Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2003 > Interpellations

Interpellations recorded in 2003

1. Interpellation no.31PM/03-02-2003
Referitor la activitatea primarului mun.Arad, Dorel Popa.
2. Interpellation no.32PM/05-02-2003
Referitor la practica abuzivă a Guvernului în materia Ordonanțelor de urgență în perioada 2001-2002.
3. Interpellation no.33PM/11-02-2003
"Este sărăcia sinonimă cu agricultura?"
4. Interpellation no.34PM/27-03-2003
Referitor la repunerea în drepturi a vice/primarului Ioan Petruț, comuna Brusturi, jud.Bihor.
5. Interpellation no.35PM/08-04-2003
Referitor la decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind acreditarea a 4 societăți de asigurare - reasigurare. Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.91 din 2003.
6. Interpellation no.36PM/11-06-2003
Referitor la Politica Guvernului privind reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
7. Interpellation no.37PM/30-09-2003
Referitor la declarația domnului Acsinte Gaspar, Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul, în videoconferința cu prefecții din data de 26.09.2003.
8. Interpellation no.38PM/20-10-2003
Decizia cu rezonanță strategică privind temporizarea cu 45 de zile a numirii unui titular de specialitate la Ministerul Sănătății.
9. Interpellation no.39PM/16-12-2003
Incompatibilitatea unor funcționari publici, jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
10. Interpellation no.40PM/16-12-2003
Organizarea și funcționarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan".
11. Interpellation no.671B/18-02-2003
Referitor la abonații rețelei naționale de gaz metan.
12. Interpellation no.672B/18-02-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
13. Interpellation no.673B/18-02-2003
Referitor la garniturile de tren aflate în circuit care sunt depășite din punct de vedere tehnic.
14. Interpellation no.674B/18-02-2003
Necesitatea eliminării tratamentului discriminatoriu între beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat altor servicii de gospodărie comunală, prevăzut în corpul OUG 197 din 2002.
15. Interpellation no.675B/18-02-2003
Necesitatea modificării Ordinului 268 din 10.07.2001 referitor la încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
16. Interpellation no.676B/18-02-2003
Referitor la grave încălcări ale ilegalității de deținătorii de certificate și brevete de răniți, urmași ai eroilor martiri și luptători cu merite deosebite în Revoluția Română din Decembrie 1989.
17. Interpellation no.677B/18-02-2003
Referitor la perioada legală pentru un primar interimar.
18. Interpellation no.678B/18-02-2003
Referitor la situația Spitalului Orășenesc din Huedin.
19. Interpellation no.679B/18-02-2003
Referitor la majorarea cheltuielilor cu apă caldă menajeră.
20. Interpellation no.680B/18-02-2003
Referitor la tergiversarea rezolvării unui caz penal.
21. Interpellation no.681B/18-02-2003
Referitor la privatizarea societăților comerciale preluate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
22. Interpellation no.682B/18-02-2003
Referitor la situația deficitară privind eliberarea medicamentelor gratuite și compensate în jud.Timiș.
23. Interpellation no.683B/18-02-2003
Referitor la pagubele produse de pătrunderea oilor în culturile de păioase sau prășitoare aparținând agricultorilor din jud.Timiș.
24. Interpellation no.684B/18-02-2003
Referitor ca în Bugetul Regiei Protocolului de Stat să se regăsească "Investiția Biblioteca Națională".
25. Interpellation no.685B/18-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
26. Interpellation no.686B/18-02-2003
Referitor la cererea Eparhiei Reformate de Cluj de retrocedare.
27. Interpellation no.687B/18-02-2003
Referitor la OUG 192 din 2002.
28. Interpellation no.688B/18-02-2003
Referitor la OG 6 din 23.01.2003.
29. Interpellation no.689B/18-02-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
30. Interpellation no.690B/18-02-2003
Referitor la concedierea în grup a muncitorilor de pe șantierele ANL Craiova.
31. Interpellation no.691B/18-02-2003
Referitor la respectarea Legii 215 din 2001.
32. Interpellation no.692B/18-02-2003
Referitor la amenajarea pârâului Vărărie, com.Tulgheș, jud.Harghita.
33. Interpellation no.693B/18-02-2003
Referitor la condamnarea unui ziarist.
34. Interpellation no.694B/18-02-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
35. Interpellation no.695B/18-02-2003
Referitor la viziunea Guvernului privind reforma în sistemul public de pensii și ce se va întreprinde în continuare pentru realizarea acesteia.
36. Interpellation no.696B/18-02-2003
Referitor la memoriile contribuabililor privind abuzurile organelor fiscale.
37. Interpellation no.697B/18-02-2003
Referitor la memoriul unui număr mare de cetățeni din Bistrița-Năsăud.
38. Interpellation no.698B/18-02-2003
Referitor la aplicarea Legii 19 din 2002.
39. Interpellation no.699B/18-02-2003
Situația patrimoniului Camerei de Comerț și Industrie în urma trecerii Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
40. Interpellation no.700B/18-02-2003
Schimbarea abuzivă a viceprimarului comunei Brusturi.
41. Interpellation no.701B/18-02-2003
Referitor la România - regresează și nu se dezvoltă.
42. Interpellation no.702B/18-02-2003
Referitor la suma de bani existentă în contul BNR în decembrie 1989.
43. Interpellation no.703B/18-02-2003
Referitor la respingerea unei HG inițiată de Consiliul Județean Iași, privind transmiterea unui imobil din administrarea INCERC Filiala Iași în administrarea Consiliului județean Iași.
44. Interpellation no.704B/18-02-2003
Referitoar la pensiile pe luna ianuarie.
45. Interpellation no.705B/18-02-2003
Referitor la imaginea României în dicționarul enciclopedic "Petit Robert".
46. Interpellation no.706B/18-02-2003
Legea 19 din 2000 și noua sa interpretare.
47. Interpellation no.707B/18-02-2003
Coplata serviciilor medicale - o nouă taxă pentru sănătate.
48. Interpellation no.708B/18-02-2003
Fondurile SAPARD - inaccesibile agricultorilor români.
49. Interpellation no.709B/18-02-2003
Taxa TV și Radio - taxe fanariote
50. Interpellation no.710B/18-02-2003
Referitor la nemulțumirile provocate în rândul populației de ordonanțele de urgență 197 din 2002, 121 din 2002 și 6 din 2003.
51. Interpellation no.711B/17-02-2003
Referitor la iminenta înființării și deschiderii postului TVR teritorial Mureș.
52. Interpellation no.712B/11-03-2003
Referitor la sistemul sanitar din România.
53. Interpellation no.713B/11-03-2003
Referitor la programul de alimentare cu apă a satelor, în conformitate cu HG 687 din 1997 și HG 577 din 1997.
54. Interpellation no.714B/11-03-2003
Referitor la controlul de legalitate efectuat de prefect asupra actelor emise de Consiliul Județean.
55. Interpellation no.715B/11-03-2003
Referitor la concesionarea valorificării potențialului piscicol și de recoltare a stufului din Delta Dunării.
56. Interpellation no.716B/11-03-2003
Referitor la situația fructelor și legumelor românești.
57. Interpellation no.717B/11-03-2003
Referitor la necazuri și greutăți cu care se confruntă pensionarii.
58. Interpellation no.718B/11-03-2003
Norme ce implică aplicarea legii.
59. Interpellation no.719B/11-03-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
60. Interpellation no.720B/11-03-2003
Taxa TV și radio - taxe fanariote.
61. Interpellation no.721B/11-03-2003
referitor la Proiectul Dracula Parc.
62. Interpellation no.722B/11-03-2003
Referitor la scandalul privind arestarea lui Gheorghe Medințu.
63. Interpellation no.723B/11-03-2003
Referitor la memoriul domnului Bujor Neculai din București.
64. Interpellation no.724B/11-03-2003
Referitor la respectarea Legii administrației publice în Județul Galați.
65. Interpellation no.725B/11-03-2003
Referitor la "corupția instituționalizată".
66. Interpellation no.726B/11-03-2003
Referitor la teama acționarilor de la SANEVIT SA de a pierde acțiunile după trecerea SANEVIT SA la Ministerul Sănătății.
67. Interpellation no.727B/11-03-2003
Referitor la strategia Guvernului privind modificarea legislației din domeniul cooperației.
68. Interpellation no.728B/11-03-2003
Referitor la criticile pe baza cărora s-a făcut desemnarea firmei ce urmează să reabiliteze gazonul Stadionului Național "Lia Manoliu".
69. Interpellation no.729B/11-03-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
70. Interpellation no.730B/11-03-2003
Referitor la abuzuri săvârșite de Direcția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
71. Interpellation no.731B/11-03-2003
Referitor la doamna Nițulescu Gabriela secretar al primăriei or.Moreni.
72. Interpellation no.732B/11-03-2003
Referitor la SC TEXTILA NĂSĂUD SA.
73. Interpellation no.733B/11-03-2003
Referitor la locuitorii satului Recele, com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
74. Interpellation no.734B/11-03-2003
Referitor la memoriul Asociației de Locatari din Calea Dorobanților 102, Cluj-Napoca.
75. Interpellation no.735B/11-03-2003
Referitor la achiziționarea a două fregate de către MApN fără ca ministerul să prezinte Parlamentului o politică clară privind înzestrarea Armatei.
76. Interpellation no.736B/11-03-2003
Cine este administratorul unităților din industria de apărare?
77. Interpellation no.737B/11-03-2003
Referitor la impozitul pe clădiri.
78. Interpellation no.738B/11-03-2003
Referitor la manifestări iredentiste, șovine, antisemite.
79. Interpellation no.739B/11-03-2003
Referitor la "Criza din învățământ".
80. Interpellation no.740B/11-03-2003
referitor la funcționarea PNA și respectarea de către această instituție a prevederilor Legii 544 din 2001.
81. Interpellation no.741B/11-03-2003
Referitor la bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.
82. Interpellation no.742B/11-03-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor de transport și distribuție a îngrășămintelor chimice, producătorilor agricoli.
83. Interpellation no.743B/11-03-2003
Referitor la încălcarea de către Ministerul Justiției a Legii 168 din 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
84. Interpellation no.744B/11-03-2003
referitor la impozitele pe terenuri situate în extravilan.
85. Interpellation no.745B/11-03-2003
Referitor la situația Consiliului General al Municipiului București.
86. Interpellation no.746B/11-03-2003
referitor la situația actuală a aprobării prin HG a inventarelor cu bunurile din domeniul public.
87. Interpellation no.747B/11-03-2003
Referitor la întârzierea plății subvențiilor acordate producătorilor de lapte.
88. Interpellation no.748B/11-03-2003
Referitor la situația obiectivului de investiții "Sediu comun Direcția generală a finanțelor publice și a Controlului financiar de stat Timiș.
89. Interpellation no.749B/11-03-2003
Referitor la acțiuni care diminuează potențialul cercetării științifice din agricultură.
90. Interpellation no.750B/11-03-2003
Referitor la - Starea Bucureștiului -
91. Interpellation no.751B/11-03-2003
Referitor la angajarea unor persoane care nu au nimic în comun cu CFR-ul.
92. Interpellation no.752B/11-03-2003
Referitor la prevederile Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat aprobate prin HG 1188 din 2001.
93. Interpellation no.753B/11-03-2003
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 1996 privind reglementarea transportului fluvial de mărfuri în trafic direct între România și alte state.
94. Interpellation no.754B/11-03-2003
Referitor la modificările aduse art4 din Legea 118 din 1996.
95. Interpellation no.755B/11-03-2003
Referitor la neparticiparea României la Târgul Internațional de produse biologice BioFach 2003.
96. Interpellation no.756B/11-03-2003
Referitor la reducerea numărului de angajați la Spitalul Municipal Gherla (jud.Cluj).
97. Interpellation no.757B/11-03-2003
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate.
98. Interpellation no.758B/11-03-2003
Referitor la cadrul legislativ în domeniul administrației publice locale privind autonomia și descentralizarea serviciilor publice.
99. Interpellation no.759B/11-03-2003
Referitor la furtul de masă lemnoasă din pădurile propietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor.
100. Interpellation no.760B/11-03-2003
Referitor la remedierea reorganizării ilegale a societăților comerciale.
101. Interpellation no.761B/11-03-2003
Referitor la OG 36 din 2003.
102. Interpellation no.762B/11-03-2003
Referitor la locuitorii com.Geaca, jud.Cluj.
103. Interpellation no.763B/11-03-2003
Referitor la îmbunătățirea rețelei de transport feroviar.
104. Interpellation no.764B/11-03-2003
Referitor la unitățile spitalicești de pe raza jud.Cluj.
105. Interpellation no.765B/11-03-2003
Învățământul de la 6 ani între obligativitate și permisivitate.
106. Interpellation no.766B/12-03-2003
Referitor la marile "mici compromisuri" pe care le produc sau le girează autoritățile administrative locale.
107. Interpellation no.767B/12-03-2003
Referitor la răspunsul interpelării 640B care mi se pare confuz.
108. Interpellation no.768B/25-03-2003
Referitor la costurile transportului de persoane pe calea ferată.
109. Interpellation no.769B/25-03-2003
Referitor la deplasarea unor consilieri județeni și oameni de afaceri în landul Bavaria, Germania.
110. Interpellation no.770B/25-03-2003
Referitor la jurământul rostit de unii deputați și senatori în Biserica Sf.Mihai din Cluj Napoca.
111. Interpellation no.771B/25-03-2003
Referitor la aleșii locali incompatibili.
112. Interpellation no.772B/25-03-2003
Referitor la situația clădirii Bibliotecii Naționale.
113. Interpellation no.773B/25-03-2003
Referitor la sectorul zahăr în România.
114. Interpellation no.774B/25-03-2003
Referitor la întâlnirile cu organele administrației locale.
115. Interpellation no.775B/25-03-2003
Referitor la activitatea conducerii Federației de Șah.
116. Interpellation no.776B/25-03-2003
Referitor la "separatismul școlar" promovat de UDMR.
117. Interpellation no.777B/25-03-2003
Solicită să știe dacă la întâlnirea cu cetățenii trebuie să informeze și primarul din comuna respectivă.
118. Interpellation no.778B/25-03-2003
Referitor la adresa nr.782 din 12.02.2003 a Casei OPSNAJ.
119. Interpellation no.779B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud, acționari la SC "HICART" SA.
120. Interpellation no.780B/25-03-2003
Referitor la problema chiriașilor din casele naționalizate.
121. Interpellation no.781B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Șieu, jud.Bistrița-Năsăud.
122. Interpellation no.782B/25-03-2003
Referitor la redevențele farmaciilor din Cluj-Napoca.
123. Interpellation no.783B/25-03-2003
Referitor la desfășurarea la Bistrița-Năsăud a festivalului de folclor "Nunta Zamfirei".
124. Interpellation no.784B/25-03-2003
Referitor la memoriul domnului Mărcășan Ioan din Cluj-Napoca.
125. Interpellation no.785B/25-03-2003
Referitor la promovarea pe bază de concurs de împrejurări, a comisarului Teodor Pop-Pușcaș la comanda IPJ Cluj.
126. Interpellation no.786B/25-03-2003
Referitor la cei 4000 de bolnavi de epilepsie din jud.Cluj.
127. Interpellation no.787B/25-03-2003
referitor la consolidarea și dezvoltarea sectorului privat din agricultură.
128. Interpellation no.788B/25-03-2003
Referitor la Spitalul Municipal "Sf.Petru și Pavel" din Ploiești.
129. Interpellation no.789B/25-03-2003
referitor la reforma managementului protecției mediului.
130. Interpellation no.790B/25-03-2003
Referitor la finanțarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României.
131. Interpellation no.791B/25-03-2003
Referitor la aberațiile OUG 9 din 2003 pentru modificarea și completarea Legii 19 din 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
132. Interpellation no.792B/25-03-2003
Referitor la jaf făcut cu știința autoităților, bazat pe necunoașterea legislației de către un grup de țărani clujeni, propietari ai Asociației Intercooperatiste Răscruci.
133. Interpellation no.793B/25-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
134. Interpellation no.794B/25-03-2003
Referitor la situația de la MAT SA Craiova.
135. Interpellation no.795B/25-03-2003
Referitor la OUG 9 din 27.02.2003.
136. Interpellation no.796B/25-03-2003
Referitor la compensațiile bănești pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în aplicarea Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7.09.1940.
137. Interpellation no.797B/25-03-2003
Referitor la dosarul civil 323 din 2001 de la judecătoria Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți.
138. Interpellation no.798B/25-03-2003
Referitor la "Orașul Artiștilor".
139. Interpellation no.799B/25-03-2003
Referitor la modernizarea transporturilor în sectorul naval.
140. Interpellation no.800B/25-03-2003
Referitor la restrângerea drepturilor persoanelor beneficiare de prevederile Decretului Lege 118 din 1990.
141. Interpellation no.801B/25-03-2003
Referitor la modernizarea sectorului de comunicații și implementarea societății informaționale.
142. Interpellation no.802B/25-03-2003
Referitor la supravegherea activităților nucleare și a radioactivității factorilor de mediu.
143. Interpellation no.803B/25-03-2003
Referitor la stadiul dosarului civil 1244 din 2002 de la Curtea Supremă de Justiție.
144. Interpellation no.804B/25-03-2003
Referitor la politica brutală a partidului de guvernământ de politizare a instituțiilor statului.
145. Interpellation no.805B/25-03-2003
Referitor la stadiul anchetei în celebrul caz de spălare de bani și returnare ilegală de TVA, de 38 milioane de dolari SUA.
146. Interpellation no.806B/25-03-2003
referitor la scoaterea din patrimoniul SC Iașitex SA a celor două stații pilot și trecerea lor în patrimoniul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" Iași.
147. Interpellation no.807B/25-03-2003
Referitor la prelungirea cu 2 luni pentru termenul de depunere a documentelor doveditoare pentru cei care cer propietățile înapoi, în baza Legii 10 din 2001.
148. Interpellation no.808B/25-03-2003
Referitor la situația economică deosebit de grea în care se află crescătorii de porci din România.
149. Interpellation no.809B/25-03-2003
Referitor la România - "Țara birurilor".
150. Interpellation no.810B/25-03-2003
Câte programe cu finanțare externă ați avut la dispoziție în 2002, câte ați valorificat, câte ați ratat și cât se cifrează sumele neutilizate?
151. Interpellation no.811B/25-03-2003
Referitor la noua reformă în învățământul românesc.
152. Interpellation no.812B/25-03-2003
Referitor la situația societăților și la cât se cifrează scutirile și reeșalonările la plata datoriilor către bugetul de stat.
153. Interpellation no.813B/25-03-2003
Sunt săraci cu adevărat cei care au obținut locuințe sociale?
154. Interpellation no.814B/25-03-2003
Criza sistemului românesc de sănătate continuă.
155. Interpellation no.815B/25-03-2003
Referitor la memoriul unui grup de medici și cadre sanitare din municipiul Călărași.
156. Interpellation no.816B/25-03-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
157. Interpellation no.817B/15-04-2003
Referitor la inoportunitatea reducerii termenului de încasare a facturilor de energie termică ale asociațiilor de locatari(propietari).
158. Interpellation no.818B/15-04-2003
Referitor la pagubele produse de turmele de oi, în culturile de păioase sau prășitoare ale agricultorilor din jud.Timiș.
159. Interpellation no.819B/15-04-2003
Referitor la clarificarea de către Ministerul Justiției a unor aspecte legate de numirea și eliberarea din funcție a procurorilor PNA, în raport cu respectarea prevederilor Legii 544 din 2001.
160. Interpellation no.820B/15-04-2003
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 19 din 2000.
161. Interpellation no.821B/15-04-2003
Referitor la neclarități în noul Cod al Muncii.
162. Interpellation no.822B/15-04-2003
Referitor la viziunea Ministerului Administrației Publice la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
163. Interpellation no.823B/15-04-2003
Referitor la cetățenii trimiși de întreprinderile de comerț exterior să lucreze peste hotare.
164. Interpellation no.824B/15-04-2003
Referitor la contractul semnat între RAJAC Cluj și firma XPO pentru achiziționarea a două linii tehnologice POWER PACK.
165. Interpellation no.825B/15-04-2003
Referitor la bursele de studiu în străinătate oferite de către Guvernul României.
166. Interpellation no.826B/15-04-2003
Referitor la datoriile CFR Cluj către bugetul de stat.
167. Interpellation no.827B/15-04-2003
Referitor la situația dezastruoasă de la ARO Cîmpulung.
168. Interpellation no.828B/15-04-2003
Referitor la utilizarea ilegală a unor sume mai mari decât cele prevăzute în legea bugetului de stat din fondul de rezervă și fondul la dispoziția guvernului.
169. Interpellation no.829B/15-04-2003
Referitor la subfinanțarea dirijată a sistemului.
170. Interpellation no.830B/15-04-2003
Referitor la desființarea secției de terapie intensivă coronariană din cadrul Spitalului județean din Arad.
171. Interpellation no.831B/15-04-2003
Referitor la acțiunea de desființare a liniilor de fabricație aparținând fostei întreprinderi de autoturisme OLTENA - Craiova.
172. Interpellation no.832B/15-04-2003
Referitor la principiul autonomiei locale - un deziderat incompatibil cu politica de pesedizare a administrației publice locale a actualei guvernări.
173. Interpellation no.833B/15-04-2003
Referitor la prelucrarea lemnului.
174. Interpellation no.834B/15-04-2003
Referitor la decesul soldatului Florin Staicu de la UM 01725.
175. Interpellation no.835B/15-04-2003
Referitor la cazul Băloiu Susana - Sanda din Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud.
176. Interpellation no.836B/15-04-2003
Referitor la obligațiile ce trebuiesc achitate de agenții economici cu cel puțin 100 de angajați la bugetul statului în cazul când nu au 4% angajați persoane cu handicap.
177. Interpellation no.837B/15-04-2003
Referitor "Ținutul secuiesc un bantustan etnic în inima României".
178. Interpellation no.838B/15-04-2003
Referitor la campania de publicitate prin presă și prin sucursalele MMSS din județe cu privire la ofertele de lucru în străinătate prin firma "Grand Miroc" SRL din Timișoara.
179. Interpellation no.839B/15-04-2003
Referitor la afirmația președintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK SA privind "pierderea de 10 milioane USD înregistrată de administrațiile anterioare".
180. Interpellation no.840B/15-04-2003
Referitor la cercetarea conflictului dintre un grup de părinți și doamna învățătoare Lavinia Florentina Otescu din Drobeta Turnu Severin.
181. Interpellation no.841B/15-04-2003
Referitor la un grup de 28 de cetățeni al localității IZMIȘA din com.Obârșia de Câmp, jud.Mehedinți.
182. Interpellation no.842B/15-04-2003
Referitor la situația clădirilor aparținătoare Liceului "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
183. Interpellation no.843B/15-04-2003
Referitor la situația rezervei strategice de petrol a României.
184. Interpellation no.844B/15-04-2003
Referitor la supercampania anti-poliomelitică, în perioada 13.01. - 17.01.2003 din Valea Jiului.
185. Interpellation no.845B/15-04-2003
Referitor la demersurile întreprinse de doamna Zeleneac Smaranda și dl.Haiec Tiberiu.
186. Interpellation no.846B/15-04-2003
Referitor la OG 9 din 2003.
187. Interpellation no.847B/15-04-2003
Referitor la întârzierea aplicării Legii pentru aprobarea OG 86 din 2001 privind serviciile de transport public local de călători.
188. Interpellation no.848B/15-04-2003
Referitor la strategia ministerului privitor la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
189. Interpellation no.849B/15-04-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legii 189 din 2000 și 309 din 2002 privind unele gratuități.
190. Interpellation no.850B/15-04-2003
Referitor la aprobări de defrișare în pădurea Băneasa, în scopul construirii de locuințe, date de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic București, cu încălcarea prevederilor legale.
191. Interpellation no.851B/15-04-2003
Referitor la aplicarea OG 80 din 2001 și a Legii 247 din 2002.
192. Interpellation no.852B/15-04-2003
Referitor la concursul desfășurat în 12 martie 2003. Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale aparținând domnului prim-ministru Adrian Năstase.
193. Interpellation no.853B/15-04-2003
Referitor la ofensiva nestăvilită asupra fondului forestier cu implicații grave asupra mediului și propietății private.
194. Interpellation no.854B/15-04-2003
Referitor la nereguli în aplicarea legilor fondului funciar și stabilirea dreptului de proprietate.
195. Interpellation no.855B/15-04-2003
Referitor la Reactorul Nuclear VVR-S din com.Măgurele.
196. Interpellation no.856B/15-04-2003
Referitor la OUG 9 din 2003.
197. Interpellation no.857B/15-04-2003
Referitor la măsuri privind lichidarea cerșetoriei din trenuri, asigurarea confortului și siguranței călătorilor pe căile ferate.
198. Interpellation no.858B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata. Referitor la terenul de joc în vederea meciului România - Danemarca.
199. Interpellation no.859B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata.
200. Interpellation no.860B/15-04-2003
Referitor la cum trebuie aplicată Legea alegerilor locale pentru ca supleanții de pe listele ApR să fie validați în Consiile locale sau județene.
201. Interpellation no.861B/15-04-2003
Referitor la o demisie de onoare.
202. Interpellation no.862B/15-04-2003
Nemulțumit de răspunsul dat de secretarul de stat Pavelescu, la data de 7 aprilie 2003.
203. Interpellation no.863B/15-04-2003
Referitor la nepăsarea sau lipsa de omenie în sectorul de sănătate în mediul rural.
204. Interpellation no.864B/15-04-2003
Farmaciile și ele pe lista compensatelor... datorii
205. Interpellation no.865B/15-04-2003
Codul muncii și necunoscutele sale.
206. Interpellation no.866B/06-05-2003
Referitor la modificarea abuzivă a programului cursei TAROM Cluj - Timișoara - București din 5 mai 2003.
207. Interpellation no.867B/06-05-2003
Referitor la solicitarea unui audit internațional pentru domeniul cercetării științifice înafara practicii și autorității UE.
208. Interpellation no.868B/06-05-2003
Referitor la sprijinirea acțiunilor sociale și filantropice desfășurate de cultele religioase.
209. Interpellation no.869B/06-05-2003
Referitor la spitalul Penitenciar Rahova.
210. Interpellation no.870B/06-05-2003
Referitor la activitatea grupărilor religioase sectare pe teritoriul României.
211. Interpellation no.871B/06-05-2003
Referitor la profesionalizarea și depolitizarea instituției prefectului.
212. Interpellation no.872B/06-05-2003
Referitor la anularea unor curse TAROM operate de pe aeroportul internațional Timișoara.
213. Interpellation no.873B/06-05-2003
Referitor la HG nr.185 și 186 din 20.02.2003, cu privire la instituirea taxelor pentru serviciile publice de televiziune și radiodifuziune.
214. Interpellation no.874B/06-05-2003
Referitor la măsurile legale ce le veți lua împotriva celor vinovați de corupție.
215. Interpellation no.875B/06-05-2003
Referitor la devalizarea fondurilor combinatului făgărășan Nitramonia.
216. Interpellation no.876B/06-05-2003
Referitor la Mânăstirea Râncăciov din județul Argeș.
217. Interpellation no.877B/06-05-2003
Referitor la programul guvernamental de dotarea cu calculatoare personale (PC) a școlilor din localitățile județului Mureș.
218. Interpellation no.878B/06-05-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii.
219. Interpellation no.879B/06-05-2003
Referitor la OUG 8/2003 modificata cu OUG 22/2003.
220. Interpellation no.880B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Dan Mihai Chirvai.
221. Interpellation no.881B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Pavel Rătundean Ferghete din Cluj.
222. Interpellation no.882B/06-05-2003
Referitor la restructurarea sectorului de îmbunătățiri funciare.
223. Interpellation no.883B/06-05-2003
Referitor la recorelarea pensiilor.
224. Interpellation no.884B/06-05-2003
Legea față în față cu realitatea.
225. Interpellation no.885B/06-05-2003
Răzmerița împotriva taxei radio-tv.
226. Interpellation no.886B/06-05-2003
Referitor la întărzieri la petițiile adresate ministerului.
227. Interpellation no.887B/06-05-2003
Referitor la cetățenii comunei Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud care nu au apă potabilă.
228. Interpellation no.888B/06-05-2003
Referitor la SC Textila Năsăud SA.
229. Interpellation no.889B/06-05-2003
Referitor la deficiențele și abuzurile generate de procesul de privatizare.
230. Interpellation no.890B/06-05-2003
Referitor la un caz de corupție săvârșit în Alba Iulia.
231. Interpellation no.891B/06-05-2003
Referitor la transmiterea unui teren propietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
232. Interpellation no.892B/06-05-2003
Referitor la amenajarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale și turistice, punerea în valoare a potențialului turistic.
233. Interpellation no.893B/06-05-2003
Referitor la amplasarea unei benzinării pe locul unde se află un parc verde, între blocurile de locuințe.
234. Interpellation no.894B/06-05-2003
Referitor la măsurile MSF privind prevenirea epidemiei de gripă atipică.
235. Interpellation no.895B/06-05-2003
Referitor la acordarea de reparații financiare pentru un contract desfășurat prin ROMCONSULT.
236. Interpellation no.896B/06-05-2003
Referitor la situația bolnavilor de Hepatită B și C și lipsa de strategie a ministerului în domeniu.
237. Interpellation no.897B/07-05-2003
Referitor la memoriiile doamnei Zeleneac Smaranda și domnul Haiec Tiberiu.
238. Interpellation no.898B/20-05-2003
Referitor la comuna Pai care nu poate recepționa semnalul postului TVR 2, iar semnalul postului TVR 1 este slab.
239. Interpellation no.899B/20-05-2003
Referitor la dezvoltarea silviculturii.
240. Interpellation no.900B/20-05-2003
Referitor la Statutul polițistului și Corpul Național al Polițiștilor.
241. Interpellation no.901B/20-05-2003
Referitor la punerea în aplicare a HG 1353 din 2001.
242. Interpellation no.902B/20-05-2003
Referitor la canicula și seceta din această primăvară.
243. Interpellation no.903B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern.
244. Interpellation no.904B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern și Biblioteca națională.
245. Interpellation no.905B/20-05-2003
Referitor la construcția de drumuri auto forestiere.
246. Interpellation no.906B/20-05-2003
Referitor la incompatibilitățile pentru aleșii locali.
247. Interpellation no.907B/20-05-2003
Referitor la sprijinirea comunității românești din Istambul.
248. Interpellation no.908B/20-05-2003
Referitor la privatizarea COLOROM Codlea și NITRAMONIA Făgăraș.
249. Interpellation no.909B/20-05-2003
Referitor la neparticiparea în delegația care s-a deplasat săptămâna trecută în Turcia.
250. Interpellation no.910B/20-05-2003
Referitor la alocarea de fonduri pentru asfaltarea a 15 km de drum care leagă localitatea Șanț din jud.Bistrița-Năsăud cu jud.Suceava.
251. Interpellation no.911B/20-05-2003
Referitor la dispunerea unui control al gestiunii fondurilor publice la Primăria sector 1.
252. Interpellation no.912B/20-05-2003
Referitor la Fundația Națională "Neamul Românesc".
253. Interpellation no.913B/20-05-2003
Referitor la noul Regulament de transport pe căile ferate din România, aprobat prin OG 41 din 1997.
254. Interpellation no.914B/20-05-2003
Referitor la sesizarea făcută de Sindicatul Artiștilor Interpreți, prin intermediul doamnei președinte Mihaela Mihai.
255. Interpellation no.915B/20-05-2003
Referitor la calcularea pensiilor de stat.
256. Interpellation no.916B/20-05-2003
Referitor la poziția Executivului în problema construirii Catedralei Neamului în Parcul Carol din București.
257. Interpellation no.917B/20-05-2003
Referitor la împărțirea fondurilor SAPARD pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.
258. Interpellation no.918B/20-05-2003
Referitor la suplimentarea fondului de rezervă la dispoziția Guvernului.
259. Interpellation no.919B/20-05-2003
Referitor la taxa Radio-TV.
260. Interpellation no.920B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Constantin din Buzău.
261. Interpellation no.921B/20-05-2003
Referitor la activitatea consilierilor economici din cadrul ambasadelor și misiunilor economice ale României în străinătate.
262. Interpellation no.922B/20-05-2003
Referitor la situația achitării datoriilor la bugetul statului de către instituțiile media românești.
263. Interpellation no.923B/20-05-2003
Referitor la actul de justiție din România.
264. Interpellation no.924B/20-05-2003
Referitor la un consilier local care nu întrunește condiția de locuință.
265. Interpellation no.925B/20-05-2003
Referitor la remanierea și restructurarea Cabinetului dvs.
266. Interpellation no.926B/20-05-2003
Referitor la persoanele deportate în Ungaria și a urmașilor acestora.
267. Interpellation no.927B/20-05-2003
Referitor la un Denunț penal la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și înregistrat cu nr.670 din 8.10.2003 la Parchetul Național Anticorupție, împotriva unor reprezentanți ai APAPS.
268. Interpellation no.928B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Gavrilă Miron din sat Gădălin, com.Jucu, jud.Cluj.
269. Interpellation no.929B/20-05-2003
Referitor la reântronarea legalității pe raza comunei Florești, jud.Cluj.
270. Interpellation no.930B/20-05-2003
Meserii vechi omorâte de birocrație.
271. Interpellation no.931B/20-05-2003
Dezastrul continuă.
272. Interpellation no.932B/20-05-2003
Referitor la riscul evenimentelor epidemiologice din zona orașului Fieni.
273. Interpellation no.933B/20-05-2003
Referitor la activitatea prefectului județului Alba.
274. Interpellation no.934B/03-06-2003
Referitor la aducerea la îndeplinire a prevederilor OG 65/2002.
275. Interpellation no.935B/03-06-2003
Referitor la implicarea abuzivă a executivului în domeniul Justiției.
276. Interpellation no.936B/03-06-2003
Referitor la închiderea circulației pe Drumul E-60 între Cluj-Napoca și Huedin.
277. Interpellation no.937B/03-06-2003
Referitor la absolvenții Colegiului Universitar de Institutori (Buzău).
278. Interpellation no.938B/03-06-2003
Referitor la abuzurile unor primari.
279. Interpellation no.939B/03-06-2003
Referitor la reforma din sistemul sanitar.
280. Interpellation no.940B/03-06-2003
Referitor la amplasarea grupului statuar al celor 13 generali unguri în parcul prieteniei româno-maghiare.
281. Interpellation no.941B/03-06-2003
Referitor la scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații preluate de A.U.A.I.
282. Interpellation no.942B/03-06-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii adoptat de Parlament.
283. Interpellation no.943B/03-06-2003
"O nouă hotărâre aberantă a Tribunalului Municipal București".
284. Interpellation no.944B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește modul de a răspunde la scrisorile deputaților.
285. Interpellation no.945B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește posibilitatea reducerii prețului de livrare a apei calde pentru Serele Iernut.
286. Interpellation no.946B/03-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 125 din 2002 pentru aprogarea OG 82 din 2001.
287. Interpellation no.947B/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Barz Marinel din satul Săliștea Nouă, jud.Cluj.
288. Interpellation no.948B/03-06-2003
Referitor la noul Cod al Muncii unde convențiile civile trebuie înlocuite cu contracte individuale cu timp parțial de muncă.
289. Interpellation no.949B/03-06-2003
Referitor la domeniul pisciculturii.
290. Interpellation no.950B/03-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Pop din Cluj.
291. Interpellation no.951B/03-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației retrocedărilor sau după caz, a despăgubirilor pentru terenurile agricole, imobilele și utilajele agricole aferente, potrivit legilor în vigoare.
292. Interpellation no.952B/03-06-2003
Referitor la situația dezastruoasă și intolerabilă dintr-o serie de cimitire din orașele și municipiile din țară, mai cu seamă din Transilvania.
293. Interpellation no.953B/03-06-2003
Referitor la procesul de dezorganizare și atrofiere a activității de cercetare la care este supus Institutul Geologic al României.
294. Interpellation no.954B/03-06-2003
Referitor la textul art.166 indice 1 din Codul Penal.
295. Interpellation no.955B/03-06-2003
Referitor la un grup de 90 de salariați ai Sucursalei ZLATMIN SA ZLATNA, aparținând de Compania Națională minieră MINVEST SA Deva.
296. Interpellation no.956B/03-06-2003
Referitor la interzicerea în sediul Prefecturii a deputatului Adrian Moisoiu.
297. Interpellation no.957B/03-06-2003
Exploatațiile agricole - între vis și realitate
298. Interpellation no.958B/03-06-2003
Bunăvoința de miliarde de lei a Ministerului de Finanțe.
299. Interpellation no.959B/03-06-2003
Referitor la starea critică a infrastructurii de transport a județelor Bihor.
300. Interpellation no.960B/03-06-2003
Referitor la reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
301. Interpellation no.961B/03-06-2003
Referitor la recunoașterea dreptului de propietate a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași asupra a două stații pilot aflate în propietatea SC Iașitex SA _ Iași.
302. Interpellation no.962B/03-06-2003
Referitor la prețul biletului TAROM pentru ruta BUCUREȘTI - Tg.Mureș.
303. Interpellation no.963B/24-06-2003
Referitor la starea actuală a lucrărilor de hidroameliorați.
304. Interpellation no.964B/24-06-2003
Referitor la motorina subvenționată pentru sprijinirea de către stat a efectuării lucrărilor agricole.
305. Interpellation no.965B/24-06-2003
Referitor la moțiunea privind Basarabia și Bucovina.
306. Interpellation no.966B/24-06-2003
Referitor la producția de grâu și de orz din acest an.
307. Interpellation no.967B/24-06-2003
Referitor la politica generală a Guvernului referitoare la retrocedarea bunurilor bisericești, aplicarea Legii 501 din 2002.
308. Interpellation no.968B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Gogâlea Dorin din Sibiu.
309. Interpellation no.969B/24-06-2003
Referitor la spațiile închiriate unor agenți economici.
310. Interpellation no.970B/24-06-2003
Referitor la Spitalul Municipal din Timișoara.
311. Interpellation no.971B/24-06-2003
Referitor la intenția Poliției Capitalei de a dizolva secția de poliție 27 din Regie.
312. Interpellation no.972B/24-06-2003
Referitor la nerespectarea de către primarii localităților Borșa - Maramureș și Cârlibaba - Suceava a unei hotărâri judecătorești, definitivă și irevocabilă.
313. Interpellation no.973B/24-06-2003
Referitor la cazurile în care România a fost reclamată la CEDO.
314. Interpellation no.974B/24-06-2003
Referitor la frauda de la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii.
315. Interpellation no.975B/24-06-2003
Cine se face vinovat de privatizarea frauduloasă a Nitramonia Făgăraș și Colorom Codlea?
316. Interpellation no.976B/24-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației de împropietărire a eroului Ursărescu C.Nicolae, veteran de război.
317. Interpellation no.977B/24-06-2003
Referitor la drepturile restante ale acționarilor neachitate de Societățile comerciale agricole pe acțiuni cu capital de stat înființate în baza Legii 15 din 1990.
318. Interpellation no.978B/24-06-2003
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din SC PALROM SRL, Brad.
319. Interpellation no.979B/24-06-2003
Referitor la prevederile Legii 116 din 2002.
320. Interpellation no.980B/24-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 182 din 2000.
321. Interpellation no.981B/24-06-2003
Referitor la tergiversarea dosarelor asociaților lui Keser Mehmet Fatih și ale acestuia.
322. Interpellation no.982B/24-06-2003
Referitor la sucursala PECO Dolj, păgubită de un SRL cu ajutorul Instanțelor Judecătorești.
323. Interpellation no.983B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Mircescu Dumitru.
324. Interpellation no.984B/24-06-2003
Referitor la petiția numiților Gagiu Sterie și Dobre Ion.
325. Interpellation no.985B/24-06-2003
Referitor la SC IRIS SA Cluj Napoca.
326. Interpellation no.986B/24-06-2003
Referitor la situația SC BERE MALȚ SA BISTRIȚA.
327. Interpellation no.987B/24-06-2003
Referitor la Hălmăjan Robert.
328. Interpellation no.988B/24-06-2003
Referitor la un recent articol al cotidianului central "Curentul", din data de 16.06.2003.
329. Interpellation no.989B/24-06-2003
Referitor la temeiul legal și moral al adopției copilului Oprea Cătălin Lucica de către o familie din Spania.
330. Interpellation no.990B/24-06-2003
Referitor la măsurile ce trebuie luate privind alinierea justiției române la cea europeană și respectarea Constituției.
331. Interpellation no.991B/24-06-2003
Referitor la ajutoare și fonduri de la unele instituții europene.
332. Interpellation no.992B/24-06-2003
Referitor la grija pentru minorități și cultele acestora.
333. Interpellation no.993B/24-06-2003
Referitor la lipsa de răspundere a funcționarilor publici și despre modul în care Ministerul Adm.Publice nu a dorit să soluționeze petiția unui contribuabil.
334. Interpellation no.994B/24-06-2003
Referitor la aplicarea hotărârii definitive a Curții Supreme de Justiție privind anularea privatizării stațiunii Sovata și reluarea procesului de privatizare.
335. Interpellation no.995B/24-06-2003
Referitor la construirea mai multor blocuri de locuințe pe raza loc.Florești prin SC Napoca SA.
336. Interpellation no.996B/24-06-2003
Referitor la ilegalitatea "selecției de oferte privind realizarea de marcaje de secretizare ce urmează a fi aplicate pe piesele de schimb și echipamente auto certificate", organizată de RAR în ianuarie 2001.
337. Interpellation no.997B/24-06-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
338. Interpellation no.998B/24-06-2003
Referitor la scumpirea gazului livrat consumatorilor captivi în care se includ și consumatorii casnici.
339. Interpellation no.999B/24-06-2003
Referitor la pre-contractul semnat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Centrul de diagnostic imagistic Arad.
340. Interpellation no.1000B/09-09-2003
Referitor la situația economico-financiară critică în care se află Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din Eforie Nord.
341. Interpellation no.1001B/09-09-2003
Referitor la unele acțiuni șovine și iredentiste ale unor conducători ai concetățenilor noștri de etnie maghiară.
342. Interpellation no.1002B/09-09-2003
Referitor la reformarea structurilor Ministerului de Interne.
343. Interpellation no.1003B/09-09-2003
Referitor la stadiul deferențiat și discrepanța care există între pregătirea deschiderii noului an școlar în capitală și marile orașe pe de-o parte și sate și comune pe de altă parte.
344. Interpellation no.1004B/09-09-2003
Referitor la înființarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale.
345. Interpellation no.1005B/09-09-2003
Referitor la ridicarea unui monument pentru cinstirea memoriei lui Vasvari Pal.
346. Interpellation no.1006B/09-09-2003
Referitor la cazuri de abuzuri și încălcare a legii ce către cei chemați să o aplice.
347. Interpellation no.1007B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Farca; Pavel din jud.Cluj.
348. Interpellation no.1008B/09-09-2003
Referitor la probleme privind eliberarea pașapoartelor în jud.Bihor
349. Interpellation no.1009B/09-09-2003
Referitor la o nouă structură de forță a MApN.
350. Interpellation no.1010B/09-09-2003
Referitor la relațiile cu diaspora românească.
351. Interpellation no.1011B/09-09-2003
Referitor la contactele culturale ale României în exterior.
352. Interpellation no.1012B/09-09-2003
Referitor la declarația senatorului UDMR Gyorgy Frunda în presă la data de 19.08.2003, de a inscripționa bilingv atât gările cât și autogările.
353. Interpellation no.1013B/09-09-2003
Referitor la modificarea structurii și componenței Guvernului.
354. Interpellation no.1014B/09-09-2003
Sănătatea cetățeanului - între reguli și jurământ.
355. Interpellation no.1015B/09-09-2003
Subvențiile pentru crearea de noi locuri de muncă și sursele lor de finanțare.
356. Interpellation no.1016B/09-09-2003
Referitor la restructurarea CFR.
357. Interpellation no.1017B/09-09-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
358. Interpellation no.1018B/09-09-2003
Referitor la poziția Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu privire la proiectul de hotărâre de Guvern privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.
359. Interpellation no.1019B/09-09-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către !AGMUS" SA Iași de către societățile comerciale "UREX" ROVONARI jud.Gorj și SC "MAȘINI SPECIALE 95" București.
360. Interpellation no.1020B/09-09-2003
Situația învățământului rural din România.
361. Interpellation no.1021B/09-09-2003
Referitor la declarațiile Primului Ministru Adrian Năstase privind birocrația fără precedent din cadrul administrației publice centrale și locale.
362. Interpellation no.1022B/09-09-2003
Referitor la utilizarea elicopterului în interes de partid.
363. Interpellation no.1023B/09-09-2003
Referitor la starea dezastruoasă a căminelor studențești.
364. Interpellation no.1024B/09-09-2003
Interpretarea defectuoasă de către instanțe a actelor normative de stabilire a regimului juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.
365. Interpellation no.1025B/09-09-2003
Referitor la fenomenele naturale din jud.Gorj.
366. Interpellation no.1026B/09-09-2003
Referitor la un abuz săvârșit de dl.Ioan Rus, ministru al Administrației și Internelor.
367. Interpellation no.1027B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Preda Valentin.
368. Interpellation no.1028B/09-09-2003
Referitor la recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare între România și Ungaria.
369. Interpellation no.1029B/09-09-2003
Referitor la un denunț penal privind privatizarea stațiunii Sovata.
370. Interpellation no.1030B/09-09-2003
Referitor la alocarea unei sume de bani pentru susținerea financiară a publicațiilor în limba română de la Chișinău, Cernăuți, Voivodina etc.
371. Interpellation no.1031B/09-09-2003
Referitor la evacuarea comercianților cu produse degradabile fără loc de desfacere, de către edilii buzoieni.
372. Interpellation no.1032B/09-09-2003
Referitor la procesul de privatizare a SC BETIM SA din jud.Timiș.
373. Interpellation no.1033B/09-09-2003
Referitor la unele nemulțumiri ale agricultorilor din satele jud.Timiș.
374. Interpellation no.1034B/09-09-2003
Referitor la închiderea Uzinei de Materiale Fotosensibile Tg.Mureș.
375. Interpellation no.1035B/10-09-2003
Referitor la Cadrele Didactice dinÎnvățământul Superior de Drept - Știițe Juridice care, în paralel practică sau patronează Avocatura.
376. Interpellation no.1036B/16-09-2003
Referitor la varianta de modificare a impozitării veniturilor salariale.
377. Interpellation no.1037B/16-09-2003
"O dovadă a faptului că balanța Justiției se înclină, în prea multe cazuri, înspre cei care au relații".
378. Interpellation no.1038B/16-09-2003
Referitor la gestul doamnei ministru Hildegard Puwak de a participa cu firmele propriei sale familii la licitarea unor proiecte europene ce se află sub directa dânsei derulare.
379. Interpellation no.1039B/16-09-2003
Referitor la modul defectuos și selectiv de retrocedare a bunurilor jefuite de statul comunist după 6 martie 1945.
380. Interpellation no.1040B/16-09-2003
Referitor la reînființarea comunei Stroești, jud.Argeș.
381. Interpellation no.1041B/16-09-2003
Referitor la modul în care au fost alocate și gestionate fondurile în vederea reabilitării unităților școlare din jud.Neamț.
382. Interpellation no.1042B/16-09-2003
Soluționarea problemei privind aspectul noii uniforme a polițiștilor.
383. Interpellation no.1043B/16-09-2003
Referitor la memoriul unor locatari din blocurile 11 și 3 de pe strada Saturn, municipiul Petroșani.
384. Interpellation no.1044B/16-09-2003
Referitor la Centrala Nucleară Cernavodă.
385. Interpellation no.1045B/16-09-2003
Referitor la acordarea cetățeniei române infractorului Sali Cakir.
386. Interpellation no.1046B/16-09-2003
Revenire la răspunsul 9088 din 28.08.2003.
387. Interpellation no.1047B/16-09-2003
Referitor la acțiuni de împădurire.
388. Interpellation no.1048B/16-09-2003
Care sunt măsurile preconizate pe termen scurt și lung de Ministerul Sănătății pentru ameliorarea stării de sănătate în continuă deteriorare în România?
389. Interpellation no.1049B/23-09-2003
Referitor la problemele legate de colaborarea PSD-UDMR și despre înființarea unei Universități maghiare la Cluj Napoca.
390. Interpellation no.1050B/23-09-2003
Referitor la valoarea creanțelor pe care România le are în prezent în lume.
391. Interpellation no.1051B/23-09-2003
Referitor la așa zisă "Statuie a Libertății" care îi reprezintă pe cei 13 generali călăi ai populației românești din Ardeal în Revoluția de la 1848.
392. Interpellation no.1052B/23-09-2003
Referitor la prelucrarea primară a lemnului în zonele de munte.
393. Interpellation no.1053B/23-09-2003
Referitor la exportul de fier vechi și de bușteni.
394. Interpellation no.1054B/23-09-2003
Referitor la practica guvernului actual de a reeșalona, șterge ori amnistia datoriile fabuloase către bugetul statului ale marilor datornici nu numai societăți de stat ci și firme private.
395. Interpellation no.1055B/23-09-2003
Referitor la o reclamă asiduă la transportul pe CFR-marfă.
396. Interpellation no.1056B/23-09-2003
Referitor la ocolul Silvic Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
397. Interpellation no.1057B/23-09-2003
Referitor la situația consilierului PRM dl.Morariu Grațian din Bistrița.
398. Interpellation no.1058B/23-09-2003
Referitor la recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
399. Interpellation no.1059B/23-09-2003
Referitor la Legea 53 din 2003.
400. Interpellation no.1060B/23-09-2003
Atitudinea și modul în care înțelege dl.PrimMinistru Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
401. Interpellation no.1061B/23-09-2003
Referitor la încălcarea unor prevederi legale de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
402. Interpellation no.1062B/23-09-2003
Referitor la situația gravă a Sanatoriului Balnear Techirghiol.
403. Interpellation no.1063B/23-09-2003
Referitor la strategia națională a viticulturii românești.
404. Interpellation no.1064B/23-09-2003
Referitor la aplicarea Legii 254 din 2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului în domeniul viticulturii.
405. Interpellation no.1065B/23-09-2003
Referitor la 8 familii din Fizeșul Gherlei, jud.Cluj care nu beneficiază de curent electric.
406. Interpellation no.1066B/23-09-2003
Referitor la Căile Ferate Române.
407. Interpellation no.1067B/23-09-2003
10 ani de tranzație și locuri de muncă din România.
408. Interpellation no.1068B/23-09-2003
Guvernul PSD și caruselul împrumuturilor
409. Interpellation no.1069B/23-09-2003
Referitor la situația creată în jud.Covasna ca urmare a activității prefectului de a împiedica înregistrarea oricăror asociații cu personalitate juridică.
410. Interpellation no.1070B/23-09-2003
Referitor la anularea separației puterilor în stat.
411. Interpellation no.1071B/23-09-2003
Referitor la memoriul numitei Borbe Viorica, din Turda, jud.Cluj.
412. Interpellation no.1072B/23-09-2003
Referitor la dezvăluirile unui pușcăriaș student la drept care dezvăluie grave neajunsuri și carențe în activitatea din penitenciare.
413. Interpellation no.1073B/07-10-2003
Referitor la organizarea serviciilor publice comunitare.
414. Interpellation no.1074B/07-10-2003
Referitor la sprijinirea editurilor românești care editează în străinătate autori români.
415. Interpellation no.1075B/07-10-2003
Referitor la accesul cetățeanului la informație.
416. Interpellation no.1076B/07-10-2003
Referitor la reglementarea plății taxelor de timbru.
417. Interpellation no.1077B/07-10-2003
Referitor la schimbări ale PUD de către Consiliul Local al Sectorului 5.
418. Interpellation no.1078B/07-10-2003
Referitor la lipsa unui sediu al Electrica SA în zona centrală a Municipiului Salonta, jud.Bihor.
419. Interpellation no.1079B/07-10-2003
Referitor la situația modului de aplicare al art.1 lit.g din Oedinul Ministrului Finanțelor Publice, OMF 29 din 2003, în jud.Tulcea și Buzău.
420. Interpellation no.1080B/07-10-2003
Referitor la sumele mici de bani alocate jud.Arad la rectificarea din 06.10.2003.
421. Interpellation no.1081B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Calatan Ioan.
422. Interpellation no.1082B/07-10-2003
Referitor la concursul pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Cluj-Napoca.
423. Interpellation no.1083B/07-10-2003
Referitor la instabilitaea terenului în arealul Complexului sportiv "Anena".
424. Interpellation no.1084B/07-10-2003
Referitor la situația veteranilor de război.
425. Interpellation no.1085B/07-10-2003
Referitor la situația din învățământul preuniversitar călărășean.
426. Interpellation no.1086B/07-10-2003
Referitor la prioritățile în domeniul agricol pentru buna desfășurare a campaniilor agricole de toamnă 2003 și primăvară 2004.
427. Interpellation no.1087B/07-10-2003
Referitor la scumpirea motorinei.
428. Interpellation no.1088B/07-10-2003
Referitor la necesitatea unor lucrări urgente de reparații la Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român.
429. Interpellation no.1089B/07-10-2003
Referitor la siguranța circulației pe drumurile publice.
430. Interpellation no.1090B/07-10-2003
Referitor la poluarea ridicată din București și din țară.
431. Interpellation no.1091B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Galea Mariana.
432. Interpellation no.1092B/07-10-2003
Referitor la organizarea unei Caravane ce v-a cutreiera întreaga țară pentru convingerea populației asupra modificărilor la Constituție.
433. Interpellation no.1093B/07-10-2003
Referitor la personalul diplomatic și consular, vulnerabilitatea personalului diplomatic și consular față de serviciile de informații străine.
434. Interpellation no.1094B/07-10-2003
Referitor la politizarea Caselor de Cultură Studențești.
435. Interpellation no.1095B/07-10-2003
Referitor la SC Zahăr SA Timișoara.
436. Interpellation no.1096B/07-10-2003
Referitor la doctorii veterinari.
437. Interpellation no.1097B/07-10-2003
Referitor la conflictul de interese legalizat pentru membrii consiliului de administrație și ai consiliului științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
438. Interpellation no.1098B/07-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
439. Interpellation no.1099B/07-10-2003
Referitor la compensarea datoriilor pe care le au diverse spitale din țară.
440. Interpellation no.1100B/07-10-2003
Referitor la achitarea datoriei de Ministerul Sănătății față de "Azomureș" Tg.Mureș.
441. Interpellation no.1101B/07-10-2003
Referitor la redeschiderea dosarelor unde a fost implicat primarul Ovidiu Oltean din com.Tăureni, jud.Mureș.
442. Interpellation no.1102B/07-10-2003
Referitor la restrângerea libertății de deliberare a instanțelor prin extinderea discreționară a limitelor de acțiune pentru organele cu abilități complementare în înfăptuirea justiției.
443. Interpellation no.1103B/07-10-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
444. Interpellation no.1104B/07-10-2003
Referitor la nerespectarea contractului de concesionare cu medicii veterinari liber-profesioniști.
445. Interpellation no.1105B/07-10-2003
Referitor la rezervația naturală a "Bazaltelor de la Racoș", jud.Brașov.
446. Interpellation no.1106B/07-10-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către "Agmus" SA Iași de la societățile comerciale "UREX" - Rovinari, jud.Gorj și SC "Mașini Speciale 95" - București.
447. Interpellation no.1107B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Nistor I.Gheorghe din com.Popești, sat Șerbănești, jud.Vâlcea.
448. Interpellation no.1108B/07-10-2003
Referitor la deschiderea unui oficiu consular în zona Almeria, Spania.
449. Interpellation no.1109B/07-10-2003
Referitor la activitățile agricole.
450. Interpellation no.1110B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de utilaje de împachetat gunoi menajer.
451. Interpellation no.1111B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Mircea Paven din Turda.
452. Interpellation no.1112B/07-10-2003
Referitor la sumele fabuloase acordate Partidei Rromilor Social Democrată pentru a integra social această etnie.
453. Interpellation no.1113B/07-10-2003
Referitor la dificultăți privind asigurarea asistenței medicale pentru cetățeni.
454. Interpellation no.1114B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de vehicule destinate transportului elevilor.
455. Interpellation no.1115B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Faur Lilioana din Sibiu.
456. Interpellation no.1116B/08-10-2003
Referitor la comasarea prin absorbție a PSM de către PSD.
457. Interpellation no.1117B/08-10-2003
Referitor la fabricile de ciment românești privatizate către trusturile străine Lafarge, Holcim, etc.
458. Interpellation no.1118B/08-10-2003
Referitor la privatizarea SC ARO Câmpulung și SC AUTOCAMIOANE Brașov.
459. Interpellation no.1119B/08-10-2003
Referitor la SC GEROM SA Buzău și SC CORD SA.
460. Interpellation no.1120B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Ioanovici.
461. Interpellation no.1121B/28-10-2003
Referitor la achizițiile publice - în lei sau în valută?
462. Interpellation no.1122B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Stan Ioana Andreea din Alba Iulia.
463. Interpellation no.1123B/28-10-2003
Pariul Primului-Ministru, nivelul ridicat al corupției și starea de sărăcie în care trăiesc românii.
464. Interpellation no.1124B/28-10-2003
Referitor la țara noastră care se situează pe primul loc în Europa în ceea ce privește corupția.
465. Interpellation no.1125B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului orașului Lupeni, jud.Hunedoara, Cornel Resmeriță.
466. Interpellation no.1126B/28-10-2003
Referitor la burse private: fonduri private pentru bursele de studiu în străinătate.
467. Interpellation no.1127B/28-10-2003
Ordonanțele aruncă la coș legile organice.
468. Interpellation no.1128B/28-10-2003
Referitor la abuzurile săvârșite de dl.Ioan Rus.
469. Interpellation no.1129B/28-10-2003
Referitor la acțiuni de tip secesionist din partea extremiștilor din UDMR.
470. Interpellation no.1130B/28-10-2003
Referitor la cazul doamnei doctor Adămuțiu Mariana din Alba.
471. Interpellation no.1131B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului din comuna Turnu-Roșu, jud.Sibiu.
472. Interpellation no.1132B/28-10-2003
Referitor la achiziția unei nave de patrulare de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
473. Interpellation no.1133B/28-10-2003
Referitor la unele familii rămase fără domiciliu.
474. Interpellation no.1134B/28-10-2003
Referitor la liberalizarea serviciilor de telefonie fixă și monopolul Romtelecom.
475. Interpellation no.1135B/28-10-2003
Referitor la situația unei centrale termice de pe platforma SC ISPAT Sidex Galați.
476. Interpellation no.1136B/28-10-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
477. Interpellation no.1137B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
478. Interpellation no.1138B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
479. Interpellation no.1139B/28-10-2003
Referitor la securitatea alimentării României cu resurse energetice primare (petrol și gaze naturale).
480. Interpellation no.1140B/28-10-2003
Referitor la crescătorii de animale din Călărași.
481. Interpellation no.1141B/28-10-2003
Referitor la eliminarea din HG 1102 din 2003 a proiectului de modernizare și reabilitare a sistemelor de încălzire urbană din jud.Timiș.
482. Interpellation no.1142B/28-10-2003
Referitor la problemele studenților la începutul anului universitar 2003-2004.
483. Interpellation no.1143B/28-10-2003
Politica Guvernului în domeniul persoanelor cu handicap, cu referire la cele din Târgu Mureș.
484. Interpellation no.1144B/28-10-2003
Referitor la nerespectarea programului de guvernare al Cabinetului Adrian Năstase în domeniul tineretului.
485. Interpellation no.1145B/28-10-2003
Referitor la programul național de măsuri tehnice și economice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
486. Interpellation no.1146B/28-10-2003
Referitor la limitarea facilităților fiscale în zonele defavorizate.
487. Interpellation no.1147B/28-10-2003
Referitor la achiziționarea pentru 74 de primării rurale videotelefoane, prin "grija" domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, dl.Liviu Medrea.
488. Interpellation no.1148B/28-10-2003
Referitor la ce măsuri înțelegeți să luați împotriva maghiarilor care au înființat un Comitet de Inițiativă pentru obținerea autonomiei administrative a Ținutului Secuiesc.
489. Interpellation no.1149B/28-10-2003
Referitor la articolul "Șefii PNL,PD și PSD Buzău au scos săbiile" apărut în ziarul buzoian "Expresul" din 18-19 octombrie 2003.
490. Interpellation no.1150B/28-10-2003
Referitor la privatizarea "ALRO" Slatina.
491. Interpellation no.1151B/28-10-2003
Referitor la privatizarea SC ELECTROPUTERE SA.
492. Interpellation no.1152B/28-10-2003
"Indolența funcționarilor MECT".
493. Interpellation no.1153B/28-10-2003
AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ ȘI DEFICITUL EI COMERCIAL.
494. Interpellation no.1154B/28-10-2003
STUDENȚII GREVIȘTI ȘI SUMBRUL LOR VIITOR.
495. Interpellation no.1155B/28-10-2003
Referitor la abuzurile unor primari și funcționari din administrația locală.
496. Interpellation no.1156B/28-10-2003
Referitor la stoparea jafului din pădurile țării.
497. Interpellation no.1157B/28-10-2003
Referitor la unele probleme din primăria comunei Balta Albă, jud.Buzău.
498. Interpellation no.1158B/29-10-2003
Stabilirea circumstanțelor decesului cetîțeanului român DURNEA GAVRIL și întocmirea corectă a actelor de deces.
499. Interpellation no.1159B/29-10-2003
Referitor la preconizata închidere a Fabricii de Fotosensibile din Târgu Mureș.
500. Interpellation no.1160B/11-11-2003
Referitor la strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor pentru studenți.
501. Interpellation no.1161B/11-11-2003
Referitor la falimentarea și privatizarea SC Revizii, Reparații, Rame de Metrou și Instalații (R.R.R.M.I.) SA.
502. Interpellation no.1162B/11-11-2003
Referitor la OG 43 din 2003.
503. Interpellation no.1163B/11-11-2003
Referitor la dezvoltarea potențialului de cercetare.
504. Interpellation no.1164B/11-11-2003
Referitor la neaplicarea Legii 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
505. Interpellation no.1165B/11-11-2003
Referitor la deteriorarea condițiilor de transport CFR pe ruta București - Reșița.
506. Interpellation no.1166B/11-11-2003
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă spitalul Caritas, Roșiori de Vede.
507. Interpellation no.1167B/11-11-2003
Referitor la stadiul cercetărilor în "dosarul COSTINAȘ".
508. Interpellation no.1168B/11-11-2003
Referitor la realizarea unui forum al forțelor politice parlamentare și civice, care să dezbată recentul Raport de țara făcut României de către Comisia Uniunii Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare.
509. Interpellation no.1169B/11-11-2003
Referitor la problema amplasarii statuii zisă a "libertății" la Arad.
510. Interpellation no.1170B/11-11-2003
Referitor la eliminarea discriminării dintre cadrele militare trecute în rezervă după data de 10.04.2001 și cele trecute în rezervă anterior acestei date.
511. Interpellation no.1171B/11-11-2003
Referitor la memoriul domnului Filip Stoica Lucian din localitatea Hășdate, jud.Cluj.
512. Interpellation no.1172B/11-11-2003
Referitor la invitația de aderare la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
513. Interpellation no.1173B/11-11-2003
Referitor la modul de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole pentru cetățenii români de naționalitate germană din Brașov.
514. Interpellation no.1174B/11-11-2003
Referitor la strategia privind profesionalizarea forțelor armate și ale MI.
515. Interpellation no.1175B/11-11-2003
Referitor la SIDERCA, Călărași.
516. Interpellation no.1176B/11-11-2003
Referitor la Legea 161 din 2003.
517. Interpellation no.1177B/11-11-2003
Referitor la forma actuală a Constituției.
518. Interpellation no.1178B/11-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Crețu Angelica din Bistrița-Năsăud.
519. Interpellation no.1179B/11-11-2003
Referitor la memoriul a 15 familii din comuna Bucium, jud.Alba.
520. Interpellation no.1180B/11-11-2003
Referitor la egalitatea de tratament a cetățenilor români, indiferent de naționalitate.
521. Interpellation no.1181B/11-11-2003
Referitor la fabricile de ciment românești.
522. Interpellation no.1182B/11-11-2003
Referitor la situația transpunerea în viață a egalității de tratament dintre minoritățile din țara noastră și românii din afara granițelor actuale.
523. Interpellation no.1183B/11-11-2003
Referitor la rețineri din pensie fără a fi înștiințați pensionarii de aceste rețineri.
524. Interpellation no.1184B/11-11-2003
Referitor la scumpirea pâinii.
525. Interpellation no.1185B/11-11-2003
Referitor la unele sesizări ale locuitorilor cartierului "Ștefan" din orașul Lupeni.
526. Interpellation no.1186B/11-11-2003
Referitor la "descoperirea proteinelor canal pentru apă" a prof.univ.dr.Gheorghe Benga.
527. Interpellation no.1187B/11-11-2003
Referitor la abateri săvârșite de directorul general ing.Dorel Bîrsan Romano de la SC PETROTUB SA Roman.
528. Interpellation no.1188B/09-12-2003
Referitor la imprimatele tipizate oentru acordarea concediilor medicale.
529. Interpellation no.1189B/09-12-2003
Referitor la modul de realizare a examenului de rezidențiat.
530. Interpellation no.1190B/09-12-2003
Solicită informații asupra proiectelor de îmbunătățire a percepției instituțiilor euro-atlantice asupra realităților românești.
531. Interpellation no.1191B/09-12-2003
Referitor la situația dezastruoasă a PETROM.
532. Interpellation no.1192B/09-12-2003
Referitor la repuneri în drepturi asupra unor suprafețe forestiere.
533. Interpellation no.1193B/09-12-2003
Referitor la IAIFO Zalău.
534. Interpellation no.1194B/09-12-2003
Referitor la Legea 161/2003.
535. Interpellation no.1195B/09-12-2003
Referitor la câteva chestiuni legate de funcționarea sistemului sanitar pe plan local.
536. Interpellation no.1196B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Munteanu Valer din Cluj.
537. Interpellation no.1197B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Șerdean Ioan din Cluj.
538. Interpellation no.1198B/09-12-2003
Referitor la îmbunătățirea recepționării postului public de radio - Radio Reșița în zona Banatului.
539. Interpellation no.1199B/09-12-2003
Importurile de gaz sarin pot fi simplă activitate comercială?
540. Interpellation no.1200B/09-12-2003
Rezervația naturală Racoș-Brașov transformată în groapă de gunoi.
541. Interpellation no.1201B/09-12-2003
Siatemul sanitar Dolj "ajută" cetățeanul să decedeze...
542. Interpellation no.1202B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din județul Constanța?
543. Interpellation no.1203B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Onu Ilinca din Constanța.
544. Interpellation no.1204B/09-12-2003
Ce se întâmplă la Curtea de Apel Constanța?
545. Interpellation no.1205B/09-12-2003
Referitor la abuzurile și încălcările legii de care se fac vinovați prefectul și subprefectul județului Constanța.
546. Interpellation no.1206B/09-12-2003
Referitor la medicamentele compensate și gratuite în jud.Cluj.
547. Interpellation no.1207B/09-12-2003
Referitor la o oarecare Maria Vass director al Direcției pentru Protecția Copilului Covasna.
548. Interpellation no.1209B/09-12-2003
Referitor la politica Guvernului în vederea susținerii și încurajării atragerii de fonduri europene.
549. Interpellation no.1210B/09-12-2003
Referitor la obiectivele Ministerului în privința reformei justiției.
550. Interpellation no.1211B/09-12-2003
Referitor la situația Institutului Inimii Niculae Stăncioiu din Cluj-Napoca
551. Interpellation no.1212B/09-12-2003
Referitor la situația din comuna Corcova, jud.Mehedinți.
552. Interpellation no.1213B/09-12-2003
Referitor la modul de echivalare a diplomelor obținute în Republica Slovacă.
553. Interpellation no.1214B/09-12-2003
Referitor la importurile de gaze.
554. Interpellation no.1215B/09-12-2003
Referitor la situația pădurilor din zona Gheorghieni.
555. Interpellation no.1216B/09-12-2003
Referitor la problemele care există în orașul Chișineu-Criș, în privința concesionării diastribuției de gaze naturale.
556. Interpellation no.1217B/09-12-2003
Referitor la stadiul de implementare a programelor RICOP.
557. Interpellation no.1218B/09-12-2003
Ordinul nr.1842 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.
558. Interpellation no.1219B/09-12-2003
Referitor la emiterea OUG nr.111 din 24.10.2003 care s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor constituționale.
559. Interpellation no.1220B/09-12-2003
Referitor la inexistența unei hotărâri de guvern în conformitate cu art.40 din Legea 1 din 2000.
560. Interpellation no.1221B/09-12-2003
Referitor la discriminarea agenților economici care realizează o cifră de afaceri care depășește cu puțin valoarea de 100000 Euro.
561. Interpellation no.1222B/09-12-2003
Referitor la art.13 din Legea 14 din 19 ianuarie 2003.
562. Interpellation no.1223B/09-12-2003
Referitor la amplasarea stațiilor de telefonie mobilă în zonele locative supraaglomerate.
563. Interpellation no.1224B/09-12-2003
Referitor la Congresul Uniunii Poștale Universale.
564. Interpellation no.1225B/09-12-2003
Referitor la modul de calcul nelegal al salariilor personalului din învățământ.
565. Interpellation no.1226B/09-12-2003
Referitor la memoriul daomnei lector universitar Irina Ionescu Vâlceanu.
566. Interpellation no.1227B/09-12-2003
Referitor la problemele grave cu care se confruntă cetățenii din localitatea Lătești sat și din com Bordușeni, jud.Ialomița.
567. Interpellation no.1228B/09-12-2003
Referitor la abaterile primarului PSD, Ovidiu Olteanu din com.Tăureni, jud.Mureș.
568. Interpellation no.1229B/09-12-2003
Referitor la situația de la Colegiul Național "Al. Papiu Ilarian" din Tg.Mureș.
569. Interpellation no.1230B/09-12-2003
Cercetarea agricolă în România anului 2003.
570. Interpellation no.1231B/09-12-2003
Moda cumpărării la bucată a medicamentelor compensate și gratuite.
571. Interpellation no.1232B/09-12-2003
Referitor la societatea RECOROM - Dorobanți SA.
572. Interpellation no.1233B/09-12-2003
Referitor la art.65 și 67 din OG nr.7 din 2001 aprobată prin Legea 493 din 2002.
573. Interpellation no.1234B/09-12-2003
Referitor la cazul familiei Nicolae Emil și Nicolae Mara Luminița din Buzău.
574. Interpellation no.1235B/09-12-2003
Referitor la un număr de 71 de cetățeni ca se confruntă cu traficul greu de pe străzile Urziceni și D.Filipescu, care le tulbură liniștea și le deteriorează casele.
575. Interpellation no.1236B/09-12-2003
Referitor la cazarma Arad-Cetate.
576. Interpellation no.1237B/09-12-2003
Cum vede și cum sprijină Ministerul Sănătății prevenirea bolilor prin implementarea medicului de familie?
577. Interpellation no.1238B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din jud.Constanța.
578. Interpellation no.1239B/09-12-2003
Referitor la volumul "Avocatul diavolului", finanțat de Ministerul Culturii.
579. Interpellation no.1240B/09-12-2003
Referitor la alin 2,5 și 7 ale art.44 din Constituția României.
580. Interpellation no.1241B/10-12-2003
Referitor la neacordarea drepturilor salariale ale unor asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.
581. Interpellation no.1242B/10-12-2003
Referitor la sfidarea actelor normative în beneficiul unor minorități privilegiate.
582. Interpellation no.1243B/10-12-2003
Punerea în aplicare de către administrația publică locală a unui act NUL ABSOLUT.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 avril 2024, 1:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro