Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 1999 > Interpellations

Interpellations recorded in 1999

1. Interpellation no.35PM/16-03-1999
Referitor la situația complicată în care se află procesul de privatizare la SC AVICOLA PUI CARNE SA. BAIA MARE.
2. Interpellation no.36PM/23-03-1999
Referitor la acțiunile Ministerului Finanțelor și ale ministrului care prezintă un pericol economic și social,aducând atingere intereselor țării, siguranței naționale.
3. Interpellation no.37PM/24-03-1999
Referitor la abuzurile din Regia Națională a Pădurilor a fostului director general Cahniță Gheorghe.
4. Interpellation no.38PM/01-04-1999
Referitor la modul cum a decurs privatizarea la SC SOMETRA SA - Copșa Mică, cel puțin discutabilă prin rezultatele ei.
5. Interpellation no.39PM/27-04-1999
Referitor la Festivalul Internațional "Lucian Blaga".
6. Interpellation no.40PM/12-05-1999
Referitor la categoria socială foarte importantă, aceea a constructorilor.
7. Interpellation no.41PM/02-06-1999
Privește modul de privatizare al Societății Comerciale SOMETRA SA Copșa Mică.
8. Interpellation no.42PM/02-06-1999
Referitor la iminenta criză a grâului în România.
9. Interpellation no.43PM/03-06-1999
Referitor la situația socială din municipiul Brașov.
10. Interpellation no.44PM/15-06-1999
Referitor la data când va prezenta Guvernul, în plenul celor două Camere ale Parlamentului noile politici, bugetară și fiscală.
11. Interpellation no.45PM/21-06-1999
Referitor la administrarea în comun a cantinei studențești din Complexul "Tudor Vladimirescu"- Iași, de Univ.Tehnică "GH.Asachi" și SC IULIUS SRL.
12. Interpellation no.46PM/15-09-1999
Referitor la Ord.Urg.83/8 iunie 1999, se află menționat "Spitalul Caritas".
13. Interpellation no.47PM/15-09-1999
Referitor la încălcări flagrante ale legislației și disciplinei economico-financiare.
14. Interpellation no.48PM/28-09-1999
Referitor la taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.
15. Interpellation no.49PM/28-09-1999
Referitor la soc.com. naționale sau mixte înființate de România în străinătate până în anul 1989, situația financiară și managerială a acestor firme ?
16. Interpellation no.50PM/28-09-1999
Referitor la cheltuielile pentru regularizarea celor 5 râuri din jud.Maramureș.
17. Interpellation no.51PM/28-09-1999
Referitor la sistemul legislativ.
18. Interpellation no.52PM/06-10-1999
Referitor la procesul de privatizare a băncilor comerciale românești, cu capital majoritar de stat și, în mod special, situația Băncii Comerciale Române.
19. Interpellation no.53PM/20-10-1999
Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.
20. Interpellation no.54PM/27-10-1999
Referitor la lucrările de investiții la obiectivul "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vădeni".
21. Interpellation no.55PM/09-11-1999
Referitor la cretitele PHARE primite de România și modul de utilizare a acestora.
22. Interpellation no.56PM/09-11-1999
Referitor la domeniul pensionării, veniturile pensionarilor și necorelarea pensiilor, în condiții de muncă egale.
23. Interpellation no.57PM/09-11-1999
Referitor la situația existentă în acest moment la SC Șantierul Naval SA Brăila.
24. Interpellation no.58PM/15-11-1999
Referitor la destituirea conducerii Loteriei Naționale.
25. Interpellation no.59PM/24-11-1999
Referitor la terminarea și darea în exploatare a unei săli a sporturilor în municipiul Botoșani.
26. Interpellation no.60PM/24-11-1999
Referitor la incendiul care a distrus clădirea nr.2 din cadrul Centrului de plasament "Speranța" Pomârla, Botoșani.
27. Interpellation no.61PM/30-11-1999
Referitor la situația de la SC București Turism SA.(Hotel București)
28. Interpellation no.62PM/08-12-1999
Referitor la demiterea prefectului jud.Sălaș, Gheorghe Dumitru Tamba.
29. Interpellation no.352B/23-02-1999
Referitor la SC "BAUXITA MIN" SA, Dobrești și SC ALOR SA Oradea,pentru care s-a dispus închiderea lor.
30. Interpellation no.353B/23-02-1999
Referitor la reforma învățământului.
31. Interpellation no.354B/23-02-1999
Referitor la interzicerea angajaților Regiei Naționale a Pădurilor de a desfășura activitate didactică în școli profesionale și licee silvice precum și în instituțiile de învățământ superior.
32. Interpellation no.355B/23-02-1999
Referitor la fabrica de zahăr ZEUCMA SA, Zimnicea care a dat faliment.
33. Interpellation no.356B/23-02-1999
Referitor la ordonanța 50/1998,pe care solicită să fie schimbată.
34. Interpellation no.357B/23-02-1999
Referitor la intenția de luptă împotriva corupției și redarea demnității Justiției.
35. Interpellation no.358B/23-02-1999
Referitor la cazul "Orvos Ștefan" care și-a câștigat dreptatea după 65 de luni de judecată.
36. Interpellation no.359B/23-02-1999
Referitor la problemele grave cu care se confruntă ramura industrială textilă-pielărie, din jud.Alba.
37. Interpellation no.360B/23-02-1999
Referitor la stadiul de finalizare privind viitorul statut al Stațiunilor de Cercetare Agricolă.
38. Interpellation no.361B/23-02-1999
Referitor la limitele maxime admisibile de perisabilități, deductibile la calculul profitului impozabil.
39. Interpellation no.362B/23-02-1999
Referitor la cunoașterea motivelor care au dus la suspendarea domnului Vlad Ciubotariu-Boer.
40. Interpellation no.363B/23-02-1999
Referitor la abuzuri săvârșite în procesul de privatizare a unor societăți comerciale cum ar fi;SC IRIS BÂRLAD, SC CONSTRUCȚII MONTAJ VASLUI; COMCEREAL VASLUI,SC PALODA BÂRLAD.
41. Interpellation no.364B/23-02-1999
Ce s-a întâmplat cu creditele pentru export acordate cu garanție guvernamentală societății brașovene?
42. Interpellation no.365B/23-02-1999
Referitor la schimbările abuzive ale unor directori de școli în jud.Sălaj.
43. Interpellation no.366B/23-02-1999
Referitor la lista nr.43 a Fondului Propietății de Stat cu societățile care se scot la vânzare, publicată în cotidianul "Adevărul" din 19.02.1999.
44. Interpellation no.367B/23-02-1999
Referitor la ce demersuri administrative luați pentru apărarea arhitecturii naționale, a sistematizării așezărilor rurale.
45. Interpellation no.368B/24-02-1999
Referitor la fabrica de țevi sudate Tepro Iași.
46. Interpellation no.369B/03-03-1999
Referitor la cele petrecute la Stoiene;ti ]n noaptea de 16/17 februarie 1999.
47. Interpellation no.370B/09-03-1999
Când se va reface, reconstrui și reda în folosință trecerea la nivel peste calea ferată din Piatra-Olt?
48. Interpellation no.371B/09-03-1999
Referitor la serviciul public de interes județean pentru protecția copilului, fiind cel mai afectat.
49. Interpellation no.372B/09-03-1999
Referitor la dizolvarea Biroului federal al Federației Române de Șah.
50. Interpellation no.373B/10-03-1999
Referitor la administrarea societății cu capital de atat "INDCOM" SA.
51. Interpellation no.374B/09-03-1999
Referitor la județul Suceava, dacă se are în vedere promovarea unui program de dezvoltare a turismului și agroturismului.
52. Interpellation no.375B/09-03-1999
Referitor la exploatarea masei lemnoase.
53. Interpellation no.376B/09-03-1999
Referitor la suspendarea realizatorului Alexandru Popescu.
54. Interpellation no.377B/09-03-1999
Majorările de întârziere reprezintă penalități sau dobânzi?
55. Interpellation no.378B/09-03-1999
Referitor la schimbarea învățământului dacă este perceptibilă.
56. Interpellation no.379B/10-03-1999
Referitor la situațiile grave ce se produc în societățile comerciale din România.
57. Interpellation no.380B/10-03-1999
Referitor la grija pe care trebuie s-o acorde statul, handicapaților de gradul I în special și în general a persoanelor cu handicap.
58. Interpellation no.381B/10-03-1999
Referitor la implicarea ministerului agriculturii și alimentației și a direcțiilor agricole județene în realizarea unei politici și strategii agricole la nivel județean și național.
59. Interpellation no.382B/10-03-1999
Referitor la cetățeanul maghiar Fun Lajos Karoly care terorizează un întreg cartier.
60. Interpellation no.383B/17-03-1999
Referitor la suspendarea pe termen nelimitat a realizatorului Alexandru Popescu, de la emisiunea "Viața Satului".
61. Interpellation no.384B/17-03-1999
Referitor la privatizarea obiectivelor turistice din stațiunea Mamaia.
62. Interpellation no.385B/23-03-1999
Referitor la ord.Guv. nr.87/1998 și Hot.Guv.nr.31/1999.
63. Interpellation no.386B/23-03-1999
Referitor la schimbarea echipei manageriale de la SC UCM SA Reșița.
64. Interpellation no.387B/23-03-1999
Referitor la conflictul de hotar dintre Neamț și Harghita.
65. Interpellation no.388B/23-03-1999
Referitor la tentativa de privatizare frauduloasă a rămășițelor stațiunii Durău și a două cabane din masivul Ceahlăul.
66. Interpellation no.389B/23-03-1999
Referitor la măsurile insuficiente pentru protecția lacului Techirghiol.
67. Interpellation no.390B/23-03-1999
Stadiul implementării Legii nr.129/25.06.1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
68. Interpellation no.391B/23-03-1999
Referitor la spijinirea comunităților rurale în alimentarea cu apă potabilă.
69. Interpellation no.392B/23-03-1999
Referitor la cum se vor acoperi pentru populația și administrația locală a municipiului Rădăuți cele 10 miliarde lei necesare procurării pentru încălzirea apartamentelor în iarna anului 1999.
70. Interpellation no.393B/23-03-1999
Referitor la domnul Ulpiu Traian Gămulea, care a adus societatea SC VIOLORA SRL la faliment în calitate de colaborator, se folosește de actele acesteia.
71. Interpellation no.394B/23-03-1999
Care este situația prezentă și de perspectivă de la SC ARO SA.
72. Interpellation no.395B/23-03-1999
Referitor la faptul că Suedia a revendicat plata unor pretinse creanțe, cum se prefigurează soluționarea acestei probleme.
73. Interpellation no.396B/23-03-1999
Referitor la susținerea examenului de licență-
74. Interpellation no.397B/23-03-1999
Referitor la scenariul din 15.03.1999, în jud.Covasna și Harghita, unde au avut loc demonstrații, susținute cu materiale de epocă, asigurate din Ungaria.
75. Interpellation no.398B/23-03-1999
Referitor la investiția promovată de Consiliul jud.Alba intitulată "Dezvoltarea cu apă potabilă a localităților aferente sistemului zonal al jud.Alba" și susținerea ei cu încă 30 miliarde lei.
76. Interpellation no.399B/23-03-1999
Referitor la metode variate pentru scutiri de plăți și penalități la buget.
77. Interpellation no.400B/23-03-1999
Referitor la deschiderea unui punct de trecere auto între România și Ucraina în localitatea Pomârla-Racovăț.
78. Interpellation no.401B/23-03-1999
Referitor la demolarea Hotelului Continental deși se afla în litigiu în istanță.
79. Interpellation no.402B/23-03-1999
Referitor la Direcția Jud.pentru Protecția Drepturilor Copiilor care a fost transferată de la Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății în subordinea Consiliilor Județene.
80. Interpellation no.403B/23-03-1999
Referitor la Ordinul nr.201 emis de Ministerul Sănătății în 1997.
81. Interpellation no.404B/24-03-1999
Referitor la soluția prevăzută de către Guvern pentru rezolvarea de resurse financiare necesare pentru serviciul public pentru protecția copilului.
82. Interpellation no.405B/07-04-1999
Referitor la societatea PROMEX-Brăila.
83. Interpellation no.406B/07-04-1999
Referitor la soarta navei STROEȘTI-ARGEȘ.
84. Interpellation no.407B/07-04-1999
Referitor la faptele domnului Cahiță Gheorghe.
85. Interpellation no.408B/07-04-1999
Referitor la faptele domnului Cahiță Gheorghe.
86. Interpellation no.409B/07-04-1999
Când va elabora Guvernul un act normativ privind înființarea instanțelor specializate pentru soluționarea conflictelor de muncă și funcționarea instituției Mediatorul Public.
87. Interpellation no.410B/07-04-1999
Referitor la neregulile constatate în activitatea FPP II Moldova.
88. Interpellation no.411B/07-04-1999
Referitor la dl.Dumitru Ladan-procuror financiar la Curtea de Conturi Bacău.
89. Interpellation no.412B/07-04-1999
Referitor la promisiunile din campania electorală privind asigurarea locurilor de muncă pentru votanții din Valea Jiului.
90. Interpellation no.413B/07-04-1999
Referitor la continuarea activității de producere a apei grele la Romag-Dr.Tr.Severin.
91. Interpellation no.414B/07-04-1999
Referitor la "Înființarea distribuție gaze naturale în jud.Teleorman".
92. Interpellation no.415B/07-04-1999
Care sunt demersurile Ministerului Culturii pentru executarea monumentului lui Eminescu și pentru reînălțarea lui în Cernăuți.
93. Interpellation no.416B/07-04-1999
Referitor la descifrarea misterelor privind aplicarea Legii nr.165/1998.
94. Interpellation no.417B/07-04-1999
Referitor la reducerea cu 40 de paturi de spitalizare destinate tuberculozei în secția exterioară a spitalului din Miercurea Ciuc.
95. Interpellation no.418B/07-04-1999
Referitor la agresiunea NATO asupra Iugoslaviei.
96. Interpellation no.419B/07-04-1999
Referitor la acțiunea Poliției mun.Botoșani prin care 2000 de persoane de sex feminin au fost supuse controlului ginecologic.
97. Interpellation no.420B/07-04-1999
Referitor la încercarea de intimidare a presei din Constanța și îngrădirea dreptului la informare și a libertății de exprimare.
98. Interpellation no.421B/08-04-1999
Referitor la relațiile României cu Republica Moldova.
99. Interpellation no.422B/08-04-1999
Referitor la o intervenție energică și hotărâtă pentru a stopa unele abuzuri și a permite începerea imediată a lucrărilor de dotare și amenajare a plajelor.
100. Interpellation no.423B/13-04-1999
Referitor la părerea ministrului Pleșu, privind intervenția armată în SUA.
101. Interpellation no.424B/13-04-1999
Referitor la privatizarea Societății Comerciale PROLACOM SA Botoșani.
102. Interpellation no.425B/20-04-1999
Referitor la impozite și taxe pe care sindicatele sunt obligate să le plătească pentru patrimoniul pe care îl au.
103. Interpellation no.426B/20-04-1999
Referitor la stadiul aplicării Hot.Guv.nr.173 și soluții pentru mutarea celor două secții ale Spitalului Județean.
104. Interpellation no.427B/20-04-1999
Referitor la campania agricolă de primăvară.
105. Interpellation no.428B/20-04-1999
Referitor la demolarea abuzivă a imobilului dlui Receanu d. Viorel din Pitești.
106. Interpellation no.429B/20-04-1999
Referitor la memoriul adresat MEN a 62 cetățeni din Pitești.
107. Interpellation no.430B/20-04-1999
Referitor la amenzi date de agenții de circulație privind inspecția tehnică, deși-inspecție demonstrată cu actele mașinii.
108. Interpellation no.431B/20-04-1999
Referitor la Hot.Guv. privind declararea zonei miniere Comănești,jud.Bacău, ca zonă defavorizată.
109. Interpellation no.432B/20-04-1999
Referitor la colectarea și gestionarea banilor la Fondul Național Cultural.
110. Interpellation no.433B/20-04-1999
Referitor la precizarea intenției avute de inițiatorul Legii nr.36/1999 în redactarea art.34 alin.(2) din această lege.
111. Interpellation no.434B/20-04-1999
Referitor la circulara nr.19-2722 din 24.03.1999.
112. Interpellation no.435B/20-04-1999
Referitor la com.Curcani și a primarului PNȚ.CD Alexandru Ștefan.
113. Interpellation no.436B/20-04-1999
Referitor la unele nereguli ce s-au ivit în acțiunea de privatizare a două institute de cercetare și proiectare din domeniul chimiei și petrochimiei "IPIP și ICERP" Ploiești.
114. Interpellation no.437B/20-04-1999
Referitor la surse de alimentare cu apă în com.Cosminele și Vâlcănești-Ploiești.
115. Interpellation no.438B/20-04-1999
Referitor la aspecte privind funcționarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor autorizate și acreditate.
116. Interpellation no.439B/21-04-1999
Dacă România, nefiind membră NATO, va avea asigurată securitatea.
117. Interpellation no.440B/21-04-1999
Referitor la cuantumul estimat al pirderilor noastre ca urmare a conflictului din provincia Kosova.
118. Interpellation no.441B/21-04-1999
Referitor la situația gravă în care se află crescătorii de păsări și porci din România.
119. Interpellation no.442B/21-04-1999
Referitor la ciuperci- produse de monopol în România.
120. Interpellation no.443B/27-04-1999
Referitor la prezentarea Programului de măsuri economice și sociale, în vederea soluționării crizei economice în care se află România.
121. Interpellation no.444B/04-05-1999
Referitor la transferul Palatului Administrativ din Oradea, din administrarea Prefecturii jud.Bihor, în cea a Ministerului Justiției.
122. Interpellation no.445B/04-05-1999
Referitor la creșterea prețului la carburanți.
123. Interpellation no.446B/04-05-1999
Referitor la un grup de specialiști din viticultură care solicită încadrarea în gr.II de muncă.
124. Interpellation no.447B/04-05-1999
Referitor la sprijinul pe care ar trebui să-l acorde statul, producătorilor agricoli prin sistemul cupoanelor agricole și pentru procurarea de utilaje agricole.
125. Interpellation no.448B/04-05-1999
Măsurile luate de MAPPM pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoanelor fizice.
126. Interpellation no.449B/04-05-1999
Referitor la o criză a produselor agro-alimentare.
127. Interpellation no.450B/04-05-1999
Referitor la recentul "bilanț parțial" al programului guvernamental.
128. Interpellation no.451B/04-05-1999
Dacă există o strategie de elaborare a unor programe privind regularizarea cursurilor de apă în jud.Suceava.
129. Interpellation no.452B/04-05-1999
Referitor la situația copiilor intituționalizați în Centrele de plasament.
130. Interpellation no.453B/04-05-1999
Referitor la restructurarea BANCOREX.
131. Interpellation no.454B/04-05-1999
Referitor la modul de privatizare a SC "Pamora" SA Oradea.
132. Interpellation no.455B/04-05-1999
Referitor la Ord.de urgență a Guv.nr.24/1998,privind regimul zonelor defavorizate.
133. Interpellation no.456B/04-05-1999
Referitor la Sfânta Mânăstire Hodoș-Bodrog care este în mare pericol.
134. Interpellation no.457B/18-05-1999
Referitor la Hot.de Guv.din 18 martie 1999, privind eliberarea din funcție a prefectului jud.Bistrița-Năsăud, care nu este pusă în aplicare.
135. Interpellation no.458B/18-05-1999
Referitor la situația juridică a clădirii Palatului Administrativ din Oradea.
136. Interpellation no.459B/18-05-1999
Referitor la situația fertilizării culturilor de primăvară, preconizată a se realiza, în condițiile anului 1999.
137. Interpellation no.460B/18-05-1999
Referitor la fundația FORTUNA din București și dacă a obținut această fundație avantaje în activitatea de adopții.
138. Interpellation no.461B/18-05-1999
Referitor la nereguli foarte grave ale ing.Cahniță Ghe., la Ocolul Silvic Oravița.
139. Interpellation no.462B/18-05-1999
Referitor la cazul dlui Cahniță Ghe., fost director general a Regiei Naționale a Pădurilor.
140. Interpellation no.463B/18-05-1999
Referitor la implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regululor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră.
141. Interpellation no.464B/18-05-1999
Referitor la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național.
142. Interpellation no.465B/18-05-1999
Referitor la măsurile luate pentru mai buna gospodărire a resurselor de energie primară și scăderea prețului de cost al energiei electrice.
143. Interpellation no.466B/18-05-1999
Referitor la Centrul de hemodializă din Târgu-Mureș.
144. Interpellation no.467B/18-05-1999
Referitor la efectele restituirii propietății forestiere.
145. Interpellation no.468B/18-05-1999
Referitor la data de 11 mai, orele 23 (orele 10 seara în Italia),pe canalul RAI DUE, s-au prezentat imagini comentate din România, "capitală europeană".
146. Interpellation no.469B/18-05-1999
Referitor la OG nr.62/1998.
147. Interpellation no.470B/18-05-1999
Referitor la organizarea concursurilor pentru ocuparea catedrelor vacante.
148. Interpellation no.471B/18-05-1999
Referitor la nerespectarea aplicării legii de către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.
149. Interpellation no.472B/18-05-1999
Referitor la construcția noului Spital din Fălticeni.
150. Interpellation no.473B/19-05-1999
Referitor la salariații disponibilizați de la SC "Metalurgica" SA Aiud.
151. Interpellation no.474B/19-05-1999
Referitor la abuzuri săvârșite de către instanțele judecătorești privind fondul funciar.
152. Interpellation no.475B/01-06-1999
Referitor la restituirea unor bunuri imobile ce au aparținut comunităților cetățenilor aparținând comunităților naționale din România.
153. Interpellation no.476B/01-06-1999
Referitor la trecerea unor drumuri județene în categoria drumurilor naționale.
154. Interpellation no.477B/01-06-1999
Referitor la amenajările piscicole apartinând SC "PISCICOLA" SA Călărași.
155. Interpellation no.478B/01-06-1999
Solicită lista actualizată a AGA, CA și Comisiilor de cenzori.
156. Interpellation no.479B/01-06-1999
Referitor la situația dezastruoasă creată în jud.Cluj, ca urmare a unui management defectuos al unităților economice din portofoliu FPS.
157. Interpellation no.480B/01-06-1999
Referitor la încălcarea Constituției de către actuala putere.
158. Interpellation no.481B/01-06-1999
Referitor la grija administrațiilor publice în amenajarea de spații verzi.
159. Interpellation no.482B/01-06-1999
Referitor la asigurarea localităților împotriva inundațiilor.
160. Interpellation no.483B/01-06-1999
Referitor la situația financiară precară a Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix.
161. Interpellation no.484B/01-06-1999
Referitor la art.42 din ordonanța de urgență nr.63 din 30.12.1998, privind energia electrică și termică.
162. Interpellation no.485B/01-06-1999
Referitor la art.42 al OUG 63 din 30.12.1998.
163. Interpellation no.486B/01-06-1999
Referitor la prevederile art.42 din OUG 63 din 30.12.1998.
164. Interpellation no.487B/01-06-1999
Referitor la respingerea propunerii Inspectoratului Școlar Județean Botoșani privind fuzionarea Liceului Teoretic Mihai Eminescu cu Grupul Școlar Sanitar Botoșani.
165. Interpellation no.488B/01-06-1999
Referitor la situația dramatică a copiilor din cămine în jud.Botoșani.
166. Interpellation no.489B/01-06-1999
Referitor la dispariția întregului patrimoniu al cooperativei din comuna Moisei, Maramureș.
167. Interpellation no.490B/01-06-1999
Referitor la Fundația "FORTUNA", din jud.Neamț.
168. Interpellation no.491B/01-06-1999
Referitor la situația persoanelor handicapate.
169. Interpellation no.492B/01-06-1999
Referitor la neasigurarea surselor de finanțare, situație existentă și în jud.Prahova.
170. Interpellation no.493B/01-06-1999
Referitor la consecințele austerității bugetare în localitatea Baia, jud.Suceava.
171. Interpellation no.494B/02-06-1999
Referitor la programul de restructurare al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare.
172. Interpellation no.495B/01-06-1999
Referitor la iminenta distrugere a flotei.
173. Interpellation no.496B/01-06-1999
Referitor la nepăsarea, dezinteresul și inconștiența domnului Radu Sârbu privind soarta combinatului Petromidia.
174. Interpellation no.497B/01-06-1999
Referitor la situația de la SC PETROMIDIA SA.
175. Interpellation no.498B/01-06-1999
Referitor la salarizările speciale pentru Agenția unde șeful este chiar Ovidiu Grecea.
176. Interpellation no.499B/02-06-1999
Referitor la salarizarea AVAB și situația dramatică a veteranilor, invalizilor și văduvelor de război.
177. Interpellation no.500B/02-06-1999
Referitor la salarizarea AVAB și restul salariaților și pensionarilor.
178. Interpellation no.501B/02-06-1999
Referitor la salarizarea AVAB și dificultățile prin care trece țara.
179. Interpellation no.502B/14-06-1999
Referitor la nepublicarea în Monitorul Oficial a Hot.de Guvern privind demiterea dlui Grigore Dorin Popescu din funcția de prefect al jud.Bistrița-Năsăud.
180. Interpellation no.503B/14-06-1999
Referitor la Hot.Guv.nr.431 din 1 iunie 1999.
181. Interpellation no.504B/14-06-1999
Referitor la taxa pentru Fondul Special al Drumurilor Publice.
182. Interpellation no.505B/14-06-1999
Referitor la folosirea de către filialele județene, a atelierelor de debitat bușteni folosesc pânze tăietoare cu ceapraz de 5-10mm.
183. Interpellation no.506B/14-06-1999
Referitor la modul de aplicare a unor prevederi din Legea nr.26-1997, Codul Silvic.
184. Interpellation no.507B/14-06-1999
Referitor la scrisoarea unor intelectuali români din Transilvania și Banat prin care aceștia ar urma să ceară autonomia acestor provincii.
185. Interpellation no.508B/14-06-1999
Referitor la starea conflictuală dintre primarul și viceprimarul comunei Dor Mărunt, jud.Călărași.
186. Interpellation no.509B/14-06-1999
Referitor la acordarea a 300 miliarde lei pentru sprijinirea sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, bani ce nu au ajuns fiind blocați, se pare, la Ministerul Finanțelor.
187. Interpellation no.510B/14-06-1999
Referitor la nevoia de cantități importante de sămânță pentru anul agricol 1999-2000.
188. Interpellation no.511B/14-06-1999
Referitor la lista componenței Consiliilor de Administrație ale societăților călărășene cu capital majoritar de stat.
189. Interpellation no.512B/14-06-1999
Referitor la aplicarea sau nu a hotărârilor judecătorești rămase definitive a celor 6 inspectori de la Inspectoratul școlar al jud.Suceava, cărora li s-au desfăcut contractul de muncă ilegal.
190. Interpellation no.513B/14-06-1999
Referitor la Ord.de urgență 28-1999, prin care este necesară schimbarea vechilor case de marcat cu altele noi.
191. Interpellation no.514B/29-06-1999
Referitor la Hot.Guv.nr431 din 1 iunie 1999.
192. Interpellation no.515B/29-06-1999
Referitor la practicarea profesiei de farmacist de către o persoană care nu are această calitate.
193. Interpellation no.516B/29-06-1999
Referitor la societatea comercială "Părplast" Sighetul-Marmației jud.Maramureș.
194. Interpellation no.517B/29-06-1999
Referitor la scriitorul bucovinean Mihai Prepeliță care solicită o locuință.
195. Interpellation no.518B/29-06-1999
Referitor la Asociația Veteranilor de Război - Filiala Bihor.
196. Interpellation no.519B/29-06-1999
Referitor la neregulile constatate la FPP II Moldova din Bacău
197. Interpellation no.520B/29-06-1999
Referitor la solicitarea de a interveni cu fermitate pentru adoptarea în Guvern a Normelor metodologice și pentru aplicarea imediată, în litera și spiritul Legii 20-1999 privind regimul zonelor defavorizate.
198. Interpellation no.521B/29-06-1999
Referitor la "Sectele pot reprezenta un posibil atentat la siguranța națională a României" articol publicat în Agenda Zilei din 22 iunie 1999.
199. Interpellation no.522B/29-06-1999
Referitor la pensionarii proveniți din toate domeniile de activatate care sunt nemulțumiți de nivelul scăzut al pensiilor.
200. Interpellation no.523B/29-06-1999
Referitor la chiriile mari care bat în cuie ușile farmaciilor călărășene.
201. Interpellation no.524B/29-06-1999
Referitor la declarația domnului Emanoil Bosch.
202. Interpellation no.525B/29-06-1999
Referitor la redeschiderea anchetei în cazul decesului elevului Molie Cristian Florin.
203. Interpellation no.526B/29-06-1999
Referitor la recuperarea banilor de către societatea SC Belacom SRL, pentru calamități.
204. Interpellation no.527B/29-06-1999
Referitor la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice cu sediul în București, care este în proces cu numita Pavel Ana.
205. Interpellation no.528B/29-06-1999
Referitor la situația dezastruoasă în care se găsesc casele de copii preluate de la Departamentul pentru Protecția Copilului și Consiliile Județene în mai multe județe ale țării.
206. Interpellation no.531B/07-09-1999
Referitor la nereguli care se petrec în instanțele judecătorești din jud.Suceava.
207. Interpellation no.532B/07-09-1999
Referitor la Legea 99/1999, care conține ambiguități de natură a împiedica justa sa aplicare.
208. Interpellation no.533B/07-09-1999
Referitor la situația din învățământ.
209. Interpellation no.534B/08-09-1999
Referitor la situația dezastruoasă care se înregitrează la societatea PROLACOM Botoșani, ca urmare a privatizării acesteia.
210. Interpellation no.535B/08-09-1999
Referitor la situația jalnică în care se află casele de copii din jud.Botoșani.
211. Interpellation no.536B/15-09-1999
Referitor la consolidarea versantului de pe malul stâng al barajului Brădișor, jud.Vâlcea.
212. Interpellation no.537B/21-09-1999
Referitor la disponibilitățile de la SC Helios SA, Aleșd, jud.Bihor.
213. Interpellation no.538B/21-10-1999
Dorește să cunoască dacă a fost sau nu spion noul consul general al Ungariei la Cluj-Napoca, domnul Alfoldi Laszlo.
214. Interpellation no.539B/21-09-1999
Referitor la Ord.de Urgență a Guvernului nr.85/1997.
215. Interpellation no.540B/21-09-1999
Referitor la scrisoarea domnului Kreiter Emil din Petroșani, privind "Legea protecției mediului".
216. Interpellation no.541B/21-09-1999
Referitor la stadiul lucrărilor agricole de toamnă.
217. Interpellation no.542B/21-09-1999
Referitor la Societatea Națională "Cai de rasă SA".
218. Interpellation no.543B/21-09-1999
Referitor la scrisoarea domnului Terente Vasile din Bacău.
219. Interpellation no.544B/21-09-1999
Referitor la apariția în revista România Mare a unor insulte și calomnii la adresa deputatului Vasile Mândroviceanu.
220. Interpellation no.545B/21-09-1999
Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.
221. Interpellation no.546B/21-09-1999
Referitor la abuzurile de anchetare ale unui procuror din Piatra Neamț, asupra unor ziariști.
222. Interpellation no.547B/21-09-1999
Referitor la fostele I.A.S.-uri din jud.Călărași.
223. Interpellation no.548B/21-09-1999
Referitor la lipsa de manuale în jud.Botoșani.
224. Interpellation no.549B/21-09-1999
Referitor la starea deplorabilă a drumului de la șoseaua Botoșani-Dorohoi la Memorialul Mihai Eminescu din Ipotești și Lacul cu nuferi.
225. Interpellation no.550B/21-09-1999
Referitor la oprirea în mun.Iași, a agentului termic, pe data de 20 sept.1999.
226. Interpellation no.551B/21-09-1999
Referitor la traficul maritim în porturile Constanța, Mangalia și Midia.
227. Interpellation no.552B/21-09-1999
Referitor la situația Centrelor de plasament.
228. Interpellation no.553B/21-09-1999
Referitor la SC HELIOS SA, Aleșd.
229. Interpellation no.554B/21-09-1999
Referitor la pretențiile UDMR, de a înființa și a organiza institute de învățământ superior numai cu limba de predare maghiară.
230. Interpellation no.555B/21-09-1999
Referitor la Bankcoop, Filiala Rădăuți, care nu mai face plăți.
231. Interpellation no.556B/21-09-1999
Referitor la conducerea activității economice și sociale din România predominant prin Ordonanțe ale Guvernului, cu ocolirea sau chiar ignorarea Parlamentului.
232. Interpellation no.557B/21-09-1999
Referitor la starea de criză din agricultură.
233. Interpellation no.558B/21-09-1999
Referitor la privatizarea fostelor IAS-uri.
234. Interpellation no.559B/22-09-1999
Referitor la situația Sălii Polivalente din Craiova.
235. Interpellation no.560B/22-09-1999
Referitor la condițiile în care lucrează CNVM, total improprii unei instituții de această avengură.
236. Interpellation no.561B/22-09-1999
Referitor la "siguranța în exploatare a barajelor".Ex. barajul de pe Râul Mare-Retezat.
237. Interpellation no.562B/23-09-1999
Referitor la situația economico-socială a jud.Botoșani.
238. Interpellation no.563B/05-10-1999
Referitor la cele 10 soții de marinari români, a căror frunte tristă și disperată vrem să o aducem la cunoștință.
239. Interpellation no.564B/05-10-1999
Referitor la diferențele de preț la energia termică, care nu poate fi suportată de bugetele locale.
240. Interpellation no.565B/05-10-1999
Referitor la comercializarea sucurilor la dozator care se bazează pe folosirea sifonului și a concentratelor artificiale.
241. Interpellation no.566B/05-10-1999
Care este preocuparea ministerului pentru armonizarea legislației române cu documentele specifice elaborate la Convenția de la Rio de Janeiro privind reducerea emisiilor de gaze.
242. Interpellation no.567B/05-10-1999
Referitor la închiderea a SC ALOR Oradea și a altor 12 societăți comerciale bihorene.
243. Interpellation no.568B/05-10-1999
Referitor la "probleme importante ale activității interne a Guvernului".
244. Interpellation no.569B/05-10-1999
Referitor la componența listei cu reprezentanții statului în Adunările Generale ale acționarilor, în jud.Călărași.
245. Interpellation no.570B/05-10-1999
Referitor la politazarea, lipsa de corectitudine și eludarea legii în ce privește organizarea și desfășurarea concursuriloe pentru ocuparea posturilor de conducere din instituțiile subordonate MEN.
246. Interpellation no.571B/05-10-1999
Referitor la situația din cadrul Societății Naționale "Tutunul Românesc" și Contractul ROM-AG.
247. Interpellation no.572B/05-10-1999
Referitor la lista frecvențelor de radio disponibile. Documentele semnate între ANCI și Ministerul Comunicațiilor din Iugoslavia, care să ateste existența coordonării.
248. Interpellation no.573B/05-10-1999
Referitor la măsuri ce se vor lua de către Guvern pentru a se intra în legalitate și ce măsuri se vor lua împotriva celor ce se fac vinovați de încălcarea Legii 48/1992.
249. Interpellation no.574B/05-10-1999
Referitor la activitatea prefectului de Vaslui, Dumitru Bălțatu.
250. Interpellation no.575B/05-10-1999
Referitor la necesitatea importului din Suedia de stâlpi electrici din lemn de rășinoase ignifugați.
251. Interpellation no.576B/05-10-1999
Referitor la înființarea cât mai curând posibil a oficiului prefectural Fălticeni.
252. Interpellation no.577B/05-10-1999
Referitor la SC RAFO Onești.
253. Interpellation no.578B/05-10-1999
Referitor la sesizări ale Asiciației "Robert Cole" din orașul Comănești și a Organizației "Binecuvântați Copiii" din Onești.
254. Interpellation no.579B/05-10-1999
Referitor la încălcări ale jegii comise de primarul și secretarul comunei Berzunți, jud.Bacău.
255. Interpellation no.580B/05-10-1999
Referitor la dotarea Centrului de Cardiologie din Iași cu aparatul radiografie mobil necesar.
256. Interpellation no.581B/05-10-1999
Referitor la lipsirea apei pentru locuitorii Iașului.
257. Interpellation no.582B/05-10-1999
Referitor la situația disperată a celor 10 marinari români în rada portului Mukalla din Yemen.
258. Interpellation no.583B/05-10-1999
Referitor la scandalul iscat de reamplasarea statuiia 13 generali unguri.
259. Interpellation no.584B/06-10-1999
Referitor la Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
260. Interpellation no.585B/05-10-1999
Referitor la cei disponibilizați de la BANCOREX.
261. Interpellation no.586B/19-10-1999
Referitor la cei 2000 de salariați disponibilizați de BANCOREX.
262. Interpellation no.587B/19-10-1999
Referitor la cazul domnului Stan V. Petru din Dorohoi, jud.Botoșani.
263. Interpellation no.588B/19-10-1999
Referitor la acțiunile întreprinse de MLPAT pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.
264. Interpellation no.589B/19-10-1999
Referitor la oprirea apei calde în municipiul Pitești de SC Termoelectrica Pitești.
265. Interpellation no.590B/19-09-1999
Referitor la oprirea apei calde în minicipiul Pitești de către SC Termoelectrica Pitești.
266. Interpellation no.591B/19-10-1999
Referitor la stadiul reformei administrativ-teritoriale în jud.Suceava.
267. Interpellation no.592B/19-10-1999
Referitor la cele petrecute pe 12 octombrie a.c. în localitatea mureșeană Miercurea Nirajului.
268. Interpellation no.593B/19-10-1999
Referitor la cele întâmplate în 12 octombrie a.c. în localitatea mureșană Miercurea Nirajului.
269. Interpellation no.594B/19-10-1999
Prezentarea principalilor indicatori economici ai Regiei Naționale a Pădurilor pe anii 1995, 1996, 1997, 1998 și preliminat pe 1999.
270. Interpellation no.595B/19-10-1999
Referitor la privatizarea turismului.
271. Interpellation no.596B/19-10-1999
Referitor la unele probleme de ordin social ale pensionarilor militari și MApN.
272. Interpellation no.597B/19-10-1999
Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatarilor, în jud.Călărași.
273. Interpellation no.598B/19-10-1999
Referitor la situația economică a jud.Suceava.
274. Interpellation no.599B/19-09-1999
Referitor la privatizarea SC Rulmenți SA Bârlad.
275. Interpellation no.600B/20-10-1999
Referitor la societatea româno-australiană Aurul SA, din Baia Mare.
276. Interpellation no.601B/20-10-1999
Referitor la efectuarea plăților compensatorii și ajutoare de șomaj de către Agenția Județeană de Ocuparea și Formare Profesională - Botoșani.
277. Interpellation no.602B/20-10-1999
Referitor la distribuirea cupoanelor agricole.
278. Interpellation no.603B/20-10-1999
Referitor la soarta artiștilor, actorilor din diverse domenii culturale.
279. Interpellation no.604B/20-10-1999
Referitor la politica Guvernului în domeniul conținutului învățământului privind cultivarea dragostei față de țară, față de trecutul istoric și de tradițiile poporului român.
280. Interpellation no.605B/02-11-1999
Referitor la unitatea de exploatare a sulfului din comuna Șaru Dornei, jud.Suceava care continuă să polueze atmosfera.
281. Interpellation no.606B/02-11-1999
Referitor la care este stadiul cercetării și aplicării de tehnologii pentru reciclarea deșeurilor și dacă MIC lucrează împreună cu MAPPM și ANTDI.
282. Interpellation no.607B/02-11-1999
Referitor la lipsa apei calde în municipiul Giurgiu.
283. Interpellation no.608B/02-11-1999
Referitor la alimentarea cu apă a localităților.
284. Interpellation no.609B/02-11-1999
Referitor la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor de fier de la Krivoi-Rog.
285. Interpellation no.610B/02-11-1999
Referitor la aplicarea Ord.10/1997 de către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava.
286. Interpellation no.611B/02-11-1999
Referitor la cei 40 disponibilizați de la Școala Profesională din Suceava.
287. Interpellation no.612B/02-11-1999
Referitor la declarațiile ministrului Justiției de a fi la curent cu anchetele desfășurate asupra unor magistrați.
288. Interpellation no.613B/02-11-1999
Referitor la cheltuirea fondurilor bugetare în valoare de 2 miliarde lei alocate cu destinație specială prin Legea Bugetului de Stat pe 1999 pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoane fizice.
289. Interpellation no.614B/02-11-1999
Referitor la autoritățile administrației publice locale ale loc. Vlad Țepeș, Lehliu-Sat, Belciugatele, Lupșanu și Ulmu din jud.Călărași,au decis includerea în patrimoniul public sau privat al unităților adm.teritoriale și a terenurilor aflate sub luciu de apă.
290. Interpellation no.615B/02-11-1999
Referitor la tablele indicatoare bilingve de la intrările și ieșirile în și din municipiul Târgu-Mureș care sunt vopsite și schimbate frecvent.
291. Interpellation no.616B/02-11-1999
Referitor la situația dezastruoasă din agricultura României.
292. Interpellation no.617B/02-11-1999
Referitor la obiectivele istorice cu importanță deosebită ce au scăpat de buldozerele regimului comunist.
293. Interpellation no.618B/02-11-1999
Referitor la promovarea unui program de realizare a unor lucrări de alimentare cu apă a localităților din jud.Botoșani.
294. Interpellation no.619B/03-11-1999
Referitor la reorganizarea structurii aparatului propriu al Prefecturii jud.Teleorman.
295. Interpellation no.620B/03-11-1999
Referitor la SC ARVA SA, din jud.Dolj.
296. Interpellation no.621B/03-11-1999
Referitor la schimbarea managerului Băncii Agricole prin Ordonanță de urgență.
297. Interpellation no.622B/03-11-1999
Referitor la modul de calculare a gigacaloriei și modul cum se va rezolva cu 1 ianuarie această problemă pentru populație.
298. Interpellation no.623B/03-11-1999
Referitor la modul cum sunt aplicate măsurile de subvenționare a campaniei agricole de toamnă prin intermediul cuponelor pentru cumpărarea motorinei.
299. Interpellation no.624B/16-11-1999
Referitor la SC "TERMEX" SA din orașul Balș, jud.Olt.
300. Interpellation no.625B/15-11-1999
Referitor la primarul mun.Bacău, dl.Dumitru Sechelariu, privind definitivarea studiilor liceale.
301. Interpellation no.626B/15-11-1999
Referitor la HOT.GUV. nr.818/1999 privind utilizarea Fondului de contrapartidă.
302. Interpellation no.627B/15-11-1999
Referitor la finanțarea programelor de restructurare și reformă în agricultură și industria alimentară.
303. Interpellation no.628B/15-11-1999
Referitor la conducerea PISCICOLA SA Călărași, care a acordat întâietate asocierii în partipațiune, vizând activele fermei IEZER; firmei bucureștene "REEN IMPEX" SRL.
304. Interpellation no.629B/16-11-1999
Referitor la societățiele comerciale, foste cu capital majoritar de stat, al căror program de postprivatizare nu a fost îndeplinit "ad literam" de noii propietari.
305. Interpellation no.630B/15-11-1999
Referitor la cauza d.lui Olaru Sorin Marian în proces cu Safta Chicoș Filofteia.
306. Interpellation no.631B/15-11-1999
Referitor la memoriul d.lui Teodor Ignat din Blaj, cerând sprijin pentru recuperarea prejudiciului provocat de către un fucționar vamal al Ungariei.
307. Interpellation no.632B/15-11-1999
Referitor la statulul specialistilor ce au predat în liceele de specialitate până în 1989.
308. Interpellation no.633B/30-11-1999
Referitor la aflarea identității persoanelor care au abandonat autoturismul AUDI și care avea acte false.
309. Interpellation no.634B/30-11-1999
Referitor la îmbunătățirea activității și promovării credibilității Companiei TAROM.
310. Interpellation no.635B/30-11-1999
Referitor la disponibilizările de la Școala Profesională Suceava.
311. Interpellation no.636B/30-11-1999
Referitor la Claudiu Pavelescu care a devenit proprietarul fermei cunoscută sub numele de "Casa ciobanilor" și cuprinzând 20ha teren arabil.
312. Interpellation no.637B/30-11-1999
Referitor la "dezastrul financiar" în care se află "Insula Mare a Brăilei" SA.
313. Interpellation no.638B/30-11-1999
Referitor la vinderea prin licitație a Editurii Minerva.
314. Interpellation no.639B/30-11-1999
Referitor la memoriul d.lui Ungureanu Văduva Petre din com.Vlădești, jud.Argeș.
315. Interpellation no.640B/30-11-1999
Referitor la jaful sistematic din pădurile României.
316. Interpellation no.641B/30-11-1999
Referitor la jaful din pădurile României.
317. Interpellation no.642B/30-11-1999
Referitor la necesitatea atragerii investitorilor străini în România.
318. Interpellation no.643B/30-11-1999
Referitor la unele nereguli ce se petrec în instanțele judecătorești din jud.Suceava.
319. Interpellation no.644B/30-11-1999
Referitor la gunoiul menajer, peste 2000 tone necesar a fi transportate în fiecare zi.
320. Interpellation no.645B/08-12-1999
Referitor la sarea de la cunoscuta salină Cacica, jud.Suceava.
321. Interpellation no.646B/14-12-1999
Referitor la SC SERIN SA Onești.
322. Interpellation no.647B/14-12-1999
Referitor la un caz de corupție petrecut la Bacău de unii comisari ai Gărzii Financiare.
323. Interpellation no.648B/14-12-1999
Referitor la mutarea ambasadei României de la Bonn.
324. Interpellation no.649B/14-12-1999
Referitor la ancheta privind legalitatea licitației 008 organizată pentru selectarea unor manuale alternative.
325. Interpellation no.650B/14-12-1999
Referitor la stadiul negocierilor pentru parafarea, semnarea și ratificarea Tratatului politic dintre România și Republica Moldova.
326. Interpellation no.651B/14-12-1999
Referitor la unitatea de exploatare de la Vatra Dornei care continuă să polueze atmosfera cu hidrogen sulfurat și dioxid de sulf.
327. Interpellation no.652B/14-12-1999
Referitor la situații ce se petrec în învățământul sucevean.
328. Interpellation no.653B/14-12-1999
Referitor la pretențiile financiare ale Suediei față de România.
329. Interpellation no.654B/14-12-1999
Referitor la modificările repetate a Ordonanței de urgemță a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte.
330. Interpellation no.655B/14-12-1999
Referitor la prelucrarea și valorificarea ciupercilor comestibile.
331. Interpellation no.656B/14-12-1999
Referitor la problemele ridicate de unitățile energetice din județul Gorj.
332. Interpellation no.657B/14-12-1999
Referitor la o nouă "afacere" de anvergură, "patronată" de conducerea IPJ Călărași, în frunte cu inspectorul șef Gabi Șișman.
333. Interpellation no.658B/14-12-1999
Referitor la firma ROMPAC INTERNAȚIONAL din jud.Călărași.
334. Interpellation no.659B/14-12-1999
Referitor la proiectul nomenclatorului de specializări, valabil pe anul școlar 1992-2000, este bilingv în română și maghiară.
335. Interpellation no.660B/14-12-1999
Referitor la marcarea arborilor pentru tăiere de către împuterniciții Ocoalelor Silvice "ȘUICI" și respectiv "MUȘETEȘTI", jud.Argeș.
336. Interpellation no.661B/14-12-1999
Referitor la neaplicarea în mai multe județe a Legii 154 privind salarizarea în sectorul bugetar.
337. Interpellation no.662B/14-12-1999
Referitor la situația în acest moment la SC Insula Mare a Brăilei SA.
338. Interpellation no.663B/14-12-1999
Referitor la poziția dumneavoastră vis-a-vis de fondurile speciale.
339. Interpellation no.664B/15-12-1999
Referitor la criza grâului și deci și a pâinii.
340. Interpellation no.665B/15-12-1999
Referitor la situația grea a handicapaților.
341. Interpellation no.666B/15-12-1999
Referitor la programul TAROM-ului în ziua de joi.
342. Interpellation no.667B/15-12-1999
Referitor la noul sistem de instrucție a militarilor în termen în jud.Botoșani.
343. Interpellation no.668B/15-12-1999
Referitor la prevederile art.8 alin.3 din Legea finanțelor publice locale.
344. Interpellation no.669B/15-12-1999
Referitor la problemele financiare grele la Spitalul Județean Alba.
345. Interpellation no.670B/15-12-1999
Referitor la privatizarea societății PROLACOM SA Botoșani.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 21 avril 2024, 14:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro