Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 1997 > Interpellations

Interpellations recorded in 1997

1. Interpellation no.1PM/12-03-1997
Referitor la reabilitarea sectorului zootehnic care sunt intențiile și strategia de guvernare?
2. Interpellation no.2B/11-02-1997
Rog explicați transpunerea în practică a promisiunilor făcute în campania electorală locuitorilor satelor și lucrătorilor din agricultură, fiind obligați să importăm produse agricole, animale și vegetale, situația gravă a complexelor de cre
3. Interpellation no.2PM/13-03-1997
Referitor la schimbările inspectorilor școlari, directorilor de unități de învățământ precum și ingerința politică a prefecților în domeniul învățământului.
4. Interpellation no.3B/11-02-1997
Referitor la HG nr.1279/22.11.1996 prin care anumite bunuri de import sunt exceptate temporar de la plata taxelor vamale.
5. Interpellation no.3PM/25-03-1997
Referitor la acordarea unor facilități persoanelor cu domiciliul în România și trimise în misiune permanentă în străinătate.
6. Interpellation no.4B/11-02-1997
Referitor la HG nr.1185/15.11.1996 privitoare la acordarea unor facilități noi persoanelor cu domiciliul în România trimise în misiune permanentă în străinătate.
7. Interpellation no.4PM/23-04-1997
Care este data limită pentru ajungerea în Parlament a unei inițiative a Guvernului privind responsabilitatea ministerială?
8. Interpellation no.5B/11-02-1997
Referitor la HG nr.1238/20.11.1996 privitoare la intrarea, ieșirea din țară și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize, mărind astfel numărul vămilor autorizate.
9. Interpellation no.5PM/05-05-1997
Solicităm să vă respectați promisiunea de la întâlnirea conducerii Executivului cu partidele din opoziție și să înaintați de urgență proiectul de lege privind aprobarea acordului de împrumut cu FMI.
10. Interpellation no.6B/11-02-1997
Referitor la prefectul județului Mehedinți Viorel Palașcă (PNL) președintele Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Corupției și Crimei Organizate s-a înscăunat abuziv, ce măsuri veți lua împotriva sa?
11. Interpellation no.6PM/30-09-1997
Care este politica demografică a actualului Guvern?
12. Interpellation no.7B/11-02-1997
Ce intenții aveți în plan decizional sau legislativ privind susținerea sectorului zootehnic din județul Călărași, respectiv fermele Modelu și Ulmeni?
13. Interpellation no.7PM/07-10-1997
În ce stadiu se află programul de redresare economică a județelor cu deficit în dezvoltarea economico-socială?
14. Interpellation no.8B/11-02-1997
Referitor la nereguli în aplicarea Legii 67/1995 privind ajutorul social în județul Călărași.
15. Interpellation no.8PM/21-10-1997
Referitor la raportul defectuos dintre ministere și prefecturi.
16. Interpellation no.9B/11-02-1997
Referitor la Hotărârile de Guvern care nu pot modifica sensul legilor, HG nr.11/1997 care crează posibilitatea anulării retroactive a unor contracte de vânzare-cumpărare de apartamente, contracte încheiate în condiții perfect legale (conf.L
17. Interpellation no.9PM/22-10-1997
Solicit prelungirea termenului de aplicare a HG nr.1078/4.11.1996 (distribuție a gazului pentru Slănic, jud. Prahova).
18. Interpellation no.10B/11-02-1997
Referitor la afirmația dvs că nu veți aduce modificări de esență Legii fondului funciar, rog explicați cum veți acorda dreptul de proprietate asupra pădurilor pe vechile amplasamente (în zonele colinare).
19. Interpellation no.10PM/04-11-1997
Asigurarea de credite cu dobândă subvenționată pentru combustibil lichid în vederea încălzirii.
20. Interpellation no.11B/25-02-1997
Solicit ca imobilul Halele Centrale din Ploiești să fie transmis cu titlu gratuit, împreună cu mobilierul și obiectele de inventar existente în proprietatea publică a municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului local al municipi
21. Interpellation no.11PM/13-11-1997
Includerea Spitalului de Urgență al Moldovei în bugetul de stat pe anul 1998.
22. Interpellation no.12B/25-02-1997
Atitudinea puterii față de Ion Cristoiu directorul cotidianului Evenimentul Zilei ; solicit un răspuns referitor la presiunile asupra jurnaliștilor.
23. Interpellation no.12PM/18-11-1997
Cine a deturnat ajutoarele cuvenite sinistraților din comuna Poiana Teiului, județul Neamț, în urma inundațiilor din 1995 pe cursul superior al râului Bistrița?
24. Interpellation no.13B/25-02-1997
Solicit asigurarea întregii cantități de cereale necesare locuitorilor din zonele montane cu precădere în județul Alba.
25. Interpellation no.13PM/18-11-1997
Referitor la privatizarea-restructurarea-lichidarea SC COMSUIN Ulmeni.
26. Interpellation no.14B/25-02-1997
Referitor la corupția și crima organizată din județul Constanța în care sunt implicați polițiști.
27. Interpellation no.15B/25-02-1997
Solicit prezentarea reală a evoluției șomajului și măsurile pentru combaterea șomajului.
28. Interpellation no.16B/25-02-1997
Referitor la schimbarea conducerii Inspectoratelor Școlare Județene, solicit punctul de vedere cu privire la atribuțiile dl. Chiuchi demolatorul construcțiilor din învățământ.
29. Interpellation no.17B/25-02-1997
Referitor la transformarea ROMTELECOM în societate comercială solicit poziția și perspectivele pe care le oferă Ministerul Comunicațiilor.
30. Interpellation no.18B/25-02-1997
Referitor la acordarea despăgubirilor pentru producătorii agricoli în cazul suprafețelor calamitate conf. Legii 116/1996.
31. Interpellation no.19B/25-02-1997
Referitor la ajutorul dat școlilordin Basarabia.
32. Interpellation no.20B/11-03-1997
Referitor la continuarea lucrărilor la Spitalul de Urgență din Iași.
33. Interpellation no.21B/11-03-1997
Solicităm să prezentați Carta europeană a autonomiei locale , pentru ratificare.
34. Interpellation no.22B/11-03-1997
Solicităm explicații în legătură cu imixtiunea reprezentanților puterii executive în problemele colectivității locale prin actele transmise de prefecturi către primării.
35. Interpellation no.23B/11-03-1997
Referitor la epurările politice din județul Mehedinți ce măsuri veți lua pentru ca subordonații dvs. (prefecții) să nu mai încalce legile și să nu-și mai depășească atribuțiile?
36. Interpellation no.24B/11-03-1997
Revizuirea programelor școlare pentru prevenirea supraîncărcării elevilor.
37. Interpellation no.25B/11-03-1997
Referitor la creșterea spectaculoasă a prețurilor ce măsuri concrete de protecție socială veți lua pentru nivelul de trai decent al pensionarilor.
38. Interpellation no.26B/11-03-1997
Care sunt coordonatele principale ale doctrinei naționale de apărare a României și care sunt principalele obiective ale restructurării industriei de apărare?
39. Interpellation no.27B/11-03-1997
De ce vreți să desființați Agenția Națională a Produselor Agricole (așa impune Banca Mondială?)?
40. Interpellation no.28B/11-03-1997
Referitor la majorarea prețului la pâine prin liberalizarea grâului de panificație.
41. Interpellation no.29B/13-03-1997
Referitor la reducerea drastică a rezervei de grâu și care este cauza reală?
42. Interpellation no.30B/17-03-1997
Referitor la scumpirea prețului energiei electrice rog precizați modul de rezolvare în cazul familiilor cu bugeturi separate.
43. Interpellation no.31B/25-03-1997
Referitor la dezastrul din zootehnia românească făcută de membri Guvernului Ciorbea.
44. Interpellation no.32B/25-03-1997
Referitor la imaginea jalnică în care se află punctele de frontieră.
45. Interpellation no.33B/25-03-1997
Referitor la atribuirea în mod nejustificat a administrării fondului piscicol Regiei Apele Române care nu are specialiști în domeniul pisciculturii și salmoniculturii.
46. Interpellation no.34B/25-03-1997
Soluționarea trecerii Cazinoului din Sinaia în patrimoniul orașului.
47. Interpellation no.35B/25-03-1997
Care este poziția dvs. referitor la evaluarea consecințelor economico-sociale a aplicării prevederilor din Ordonanța nr.2/1997, agenții economici vor fi obligați să înceteze activitatea, reeșalonarea sumelor restante pentru a oferi șansa re
48. Interpellation no.36B/25-03-1997
Referitor la epurările politice din jud. Dâmbovița (Pârvu Cristinel vicepreședinte PDSR).
49. Interpellation no.37B/25-03-1997
Referitor la Corpul Gardienilor Publici care se zbat în ghearele falimentului.
50. Interpellation no.38B/25-03-1997
Referitor la intențiile Guvernului în legătură cu soarta județelor nefavorizate (județul Botoșani).
51. Interpellation no.39B/25-03-1997
Referitor la afirmația dl.Ciumara: suntem într-un război, mai bine să moară 1000 de oameni la început, decât 1 milion mai târziu (1,94 din PIB alocat pentru bugetul Ministerului Sănătății).
52. Interpellation no.40B/25-03-1997
Rugăm să dispuneți o anchetă la Primăria Capitalei referitoare la administrarea unor spații comerciale care antrenează procese (sediul FER).
53. Interpellation no.41B/25-03-1997
Referitor la regimul de taxe pentru cetățenii care locuiesc în zona limitrofă a punctelor de intrare pe autostrada Cernavodă.
54. Interpellation no.42B/25-03-1997
Referitor la finalizarea lucrărilor la tunelul Hîrlău de pe calea ferată Hîrlău-Flămânzi.
55. Interpellation no.43B/25-03-1997
Referitor la nesubordonarea FRF în speță fotbalul din Craiova.
56. Interpellation no.44B/25-03-1997
Când își vor primi banii țăranii afectați de calamitățile din agricultură din 1996?
57. Interpellation no.45B/25-03-1997
Ce alte probleme de restructurare are SNCFR pentru eficientizarea transporturilor ferate și pentru asigurarea nediscriminatorie a dreptului la liberă circulație?
58. Interpellation no.46B/25-03-1997
Referitor la circulare date de dl. secretar de stat Florin Diaconescu privind numirea directorilor și respectiv adjuncților din învățământul preuniversitar inclusiv al inspectorilor.
59. Interpellation no.47B/15-04-1997
Referitor la Preventoriul TBC din Poiana Țapului, județul Prahova.
60. Interpellation no.48B/15-04-1997
Solicit revizuirea actelor normative în vederea stimulării inițiativei private (expansiunea sectorului privat prin reducerea poverii fiscale).
61. Interpellation no.49B/15-04-1997
Care sunt coordonatele politicii Guvernului privind sectorul Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii, evoluția acestuia pe termen scurt și mediu și acțiunile pe care Agenția Națională de Privatizare le va iniția în sprijinul întreprinzătorilor
62. Interpellation no.50B/15-04-1997
Referitor la arestarea preventivă a dl. Pârvu Cristinel ex-manager la SC MONDOTRANS SA și vicepreședinte al organizației PDSR Dâmbovița.
63. Interpellation no.51B/15-04-1997
Rog analizați situația de la SC MEVA SA Drobeta Turnu Severin prin managerul Bacalu Vasile care a comis multe neregului.
64. Interpellation no.52B/15-04-1997
Referitor la decizia de lichidare a SC LAMINORUL SA.
65. Interpellation no.53B/15-04-1997
Referitor la aprovizionarea cu medicamente pentru diabetici a farmaciilor din policlinici.
66. Interpellation no.54B/15-04-1997
Referitor la reconstituirea proprietății și eliberarea titlurilor de proprietate celor în drept, solicit stoparea oricărei punere în posesie până la modificarea Legii 18/1991.
67. Interpellation no.55B/15-04-1997
Referitor la SC IIRUC SA care solicită separarea în vederea privatizării.
68. Interpellation no.56B/15-04-1997
Care este politica dvs în ceea ce privește viitorul RAH și al Văii Jiului?
69. Interpellation no.57B/15-04-1997
Referitor la afirmația că veți privatiza 50 de societăți pe săptămână.
70. Interpellation no.58B/15-04-1997
Referitor la sistemul de finanțare prin distribuirea banilor prin bonuri de valoare direct către producătorii agricoli; bonurile de valoare vor fi echivalentul în lei a 25 dolari/hectar.
71. Interpellation no.59B/15-04-1997
Referitor la lichidarea a două societăți comerciale rentabile din domeniul țițeiului SC PETROMIDIA SA și SC RAF DĂRMĂNEȘTI SA.
72. Interpellation no.60B/15-04-1997
Referitor la Combinatul Chimic Săvinești aveți în vedere echilibrarea efortului financiar al unităților strategice prin redresarea ei sau distrugerea economiei naționale?
73. Interpellation no.61B/16-04-1997
Referitor la eliberarea din funcție a directorului Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași, domnul Ion Holban.
74. Interpellation no.62B/30-04-1997
Care sunt măsurile concrete luate în scopul păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a populației românești vremelnic aparținând Ucrainei?
75. Interpellation no.63B/30-04-1997
Solicit înaintarea spre Parlament spre examinare și aprobare a unui proiect de Lege privind regimul juridic al proprietății publice, în cadrul căruia să fie reglementată și problema patrimoniului unităților administrativ-teritoriale.
76. Interpellation no.64B/30-04-1997
Referitor la scandalul iscat prin numirea lui Stere Gulea director interimar al TV Române.
77. Interpellation no.65B/30-04-1997
Referitor la echipamentul SIREMOBIL 2 deturnat abuziv de la Centrul de Cardiologie Iași la Centrul de Cardiologie Timișoara.
78. Interpellation no.66B/30-04-1997
Vă rog clarificați poziția dvs. privind împrumutul de 50 milioane dolari de la Banca Mondială cu detalierea principalelor obiective - inclusiv pentru județul Călărași.
79. Interpellation no.67B/30-04-1997
Referitor la închiderea firmei SC GRULEN SA.
80. Interpellation no.69B/13-05-1997
Referitor la calomniile din România Liberă și Teleormanul aduse justiției din județul Teleorman.
81. Interpellation no.70B/13-05-1997
Referitor la calitatea serviciilor medicale și sanitare cu precădere în județul Călărași.
82. Interpellation no.71B/13-05-1997
Referitor la marginalizarea Moldovei, în speță cetatea culturii Iașul.
83. Interpellation no.72B/13-05-1997
Referitor la recuperarea sumelor depuse de cetățeni la CARITAS.
84. Interpellation no.73B/13-05-1997
Referitor la contractele colective de muncă din învățământul preuniversitar din România.
85. Interpellation no.74B/14-05-1997
Referitor la discriminarea dintre sexe în domeniul medical.
86. Interpellation no.75B/12-05-1997
Referitor la revizuirea de urgență a actelor normative guvernamentale care îngreunează susținerea protecției sociale.
87. Interpellation no.76B/12-05-1997
Referitor la localitatea Prunaru unde au căzut eroic 200 militari români în 1916, solicit ca de ziua eroilor să se poată păstra și aici un moment de reculegere și dacă este posibil renovarea muzeului.
88. Interpellation no.77B/03-06-1997
Care este poziția ministerului, cu explicații referitoare la încercarea de a priva agentul economic de dobânzile care îi revin la sumele de bani depuse cu titlu de garanție?
89. Interpellation no.78B/03-06-1997
La care text legal sau constituțional au făcut apel FPS sau ANP atunci când au redus participarea cetățenilor care au subscris la SC PALACE SA Sinaia și dacă un simplu director din FPS sau ANP poate anula printr+o singură semnătură preveder
90. Interpellation no.79B/03-06-1997
Solicităm o hotărâre de Guvern prin care imobilul Casa cu grifoni situat în B-dul Culturii, nr.13 din Câmpina să fie transferat din patrimoniul Ministerului Culturii în proprietatea municipiului Câmpina sub administrația Consiliului local
91. Interpellation no.80B/03-06-1997
Referitor la cazurile de corupție semnalate prin presă de la Parchetul județului Brăila.
92. Interpellation no.82B/03-06-1997
Referitor la scăderea consumului de pâine din cauza creșterii prețului.
93. Interpellation no.83B/03-06-1997
Referitor la situația creată la SC ARO Câmpulung Muscel, județul Argeș.
94. Interpellation no.84B/03-06-1997
Referitor la aplicarea Legii 84/1995, art.166 alin 3 în procesul de învățământ.
95. Interpellation no.85B/03-06-1997
Solicit sprijin pentru modernizarea școlii de medicină din Iași cât și a Universității Tehnice Gh. Asachi .
96. Interpellation no.86B/04-06-1997
Referitor la existența unui proiect privind o lege a cultelor.
97. Interpellation no.87B/24-06-1997
Revine la măsuri referitoare la punerea în aplicare a HG nr.1007/1996 privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-socială a județelor Botoșani, Vaslui și Giurgiu .
98. Interpellation no.88B/24-06-1997
De ce este nevoie de garanția statului pentru ca producătorii românie să beneficieze de creditul direcționat de la City Bank, aflat integral la decizia finanțatorului?
99. Interpellation no.89B/24-06-1997
Ce aveți de gând cu scriitorii Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și Paul Goma?
100. Interpellation no.90B/24-06-1997
Care este situația actuală de la Coloana fără de sfârșit a lui Brâncuși?
101. Interpellation no.91B/24-06-1997
Referitor la Legea pentru reîmpărțirea și administrarea teritorială, cu prioritate județele abuziv desființate (MUSCEL).
102. Interpellation no.92B/23-06-1997
Care sunt considerentele tratamentului discriminatoriu aplicat consilierilor juridici care, deși cea mai numeroasă categorie socio-profesională din sfera justiției, nici până în prezent nu au o lege proprie care să le asigure un statut juri
103. Interpellation no.93B/24-06-1997
Referitor la atitudinea președintelui FPS, față de privatizarea societăților comerciale mici și mijlocii, prin vânzarea directă către salariați. Întârzierea nejustificată a privatizării Editurii LIBERTATEA SA din Brăila existând deja un pro
104. Interpellation no.94B/24-06-1997
Referitor la a nu mai exista recursul în anulare și de a legaliza perchezițiile secrete ce loc ocupă garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor?
105. Interpellation no.95B/08-09-1997
Solicit tipărirea în limba română a formularului tip pentru despăgubiri acordate cetățenilor români despăgubiri materiale cuvenite pentru ororile săvârșite în timpul ocupației hortyste în partea de nord-vest a Transilvaniei.
106. Interpellation no.96B/08-09-1997
Solicit să prezentați în plenul Camerei Deputaților o informare detaliată privind structura societăților comerciale pe ramuri de activitate, valoarea capitalului privatizabil, metodele de privatizare utilizate precum și valoarea încasată pe
107. Interpellation no.97B/08-09-1997
Când se va înainta o nouă lege a bugetarilor, în care salariile să fie corelate, dar mai ales majorate conform promisiunilor electorale ale actualei puteri?
108. Interpellation no.98B/08-09-1997
Care este stadiul de aplicare a noilor măsuri de politică agricolă prin adoptarea Legii cooperației rurale?
109. Interpellation no.99B/08-09-1997
Referitor la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni ale SC ROMCIM SA București.
110. Interpellation no.100B/08-09-1997
Care sunt proiectele și datele înfăptuirii lor în domeniul turismului, până în anul 200, în jud. Suceava?
111. Interpellation no.101B/08-09-1997
Care este situația spațiilor de școlarizare?
112. Interpellation no.102B/08-09-1997
Când va fi structurat formal prin HGR Consiliului pentru Reformă și când va intra în propriile atribuții?
113. Interpellation no.103B/22-09-1997
Care va fi relația dintre Ministerul Sănătății și Colegiul medicilor și care vor fi sarcinile specifice fiecărui organism?
114. Interpellation no.104B/22-09-1997
După ce criterii s-a ghidat ministerul finanțelor în stabilirea sumelor transferate bugetelor județene prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 și prin Ordonanța Guvernului de rectificare a bugetului de stat pe anul 1997?
115. Interpellation no.105B/22-09-1997
Referitor la actele iresponsabile ale puterii în ceea ce privește politica industrială și socială.
116. Interpellation no.106B/22-09-1997
Care vor fi prețurile în viitorul apropiat la zahăr, pâine, carne, lactate și alte produse derivate?
117. Interpellation no.107B/22-09-1997
Referitor la cei 1.500.000 de români din Ucraina care sunt obligați să învețe limba maternă - limba rusă.
118. Interpellation no.108B/22-09-1997
Referitor la agresarea pe teritoriul Ungariei a sculptorului Florin Codrea.
119. Interpellation no.109B/22-09-1997
Care sunt criteriile pentru care se preferă Filiala Bacău pentru coordonarea activității de gestionare a apelor din zona Moldovei bazată numai pe 9 acumulări, pe când Filiala Iași este bazată pe 52 acumulări incluzând și o parte din bazinul
120. Interpellation no.110B/22-09-1997
Solicit adoptarea unei hotărâri a Guvernului pentru soluționarea problemelor din comuna Bănița, jud.Hunedoara, unde nu s-au rezolvat urmările primei conflagrații mondiale în interesul cetățenilor români.
121. Interpellation no.111B/22-09-1997
Referitor la statutul personalului didactic (Legea 128/12.07.1997).
122. Interpellation no.112B/22-09-1997
Ce ați întreprins pentru menținerea școlilor și claselor paralele românești din regiunea Cernăuți și pentru aniversarea a 500 ani de la victoria românilor moldoveni în bătălia de la Codrii Cosminului?
123. Interpellation no.113B/22-09-1997
Solicit sprijinul pentru acordarea drepturilor legale dl. Ștefan Gheorghe din comuna Mitreni, jud. Călărași victima accidentului feroviar produs în 12.04.1995 între stațiile CFR Dragoș Vodă și Ciulnița.
124. Interpellation no.114B/22-09-1997
Referitor la arborarea drapelului Ungariei cu stemă la Ambasada acestei țări la București și la consulatul din Cluj, în timp ce la ONU precum și la alte reprezentanțe diplomatice ale Ungariei în alte țări drapelul Ungariei este fără stemă.
125. Interpellation no.115B/22-09-1997
Revine.
126. Interpellation no.116B/22-09-1997
Când se vor rezolva în totalitate plățile restante către producătorii agricoli individuali pentru calamitățile din anul agricol 1996?
127. Interpellation no.117B/07-10-1997
Care este politica Guvernului privind sprijinul producătorilor și comercianților de carne de porc și pasăre?
128. Interpellation no.118B/07-10-1997
Când veți introdece în grila de programe transmisiunile directe de la Parlamentul României și ce durată veți acorda în program acestor emisiuni?
129. Interpellation no.119B/07-10-1997
Solicit informații și date necesare în legătură cu activitatea unor instanțe de la Judecătoria Cluj-Napoca, cauze legate de persoana primarului Gheorghe Funar.
130. Interpellation no.120B/07-10-1997
De ce nu se acordă fonduri pentru finisarea Complexului Hidroameliorativ Olt-Vedea?
131. Interpellation no.121B/07-10-1997
referitor la introducerea cu titlu de garanție de către RomTelecom a unei sume în avans.
132. Interpellation no.122B/07-10-1997
Referitor la Socol Ioan Marcel propus consilier local în localitatea Brad, județul Hunedoara.
133. Interpellation no.123B/07-10-1997
Solicit înființarea unui centru de dializă extrarenală la Spitalul Județean Târgoviște.
134. Interpellation no.124B/07-10-1997
Referitor la situația muncitorilor români aflați în străinătate.
135. Interpellation no.125B/07-10-1997
Referitor la intenția de desființare a Liceului Militar de Marină Al. Ioan Cuza din Constanța.
136. Interpellation no.126B/07-10-1997
Referitor la decizia de închiderea unor școli din Munții Apuseni.
137. Interpellation no.127B/21-10-1997
Referitor la înființarea Societății Naționale de Petrol prin fuzionarea a două rafinării și 41 PECO.
138. Interpellation no.128B/21-10-1997
Referitor la promovarea Legii Zonelor Libere.
139. Interpellation no.129B/21-10-1997
Referitor la modernizarea armatei române.
140. Interpellation no.130B/21-10-1997
Pentru siguranța populației solicit reducerea programului din discoteci de la 20.00 la 24.00.
141. Interpellation no.131B/21-10-1997
Cum se impozitează veniturile realizate în România de o persoană juridică rezidentă a unui alt stat cu care România are încheiată convenția pentru evitarea dublei impuneri?
142. Interpellation no.132B/21-10-1997
Referitor la absolvenții facultăților de medicină și farmacie.
143. Interpellation no.133B/21-10-1997
Referitor la concursul pentru desemnarea Inspectorilor Generali Școlari în județe.
144. Interpellation no.134B/22-10-1997
Referitor la Centrala atomo-electrică de la Kozlodui, Bulgaria.
145. Interpellation no.135B/04-11-1997
Promovarea de urgență a proiectului Legii referendumului.
146. Interpellation no.136B/04-11-1997
Referitor la sfințirea bisericii din satul Hrusăuț, jud.Suceava.
147. Interpellation no.137B/04-11-1997
Referitor la SC GRULEN SA Câmpulung Mușcel.
148. Interpellation no.138B/04-11-1997
Solicit să analizați sesizarea apărută în numărul 6 al Revistei Tribuna Economică cu titlul Șmecherii fiscale .
149. Interpellation no.139B/04-11-1997
Care este situația stocurilor de combustibili lichizi?
150. Interpellation no.140B/04-11-1997
Solicit menținerea în stare de funcționare a combinatului chimic ROMAG DROBETA producător de apă grea.
151. Interpellation no.141B/04-11-1997
Când vor primi proprietarii de plantații viticole din județele din nord-estul țării despăgubiri pentru plantațiile afectate de masa de aer polar din 1996?
152. Interpellation no.142B/04-11-1997
Referitor la epurările politice din inspectoratele școlare.
153. Interpellation no.143B/04-11-1997
Care este viitorul mineritului?
154. Interpellation no.144B/04-11-1997
Referitor la vânzarea pe nimic a societăților comerciale (SC COMVEX SA Constanța).
155. Interpellation no.145B/04-11-1997
Care sunt măsurile luate pentru sprijinirea materială a Episcopiei Ortodoxe Covasna și Harghita?
156. Interpellation no.146B/04-11-1997
Referitor la învățământul din județele Harghita și Covasna.
157. Interpellation no.147B/04-11-1997
Care este numărul ordonanțelor de urgență date de Guvern, câte atacă domenii de legiferare organică?
158. Interpellation no.148B/04-11-1997
Cazul Biblioteca Națională distrusă în decembrie 1989.
159. Interpellation no.149B/04-11-1997
Solicit prezența în județul Botoșani a unei comisii guvernamentale.
160. Interpellation no.150B/05-11-1997
Referitor la rectificarea bugetului pentru rețeaua sanitară din județul Suceava.
161. Interpellation no.151B/18-11-1997
Referitor la poziția luată de subalternii dvs. față de articolul din Tribuna Economică cu titlul Șmecherii fiscale și în Adevărul Economic cu titlul Lege pentru verificarea notei de plată .
162. Interpellation no.152B/18-11-1997
Referitor la acordarea creditelor cu dobândă redusă întreprinderilor mici și mijlocii care încadrează personal din rândul șomerilor.
163. Interpellation no.153B/18-11-1997
Stadiul aducerii la îndeplinire a prevederilor art.22 și 23 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
164. Interpellation no.154B/18-11-1997
Referitor la restructurarea cadrelor didactice din sistemul național al învățământului.
165. Interpellation no.155B/18-11-1997
Referitor la masa de aer polar cu -33 grade din județele din nord-estul țării care au deteriorat producția de vinuri pe anul 1997.
166. Interpellation no.156B/18-11-1997
Ce veți întreprinde pentru a stopa migrarea personalului din administrația publică spre alte sectoare mai bine plătite?
167. Interpellation no.157B/18-11-1997
Referitor la legalitatea celor 9 garaje de pe strada Mihail Sadoveanu nr.8-10 din Oradea.
168. Interpellation no.158B/18-11-1997
Referitor la Drama mineritului din România .
169. Interpellation no.159B/18-11-1997
Referitor la bolnavii care au nevoie de auto-transplant cu celula STEM în leucemiile acute, mielom multiplu, tumori ovariene, la sâni, plămâni sau tratement intensiv cu chimioterapie.
170. Interpellation no.160B/19-11-1997
Referitor la conservarea spațiilor care nu vor fi cumpărate din municipiul Rădăuți, județul Suceava.
171. Interpellation no.161B/19-11-1997
Referitor la desființarea grădiniței cu program normal din localitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova.
172. Interpellation no.162B/15-12-1997
Referitor la posibilități de sprijin pentru industria constructoare de mașini (combine, tractoare) și finanțarea pentru producătorii agricoli.
173. Interpellation no.163B/15-12-1997
Referitor la situația Hotelului București și a cazării celor 218 deputați arondați acestui hotel.
174. Interpellation no.164B/15-12-1997
Referitor la afirmațile d-lui Vasile Lupu asupra jafului din silvicultură.
175. Interpellation no.165B/15-12-1997
Referitor la lipsa unui mijloc de transport în localitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova.
176. Interpellation no.166B/15-12-1997
Referitor la abuzul primarului Gherghel Traian care vrea să evacueze din clădire laboratorul de cercetare a Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu, județul Hunedoara.
177. Interpellation no.167B/15-12-1997
Referitor la desființarea Uzinei de autoturisme ARO Muscel.
178. Interpellation no.168B/15-12-1997
Solicit repararea căii ferate Oradea - Beiuș, în zona Drăgești circulația fiind întreruptă din 1993, precum și reabilitarea drumului E20 Oradea - Cluj-Napoca pe teritoriul județului Bihor.
179. Interpellation no.169B/15-12-1997
Referitor la promovarea României prin intermediul unor programe complexe cu obiective și mijloace clar definite.
180. Interpellation no.170B/15-12-1997
Referitor la desființarea Liceului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova.
181. Interpellation no.171B/15-12-1997
Referitor la continuarea lucrărilor la calea ferată Săveni-Darabani șo calea ferată Hârlău-Flămânzi.
182. Interpellation no.172B/15-12-1997
Referitor la spațiile cu altă destinație decât de locuit din municipil Rădăuți, județul Suceava.
183. Interpellation no.173B/15-12-1997
Referitor la desființarea stației CFR Todirești, Regionala Iași.
184. Interpellation no.174B/15-12-1997
Referitor la ocuparea abuzivă a unui teren din Cluj a numitului Kun Karoly care face viața imposibilă unor cetățeni din Cluj (Bucur Vasile și Ildiko, Petrean Sorin, Schuller Lucian).
185. Interpellation no.175B/15-12-1997
Care sunt veniturile reale brute și nete ale magistraților de la Curtea Supremă de Justiție, ale președinților Curții de Apel (tribunale și judecătorii precum și a magistraților stagiari.
186. Interpellation no.176B/15-12-1997
Referitor la aplicarea Legii 18/1991 de domnul prefect Alexandru Fărcaș din județul Cluj.
187. Interpellation no.177B/15-12-1997
Care sunt măsurile preconizate de combatere a inflației (al 13 salariu, disponibilizarea conform Ordonanței nr.22/1997)?
188. Interpellation no.178B/15-12-1997
Solicit susținerea Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol.
189. Interpellation no.179B/15-12-1997
Referitor la denumirea Clubului DINAMO București.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 26 mai 2024, 3:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro