Centrele locale Crevedia și Brăila ale Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi".
735. Question no.3813A/02-04-2014
Campaniile de informare națională ale MAE privind Regulamentul CEE 1408/1971 al Consiliului Europei.
736. Question no.3814A/02-04-2014
Proiectele României pentru anul Intercultural 2014.
737. Question no.3815A/02-04-2014
Asigurarea finanțării pentru modernizarea spitalelor.
738. Question no.3816A/02-04-2014
Analiză inițiativă legislativă a Asociației Pensionarilor "226".
739. Question no.3817A/02-04-2014
Analiză inițiativă legislativă din partea d-lui Calistru Vasile din mun.Hunedoara.
740. Question no.3818A/02-04-2014
Analiză petiție d-na Dana Bordianu.
741. Question no.3819A/02-04-2014
Memoriul doamnei Aurelia Dihelu.
742. Question no.3820A/02-04-2014
Includerea în nomenclatorul de meserii a specialiștilor feng shui.
743. Question no.3821A/02-04-2014
Suspendarea României de la tranzacționarea certificatelor de emisii de carbon.
744. Question no.3822A/02-04-2014
Situația rampelor de depozitare a deșeurilor care funcționează fără autorizație.
745. Question no.3823A/02-04-2014
Programul "laptele și cornul" pentru copiii din grădinițe și clasele primare.
746. Question no.3824A/02-04-2014
Situația Întreprinderilor Mici și Mijlocii din jud.Neamț.
747. Question no.3825A/02-04-2014
Program regenerare păduri publice în jud.Argeș.
748. Question no.3826A/02-04-2014
Rezultate strategie antiviolență în școlile argeșene.
749. Question no.3827A/02-04-2014
Memoriul domnului Ilie Neacșu.
750. Question no.3828A/02-04-2014
Eliberarea actelor aferente pierderii crotaliilor.
751. Question no.3829A/02-04-2014
Nereguli la cabinetele medicale.
752. Question no.3830A/02-04-2014
Competiții sportive.
753. Question no.3831A/02-04-2014
Analiza posibilității de modificare a proiectului centurii ocolitoare a mun.Tg.Jiu.
754. Question no.3832A/02-04-2014
Abuzurile agenților de poliție față de cetățeni.
755. Question no.3833A/02-04-2014
Fructele nobile și soarta lor în România.
756. Question no.3834A/02-04-2014
Drumuri și autostrăzi pe raza județului Alba.
757. Question no.3835A/02-04-2014
Contribuabilul român, convins prin campanii media sau prin servicii de calitate și respect?
758. Question no.3836A/02-04-2014
Bani și pentru spitalele și pacienții jud.Suceava.
759. Question no.3837A/02-04-2014
Pe muchie de cuțit: Carnea românească pe piețele străine, între recuperările pierderilor și profit.
760. Question no.3838A/02-04-2014
Proiect pentru eradicarea muncii la negru și a evaziunii fiscale.
761. Question no.3839A/02-04-2014
Intervențiile pentru sectorul IT&C românesc.
762. Question no.3840A/02-04-2014
Litoralul devine o amintire?
763. Question no.3841A/02-04-2014
Perdele forestiere.
764. Question no.3842A/02-04-2014
Achiziții publice.
765. Question no.3843A/02-04-2014
Situația șomerilor.
766. Question no.3844A/02-04-2014
Burse de studiu.
767. Question no.3845A/02-04-2014
Industria națională de securitate.
768. Question no.3846A/02-04-2014
Delicvența juvenilă.
769. Question no.3847A/02-04-2014
Introducerea camerelor de supraveghere video în școli.
770. Question no.3848A/02-04-2014
Infrastructura IT.
771. Question no.3849A/02-04-2014
Susținerea cercetătorilor români.
772. Question no.3850A/02-04-2014
Creșterea calității aerului.
773. Question no.3851A/02-04-2014
Egalitatea de șanse.
774. Question no.3852A/02-04-2014
Dezvoltarea turismului.
775. Question no.3853A/02-04-2014
Casarea vehiculelor.
776. Question no.3854A/02-04-2014
Achiziționarea manualelor școlare.
777. Question no.3855A/02-04-2014
Eliberarea titlului de proprietate.
778. Question no.3856A/02-04-2014
Certificate revoluționar.
779. Question no.3857A/02-04-2014
Inculpați minori.
780. Question no.3858A/02-04-2014
Situația orfelinatelor.
781. Question no.3859A/02-04-2014
Strategia de reindustrializare a României.
782. Question no.3860A/02-04-2014
Cuantumul real al comerțului electronic.
783. Question no.3861A/02-04-2014
Susținerea și sprijinirea tinerilor artiști.
784. Question no.3862A/02-04-2014
Salariile profesorilor.
785. Question no.3863A/02-04-2014
De ce nu se respectă legea 263/2010?
786. Question no.3864A/02-04-2014
Distribuirea în trenurile Intercity a publicației Ștefan cel Mare.
787. Question no.3865A/03-04-2014
Tren de mare viteză pe ruta Constanța-București.
788. Question no.3866A/03-04-2014
Numărul transplanturilor de organe efectuat în ultimii 3 ani.
789. Question no.3867A/03-04-2014
Dezvoltare și modernizare a sistemului de sănătate.
790. Question no.3868A/03-04-2014
Referitor la societății comerciale.
791. Question no.3869A/03-04-2014
Reducerea CAS cu 5 procente.
792. Question no.3870A/07-04-2014
Dotări la caminul din Ungureni.
793. Question no.3871A/07-04-2014
Amânarea intrării în vigoare a listei de medicamente compensate.
794. Question no.3872A/07-04-2014
Stadiul proiectului "Varianta de ocolire a orașului Pucioasa".
795. Question no.3873A/07-04-2014
Stadiul proiectului "Varianta de ocolire a orașului Titu".
796. Question no.3874A/07-04-2014
Stadiul proiectului "Varianta de ocolire a orașului Găești".
797. Question no.3875A/07-04-2014
Măsuri pentru transparentizarea informațiilor financiare din cadrul CNADNR.
798. Question no.3876A/07-04-2014
Dimensiunea evaziunii fiscale în România în anul 2013.
799. Question no.3877A/07-04-2014
Creșterea îngrijorătoare a ratei creditelor neperformante.
800. Question no.3878A/07-04-2014
Situația reorganizării ANAF.
801. Question no.3879A/07-04-2014
Situația plăților către păgubiții FNI.
802. Question no.3880A/08-04-2014
Finanțarea învățământului superior - criteriu cercetarea.
803. Question no.3881A/08-04-2014
Disponibilizările de la Termica Suceava.
804. Question no.3882A/08-04-2014
Cine mai ocrotește copilăria?
805. Question no.3883A/08-04-2014
Problema licențelor educaționale Microsoft.
806. Question no.3884A/08-04-2014
Situația spitalelor închise la 1 aprilie 2011.
807. Question no.3885A/08-04-2014
Reașezarea raportului de cheltuieli 20% - 80% în cadrul bugetului MApN.
808. Question no.3886A/08-04-2014
Actualizarea cuantumului indemnizațiilor persoanelor cu handicap.
809. Question no.3887A/08-04-2014
Cota redusă de TVA la produsele de panificație.
810. Question no.3888A/09-04-2014
Măsuri pentru a reduce instabilitatea cadrului legislativ fiscal.
811. Question no.3889A/09-04-2014
Măsuri reabilitare drumuri naționale în Argeș.
812. Question no.3890A/09-04-2014
Valorificare invenții autohtone.
813. Question no.3891A/09-04-2014
Eliberarea titlurilor de proprietate.
814. Question no.3892A/09-04-2014
Bugetul de stat.
815. Question no.3893A/09-04-2014
Stadiul aplicării Legii 380/2013.
816. Question no.3894A/09-04-2014
Impactul bugetar al aplicării impozitului forfetar în sectoarele: întreținerii și reparării autovehiculelor, turistic, restaurante și alimentație publică.
817. Question no.3895A/09-04-2014
Pregătirile pentru irigații în anul 2014.
818. Question no.3896A/09-04-2014
Bugetul de stat pentru război.
819. Question no.3897A/09-04-2014
Posibilitatea sprijinirii nevăzătorilor cu probleme sociale.
820. Question no.3898A/09-04-2014
Memoriul doamnei Cornelia Șelariu din Cristian-Brașov.
821. Question no.3899A/09-04-2014
Problema perdelelor forestiere de protecție.
822. Question no.3900A/09-04-2014
Sudul României se transformă în nisip.
823. Question no.3901A/09-04-2014
Indexarea drepturilor persoanelor cu handicap grav din naștere.
824. Question no.3902A/09-04-2014
Petiția doamnei Steliana Groza din Giurgiu.
825. Question no.3903A/09-04-2014
Acțiunile preventive ale Ministerului Sănătății privind bolile infecțioase.
826. Question no.3904A/09-04-2014
Stadiul lucrărilor la Autostrada Sudului.
827. Question no.3905A/09-04-2014
Dotarea subunităților MAI din Maramureș cu autovehicule performante de teren.
828. Question no.3906A/09-04-2014
Penalizarea cu 45% a persoanelor care se pensionează anticipat.
829. Question no.3907A/09-04-2014
Neconcordanța prevederilor legale și a normei de aplicare a restrângerii de activitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar.
830. Question no.3908A/09-04-2014
Sistemul Bologna.
831. Question no.3909A/09-04-2014
Liberalizarea prețului la gaze naturale.
832. Question no.3910A/09-04-2014
Sistemul de sănătate.
833. Question no.3911A/09-04-2014
Returnare fonduri.
834. Question no.3912A/09-04-2014
Integrare a populației de etnie rromă.
835. Question no.3913A/09-04-2014
La ce cote a ajuns abandonul școlar în anul 2013.
836. Question no.3914A/09-04-2014
Stadiul proiectelor canalelor Siret-Bărăgan și București-Oltenița.
837. Question no.3915A/09-04-2014
Programul de irigații pentru 2014.
838. Question no.3916A/09-04-2014
Îmbunătățirea bazei materiale din învățământ.
839. Question no.3917A/09-04-2014
Obligațiile și oportunitățile intrării Românieri în Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA).
840. Question no.3918A/09-04-2014
Pensiile cadrelor militare, cumulul pensie salariu, pensiile de serviciu ale militarilor.
841. Question no.3919A/09-04-2014
Finanțarea lucrărilor pe Pârâul Soloneț.
842. Question no.3920A/09-04-2014
Situația reciclării deșeurilor municipale.
843. Question no.3921A/09-04-2014
Rezultatele programelor dedicate integrării romilor.
844. Question no.3922A/09-04-2014
Regimul fetușilor umani avortați în sistemul sanitar.
845. Question no.3923A/09-04-2014
Problematica sinuciderii.
846. Question no.3924A/09-04-2014
Situația copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate.
847. Question no.3925A/09-04-2014
Numărul șomerilor angajați.
848. Question no.3926A/09-04-2014
Strategia de sănătate.
849. Question no.3927A/09-04-2014
Reorganizarea sistemului.
850. Question no.3928A/09-04-2014
Implementarea Strategiei Europe 2020.
851. Question no.3929A/09-04-2014
Cardurile de sănătate.
852. Question no.3930A/09-04-2014
Patrimoniul național.
853. Question no.3931A/09-04-2014
Deschiderea sezonului pe litoralul românesc.
854. Question no.3932A/09-04-2014
Pensiile speciale.
855. Question no.3933A/09-04-2014
Încasările din TVA.
856. Question no.3934A/09-04-2014
Colectarea deșeurilor.
857. Question no.3935A/09-04-2014
Accesul copiilor din mediul rural la sistemul sanitar.
858. Question no.3936A/09-04-2014
Victimele traficului de persoane.
859. Question no.3937A/09-04-2014
Parcurile auto.
860. Question no.3938A/09-04-2014
Consumul de alcool.
861. Question no.3939A/09-04-2014
Favorizarea îmbătrânirii active.
862. Question no.3940A/09-04-2014
Programul Orizont 2020.
863. Question no.3941A/09-04-2014
Monitorizarea pestei porcine clasice.
864. Question no.3942A/09-04-2014
Demararea lucrărilor propriu-zise privind tronsonul de autostradă Pitești-Sibiu.
865. Question no.3943A/09-04-2014
Posibilitatea reintroducerii curselor operate de Tarom pe aeroportul internațional Sibiu.
866. Question no.3944A/09-04-2014
Situația domeniului schiabil de la Vidra-Obârșia Lotrului din jud.Vâlcea.
867. Question no.3945A/09-04-2014
Infrastructura feroviară neinteroperabilă.
868. Question no.3946A/09-04-2014
Creșterea veniturilor bugetare, printr-o colectare mai eficientă.
869. Question no.3947A/09-04-2014
Impactul trecerii AMPOSDRU la Ministerul Fondurilor Europene.
870. Question no.3948A/09-04-2014
Indexarea bugetului personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap.
871. Question no.3949A/14-04-2014
Situația unui imobil.
872. Question no.3950A/14-04-2014
Stadiul de soluționare a unei cereri.
873. Question no.3951A/14-04-2014
Masterplanul pentru transport.
874. Question no.3952A/14-04-2014
Adoptarea noului Cod Silvic.
875. Question no.3953A/14-04-2014
Care sunt mecanismele de finanțare pentru extinderea sistemului educațional obligatoriu, prin includerea copiilor de 2-5 ani în pregătirea preșcolară.
876. Question no.3954A/14-04-2014
Egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați - măsuri de combatere a efectelor negative.
877. Question no.3955A/14-04-2014
Valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
878. Question no.3956A/15-04-2014
Modul de aplicare a ordinului 1520/2013.
879. Question no.3957A/15-04-2014
Rambursarea TVA.
880. Question no.3958A/15-04-2014
Elaborarea de politici și măsuri pentru stimularea turismului românesc.
881. Question no.3959A/15-04-2014
Alocări financiare pentru finalizarea proiectului "Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng".
882. Question no.3960A/15-04-2014
Strategia guvernului cu privire la gazele de șist.
883. Question no.3961A/15-04-2014
HG 250/2014.
884. Question no.3962A/15-04-2014
Prezentarea raporturilor cost-beneficiu care vor sta la baza finanțării autostrăzilor București - Alexandria și pitești - Râmnicu Vâlcea - Sibiu, precum și a calendarului de finanțare a acestora.
885. Question no.3963A/15-04-2014
Reforma învățământului și personalul de îngrijire.
886. Question no.3964A/15-04-2014
Măsuri pentru îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene în viitorul exercițiu bugetar european 2014-2020.
887. Question no.3965A/15-04-2014
Clarificări privind promovarea unui proiect de lege referitor la autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc.
888. Question no.3966A/15-04-2014
Transferul Autorităților de Management către Ministerul Fondurilor Europene.
889. Question no.3967A/15-04-2014
Măsuri concrete pentru evitarea dezangajării de fonduri europene.
890. Question no.3968A/15-04-2014
Posibilitatea finanțării unităților de învățământ particulare și confesionale acreditate, din bugetul de stat.
891. Question no.3969A/15-04-2014
Cum putem mări numărul de medici anesteziști?
892. Question no.3970A/15-04-2014
Sisteme de dezvoltare a sectorului IMM-urilor.
893. Question no.3971A/15-04-2014
Revenire la întrebarea 3239A.
894. Question no.3972A/15-04-2014
Punctul de vedere al MEN cu privire la funcționarea școlilor speciale.
895. Question no.3973A/15-04-2014
Amenzile aplicate de Consiliul Concurenței.
896. Question no.3974A/15-04-2014
Disponibilizările celor 2500 de angajați de la CFR Marfă.
897. Question no.3975A/15-04-2014
Măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României în anul 2014.
898. Question no.3976A/15-04-2014
Protecția datelor pentru sistemele de operare Windows XP.
899. Question no.3977A/15-04-2014
Rezultatele implementării POS Mediu 2007-2013.
900. Question no.3978A/15-04-2014
Lista cu medicamentele compensate și gratuite.
901. Question no.3979A/15-04-2014
Programe de prevenire și combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi în societatea românească.
902. Question no.3980A/15-04-2014
Perioada de prohibiție pentru pescuit.
903. Question no.3981A/15-04-2014
Probleme întâmpinate în derularea activității de export.
904. Question no.3982A/15-04-2014
Gestionarea situației de intrare în insolvență a primăriilor.
905. Question no.3983A/15-04-2014
Blocarea investițiilor din zona Călinești Oaș de către Societatea Carpatină Ardeleană.
906. Question no.3984A/15-04-2014
Memoriul doamnei Țârlea Ana.
907. Question no.3985A/15-04-2014
Valoarea totală a veniturilor din pensii realizate prin punerea în aplicare a prevederilor art28 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2012, ce trebuia virată Ministerului Sănătății.
908. Question no.3986A/15-04-2014
Finanțarea obiectivului de investiții "Prima înființare a rețelei de apă în comuna Roșiori, jud.Ialomița".
909. Question no.3987A/15-04-2014
Returnarea parțială a accizei pentru carburanți.
910. Question no.3988A/15-04-2014
Date lămuritoare privind răspunsul la întrebarea adresată anterior către INS.
911. Question no.3989A/15-04-2014
Situația firmelor de plasare a forței de muncă în străinătate.
912. Question no.3990A/16-04-2014
Lipsa informațiilor necesare fermierilor privind producția organică.
913. Question no.3991A/16-04-2014
Înșelăciune prin metoda "Accidentul".
914. Question no.3992A/16-04-2014
Prejudiciile suferite de muzeele românești.
915. Question no.3993A/16-04-2014
Planul de dezvoltare al turismului pe litoralul românesc.
916. Question no.3994A/16-04-2014
Degradarea clădirii Oficiului Poștal nr.1 Satu Mare.
917. Question no.3995A/16-04-2014
Analiză petiție d-na Gabriela Suciu, din mun.Hunedoara, jud.Hunedoara.
918. Question no.3996A/16-04-2014
Analiză memoriu transmis de Prof.Ing.Anghelescu Adrian din mun.Hunedoara.
919. Question no.3997A/16-04-2014
Poluarea cu produse petroliere a pârâului Dâmbu din jud.Prahova.
920. Question no.3998A/16-04-2014
Reiterare întrebări despre controlul analizelor medicale efectuate în laboratoarele argeșene.
921. Question no.3999A/16-04-2014
Contrabanda cu țigări și combaterea ei.
922. Question no.4000A/16-04-2014
Stadiu aplicare program "Garanție pentru tineri" în educație.
923. Question no.4001A/16-04-2014
Stadiul aplicării măsurilor controlului la un operator argeșean de deșeuri periculoase.
924. Question no.4002A/16-04-2014
Blocarea actelor normative aprobate în ședințele de Guvern.
925. Question no.4003A/16-04-2014
Data aprobării normelor de aplicare a Legii 151/2010.
926. Question no.4004A/16-04-2014
Analiză memoriu - dl.Petru Pașca din com.Ocoliș, jud.Alba.
927. Question no.4005A/16-04-2014
Soluții programatice pentru reîntregirea familiilor în care părinții lucrează în străinătate.
928. Question no.4006A/16-04-2014
Prelungirea vieții active a celor care nu mai au loc de muncă, își doresc să muncească și nu îndeplinesc condiția vârstei de pensionare pentru limită de vârstă.
929. Question no.4007A/16-04-2014
Acordarea statutului de personal navigant militarilor români aflați în misiune permanentă la Comandamentul Forței NATO de Avertizare Timpurie - NAEW, Geilenkirchen, Germania.
930. Question no.4008A/16-04-2014
Acordarea statutului de personal navigant militarilor români aflați în misiune permanentă la Comandamentul Forței NATO de Avertizare Timpurie - NAEW, Geilenkirchen, Germania.
931. Question no.4009A/16-04-2014
Construcția unui nou punct vamal rutier la Bosia, jud.Iași.
932. Question no.4010A/16-04-2014
Reabilitatea DN 28 Iași-Huși.
933. Question no.4011A/16-04-2014
Analiză memoriu - dl.Iosif Brad din mun.Hunedoara.
934. Question no.4012A/16-04-2014
Recuperarea creanțelor Complexului Energetic Oltenia.
935. Question no.4013A/16-04-2014
Stadiul elaborării și adoptării Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 17/2014.
936. Question no.4014A/16-04-2014
Memoriul doamnei Laura Baciu din mun.Hunedoara.
937. Question no.4015A/16-04-2014
Necesitatea simplificării condițiilor de accesare a fondurilor europene în domeniul apiculturii, precum și a diminuării plafonului de eligibilitate a fermierilor apicoli din România.
938. Question no.4016A/16-04-2014
Creșterea accesului la educație a copiilor din mediul rural.
939. Question no.4017A/16-04-2014
Obezitatea în rândul tinerilor.
940. Question no.4018A/16-04-2014
Exodul medicilor.
941. Question no.4019A/16-04-2014
Educația nonformală.
942. Question no.4020A/16-04-2014
Măsuri în domeniul bolilor rare.
943. Question no.4021A/16-04-2014
Petiția domnului Mihail Dobre din Moinești-Bacău.
944. Question no.4022A/16-04-2014
Datoriile CNADR pentru lucrările neplătite.
945. Question no.4023A/16-04-2014
Măsuri pentru colactarea și reciclarea deșeurilor din plastic.
946. Question no.4024A/16-04-2014
Fără pete în imaginea României: clarificări asupra declarațiilor ministrului suedez pentru Afaceri Europene.
947. Question no.4025A/16-04-2014
Suceava, parte a rețelei central-europene.
948. Question no.4026A/16-04-2014
Eliberarea de datorii a unor localități din România.
949. Question no.4027A/16-04-2014
Asigurarea îngrijirii și integrității umane a copiilor și bătrânilor din centre prin instalarea camerelor de supraveghere.
950. Question no.4028A/16-04-2014
Un nou sistem social de îngrijire a vârstnicilor este inutil fără solidaritate și integrare între generații.
951. Question no.4029A/16-04-2014
Ajutoare europene sub formă de tichete de masă.
952. Question no.4030A/16-04-2014
Justiție atentă la caracteristicile și nevoile copilului.
953. Question no.4031A/16-04-2014
Manualele elevilor din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015.
954. Question no.4032A/16-04-2014
Strategia de distribuire a fondurilor europene din noul PNDR pentru fermele de familie din jud.Vaslui.
955. Question no.4033A/16-04-2014
Măsuri pentru atragerea de noi investitori în jud.Vaslui.
956. Question no.4034A/16-04-2014
Măsuri concrete pentru combaterea șomajului în jud.Vaslui.
957. Question no.4035A/16-04-2014
Măsuri de sprijinire a investitorilor vasluieni.
958. Question no.4036A/16-04-2014
Aplicarea măsurilor PNDR în jud.Vaslui.
959. Question no.4037A/16-04-2014
Măsuri pentru facilitarea accesului la fondurilor europene destinate autorităților publice locale.
960. Question no.4038A/16-04-2014
Măsuri pentru facilitarea accesului la fondurile europene destinate tinerilor întreprinzători.
961. Question no.4039A/16-04-2014
Măsuri pentru dezvoltarea antreprenoriatului rural.
962. Question no.4040A/16-04-2014
Măsuri pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin.
963. Question no.4041A/16-04-2014
Dezvoltarea agroturismului în jud.Vaslui.
964. Question no.4042A/16-04-2014
Programul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru jud.Alba.
965. Question no.4043A/16-04-2014
Nemulțumirile apicultorilor din România față de noul Program Național de Dezvoltare Rurală.
966. Question no.4044A/16-04-2014
Birocrația împiedică salvarea de vieți.
967. Question no.4045A/16-04-2014
Copiii nevaccinați, refuzați în școli.
968. Question no.4046A/16-04-2014
Copiii cu dizabilități abuzați în Centre de Plasament.
969. Question no.4047A/16-04-2014
Decizii de orientare strategică în agricultură.
970. Question no.4048A/16-04-2014
Măsuri pentru reducerea migrației personalului medical.
971. Question no.4049A/16-04-2014
Situația locației Muzeului Național de Istorie a României.
972. Question no.4050A/16-04-2014
Rata șomajului și programele aflate în derulare pentru susținerea celor aflați în căutarea unui loc de muncă.
973. Question no.4051A/16-04-2014
Autorizarea circulației provizorie.
974. Question no.4052A/16-04-2014
Numărul persoanelor cu handicap.
975. Question no.4053A/16-04-2014
Alocări financiare.
976. Question no.4054A/16-04-2014
Utilizare fonduri.
977. Question no.4055A/16-04-2014
Situația taberelor școlare.
978. Question no.4056A/16-04-2014
Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar.
979. Question no.4057A/16-04-2014
Situația persoanelor cu tulburări în spectrul autist.
980. Question no.4058A/16-04-2014
Numărul accidentelor rutiere.
981. Question no.4059A/16-04-2014
Premiul pentru invenția OnAir Camera.
982. Question no.4060A/16-04-2014
Pachetul social garantat pentru educație.
983. Question no.4061A/16-04-2014
Programul de instruire și gestionare a voluntarilor din cadrul serviciului județean de ambulanță Galați.
984. Question no.4062A/16-04-2014
Mediatorii școlari.
985. Question no.4063A/16-04-2014
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
986. Question no.4064A/16-04-2014
"Școală după școală".
987. Question no.4065A/16-04-2014
Absolvenții de master și doctorate.
988. Question no.4066A/16-04-2014
Conservarea tradițiilor .
989. Question no.4067A/16-04-2014
Cerșetoria.
990. Question no.4068A/16-04-2014
Numărul dosarelor soluționate.
991. Question no.4069A/16-04-2014
Aeroporturi.
992. Question no.4070A/16-04-2014
Protecția mediului.
993. Question no.4071A/16-04-2014
Rezultatele contactelor bilaterale externe cu Ministerul Economiei din Germania.
994. Question no.4072A/16-04-2014
Obligativitatea declarării la APIA a suprafețelor de terenuri deținute.
995. Question no.4073A/16-04-2014
Despăgubirile acordate foștilor deținuți politici.
996. Question no.4074A/16-04-2014
Derularea programelor legate de conceptul de consum și producția durabilă.
997. Question no.4075A/16-04-2014
Preluarea de căzre Administrația Finanțelor Publice Slobozia a 8 unități administrativ teritoriale de la AFP Urziceni și AFP Fetești.
998. Question no.4076A/16-04-2014
Disfuncții la nivelul organizării și funcționării structurilor regionale ale Direcției Generale Antifraudă.
999. Question no.4077A/16-04-2014
Încadrarea și salarizarea personalului nedidactic.
1000. Question no.4078A/16-04-2014
Medicii români.
1001. Question no.4079A/16-04-2014
Proiecte timișene de finanțare din fonduri externe nerambursabile, în domeniul mediului.
1002. Question no.4080A/22-04-2014
Cheltuielile efectuate pentru construcția buncărului și amplasarea în interiorul acestuia a acceleratorului de particule al Institutului Regional de Oncologie Iași.
1003. Question no.4081A/22-04-2014
Articolul 356 din Legea Educației 1/2011.
1004. Question no.4082A/22-04-2014
Articolul 356 din Legea Educației 1/2011.
1005. Question no.4083A/22-04-2014
Articolul 356 din Legea Educației 1/2011.
1006. Question no.4084A/22-04-2014
Articolul 356 din Legea Educației 1/2011.
1007. Question no.4085A/22-04-2014
Măsuri de sprijin, respectiv proiecte concrete adresate sașilor și șvabilor originari din România.
1008. Question no.4086A/22-04-2014
Schemele de ajutor acordate întreprinzătorilor care angajează tineri.
1009. Question no.4087A/22-04-2014
Parteneriatele pe care țara noastră le are cu Ucraina și Republica Moldova.
1010. Question no.4088A/22-04-2014
Rezultatul.
1011. Question no.4089A/22-04-2014
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași.
1012. Question no.4090A/23-04-2014
Strategia Guvernului României cu privire la măsurile de prevenire și combatere a efectelor inundațiilor.
1013. Question no.4091A/23-04-2014
Disfuncționalități grave la Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu - Brăila.
1014. Question no.4092A/23-04-2014
Situația terenurilor neîntabulate.
1015. Question no.4093A/23-04-2014
Analiză memoriu - d-na Laura Baciu din mun.Hunedoara.
1016. Question no.4094A/23-04-2014
Analiză memoriu - d-l Iosif Brad din mun.Hunedoara.
1017. Question no.4095A/23-04-2014
Rezultatele Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
1018. Question no.4096A/23-04-2014
Taberele pentru preșcolari, elevi și studenți cu dizabilități.
1019. Question no.4097A/23-04-2014
Revenire la 3281/2014.
1020. Question no.4098A/23-04-2014
Nivelul de absorbție a fondurilor europene.
1021. Question no.4099A/23-04-2014
Situația cetățenilor din UE cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României.
1022. Question no.4100A/23-04-2014
Examene medicale.
1023. Question no.4101A/23-04-2014
Prevenirea și stoparea actelor de braconaj piscicol.
1024. Question no.4102A/23-04-2014
La ce sumă se ridică datoria României.
1025. Question no.4103A/23-04-2014
Crearea unui Plan Național Cadastral.
1026. Question no.4104A/23-04-2014
Stadiul realizării cazierului social.
1027. Question no.4105A/23-04-2014
Îmbunătățirea calității procesului de învățare a unei limbi străine în mediul rural.
1028. Question no.4106A/23-04-2014
Revenire la 2733A/2013.
1029. Question no.4107A/23-04-2014
Revenire la 2638A/2013 și 3722A/2014.
1030. Question no.4108A/23-04-2014
Revenire la 2358/2013.
1031. Question no.4109A/23-04-2014
Care sunt proiectele de lege care se află în dezbatere publică.
1032. Question no.4110A/23-04-2014
Strategia privind colectarea selectivă a deșeurilor.
1033. Question no.4111A/23-04-2014
Strategia privind asigurarea apei potabile.
1034. Question no.4112A/23-04-2014
Înscrierea în cartea funciară a drepturilor stabilite de instanță.
1035. Question no.4113A/23-04-2014
Aplicarea Legii 329/2009.
1036. Question no.4114A/23-04-2014
Aplicarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
1037. Question no.4115A/23-04-2014
Realizarea veniturilor bugetare.
1038. Question no.4116A/23-04-2014
Majorarea gradului de absorbție a fondurilor europene.
1039. Question no.4117A/23-04-2014
Acordarea subvențiilor producătorilor autohtoni de lapte.
1040. Question no.4118A/23-04-2014
Situația tensionată din zona Siliștea - Pungești.
1041. Question no.4119A/23-04-2014
Riscul pierderii de către România a dreptului de a organiza Campionatul Mondial de Pescuit la Crap - ediția 2014.
1042. Question no.4120A/23-04-2014
Întârzierea organizării concursului de promovare a personalului încadrat în funcții specifice de execuție și în grade profesionale.
1043. Question no.4121A/24-04-2014
Integrarea socială a persoanelor care se află în situație deficilă și se reântorc în țară.
1044. Question no.4122A/24-04-2014
Reabilitarea drumurilor naționale în jud.Suceava.
1045. Question no.4123A/24-04-2014
Resursele financiare administrate de autoritățile locale.
1046. Question no.4124A/28-04-2014
Lipsa fondurilor pentru consolidarea digurilor și îndiguiri.
1047. Question no.4125A/28-04-2014
Drumul Sărata Monteoru - Tisău.
1048. Question no.4126A/28-04-2014
Investiții străine în Portul Constanța.
1049. Question no.4127A/28-04-2014
Situația studiilor de fezabilitate în domeniul infrastructurii de transport.
1050. Question no.4128A/28-04-2014
Situația achizițiilor publice prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
1051. Question no.4129A/28-04-2014
Contractele colective de muncă la nivelul Companiei CFR SA.
1052. Question no.4130A/28-04-2014
Investiții pentru protejarea localităților sucevene împotriva dezastrelor naturale.
1053. Question no.4131A/28-04-2014
Terenurile stațiunilor de cercetări agricole în administrarea ASAS.
1054. Question no.4132A/28-04-2014
Lucrări de reabilitare la Liceul Pedagogic "Taraș Sevcenko".
1055. Question no.4133A/28-04-2014
Revenire la întrebarea în care cerem detalii privind câștigătorul licitației pentru construcția autostrăzii Craiova - Slatina - Pitești.
1056. Question no.4134A/29-04-2014
Clarificări asupra colectării impozitului pe construcții introdus prin OUG 102/2013.
1057. Question no.4135A/29-04-2014
Amenajări împotriva inundațiilor finanțate prin PNDR 2007-2013.
1058. Question no.4136A/29-04-2014
Alocarea de sume în vadrul programelor de investiții derulate în anul 2014 de MDRAP pentru constrirea unor săli de sport în mediul urban.
1059. Question no.4137A/29-04-2014
Situația lucrărilor pe tronsonul de autostrada Comarnic - Brașov.
1060. Question no.4138A/29-04-2014
Situația sensurilor giratorii pe DN1 - intersecțiile cu DJ 100D și DJ 205C.
1061. Question no.4139A/29-04-2014
Fonduri europene ce pot fi accesate în anul 2014 de către autoritățile locale și persoanele juridice.
1062. Question no.4140A/29-04-2014
În ce măsură este performantă și cum poate fi îmbunătățită activitatea desfășurată de atașații comerciali din cadrul ambasadelor României.
1063. Question no.4141A/29-04-2014
Stadiul elaborării Master Planului de Transporturi.
1064. Question no.4142A/29-04-2014
Elaborare cadru normativ pentru aplicarea obiectivelor din Cartea Albă a Apărării.
1065. Question no.4143A/29-04-2014
Reabilitare Drumului Național Turistic DN 18.
1066. Question no.4144A/29-04-2014
Impactul modificărilor la proiectul tronsonului din autostrada Lugoj - Deva ca urmare a construirii subtraversărilor oentru anumalele sălbatice.
1067. Question no.4145A/30-04-2014
Petiția doamnei Odor Mihaela.
1068. Question no.4146A/30-04-2014
Petiția domnului Constantin Profirescu.
1069. Question no.4147A/30-04-2014
Sprijin pentru renovarea Bisericii din Cimitirul Mânăstirii Secu.
1070. Question no.4148A/30-04-2014
Sprijin pentru renovarea bisericii.
1071. Question no.4149A/30-04-2014
Resursă de apă potabilă.
1072. Question no.4150A/30-04-2014
Codul de Integritate.
1073. Question no.4151A/30-04-2014
"Cardul Profesional European".
1074. Question no.4152A/30-04-2014
Persoane supraponderale.
1075. Question no.4153A/30-04-2014
Turismul românesc.
1076. Question no.4154A/30-04-2014
Situația suprafețelor agricole.
1077. Question no.4155A/30-04-2014
Producția agricolă.
1078. Question no.4156A/30-04-2014
"Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri".
1079. Question no.4157A/30-04-2014
Programul Național de Electrificare 2012-2016.
1080. Question no.4158A/30-04-2014
Produse contrafăcute.
1081. Question no.4159A/30-04-2014
Situația agențiilor de plasare a forței de muncă în străinătate.
1082. Question no.4160A/30-04-2014
Situația spitalelor închise în anul 2011.
1083. Question no.4161A/30-04-2014
Numărul oficial al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în statele membre ale UE.
1084. Question no.4162A/30-04-2014
Relansarea sectorului viticol.
1085. Question no.4163A/30-04-2014
Situația permiselor auto, suspendate în ultimii 2 ani.
1086. Question no.4164A/30-04-2014
Numărul tot mai mare de infracțiuni.
1087. Question no.4165A/30-04-2014
Protejarea sturionilor.
1088. Question no.4166A/30-04-2014
Înăsprirea condițiilor de procurare, deținere, port și folosire a armelor letale și a celor neletale.
1089. Question no.4167A/30-04-2014
Finanțare pentru proiectele derulate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
1090. Question no.4168A/30-04-2014
Nivelul arieratelor companiilor de stat.
1091. Question no.4169A/30-04-2014
Modul de stabilire a bugetelor pentru cluburile sportive.
1092. Question no.4170A/30-04-2014
Situația tinerilor absolvenți a unor universități din afara granițelor țării de a-și echivala diplomelor.
1093. Question no.4171A/30-04-2014
Situația poluării apelor și a solurilor cu nutrienți.
1094. Question no.4172A/30-04-2014
Plantarea perdelelor de protecție forestiere și agricole.
1095. Question no.4173A/05-05-2014
Situația Patrimoniului Național.
1096. Question no.4174A/05-05-2014
Sprijinul financiar pentru stimularea ocupării forței de muncă.
1097. Question no.4175A/05-05-2014
Valorificarea cărnii de cal în România.
1098. Question no.4176A/05-05-2014
Impozitarea diferențiată a mijloacelor de transport ale apicultorilor.
1099. Question no.4177A/05-05-2014
Licitație pentru manuale școlare.
1100. Question no.4178A/05-05-2014
Când vă onorați promisiunea referitoare la bariera de la Uricani?
1101. Question no.4179A/05-05-2014
Suntem pregătiți pentru o criză a grâului?
1102. Question no.4180A/06-05-2014
13 iunie 2013.
1103. Question no.4181A/06-05-2014
Măsuri privind igienizarea pădurilor.
1104. Question no.4182A/06-05-2014
Decizia acționarilor Romgaz de distribuire a dividendelor.
1105. Question no.4183A/06-05-2014
Stadiu obiectiv de investiții "Construire Judecătorie nouă în Orașul Luduș, jud.Mureș".
1106. Question no.4184A/06-05-2014
Efectele nefaste ale menținerii calendarului actual de liberalizare al prețurilor la gaze asupra industriei.
1107. Question no.4185A/06-05-2014
Lipsa măsurilor pentru stimularea industriei românești.
1108. Question no.4186A/06-05-2014
Guvernul Ponta nu a luat nicio măsură pentru a răspunde cernțelor de reînnoire industrială promovate de UE.
1109. Question no.4187A/06-05-2014
Autoritățile fiscale locale sunt incapabile să răspundă solicitărilor cetățenilor români stabiliți în străinătate.
1110. Question no.4188A/06-05-2014
Stop creșterii taxelor! România a înregistrat cea mai mare creștere a valorii taxelor care intră în calculul prețului final la benzină și la motorină din UE, după Cipru.
1111. Question no.4189A/06-05-2014
Lipsa normelor de aplicare pentru plata impozitului pe construcțiile speciale.
1112. Question no.4190A/06-05-2014
Redefinirea jud.Covasna ca zonă montană defavorizată.
1113. Question no.4191A/06-05-2014
Construcția de locuințe pentru studenți.
1114. Question no.4192A/06-05-2014
Situația îngrijorătoare a învățământului de limbă germană de la Colegiul Național "Petru Rareș" din Suceava.
1115. Question no.4193A/06-05-2014
Lupta anti-fraudă în sistemul de servicii publice de sănătate.
1116. Question no.4194A/06-05-2014
Politici pentru protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
1117. Question no.4195A/06-05-2014
Eliminarea unui număr de taxe și impozite.
1118. Question no.4196A/06-05-2014
Scade rata vaccinărilor în rândul copiilor.
1119. Question no.4197A/06-05-2014
Practicile neconcurențiale pe piața cerealelor din România.
1120. Question no.4198A/06-05-2014
Taxa pentru traversarea Podului de la Fetești - A2.
1121. Question no.4199A/06-05-2014
Sprijin pentru înlăturarea efectelor negative ale precipitațiilor din luna aprilie pentru unele comune din jud.Vrancea.
1122. Question no.4200A/06-05-2014
Monitorizarea achizițiilor publice.
1123. Question no.4201A/07-05-2014
Reglementarea urgentă a situației în care se află Compania Națională "Poșta Română" SA - Iași.
1124. Question no.4202A/07-05-2014
Recalcularea pensiilor în baza Deciei CCR 437/2013.
1125. Question no.4203A/07-05-2014
Situația asigurării cofinanțării pentru trei proiecte implementate de către Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din Hunedoara.
1126. Question no.4204A/07-05-2014
Precizări privind aplicarea impozitului forfetar.
1127. Question no.4205A/07-05-2014
Măsuri de prevenire a inundațiilor în jud.Suceava.
1128. Question no.4206A/07-05-2014
Măsuri de diminuare a ratei șomajului în jud.Suceava.
1129. Question no.4207A/07-05-2014
Precizări privind eliminarea celor peste 70 de taxe anunțată de către premierul Victor Ponta.
1130. Question no.4208A/07-05-2014
Rezultatele analizei primului an de aplicare a planului de acțiune al Strategiei pentru rromi 2012-2020.
1131. Question no.4209A/07-05-2014
Situația subcontractărilor lucrărilor de construcții.
1132. Question no.4210A/07-05-2014
Revitalizarea turismului balnear.
1133. Question no.4211A/07-05-2014
Protejarea parcurilor naturale din jud.Brașov.
1134. Question no.4212A/07-05-2014
Avizul de mediu pentru proiectul Roșia Montană.
1135. Question no.4213A/07-05-2014
Proiect GAL "Maia Catargi" Ialomița - Ilfov.
1136. Question no.4214A/07-05-2014
Activitatea Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public și a Comisiilor Zonale pentru Monumante de For Public.
1137. Question no.4215A/07-05-2014
Unități de învățământ în zonele rurale.
1138. Question no.4216A/07-05-2014
Restituirea terenurilor aflate sub luciu de apă.
1139. Question no.4217A/07-05-2014
Reabilitare rețele cu apă și canalizare.
1140. Question no.4218A/07-05-2014
Situația patrimoniului muzeal din România.
1141. Question no.4219A/07-05-2014
Cu ce proiect va participa România la Anul Intercultural 2014?
1142. Question no.4220A/07-05-2014
Master Planul de Transport.
1143. Question no.4221A/07-05-2014
Însemne heraldice și sigilii.
1144. Question no.4222A/07-05-2014
Reducerea TVA la pâine.
1145. Question no.4223A/07-05-2014
Încurajarea dezvoltării mediului antreprenorial din România.
1146. Question no.4224A/07-05-2014
Servicii sociale.
1147. Question no.4225A/07-05-2014
Deficit de cadre didactice în mediul rural.
1148. Question no.4226A/07-05-2014
Situația spitalelor CFR.
1149. Question no.4227A/07-05-2014
Asigurarea fondurilor necesare funcționării primăriilor.
1150. Question no.4228A/07-05-2014
"Arii Naturale Protejate"
1151. Question no.4229A/07-05-2014
Stadiul de implementare și funcționare a portalului e-România.
1152. Question no.4230A/07-05-2014
Programul de investiții pe anul 2014.
1153. Question no.4231A/07-05-2014
Restaurarea Mausoleului Ecaterina Teodoroiu.
1154. Question no.4232A/07-05-2014
Stadiul proiectelor de transporturi din zona jud.Timiș.
1155. Question no.4233A/07-05-2014
Includerea în Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice a trenurilor Târgoviște - Pietroșița, Târgoviște - Ploiești Sud.
1156. Question no.4234A/07-05-2014
Serviciile de îngrijire destinate persoanelor vârstnice.
1157. Question no.4235A/07-05-2014
Construcția tronsonului Comarnic-Brașov.
1158. Question no.4236A/07-05-2014
Alunecările de teren din jud.Prahova.
1159. Question no.4237A/07-05-2014
Petiția doamnei Clemansa Maucă.
1160. Question no.4238A/07-05-2014
Impozitarea dobânzilor în cazurile persoanelor cu probleme speciale de sănătate.
1161. Question no.4239A/07-05-2014
Revenire asupra variantei de ocolire a mun.Tecuci, jud.Galați.
1162. Question no.4240A/07-05-2014
Stadiul proiectului privind refacerea perdelelor forestiere.
1163. Question no.4241A/07-05-2014
Lucrări de împădurire în sudul și estul țării.
1164. Question no.4242A/07-05-2014
Măsuri pentru limitarea defrișărilor.
1165. Question no.4243A/07-05-2014
Situația persoanelor cu autism.
1166. Question no.4244A/07-05-2014
Derularea Programului Biblionet.
1167. Question no.4245A/07-05-2014
Soluțiile pentru finanțarea deficitului de cont curent.
1168. Question no.4246A/07-05-2014
Facilitățile acordate cultivatorilor de rapiță.
1169. Question no.4247A/07-05-2014
Problemele petiționarilor giurgiuveni în raport cu instituțiile subordonate MAI.
1170. Question no.4248A/07-05-2014
Introducerea vaccinului pneumococic în Programul Național de Imunizare.
1171. Question no.4249A/07-05-2014
Posibilitatea extinderii cursurilor de Limbă, cultură și civilizație românească elevilor care provin din familii de români și se află în afara granițelor țării.
1172. Question no.4250A/08-05-2014
Amenajare piste de biciclete.
1173. Question no.4251A/12-05-2014
Sprijiniți proiectul parcului industrial de la Fortus?
1174. Question no.4252A/12-05-2014
De cese reface studiul de fezabilitate pentru Autostrada Est-Vest?
1175. Question no.4253A/13-05-2014
Care este atadiul realizării proiectului autostrăzii Sibiu-Pitești?
1176. Question no.4254A/13-05-2014
Autostrada Sibiu-Brașov.
1177. Question no.4255A/13-05-2014
Date statistice privind consumul de lapte, fructe și legume proaspete.
1178. Question no.4256A/13-05-2014
Situația Centrului Intermodal de Marfă din Timiș.
1179. Question no.4257A/13-05-2014
Modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare și universitare din Brăila.
1180. Question no.4258A/13-05-2014
Salvarea siturilor culturale din România.
1181. Question no.4259A/13-05-2014
Situația spitalelor CFR.
1182. Question no.4260A/13-05-2014
Datoriile Inspectoratului Județean de Poliție Suceava către Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava blochează sute de anchete.
1183. Question no.4261A/13-05-2014
Alocări bugetare pentru evaluările naționale.
1184. Question no.4262A/13-05-2014
Calcularea pensiei anticipate parțiale.
1185. Question no.4263A/13-05-2014
Restituirea garanției CFR - privatizare eșuată a CFR Marfă.
1186. Question no.4264A/13-05-2014
Termenele de tranziție din Tratatul de aderare - Capitolul mediu.
1187. Question no.4265A/13-05-2014
Situația executărilor scrisorilor de garanție.
1188. Question no.4266A/13-05-2014
Indexarea pensiilor și salariilor din sistemul public.
1189. Question no.4267A/13-05-2014
Obiectivul integrării în zona monetară europeană - 1 ianuarie 2019.
1190. Question no.4268A/13-05-2014
Două oportunități pentru dezvoltarea turismului în Vrancea: Soveja și Vizantea Livezi.
1191. Question no.4269A/13-05-2014
Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în baza OUG 109/2011.
1192. Question no.4270A/13-05-2014
Finalizarea lucrărilor la autostrada Nădlac-Arad.
1193. Question no.4271A/13-05-2014
Reabilitarea Edificiului Roman cu Mozaic din Constanța.
1194. Question no.4272A/13-05-2014
Spitalul Județean Constanța nu a fost inclus în Programul de infarct miocardic.
1195. Question no.4273A/13-05-2014
Clădirile de patrimoniu din România.
1196. Question no.4274A/13-05-2014
Deficitul locurilor din grădinițe.
1197. Question no.4275A/13-05-2014
Situația siturilor fostelor zone industriale.
1198. Question no.4276A/13-05-2014
"Controlul integrat al poluării cu nutrienți".
1199. Question no.4277A/13-05-2014
Îmbunătățirea calității aerului din România.
1200. Question no.4278A/13-05-2014
Protejarea și conservarea ariilor protejate.
1201. Question no.4279A/13-05-2014
Revenire la 3727A/26.03.2014.
1202. Question no.4280A/13-05-2014
Sprijin financiar pentru unitățile de cult.
1203. Question no.4281A/13-05-2014
Care este stadiul Proiectului de HG pentru aplicarea normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră.
1204. Question no.4282A/13-05-2014
"Ziua pădurii".
1205. Question no.4283A/13-05-2014
Ajutoarele UE sub formă de tichete de masă.
1206. Question no.4284A/13-05-2014
Cadastrare gratuită.
1207. Question no.4285A/13-05-2014
Programul biblionet.
1208. Question no.4286A/13-05-2014
Agenția Domeniilor Statului.
1209. Question no.4287A/13-05-2014
Obiective realizate de minister.
1210. Question no.4288A/13-05-2014
Programe școlare.
1211. Question no.4289A/13-05-2014
Situația suprafețelor ocupate de pășuni și fânețe.
1212. Question no.4290A/13-05-2014
Situația copiilor autiști.
1213. Question no.4291A/13-05-2014
Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.
1214. Question no.4292A/13-05-2014
Recalcularea pensiilor.
1215. Question no.4293A/13-05-2014
Situația angajaților încadrați cu salariul minim pe economie.
1216. Question no.4294A/13-05-2014
Învățământul primar.
1217. Question no.4295A/13-05-2014
Lipsa igienei alimentare în instituțiile școlare din Satu Mare.
1218. Question no.4296A/13-05-2014
Revin spitalele CFR în subordinea Ministerului Transporturilor?
1219. Question no.4297A/13-05-2014
Cui se datorează haosul de la Poșta Română?
1220. Question no.4298A/14-05-2014
Eliberarea din funcție a prefectului jud.Olt.
1221. Question no.4299A/14-05-2014
Stadiul lucrărilor la tronsonul Suplacu de Barcău Borș.
1222. Question no.4300A/14-05-2014
Montarea separatoarelor de sens pe DN1 între Comarnic și Ploiești.
1223. Question no.4301A/14-05-2014
Sumele cheltuite de la semnarea contractului de reabilitare a DN 66 Rovinari- Petroșani.
1224. Question no.4302A/14-05-2014
Necesitatea prelungirii taxării inverse pentru cereale.
1225. Question no.4303A/14-05-2014
Măsuri pertinente de reducere a evaziunii fiscale în România.
1226. Question no.4304A/14-05-2014
Despăgubiri culturi agricole inundate în jud.Mehedinți.
1227. Question no.4305A/14-05-2014
Taxa de mediu.
1228. Question no.4306A/14-05-2014
Precizări privind aplicarea impozitului forfetar.
1229. Question no.4307A/14-05-2014
Precizări privind intenția Guvernului de a modifica traseul stabilit anterior pentru autostrada Transilvania.
1230. Question no.4308A/14-05-2014
Soluții de redresare a activității Combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea și a Rafinăriei Arpechim Pitești.
1231. Question no.4309A/14-05-2014
Managementul deșeurilor în România.
1232. Question no.4310A/14-05-2014
Imposibilitatea accesării de proiecte europene în mediul rural din jud.Giurgiu.
1233. Question no.4311A/14-05-2014
Destinația mărfurilor confiscate în vama Giurgiu.
1234. Question no.4312A/14-05-2014
Memoriul domnului Viorel Iliescu.
1235. Question no.4313A/14-05-2014
Situația taberelor școlare.
1236. Question no.4314A/14-05-2014
Acțiunile de stopare a braconajului din Delta Dunării.
1237. Question no.4315A/14-05-2014
Măsurarea poluării la fabrica Kronospan din Brașov.
1238. Question no.4316A/14-05-2014
Educația financiară în școlile românești.
1239. Question no.4317A/14-05-2014
Suspendarea plății indemnizațiilor pentru creșterea copilului.
1240. Question no.4318A/14-05-2014
Introducerea unei limbi străine în evaluarea națională de la clasa a VII-a.
1241. Question no.4319A/14-05-2014
Memoriul UAT din com.Zemeș, jud.Bacău.
1242. Question no.4320A/14-05-2014
Finanțarea deficitului bugetar.
1243. Question no.4321A/14-05-2014
Construcția depozitului de materiale radioactive de la Saligny din jud.Constanța.
1244. Question no.4322A/14-05-2014
Încălcarea în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a dispozițiilor legate în materia dreptului la viață privată.
1245. Question no.4323A/14-05-2014
Deficitul de cadre medicale la Spitalul de copii "Sf.Maria" Iași.
1246. Question no.4324A/14-05-2014
Securitatea Dosarului Electronic de Sănătate.
1247. Question no.4325A/14-05-2014
Termenele concrete privind aplicarea reducerii CAS.ului.
1248. Question no.4326A/14-05-2014
Termenele concrete privind aplicarea măsurii scutirii de impozit pe profitul reinvestit.
1249. Question no.4327A/14-05-2014
Prima întabulare a terenurilor agricole.
1250. Question no.4328A/14-05-2014
Stadiul lucrărilor de pe șantierul lotului 3 al segmentului de autostradă Orăștie-Sebeș.
1251. Question no.4329A/14-05-2014
Restructurarea ANAF.
1252. Question no.4330A/15-05-2014
Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autoritățile emirateze, fără susținerea unui examen prealabil.
1253. Question no.4331A/19-05-2014
Planul Financiar și Scenariile de Proiecte ce vor însoți master Planul de Transport din România, pentru perioada de programare 2014-2020 și 2020-2030.
1254. Question no.4332A/20-05-2014
Creanțele RAAPPS.
1255. Question no.4333A/20-05-2014
Efectele introducerii taxei forfetare în comerț.
1256. Question no.4334A/20-05-2014
Când începe construirea Spitalului Regional de Urgențe de la Iași?
1257. Question no.4335A/20-05-2014
Când vor fi respectate promisiunile făcute foștilor angajați ai CET Iași?
1258. Question no.4336A/20-05-2014
Diminuarea abandonului școlar pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse.
1259. Question no.4337A/20-05-2014
Remunerarea membrilor comisiilor de bacalaureat.
1260. Question no.4338A/20-05-2014
Autoturisme înmatriculate în statele vecine - pericol pentru siguranța publică.
1261. Question no.4339A/20-05-2014
Rezultatele investigațiilor Corpului de control în Portul Constanța.
1262. Question no.4340A/20-05-2014
Conflicte de interese în atribuirea unor investiții derulate de Uniunea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare.
1263. Question no.4341A/20-05-2014
Negocierea nivelului redevențelor cu OMV.
1264. Question no.4342A/20-05-2014
Alocația de stat pentru copii.
1265. Question no.4343A/20-05-2014
Infecții nosocomiale la Suceava și Rădăuți.
1266. Question no.4344A/21-05-2014
Modernizarea centralelor termoenergetice.
1267. Question no.4345A/21-05-2014
Reciclarea aparatelor electrice și electrocasnice uzate.
1268. Question no.4346A/21-05-2014
Contrabandan cu țigarete de la granițele de est și nord ale României.
1269. Question no.4347A/21-05-2014
Prioritățile politicii externe românești.
1270. Question no.4348A/21-05-2014
Măsurile guvernamentale privind combaterea corupției.
1271. Question no.4349A/21-05-2014
Măsurile de sprijinire a micilor întreprinzători.
1272. Question no.4350A/21-05-2014
Poluarea pânzei freatice.
1273. Question no.4351A/21-05-2014
Activități în folosul comunității.
1274. Question no.4352A/21-05-2014
Revendicările sindicaliștilor din Poșta Româna.
1275. Question no.4353A/21-05-2014
Statutul polițistului.
1276. Question no.4354A/21-05-2014
Taxe și tarife parafiscale.
1277. Question no.4355A/21-05-2014
Susținerea cursurilor de limba română.
1278. Question no.4356A/21-05-2014
Stadiul de implementare al Programului Economia Bazată pe Cunoaștere.
1279. Question no.4357A/21-05-2014
Susținerea performanței tenisului românesc.
1280. Question no.4358A/21-05-2014
Acțiunile de furt săvârșite în mediul virtual.
1281. Question no.4359A/21-05-2014
Strategiile propuse în domeniul energiei și schimbărilor climatice.
1282. Question no.4360A/21-05-2014
Jocuri de noroc.
1283. Question no.4361A/21-05-2014
Achiziții publice.
1284. Question no.4362A/21-05-2014
Aplicarea taxării inverse la cereale.
1285. Question no.4363A/21-05-2014
Evaluările naționale.
1286. Question no.4364A/21-05-2014
Piste de biciclete.
1287. Question no.4365A/21-05-2014
Premierea elevilor.
1288. Question no.4366A/21-05-2014
Continuarea programului național de fertilizare in vitro și embriotransfer.
1289. Question no.4367A/21-05-2014
Motivele suspendării pentru acest an a Programului Kogălniceanu pentru IMM-uri.
1290. Question no.4368A/21-05-2014
Soluții pentru conservarea clădirii din patrimoniul național.
1291. Question no.4369A/22-05-2014
Restricțiile de circulație pe DN 66.
1292. Question no.4370A/26-05-2014
Respectarea Legii picnicului.
1293. Question no.4371A/26-05-2014
Autostrada Iași - Târgu Mureș.
1294. Question no.4372A/26-05-2014
Consulat itinerant la Goteborg.
1295. Question no.4373A/27-05-2014
Alocare de fonduri pentru Casa de Cultură Arpașu de Jos.
1296. Question no.4374A/27-05-2014
Aplicarea Legii 165/2013.
1297. Question no.4375A/27-05-2014
Aplicarea Legii 17/2014.
1298. Question no.4376A/27-05-2014
Programul "Prima Fermă".
1299. Question no.4377A/27-05-2014
Tratamentul în străinătate al pacienților români.
1300. Question no.4378A/28-05-2014
Proiectul de infrastructură pentru segmente de autostradă.
1301. Question no.4379A/28-05-2014
Contractul privind paza autostrăzii București -Ploiești.
1302. Question no.4380A/28-05-2014
Oportunitatea realizării proiectului hidrocentralei de acumulare și pompaj Tarnița - Lăpustești.
1303. Question no.4381A/28-05-2014
Reconsolidarea obiectivelor strategice de interes național.
1304. Question no.4382A/28-05-2014
"Taxa de stâlp".
1305. Question no.4383A/28-05-2014
Podul Anghel Saligny - un obiectiv strategic ajuns ruină.
1306. Question no.4384A/28-05-2014
Situația infrastructurii din zona rurală.
1307. Question no.4385A/28-05-2014
Stadiul actual al Programului CASA VERDE.
1308. Question no.4386A/28-05-2014
Cheltuielile publice cu sănătatea.
1309. Question no.4387A/28-05-2014
Perdele de protecție forestieră.
1310. Question no.4388A/28-05-2014
Veniturile administrate de ANAF.
1311. Question no.4389A/28-05-2014
Cheltuielile publice cu educația.
1312. Question no.4390A/28-05-2014
Noile aplicații de calcul a pensiilor.
1313. Question no.4391A/28-05-2014
Prezența României la târgurile culturale.
1314. Question no.4392A/28-05-2014
Stadiul realizării cadastrului României.
1315. Question no.4393A/28-05-2014
Impozitarea progresivă a salariilor .
1316. Question no.4394A/28-05-2014
Acordarea burselor sociale pentru studenți.
1317. Question no.4395A/28-05-2014
Impozitarea salariilor magistraților.
1318. Question no.4396A/28-05-2014
Situația conflictului de muncă existent la nivelul combinatului de îngrășăminte chimice AMURCO Bacău.
1319. Question no.4397A/28-05-2014
Măsurile pentru depistarea și prevenirea cancerului de sân.
1320. Question no.4398A/28-05-2014
Asigurarea protecției consumatorului față de termenele de valabilitate încifrate ale produselor cosmetice.
1321. Question no.4399A/28-05-2014
Platforma e-România.
1322. Question no.4400A/28-05-2014
Decontările fictive din sistemul medical.
1323. Question no.4401A/28-05-2014
Reducerea contribuțiilor sociale plătite de către angajatori.
1324. Question no.4402A/28-05-2014
CN "Transelectrica" SA.
1325. Question no.4403A/28-05-2014
Piața energiei electrice.
1326. Question no.4404A/28-05-2014
Prevenirea și combaterea actelor de violență în public.
1327. Question no.4405A/28-05-2014
Situația statistică a cetățenilor din Galați.
1328. Question no.4406A/28-05-2014
Măsuri pentru evitarea fraudării voturilor.
1329. Question no.4407A/28-05-2014
"Educație pentru sănătate".
1330. Question no.4408A/28-05-2014
Reforma Educației Timpurii în România.
1331. Question no.4409A/28-05-2014
Dispozitive medicale.
1332. Question no.4410A/28-05-2014
Situația statistică din ultimii 2 ani a mortalității.
1333. Question no.4411A/28-05-2014
Norme de igienă.
1334. Question no.4412A/28-05-2014
Situația centrelor regionale de colectare a fructelor și legumelor.
1335. Question no.4413A/28-05-2014
Situația producției dereglate din cauza fenomenelor meteorologice.
1336. Question no.4414A/28-05-2014
Casa Verde.
1337. Question no.4415A/28-05-2014
Numărul magistraților trimiși în judecată.
1338. Question no.4416A/28-05-2014
Reducerea duratei proceselor.
1339. Question no.4417A/28-05-2014
Evoluția puterii de cumpărare a românilor.
1340. Question no.4418A/28-05-2014
Valoarea țigaretelor de contrabandă confiscată.
1341. Question no.4419A/28-05-2014
Situația pensionarilor.
1342. Question no.4420A/28-05-2014
Situația militarilor.
1343. Question no.4421A/28-05-2014
Politica externă a României.
1344. Question no.4422A/28-05-2014
Asigurarea conservării caselor memoriale.
1345. Question no.4423A/28-05-2014
Programe eficiente de avertizare a autorităților emirate în eventualitatea deplasării unor rețele de crimă organizată dinspre România spre EAU.
1346. Question no.4424A/28-05-2014
Programul național al achizițiilor publice verzi.
1347. Question no.4425A/28-05-2014
Locuri de muncă verzi în România.
1348. Question no.4426A/28-05-2014
Continuarea lucrărilor la centura ocolitoare a mun.Suceava.
1349. Question no.4427A/28-05-2014
Deficit de personal în jud.Vrancea.
1350. Question no.4428A/28-05-2014
Amânarea implementării calendarului privind liberalizarea prețului la gaze.
1351. Question no.4429A/28-05-2014
Nereguli înregistrate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014.
1352. Question no.4430A/28-05-2014
Sprijin pentru exportatorii din România.
1353. Question no.4431A/28-05-2014
Achiziția de manuale școlare digitale.
1354. Question no.4432A/28-05-2014
Secetă în anul 2014 și irigațiile.
1355. Question no.4433A/28-05-2014
Stabilirea punctajelor lunare.
1356. Question no.4434A/28-05-2014
Încadrarea în grupele de muncă.
1357. Question no.4435A/28-05-2014
Contestație la decizia de pensionare.
1358. Question no.4436A/28-05-2014
Nereguli și încălcarea legii în timpul campaniei electorale și în ziua votării.
1359. Question no.4437A/28-05-2014
Clădirea Ambasadei României din Tel Aviv.
1360. Question no.4438A/02-06-2014
Măsuri pentru revitalizarea activității economice la Oltchim.
1361. Question no.4439A/02-06-2014
Stadiul implementării proiectului de asistență tehnică, finanțat de Guvernul Japonez, pentru îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.
1362. Question no.4440A/02-06-2014
Măsuri de prevenirea fraudelor cu fonduri europene.
1363. Question no.4441A/03-06-2014
Impactul bugetar al transferării unor drepturi privind scutirea de taxe și impozite de la copiii cu handicap grav sau accentuat la reprezentanții legali ai acestora.
1364. Question no.4442A/03-06-2014
Prevederiloe memorandumului pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate.
1365. Question no.4443A/03-06-2014
Sistemul InfoCert.
1366. Question no.4444A/03-06-2014
Stadiul execuției obiectivului de investiție "Reabilitare DN 56 Craiova Calafat".
1367. Question no.4445A/03-06-2014
Stadiul execuției obiectivului de imnvestiții "Centura de ocolire Craiova varianta sud".
1368. Question no.4446A/03-06-2014
Stadiul implementării proiectului "Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională".
1369. Question no.4447A/03-06-2014
Clarificări asupra situației companiilor de stat supuse privatizării.
1370. Question no.4448A/03-06-2014
Punctul de vedere al Ministerului Justiției pe tema transferului a 13% din Portul Constanța către administrația locală.
1371. Question no.4449A/03-06-2014
Prioritizarea investițiilor publice finanțate sau cofinanțate de la buget.
1372. Question no.4450A/03-06-2014
Politici și măsuri pentru protecția drepturilor românilor din Ucraina.
1373. Question no.4451A/03-06-2014
Suspiciuni asupra contractelor informatice câștigate de unele firme.
1374. Question no.4452A/03-06-2014
Valorificarea recoltelor în anul 2014.
1375. Question no.4453A/03-06-2014
Situația finalizării obiectivului de investiții "Casa de Cultură a Studenților din mun.Petroșani".
1376. Question no.4454A/03-06-2014
Bugetul Complexului Energetic Hunedoara pentru anul 2014.
1377. Question no.4455A/04-06-2014
Relația România - China.
1378. Question no.4456A/04-06-2014
Situația juridică a Insulei Șerpilor.
1379. Question no.4457A/04-06-2014
Situația gospodăriilor fără curent electric din Maramureș.
1380. Question no.4458A/04-06-2014
Posibilitatea plății meditațiilor de către stat.
1381. Question no.4459A/04-06-2014
Diminuarea fenomenului violenței în școli.
1382. Question no.4460A/04-06-2014
Sistemul de management integrat al deșeurilor.
1383. Question no.4461A/04-06-2014
Cadrul cooperării România - Republica Populară Chineză: situația regiunii Nord-Est.
1384. Question no.4462A/04-06-2014
Cadrul cooperării România - Republica Moldova: situația regiunii Nord-Est.
1385. Question no.4463A/04-06-2014
Cadrul cooperării economice România - Federația Rusă: situația regiunii Nord-Est.
1386. Question no.4464A/04-06-2014
Cadrul cooperării economice România - Turcia: situația regiunii Nord-Est.
1387. Question no.4465A/04-06-2014
Cadrul cooperării economice România - Ucraina: situația regiunii Nord-Est.
1388. Question no.4466A/04-06-2014
Cauzele amânării construirii celor 4 sensuri giratorii pe DN 1 în loc.Bărcănești, Bănești, Comarnic și Sinaia din jud.Prahova.
1389. Question no.4467A/04-06-2014
Stadiul aplicării HG 756/2010 în anul 2014.
1390. Question no.4468A/04-06-2014
Scăderea CAS cu 5 %.
1391. Question no.4469A/04-06-2014
Soarta copiilor instituționalizați din jud.Iași.
1392. Question no.4470A/04-06-2014
Clarificări privind drepturile de pensie ale foștilor angajați ai Nitramonia Făgăraș și analiza unui memoriu pe această temă primit pe adresa cabinetului parlamentar.
1393. Question no.4471A/04-06-2014
Exploatari forestiere.
1394. Question no.4472A/04-06-2014
Perdele de păduri.
1395. Question no.4473A/04-06-2014
Reluarea programului național de fertilizare in vitro.
1396. Question no.4474A/04-06-2014
Energia electrică.
1397. Question no.4475A/04-06-2014
Suplimentarea posturilor de lucrători poștali în comuna Odobești, jud.Dâmbovița.
1398. Question no.4476A/04-06-2014
Completarea Legii 448/2006.
1399. Question no.4477A/04-06-2014
Adâncirea deficitului fondurilor de pensii și sănătate în trim.I al anului 2014.
1400. Question no.4478A/04-06-2014
Controlul produselor naturiste.
1401. Question no.4479A/04-06-2014
Sistem de irigații.
1402. Question no.4480A/04-06-2014
Situația persoanelor care au beneficiat de programe de formare profesională.
1403. Question no.4481A/04-06-2014
Bilete de tratament pentru pensionari.
1404. Question no.4482A/04-06-2014
Abuzuri produse împotriva minorilor.
1405. Question no.4483A/04-06-2014
Unități de învățământ cu probleme.
1406. Question no.4484A/04-06-2014
Adaptarea sistemului de învățământ la evoluțiile populației școlare a României.
1407. Question no.4485A/04-06-2014
Dosare de crimă cu autori necunoscuți.
1408. Question no.4486A/04-06-2014
Câți specialiști criminaliști sunt în România și punctual în jud.Galați?
1409. Question no.4487A/04-06-2014
Centralizare a numărului de vize de flotant/cărți de identitate provizorie pe județe.
1410. Question no.4488A/04-06-2014
Registru al alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate.
1411. Question no.4489A/04-06-2014
Valoarea veniturilor la bugetul de stat provenite din taxe consulare.
1412. Question no.4490A/04-06-2014
Diminuarea evaziunii fiscale în domeniul produselor alimentare.
1413. Question no.4491A/04-06-2014
Datoriile ministerului față de farmacii.
1414. Question no.4492A/04-06-2014
Scăderea vaccinării datorită lipsei de informare publică.
1415. Question no.4493A/04-06-2014
Soluționarea problemelor persoanelor fără adăpost.
1416. Question no.4494A/04-06-2014
Proiectul Acces la cultură - Biblioteca digitală a României.
1417. Question no.4495A/04-06-2014
Modificarea structurii de rezistență a contrucțiilor.
1418. Question no.4496A/04-06-2014
Controalele IMM-urilor producătoare din Bacău.
1419. Question no.4497A/04-06-2014
Introducerea cotelor diferențiate de impozitare.
1420. Question no.4498A/04-06-2014
Deficitul locuințelor sociale.
1421. Question no.4499A/04-06-2014
Proiectul de Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în domeniul promovării limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în instituții și unități de învățământ din străinătate, publicat.
1422. Question no.4500A/04-06-2014
Copiii din centrele de plasament - condamnați la singurătate.
1423. Question no.4501A/04-06-2014
Obezitatea în România.
1424. Question no.4502A/04-06-2014
Riscuri ale economiei românești.
1425. Question no.4503A/04-06-2014
Politica de comisioane a băncilor comerciale.
1426. Question no.4504A/04-06-2014
Facilități fiscale pentru românii care vin în țară.
1427. Question no.4505A/04-06-2014
Rețeaua națională de cămine de bătrâni.
1428. Question no.4506A/04-06-2014
Măsuri în beneficiul oamenilor străzii.
1429. Question no.4507A/04-06-2014
Măsuri de ajutorare a alcoolicilor.
1430. Question no.4508A/04-06-2014
Programul "Guvernul României îți oferă a carte".
1431. Question no.4509A/04-06-2014
Măsura acordării a 500 de euro pentru educația permanentă.
1432. Question no.4510A/04-06-2014
Procedura de avizare/autorizare a agenților economici de către Ministerul Mediului.
1433. Question no.4511A/04-06-2014
Evaluarea inspectoratelor județene de poliție.
1434. Question no.4512A/04-06-2014
Situația furnizorilor de servicii de îngrijire la domiciliu.
1435. Question no.4513A/04-06-2014
SC PISCICOLA RASA, jud.Călărași.
1436. Question no.4514A/10-06-2014
Declarații contradictorii privind proiectul autostrăzii Iași-Tg.Mureș.
1437. Question no.4515A/10-06-2014
Situația despăgubirilor persoanelor care și-au transferat depozitele de la CEC la BRD în vederea aciziționării de autoturisme Dacia înainte de 1989.
1438. Question no.4516A/10-06-2014
Creșterea salariilor angajaților din sistemul sanitar.
1439. Question no.4517A/10-06-2014
Creșterea salariilor angajaților din domeniul asistenței sociale.
1440. Question no.4518A/10-06-2014
Majorarea salariilor din sistemul sanitar și din domeniul asistenței sociale.
1441. Question no.4519A/10-06-2014
Aplicarea art.169 din Legea 263/2010.
1442. Question no.4520A/10-06-2014
Sistemul judiciar românesc.
1443. Question no.4521A/10-06-2014
Raportarea întreruperilor de sarcină în sistemul sanitar privat din România.
1444. Question no.4522A/10-06-2014
Maternitatea prin surogație în România.
1445. Question no.4523A/10-06-2014
Legea privind vânzarea terenurilor agricole nu protejează agricultorii români.
1446. Question no.4524A/10-06-2014
Regimul aplicat investitorilor taiwanezi.
1447. Question no.4525A/10-06-2014
Strategia pentru persoanele vârstnice.
1448. Question no.4526A/10-06-2014
Proiecte cu Banca Mondială.
1449. Question no.4527A/10-06-2014
Centura Mediașului.
1450. Question no.4528A/10-06-2014
Stadiul investiției pentru autostrada Sibiu-Brașov.
1451. Question no.4529A/10-06-2014
Sporul de doctorat.
1452. Question no.4530A/10-06-2014
Arestul preventiv ca măsură excepțională solicitată de procurorii DNA.
1453. Question no.4531A/10-06-2014
Proiecte implementate pentru românii din diaspora.
1454. Question no.4532A/11-06-2014
Precizări privind strategia ministerului de reducere a abandonului școlar.
1455. Question no.4533A/11-06-2014
Școli moderne în jud.Suceava.
1456. Question no.4534A/11-06-2014
Stoparea demersului autorităților locale de a închide zeci de școli în jud.Suceava.
1457. Question no.4535A/11-06-2014
Plata sumelor pentru drepturile salariale din învățământ rezultate din hotărâri judecătorești.
1458. Question no.4536A/11-06-2014
Plata sumelor pentru drepturile salariale din învățământ rezultate din hotărâri judecătorești.
1459. Question no.4537A/11-06-2014
Actualizarea listelor electorale permanente.
1460. Question no.4538A/11-06-2014
Rezultatele programelor dedicate combaterii consumului de tutun și produse din tutun.
1461. Question no.4539A/11-06-2014
Reabilitarea Drumul Național Turistic DN 18.
1462. Question no.4540A/11-06-2014
Măsura promisă de guvern privind înjumătățirea ratelor bancare ale românilor.
1463. Question no.4541A/11-06-2014
Promovarea destinațiilor turistice.
1464. Question no.4542A/11-06-2014
Despăgubirile acordate deportaților din Bucovina.
1465. Question no.4543A/11-06-2014
Situația stațiunilor balneare din România.
1466. Question no.4544A/11-06-2014
"Liberalizarea pieței serviciilor sociale".
1467. Question no.4545A/11-06-2014
Programul de terapie intensivă pentru arși.
1468. Question no.4546A/11-06-2014
APIA și îngrijorarea românilor.
1469. Question no.4547A/11-06-2014
Tarife aeroporturi.
1470. Question no.4548A/11-06-2014
Normele de aplicare a dispozițiilor Legii 215/2001.
1471. Question no.4549A/11-06-2014
Legea bonelor.
1472. Question no.4550A/11-06-2014
Situația persoanelor neasigurate medical.
1473. Question no.4551A/11-06-2014
Numarul contractelor de muncă desfăcute în cursul anului 2013.
1474. Question no.4552A/11-06-2014
Care este situația și statutul membrilor cluburilor sportive școlare și universitare.
1475. Question no.4553A/11-06-2014
Nemulțumirile cadrelor didactice implicate în evaluarea lucrărilor la bacalaureat.
1476. Question no.4554A/11-06-2014
Depresia la copii.
1477. Question no.4555A/11-06-2014
Ordinea si securitatea publică.
1478. Question no.4556A/11-06-2014
Rata șomajului.
1479. Question no.4557A/11-06-2014
Examen de bacalaureat.
1480. Question no.4558A/11-06-2014
Găsirea copiilor dispăruți.
1481. Question no.4559A/11-06-2014
Obezitatea la copii.
1482. Question no.4560A/11-06-2014
Sustragerea de cabluri de alimentare.
1483. Question no.4561A/11-06-2014
Igienizarea apelor.
1484. Question no.4562A/11-06-2014
Securitatea produselor.
1485. Question no.4563A/11-06-2014
Rata șomajului.
1486. Question no.4564A/11-06-2014
Instituții dedicate educației copiilor cu vârste între 0-3 ani.
1487. Question no.4565A/11-06-2014
Situația minelor.
1488. Question no.4566A/11-06-2014
Monitorizarea și protejarea drepturilor și libertăților românilor din Ucraina.
1489. Question no.4567A/11-06-2014
Scăderea natalității.
1490. Question no.4568A/11-06-2014
Stimularea păstrării obiceiurilor și tradițiilor românești.
1491. Question no.4569A/11-06-2014
Strategia privind îmbunătățirea situației demografice a României.
1492. Question no.4570A/11-06-2014
Cercetări privind posibile fapte de evaziune fiscală.
1493. Question no.4571A/11-06-2014
Cercetări privind posibile fraude cu fonduri europene.
1494. Question no.4572A/11-06-2014
Recuperarea de către Agenția Domeniilor Statului a datoriilor TCE 3 Brazi.
1495. Question no.4573A/11-06-2014
Insolvențe suspecte în jud.Neamț.
1496. Question no.4574A/11-06-2014
Posibil conflict de interese și nedeclarare a averii din partea președintelui Consiliului Județean Neamț.
1497. Question no.4575A/11-06-2014
Posibile fapte de natură penală ale Președintelui Consiliului Județean Neamț.
1498. Question no.4576A/11-06-2014
Măsuri de implementare a Strategiei în domeniile turismului, IMM-urilor și mediului de afaceri.
1499. Question no.4577A/11-06-2014
Soluționare dosare depuse la DSP.
1500. Question no.4578A/11-06-2014
Numărul mare de asistați sociali.
1501. Question no.4579A/11-06-2014
Termenul de finalizare a lucrărilor începute la drumurile naționale din jud.Maramureș.
1502. Question no.4580A/11-06-2014
Disponibilitatea donării legale de organe, confirmată de actul de identitate.
1503. Question no.4581A/11-06-2014
Privind modul în care este acordată viza în România pentru cetățenii taiwanezi.
1504. Question no.4582A/12-06-2014
Derularea Proiectului EUROBANCA.
1505. Question no.4583A/12-06-2014
Drepturile salariale restante ale cadrelor didactice.
1506. Question no.4584A/12-06-2014
Perspectivele majorării salariilor și pensiilor din sistemul de stat.
1507. Question no.4585A/12-06-2014
Efectele creșterii economice europene asupra României.
1508. Question no.4586A/12-06-2014
Reabilitarea și conservarea cetăților din România.
1509. Question no.4587A/12-06-2014
Problemele cu care se confruntă APIA.
1510. Question no.4588A/12-06-2014
Când vor veni banii pentru drumurile județene din Iași, promiși în campaniile electorale?
1511. Question no.4589A/12-06-2014
Cum poate fi suplimentat numărul de posturi alocat consilierilor școlari?
1512. Question no.4590A/12-06-2014
Cum putem salva vestigiile din fața Teatrului Național din Iași?
1513. Question no.4591A/12-06-2014
Când va deveni râul Bahlui navigabil?
1514. Question no.4592A/12-06-2014
Care au fost măsurile luate, pentru a evita un nou dezastru la examenul de bacalaureat?
1515. Question no.4593A/12-06-2014
"Reînvierea" Institutului Cantacuzino din Iași.
1516. Question no.4594A/12-06-2014
Când încep și când se vor încheia lucrările efective la cele trei autostrăzi care vor traversa jud.Iași?
1517. Question no.4595A/12-06-2014
Clarificarea situației parcării subterane de la Teatrul Național Iași.
1518. Question no.4596A/12-06-2014
Suplimentarea bugetului pentru programul național de endoprotezare.
1519. Question no.4597A/12-06-2014
Situația încasărilor din acciza suplimentară la carburant.
1520. Question no.4598A/12-06-2014
Modificarea Ordinului 2701/2010.
1521. Question no.4599A/12-06-2014
Despăgubirile datorate de CNADNR pentru exproprierile de utilitate publică.
1522. Question no.4600A/12-06-2014
Recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupție.
1523. Question no.4601A/12-06-2014
Soluții pentru absolvenții de liceu care nu promovează bacalaureatul.
1524. Question no.4602A/12-06-2014
Activitatea neautorizată a grădinițelor sau altor forme de îngrijire a copiilor.
1525. Question no.4603A/12-06-2014
Renunțarea la cota unică de impozitare.
1526. Question no.4604A/16-06-2014
Stadiul soluționării a două cereri de obținere a cetățeniei române.
1527. Question no.4605A/16-06-2014
Valoarea despăgubirilor acordate celor care au avut de suferit din cauza calamităților naturale.
1528. Question no.4606A/16-06-2014
Interpretarea art 49 alin.(1) și art.79 alin.(1) lit.c din Legea 263/2010.
1529. Question no.4607A/16-06-2014
Bazin olimpic de inot în mun.Iași.
1530. Question no.4608A/16-06-2014
Construcția de locuințe ANL în mun.Iași.
1531. Question no.4609A/16-06-2014
Festivalul Internațional al Educației.
1532. Question no.4610A/16-06-2014
Măsuri de creștere a siguranței în penitenciare.
1533. Question no.4611A/16-06-2014
Autostrada Iași-Tg.Mureș.
1534. Question no.4612A/16-06-2014
Condițiile igienico-sanitare din spitale.
1535. Question no.4613A/16-06-2014
Rezidențiatul în sistemul medical.
1536. Question no.4614A/16-06-2014
Recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește sistemul de învățământ.
1537. Question no.4615A/16-06-2014
Clarificări privind imposibilitatea de a primi detalii despre reactualizarea Studiului de fezabilitate al tronsonului de autostradă Șelimbăr-Bascov.
1538. Question no.4616A/16-06-2014
Clarificări privind imposibilitatea de a primi detalii despre câștigătorul licitației pentru construcția autostrăzii Craiova-Slatina-Pitești.
1539. Question no.4617A/16-06-2014
În Oltul puternic, mortalitatea mai mare decât natalitatea...Ce-i de făcut?
1540. Question no.4618A/16-06-2014
Seminarul "Creșterea Competitivității Economice" multe fonduri alocate, interes zero.
1541. Question no.4619A/17-06-2014
Reînființarea Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași.
1542. Question no.4620A/17-06-2014
Modul în care a fost anulată la Biblioteca Centrală Universitară o prezentare a cărții "Demonul amiezii. O anatomie a depresiei" de Andrew Solomon.
1543. Question no.4621A/17-06-2014
Aprobarea sporului de 15% specialității de Geriatrie-Gerontologie.
1544. Question no.4622A/17-06-2014
De ce o diplomă de medic specialist nu se poate elibera după un interval de peste 5 anu de la susținerea examenului?
1545. Question no.4623A/17-06-2014
Problemele actuale din sectorul energiei.
1546. Question no.4624A/17-06-2014
Defrișările ilegale din România și mafia pădurarilor.
1547. Question no.4625A/17-06-2014
Garanția reducerii CAS fără introducerea de noi impozite sau creșterea altor taxe.
1548. Question no.4626A/17-06-2014
Obiective afectate de calamități în com.Bezdead, jud.Dâmbovița.
1549. Question no.4627A/17-06-2014
OUG privind unele măsuri financiare pentru finanțarea infrastructurii de transport din fonduri structurale alocate în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport.
1550. Question no.4628A/17-06-2014
Taxiuri echipate corespunzător pentru persoanele cu handicap la Brăila.
1551. Question no.4629A/17-06-2014
Creșterea economică a României și sărăcia populației.
1552. Question no.4630A/17-06-2014
Politicile liberale ale guvernului de stânga.
1553. Question no.4631A/17-06-2014
Memoriul doamnei Prajea Ana.
1554. Question no.4632A/17-06-2014
Memoriul domnului Veverca Ion Petru.
1555. Question no.4633A/17-06-2014
Revenire la întrebarea 3808A/01.04.2014.
1556. Question no.4634A/17-06-2014
Spitalul Regional de Urgență Cluj.
1557. Question no.4635A/17-06-2014
Spitalul Regional de Urgență Cluj.
1558. Question no.4636A/17-06-2014
Care este numărul copiilor cu dizabilități din România.
1559. Question no.4637A/17-06-2014
Solicitarea punctului de vedere al departamentului cu privire la existența resurselor pentru susținerea de către stat a unor politici economice de stimulare a exporturilor de produse românești și reducere a importurilor.
1560. Question no.4638A/17-06-2014
Situația lucrărilor pe autostrada București - Brașov.
1561. Question no.4639A/17-06-2014
Cine mai controlează regiile din țară?
1562. Question no.4640A/17-06-2014
Care este strategia ministerului pentru ca tinerii de 18 ani să fie mult mai bine pregătiți pentru viață?
1563. Question no.4641A/18-06-2014
Analiză petiție a d-nei Adina Fîntînă, din mun.Hunedoara.
1564. Question no.4642A/18-06-2014
Analiză memoriu înaintat de către Asociația Județeană "Sarmizegetusa" ACMMR Hunedoara.
1565. Question no.4643A/18-06-2014
Analiză memoriu înaintat de către Biroul Operativ al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate - Filiala Deva.
1566. Question no.4644A/18-06-2014
Posibilitatea finanțării unor evenimente culturale.
1567. Question no.4645A/18-06-2014
Situația aplicării legislației privind înființarea fondurilor mutuale în agricultură.
1568. Question no.4646A/18-06-2014
Procedura de ocupare a locurilor vacante în cadrul Transelectrica SA.
1569. Question no.4647A/18-06-2014
Analiza inițiativă legislativă din partea d.lui Stanca Eugen din mun.Hunedoara.
1570. Question no.4648A/18-06-2014
Construcție grădiniță, com.Grozești, jud.Iași.
1571. Question no.4649A/18-06-2014
Reabilitarea căminului cultural din com.Răducăneni, jud.Iași.
1572. Question no.4650A/18-06-2014
Alocare fonduri pentru cămine culturale, com.Costuleni, jud.Iași.
1573. Question no.4651A/18-06-2014
Reabilitarea DN 28 Iași-Huși.
1574. Question no.4652A/18-06-2014
Construcția unui nou punct vamal rutier la Bosia, jud.Iași.
1575. Question no.4653A/18-06-2014
Petiția doamnei Țârlea Marioara Zorica.
1576. Question no.4654A/18-06-2014
Dinamizarea promovării Maramureșului ca destinație turistică.
1577. Question no.4655A/18-06-2014
Perspectivele economico-financiare ale îmbunătățirii ratingului de țară al României.
1578. Question no.4656A/18-06-2014
Criza personalului din grădinițele brașovene.
1579. Question no.4657A/18-06-2014
Repatrierile cetățenilor brașoveni din Marea Britanie.
1580. Question no.4658A/18-06-2014
Busturile din bronz ale lui Decebal și Traian, de la Muzeul de Istorie din Turda.
1581. Question no.4659A/18-06-2014
Reabilitare tronson al DN 66.
1582. Question no.4660A/18-06-2014
Blocarea Programului Național de screening pentru femei în jud.Hunedoara.
1583. Question no.4661A/18-06-2014
Educația rutieră în școli.
1584. Question no.4662A/18-06-2014
Programe pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale.
1585. Question no.4663A/18-06-2014
Reducerea șomajului în rândul tinerilor.
1586. Question no.4664A/18-06-2014
Programe de sprijinire a bolnavilor de Alzheimer.
1587. Question no.4665A/18-06-2014
Măsuri de prevenire a violenței în școli.
1588. Question no.4666A/18-06-2014
Măsuri de reducere a mortalității infantile.
1589. Question no.4667A/18-06-2014
Numărul șomerilor angajați în urma programelor de reconversie profesională.
1590. Question no.4668A/18-06-2014
Îmbunătățirea accesului la sănătate pentru copiii din mediul rural.
1591. Question no.4669A/18-06-2014
Oportunități de angajare pentru persoanele cu dizabilități.
1592. Question no.4670A/18-06-2014
Strategia Guvernului cu privire la măsurile de creștere a pensiilor.
1593. Question no.4671A/18-06-2014
Petiția domnului Șerban Ioan Daniel, jud.Hunedoara.
1594. Question no.4672A/18-06-2014
Memoriul domnului Nan Leontin din com.Cerbăl, jud.Hunedoara.
1595. Question no.4673A/18-06-2014
Autostrada Iași - Tg.Mureș.
1596. Question no.4674A/18-06-2014
Reducerea numărului de locuri în taberele pentru preșcolari, elevii și studenții cu handicap din jud.Constanța.
1597. Question no.4675A/18-06-2014
Măsuri împotriva stigmatizării pe piața muncii a șomerilor de peste 50 de ani.
1598. Question no.4676A/18-06-2014
Stoparea eroziunii accentuate de mal stâng a râului Argeș în zona loc.Odobești, sat Zidurile, jud.Dâmbovița.
1599. Question no.4677A/18-06-2014
Finanțarea proiectului de reabilitare și modernizare a stației de cale ferată Târgoviște.
1600. Question no.4678A/18-06-2014
Efectele aplicării asupra accizei de 7 eurocenți la combustibili.
1601. Question no.4679A/18-06-2014
Memoriul domnului Constantin Husăsan.
1602. Question no.4680A/18-06-2014
Ce soluții s-au găsit pentru fermierii care au pierdut fonduri europene din cauza autorităților din România?
1603. Question no.4681A/18-06-2014
APDRP blochează accesul românilor la fondurile europene.
1604. Question no.4682A/18-06-2014
Prețuri diferențiate pentru locuințele construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe.
1605. Question no.4683A/18-06-2014
De ce nu mai sunt decontate cheltuielile considerate ca fiind eligibile în momentul semnării contractelor de finanțare?
1606. Question no.4684A/18-06-2014
Memoriul doamnei Paula Adriana Ardelean.
1607. Question no.4685A/18-06-2014
Istoricul în ONRC AL SC IAIFO SA Zalău și al SC ROMINSEV VALVES IAIFO SRL.
1608. Question no.4686A/18-06-2014
TVA de 9% la produsele piscicole.
1609. Question no.4687A/18-06-2014
Situația investitorilor străini.
1610. Question no.4688A/18-06-2014
Care este numărul infecțiilor intraspitalicești.
1611. Question no.4689A/18-06-2014
Promovarea turismului intern.
1612. Question no.4690A/18-06-2014
Construcțiile din zona litoralului.
1613. Question no.4691A/18-06-2014
Cum apreciați că vor fi exporturile în acest an.
1614. Question no.4692A/18-06-2014
Care este numărul veteranilor de război.
1615. Question no.4693A/18-06-2014
Înființarea unor colegii.
1616. Question no.4694A/18-06-2014
Importuri produse agricole.
1617. Question no.4695A/18-06-2014
Săli de sport.
1618. Question no.4696A/18-06-2014
Programul de screenning a cancerului de col uterin.
1619. Question no.4697A/18-06-2014
Reabilitarea bazelor de tratament.
1620. Question no.4698A/18-06-2014
Căminele culturale.
1621. Question no.4699A/18-06-2014
Recuperarea datoriilor de la persoanele fără venit.
1622. Question no.4700A/18-06-2014
Comerțul cu flori.
1623. Question no.4701A/18-06-2014
Stimularea dezvoltării horticulturii.
1624. Question no.4702A/18-06-2014
Îmbunătățirea calității vieții pentru populația vârstnică.
1625. Question no.4703A/18-06-2014
Cazurile de îmbolnăviri prin boli transmisibile.
1626. Question no.4704A/18-06-2014
Protecție socială.
1627. Question no.4705A/18-06-2014
Programele naționale de care beneficiază alcoolicii.
1628. Question no.4706A/18-06-2014
Numărul persoanelor civile chemate în activitate în rândul cadrelor militare.
1629. Question no.4707A/18-06-2014
Situația locativă a Muzeului Național al Literaturii Române.
1630. Question no.4708A/18-06-2014
Dinamica exporturilor românești.
1631. Question no.4709A/18-06-2014
Promovarea examenului de bacalaureat de către generațiile anterioare de absolvenți.
1632. Question no.4710A/18-06-2014
Recuperarea sumelor încasate ilegal de către ENEL Energie Muntenia.
1633. Question no.4711A/18-06-2014
Clarificări privind anul școlar preuniversitar 2014-2015 în jud.Suceava.
1634. Question no.4712A/18-06-2014
Numărul total al pensionarilor înregistrați în grupa I de muncă.
1635. Question no.4713A/18-06-2014
Dreptul de folosință al canalului de aducțiune CV2 din amenajarea AHC Câmpia Buzăului.
1636. Question no.4714A/18-06-2014
Investiții de mansardare și extindere la Grădinița cu program prelugit, nr.5, Sibiu.
1637. Question no.4715A/18-06-2014
Construcția unei noi grădinițe în loc.Gura Râului, Sibiu.
1638. Question no.4716A/19-06-2014
Situația clădirilor de patromoniu din Iași.
1639. Question no.4717A/19-06-2014
Pârghiile prin care statul român se poate implica în rezolvarea unor cazuri de răpire a copiilor cetățenilor români de peste hotare.
1640. Question no.4718A/19-06-2014
Protocol de colaborare între Poliția Română și Poliția Egipteană.
1641. Question no.4719A/23-06-2014
Managementul defectuos al absorbției fondurilor europene în actualul exercițiu bugetar.
1642. Question no.4720A/23-06-2014
Situația Maternității și a Spitalului de Urgență din Ploiești în contextul intrării în vigoare a noului contract - cadru.
1643. Question no.4721A/23-06-2014
"Electorata", măsură echitabilă?!
1644. Question no.4722A/23-06-2014
Intenția e lăudabilă...Direcția e pentru alții, nu pentru olteni!
1645. Question no.4723A/23-06-2014
Dotarea școlilor și liceelor cu mijloacele necesare accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii.
1646. Question no.4724A/23-06-2014
Reabilitarea Școlii de la Scutelnici, jud.Buzău pe cheltuiala cadrelor didactice.
1647. Question no.4725A/23-06-2014
Revenire la întrebarea 3246/2014.
1648. Question no.4726A/23-06-2014
Clarificări privind imposibilitatea de a primi detalii despre Planul Financiar și Scenariile de Proiecte ce vor însoți Master Planul de Transport din România, pentru perioadele de programare 2014-2020 și 2020-2030.
1649. Question no.4727A/23-06-2014
Construirea unui pasaj aerian peste autostrada Orăștie -Sibiu, în apropierea comunei Cristian.
1650. Question no.4728A/23-06-2014
Centrul Regional Transfuzie Sanguină Iași.
1651. Question no.4729A/23-06-2014
Renovarea și dotarea unei mici încăperi sanitar-medicale existente din satul Nermet, com.Carașova, jud.Caraș-Severin.
1652. Question no.4730A/23-06-2014
Acoperirea și îmbunătățirea semnalului de telefonie mobilă în loc.Jabalcea și Nermet, din com.Carașova, respectiv Clocotici, Rafnic, Vodnic și Lupac din com. Lupac.
1653. Question no.4731A/23-06-2014
Blocarea investiției "groapa de gunoi ecologică" de la Frătești-Giurgiu.
1654. Question no.4732A/23-06-2014
Situația discriminatorie privind acordarea bueselor sociale destinate elevilor.
1655. Question no.4733A/23-06-2014
Publicarea tezelor de doctorat pe un site administrat de Ministerul Educației.
1656. Question no.4734A/23-06-2014
Repatriere cetățeni români decedați în diaspora.
1657. Question no.4735A/23-06-2014
Repatrierea cetățeanului Brana Vasile Gabriel, Lloret del Mar, Spania.
1658. Question no.4736A/23-06-2014
Repatrierea cetățeanului Georgian Daniel Pavel- Malaga, Spania.
1659. Question no.4737A/23-06-2014
Proiecte finanțate din bani publici.
1660. Question no.4738A/23-06-2014
Cheltuieli DPRRP.
1661. Question no.4739A/24-06-2014
Precizări privind motivația alocării unui buget extrem de mic județului Brașov din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
1662. Question no.4740A/24-06-2014
Protejarea drepturilor românilor aflați pe teritoriul Ucrainei.
1663. Question no.4741A/24-06-2014
De ce s-a ajuns în situația ca profesorii participanți la examenele de la bacalaureat să fie plătiți cu sume derizorii.
1664. Question no.4742A/24-06-2014
Finalizarea unităților de învățământ începute în baza HG din perioada 2007-2008.
1665. Question no.4743A/24-06-2014
Publicarea tezelor de doctorat.
1666. Question no.4744A/24-06-2014
Clarificări privind emiterea unui document pentru decontarea lucrărilor la Aeroportul Iași.
1667. Question no.4745A/24-06-2014
Oportunitatea unui proiect de cercetare în jurul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu-Vâlcea.
1668. Question no.4746A/24-06-2014
Situația domeniului schiabil de la Vidra-Obârșia Lotrului din jud.Vâlcea.
1669. Question no.4747A/24-06-2014
Informații despre structura importurilor României în vederea elaborării de proiecte de acte normative.
1670. Question no.4748A/24-06-2014
Oportunitatea unei modificări legislative asupra Legii 571/2003.
1671. Question no.4749A/24-06-2014
Petiția d-lui Nan Leontin.
1672. Question no.4750A/24-06-2014
Situația extrem de gravă de la SC Servicii Energetice Banat SA.
1673. Question no.4751A/24-06-2014
Concursuri obscure de angajare la Ministerul Fondurilor Europene.
1674. Question no.4752A/24-06-2014
Opacitatea cheltuirii banilor publici la MDRAP.
1675. Question no.4753A/24-06-2014
Măsuri de prevenirea fraudelor cu fonduri europene.
1676. Question no.4754A/24-06-2014
Dubla facturare a contravalorii certificatelor verzi către consumatorii casnici de energie electrică din România.
1677. Question no.4755A/24-06-2014
Investirea în domeniul cercetării și inovării.
1678. Question no.4756A/24-06-2014
Sprijin pentru reabilitarea siturilor istorice din jud.Suceava.
1679. Question no.4757A/24-06-2014
Deșeurile transfrontaliere de pe Dunăre amenință securitatea energetică a României.
1680. Question no.4758A/24-06-2014
Reformele din administrația publică locală.
1681. Question no.4759A/24-06-2014
Absorbția fondurilor europene pentru transport.
1682. Question no.4760A/24-06-2014
Stadiul progreselor privind aderarea la Spațiul Schengen.
1683. Question no.4761A/24-06-2014
Criteriile de alocare a resurselor bugetare către administrațiile publice locale.
1684. Question no.4762A/24-06-2014
Înființarea Autorității de Investiții.
1685. Question no.4763A/24-06-2014
S-au găsit soluții pentru suplimentarea sumelor acordate cadrelor didactice din Comisiile de bacalaureat 2014?
1686. Question no.4764A/24-06-2014
Reabilitarea DN 18 Moisei-Iacobeni.
1687. Question no.4765A/24-06-2014
Cadrele dedactice specializate în mediul rural - între a fi... și a nu fi...
1688. Question no.4766A/24-06-2014
Linie de garanții pentru investițiile făcute în Republica Moldova.
1689. Question no.4767A/24-06-2014
Minori în pericol!
1690. Question no.4768A/24-06-2014
Șansele reale ale copiilor cu dizabilități.
1691. Question no.4769A/24-06-2014
Șanse egale pentru toți.
1692. Question no.4770A/24-06-2014
Infrastructura școlară în mediul rural.
1693. Question no.4771A/24-06-2014
Copii marginalizați, transformați în adulți excluși social.
1694. Question no.4772A/24-06-2014
Mediu, economie și finanțe pentru un mediu sănătos.
1695. Question no.4773A/24-06-2014
Evaluarea achizițiilor centralizate în perioada mandatului fostului ministru al Sănătății.
1696. Question no.4774A/24-06-2014
Efectele interzicerii folosirii neonicotinoidelor asupra agriculturii românești.
1697. Question no.4775A/24-06-2014
Protejarea familiei monoparentale din România.
1698. Question no.4776A/24-06-2014
Modificarea Legii Dialogului social și activitatea Oficiului de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă.
1699. Question no.4777A/24-06-2014
Schemele de ajutor pentru turism.
1700. Question no.4778A/24-06-2014
Gradul de ocupare și integrarea pe piața muncii a persoanelor cu vârste de peste 50 de ani.
1701. Question no.4779A/24-06-2014
Evaluarea conținutului noilor manuale școlare.
1702. Question no.4780A/24-06-2014
Împovărarea administrativă din finanțele publice.
1703. Question no.4781A/24-06-2014
Fructificarea ratingului de țară al României.
1704. Question no.4782A/24-06-2014
Credite cu garanții europene pentru IMM-urile românești.
1705. Question no.4783A/24-06-2014
Introducerea TVA verde pentru produsele bio.
1706. Question no.4784A/24-06-2014
TVA verde în România.
1707. Question no.4785A/24-06-2014
Benecifiile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
1708. Question no.4786A/24-06-2014
Realizarea obiectivului de investiții "Derivație de ape mari Miulești, jud.Dâmbovița".
1709. Question no.4787A/24-06-2014
Serviciile sociale pentru persoanele vârstnice.
1710. Question no.4788A/24-06-2014
Lucrări de recalibrare a albiei și apărări de maluri pe rârâul Soloneț.
1711. Question no.4789A/24-06-2014
Referitor la legea 285/2010.
1712. Question no.4790A/24-06-2014
Cum mai poate fi salvat patrimoniul Iașului?
1713. Question no.4791A/24-06-2014
Cât de legal este ca o regie falimentară să mai ofere gratuități?
1714. Question no.4792A/24-06-2014
Locuri de muncă.
1715. Question no.4793A/24-06-2014
Cămine de batrâni.
1716. Question no.4794A/24-06-2014
Locuințe sociale.
1717. Question no.4795A/24-06-2014
Tineri în plasament.
1718. Question no.4796A/24-06-2014
Stadiul proiectelor finanțate prin Banca Mondială.
1719. Question no.4797A/24-06-2014
Contracte de muncă.
1720. Question no.4798A/24-06-2014
Producătorii de pâine.
1721. Question no.4799A/24-06-2014
Necesitatea creerii de ambulatorii de specialitate în zonele rurale.
1722. Question no.4800A/24-06-2014
Stadiul de implementare a Sistemului de Management Informațional pentru Situații de Urgență.
1723. Question no.4801A/24-06-2014
Trafic de droguri.
1724. Question no.4802A/24-06-2014
Violențe în unitățile de învățământ.
1725. Question no.4803A/24-06-2014
Rata abandonului școlar.
1726. Question no.4804A/24-06-2014
Burse sociale.
1727. Question no.4805A/24-06-2014
Consumul ilicit de droguri.
1728. Question no.4806A/24-06-2014
Protocolul dintre Guvernul României și cel al Chinei.
1729. Question no.4807A/24-06-2014
Situația contravențiilor.
1730. Question no.4808A/24-06-2014
Locuințe ANL.
1731. Question no.4809A/24-06-2014
Firme radiate.
1732. Question no.4810A/24-06-2014
Care este valoarea datoriilor CNADNR.
1733. Question no.4811A/24-06-2014
Conectarea la rețeaua de energie electrică a locuințelor din mediul rural.
1734. Question no.4812A/24-06-2014
Clarificări privind regularizarea râului Nicolina din mun.Iași.
1735. Question no.4813A/24-06-2014
Măsuri concrete privind reabilitarea școlilor.
1736. Question no.4814A/24-06-2014
Reabilitarea deficitară a șoselelor din România produce pagube vehiculelor.
1737. Question no.4815A/24-06-2014
Amenajarea piscicolă Esna, com.Movila Miresii, jud.Brăila.
1738. Question no.4816A/24-06-2014
Memoriu formulat de SC Realmed Alba SRL.
1739. Question no.4817A/24-06-2014
Majorarea facturilor la curentul electric.
1740. Question no.4818A/24-06-2014
Ajutor pentru primarii vasluieni pentru pagubele produse de inundații.
1741. Question no.4819A/25-06-2014
Situația aplicării legislației privind înființarea Camerelor Agricole.
1742. Question no.4820A/25-06-2014
Soluții pentru situația gravă a îmbunătățirilor funciare din jud.Brașov.
1743. Question no.4821A/25-06-2014
Societățile agricole înființate potrivit Legii 36/1991 forțate la faliment.
1744. Question no.4822A/25-06-2014
Reabilitarea infrastructurii de irigație în amenajarea "Albița-Fălciu", jud.vaslui.
1745. Question no.4823A/25-06-2014
Taxa de urgență.
1746. Question no.4824A/25-06-2014
Impozitul pe construcții speciale.
1747. Question no.4825A/25-06-2014
Impozitul pe venitul agricol.
1748. Question no.4826A/25-06-2014
Măsuri de spijinire a accesării fondurilor europene în agricultură.
1749. Question no.4827A/25-06-2014
Fond de garantare pentru sprijinirea accesării fondurilor europene.
1750. Question no.4828A/25-06-2014
Modalitatea de calcul al indicelui de complexitate al cazurilor.
1751. Question no.4829A/25-06-2014
Derularea Programului "Rabla".
1752. Question no.4830A/25-06-2014
Reintegrarea foștilor șomeri în piața muncii.
1753. Question no.4831A/25-06-2014
Reducerea ratei mortalității infantile.
1754. Question no.4832A/25-06-2014
Suspendarea indemnizațiilor de creșterea copilului, a alocațiilor pentru susținerea familiei și a venitului minim garantat.
1755. Question no.4833A/25-06-2014
Înființarea și funcționarea fondurilor mutuale agricole în România.
1756. Question no.4834A/25-06-2014
Situația terenurilor agricole afectate de inundații și intervențiile prefecților pentru limitarea pagubelor.
1757. Question no.4835A/25-06-2014
Înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
1758. Question no.4836A/25-06-2014
Centre specializate pentru tratamentul cancerului la copii.
1759. Question no.4837A/25-06-2014
Măsuri de reducere a sărăciei în rândul copiilor.
1760. Question no.4838A/25-06-2014
Campanii de prevenire a cancerului de col uterin.
1761. Question no.4839A/25-06-2014
Situația expulzării rromilor de origine română din țările UE.
1762. Question no.4840A/25-06-2014
Situația retrocedărilor de școli și grădinițe din Transilvania.
1763. Question no.4841A/25-06-2014
Competitivitatea românească din domeniul IT în raport cu migrația specialiștilor.
1764. Question no.4842A/25-06-2014
Interpretabilitatea art.52(2) din Legea 176/2010.
1765. Question no.4843A/25-06-2014
Lipsa asistenței medicale din zonele radioactive din Munții Apuseni.
1766. Question no.4844A/25-06-2014
Reconstrucția Școlii Generale nr.2, din satul Brătila, com.Helegiu, jud.Bacău.
1767. Question no.4845A/25-06-2014
Programul informatic al ANAF completează legislația pensiilor cu noi motive de sistare!
1768. Question no.4846A/25-06-2014
Situația investiției DN 66A Câmpu lui Neag-Băile Herculane din punct de vedere al protecției mediului.
1769. Question no.4847A/25-06-2014
Control parlamentar.
1770. Question no.4848A/25-06-2014
Condiții de detenție în Penitenciarul Rahova.
1771. Question no.4849A/25-06-2014
Instructori de educație extrașcolară cu studii superioare.
1772. Question no.4850A/25-06-2014
Tratament discriminatoriu aplicat în unitățile spitalicești.
1773. Question no.4851A/25-06-2014
Situația Muzeului Național al Literaturii Române.
1774. Question no.4852A/25-06-2014
Amnistie fiscală pentru întreprinzători.
1775. Question no.4853A/25-06-2014
Plata derizorie a membrilor comisiilor de bacalaureat.
1776. Question no.4854A/25-06-2014
Subfinanțarea comunelor din România.
1777. Question no.4855A/25-06-2014
Activitatea IPA în România.
1778. Question no.4856A/25-06-2014
Pagubele inundațiilor din jud.Argeș și măsurile de ajutor pentru persoanele/gospodăriile afectate.
1779. Question no.4857A/25-06-2014
Măsuri de combatere a evaziunii fiscale.
1780. Question no.4858A/25-06-2014
Cursele operate de compania Tarom pe aeroportul internațional Sibiu.
1781. Question no.4859A/25-06-2014
Situația contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe.
1782. Question no.4860A/25-06-2014
Piața agroalimentară com.Răducăneni, jud.Iași.
1783. Question no.4861A/25-06-2014
Investiții în infrastructură - com.Răducăneni, jud.Iași.
1784. Question no.4862A/25-06-2014
Măsuri necesare pentru crearea unui cadru legislativ stabil a unui sistem de finanțare predictibil astfel în domeniul cultural.
1785. Question no.4863A/25-06-2014
Blocaj financiar al OJSPA Suceava și incapacitatea tehnică de desfășurare a activității instituției OJSPA Suceava.
1786. Question no.4864A/01-09-2014
Dobândirea cetățeniei române pentru doamna Grib Mariana.
1787. Question no.4865A/01-09-2014
Motivul privării majorității cetățenilor români de accesul la programe audiovizuale de larg interes.
1788. Question no.4866A/01-09-2014
Acordarea de venituri în completare pentru salariații din companiile energetice de stat.
1789. Question no.4867A/01-09-2014
Lipsa vaccinului pentru hepatita B din spitalele hunedorene.
1790. Question no.4868A/01-09-2014
Includerea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO a "Mocăniței din Valea Vaserului".
1791. Question no.4869A/01-09-2014
Intrebari fara raspuns.
1792. Question no.4870A/01-09-2014
Alocarea unor sume pentru reparații urgente la biserica romano-catolică din Jimbolia, jud.Timiș.
1793. Question no.4871A/01-09-2014
Promovarea unui amendament la Legea 263/2010.
1794. Question no.4872A/01-09-2014
Promovarea unui amendament la Legea 213/1998, printr-o Ordonanță de Urgență.
1795. Question no.4873A/01-09-2014
Petiția domnului Stamatie Constantinescu.
1796. Question no.4874A/01-09-2014
Detalii privind dtadiul lucrărilor pentru toate proiectele de autostrăzi și șosele rapide din România.
1797. Question no.4875A/01-09-2014
Cartelele pre-plătite.
1798. Question no.4876A/02-09-2014
Criza de sânge.
1799. Question no.4877A/02-09-2014
Sistemul de telemedicină.
1800. Question no.4878A/02-09-2014
Taxarea centralelor de apartament.
1801. Question no.4879A/02-09-2014
Evaluarea activității ANAF post-reorganizare.
1802. Question no.4880A/02-09-2014
Contracția sectorului de construcții.
1803. Question no.4881A/02-09-2014
Creșterea eficienței ANSVSA în monitorizarea și prevenirea bolilor din zootehnia românească.
1804. Question no.4882A/02-09-2014
Indexarile anticipate pentru anul 2015.
1805. Question no.4883A/02-09-2014
Situația Fortus SA iași.
1806. Question no.4884A/02-09-2014
Lucrările de reabilitare de la Palatul Culturii Iași.
1807. Question no.4885A/02-09-2014
Returnarea TVA către Aeroportul Internațional Iași.
1808. Question no.4886A/03-09-2014
Situația școlilor brăilene rămase fără bani.
1809. Question no.4887A/03-09-2014
Eliminarea situațiilor de exploatare prin muncă.
1810. Question no.4888A/03-09-2014
Discriminarea pomicultorilor și legumicultorilor autohtoni.
1811. Question no.4889A/03-09-2014
Destinația sumei primite de România de la FMI pentru efectuarea cadastrului național.
1812. Question no.4890A/03-09-2014
Capacitatea de depozitare a produselor agroalimentare.
1813. Question no.4891A/03-09-2014
Clarificări în privința strategiei Ministerului Transporturilor pentru autostrada Iași - Tg.Mureș.
1814. Question no.4892A/03-09-2014
Măsuri pentru deblocarea proiectului științific ELI-NP de la Măgurele și pentru prevenirea pierderii finanțării europene.
1815. Question no.4893A/03-09-2014
Stadiul emiterii avizului pentru începerea forajelor la Proiectul laserului de la Măgurele.
1816. Question no.4894A/03-09-2014
Fenomenul de trafic de minori practicat sub paravane false.
1817. Question no.4895A/03-09-2014
Modificările legislative privind regimul ariilor naturale protejate.
1818. Question no.4896A/03-09-2014
Strategia Ministerului cu privire la descurajarea emigrării studenților de la medicină.
1819. Question no.4897A/03-09-2014
Defrișările ilegale.
1820. Question no.4898A/03-09-2014
Accesarea fondurilor europene pentru cercetare.
1821. Question no.4899A/03-09-2014
Economia subterană a României.
1822. Question no.4900A/03-09-2014
Stoparea tăierilor ilegale de arbori.
1823. Question no.4901A/03-09-2014
Găsirea resurselor financiare pentru plata investiției la pârtia de schi de la Vidra.
1824. Question no.4902A/03-09-2014
Începerea lucrărilor pe teritoriul jud.Vâlcea la Coridorul IV pan-european.
1825. Question no.4903A/03-09-2014
Continuarea lucrărilor la calea ferată Rm.Vâlcea -Vâlcele.
1826. Question no.4904A/03-09-2014
Găsirea de resurse financiare pentru regularizarea pârâurilor și râurilor din jud.Vâlcea.
1827. Question no.4905A/03-09-2014
Lipsirea unei localități de redevența cuvenită pentru investițiile în infrastructură, în speță transportul și distribuția gazelor, realizate din fonduri proprii.
1828. Question no.4906A/03-09-2014
Care este stadiul lucrărilor la DN 66A?
1829. Question no.4907A/03-09-2014
Petiția doamnei Ernst Monica Maria.
1830. Question no.4908A/03-09-2014
Construcția penitenciar în Piatra Neamț.
1831. Question no.4909A/03-09-2014
Depozitarea deșeurilor în jud.Neamț.
1832. Question no.4910A/03-09-2014
Delicvența juvenilă.
1833. Question no.4911A/03-09-2014
Groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș.
1834. Question no.4912A/03-09-2014
Autostrada București-Ploiești.
1835. Question no.4913A/03-09-2014
cadrul cooperării economice România - Federația Rusă: situația regiunii Nord-Est.
1836. Question no.4914A/03-09-2014
Cadrul cooperării economice România - Republica Populară Chineză: situația regiunii Nord-Est.
1837. Question no.4915A/03-09-2014
Intrebarea 4461/2014.
1838. Question no.4916A/03-09-2014
Cadrul cooperării economice România - Republica Moldova: situația regiunii Nord-Est.
1839. Question no.4917A/03-09-2014
Cadrul cooperării economice România - Turcia: situația regiunii Nord-Est.
1840. Question no.4918A/03-09-2014
Cadrul cooperării economice România - Ucraina : situația regiunii Nord-Est.
1841. Question no.4919A/03-09-2014
Limitarea răspândirii bolii limbii albastre din zona Dărmănești-Bacău.
1842. Question no.4920A/03-09-2014
Epuizarea stocurilor de vaccin din maternitățile din jud.Bacău.
1843. Question no.4921A/03-09-2014
Revenire la 3113/2014.
1844. Question no.4922A/03-09-2014
Revizuirea legislației privind atestarea produselor tradiționale.
1845. Question no.4923A/04-09-2014
Petiția doamnei Rosu Aurelia.
1846. Question no.4924A/08-09-2014
Construcția de creșe în mun.Petroșani.
1847. Question no.4925A/08-09-2014
Simplificarea sistemului de adopții.
1848. Question no.4926A/08-09-2014
Admiterea în învățământul superior fără diplomă de bacalaureat.
1849. Question no.4927A/08-09-2014
Lipsa alocărilor bugetare în urma calamităților provocate de inundațiile din jud.Timiș.
1850. Question no.4928A/08-09-2014
Măsuri de recompensare a elevilor din învățământul preuniversitar.
1851. Question no.4929A/08-09-2014
Sprijin financiar pentru Biserica Evanghelică Reghin.
1852. Question no.4930A/08-09-2014
Propuneri de noi destinații pentru Aeroportul Internațional Iași.
1853. Question no.4931A/08-09-2014
Propuneri pentru stimularea donării de sânge.
1854. Question no.4932A/08-09-2014
Implicarea Ministerului Sănătății în îmbunătățirea calității vieții pentru pacienții cu distonie.
1855. Question no.4933A/08-09-2014
Finanțarea Spitalului Sf.Spiridon Iași pentru finalizarea UPU-SMURD și Secției de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Constructivă și Arsuri.
1856. Question no.4934A/09-09-2014
Decalajul dintre impozitele colectate de România și media UE.
1857. Question no.4935A/09-09-2014
Creșterea numărului șomerilor în jud.Dâmbovița.
1858. Question no.4936A/09-09-2014
Sprijin financiar în urma inundațiilor.
1859. Question no.4937A/09-09-2014
Amenințările zilnice la care este supusă Fanea Irina de către primarul com.Călinești Oaș, Copil Gheorghe.
1860. Question no.4938A/09-09-2014
Afluxul noilor șomeri care nu au promovat examenul de bacalaureat.
1861. Question no.4939A/09-09-2014
Recalcularea pensiei domnului Nistor Ioan.
1862. Question no.4940A/09-09-2014
Cum poate fi deblocată situația de la Centrul Expozițional Moldova Iași?
1863. Question no.4941A/09-09-2014
Când vom livra gazele promise Republicii Moldova?
1864. Question no.4942A/09-09-2014
Garantați că România va atinge o rată de reciclare a deșeurilor de 50% în 2020?
1865. Question no.4943A/09-09-2014
Hot. nr.35 a Consiliului de Administrație ELECTRICA.
1866. Question no.4944A/09-09-2014
Lipsa unei strategii energetice în România.
1867. Question no.4945A/09-09-2014
Calculul redevențelor.
1868. Question no.4946A/09-09-2014
Termenul pentru analiza dosarelor.
1869. Question no.4947A/09-09-2014
Creșterea tarifelor operatorilor de transport.
1870. Question no.4948A/09-09-2014
Deficitul de medici din sistemul național de sănătate.
1871. Question no.4949A/09-09-2014
Managementul defectuos și execuția bugetară la CNADNR.
1872. Question no.4950A/09-09-2014
Neclarități privind colegiile post-liceale organizate de universități.
1873. Question no.4951A/09-09-2014
Indexarea veniturilor din sectorul public în anul 2015.
1874. Question no.4952A/09-09-2014
Sumele rambursate de UE în contul plăților efectuate.
1875. Question no.4953A/09-09-2014
Confirmarea valabilității certificatului de specializare în cardiologie.
1876. Question no.4954A/09-09-2014
Secțiile de votare de pe teritoriul Statului Israel.
1877. Question no.4955A/09-09-2014
Pașaport temporar nerecunoscut ca document de călătorie.
1878. Question no.4956A/09-09-2014
Reprezentare românească în Israel.
1879. Question no.4957A/09-09-2014
Lipsa acută de vaccinuri care previn infecția cu virusul hepatic B.
1880. Question no.4958A/10-09-2014
Petiția doamnei Sanda Drăgan.
1881. Question no.4959A/10-09-2014
Preocuparea MAE pentru rezolvarea problemelor românilor din străinătate.
1882. Question no.4960A/10-09-2014
Despăgubirile acordate proprietarilor animalelor bolnave de boala limbii albastre.
1883. Question no.4961A/10-09-2014
Alocările PNDR 2014-2020 pentru creșterea suprafeței împădurite.
1884. Question no.4962A/10-09-2014
Pagubele produse de boala limbii albastre.
1885. Question no.4963A/10-09-2014
Situația persoanelor diagnosticate cu autism.
1886. Question no.4964A/10-09-2014
Câți bugetari vor beneficia de amnistierea fiscală și ce efort financiar ăresupune această măsură?
1887. Question no.4965A/10-09-2014
Modificarea reglementărilor privind acordarea de manuale gratuite.
1888. Question no.4966A/10-09-2014
Decontarea sumelor restante pentru naveta elevilor.
1889. Question no.4967A/10-09-2014
Situația Spitalului Județean de Urgență din Tulcea.
1890. Question no.4968A/10-09-2014
Energia electrică și gazele naturale.
1891. Question no.4969A/10-09-2014
Modul de aplicare al HG 250/1992.
1892. Question no.4970A/10-09-2014
Care sunt măsuri fiscale preconizate pentru domeniul turismului.
1893. Question no.4971A/10-09-2014
Situația copiilor instituționalizați.
1894. Question no.4972A/10-09-2014
Situația inventarierii terenurilor la nivel național.
1895. Question no.4973A/10-09-2014
Consumul de stupefiante în rândul tinerilor.
1896. Question no.4974A/10-09-2014
Strategia ministerului în vederea susținerii rețelei de biblioteci publice la nivel național.
1897. Question no.4975A/10-09-2014
Prevenirea bolilor în domeniul zootehnic românesc.
1898. Question no.4976A/10-09-2014
Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD)?
1899. Question no.4977A/10-09-2014
Protecția persoanelor care se află în una din situațiile de refugiat și azil.
1900. Question no.4978A/10-09-2014
Stadiul realizării Variantei de ocolire a mun.Satu Mare.
1901. Question no.4979A/10-09-2014
Reducerea TVA-ului la produsele ecologice.
1902. Question no.4980A/10-09-2014
Care este situația actuală a clădirilor de patrimoniu din jud.Galați.
1903. Question no.4981A/10-09-2014
Proiectul de informatizare a instanțelor de judecată.
1904. Question no.4982A/10-09-2014
Situația achiziționării și dotării cu manuale școlare noi.
1905. Question no.4983A/10-09-2014
Situația avizelor medico-sanitare acordate unităților de învățământ.
1906. Question no.4984A/10-09-2014
Criza de sînge.
1907. Question no.4985A/10-09-2014
Tichete de vacanță.
1908. Question no.4986A/10-09-2014
Situația șomerilor.
1909. Question no.4987A/10-09-2014
Indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală.
1910. Question no.4988A/10-09-2014
Care este situația actuală a claselor și serviciilor înregistrate de către Regia Autonomă MOf. la OSIM.
1911. Question no.4989A/10-09-2014
Procentul imobilelor asigurate obligatoriu.
1912. Question no.4990A/10-09-2014
Care este numărul persoanelor beneficiare ale Legii 189/2000.
1913. Question no.4991A/10-09-2014
Care este numărul persoanelor asistate social.
1914. Question no.4992A/10-09-2014
În ce măsură este afectat comerțul cu Republica Populară Chineză de evoluția Encefalopatie Spongiformă Bovină și boala limbii albastre din România?
1915. Question no.4993A/10-09-2014
Situația școlilor brașovene din punctul de vedere al autorizațiilor sanitare de funcționare.
1916. Question no.4994A/10-09-2014
Introducerea șahului în școli ca materie opțională.
1917. Question no.4995A/10-09-2014
Munca la negru și sclavia modernă.
1918. Question no.4996A/10-09-2014
Problemele apărute în urma descoperirii bolii limbii albastre în Brăila.
1919. Question no.4997A/10-09-2014
Distribuirea microbuzelor școlare în jud.Brăila.
1920. Question no.4998A/10-09-2014
Repatriere cetățeni români Fâșia Gaza.
1921. Question no.4999A/10-09-2014
Măsuri pentru stoparea efectelor "Bolii limbii albastre".
1922. Question no.5000A/15-09-2014
Finanțare MApN.
1923. Question no.5001A/15-09-2014
Finanțare Ministerul Culturii.
1924. Question no.5002A/15-09-2014
Finanțarea Justiției.
1925. Question no.5003A/15-09-2014
Finanțarea autostrăzii Iași-Tg. Mureș.
1926. Question no.5004A/15-09-2014
Finanțarea DN 24 Bârlad.
1927. Question no.5005A/15-09-2014
Finanțarea educației și cercetării.
1928. Question no.5006A/15-09-2014
Investiții spital "Sf.Spiridon" Iași.
1929. Question no.5007A/15-09-2014
Redeschiderea spitalelor.
1930. Question no.5008A/15-09-2014
Spitale închise.
1931. Question no.5009A/15-09-2014
Spital Regional de Urgență Iași.
1932. Question no.5010A/15-09-2014
Finanțarea sănătății.
1933. Question no.5011A/15-09-2014
Stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană.
1934. Question no.5012A/16-09-2014
Măsuri pentru prevenirea dramelor din maternități.
1935. Question no.5013A/16-09-2014
Situația instituțiilor de învățământ din jud.Timiș.
1936. Question no.5014A/16-09-2014
Politici de relaxare fiscală.
1937. Question no.5015A/16-09-2014
Eliberarea adeverințelor de studii în locul diplomelor de bacalaureat.
1938. Question no.5016A/16-09-2014
Exodul medicilor.
1939. Question no.5017A/16-09-2014
Începutul anului școlar fara manuale.
1940. Question no.5018A/16-09-2014
Campania națională de combatere a violenței asupra copiilor în familie.
1941. Question no.5019A/16-09-2014
Șomajul în România.
1942. Question no.5020A/16-09-2014
Principalele beneficii de asistență socială în România.
1943. Question no.5021A/16-09-2014
Alocația de stat pentru copii în România la nivelul lunii septembrie 2014.
1944. Question no.5022A/16-09-2014
Alocația pentru susținerea familiei în România la nivelul lunii septembrie 2014.
1945. Question no.5023A/16-09-2014
Indemnizația pentru concediul de creștere a copilului în România la nivelul lunii septembrie 2014.
1946. Question no.5024A/16-09-2014
Stimulentul de inserție în România la nivelul lunii septembrie 2014.
1947. Question no.5025A/16-09-2014
Venitul minim garantat în România la nivelul lunii septembrie 2914.
1948. Question no.5026A/16-09-2014
Când și unde va fi construit Spitalul Regional de Urgențe din Iași?
1949. Question no.5027A/16-09-2014
Când se va construi parcul tehnologic de la Fortus Iași?
1950. Question no.5028A/17-09-2014
Înlocuirea manualelor școlare cu fișe de lucru pentru elevii de clasa I.
1951. Question no.5029A/17-09-2014
Stadiul programelor de investiții derulate în domeniul sănătății.
1952. Question no.5030A/17-09-2014
Modalitatea detaliată prin care cor fi organizate în străinătate cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014.
1953. Question no.5031A/17-09-2014
Crearea unui cadru legislativ protecționist pentru micii antreprenori români.
1954. Question no.5032A/17-09-2014
Clarificări privind strategia pentru a susține producătorii din România.
1955. Question no.5033A/17-09-2014
Lămuriri privind legătura feroviară de mare viteză între Iași și București.
1956. Question no.5034A/17-09-2014
Măsuri de sprijin pentru fermieri, pentru depozitarea produselor agricole.
1957. Question no.5035A/17-09-2014
Menținerea deciziei ca universitățile acreditate să înființeze unități de învățământ preuniversitar numite colegii.
1958. Question no.5036A/17-09-2014
Alocarea de fonduri suplimentare pentru restaurarea Filarmonicii din Iași.
1959. Question no.5037A/17-09-2014
Prezența dvs., cu ocazia deschiderii anului școlar 2014, alături de Mircea și Marius Cozma.
1960. Question no.5038A/17-09-2014
Investiții în Institutul Cantacuzino din Iași.
1961. Question no.5039A/17-09-2014
Situația aplicării Programului național "Laptele și cornul".
1962. Question no.5040A/17-09-2014
Posibilitatea reînființării școlilor de corecție.
1963. Question no.5041A/17-09-2014
Concluzii în urma inundațiilor din jud.Gorj.
1964. Question no.5042A/17-09-2014
Început de an școlar fără manuale.
1965. Question no.5043A/17-09-2014
Reducerea livrării de gaze naturale.
1966. Question no.5044A/17-09-2014
Deficitul de cadre didactice.
1967. Question no.5045A/17-09-2014
Accesul la piața muncii pentru persoanele cu dizabilități.
1968. Question no.5046A/17-09-2014
Sistemul de urmărire a trasabilității lemnului în timp real.
1969. Question no.5047A/17-09-2014
Acoperirea teritoriului României prin sistemul de telefonie mobilă.
1970. Question no.5048A/17-09-2014
Încasările bugetare în anul curent.
1971. Question no.5049A/17-09-2014
Care este rata abandonului școlar?
1972. Question no.5050A/17-09-2014
Care este calendarul alocărilor bugetare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare sau reparații la nivelul școlilor și grădinițelor.
1973. Question no.5051A/17-09-2014
Locuri în cămine.
1974. Question no.5052A/17-09-2014
Situația instituțiilor publice care dețin rețele sanitare proprii.
1975. Question no.5053A/17-09-2014
Atribuțiile personalului ocolului silvic asupra tuturor terenurilor.
1976. Question no.5054A/17-09-2014
Programul Bani pentru Liceu.
1977. Question no.5055A/17-09-2014
Medicamente contrafăcute.
1978. Question no.5056A/17-09-2014
Situația retrocedărilor.
1979. Question no.5057A/17-09-2014
Posturi de învățători și educatori rămase neocupate.
1980. Question no.5058A/17-09-2014
Produse expirate vândute prin marile magazine.
1981. Question no.5059A/17-09-2014
Soluții de traversare a căii ferate în deplină siguranță.
1982. Question no.5060A/17-09-2014
Numărul persoanelor trimise în judecată pentru prostituție și trafic de minori.
1983. Question no.5061A/17-09-2014
Neajunsurile cu care se confruntă unitățile medicale.
1984. Question no.5062A/17-09-2014
Eradicarea cerșetoriei.
1985. Question no.5063A/17-09-2014
Cheltuielile aferente deplasărilor personalului MAE.
1986. Question no.5064A/17-09-2014
Finanțarea proiectelor tinerilor fermieri.
1987. Question no.5065A/17-09-2014
Infecții intraspitalicești.
1988. Question no.5066A/17-09-2014
Lipsa acută de vaccinuri.
1989. Question no.5067A/17-09-2014
Cămine batrâni.
1990. Question no.5068A/17-09-2014
Actualizarea listelor electorale permanente.
1991. Question no.5069A/17-09-2014
Impactul dezastruos al aplicării Ordinului pentru aprobarea Normelor metodotogice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru.
1992. Question no.5070A/17-09-2014
Noile prevederi din Codul Fiscal privind susținerea IMM-urilor.
1993. Question no.5071A/17-09-2014
Acordarea pachetelor de asistență financiară în contextul solidarității sociale.
1994. Question no.5072A/17-09-2014
Lipsa manualelor școlare.
1995. Question no.5073A/17-09-2014
Asistenți personali.
1996. Question no.5074A/17-09-2014
Măsurile Guvernului pentru a redresa economia și pentru a crea locuri de muncă.
1997. Question no.5075A/17-09-2014
Modalitatea de organizare a votului în alegerile prezidențiale pentru românii aflați în afara granițelor României.
1998. Question no.5076A/17-09-2014
Strategia MS privind dotarea spitalelor din Giurgiu și suplimentarea numărului medicilor specialiști.
1999. Question no.5077A/17-09-2014
Organizarea de alegeri anticipate pentru Consiliul Local Cozmești, jud.Iași.
2000. Question no.5078A/17-09-2014
Reiterare scrisoare oficială despre reabilitarea drumurilor naționale argeșene.
2001. Question no.5079A/17-09-2014
Reiterare scrisoare oficială privind regimul juridic de proprietate al caselor de cultură sindicale.
2002. Question no.5080A/17-09-2014
Reiterare scrisoare oficială despre amenajarea râului Argeș la Pitești.
2003. Question no.5081A/17-09-2014
Reiterare scrisoare oficială despre Sala Sporturilor, din Pitești.
2004. Question no.5082A/17-09-2014
Solicitare răspuns scrisoare oficială adresată Secretariatului de Stat pentru Culte.
2005. Question no.5083A/17-09-2014
Sprijin acordat producătorilor mici de lapte.
2006. Question no.5084A/17-09-2014
Când vor primi elevii manuale școlare?
2007. Question no.5085A/17-09-2014
Situația aeroportului Iași.
2008. Question no.5086A/17-09-2014
Concluziile preliminare ale anchetei Corpului de Control la Materinitatea Elena Doamna din Iași.
2009. Question no.5087A/17-09-2014
Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.
2010. Question no.5088A/18-09-2014
OUG 54/2014.
2011. Question no.5089A/18-09-2014
Marcajele rutiere la originea accidentelor rutiere.
2012. Question no.5090A/18-09-2014
CEC Bank în sprijinul IMM-urilor din România.
2013. Question no.5091A/18-09-2014
Respectarea normelor de protecție mediului în noile cartiere rezidențiale.
2014. Question no.5092A/18-09-2014
Subvențiile pentru fermierii români.
2015. Question no.5093A/18-09-2014
Creșterea numărului de copii abandonați în maternitățile din Constanța.
2016. Question no.5094A/18-09-2014
Consecințele sancțiunilor aplicate de UE pentru Federația Rusă în domeniul energetic.
2017. Question no.5095A/18-09-2014
Efectele produse de Ordonanța 21/2014.
2018. Question no.5096A/18-09-2014
Reabilitarea drumurilor din jud.Maramureș.
2019. Question no.5097A/22-09-2014
Situația locuitorilor din com.Mănăstirea Humorului din jud.Suceava.
2020. Question no.5098A/22-09-2014
Informații cu privire la eventuala construcție a unei biserici în zona "Babele" din Munții Bucegi.
2021. Question no.5099A/22-09-2014
Măsurile preconizate de Guvern pentru a redresa economia și pentru crearea de locuri de muncă.
2022. Question no.5100A/22-09-2014
Modificări legislative ale Codului Silvic făcute pentru grupuri financiare de interese.
2023. Question no.5101A/22-09-2014
Promovarea politicilor agricole.
2024. Question no.5102A/22-09-2014
Ultimul raport UNICEF.
2025. Question no.5103A/22-09-2014
Românii din diaspora.
2026. Question no.5104A/22-09-2014
Fondurile europene în transporturi.
2027. Question no.5105A/22-09-2014
Agresiunile împotriva personalului medical.
2028. Question no.5106A/23-09-2014
Reiterare scrisoare oficială despre indemnizația persoanelor cu handicap.
2029. Question no.5107A/23-09-2014
Revenire la 4535/2014.
2030. Question no.5108A/23-09-2014
Poziția oficială a MAI față de Proiectul de Autonomie a Ținutului Secuiesc promovat de UDMR.
2031. Question no.5109A/23-09-2014
Care este locația și care este numărul animalelor ucise și distruse în urma cazului de Encefalopatie Spongiformă Bovină atipic identificat pe teritoriul României?
2032. Question no.5110A/23-09-2014
Situația repartizării de Ambulanțe.
2033. Question no.5111A/23-09-2014
Situația locației Muzeului Național de Istorie a României.
2034. Question no.5112A/23-09-2014
Nivelul capacității de intervenție al structurilor medicale ale Ministerului Apărării Naționale în cazurile de contaminare cu agenți virali și bacteriologici.
2035. Question no.5113A/23-09-2014
Care sunt serviciile medicale garantate de cardul de sănătate.
2036. Question no.5114A/23-09-2014
ajutorul de minimis pentru sectorul apicol li pentru fermele bio.
2037. Question no.5115A/23-09-2014
Referitoare la SC Intervenții Feroviare SA București.
2038. Question no.5116A/23-09-2014
Care este numărul cetățenilor români care au aplicat pentru obținerea cetățeniei ungare în ultimii 3 ani.
2039. Question no.5117A/23-09-2014
Cabinete medicale în unitățile școlare din mediul rural.
2040. Question no.5118A/23-09-2014
Situația spitalelor din România.
2041. Question no.5119A/23-09-2014
Ce finanțare și ce procent din PIB se va aloca ministerului pe care-l coordonați pe anul 2015?
2042. Question no.5120A/23-09-2014
Care este situația statistică a tinerilor salariați cu vârste cuprinse între 15 și 25 ani.
2043. Question no.5121A/23-09-2014
Situația apicultorilor români.
2044. Question no.5122A/23-09-2014
Dezvoltarea turismului riveran al Dunării.
2045. Question no.5123A/23-09-2014
Jocurile Olimpice de Vară.
2046. Question no.5124A/23-09-2014
Vaccin antigripal românesc.
2047. Question no.5125A/23-09-2014
Contribuția și rolul personalului economic din cadrul misiunilor diplomatice în vederea atragerii de investiții.
2048. Question no.5126A/23-09-2014
Unități de învățământ care beneficiază de servicii de asistență psihopedagogică.
2049. Question no.5127A/23-09-2014
Descoperirea elevilor capabili de performanțe înalte, stimularea și încurajarea acestora.
2050. Question no.5128A/23-09-2014
Situația localităților afectate de inundații.
2051. Question no.5129A/23-09-2014
Depistarea cazurilor de muncă nedeclarată.
2052. Question no.5130A/23-09-2014
Combaterea fenomenului muncii nedeclarate.
2053. Question no.5131A/23-09-2014
Centre de Plasament.
2054. Question no.5132A/23-09-2014
Situația copiilor între 0 și 2 ani aflați în servicii de tip rezidențial ăublic și privat.
2055. Question no.5133A/23-09-2014
Protejarea celor care călătoresc în zonele de conflict.
2056. Question no.5134A/23-09-2014
Îmbunătățirea modului de subvenționare a pisciculturii/acvaculturii.
2057. Question no.5135A/23-09-2014
Mortalitatea infantilă.
2058. Question no.5136A/23-09-2014
Situația copiilor dispăruți.
2059. Question no.5137A/23-09-2014
Domeniul cercetării și inovării.
2060. Question no.5138A/23-09-2014
Măsurile Guvernului pentru salvarea morilor de apă de la Rudăria, înscrise în patrimoniul UNESCO.
2061. Question no.5139A/23-09-2014
Noul Cod Silvic înrăutățește situația actuală și pune în pericol siguranța populației.
2062. Question no.5140A/23-09-2014
Opacitatea cheltuirii banilor publici la MDRAP.
2063. Question no.5141A/23-09-2014
Neacordarea tichetelor de masă pentru personalul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș.
2064. Question no.5142A/23-09-2014
Program sănătate pentru profilaxia rahitismului.
2065. Question no.5143A/23-09-2014
Programele naționale de sănătate.
2066. Question no.5144A/23-09-2014
Studii de fezabilitate finanțate de Ministerului Transporturilor.
2067. Question no.5145A/23-09-2014
Alocația de stat pentru copii.
2068. Question no.5146A/23-09-2014
Reorganizarea rețelei spitalicești.
2069. Question no.5147A/23-09-2014
Demersuri privind organizarea unor competiții internaționale în România.
2070. Question no.5148A/23-09-2014
Pregătirea absorbției viitoarelor fonduri europene 2014-2020.
2071. Question no.5149A/23-09-2014
Care este numărul absențelor înregistrate de elevi în anul școlar 2013-2014.
2072. Question no.5150A/23-09-2014
Stadiul distribuirii cardurilor de sănătate.
2073. Question no.5151A/23-09-2014
Acordarea de despăgubiri pentru persoanele care au declarat decese în rândul efectivelor de bovine din cauza bolii limbii albastre.
2074. Question no.5152A/23-09-2014
Acțiunile de control în domeniul produselor distilate.
2075. Question no.5153A/23-09-2014
Bonusuri financiare la Transelectrica.
2076. Question no.5154A/23-09-2014
Pensionarii CFR.
2077. Question no.5155A/24-09-2014
Acordarea amnistiei fiscale pentru centrele medicale de permanență.
2078. Question no.5156A/24-09-2014
Indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav.
2079. Question no.5157A/24-09-2014
Alocarea unor fonduri din taxa pe pungile din plastic.
2080. Question no.5158A/24-09-2014
Situația cardurilor de sănătate și utilizarea la nivel național.
2081. Question no.5159A/24-09-2014
Echivalarea studiilor medicilor din afara UE care doresc să lucreze în Maramureș.
2082. Question no.5160A/24-09-2014
Memoriul doamnei dr.Maria Turdean, șef secție Oncologie Medicală, Spitalul Clinic Județean Cluj.
2083. Question no.5161A/24-09-2014
Măsuri pentru evitarea recesiunii tehnice în al treilea trimestru al anului 2014.
2084. Question no.5162A/24-09-2014
Drepturi salariale ale salariaților din învățământ.
2085. Question no.5163A/24-09-2014
Eliberarea diplomelor absolvenților învățământului superior.
2086. Question no.5164A/24-09-2014
Asigurarea serviciilor medicale de specialitate pe programele naționale în zonele deficitare.
2087. Question no.5165A/24-09-2014
Achiziționarea avioanelor F-16.
2088. Question no.5166A/24-09-2014
Reforma încotro?
2089. Question no.5167A/24-09-2014
Reforma încotro?
2090. Question no.5168A/24-09-2014
Necesitatea susținerii unor reforme mai mult de 2 ani.
2091. Question no.5169A/24-09-2014
Reforma încotro?
2092. Question no.5170A/24-09-2014
Autostrada Comarnic-Brașov.
2093. Question no.5171A/24-09-2014
Parcul Văcărești.
2094. Question no.5172A/24-09-2014
Referitor la cesionarea creditelor către firmele de recuperare.
2095. Question no.5173A/24-09-2014
Lipsa atașaților de muncă în țările în care muncesc români.
2096. Question no.5174A/24-09-2014
Alunecările de teren.
2097. Question no.5175A/24-09-2014
Bugetarea programului "Școala altfel".
2098. Question no.5176A/24-09-2014
Strategia României pentru gestionarea deșeurilor.
2099. Question no.5177A/24-09-2014
Program de screening pentru depistarea hepatitei B și C.
2100. Question no.5178A/24-09-2014
Creșterea valorii bursei sociale pentru studenți.
2101. Question no.5179A/24-09-2014
Lipsa vaccinului împotriva hepatitei B din maternități.
2102. Question no.5180A/24-09-2014
Măsuri pentru integrarea socio-profesională a tinerilor de peste 18 ani proveniți din centre de plasament.
2103. Question no.5181A/24-09-2014
Ce viitor mai are Combinatul Fortus din Iași?
2104. Question no.5182A/24-09-2014
De ce nu sunt penalizate drastic firmele care întârzie finalizarea proiectelor europene?
2105. Question no.5183A/24-09-2014
De ce nu simplificăm procedurile de adopție?
2106. Question no.5184A/24-09-2014
Măsuri tehnice luate de ANSVA pentru limitarea și eliminarea efectelor bolii limbii albastre.
2107. Question no.5185A/24-09-2014
Măsuri tehnice luate de ANSVA pentru limitarea și eliminarea efectelor bolii limbii albastre.
2108. Question no.5186A/24-09-2014
Evoluția demersurilor la nivel guvernamental privind acordarea statului de personal navigant militarilor români din cadrul NATO.
2109. Question no.5187A/24-09-2014
Priorități privind protecția mediului în viitoarea Agendă Urbană a UE.
2110. Question no.5188A/24-09-2014
Strategii pe piață ale companiilor din sectorul energetic controlate de statul român. Cazul Hidroelectrica.
2111. Question no.5189A/24-09-2014
Proiectul Spitalului Regional din Iași - există o strategie concretă?
2112. Question no.5190A/24-09-2014
Costurile implementării proiectului TelVerde.
2113. Question no.5191A/24-09-2014
Poziția părții române privind viitoarea Agendă urbană a UE.
2114. Question no.5192A/24-09-2014
Propuneri pentru îmbunătățirea promovabilității la examenul de bacalaureat.
2115. Question no.5193A/24-09-2014
Folosirea muncii zilierilor de către persoanele fizice.
2116. Question no.5194A/24-09-2014
Situația neclară privind lucrările asupra tronsonului Sibiu-Deva.
2117. Question no.5195A/24-09-2014
Demararea lucrărilor propriu-zise privind tronsonul de autostradă Pitești-Sibiu.
2118. Question no.5196A/24-09-2014
Bani de investiții pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași.
2119. Question no.5197A/24-09-2014
Efectul celor 92 impozite și taxe parafiscale eliminate din legislație.
2120. Question no.5198A/24-09-2014
Situația dificilă cu care se confruntă Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iași.
2121. Question no.5199A/24-09-2014
Creșterea bugetului pentru programul "Bani de liceu".
2122. Question no.5200A/24-09-2014
Regularizarea râului Nicolina.
2123. Question no.5201A/24-09-2014
Situația orelor suplimentare ale cadrelor didactice cu peste 25 de ani vechime.
2124. Question no.5202A/24-09-2014
Adoptarea unui nou Cod silvic.
2125. Question no.5203A/24-09-2014
Repartiție ambulanțe.
2126. Question no.5204A/24-09-2014
Poziția privind "statutul special al Ținutului Secuiesc".
2127. Question no.5205A/24-09-2014
Planul de acțiune pentru a atrage investitori în proiecte de energie regenerabilă.
2128. Question no.5206A/24-09-2014
Datorii către unitățile spitalicești din Europa.
2129. Question no.5207A/25-09-2014
Previziunile creșterii economice pentru anul 2015.
2130. Question no.5208A/29-09-2014
Copiii instituționalizați din jud.Arad.
2131. Question no.5209A/29-09-2014
Strategia de dezvoltare a unor obiective de investiții.
2132. Question no.5210A/29-09-2014
Importul de fructe și legume din Republica Moldova.
2133. Question no.5211A/29-09-2014
Întârzierea utilizării fondurilor europene pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor.
2134. Question no.5212A/29-09-2014
De ce nu se respectă Legea 263/2010?
2135. Question no.5213A/29-09-2014
Rectificare bugetară.
2136. Question no.5214A/29-09-2014
Rectificare bugetară.
2137. Question no.5215A/29-09-2014
Legea malpraxisului.
2138. Question no.5216A/29-09-2014
Infringement CE împotriva României pe tema poluării.
2139. Question no.5217A/29-09-2014
RCA-ul pentru tineri - o adevărată taxă pe tinerețe!
2140. Question no.5218A/30-09-2014
Defrișările ilegale.
2141. Question no.5219A/30-09-2014
Secțiile de votare din diaspora.
2142. Question no.5220A/30-09-2014
Fondurile europene POSDRU.
2143. Question no.5221A/30-09-2014
Modernizarea Trezoreriei statului.
2144. Question no.5222A/30-09-2014
Datoriile neachitate către spitale și clinici din UE.
2145. Question no.5223A/30-09-2014
Valoarea în lei a accizelor și a impozitului la țițeiul din producția internă, datorate bugetului de stat, pentru anul 2015.
2146. Question no.5224A/30-09-2014
Intensificarea atacurilor informatice.
2147. Question no.5225A/30-09-2014
MPGT aprobat de către CE și recomandările CE.
2148. Question no.5226A/30-09-2014
Restructurarea învățământului superior din România.
2149. Question no.5227A/30-09-2014
Procesul de prioritizare a investițiilor publice.
2150. Question no.5228A/30-09-2014
Directiva privind îngrijirea medicală transfrontalieră.
2151. Question no.5229A/30-09-2014
Elaborarea unei strategii privind politicile de ocupare pe piața muncii.
2152. Question no.5230A/30-09-2014
Gestionarea situației privind reducerea cu 4 miliarde a banilor pentru cofinanțarea proiectelor de fonduri externe postaderare.
2153. Question no.5231A/30-09-2014
Poziția față de acțiunea de infringement cu privire la poluarea aerului.
2154. Question no.5232A/30-09-2014
Extinderea rețelei de autostrăzi în condițiile rectificării bugetare.
2155. Question no.5233A/30-09-2014
Banii alocați pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații.
2156. Question no.5234A/30-09-2014
Investiții pentru prevenirea inundațiilor în Argeș.
2157. Question no.5235A/30-09-2014
Stadiu aplicare plan măsuri SMOKE 2914.
2158. Question no.5236A/30-09-2014
Stadiu dosare penale întocmite pentru contrabanda cu țigări în jud.Argeș.
2159. Question no.5237A/30-09-2014
Reiterare întrebare despre reabilitarea unei case de cultură din Câmpulung-Muscel.
2160. Question no.5238A/30-09-2014
Soluționarea problemei salarizării în orchestrele simfonice.
2161. Question no.5239A/30-09-2014
Problemele privind calitatea aerului.
2162. Question no.5240A/30-09-2014
Datoriile acumulate de CNAS pentru asistența medicală acordată asiguraților români în UE.
2163. Question no.5241A/30-09-2014
Lucrurile de extindere și modernizare a aeroportului din Suceava.
2164. Question no.5242A/30-09-2014
Rata șomajului înregistrat la nivel național este în continuă creștere.
2165. Question no.5243A/30-09-2014
Utilitatea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni.
2166. Question no.5244A/30-09-2014
Timbrul de mediu pentru autovehicule.
2167. Question no.5245A/30-09-2014
Când vor fi gata lucrările la DN 66.
2168. Question no.5246A/30-09-2014
Existența unui Centru de Nefrologie și Hemodializă în Republica Tonga unde sportivul Vaiomunga Sione își poate continua tratamentul.
2169. Question no.5247A/30-09-2014
Cum se poate simplifica procedura prin care angajatorii își pot recupera de la Casa de Sănătate sumele plătite pentru concediile medicale ale angajaților, inclusiv concediile de sarcină și lăuzie?
2170. Question no.5248A/30-09-2014
Situația creșterii puterii de cumpărare a românilor în ultimii doi ani.
2171. Question no.5249A/30-09-2014
Unități medicale de urgență.
2172. Question no.5250A/30-09-2014
Atacurile hackerilor.
2173. Question no.5251A/30-09-2014
Poluarea.
2174. Question no.5252A/30-09-2014
Încasarea ilegală de subvenții pentru încălzirea locuinței.
2175. Question no.5253A/30-09-2014
Agricultura ecologică.
2176. Question no.5254A/30-09-2014
Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului - 2014.
2177. Question no.5255A/30-09-2014
Burse școlare.
2178. Question no.5256A/30-09-2014
Programul Național de Transplant.
2179. Question no.5257A/30-09-2014
Card de sănătate.
2180. Question no.5258A/30-09-2014
Amnistie fiscală.
2181. Question no.5259A/30-09-2014
Elevi navetiști.
2182. Question no.5260A/30-09-2014
Suprafețe împădurite.
2183. Question no.5261A/30-09-2014
Turismul rural.
2184. Question no.5262A/30-09-2014
Combaterea sedentarismului.
2185. Question no.5263A/30-09-2014
"Programul Cornul și Laptele".
2186. Question no.5264A/30-09-2014
Rezultatele "Programului Euro 200".
2187. Question no.5265A/30-09-2014
Apel umanitar al românilor din Serbia.
2188. Question no.5266A/30-09-2014
Protest pașnic organizat de tânărul Vlad Negrilă.
2189. Question no.5267A/30-09-2014
Implicarea Ministerului Economiei în rezolvarea situației de la Ductil Steel Oțelu Roșu.
2190. Question no.5268A/30-09-2014
Evaziunea fiscală din sectorul agricol.
2191. Question no.5269A/30-09-2014
Numărul agricultorilor din com.Matca, jud.Galați, care au beneficiat de reducerea impozitului pe venit ca urmare a calamitării culturilor.
2192. Question no.5270A/30-09-2014
Rezultatele introducerii TVA la pâine.
2193. Question no.5271A/30-09-2014
Situația spitalului din orașul Negrești.
2194. Question no.5272A/30-09-2014
Când va începe reforma Căilor Ferate Române?
2195. Question no.5273A/30-09-2014
Cine-i informează pe tineri despre pensiile private?
2196. Question no.5274A/30-09-2014
Care sunt soluțiile Guvernului pentru reducerea poluării în marile orașe?
2197. Question no.5275A/01-10-2014
Finalizarea lucrărilor finanțate de Ministerul Culturii.
2198. Question no.5276A/01-10-2014
Dreptul de preemțiune asupra Palatului Telefoanelor.
2199. Question no.5277A/01-10-2014
Grădiniță pentru copiii preșcolari din Aninoasa.
2200. Question no.5278A/01-10-2014
Memoriul doamnei Georgeta Micu din Giurgiu.
2201. Question no.5279A/01-10-2014
Finanțările acordate prin FEADR.
2202. Question no.5280A/01-10-2014
Memoriul salariaților de la ISU "Vlașca" Giurgiu.
2203. Question no.5281A/01-10-2014
Ambiguitățile legislative referitoare la concesionarea terenurilor agricole și a pajiștilor către cetățeni.
2204. Question no.5282A/01-10-2014
Modificarea Codului Fiscal în sprijinul micilor producători agricoli.
2205. Question no.5283A/01-10-2014
Situația reparațiilor drumurilor naționale din Maramureș.
2206. Question no.5284A/01-10-2014
Reprezentarea profesiilor liberale în teritoriu.
2207. Question no.5285A/01-10-2014
Trezoreria statului.
2208. Question no.5286A/01-10-2014
Participarea studenților la alegerea rectorului.
2209. Question no.5287A/01-10-2014
Poluarea cu deșeuri periculoase.
2210. Question no.5288A/01-10-2014
Avertismentul Comisiei Europene referitor la poluarea din mun.Brașov.
2211. Question no.5289A/01-10-2014
Noile contravenții silvice.
2212. Question no.5290A/01-10-2014
Situația POSDRU.
2213. Question no.5291A/01-10-2014
Clarificări privind avizul de mediu necesar pentru construcția lotului 3 din autostrada Sibiu-Orăștie.
2214. Question no.5292A/01-10-2014
Stadiul lucrărilor și situația sumelor decontate către constructor în cazul lotului 3 al autostrăzii Sibiu-Orăștie.
2215. Question no.5293A/01-10-2014
Pregătirea sectorului zootehnic în vederea eliminării cotei de lapte.
2216. Question no.5294A/01-10-2014
Programele de investiții din turism.
2217. Question no.5295A/01-10-2014
Efectele Politicii Agricole Comune asupra fermierilor români.
2218. Question no.5296A/01-10-2014
Situația castelului din Bethlen.
2219. Question no.5297A/01-10-2014
Situația bisericuțelor din Transilvania.
2220. Question no.5298A/01-10-2014
Situația cerșetorilor stabiliți în pădurea Codrișor.
2221. Question no.5299A/01-10-2014
Metodologia aplicării orelor de muncă în folosul comunității.
2222. Question no.5300A/01-10-2014
Mortalitatea neonatală și morbiditatea fetală.
2223. Question no.5301A/01-10-2014
Plan de măsuri pentru atragerea elevilor către școlile de meserii.
2224. Question no.5302A/01-10-2014
Proiecte pentru copiii din centrele de plasament.
2225. Question no.5303A/01-10-2014
Lipsa dotarilor laboratoarelor Serviciului de Medicină Legală.
2226. Question no.5304A/01-10-2014
Soluții pentru groapa de gunoi situată la granița dintre orașul Horezu și com.Măldărești.
2227. Question no.5305A/01-10-2014
Alocare de surse financiare pentru combaterea efectelor negative ale inundațiilor.
2228. Question no.5306A/01-10-2014
Drumul Brezoi - Voineasa trebuie reabilitat urgent.
2229. Question no.5307A/01-10-2014
Începerea lucrărilor pe teritoriul jud.Vâlcea la Coridorul IV pan-european.
2230. Question no.5308A/01-10-2014
Sute de familii din com.Păușești sunt izolate din cauza deteriorării podului peste Otăsău.
2231. Question no.5309A/01-10-2014
Resurse financiare pentru regularizarea Topologului, Lotrului, Olăneștiului, Bistriței, Luncavățului, Otăsăului, Cernei și Oltețului.
2232. Question no.5310A/01-10-2014
Neclarități privind declarațiile de avere depuse.
2233. Question no.5311A/01-10-2014
Parteneriate între universități și companii pentru o economie verde.
2234. Question no.5312A/01-10-2014
Investiții în siguranța traficului rutier la nivelul județului Iași și E 85.
2235. Question no.5313A/01-10-2014
Inventarul locurilor de muncă verzi în România.
2236. Question no.5314A/01-10-2014
Măsuri pentru îndeplinirea obiectivului de guvernare - locuri de muncă verzi.
2237. Question no.5315A/01-10-2014
Funcționarea TelVerde al Gărzii de mediu.
2238. Question no.5316A/01-10-2014
Strategia privind reintegrarea romilor aflați în străinătate.
2239. Question no.5317A/01-10-2014
Concediul pentru persoanele care adoptă.
2240. Question no.5318A/01-10-2014
Precizarea impactului bugetar pentru unele măsuri adoptate de Guvern.
2241. Question no.5319A/01-10-2014
Situația proiectelor de investiții derulate prin Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi .
2242. Question no.5320A/01-10-2014
Neconcordanțe între procedurile aplicate la nivel de misiune diplomatică în materie de acte de stare civilă.
2243. Question no.5321A/01-10-2014
Clarificări CAS și card de sănătate pentru românii din Diaspora.
2244. Question no.5322A/01-10-2014
Majorarea indemnizației pentru persoanele cu handicap.
2245. Question no.5323A/01-10-2014
Posibilitatea eliminării plății "taxei pe stâlp" pentru construcțiile speciale din agricultură.
2246. Question no.5324A/01-10-2014
Revenire 4953A.
2247. Question no.5325A/01-10-2014
Restricționarea libertății presei.
2248. Question no.5326A/06-10-2014
Situația Consiliului Local din com.Blăjel, Sibiu.
2249. Question no.5327A/06-10-2014
Situația autostrăzilor ce vor fi construite în România, conform Master Planului General de Transport pentru perioadele de programare 2014-2020 și 2020-2030.
2250. Question no.5328A/07-10-2014
Situația Casei de Cultură a Studenților din Galați.
2251. Question no.5329A/07-10-2014
Traficul de persoane.
2252. Question no.5330A/07-10-2014
Locuri de muncă disponibile în spațiul european.
2253. Question no.5331A/07-10-2014
Stadiul lucrărilor/proiectelor de investiții.
2254. Question no.5332A/07-10-2014
Măsuri fiscale.
2255. Question no.5333A/07-10-2014
Câte rute feroviare au fost desființate de SNTFC "CFR Călători" SA.
2256. Question no.5334A/07-10-2014
Domeniul imigrației.
2257. Question no.5335A/07-10-2014
Evaluarea și încadrarea în grad de handicap a persoanelor diagnosticate cu epilepsie.
2258. Question no.5336A/07-10-2014
Combaterea ilegalităților în domeniul jocurilor de noroc.
2259. Question no.5337A/07-10-2014
Ajutoare pentru încălzire.
2260. Question no.5338A/07-10-2014
Numărul de beneficiari ai venitului minim garantat.
2261. Question no.5339A/07-10-2014
Situația actuală a numărului de beneficiri al stimulentului de inserție.
2262. Question no.5340A/07-10-2014
Situația statistică a numărului de beneficiari al alocației pentru susținerea familiei.
2263. Question no.5341A/07-10-2014
Apărarea intereselor cetățenilor români ce trec granițele țării.
2264. Question no.5342A/07-10-2014
Taxe consulare.
2265. Question no.5343A/07-10-2014
Suma totală pe care cetățenii români aflați în afara granițelor au trimis-o în țară.
2266. Question no.5344A/07-10-2014
Actele de stare civilă întocmite de misiunile diplomatice.
2267. Question no.5345A/07-10-2014
Atragerea tinerilor către școlile de meserii.
2268. Question no.5346A/07-10-2014
Unități școlare.
2269. Question no.5347A/07-10-2014
Promovarea culturii naționale.
2270. Question no.5348A/07-10-2014
Elaborarea noii legi privind pensiile militare.
2271. Question no.5349A/07-10-2014
Posibilitatea acordării amnistiei fiscale și pentru revoluționarii cărora li se impută diverse sume de bani de către casele de pensii.
2272. Question no.5350A/07-10-2014
Recalcularea pensiei de invaliditate la schimbarea gradului de invaliditate din gr.II în gradul III.
2273. Question no.5351A/07-10-2014
Practicile neconcurențiale ale rețelelor de retail.
2274. Question no.5352A/07-10-2014
Suspiciuni de xtindere a bolii limbii albastre în Suceava.
2275. Question no.5353A/07-10-2014
Incompetența administrațiilor publice locale îi afectează direct pe cetățeni.
2276. Question no.5354A/07-10-2014
Evaluarea pensiilor obligatorii administrate privat.
2277. Question no.5355A/07-10-2014
Urbanism, mediu și spațiile verzi.
2278. Question no.5356A/07-10-2014
Obiectivele dezvoltării regionale 2014-2020 - jud.Constanța.
2279. Question no.5357A/07-10-2014
Desfacerea produselor agro-alimentare românești.
2280. Question no.5358A/08-10-2014
Schemele de ajutor de minimis 2014.
2281. Question no.5359A/08-10-2014
Indexarea indemnizației pentru persoanele cu handicap după rectificarea bugetară.
2282. Question no.5360A/08-10-2014
Modificarea legislației care pedepsește consumul de alcool pe drumurile publice.
2283. Question no.5361A/08-10-2014
Carențele de semnalizare ale trecerilor la nivel cu calea ferată.
2284. Question no.5362A/08-10-2014
Introducerea geografiei ca materie de bacalaureat la liceele cu profil protecția mediului.
2285. Question no.5363A/08-10-2014
Prevenirea și diminuarea abandonului școlar.
2286. Question no.5364A/08-10-2014
Acordarea unui ajutor de stat, pentru sprijinirea investițiilor care creează locuri de muncă.
2287. Question no.5365A/08-10-2014
Noul acord între Guv.României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic la frontieră.
2288. Question no.5366A/08-10-2014
Nemulțumirile oamenilor din Maramureș cărora li se fură recoltele de pe câmpuri.
2289. Question no.5367A/08-10-2014
Realizarea autostrăzii Comarnic-Brașov.
2290. Question no.5368A/08-10-2014
Starea rezervațiilor naturale din jud.Brașov.
2291. Question no.5369A/08-10-2014
Aducerea în țară a marilor personalități decedate peste hotare.
2292. Question no.5370A/13-10-2014
Legarea Transilvaniei de Moldova prin extinderea liniei de cale ferată Brașov-Brețcu către Onești.
2293. Question no.5371A/13-10-2014
Controale ale Agenției de Plăți și Dezvoltare Rurală și Pescuit.
2294. Question no.5372A/13-10-2014
Referitor la Parohia Ortodoxă Română "Sf.Apostoli Petru și Pavel" - Tractorul II Brașov.
2295. Question no.5373A/13-10-2014
Situația manualelor școlare pentru clasele I și a II din anul școlar 2014-2015.
2296. Question no.5374A/13-10-2014
Petiția doamnei Ana Luchiș.
2297. Question no.5375A/13-10-2014
Petiția doamnei Simona Alice Constantinescu.
2298. Question no.5376A/13-10-2014
Petiția doamnei Carmen Irimia.
2299. Question no.5377A/13-10-2014
Lipsa normelor juridice necesare punerii în aplicare a criteriilor de salarizare unitară, conform Legii 284/2010.
2300. Question no.5378A/13-10-2014
Norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare.
2301. Question no.5379A/14-10-2014
Modificare plan de tratament.
2302. Question no.5380A/14-10-2014
Impactul diminu[rii bugetului MDRAP cu suma de 950 mil. lei prev[yut[ pentru programe cu finan'are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
2303. Question no.5381A/14-10-2014
Demersuri guvernamentale pentru stabilirea dreptului la pensie pentru cetățenii români care lcrează în străinătate.
2304. Question no.5382A/14-10-2014
Contractele de deszăpezire pentru iarna 2014-2015.
2305. Question no.5383A/14-10-2014
Fabrica de bere Solca fondată în 1810 scoasă la licitație.
2306. Question no.5384A/14-10-2014
Promovarea și vânzarea de medicamente fără autorizare.
2307. Question no.5385A/14-10-2014
Finanțarea programelor de cercetare.
2308. Question no.5386A/14-10-2014
Programe de sprijin pentru achiziția de utilaje agricole.
2309. Question no.5387A/14-10-2014
Stadiul negocierilor privind Programul Visa Waiver pentru cetățenii români.
2310. Question no.5388A/14-10-2014
Măsuri legale pentru elaborarea strategiei de salubrizare a mun.București, precum și la nivel de sectoare.
2311. Question no.5389A/14-10-2014
Stadiu proiecte gospodărire cursuri de apă în jud.Argeș.
2312. Question no.5390A/14-10-2014
Reiterare întrebări despre controlul analizelor medicale în laboratoarele argeșene.
2313. Question no.5391A/14-10-2014
Vizele pentru cetățenii români.
2314. Question no.5392A/14-10-2014
Finanțare construire biserică piteșteană.
2315. Question no.5393A/14-10-2014
Asigurare finanțare amenajare râu Argeș, la Pitești.
2316. Question no.5394A/15-10-2014
Reducerea finanțărilor europene la proiectele legate de calitatea apei.
2317. Question no.5395A/15-10-2014
Pericolul de accidente din cauza deteriorării semnalizatoarelor limitatoarelor de înălțime de pe DN1 - zona Bușteni.
2318. Question no.5396A/15-10-2014
Memoriul domnului Daniel Burcea, com.Roata de Jos, jud.Giurgiu.
2319. Question no.5397A/15-10-2014
Memoriul Asociației "Ordinul Diriginților de Șantier din România".
2320. Question no.5398A/15-10-2014
Transformarea amenzilor fiscale în locuri de muncă.
2321. Question no.5399A/15-10-2014
Privatizarea societăților în care Ministerul Sănătății este acționar.
2322. Question no.5400A/15-10-2014
Măsuri pentru copiii diagnosticați cu autism.
2323. Question no.5401A/15-10-2014
Referitor la examenul de rezidențiat al absolvenților de medicină.
2324. Question no.5402A/15-10-2014
Situația înființării fermelor destinate tinerilor din mediul rural.
2325. Question no.5403A/15-10-2014
Închiderea cabinetului de diabet din cadrul Spitalului Orășenesc "Ioan Lascar" Comănești.
2326. Question no.5404A/15-10-2014
Lecturile nepotrivite conținute de manualele opționale predate elevilor din clasa a II-a.
2327. Question no.5405A/15-10-2014
Manifestările anti-românești și presiunile pentru arborarea stegului așa-numitului "Ținut Secuiesc".
2328. Question no.5406A/15-10-2014
Semnalizarea deficitară la nivel cu calea ferată.
2329. Question no.5407A/15-10-2014
Stadiul dotării instituțiilor judiciare ale statului cu sisteme moderne de înregistrare a declarațiilor. Răspunderea magistraților.
2330. Question no.5408A/15-10-2014
Continuarea investiției la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.
2331. Question no.5409A/15-10-2014
Realizarea noului pod rutier peste Tisa la Sighetu Marmației.
2332. Question no.5410A/15-10-2014
Acordarea merelor gratuite elevilor proveniți din familii sărace.
2333. Question no.5411A/15-10-2014
Stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante.
2334. Question no.5412A/16-10-2014
Conflict de interese.
2335. Question no.5413A/20-10-2014
Egalitatea de șanse la examenul Academiei de Poliție Alexandru Ioan.
2336. Question no.5414A/21-10-2014
Investițiile în domeniul gazelor naturale din zona Poduri-Moinești, jud.Bacău.
2337. Question no.5415A/21-10-2014
Acordarea primei pe exploatațiile agricole.
2338. Question no.5416A/21-10-2014
Propuneri privind reanalizarea Legii asociațiilor de proprietari.
2339. Question no.5417A/21-10-2014
Susținerea învățământului în limba maternă pentru românii din străinătate.
2340. Question no.5418A/21-10-2014
Măsurile pentru diminuarea fenomenului cerșetoriei copiilor.
2341. Question no.5419A/21-10-2014
Centre regionale pentru copiii instituționalizați.
2342. Question no.5420A/21-10-2014
Program național de screening pentru depistarea adenomului de prostată.
2343. Question no.5421A/21-10-2014
Programe de sprijin pentru economia rurală.
2344. Question no.5422A/21-10-2014
Ajutoarele de minimis pentru anii 2014-2015.
2345. Question no.5423A/21-10-2014
Deficitul de medici în unitățile din Suceava.
2346. Question no.5424A/21-10-2014
Multe cadre didactice necalificate predau în școlile sucevene.
2347. Question no.5425A/21-10-2014
Operaționalizarea cardurilor de sănătate.
2348. Question no.5426A/21-10-2014
Interoperabilitatea programelor informatice din instituțiile publice.
2349. Question no.5427A/21-10-2014
Buget propriu pentru politicile de mediu.
2350. Question no.5428A/21-10-2014
Pregătiri privind implementarea Uniunii Bancare.
2351. Question no.5429A/21-10-2014
Master Planul General de Transport al României.
2352. Question no.5430A/21-10-2014
Procesul de consolidare a instituțiilor democratice în statul român.
2353. Question no.5431A/21-10-2014
Contraxtul de finanțare nerambursabilă 257/N/04.05.2012.
2354. Question no.5432A/21-10-2014
Aplicarea Legii 9/1998.
2355. Question no.5433A/21-10-2014
Locuri speciale în cadrul Facultății de Arhivistică.
2356. Question no.5434A/21-10-2014
Necesitatea soluționării urgente a asigurării serviciilor poștale de calitate în satul Otomani, com.Sălacea, jud.Bihor.
2357. Question no.5435A/21-10-2014
Reanalizarea drepturilor de pensie ale unui fost angajat de la SC Laminorul SA Brăila.
2358. Question no.5436A/21-10-2014
Emiterea unei HG pentru preluarea în administrare de către CJ Hunedoara a celor 4 cetăți dacice care fac parte din Parcul Natural Grădiștea de Munte-Cioclovina.
2359. Question no.5437A/21-10-2014
Stadiul lucrărilor de reabilitare pe tronsonul de drum DN 66 între Livezeni și Bumbești-Jiu, precum și măsuri pentru eliminarea restricțiilor de circulație.
2360. Question no.5438A/21-10-2014
Situație privind participarea și alocarea de proiecte de investiții din fonduri publice către companii off-shore.
2361. Question no.5439A/21-10-2014
Situație privind participarea firmelor off-shore la licitații publice pe proiecte de investiții derulate de către CNADNR.
2362. Question no.5440A/21-10-2014
Spitalul Elena Beldiman din Bârlad.
2363. Question no.5441A/21-10-2014
Spitalul Elena Beldiman din Bârlad.
2364. Question no.5442A/22-10-2014
Ocuparea posturilor de preot ]n parohiile jud.Giurgiu.
2365. Question no.5443A/22-10-2014
Necesitatea pregătirii tinerilor pentru meseriile căutate în prezent.
2366. Question no.5444A/22-10-2014
Stadiu soluționare contestații asupra deciziilor de încadrare în grad de handicap.
2367. Question no.5445A/22-10-2014
Stadiu modificare norme la Legea 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap.
2368. Question no.5446A/22-10-2014
Alocare fonduri bugetare pentru PIN dresaj de specialitate a câinilor ghizi pentru asistența persoanelor cu handicap vizual.
2369. Question no.5447A/22-10-2014
Nerespectarea obligațiilor din Memorandumul cu Rompetrol.
2370. Question no.5448A/22-10-2014
Controalele efectuate la laboratoarele cu nereguli din jud.Brăila.
2371. Question no.5449A/22-10-2014
Acordarea alocațiilor pentru susținerea familiei.
2372. Question no.5450A/22-10-2014
Lansarea procedurii de infrigement împotriva României către CE.
2373. Question no.5451A/22-10-2014
Măsurile excepționale suplimentare cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe și legume.
2374. Question no.5452A/22-10-2014
Solicitările Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș.
2375. Question no.5453A/22-10-2014
Eliminarea unor nedreptăți existente în asistența socială pentru persoanele cu dizabilități.
2376. Question no.5454A/22-10-2014
Revenirea la vechiul sistem al concursurilor de admitere în licee.
2377. Question no.5455A/22-10-2014
Promovarea brandurilor reprezentative românești.
2378. Question no.5456A/22-10-2014
Lipsa manualelor școlare pentru elevii din clasa a IX-a de la Liceele de Artă.
2379. Question no.5457A/22-10-2014
Impactul pentru mediul de afaceri al majorării salariului minim cu 75 lei, măsură anunțată a fi implementată de la 1 ianuarie 2015.
2380. Question no.5458A/22-10-2014
Stadiul procedurilor de finanțare și execuție a lucrărilor de finalizare a șoselei de centură, varianta de ocolire a mun.Timișoara.
2381. Question no.5459A/22-10-2014
Stadiul proiectului centrului intermodal principal din mun.Timișoara.
2382. Question no.5460A/22-10-2014
Stadiul lucrărilor de reabilitare a Gării de Nord din mun.Timișoara.
2383. Question no.5461A/22-10-2014
Cuprinderea în Master Planul de Transport 2014-2020 a unui terminal intermodal pe aeroportul internațional din Sibiu.
2384. Question no.5462A/27-10-2014
Situația bolnavilor de schizofrenie.
2385. Question no.5463A/27-10-2014
Situația învațamântului profesional.
2386. Question no.5464A/28-10-2014
Majorarea alocației de sprijin pentru 500.000 de copii din familii sărace.
2387. Question no.5465A/28-10-2014
Reclamația doamnei Obsitos Floare din satul Tur, orașul Negrești-Oaș, jud.Satu mare, privind încălcarea abuzivă a proprietății.
2388. Question no.5466A/28-10-2014
Numele, contractele și punctele de lucru ale consilierilor economici ai ambasadelor și consulatelor României din întreaga lume.
2389. Question no.5467A/28-10-2014
Pericolul la care sunt supuși copiii din com.Odoreu, jud.Satu Mare.
2390. Question no.5468A/28-10-2014
Problema cu care se confruntă domnul Miron Vasile din Satu Mare.
2391. Question no.5469A/28-10-2014
Precizări privind unele servicii ale Companiei Naționale Poșta Română.
2392. Question no.5470A/28-10-2014
Cazurile de hepatită A s-au înmulțit în jud.Suceava.
2393. Question no.5471A/28-10-2014
Firmele autohtone în declin din cauza impredictibilității politicii fiscale.
2394. Question no.5472A/28-10-2014
Practica fondului clasei/școlii continuă în școli în ciuda interdicției exprese din Legea Educației Naționale.
2395. Question no.5473A/28-10-2014
Propunerile pentru bugetul de stat pentru anul 2015.
2396. Question no.5474A/28-10-2014
Măsuri speciale de prevenție a răspândirii virusului Ebola în aeroporturile internaționale.
2397. Question no.5475A/28-10-2014
România riscă sancțiuni pe componenta politici de mediu.
2398. Question no.5476A/29-10-2014
Imposibilitatea folosirii cardurilor de asigurat de sănătate.
2399. Question no.5477A/29-10-2014
Măsuri în domeniul pensiilor.
2400. Question no.5478A/29-10-2014
Instrumentele guvernamentale create în sprijinul dezvoltării turismului.
2401. Question no.5479A/29-10-2014
Extinderea programului de ajutorare cu alimente a persoanelor defavorizate.
2402. Question no.5480A/29-10-2014
Finanțările acordate prin POS Transport.
2403. Question no.5481A/29-10-2014
Acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii din sectorul zootehnic.
2404. Question no.5482A/29-10-2014
Rambursarea accizei la motorină acordată fermierilor băcăuani.
2405. Question no.5483A/29-10-2014
Împlinirea a 12 ani de prezență militară română în Afganistan.
2406. Question no.5484A/29-10-2014
Noua procedură de executarea silită a datornicilor la bănci fără hotărârea instanțelor de judecată.
2407. Question no.5485A/29-10-2014
Întârzierile punerii în aplicare a majorărilor pensiilor.
2408. Question no.5486A/29-10-2014
Blocajul instituțional al procesului de regionalizare.
2409. Question no.5487A/29-10-2014
Necesitatea reformării sistemului unitar de pensii.
2410. Question no.5488A/29-10-2014
Finanțările acordate prin Programul Național de Dezvoltare Locală în jud.Maramureș.
2411. Question no.5489A/29-10-2014
Studiile de oportunitate privind predarea religiei în școli.
2412. Question no.5490A/29-10-2014
Întârzierea plăților de rambursare a proiectelor depuse pe POS mediu.
2413. Question no.5491A/29-10-2014
Stadiul relațiilor bilaterale România - SUA.
2414. Question no.5492A/29-10-2014
Angajări în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.
2415. Question no.5493A/29-10-2014
Referitor la demararea, fara autorizatii, a exploatarii miniere pe baza de cianuri de la Certej.
2416. Question no.5494A/04-11-2014
Criteriile de alocare a resurselor financiare către administrațiile publice la finalul anului 2014.
2417. Question no.5495A/04-11-2014
Master Planul General pentru Transporturi - transport aerian.
2418. Question no.5496A/04-11-2014
Precizări în legătură cu infrastructura ruteră Pitești-Sibiu.
2419. Question no.5497A/04-11-2014
Aparatură medicală modernă neutilizată din diferite motive în spitalele publice.
2420. Question no.5498A/04-11-2014
Deficitul de încasări din Taxa pe Valoarea Adăugată.
2421. Question no.5499A/04-11-2014
Dificultăți în soluționarea cererilor de pensionare a foștilor angajați SC Energia SA.
2422. Question no.5500A/04-11-2014
Dezvoltarea resurselor umane în următorul exercițiu financiar european.
2423. Question no.5501A/04-11-2014
Cum va resimți economia majorarea salariului minim?
2424. Question no.5502A/04-11-2014
Când vor veni investitorii chinezi la Fortus Iași?
2425. Question no.5503A/04-11-2014
Lipsa vaccinului antigripal.
2426. Question no.5504A/05-11-2014
Mandatele consilierilor din administrația publică locală.
2427. Question no.5505A/05-11-2014
Scoaterea din circuitul agricol a 54 ha pășune, com.Adâncata, jud.Ialomița.
2428. Question no.5506A/05-11-2014
Trei proceduri de infrigement împotriva României lansate de CE.
2429. Question no.5507A/05-11-2014
Evaziunea fiscală pe linia comerțului cu cereale viciază concurența și pune jugul pe producători.
2430. Question no.5508A/05-11-2014
Investițiile din sectorul medical al jud.Brașov.
2431. Question no.5509A/05-11-2014
Lansarea programelor derulate prin fonduri europene pentru ajutorarea persoanelor defavorizate.
2432. Question no.5510A/05-11-2014
Implicarea statului în supravegherea copiilor aflați în vacanțe.
2433. Question no.5511A/05-11-2014
Influența petițiilor către instituțiile europene asupra proiectului Roșia Montană.
2434. Question no.5512A/05-11-2014
Evaziunea fiscală pe linia comerțului cu cereale viciază concurența și pune jugul pe producători.
2435. Question no.5513A/05-11-2014
Instigările la violență conținute de desenele animate.
2436. Question no.5514A/05-11-2014
Evaziunea fiscală pe linia comerțului cu cereale viciază concurența și pune jugul pe producători.
2437. Question no.5515A/05-11-2014
Situațiile dificile cu care se confruntă salariații din sistemul de protecția copilului.
2438. Question no.5516A/05-11-2014
Redeschiderea spitalului din Săcele-Brașov.
2439. Question no.5517A/05-11-2014
Discriminările existente în ceea ce privește acordarea burselor sociale.
2440. Question no.5518A/05-11-2014
Redeschiderea spitalului din Ocna Mureș, jud.Alba.
2441. Question no.5519A/05-11-2014
Aprobarea Statutului elevului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar.
2442. Question no.5520A/05-11-2014
Sprijinirea agricultorilor de a-și depune cererile de subvenții în localitățile de domiciliu.
2443. Question no.5521A/05-11-2014
Modificările sistemului judiciar.
2444. Question no.5522A/05-11-2014
Revenire la 5456A/22.10.2014.
2445. Question no.5523A/05-11-2014
Reabilitarea deficitară a șoselelor din România.
2446. Question no.5524A/05-11-2014
Poziția Consiliului Concurenței cu privire la proiectul de lege pentru modificarea OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.
2447. Question no.5525A/05-11-2014
Disfuncționalitățile sistemelor de irigații din jud.Brăila.
2448. Question no.5526A/05-11-2014
Sprijinul acordat antreprenorilor autohtoni.
2449. Question no.5527A/06-11-2014
Situația Parcului Cireșari.
2450. Question no.5528A/10-11-2014
Clarificări privind proiectul programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
2451. Question no.5529A/10-11-2014
Măsuri concrete pentru organizarea turului al II-lea al alegerilor prezidențiale, de pe data de 16 noiembrie 2014.
2452. Question no.5530A/10-11-2014
Suplimentarea de urgență a numărului secțiilor de votare din străinătate, pentru data de 16 noiembrie, turul al II-lea al alegerilor prezidențiale.
2453. Question no.5531A/10-11-2014
Suplimentarea de urgență a numărului secțiilor de votare în campusurile universitare, pentru data de 16 noiembrie, turul al II-lea al alegerilor prezidențiale.
2454. Question no.5532A/10-11-2014
Posibilitatea rechemării amsadorului Franței, în România dl.Bogdan Mazuru.
2455. Question no.5533A/11-11-2014
Majorarea salariului minim fără indexări adâncește inechitățile sociale.
2456. Question no.5534A/11-11-2014
Managementul deșeurilor la Marea Neagră.
2457. Question no.5535A/11-11-2014
Soarta pachetului majoritar la Compania Transgaz.
2458. Question no.5536A/11-11-2014
Managementul companiilor cu capital majoritar de stat.
2459. Question no.5537A/11-11-2014
Sprijin pentru agricultura ecologică.
2460. Question no.5538A/11-11-2014
Refuz de primire a cardurilor de sănătate.
2461. Question no.5539A/11-11-2014
Monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
2462. Question no.5540A/11-11-2014
Creșterea ratei sărăciei și a excluziunii sociale în România anului 2014.
2463. Question no.5541A/11-11-2014
Creșterea veniturilor salariaților din sistemul sanitar cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2915.
2464. Question no.5542A/12-11-2014
Studiu de drept comparat privind ascultarea suspectului sau inculpatului în Romania, raportat la prevederile similare din legislația statelor europene.
2465. Question no.5543A/12-11-2014
Rețelele infracționale de fraudă cu alcool.
2466. Question no.5544A/12-11-2014
Situația actuală a proiectului investițional de la Roșia Montană.
2467. Question no.5545A/12-11-2014
Comercializarea oneroasă a vinurilor contrafăcute în defavoarea producătorilor corecți.
2468. Question no.5546A/12-11-2014
Motivele abandonării cursurilor școlare de către elevii din jud.Giurgiu.
2469. Question no.5547A/12-11-2014
Imposibilitatea băncilor de a întocmi dosarele de finanțare pentru agricultori.
2470. Question no.5548A/12-11-2014
Noua taxă pentru emisiile autovehiculelor.
2471. Question no.5549A/12-11-2014
Dezvoltarea fermelor rurale din jud.Brăila.
2472. Question no.5550A/12-11-2014
Revenire - Repatriere cetățeni români Fâșia Gaza.
2473. Question no.5551A/12-11-2014
Măsurile de eșalonare pentru societățile cu datorii către stat.
2474. Question no.5552A/12-11-2014
Reintroducerea unor medicamente pe listele de gratuități.
2475. Question no.5553A/18-11-2014
Finanțarea proiectului "Modernizarea drumului național Nisipitu-Lupcina.
2476. Question no.5554A/18-11-2014
Finanțarea proiectului "Modernizarea DJ 209G, Brodina-Frontieră Ucraina.
2477. Question no.5555A/18-11-2014
Finanțarea proiectului "Modernizarea drumului comunal Dănileni-Pohodiș-Brodina.
2478. Question no.5556A/18-11-2014
Este pregătită România pentru testarea votului electronic?
2479. Question no.5557A/18-11-2014
Cs se va întâmpla cu clădirile degradate care au găzduit/găzduiesc cinematografe?
2480. Question no.5558A/18-11-2014
Solicitare de respectare a termenilor de soluționare a cererii pentru redobândirea cetățeniei române a d-lui Preguza Nicolae.
2481. Question no.5559A/18-11-2014
Solicitare demers pentru redobândirea cetățeniei române a d-nei Marga Ludmina.
2482. Question no.5560A/18-11-2014
Solicitare dobândirea cetățeniei române a d-nei Cojocar Raisa.
2483. Question no.5561A/18-11-2014
Dobandirea cetățeniei române pentru D-l Artiomenco Serghei.
2484. Question no.5562A/19-11-2014
Demararea lucrărilor de reabilitate la DN 67 B, Târgu Jiu - Drăgășani.
2485. Question no.5563A/19-11-2014
Semnele rutiere.
2486. Question no.5564A/19-11-2014
Programele de finanțare ale IMM-urilor.
2487. Question no.5565A/19-11-2014
Întârzieri în Programul Casa Verde.
2488. Question no.5566A/19-11-2014
Deturnarea resurselor financiare destinate proiectelor de mediu.
2489. Question no.5567A/19-11-2014
Pași concreți în înființarea Gărzii de voluntari, pe lângă Garda de Mediu.
2490. Question no.5568A/19-11-2014
Creșterea capacității de interconectare în domeniul energetic.
2491. Question no.5569A/19-11-2014
Obiectivele de mediu ale României în dialogul cu noua Comisie Europeană.
2492. Question no.5570A/19-11-2014
Asigurarea unui cadru legal adecvat pentru protecția solului României.
2493. Question no.5571A/19-11-2014
Strategii fiscale și legislative privind combaterea bolilor provocate de fumat.
2494. Question no.5572A/19-11-2014
Măsuri pentru protecția producătorilor din domeniul agricol.
2495. Question no.5573A/19-11-2014
Asigurarea finanțării pentru remedierea siturilor contaminate prioritare.
2496. Question no.5574A/19-11-2014
Politici pentru protecția mediului în cadrul viitoarei strategii energetice naționale.
2497. Question no.5575A/19-11-2014
Măsuri pentru resorbirea șomajului în rândul tinerilor.
2498. Question no.5576A/19-11-2014
Sancționarea campaniilor de matketing înșelătoare.
2499. Question no.5577A/19-11-2014
Disciplina în construcții ignorată în cea mai mare parte din noile cartiere rezidențiale.
2500. Question no.5578A/19-11-2014
Securitatea suporturilor informatice pentru elevii din învățământul primar și gimnazial.
2501. Question no.5579A/19-11-2014
Intensificarea controalelor RAR.
2502. Question no.5580A/19-11-2014
Votul românilor din diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.
2503. Question no.5581A/19-11-2014
Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități.
2504. Question no.5582A/19-11-2014
Memoriul domnului Petru Bregar din mun.Aiud.
2505. Question no.5583A/19-11-2014
Lipsa reglementării utilizării forței publice de către polițistii români.
2506. Question no.5584A/19-11-2014
Situația copiilor care nu au acte de identitate.
2507. Question no.5585A/19-11-2014
Rambursarea deficitară a contravalorii serviciilor medicale.
2508. Question no.5586A/19-11-2014
Politici în beneficiul cadrelor didactice.
2509. Question no.5587A/19-11-2014
Diplomele asistentelor medicale obținute în România.
2510. Question no.5588A/19-11-2014
Beneficii de asistență socială pentru românii din state non-UE.
2511. Question no.5589A/19-11-2014
Autostrada Iași - Tg.Mureș.
2512. Question no.5590A/19-11-2014
Situația votului din Diaspora.
2513. Question no.5591A/19-11-2014
Clarificări privind regularizarea Râului Nicolina.
2514. Question no.5592A/19-11-2014
Bugetul pe 2015.
2515. Question no.5593A/19-11-2014
Problema editării manualelor de Comunicare în limba română pentru clasa I.
2516. Question no.5594A/19-11-2014
Situația unităților militare dezafectate din jud.Bacău.
2517. Question no.5595A/19-11-2014
Investițiile referitoare la drumurile turistice.
2518. Question no.5596A/19-11-2014
Priorități și acțiuni pentru prevenirea și tratarea TBC la copii.
2519. Question no.5597A/20-11-2014
"Prima masina".
2520. Question no.5598A/24-11-2014
Stadiu proiect act normativ finnațare amenajare râu Argeș la Pitești.
2521. Question no.5599A/24-11-2014
Stadiu dosare vânzare ilegală de țigări în jud.Argeș.
2522. Question no.5600A/24-11-2014
Reiterare ăntrebare despre investițiile necesare prevenirii inundațiilor în jud.Argeș.
2523. Question no.5601A/24-11-2014
Rezultate plan SMOKE 2014 în Argeș.
2524. Question no.5602A/24-11-2014
Reiterare scrisoare despre eventuale balastiere ilegale.
2525. Question no.5603A/24-11-2014
Modificări asupra legislației cu privire la asociațiile de proprietari.
2526. Question no.5604A/24-11-2014
Ce măsuri are în vedere ministerul pentru încurajarea sistemului educațional.
2527. Question no.5605A/24-11-2014
Aplicarea Legii uceniciei.
2528. Question no.5606A/24-11-2014
Executarea silită fără încuviințarea instanțelor.
2529. Question no.5607A/24-11-2014
Efectele Legii 99/2014.
2530. Question no.5608A/24-11-2014
Petiția doamnei Bugescu Elena.
2531. Question no.5609A/24-11-2014
Efectele reducerii CAS.
2532. Question no.5610A/24-11-2014
Criza de vaccin împotriva hepatitei B.
2533. Question no.5611A/24-11-2014
Impactul desființării impozitului progresiv.
2534. Question no.5612A/24-11-2014
Rezultatele controalelor efectuate la Primăriile orașelor Borșa și Vișeu de Sus, jud.Maramureș.
2535. Question no.5613A/25-11-2014
Informații cu privire la eventuala reducere a TVA-ului la carne și produse din carne.
2536. Question no.5614A/25-11-2014
Stadiul acțiunilor demarate pentru constatarea votului multiplu de la alegerile desfășurate în perioada 2009-2014.
2537. Question no.5615A/25-11-2014
Legea 62/2014.
2538. Question no.5616A/25-11-2014
Situația deținătorilor de familii de albine.
2539. Question no.5617A/25-11-2014
Reacreditarea laboratorului de analize din cadrul Spitalului Județean Slobozia.
2540. Question no.5618A/25-11-2014
Termenul de finalizare a lucrărilor la Gara Slobozia Veche.
2541. Question no.5619A/25-11-2014
Realizarea plăților pe suprafață către fermierii ialomițeni.
2542. Question no.5620A/25-11-2014
Monitorizarea calității aerului în Slobozia și Urziceni.
2543. Question no.5621A/25-11-2014
Indicele de poluare crescut în Timișoara.
2544. Question no.5622A/25-11-2014
Vaccinarea.
2545. Question no.5623A/25-11-2014
Prevenirea fenomenului epidemiologic "EBOLA".
2546. Question no.5624A/25-11-2014
Introducerea în programa școlară a unor lecții informative de prevenire a consumului de alcool și droguri.
2547. Question no.5625A/25-11-2014
Reducerea creșterii ratei șomajului la nivelul jud.Galați.
2548. Question no.5626A/25-11-2014
Indemnizația de creștere a copilului.
2549. Question no.5627A/25-11-2014
Proiecte sau investiții.
2550. Question no.5628A/25-11-2014
Proiecte de lege în dezbatere publică.
2551. Question no.5629A/25-11-2014
Stimularea comercializării produselor agricole.
2552. Question no.5630A/25-11-2014
Aplicarea în vederea absorbției de "Fonduri Europene".
2553. Question no.5631A/25-11-2014
Creșterea prețului gazelor începând cu 1 ianuarie 2015.
2554. Question no.5632A/25-11-2014
Execuția bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și estimările privind bugetul pe anul 2015 în legătură cu prestațiile sociale.
2555. Question no.5633A/25-11-2014
Situația pregătirilor pentru deszăpezire.
2556. Question no.5634A/25-11-2014
Numărul copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și se află în grija rudelor.
2557. Question no.5635A/25-11-2014
Creșterea prețului la gaze.
2558. Question no.5636A/25-11-2014
Lipsa manualelor de Comunicare în limba română pentru clasa I.
2559. Question no.5637A/25-11-2014
Măsuri pentru reducerea abandonului școlar.
2560. Question no.5638A/25-11-2014
Impedimentele privind accesarea creditelor necesare agriculturii.
2561. Question no.5639A/25-11-2014
Cum promovăm potențialul și oportunitățile turistice ale României în lume?
2562. Question no.5640A/25-11-2014
Nivelul taxelor localer pentru anul 2015.
2563. Question no.5641A/25-11-2014
Misiunea FMI de la începutul lunii dec.2014.
2564. Question no.5642A/25-11-2014
Campanie control instalații consumatori casnici.
2565. Question no.5643A/25-11-2014
Traficul feroviar de mărfuri.
2566. Question no.5644A/25-11-2014
Situația absorbției fondurilor europene nerambursabile.
2567. Question no.5645A/26-11-2014
Modificarea orarului companiei TAROM.
2568. Question no.5646A/26-11-2014
Actualizarea Clasificării ocupațiilor din România prin introducerea unei noi ocupații - specialist dermopigmentist.
2569. Question no.5647A/26-11-2014
Măsurile Guvernului pentru muncitorii disponibilizați de la Ductil Steel Oțelu Roșu.
2570. Question no.5648A/26-11-2014
Situația taxelor parafiscale în România.
2571. Question no.5649A/26-11-2014
Disfncționalitățile site-ului ANAF.
2572. Question no.5650A/26-11-2014
Brandul românesc Farmec SA din Cluj-Napoca este sub riscul dispariției din cauza acțiunilor ANAF invocate de către petent ca fiind injuste și ilegale.
2573. Question no.5651A/26-11-2014
Stoparea exodului masiv al medicilor români.
2574. Question no.5652A/26-11-2014
Situația pensionarilor anticipate.
2575. Question no.5653A/26-11-2014
"Prima Mașină".
2576. Question no.5654A/26-11-2014
Stimularea elevilor de liceu de a se implica antreprenorial.
2577. Question no.5655A/26-11-2014
Nefuncționarea unităților medico-sociale din jud.Maramureș.
2578. Question no.5656A/26-11-2014
Liberalizarea prețului gazelor naturale.
2579. Question no.5657A/26-11-2014
Mortalitatea infantilă în România.
2580. Question no.5658A/26-11-2014
Stimularea creșterii natalității.
2581. Question no.5659A/26-11-2014
Suplimentarea numărului de secții de votare în străinătate pentru turul II al alegerilor prezidențiale din 16.11.2014.
2582. Question no.5660A/26-11-2014
Măsuri de securizare împotriva fraudelor cu bani europeni.
2583. Question no.5661A/26-11-2014
Posibilitatea reintroducerii curselor operate de către compania TAROM pe aeroportul internațional Sibiu.
2584. Question no.5662A/26-11-2014
Necesitatea reluării demersurilor în vederea recuperării patrimoniului Fundației Gojdu.
2585. Question no.5663A/26-11-2014
Inexistența consiliului local al com.Popești, jud.Bihor.
2586. Question no.5664A/26-11-2014
Solicitare de răspuns din partea Instituției Prefectului Argeș la petiția doamnei Elena Badea.
2587. Question no.5665A/26-11-2014
Petiția doamnei Elena Neacșu din Brașov.
2588. Question no.5666A/26-11-2014
Nemulțumirea unor călători care au circulat cu trenul pe ruta București Nord-Brăila.
2589. Question no.5667A/26-11-2014
Vaccinuri.
2590. Question no.5668A/26-11-2014
Piese de schimb contrafăcute.
2591. Question no.5669A/26-11-2014
Abandonul școlar.
2592. Question no.5670A/26-11-2014
Plecarea unei fete de 13 ani din centrul școlar pentru educație.
2593. Question no.5671A/26-11-2014
Rata șomajului în jud.Vrancea.
2594. Question no.5672A/26-11-2014
Care sunt proiectele pe fonduri structurale pe dezvoltarea rurală pentru jud.Vrancea și stadiul lor de derulare?
2595. Question no.5673A/26-11-2014
Care sunt proiectele pe fonduri structurale pe dezvoltarea resurselor umane pentru jud.Vrancea.
2596. Question no.5674A/26-11-2014
Care sunt proiectele pe fonduri structurale din sectorul de mediu pentru jud.Vrancea.
2597. Question no.5675A/26-11-2014
Fonduri structurale din sectorul transport.
2598. Question no.5676A/26-11-2014
Asistența psihopedagocică în școlile din jud.Constanța.
2599. Question no.5677A/26-11-2014
Despăgubiri așteptate de aproape un deceniu.
2600. Question no.5678A/26-11-2014
Compartimentul agresiv al reprezentanților structurilor de poliție.
2601. Question no.5679A/26-11-2014
Finanțarea per elev pentru școlarii cuprinși în învățământul privat.
2602. Question no.5680A/26-11-2014
Eficiența energetică în domeniul iluminatului public și mijloacelor publicitare.
2603. Question no.5681A/26-11-2014
Poluarea luminoasă - impact de mediu și problemă de eficiență energetică.
2604. Question no.5682A/26-11-2014
Planuri incomplete de acțiune aferente Strategiei Naționale pentru Tineret.
2605. Question no.5683A/26-11-2014
Amânarea finalizării Planului național de protecție împotriva inundațiilor.
2606. Question no.5684A/26-11-2014
Soluțiile pentru ascensoarele vechi ce pun în pericol viața oamenilor.
2607. Question no.5685A/26-11-2014
Clarificarea Codului Rutier și stoparea abuzurilor.
2608. Question no.5686A/26-11-2014
Scăderea drastică a vânzărilor de lapte de proveniență autohtonă.
2609. Question no.5687A/26-11-2014
Modalitatea verificării veniturilor românilor din străinătate.
2610. Question no.5688A/26-11-2014
Revizuirea în mod profesionist a versiunii oficiale a Programului de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada 2014-2020.
2611. Question no.5689A/26-11-2014
Prevenirea dezastrelor informarea și pregătirea populației pentru depășirea efectelor unui cutremur major.
2612. Question no.5690A/26-11-2014
Managementul situațiilor de criză.
2613. Question no.5691A/26-11-2014
Strategia privind intervenția în caz de dezastru.
2614. Question no.5692A/26-11-2014
Legislația aplicată angajaților temporar detașați în străinătate.
2615. Question no.5693A/26-11-2014
Când va prinde viață parcul industrial de la Fortus Iași?
2616. Question no.5694A/26-11-2014
Ce se va întâmpla cu salariile restante ale disponibilizaților de la CET Iași?
2617. Question no.5695A/26-11-2014
Situația vaccinării antipneumococice în România.
2618. Question no.5696A/26-11-2014
Înființarea de noi misiuni diplomatice în SUA, Canada și Australia.
2619. Question no.5697A/26-11-2014
Înființarea de consulate itinerante în SUA, Canada și Australia.
2620. Question no.5698A/26-11-2014
OUG 103/2013.
2621. Question no.5699A/02-12-2014
Informații cu privire la proiectul de creștere a alocațiilor pentru copii.
2622. Question no.5700A/02-12-2014
Informații cu privire la obligativitatea vaccinării copiilor.
2623. Question no.5701A/02-12-2014
Palatul de Justiție din Ploiești, cauzele stagnării lucrărilor de construcție.
2624. Question no.5702A/02-12-2014
Redeventa.
2625. Question no.5703A/02-12-2014
"Reforma educației timpurii în România".
2626. Question no.5704A/02-12-2014
Susținere financiară pentru căminul de batrâni din Timișoara.
2627. Question no.5705A/02-12-2014
Desființarea, în anul 2013, a oficiului poștal din com.Carașova, jud.Caraș Severin.
2628. Question no.5706A/02-12-2014
Finalizarea proiectului de construcție a grădiniței din com.Carașova.
2629. Question no.5707A/02-12-2014
Va mai fi construit Spitalul Regional de Urgențe de la Iași?
2630. Question no.5708A/02-12-2014
Ce se întâmplă cu proiectul regionalizării?
2631. Question no.5709A/02-12-2014
Cum poate fi salvat patrimoniul Iașului?
2632. Question no.5710A/02-12-2014
Regimul vizelor turistice pentru cetățenii chinezi.
2633. Question no.5711A/02-12-2014
Voucherele de vacanță.
2634. Question no.5712A/03-12-2014
Gestionarea eficientă a fondurilor publice în contractele de deszăpezire.
2635. Question no.5713A/03-12-2014
Clarificarea situației redevențelor pentru resursele petroliere.
2636. Question no.5714A/03-12-2014
Memoriul doamnei Sorina Badea.
2637. Question no.5715A/03-12-2014
Stadiul implementării proiectului de modernizare a Coridorului IV feroviar pan-european pe tronsonul Curtici-Simeria.
2638. Question no.5716A/03-12-2014
Asumarea Masterplanului General de Transport de către Guvernul Ponta.
2639. Question no.5717A/03-12-2014
Situația proiectelor de investiții în infrastructura jud.Bihor.
2640. Question no.5718A/03-12-2014
Problematica școlilor în România.
2641. Question no.5719A/03-12-2014
Acoperirea golului creat la Bugetul de stat ca urmare a promisiunilor electorale legate de creșterea pensiilor și salariilor.
2642. Question no.5720A/03-12-2014
Impactul bugetar al măsurilor adoptate în luna octombrie 2014 și cum va fi acoperit golul creat la Bugetul de stat.
2643. Question no.5721A/03-12-2014
Impactul bugetar al majorării salariilor profesorilor.
2644. Question no.5722A/03-12-2014
Organizarea de către Guvern a alegerilor prezidențiale din acest an din străinătate.
2645. Question no.5723A/03-12-2014
Finalizarea dosarelor înregistrate.
2646. Question no.5724A/03-12-2014
Contracte alimentare carburanți pentru ambulanțe.
2647. Question no.5725A/03-12-2014
Criza sângelui - centrele de recoltare mobilă.
2648. Question no.5726A/03-12-2014
Investițiile neterminate în sălile de sport din jud.Brăila.
2649. Question no.5727A/03-12-2014
Noi disponibilizări la SC Termica SA Suceava din 2015.
2650. Question no.5728A/03-12-2014
Creșterea eficienței colectării veniturilor fiscale.
2651. Question no.5729A/03-12-2014
Proceduri antifraudă pentru utilizarea fondurilor europene.
2652. Question no.5730A/03-12-2014
Măsuri privind eliminarea risipei în cheltuirea resurselor financiare publice.
2653. Question no.5731A/03-12-2014
Progrese înregistrate în cadrul MCV.
2654. Question no.5732A/03-12-2014
Conflict de muncă la nivelul Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu.
2655. Question no.5733A/03-12-2014
Introducerea sporului de vechime în salariul de bază.
2656. Question no.5734A/03-12-2014
Nivelul redevențelor petroliere.
2657. Question no.5735A/03-12-2014
Verificări privind activitatea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
2658. Question no.5736A/03-12-2014
Propuneri de eliminare a disfuncțiilor în finanțarea fermierilor ialomițeni.
2659. Question no.5737A/03-12-2014
Răspunsul Ministerului Transporturilor în cazul tronsoanelor de drum știute cu probleme pe timp de iarnă.
2660. Question no.5738A/03-12-2014
Referitor la elevii navetiști pe ruta Simeria - Deva.
2661. Question no.5739A/03-12-2014
Referitor la grupa specială acordată mecanicilor de locomotivă CFR.
2662. Question no.5740A/03-12-2014
Finalizarea procedurilor pentru organizarea concursurilor în urma cărora se stabilesc directorii și inspectorii școlari.
2663. Question no.5741A/03-12-2014
Analiza posibilității de preluare a Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Târgu-Jiu, de către Universitatea Constantin Brâncuși.
2664. Question no.5742A/03-12-2014
Deblocare de posturi.
2665. Question no.5743A/03-12-2014
Care este numărul ambulanțelor la nivelul jud.Vrancea.
2666. Question no.5744A/03-12-2014
Cardurile de sănătate.
2667. Question no.5745A/03-12-2014
Distribuirea dozelor de vaccin antigripal în jud.Tulcea.
2668. Question no.5746A/03-12-2014
Teama populației din Delta Dunării în urma înmulțirii animalelor sălbatice din arealul protejat.
2669. Question no.5747A/03-12-2014
Situația medicamentelor contrafăcute prezente pe piața din România.
2670. Question no.5748A/03-12-2014
Neplata asistenților personali din com.Roata de Jos, jud.Giurgiu.
2671. Question no.5749A/03-12-2014
Subvenții pentru căldura.
2672. Question no.5750A/03-12-2014
Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava.
2673. Question no.5751A/03-12-2014
Lipsa vaccinurilor pentru nou-născuți.
2674. Question no.5752A/03-12-2014
Date despre activitatea desfășurată de AAAS și despre eficiența acesteia.
2675. Question no.5753A/03-12-2014
Redevențe petroliere.
2676. Question no.5754A/03-12-2014
A treia rectificare bugetară din 2014.
2677. Question no.5755A/03-12-2014
Publicarea liniilor directoare și a ghidurilor de finanțare pentru perioada 2014-2020, pe POSDRU.
2678. Question no.5756A/03-12-2014
Oportunitatea modificării cuantumului actualelor redevențe pentru resursele naturale ale României.
2679. Question no.5757A/03-12-2014
Declarații discriminatorii făcute de reprezentanții României în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale.
2680. Question no.5758A/03-12-2014
Declarații îngrijorătoare făcute de reprezentanții României în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale.
2681. Question no.5759A/03-12-2014
Posibilitatea unui transfer de la programele subcontractate pentru proiectele depuse pe măsura 3.2.1
2682. Question no.5760A/03-12-2014
Investirea în învățământul superior.
2683. Question no.5761A/03-12-2014
Finanțarea învățământului superior.
2684. Question no.5762A/03-12-2014
Restructurarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
2685. Question no.5763A/03-12-2014
Situația Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.
2686. Question no.5764A/03-12-2014
Creșterea cheltuielilor anuale pentru fiecare student.
2687. Question no.5765A/03-12-2014
Cadru normativ și investiții pentru învățământul superior pe tot parcursul vieții.
2688. Question no.5766A/03-12-2014
Finanțare suplimentară de excelență.
2689. Question no.5767A/03-12-2014
Granturi pentru domenii prioritare.
2690. Question no.5768A/03-12-2014
Scăderea alarmantă a numărului asistentelor medicale.
2691. Question no.5769A/03-12-2014
Statistica categoriilor defavorizate.
2692. Question no.5770A/04-12-2014
Situația personalului medical din serviciile de urgență.
2693. Question no.5771A/04-12-2014
Categoria a II-a de muncă personal de urgență.
2694. Question no.5772A/08-12-2014
Când va începe construcția Spitalului Regional de Urgențe din Iași?
2695. Question no.5773A/08-12-2014
Finanțarea lucrărilor de reabilitare la Palatului Culturii din Iași.
2696. Question no.5774A/08-12-2014
Situația reformei administrativ-teritoriale.
2697. Question no.5775A/08-12-2014
Măsuri pentru prevenirea dramelor din maternități.
2698. Question no.5776A/08-12-2014
Controale la casele de marcat.
2699. Question no.5777A/09-12-2014
Petiția doamnei Maria Reuss.
2700. Question no.5778A/09-12-2014
Clarificări privind stadiul procesului de privatizare al SC Oltchim SA.
2701. Question no.5779A/09-12-2014
Clarificări privind imposibilitatea de a primi detalii despre situația manualelor școlare pentru clasele I și a II -a din anul școlar 2014-2015.
2702. Question no.5780A/09-12-2014
Clarificări privind imposibilitatea de a primi detalii despre situația autostrozilor ce vor fi construite în România, conform Master Planului General de Transport pentru perioadele 2014-2020 și 2020-2030.
2703. Question no.5781A/09-12-2014
Care este numărul parteneriatelor public-private semnate de administrațiile publice locale și centrale.
2704. Question no.5782A/09-12-2014
Evoluția acordării vizelor de către SUA cetățenilor români.
2705. Question no.5783A/09-12-2014
Logica introducerii baremurilor în cazul deducerilor personale în cazul contribuabililor care au persoane în întreținere.
2706. Question no.5784A/09-12-2014
Avizul Parlamentului pentru MasterPlanul General de Transport al României.
2707. Question no.5785A/09-12-2014
Introducerea unui calcul diferențiat al taxei clawback și deblocarea situației actuale.
2708. Question no.5786A/09-12-2014
Preluarea activelor Fortus SA de către Primăria Iași.
2709. Question no.5787A/09-12-2014
Introducerea unui calcul diferențiat al taxei clawbwck și deblocarea situației actuale.
2710. Question no.5788A/09-12-2014
Construcția unui bazin olimpic de înot la Iași.
2711. Question no.5789A/09-12-2014
Situația indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap.
2712. Question no.5790A/09-12-2014
Valorificarea patrimoniului național cultural.
2713. Question no.5791A/09-12-2014
În ce constă proiectul parcului industrial de la Fortus Iași?
2714. Question no.5792A/09-12-2014
Când vă onorați promisiunea referitoare la bariera de la Uricani?
2715. Question no.5793A/09-12-2014
Informare în comunitățile de români din afara granițelor țării!
2716. Question no.5794A/09-12-2014
Rezidențiat medicină de urgență.
2717. Question no.5795A/09-12-2014
Proiecte de dezboltare regională pentru Regiunea Nord-Est.
2718. Question no.5796A/09-12-2014
Supraaglomerarea în școlile din mediul urban.
2719. Question no.5797A/09-12-2014
Probleme în piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă.
2720. Question no.5798A/09-12-2014
Măsuri privind înlăturarea riscurilor de calamități naturale.
2721. Question no.5799A/09-12-2014
Absența investițiilor străine directe în dezvoltarea serviciilor de turism.
2722. Question no.5800A/09-12-2014
Date lamuritoare privind lipsa portului Brăila din cadrul MasterPlanului General de Transport.
2723. Question no.5801A/09-12-2014
Identificarea și soluționarea problemelor legate de Autostrada Dunării, inclusă în MasterPlanului General de Transport.
2724. Question no.5802A/09-12-2014
Promovarea industriilor cultural și creative.
2725. Question no.5803A/09-12-2014
Asigurarea privată de sănătate.
2726. Question no.5804A/09-12-2014
Planul de investiții pentru relansarea creșterii economice.
2727. Question no.5805A/10-12-2014
Începutul anului școlar fără manuale.
2728. Question no.5806A/10-12-2014
Restituirile pentru pagubiții FNI.
2729. Question no.5807A/10-12-2014
Pericolul la care sunt supuși copii din com.Odoreu, jud.Satu Mare.
2730. Question no.5808A/10-12-2014
Inundații în com.Răscăeți, jud.Dâmbovița.
2731. Question no.5809A/10-12-2014
Aplicarea Strategia pentru Tineri.
2732. Question no.5810A/10-12-2014
Demersurile Guvernului pentru accesarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru lucrătorii disponibilizați de la Ductil Steel Oțelu Roșu.
2733. Question no.5811A/10-12-2014
Măsuri pentru restabilirea raporturilor constituționale între Guvern și Parlament.
2734. Question no.5812A/10-12-2014
Sancțiunile aplicate beneficiarilor subvențiilor în agricultură.
2735. Question no.5813A/10-12-2014
Petiție din partea Episcopiei Romano-Catolice Timișoara.
2736. Question no.5814A/10-12-2014
Memoriul doamnei Elena Rotaru.
2737. Question no.5815A/10-12-2014
Influențele nefaste ale extinderilor imobiliare în zonele protejate ale fermelor.
2738. Question no.5816A/10-12-2014
Susținerea centrelor de excelență pentru elevii merituoși din jud.Bacău.
2739. Question no.5817A/10-12-2014
Cofinanțările restante din cadrul programului "Fermierul".
2740. Question no.5818A/10-12-2014
Stadiul procesului de acreditare a spitalelor.
2741. Question no.5819A/10-12-2014
Sala Unirii din Alba Iulia: simbol evocator al istoriei României.
2742. Question no.5820A/10-12-2014
Soldul investițiilor străine.
2743. Question no.5821A/10-12-2014
Ilegalități semnalate pe parcursul procesului de admitere la școala doctorală.
2744. Question no.5822A/10-12-2014
Petiția doamnei Mințoiu M. Ioana.
2745. Question no.5823A/10-12-2014
Evaziunea fiscală directă și indirectă legată de jocurile de noroc din România.
2746. Question no.5824A/10-12-2014
Restantele ministerului la plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora din jud.Giurgiu.
2747. Question no.5825A/10-12-2014
Memoriul mamei unui tânăr bolnav de cancer limfatic.
2748. Question no.5826A/10-12-2014
Memoriul unui tânar din giurgiu, Alin Nicușor Cibi.
2749. Question no.5827A/10-12-2014
Întărirea legăturilor cu comunitatea românească din Ucraina.
2750. Question no.5828A/10-12-2014
Susținerea dezvoltării turismului din jud.Maramureș.
2751. Question no.5829A/10-12-2014
Configurația anului școlar 2015-2016.
2752. Question no.5830A/10-12-2014
Accesul dificil al bolnavilor de cancer la medicamentele indispensabile.
2753. Question no.5831A/10-12-2014
Aprobarea Planului Urbanistic General al com.Giulești, jud.Maramureș.
2754. Question no.5832A/10-12-2014
Lipsa spațiilor corespunzătoare desfășurării activității Serviciului fiscal municipal Sighetu Marmației.
2755. Question no.5833A/10-12-2014
Răspunsuri la interpelări.
2756. Question no.5834A/10-12-2014
Repunerea de urgență în drepturi a luptătorilor din Revoluția Română.
2757. Question no.5835A/10-12-2014
Criteriile de clasificare ale hotelurilor românești.
2758. Question no.5836A/10-12-2014
Organizarea examenelor de licență în învățământul universitar.
2759. Question no.5837A/10-12-2014
Contract deszăpezire jud.Gorj.
2760. Question no.5838A/10-12-2014
Serviciul Județean de Ambulanță Gorj are nevoie de ambulanțe noi.
2761. Question no.5839A/10-12-2014
Construirea în mun.Reghin a celei mai mari fabrici de procesare a formaldehidei .
2762. Question no.5840A/10-12-2014
Stabilirea cursului pentru accize în 2015.
2763. Question no.5841A/10-12-2014
Amânarea aplicării unui nou sistem de redevențe pentru resursele naturale.
2764. Question no.5842A/10-12-2014
Reabilitarea și modernizarea DN 2C.
2765. Question no.5843A/10-12-2014
Strategia ministerului privind investițiile și inovarea în sănătate.
2766. Question no.5844A/10-12-2014
Întârzierea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora.
2767. Question no.5845A/10-12-2014
Activitatea și respectarea atribuțiilor Consiliului Național pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar.
2768. Question no.5846A/10-12-2014
Situația precară a locuințelor ANL.
2769. Question no.5847A/10-12-2014
Contribuția pacientului la medicamente.
2770. Question no.5848A/10-12-2014
Efectele reducerii CAS la angajator.
2771. Question no.5849A/10-12-2014
Nivelul accize în 2015.
2772. Question no.5850A/10-12-2014
Retrocedările ilegale în pădurea Trivale din loc.Pitești, jud.Argeș.
2773. Question no.5851A/10-12-2014
Când vor fi ridicate ajutoarele alimentare de la UE?
2774. Question no.5852A/10-12-2014
Pagubele produse de boala limbii albastre.
2775. Question no.5853A/10-12-2014
Posibilitatea acordării tichetelor de masă personalului din cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru Sportivi din Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca.
2776. Question no.5854A/16-12-2014
Cum se face deszăpezirea în jud.Prahova.
2777. Question no.5855A/16-12-2014
Sprijin pentru fermieri în vederea silozării producțiilor agricole.
2778. Question no.5856A/16-12-2014
Legislația subsecventă pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020.
2779. Question no.5857A/16-12-2014
Alocările pentru cercetare în 2015 și posibilitatea disocierii bugetelor.
2780. Question no.5858A/16-12-2014
Practici neconcurențiale în piața medicamentelor.
2781. Question no.5859A/16-12-2014
Situație precară în centrele pentru copiii și tinerii cu dizabilități.
2782. Question no.5860A/16-12-2014
Reformare programul școlar "cornul și laptele".
2783. Question no.5861A/16-12-2014
Măsurile MAI pentru prevenirea și combaterea inundațiilor de pe teritoriul României.
2784. Question no.5862A/16-12-2014
Măsurile MAE pentru protejarea intereselor românilor din diaspora.
2785. Question no.5863A/16-12-2014
Noul coridor de gaze prin România, Bulgaria și Grecia.
2786. Question no.5864A/16-12-2014
Situația rezervelor de gaze pentru perioada de iarnă.
2787. Question no.5865A/16-12-2014
Date despre situația centrelor pentru copii abandonați.
2788. Question no.5866A/16-12-2014
Care este motivația pentru existența gropilor pe drumurile naționale?
2789. Question no.5867A/16-12-2014
Demersurile Guvernului pentru a susține crearea de locuri de muncă în orașul Oțelu Roșu, profund afectat de incetarea activității Ductil Steel.
2790. Question no.5868A/16-12-2014
Măsuri pentru combaterea comercializării medicamentelor contrafăcute.
2791. Question no.5869A/16-12-2014
Limitatoarele de trafic pe drumul turistic TransRarău.
2792. Question no.5870A/17-12-2014
Referitor la bugetul ministerului.
2793. Question no.5871A/17-12-2014
Situația proiectului de modernizare a Casei de Cultură "Liviu Rebreanu" Năsăud.
2794. Question no.5872A/17-12-2014
Oportunitatea eliminării vizelor pentru Canada.
2795. Question no.5873A/17-12-2014
Referitor la limitarea numărului de mandate pentru funcțiile alese.
2796. Question no.5874A/17-12-2014
Standardele de cost aferente serviciilor sociale.
2797. Question no.5875A/17-12-2014
"Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria".
2798. Question no.5876A/17-12-2014
Fructele și legumele românești, în pericol?
2799. Question no.5877A/17-12-2014
Soluționarea problemelor comunitare.
2800. Question no.5878A/17-12-2014
Transporturile.
2801. Question no.5879A/17-12-2014
Verificarea plângerii adresată de către SC AUTOVEST SERVICE SRL.
2802. Question no.5880A/17-12-2014
Programele destinate modernizării infrastructurii rurale.
2803. Question no.5881A/17-12-2014
Victimele și cauzele incendiilor din jud.Bacău.
2804. Question no.5882A/17-12-2014
Aplicarea Planului Național Strategic pentru Pescuit în jud.Giurgiu.
2805. Question no.5883A/17-12-2014
Intervenția Guvernului în prețul carburanților.
2806. Question no.5884A/17-12-2014
Tinerii specialiști din sistemul medical românesc încotro?
2807. Question no.5885A/17-12-2014
Fondurile insuficiente pentru decontarea analizelor medicale.
2808. Question no.5886A/17-12-2014
Acordarea finanțărilor prin FEGA în jud.Brăila.
2809. Question no.5887A/17-12-2014
Proiectele propuse de România pentru planul Juncker.
2810. Question no.5888A/17-12-2014
Reducerea șomajului la nivelul jud.Galați.
2811. Question no.5889A/17-12-2014
Măsuri pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.
2812. Question no.5890A/17-12-2014
Reducerea abandonului școlar.
2813. Question no.5891A/17-12-2014
Scăderea natalității.
2814. Question no.5892A/17-12-2014
Antreprenoriatul în România.
2815. Question no.5893A/17-12-2014
Cheltuielile alocate în România pentru un deținut.
2816. Question no.5894A/17-12-2014
Analfabetismul în rândul tinerilor.
2817. Question no.5895A/17-12-2014
Reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.
2818. Question no.5896A/17-12-2014
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor.
2819. Question no.5897A/17-12-2014
Reintegrarea pe piața muncii a deținuților din Penitenciarul Baia Mare.
2820. Question no.5898A/17-12-2014
Beneficiile cardului internațional de asigurări de sănătate.
2821. Question no.5899A/17-12-2014
Controalele efectuate la stațiile ITP din jud.Brașov.
2822. Question no.5900A/17-12-2014
Afișare standardizată a costurilor serviciilor consulare.
2823. Question no.5901A/17-12-2014
Clarificări CAS și card de sănătate pentru românii din Diaspora.
2824. Question no.5902A/17-12-2014
Eficientizarea activității consulatului României de la Tel Aviv.
2825. Question no.5903A/17-12-2014
Lucrări de reamenajare în cadrul misiunilor diplomatice.
2826. Question no.5904A/17-12-2014
Acordul bilateral de securitate socială România - Tunisia.
2827. Question no.5905A/17-12-2014
Aspecte lămuritoare referitoare la accidentul din 15 dec.de pe lacul Siutghiol.
2828. Question no.5906A/17-12-2014
Executarea la Alba Iulia a Monumentului Unirii de la 1 Decembrie 1918.
2829. Question no.5907A/17-12-2014
Stadiul lucrărilor de reabilitare a Palatului Culturii Iași.
2830. Question no.5908A/17-12-2014
Neplata navetei profesorilor din mediul rural.
2831. Question no.5909A/17-12-2014
Criza de sânge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine.
2832. Question no.5910A/17-12-2014
Strategia pentru stimularea natalității.
2833. Question no.5911A/17-12-2014
Planurile de regularizare a râului Nicolina.
2834. Question no.5912A/17-12-2014
Procedura de numire a conducerii DIICOT.
2835. Question no.5913A/17-12-2014
Situația din 15 decembrie 2014.
2836. Question no.5914A/17-12-2014
ARSVOM este conectat la sistemul "112"?
2837. Question no.5915A/17-12-2014
Nevoia laboratoarelor de simulare pentru viitorii medici.
2838. Question no.5916A/17-12-2014
Degrevarea caselor teritoriale de pensii de plata indemnizațiilor sociale și a caselor acordate în baza unor legi speciale.
2839. Question no.5917A/17-12-2014
Finanțarea programelor de tineret.
2840. Question no.5918A/19-12-2014
Analizarea situației de plafonare salarială și descriminare apărută între diferite categorii de personal din sectorul bugetar contractual.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 avril 2024, 22:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro