Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2013 > Interpellations

Interpellations recorded in 2013

1. Interpellation no.1B/04-02-2013
Referitor la viziunea politică privind modul și temeiul de structurare a viitoarei reprezentativități electorale în Parlamentul României.
2. Interpellation no.2B/12-02-2013
Semnarea Convenției Consiliului Europei privind provenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice.
3. Interpellation no.3B/12-02-2013
Măsuri și modificări legislative și instituționale ce se impun în vederea semnării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice.
4. Interpellation no.4B/12-02-2013
Problema cu care se confruntă locuitorii satelor Florești și Dealul Secării din jud.Vaslui.
5. Interpellation no.5B/12-02-2013
Accelerarea absorbției fondurilor europene în anul 2013.
6. Interpellation no.6B/12-02-2013
Politica ministerului în legătură cu acuzele de viol și hărțuire sexuală ale unor polițiste la adresa șefilor.
7. Interpellation no.7B/12-02-2013
Proiectele de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural.
8. Interpellation no.8B/12-02-2013
Transferul sălii de sport din Administrarea Aeroclubului Gheorghe Bănciulescu în administrarea Primăriei Tîrgșoru Vechi, jud.Prahova.
9. Interpellation no.9B/12-02-2013
Situația drumurilor care urmau a fi modernizate și reabilitate pein Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii.
10. Interpellation no.10B/12-02-2013
Arpechim Pitești.
11. Interpellation no.11B/12-02-2013
Situația reparațiilor la Autostrada A2.
12. Interpellation no.12B/12-02-2013
Soluționarea unei probleme prin aprobarea unui transfer.
13. Interpellation no.13B/12-02-2013
Nu categoric micro-hidrocentralelor care distrug ecosistemul românesc.
14. Interpellation no.14B/12-02-2013
Descentralizarea sistemului sanitar.
15. Interpellation no.15B/12-02-2013
Încălcarea Legii 95/20065 privind reforma în domeniul sănătății.
16. Interpellation no.16B/12-02-2013
Verificarea urgentă a legalității unor tăieri de pădure din jud.Argeș.
17. Interpellation no.17B/12-02-2013
Verificarea urgentă a legalității unor tăieri de pădure din jud.Argeș.
18. Interpellation no.18B/12-02-2013
Solicitare privind dispunerea de verificări și măsuri necesare pentru evitarea pierderii finanțării proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apelor uzate în jud.Botoșani".
19. Interpellation no.19B/12-02-2013
Modificarea alin.(2) al art 33 din MO 870/2004.
20. Interpellation no.20B/12-02-2013
Modificarea Ordinului 1284/2012 privind reglementarea programelor de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice.
21. Interpellation no.21B/12-02-2013
Necesitatea instituirii unui sistem eficient de asistență psihologică decontat prin sistemul asigurărilor de sănătate.
22. Interpellation no.22B/12-02-2013
Situația OLTCHIM.
23. Interpellation no.23B/12-02-2013
Sufocați de controale.
24. Interpellation no.24B/12-02-2013
Mai multă transparență a cheltuielilor publice, mai puțină corupție, un spor de creștere economică.
25. Interpellation no.25B/12-02-2013
Problema mecanizării agriculturii trebuie urgentată.
26. Interpellation no.26B/12-02-2013
Aplicarea Legilor Fondului Funciar mai presus de lege.
27. Interpellation no.27B/13-02-2013
Memoriul domnului Tit Andreescu Petru.
28. Interpellation no.28B/19-02-2013
Finanțarea aeroportului Ghimbav - Brașov.
29. Interpellation no.29B/19-02-2013
Bugetul de stat pe 2013 și alocările financiare pentru jud.Vaslui.
30. Interpellation no.30B/19-02-2013
Reabilitare școli.
31. Interpellation no.31B/19-02-2013
Situația Centrului de Radioterapie, din Cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, care riscă să rămână fără autorizație de funcționare.
32. Interpellation no.32B/19-02-2013
Afirmațiile false din mass-media aduc mari prejudicii sectorului avicol.
33. Interpellation no.33B/20-02-2013
Complexul Energetic Oltenia.
34. Interpellation no.34B/20-02-2013
Exploatarea gazelor de șist.
35. Interpellation no.35B/25-02-2013
Poziția Guvernului României cu privire la finalizarea investițiilor de infrastructură turistică la Domeniul Schiabil Vidra Transalpină Ski Resort din jud.Vâlcea.
36. Interpellation no.36B/25-02-2013
Poziția Gunernului cu privire la situația precară a fondului forestier autohton și politica guvernamentală de creștere a ponderii industriei prelucrătoare a materialului lemnos cu valoare adăugată ridicată în economia națională.
37. Interpellation no.37B/27-02-2013
Spital regional Iași.
38. Interpellation no.38B/27-02-2013
Salarizare diferențiată personal medical.
39. Interpellation no.39B/27-02-2013
Timbrul de mediu.
40. Interpellation no.40B/27-02-2013
Noua Strategie Națională de Gestionare a Deșeurilor.
41. Interpellation no.41B/05-03-2013
Modificarea noului Cod Fiscal referitoare la micro-întreprinderi conform OG 8/2013.
42. Interpellation no.42B/05-03-2013
DN76, Oradea-Deva.
43. Interpellation no.43B/05-03-2013
Măsuri pentru stimularea investițiilor străine în anul 2013.
44. Interpellation no.44B/05-03-2013
Autoturismele înmatriculate în Republica Bulgaria.
45. Interpellation no.45B/05-03-2013
Furturile de piese metalice de la CFR.
46. Interpellation no.46B/05-03-2013
Mărcile românești dispar din magazine.
47. Interpellation no.47B/05-03-2013
Înființarea unui parc industrial în locația fostei unități militare din satul Strejnicu, com.Tîrgșoru Vechi, jud.Prahova.
48. Interpellation no.48B/05-03-2013
Situația școlii din com. Belcești.
49. Interpellation no.49B/05-03-2013
Stadiul proiectelor de infrastructură din jud.Prahova cuprinse în PNDI.
50. Interpellation no.50B/05-03-2013
Nealocarea avizului pentru linia de gardă a Spitalului din Băicoi, de către Ministerul Sănătății.
51. Interpellation no.51B/05-03-2013
Reorganizarea administrativ-teritorială a României.
52. Interpellation no.52B/05-03-2013
Autostrada Iași-Târgu Mureș.
53. Interpellation no.53B/05-03-2013
Procesul de privatizare a CFR Marfă.
54. Interpellation no.54B/05-03-2013
Situația drumului județean 172 D Ilva Mică - Lunca Ilvei.
55. Interpellation no.55B/05-03-2013
Necesitatea adoptării unor măsuri menite să rezolve problema salariaților de la MECHEL Târgoviște - O" bombă socială" pe cale să explodeze.
56. Interpellation no.56B/05-03-2013
Verificarea legalității operațiunii de vânzare a celor patru combinate metalurgice din România deținute de concernul Mechel către SC Invest Nikarom SRL.
57. Interpellation no.57B/05-03-2013
Situația conflictului de interese în privința Președintelui Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
58. Interpellation no.58B/05-03-2013
Sprijinirea producătorilor agricoli.
59. Interpellation no.59B/05-03-2013
Situația de la Laminorul Brăila.
60. Interpellation no.60B/05-03-2013
Stadiul elaborării Master Planului General de Transport.
61. Interpellation no.61B/05-03-2013
Devalorizarea leului o problemă pentru beneficiarii de proiecte.
62. Interpellation no.62B/05-03-2013
Înființarea Judecătoriei Teritoriale Băneasa.
63. Interpellation no.63B/05-03-2013
Problema celor 20 de locuitori ai com.Traian Vuia.
64. Interpellation no.64B/05-03-2013
Probleme generate de inexistența Regulamentului de aplicare al Legii 203/2012.
65. Interpellation no.65B/05-03-2013
Proiectul de Contract-cadru.
66. Interpellation no.66B/05-03-2013
Adaptarea rețelei de unități de asistență medico-sociale la nevoile specifice populației din mediul rural.
67. Interpellation no.67B/05-03-2013
Situația învățământului.
68. Interpellation no.68B/05-03-2013
Copii bolnavi de cancer.
69. Interpellation no.69B/05-03-2013
Care este politica ministerului în ceea ce privește exporturile de animale și produse de origine animală?
70. Interpellation no.70B/05-03-2013
Eroare materială sau nu?
71. Interpellation no.71B/05-03-2013
Carențe ale OUG 96/2002.
72. Interpellation no.72B/05-03-2013
Problema numărului de dosare aflate pe rolul instanțelor din România.
73. Interpellation no.73B/05-03-2013
Eradicarea rețelelor de trafic cu organe umane.
74. Interpellation no.74B/05-03-2013
Producerea de formaldehidă, un atac asupra sănătății mediului și a populației.
75. Interpellation no.75B/05-03-2013
Necesitatea șanselor egale pentru accesul persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.
76. Interpellation no.76B/05-03-2013
HIDROELECTRICA trebuie să rămână un obiectiv strategic al statutului român.
77. Interpellation no.77B/05-03-2013
Imaginea României și statutul cetățenilor români în Marea Britanie.
78. Interpellation no.78B/05-03-2013
Necesitatea stopării violenței școlare.
79. Interpellation no.79B/05-03-2013
Ministerul Sănătății lansează achizițiile centralizate.
80. Interpellation no.80B/05-03-2013
Alocare de fonduri pentru reabilitarea Drumului comunal Stroești-Dianu.
81. Interpellation no.81B/05-03-2013
OUG 125/2011.
82. Interpellation no.82B/05-03-2013
Modificarea limitei Parcului Natural.
83. Interpellation no.83B/05-03-2013
Obiectivele politicii externe ale României.
84. Interpellation no.84B/05-03-2013
Cazul de la Galați.
85. Interpellation no.85B/05-03-2013
Cantina școlară din Orașul Câmpeni.
86. Interpellation no.86B/05-03-2013
Înființarea Companiei pentru Autostrăzi.
87. Interpellation no.87B/05-03-2013
Contractele cu CNAS; serviciile de sănătate din Botoșani.
88. Interpellation no.88B/05-03-2013
Administrarea fondurilor europene în contextul regionalizării.
89. Interpellation no.89B/05-03-2013
Stadiul pregătirii documentelor programatice pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2014-2020.
90. Interpellation no.90B/06-03-2013
Poziția Guvernului cu privire la politica de susținere a activităților tradiționale românești, coroborat cu introducerea normelor de venit în agricultură.
91. Interpellation no.91B/06-03-2013
Solicitare pentru deschiderea la București a unei reprezentante a revoluționarilor sirieni.
92. Interpellation no.92B/06-03-2013
Până când "Pleacă 7 vine 1"?
93. Interpellation no.93B/06-03-2013
Asistența medicală primară.
94. Interpellation no.94B/19-03-2013
Situația descentralizării instituită prin Legea-cadru 195/2006.
95. Interpellation no.95B/19-03-2013
Reînceperea lucrărilor de reabilitare a DJ 109L, între Negrești-Oaș și Turt, jud.Satu Mare.
96. Interpellation no.96B/19-03-2013
Clarificarea și probarea afirmațiilor făcute în cadrul declarației privind protestul angajaților Metrorex.
97. Interpellation no.97B/19-03-2013
Solicitare clarificare modalitate de ocupare posturi vacante din sistem în condițiile tăierii cheltuielilor de personal cu 15%.
98. Interpellation no.98B/19-03-2013
Verificarea vânzării către SC INVEST NIKAROM SRL a SC DUCTIL STEEL SA - punct de lucru Oțelu Roșu - precum și a respectării de către concernul rus MECHEL a contractului de privatizare încheiat în anul 2002.
99. Interpellation no.99B/19-03-2013
Promovarea culturii Țării Oașului, jud.Satu Mare.
100. Interpellation no.100B/19-03-2013
Numirea la conducerea Serviciului Public Județean de Pază Dâmbovița a unui personaj controversat în spațiul public.
101. Interpellation no.101B/19-03-2013
Revizuirea pachetului de servicii medicale de bază și pachetul suplimentar de servicii medicale.
102. Interpellation no.102B/19-03-2013
Problematica tuberculozei pulmonare.
103. Interpellation no.103B/19-03-2013
Acordarea tratamentelor prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
104. Interpellation no.104B/19-03-2013
Stadiul realizării studiului de pre-fezabilitate privind construcția unei linii feroviare de mare viteză în România.
105. Interpellation no.105B/19-03-2013
Stadiul implementării managementului privat la companiile de stat.
106. Interpellation no.106B/19-03-2013
Stadiul licitației pentru atribuirea contractului privind execuția lucrărilor de construcție la podul Grădiștea.
107. Interpellation no.107B/19-03-2013
Susținerea candidaturii Timișoarei pentru titlul de Capitală Culturală Europeană.
108. Interpellation no.108B/19-03-2013
Poșta Română.
109. Interpellation no.109B/19-03-2013
Scandalul cărnii de cal.
110. Interpellation no.110B/19-03-2013
Înființarea unor companii mixte de energie.
111. Interpellation no.111B/19-03-2013
Riscul de dezangajare a fondurilor structurale și de coeziune.
112. Interpellation no.112B/19-03-2013
Sportul de masă, obiectiv național pentru o societate și un mediu sănătos.
113. Interpellation no.113B/19-03-2013
România, după primii trei ani de criză economică, cea mai grea situație a IMM-urilor.
114. Interpellation no.114B/19-03-2013
Industria României, între privatizare și reinventare.
115. Interpellation no.115B/19-03-2013
Șansa găsirii unui loc de muncă în România pentru persoanele de 20 de ani și peste 40 de ani.
116. Interpellation no.116B/19-03-2013
Considerații asupra reabilitării DN 67C Transalpina.
117. Interpellation no.117B/19-03-2013
Eradicarea consumului de droguri, ca prioritate pentru Ministerul Sănătății.
118. Interpellation no.118B/19-03-2013
Noul sistem de despăgubiore pentru casele naționalizate.
119. Interpellation no.119B/19-03-2013
Eficientizarea și uniformizarea productivității sectoarelor de activitate din România.
120. Interpellation no.120B/19-03-2013
Efectele asupra sănătății a procesării UHT a laptelui.
121. Interpellation no.121B/19-03-2013
Desființarea liceelor tehnologice și reînființarea școlilor de arte și meserii.
122. Interpellation no.122B/19-03-2013
Derularea programului de modernizare a maternităților din țară.
123. Interpellation no.123B/19-03-2013
"Violența în școli".
124. Interpellation no.124B/19-03-2013
"Continuați discriminarea PDL-istă în privința sporului de doctorat în învățământul preuniversitar"?
125. Interpellation no.125B/19-03-2013
Centura ocolitoare a mun.Dej.
126. Interpellation no.126B/19-03-2013
Drepturile financiare ale persoanelor cu handicap.
127. Interpellation no.127B/19-03-2013
Evenimente petrecute la Exploatarea Minieră Vulcan.
128. Interpellation no.128B/19-03-2013
La importul de ouă de consum și praf de ouă nu se respectă prevederile legale.
129. Interpellation no.129B/19-03-2013
Soarta spitalelor din România?!
130. Interpellation no.130B/19-03-2013
Modificarea art.158 din Legea 263/2010.
131. Interpellation no.131B/19-03-2013
Informare privind finanțarea celor 5 proiecte cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană și termenele de punere în funcțiune.
132. Interpellation no.132B/19-03-2013
"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din mun.Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești, jud.Vaslui".
133. Interpellation no.133B/19-03-2013
Situația lucrărilor de consolidare la imobilul "Palatul Copuiilor Vaslui" - Casa Constantin Mavrocordat.
134. Interpellation no.134B/19-03-2013
Fondurile Europene: accesare sau dezangajare?!
135. Interpellation no.135B/19-03-2013
Trecerea spitalelor CFR din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Ministerului Sănătății.
136. Interpellation no.136B/19-03-2013
Lămuriri privind încheierea Contractului-cadru din sănătate, planificată pentru data de 31.03.2013.
137. Interpellation no.137B/19-03-2013
Creșterea salariilor medicilor rezidenți.
138. Interpellation no.138B/19-03-2013
Regionalizarea direcțiilor de sănătate publică.
139. Interpellation no.139B/19-03-2013
Atenție la vânzările fictive de familii de albine și obținerea ilegală de fonduri PNA.
140. Interpellation no.140B/19-03-2013
Realizarea sistemului de canalizare la Grădinița com.Manoleasa, jud.Botoșani.
141. Interpellation no.141B/19-03-2013
Registrul donatorilor români de celule stem.
142. Interpellation no.142B/20-03-2013
Statistici dezastruoase.
143. Interpellation no.143B/20-03-2013
Politica vizelor pentru statele din Golful Persic și Orientul Mijlociu.
144. Interpellation no.144B/20-03-2013
Finanțarea șoselei de centură a mun.Iași.
145. Interpellation no.145B/20-03-2013
Fondurile de investiții.
146. Interpellation no.146B/26-03-2013
Jaf în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate.
147. Interpellation no.147B/27-03-2013
Problematica laptelui contaminat cu aflatoxină și implicațiile acesteia.
148. Interpellation no.148B/27-03-2013
Atragerea de investiții străine în jud.Vâlcea.
149. Interpellation no.149B/02-04-2013
Poziția Guvernului României cu privire la politica de susținere a sistemului de învățământ, prevenirea și combaterea abandonului școlar.
150. Interpellation no.150B/02-04-2013
Mușuroiul de interese din agricultura și industria alimentară românească.
151. Interpellation no.151B/09-04-2013
Pentru UCM Reșița timpul a devenit necruțător!
152. Interpellation no.152B/09-04-2013
Situația pensiilor agricultorilor din România.
153. Interpellation no.153B/09-04-2013
Accesul copiilor din medii defavorizate la educație.
154. Interpellation no.154B/09-04-2013
Situația acordării laptelui praf gratuit pentru sugari.
155. Interpellation no.155B/09-04-2013
Tot mai multe trenuri anulate!
156. Interpellation no.156B/09-04-2013
Desființarea Judecătoriei Avrig.
157. Interpellation no.157B/09-04-2013
"Suferința la pompă".
158. Interpellation no.158B/09-04-2013
Fondurile de investiții.
159. Interpellation no.159B/09-04-2013
Nereguli cu privire la punerea în aplicare a OUG 50/2010.
160. Interpellation no.160B/09-04-2013
Creșterea competenței și eficienței funcționarilor publici.
161. Interpellation no.161B/09-04-2013
Continuarea programului "Cornul și laptele".
162. Interpellation no.162B/09-04-2013
Reglementarea normelor de implementare a art.356 din Legea 1/2011 a Educației Naționale.
163. Interpellation no.163B/09-04-2013
Punct de vedere asupra modului în care administrația locală a or.Găești a gestionat problema înstrăinării unor suprafețe de teren centrale.
164. Interpellation no.164B/09-04-2013
Derogarea de la regimul de taxare la cereale și plante tehnice.
165. Interpellation no.165B/09-04-2013
Prioritățile Ministerului Economiei pentru utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.
166. Interpellation no.166B/09-04-2013
Autostrada Iași - Tg.Mureș.
167. Interpellation no.167B/09-04-2013
Autostrada Iași - Tg.Mureș.
168. Interpellation no.168B/09-04-2013
Măsuri de protecție socială acordate în perioada sezonului rece.
169. Interpellation no.169B/09-04-2013
Legile în vigoare trebuie să fie respectate de toate instituțiile statului.
170. Interpellation no.170B/09-04-2013
Stadiul aprobării finanțării pentru proiectul major privind construcția autostrăzii Dumbrava - Deva și acțiunile desfășurate pentru deblocarea Programului Operațional Sectorial Transporturi.
171. Interpellation no.171B/09-04-2013
Stadiul procedurilor de licitație și a execuției autostrăzilor de pe Coridoruzl IV Pan European.
172. Interpellation no.172B/09-04-2013
Situația școlii Gimnaziale de Arte nr.5.
173. Interpellation no.173B/09-04-2013
Situația Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.
174. Interpellation no.174B/09-04-2013
Situația națională a infrastructurii rutiere și a trosoanelor de autostradă ce leagă Bucureștiul de restul țării.
175. Interpellation no.175B/09-04-2013
Stadiul reabilitării DN 6, Alexandria-Craiova.
176. Interpellation no.176B/09-04-2013
Controlul fermelor de lapte.
177. Interpellation no.177B/09-04-2013
Poziția României în cadrul negocierilor cu instituțiile comunitare cu privire la Politica Agricolă Comună 2014-2020.
178. Interpellation no.178B/09-04-2013
Reforma administrativ-teritorială.
179. Interpellation no.179B/09-04-2013
Stadiul transmiterii Cetății aradului către administrația locală a mun.Arad.
180. Interpellation no.180B/09-04-2013
Proiectul de Ordonanță de Urgență privind Restructurarea organizatorică a unor componente din sistemul de sănătate.
181. Interpellation no.181B/09-04-2013
Corectarea situației existente la CN Poșta Română.
182. Interpellation no.182B/09-04-2013
Criza citostaticelor curmă prematur viețile oamenilor.
183. Interpellation no.183B/09-04-2013
Programul Operațional Sectorial Mediu-Axa Prioritară 1.
184. Interpellation no.184B/09-04-2013
Disfuncționalități privind proceduri de implementare și rambursare a finanțărilor pentru proiecte POSDRU; situația beneficiarilor POSDRU.
185. Interpellation no.185B/09-04-2013
Sesizarea făcută de domnul Petrașuc Daniel.
186. Interpellation no.186B/09-04-2013
Sesizarea făcută de domnul Costil Vasile.
187. Interpellation no.187B/09-04-2013
Măsura 121 "Modernizarea exploatațiilor agricole".
188. Interpellation no.188B/09-04-2013
Autostrada Sibiu-Pitești.
189. Interpellation no.189B/09-04-2013
Situația sesizată la Grupul Școlar "Koresi Csoma Sandor" din or.Covasna.
190. Interpellation no.190B/09-04-2013
Procesul de regionalizare.
191. Interpellation no.191B/09-04-2013
Deschiderea unei reărezentanțe a statului român în Fâșia Gaza.
192. Interpellation no.192B/09-04-2013
Preocuparea Guvernului pentru crearea de noi locuri de muncă și diminuarea șomajului.
193. Interpellation no.193B/09-04-2013
Exodul medicilor din România.
194. Interpellation no.194B/09-04-2013
Delicvența juvenilă.
195. Interpellation no.195B/09-04-2013
Inițiative anteprenoriale.
196. Interpellation no.196B/09-04-2013
Folosirea unui computer personal.
197. Interpellation no.197B/09-04-2013
Solicitări de sprijin din anul 2012 pentru primăriile a două comune din jud.Ialomița.
198. Interpellation no.198B/09-04-2013
Liberalizarea pieței energiei electrice și a gazelor naturale.
199. Interpellation no.199B/09-04-2013
Românii nu sunt plaga Europei!
200. Interpellation no.200B/09-04-2013
Posibilitatea eliminării sistemului de notare pentru anumite discipline școlare.
201. Interpellation no.201B/09-04-2013
Grevă bancară(??)
202. Interpellation no.202B/09-04-2013
Certificatele de emisii de diosid de carbon.
203. Interpellation no.203B/09-04-2013
Sumele alocate construirii Magistralei V Metrou Etapa I-a Drumul Taberei - Universitate.
204. Interpellation no.204B/09-04-2013
Și, totuși, se poate ca, în acest an, medicii rezidenți să benefieze CONCRET de creșteri salariale?
205. Interpellation no.205B/09-04-2013
Asigurarea fionanțării în vederea terminării lucrărilor la investiția "Lucrări civile de reabilitare a secțiilor de Obstretică și Neonatologie."
206. Interpellation no.206B/09-04-2013
Sesizarea a 20 locuitori ai comunei Traian Vuia.
207. Interpellation no.207B/09-04-2013
Redresarea Poștei Române.
208. Interpellation no.208B/09-04-2013
Ceea ce n-au turcii și tătarii de-a lungul secolelor trecute, a reușit OMV-PETROM în numai câțiva ani.
209. Interpellation no.209B/09-04-2013
68 de elevi în pericol de moarte.
210. Interpellation no.210B/09-04-2013
Proiectul "Reconstrucție ecologică forestieră în terenuri degradate constituite în păerimetrul de ameliorare Mîrșani 4, com.Mîrșani, jud.Dolj.
211. Interpellation no.211B/09-04-2013
Impedimente la angajarea unui contabil-șef la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița.
212. Interpellation no.212B/09-04-2013
Sistemul educațional.
213. Interpellation no.213B/09-04-2013
Măsuri de sprijin financiar pentru finalizarea și punerea în funcție a investiției "Schi în România - Stațiunea Borșa".
214. Interpellation no.214B/09-04-2013
Restanțele în executarea lucrărilor la DN 18 Baia Mare - Iacobeni.
215. Interpellation no.215B/09-04-2013
Refuzul validării a doi consilieri locali din loc.Blăjel, jud.Sibiu, fără respectarea legii.
216. Interpellation no.216B/09-04-2013
Modificarea Ordinului ministrului sănătății 1185/2003.
217. Interpellation no.217B/09-04-2013
Stadiul achiziției vaccinurilor pe 2013.
218. Interpellation no.218B/09-04-2013
Exploatarea gazelor de șist.
219. Interpellation no.219B/09-04-2013
Situația acordării cetățeniei ungare, cetățenilor români.
220. Interpellation no.220B/09-04-2013
Constanța cel mai mare preț la gigacalorie!
221. Interpellation no.221B/09-04-2013
Măsura 112.
222. Interpellation no.222B/09-04-2013
Referitor la modalitatea de calcul a tarifului pe caz ponderat și a indicelui de complexitate al cazurilor.
223. Interpellation no.223B/09-04-2013
OG 8/2013.
224. Interpellation no.224B/09-04-2013
Vâlcea - locul I pe țară la alunecările de teren.
225. Interpellation no.225B/09-04-2013
Alocarea urgentă de fonduri pentru reabilitarea acoperișului la Grupul Școlar Economic din Călimănești.
226. Interpellation no.226B/09-04-2013
Sporul de dirigenție pentru sistemul "plata cu ora" din învățământ.
227. Interpellation no.227B/09-04-2013
Deblocarea fondurilor europene și problema cofinanțării proiectelor europene.
228. Interpellation no.228B/09-04-2013
Complexul Energetic Hunedoara.
229. Interpellation no.229B/09-04-2013
Sprijinirea agricultorilor.
230. Interpellation no.230B/09-04-2013
Referitor la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.
231. Interpellation no.231B/09-04-2013
APIA, mai aproape de producătorii agricoli.
232. Interpellation no.232B/09-04-2013
Adaptarea sistemului de practică desfășurat de elevi și studenți la noile cerințe de pe piața muncii.
233. Interpellation no.233B/09-04-2013
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
234. Interpellation no.234B/09-04-2013
Apicultura românească.
235. Interpellation no.235B/09-04-2013
Salariile din învățământ.
236. Interpellation no.236B/09-04-2013
Stadiul necesității reabilitării DC 154+640 km, Deveselu, Tronsonul DN Caracal-Corabia.
237. Interpellation no.237B/09-04-2013
E corectă împărțirea bugetului Agriculturii în 2013?!
238. Interpellation no.238B/09-04-2013
Zona montană trebuie să devină o prioritate.
239. Interpellation no.239B/09-04-2013
Respectarea legii nu trebuie să fie opțională.
240. Interpellation no.240B/10-04-2013
Procesul de despăgubire a foștilor proprietari deposedați abuziv de regimul comunist.
241. Interpellation no.241B/10-04-2013
Alocarea sumei de 104.000 mii lei pentru finanțarea proiectului de investiții "Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei - Universitate" - incertă sau sigură?
242. Interpellation no.242B/23-04-2013
Siguranța zborurilor Carpatair - patru incidente aeronautice succesive ale aeronavelor companiei, pe rute dinspre și spre Timișoara, în ultima lună.
243. Interpellation no.243B/23-04-2013
Semnalarea unor disfuncționalități la facturarea energiei electrice furnizate consumatorilor casnici.
244. Interpellation no.244B/23-04-2013
Inventarul Forestier Național.
245. Interpellation no.245B/23-04-2013
Situația alarmantă a creșterii numărului de șomeri în rândul tinerilor absolvenți din România.
246. Interpellation no.246B/23-04-2013
Directiva de acordare a asistenței medicale transfrontaliere.
247. Interpellation no.247B/23-04-2013
Studierea documentelor privind terenurile din Băile Olănești câștigate în instanță de reprezentanții foștilor proprietari.
248. Interpellation no.248B/23-04-2013
Găsirea resurselor financiare pentru continuarea investiției Pârtia de schi Vidra.
249. Interpellation no.249B/23-04-2013
Barajul Valea de Pești.
250. Interpellation no.250B/23-04-2013
Profesia de fizioterapeut.
251. Interpellation no.251B/23-04-2013
Carențe ale OUG 96/2002 - Programul Laptele și Cornul.
252. Interpellation no.252B/23-04-2013
Cereri de finanțare.
253. Interpellation no.253B/23-04-2013
Sistarea alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de stomatologie.
254. Interpellation no.254B/23-04-2013
Dejul și Industria de Celuloză și Hârtie.
255. Interpellation no.255B/23-04-2013
Accesarea de către unitățile administrativ teritoriale a fondurilor nerambursabile în cadrul programului Operațional Regional.
256. Interpellation no.256B/23-04-2013
Drepturi și șanse egale persoanelor cu dizabilități.
257. Interpellation no.257B/23-04-2013
Frontiera dintre România și Republica Moldova.
258. Interpellation no.258B/23-04-2013
România, țara în care bunăstarea copiilor este în avarie.
259. Interpellation no.259B/23-04-2013
Gazele de șist.
260. Interpellation no.260B/23-04-2013
Construcția pârtiei de schi de la Câmpulung Moldovenesc.
261. Interpellation no.261B/23-04-2013
Măsuri pentru stimularea continuării activității după împlinirea vârstei standard de pensionare.
262. Interpellation no.262B/23-04-2013
Situația drumului național DN 67.
263. Interpellation no.263B/23-04-2013
Alocarea de fonduri pentru construcția unei clădiri cu 4 săli având destinația de atelier școală.
264. Interpellation no.264B/23-04-2013
Deficiențe în transportul elevilor din mediul rural.
265. Interpellation no.265B/23-04-2013
Calea ferată.
266. Interpellation no.266B/23-04-2013
Petiția domnului Costil Vasile.
267. Interpellation no.267B/23-04-2013
Creștem birocrația în accesarea fondurilor europene?
268. Interpellation no.268B/23-04-2013
Tratamentul insuficient pentru bolnavii de hemofilie.
269. Interpellation no.269B/23-04-2013
Profesorii au pierdut o treime din salariu.
270. Interpellation no.270B/23-04-2013
Șomajul în rândul tinerilor.
271. Interpellation no.271B/23-04-2013
Situația Parcului Industrial Gorj.
272. Interpellation no.272B/23-04-2013
Ordinul prin care s-au redistribuit fondurile alocate cercetării și inovării din România.
273. Interpellation no.273B/23-04-2013
Alocarea banilor pentru transportul elevilor din mediul rural la școlile din orașe.
274. Interpellation no.274B/23-04-2013
Situația actuală a drumului județean 172 D Ilva Mică - Lunca Ilvei.
275. Interpellation no.275B/23-04-2013
Transplantul de cord în România.
276. Interpellation no.276B/23-04-2013
Stadiul procedurilor de finanțare și execuție a lucrărilor de finalizare a șoselei de centură, varianta de ocolire a mun.Timișoara.
277. Interpellation no.277B/23-04-2013
Stadiul lucrărilor de reabilitare a Gării de Nord din mun.Timișoara.
278. Interpellation no.278B/23-04-2013
Care sunt motivele anunțării mutării (sediilor) companiilor Romgaz și Transgaz la București.
279. Interpellation no.279B/23-04-2013
Cercetătorii români, obligați să își cerșească drepturile.
280. Interpellation no.280B/23-04-2013
Toporul în spatele industriei media.
281. Interpellation no.281B/23-04-2013
Crede și nu cerceta: Atac asupra cercetării românești.
282. Interpellation no.282B/23-04-2013
Reducerea fondurilor pentru programele de cercetare.
283. Interpellation no.283B/23-04-2013
Stadiul programului național pentru susținerea pe termen lung și a centrelor de prevenire, consiliere și testare a epidemiei HIV.
284. Interpellation no.284B/23-04-2013
Subvențiile agricole pe termen lung.
285. Interpellation no.285B/23-04-2013
Rambursarea cheltuielilor pentru proiectele finalizate sau în curs de finalizare.
286. Interpellation no.286B/23-04-2013
Lansarea unor noi apeluri de propuneri de proiecte.
287. Interpellation no.287B/23-04-2013
Atribuirea în mod fraudulos a curselor aferente traseului cod 115 București-Călărași, de către Autoritatea Rutieră Română.
288. Interpellation no.288B/23-04-2013
Abuzurile administrației locale a orașului Găești în cazul unui medic specialist oftalmolog.
289. Interpellation no.289B/23-04-2013
Situația critică în care se află Clinica de Stomatologie Infantilă din Iași.
290. Interpellation no.290B/23-04-2013
Accesul egal pe piața muncii și crearea Biroului Unic de Lucru la Domiciliu.
291. Interpellation no.291B/23-04-2013
Implementarea proiectului de promovare a brandului turistic național.
292. Interpellation no.292B/23-04-2013
Acordul de parteneriat cu Comisia Europeană pentru viitoarele fonduri structurale 2014-2020.
293. Interpellation no.293B/23-04-2013
Propriile resurse naturale pe calea exportului.
294. Interpellation no.294B/23-04-2013
Situația șomajului în jud.Prahova.
295. Interpellation no.295B/23-04-2013
Referitor la decizia Ministerului Educației de a reduce cu 40-55% din bugetul Programului Resurse Umane și Programului Idei.
296. Interpellation no.296B/23-04-2013
Fondurile structurale 2014-2020.
297. Interpellation no.297B/23-04-2013
Refacerea infrastructurii calamitate.
298. Interpellation no.298B/23-04-2013
Mecanismul alocării primelor de Paște către angajații unităților cu capital de stat.
299. Interpellation no.299B/23-04-2013
Mai multă transparență a cheltuielilor publice, mai puțină corupție, un spor de creștere economică.
300. Interpellation no.300B/23-04-2013
În sistemul energetic criza își dă mâna cu haosul.
301. Interpellation no.301B/23-04-2013
Ce facem cu "zestrea" RAAPPS-ului?
302. Interpellation no.302B/23-04-2013
Taxa de cogenerare sau taxa de neconcordanță?
303. Interpellation no.303B/23-04-2013
Exploatarea gazelor de șist din România, între prudență și hazardare.
304. Interpellation no.304B/23-04-2013
Abandonarea obiectivului integrării României în Uniunea Monetară.
305. Interpellation no.305B/08-05-2013
Salariile din cadrul companiilor de stat.
306. Interpellation no.306B/21-05-2013
Victimele traficului de persoane.
307. Interpellation no.307B/21-05-2013
Respingerea de către Comisia Europeană a solicitării de prelungire a termenului de aplicare a derogării de la regimul de taxare la cereale și plante tehnice.
308. Interpellation no.308B/21-05-2013
Măsuri pentru acoperirea costurilor suplimentare în cazul lucrărilor la podul Calafat - Vidin.
309. Interpellation no.309B/21-05-2013
Tarifele de utilizare a zonelor aferente drumurilor naționale.
310. Interpellation no.310B/21-05-2013
Gazele de șist.
311. Interpellation no.311B/21-05-2013
Tinerii plecați la muncă în străinătate.
312. Interpellation no.312B/21-05-2013
Măsuri privind tratamentul și prevenirea cancerului.
313. Interpellation no.313B/21-05-2013
Măsuri de încurajare a creșterii natalității.
314. Interpellation no.314B/21-05-2013
Accesare fonduri europene.
315. Interpellation no.315B/21-05-2013
Dezvoltarea și reabilitarea rețelei de drumuri comunale din com.Carașova, jud.Caraș Severin.
316. Interpellation no.316B/21-05-2013
finalizarea proiectului de construcție a grădiniței din com.Carașopva, jud.Caraș Severin.
317. Interpellation no.317B/21-05-2013
Referitor la menținerea unor inscripții ale mișcării legionare.
318. Interpellation no.318B/21-05-2013
Stadiul implementării proiectului de asistență tehnică, finanțat de Guvernul Japonez, pentru îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.
319. Interpellation no.319B/21-05-2013
Decontare abonamente de transport pentru elevi.
320. Interpellation no.320B/14-05-2013
Propunerea Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava.
321. Interpellation no.321B/15-05-2013
Acordarea despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în cazuri excepționale.
322. Interpellation no.322B/15-05-2013
Știați, prin natura funcției deținute între anii 2000-2001 despre dosarul de spălare de bani "Mătușa Tamara"?
323. Interpellation no.323B/15-05-2013
Situația actuală a patrimoniului Uniunii Generale a Sindicatelor din România , a persoanelor care se fac vinovate de însușirea în fals, precum și de înstrăinarea acestuia?
324. Interpellation no.324B/15-05-2013
Instituțiile statului acționează împotriva statului.
325. Interpellation no.325B/21-05-2013
Există interes pentru omul sănătos în mediu sănătos?
326. Interpellation no.326B/21-05-2013
Lucrări de modernizare a Stației CF Zalău.
327. Interpellation no.327B/21-05-2013
Anularea trenurilor între Timișoara Nord -Beclean.
328. Interpellation no.328B/21-05-2013
Lipsa vaccinului antitetanos din spitale și farmacii.
329. Interpellation no.329B/21-05-2013
Situația câinilor comunitari din mun.Timișoara.
330. Interpellation no.330B/21-05-2013
Necesitatea elaborării normelor de aplicare a OUG 144/2008.
331. Interpellation no.331B/21-05-2013
Accesul gratuit a tinerilor la competițiile interne.
332. Interpellation no.332B/21-05-2013
Elaborarea unei strategii naționale privind autismul.
333. Interpellation no.333B/21-05-2013
Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate Publică.
334. Interpellation no.334B/21-05-2013
Situația Spitalului Clinic Județean de Urgență -"Sfântul Apostol Andrei" - Constanța.
335. Interpellation no.335B/21-05-2013
Îmbunătățirea serviciilor oferite de compania Tarom și liberalizarea zborurilor interne.
336. Interpellation no.336B/21-05-2013
Redeschiderea spitalelor închise în timpul guvernării PDL.
337. Interpellation no.337B/21-05-2013
Redeschiderea minelor din jud.Maramureș.
338. Interpellation no.338B/21-05-2013
Spitalul Regional de Urgență Iași.
339. Interpellation no.339B/21-05-2013
Petiția domnului Tega Petru.
340. Interpellation no.340B/21-05-2013
Efectele coplății în sistemul sanitar.
341. Interpellation no.341B/21-05-2013
Comuna Carpinet.
342. Interpellation no.342B/21-05-2013
DN76, Oradea - Deva.
343. Interpellation no.343B/21-05-2013
Transferul ilegal de aparatură de la Spitalul Orășenesc Găești la Spitalul Orășenesc Moreni din jud.Dâmbovița.
344. Interpellation no.344B/21-05-2013
Accesarea și absorbția fondurilor europene în perioada 2014-2020.
345. Interpellation no.345B/21-05-2013
Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.
346. Interpellation no.346B/21-05-2013
Subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și culte.
347. Interpellation no.347B/21-05-2013
Inserția pe piața muncii a persoanelor cu handicap.
348. Interpellation no.348B/21-05-2013
Posibilitatea scăderii și uniformizării prețului medicamentelor pentru spitalele publice din România.
349. Interpellation no.349B/21-05-2013
Protocol de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii.
350. Interpellation no.350B/21-05-2013
Situația actelor de stare civilă.
351. Interpellation no.351B/21-05-2013
Creșterea obezității în rândul tinerilor.
352. Interpellation no.352B/21-05-2013
Pensionarea revoluționarilor și acordarea indemnizațiilor restante.
353. Interpellation no.353B/21-05-2013
Numărul asistenților persoanelor cu handicap.
354. Interpellation no.354B/21-05-2013
35000 de bolnavi ținuți ostatici la Întorsura Buzăului.
355. Interpellation no.355B/21-05-2013
Amenajarea Luncii Dunării.
356. Interpellation no.356B/21-05-2013
Strategie europeană a bolilor rare.
357. Interpellation no.357B/21-05-2013
Când va fi promovată spre dezbatere inițiativa legislativă de modificare și completare a "Legii 255/2010".
358. Interpellation no.358B/21-05-2013
Revizuirea proiectului și prioritizarea obiectivului "Modernizarea DN 71 Bâldana - Târgoviște - Sinaia, km 0+000-44+130 și km 51+041 - 109+905".
359. Interpellation no.359B/21-05-2013
Sansa mobilității sociale.
360. Interpellation no.360B/21-05-2013
Crearea unor condiții specifice picnicurilor.
361. Interpellation no.361B/21-05-2013
Tergiversarea repunerii în circulație a trenurilor care fac legătura dintre Motru și Craiova.
362. Interpellation no.362B/21-05-2013
CNMPN "REMIN" SA.
363. Interpellation no.363B/21-05-2013
Scăderea îngrijorătoare a ratei de vaccinare a copiilor.
364. Interpellation no.364B/21-05-2013
Introducerea testului HIV, ca analiză obligatorie.
365. Interpellation no.365B/21-05-2013
Poliția de Frontieră.
366. Interpellation no.366B/21-05-2013
Propunerea legislativă de modificare a art.56 alin.(5) din Legea 263/2010.
367. Interpellation no.367B/21-05-2013
Situația Programului LCCR.
368. Interpellation no.368B/21-05-2013
Programul "Școală după școală" în fiecare unitate de învățământ.
369. Interpellation no.369B/21-05-2013
Politica Ministerului Sănătății cu privire la bolile rare.
370. Interpellation no.370B/21-05-2013
Forme de discriminare la încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți și a tinerilor absolvenți cu dizabilități.
371. Interpellation no.371B/21-05-2013
Lipsa farmaciilor din mediul rural al jud.Vaslui.
372. Interpellation no.372B/21-05-2013
Petiția semnată de 12 cetățeni români de etnie ucraineană.
373. Interpellation no.373B/21-05-2013
Măsuri de racordare a învățământului profesional și tehnic la piața muncii din România.
374. Interpellation no.374B/21-05-2013
Clarificări cu privire la procedura de atribuire a contractului de construcție și operare a tronsonului Comarnic - Brașov din Autostrada Bucureșțti - Brașov.
375. Interpellation no.375B/21-05-2013
Adoptarea măsurilor de sprijinire a consumatorilor de energie vulnerabili.
376. Interpellation no.376B/21-05-2013
Situația familiilor monoparentale în România.
377. Interpellation no.377B/21-05-2013
Absolvenții de master și doctorate.
378. Interpellation no.378B/21-05-2013
Măsuri de creștere a accesibilității populației din mediile defavorizate la serviciile medicale.
379. Interpellation no.379B/21-05-2013
Situația spitalelor închise din jud.Prahova.
380. Interpellation no.380B/21-05-2013
Violența școlară în România.
381. Interpellation no.381B/21-05-2013
Suprataxarea energiei electrice.
382. Interpellation no.382B/21-05-2013
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști.
383. Interpellation no.383B/21-05-2013
Cerere de finanțare.
384. Interpellation no.384B/21-05-2013
Autostrada Sebeș - Turda.
385. Interpellation no.385B/21-05-2013
Prevederi fiscale pentru favorizarea creării structurilor de tip holding.
386. Interpellation no.386B/21-05-2013
Stadiul lucrărilor și pregătirii proiectelor aferente Coridorului IV Paneuropean feroviar.
387. Interpellation no.387B/21-05-2013
Un nou Cod Silvic.
388. Interpellation no.388B/21-05-2013
Încă un loc de "cinste" pentru România.
389. Interpellation no.389B/21-05-2013
Performanța administrației, mână în mână cu atragerea (sau nu!) a fondurilor europene pentru 2014-2020.
390. Interpellation no.390B/21-05-2013
Lungul drum al elevului sărac către școală.
391. Interpellation no.391B/21-05-2013
Revenire cu privire la situația tăierilor masive de pădure din jud.Argeș.
392. Interpellation no.392B/27-05-2013
Fenomene meteo severe.
393. Interpellation no.393B/29-05-2013
Finanțarea Autostrăzii Iași - Tg.Mureș.
394. Interpellation no.394B/29-05-2013
Privind reabilitarea drumului național european E85 - DN2, pe traseul Adjud - Focșani.
395. Interpellation no.395B/29-05-2013
Reabilitarea DN 24 Iași + Crasna și a podului peste râul Crasna.
396. Interpellation no.396B/04-06-2013
Extindere rețele electrice în com.Vatra Moldoviței.
397. Interpellation no.397B/04-06-2013
Școala - un spațiu al violenței?
398. Interpellation no.398B/04-06-2013
Schema ajutor de stat nr.N578/2009.
399. Interpellation no.399B/04-06-2013
Echiparea corespunzătoare a centrului de bătrâni din com.Beleți-Negrești.
400. Interpellation no.400B/04-06-2013
Situațiile de fraudare din procesul de reabilitare termică a construcțiilor.
401. Interpellation no.401B/04-06-2013
Modificarea Legii 220/2008.
402. Interpellation no.402B/04-06-2013
Județul Gorj, în planul de reindustrializare a României.
403. Interpellation no.403B/04-06-2013
Clarificări privind veniturile din activități agricole.
404. Interpellation no.404B/04-06-2013
Problemele centrelor județene de aparatură medicală.
405. Interpellation no.405B/04-06-2013
Lucrările de realizare a subpasajul auto Michelangelo și de reabilitare și consolidare a podului Michelangelo din mun.Timișoara.
406. Interpellation no.406B/04-06-2013
Demararea construcției Institutului Regional de Oncologie Timișoara.
407. Interpellation no.407B/04-06-2013
Lucrări de reabilitare a zonei canalului Bega din mun.Timișoara.
408. Interpellation no.408B/04-06-2013
Problema ridicată de Handra Ana.
409. Interpellation no.409B/04-06-2013
Problema domnului Hancik Illeș.
410. Interpellation no.410B/04-06-2013
Situația domnului Buciuta Alexa.
411. Interpellation no.411B/04-06-2013
Situația domnului Bejera Mircea.
412. Interpellation no.412B/04-06-2013
Situația domnului Masnita Nicolae.
413. Interpellation no.413B/04-06-2013
Situația domnului Necșa Sima.
414. Interpellation no.414B/04-06-2013
Situația doamnei Petric Ana.
415. Interpellation no.415B/04-06-2013
Situația domnului Pintea Alexa.
416. Interpellation no.416B/04-06-2013
Situația doamnei Carpa irina.
417. Interpellation no.417B/04-06-2013
Situația domnului Stuleanec Dumitru.
418. Interpellation no.418B/04-06-2013
Situația domnului Iurcea Ștefan.
419. Interpellation no.419B/04-06-2013
Situația domnului Hancik Mihai.
420. Interpellation no.420B/04-06-2013
Situația domnului Veciunca Temofi.
421. Interpellation no.421B/04-06-2013
Situația doamnei Sida Iosana.
422. Interpellation no.422B/04-06-2013
Situația domnului Pintea Ioan.
423. Interpellation no.423B/04-06-2013
Situația domnului Preda Gherasim.
424. Interpellation no.424B/04-06-2013
Situația domnului Hantie Alexa.
425. Interpellation no.425B/04-06-2013
Situația doamnei Văcean Lidia.
426. Interpellation no.426B/04-06-2013
Infracționalitatea.
427. Interpellation no.427B/04-06-2013
Evaziunea fiscală.
428. Interpellation no.428B/04-06-2013
Situația accidentelor rutiere.
429. Interpellation no.429B/04-06-2013
Violența în școli.
430. Interpellation no.430B/04-06-2013
Referitor la situația operațiilor de transplant în România.
431. Interpellation no.431B/04-06-2013
Rezilierea contractului între statul român și compania Bechtel.
432. Interpellation no.432B/04-06-2013
Înființarea unei edituri bugetate.
433. Interpellation no.433B/04-06-2013
Selecția scenariilor de film prin concurs.
434. Interpellation no.434B/04-06-2013
Adopția.
435. Interpellation no.435B/04-06-2013
Strategii de dezvoltare regionale și accesul la fondurile europene.
436. Interpellation no.436B/04-06-2013
Furtul cablurilor de alimentare.
437. Interpellation no.437B/04-06-2013
Situația programelor de cercetare și a sistemului actual de învățământ.
438. Interpellation no.438B/04-06-2013
Strategia educațională pentru un învățământ performant conform standardelor europene.
439. Interpellation no.439B/04-06-2013
Situația Spitalului din loc.Negrești.
440. Interpellation no.440B/04-06-2013
Raportul Consiliului Connsultativ pentru Regionalizare.
441. Interpellation no.441B/04-06-2013
112 modificări aduse Codului Fiscal.
442. Interpellation no.442B/04-06-2013
Carențe ale OUG 96/2002.
443. Interpellation no.443B/04-06-2013
Liceul teoretic "Traian Lalescu" Orșova.
444. Interpellation no.444B/04-06-2013
Înființarea unui centru medical specializat în chirurgie cardiacă pediatrică la Iași.
445. Interpellation no.445B/04-06-2013
Persoane cu handicap.
446. Interpellation no.446B/04-06-2013
Circulația căruțelor pe timp de noapte.
447. Interpellation no.447B/04-06-2013
Impozitul forfetar.
448. Interpellation no.448B/04-06-2013
Declararea Oltchim, obiectiv strategic național.
449. Interpellation no.449B/04-06-2013
Dotarea Serviciului Județean de Ambulanță cu autosanitare.
450. Interpellation no.450B/04-06-2013
Situația Căminului pentru Persoane Vârstnice din Tutova.
451. Interpellation no.451B/04-06-2013
Modificarea plafonului de compensare cu 90% a medicamentelor.
452. Interpellation no.452B/04-06-2013
Impozitele pe onorariile notarilor.
453. Interpellation no.453B/04-06-2013
"Rata de utilizare a paturilor".
454. Interpellation no.454B/04-06-2013
propunere pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
455. Interpellation no.455B/04-06-2013
HG 459/2010.
456. Interpellation no.456B/04-06-2013
Finanțarea de la bugetul statutului a operațiunilor de transplant hepatic în străinătate.
457. Interpellation no.457B/04-06-2013
Emiterea unui ordin de către MEN care să reglementeze decontarea cheltuielilor de tranport pentru elevi.
458. Interpellation no.458B/04-06-2013
Reglementarea achiziției de terenuri agricole de către străini, după 1 ianuarie, 2014.
459. Interpellation no.459B/04-06-2013
Fluidizarea procedurii de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă.
460. Interpellation no.460B/04-06-2013
Politica MEN în privința sprijinirii învățământului privat preuniversitar.
461. Interpellation no.461B/04-06-2013
Demararea unui proiect de finanțare pentrz aducțiunea de apă potabilă în com.Lupac, jud.Caraș-Severin.
462. Interpellation no.462B/04-06-2013
Posibilitatea finanțării necesare pentru construirea unui dispensar medical.
463. Interpellation no.463B/04-06-2013
Plafonarea salariilor managerilor companiilor de stat.
464. Interpellation no.464B/18-06-2013
Dosarul 4777/85/2012 aflat la Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, a Tribunalului Sibiu.
465. Interpellation no.465B/18-06-2013
Posibilitatea finanțării investițiilor în energie solară prin Fondul de Mediu.
466. Interpellation no.466B/18-06-2013
Posibilitatea finanțării investițiilor în energie solară prin Fondul de Mediu.
467. Interpellation no.467B/18-06-2013
Posibilitatea implementării unui program de investiții în producția de energie solară, racordat la sistemul național de transport electric.
468. Interpellation no.468B/18-06-2013
Accesarea de fonduri europene pentru sprijinirea investițiilor în domeniul energiei solare.
469. Interpellation no.469B/18-06-2013
Înființarea fondului extrabugetar finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
470. Interpellation no.470B/18-06-2013
Absorbția fondurilor europene în viticultura românească.
471. Interpellation no.471B/18-06-2013
Proiectul de supraveghere video a traficului în mun.Timișoara.
472. Interpellation no.472B/18-06-2013
Lucrări de întreținere și reparare fântâni publice ornamentale în mun.Timișoara.
473. Interpellation no.473B/18-06-2013
Presa și învățământul.
474. Interpellation no.474B/18-06-2013
Situația copiilor fără acte de identitate
475. Interpellation no.475B/18-06-2013
Atribuțiile "Poliției Locale" în domeniul circulației rutiere.
476. Interpellation no.476B/18-06-2013
Condiții decente pentru activități culturale.
477. Interpellation no.477B/18-06-2013
Sistemul medical de urgență mai este prioritate a Programului de guvernare USL 2013-2016, domeniul "Sănătate"?!
478. Interpellation no.478B/18-06-2013
Depățirea termenului de notificare privind plata cheltuielilor autorizate de către Ministerul pentru Societatea Informațională.
479. Interpellation no.479B/18-06-2013
Subprogram special pentru pomicultură în exercițiul bugetar 2014-2020 al guvernului USL.
480. Interpellation no.480B/18-06-2013
Întreținerea spețiilor verzi din mun.Timișoara.
481. Interpellation no.481B/18-06-2013
Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Timișoarei.
482. Interpellation no.482B/18-06-2013
Finanțarea deponeului de la Ghizela.
483. Interpellation no.483B/18-06-2013
Palatul Culturii Iași.
484. Interpellation no.484B/18-06-2013
Strategie Națională pentru Integrare Socială și Profesională a persoanelor cu TSA (2012-2016).
485. Interpellation no.485B/18-06-2013
propunere privitoare la sprijinirea familiilor afectate de împrumuturi bancare.
486. Interpellation no.486B/18-06-2013
Asistența stomatologică.
487. Interpellation no.487B/18-06-2013
Decontare a medicamente compensate restante din anul 2010.
488. Interpellation no.488B/18-06-2013
Solicitarea acordării statutului de "secție clinică" pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Nureș.
489. Interpellation no.489B/18-06-2013
Linia de cale ferată Vințu de Jos - Simeria.
490. Interpellation no.490B/18-06-2013
Activitatea Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor.
491. Interpellation no.491B/18-06-2013
Petiție Gonoi Grigore.
492. Interpellation no.492B/18-06-2013
Șoferii drogați sunt un mare pericol!
493. Interpellation no.493B/18-06-2013
Urgent anchetă la Poliția Constanța!
494. Interpellation no.494B/18-06-2013
Spitalul Municiăal Beiuș, jud.Bihor.
495. Interpellation no.495B/18-06-2013
Desființarea majorității trenurilor din sectorul Slobozia-Țăndărei este o decizie proastă, nedorită și negândită a SNTF Călători.
496. Interpellation no.496B/18-06-2013
Modificarea sistemului de admitere în liceu.
497. Interpellation no.497B/18-06-2013
Domeniul schiabil de la Vidra-Obârșia Lotrului din jud.Vâlcea.
498. Interpellation no.498B/18-06-2013
Independența Kosovo.
499. Interpellation no.499B/18-06-2013
Accidente rutiere.
500. Interpellation no.500B/18-06-2013
Accidente rutiere.
501. Interpellation no.501B/18-06-2013
Gradul scăzut de absorbție a fondurilor europene.
502. Interpellation no.502B/18-06-2013
Anularea trenurilor din sectorul Slobozia-Țăndărei din motive de "rentabilitate".
503. Interpellation no.503B/18-06-2013
Privind funcționarea Comisiilor de Examinari medicale și psihologice de Siguranța Circulației Feroviare.
504. Interpellation no.504B/18-06-2013
Realizarea unui drum expres cu 4 benzi de legătură între A1 și A3 pe rută Găești - centru Târgoviște-Ploiești.
505. Interpellation no.505B/18-06-2013
Sistemul antigrindină.
506. Interpellation no.506B/18-06-2013
Termocentrala pe cărbune la Galați.
507. Interpellation no.507B/18-06-2013
Decontarea lucrărilor de investiții le Liceul Tehnologic Topolog, jud.Tulcea.
508. Interpellation no.508B/18-06-2013
Măsuri pro-active pentru orașele mici.
509. Interpellation no.509B/18-06-2013
Măsuri vizate pentru eliminarea discrepanțelor în stabilirea pensiilor în cazul salariaților care au lucrat în grupa I de muncă.
510. Interpellation no.510B/18-06-2013
Propunerea CFR Călători privind scoaterea din circulație a unor trenuri.
511. Interpellation no.511B/18-06-2013
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
512. Interpellation no.512B/18-06-2013
Desființarea Judecătoriei Jibou și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou.
513. Interpellation no.513B/18-06-2013
Reciclarea deșeurilor.
514. Interpellation no.514B/18-06-2013
Utilizarea plasticului pentru ambalarea alimentelor.
515. Interpellation no.515B/18-06-2013
Clarificarea și armonizarea prevederilor legale pe linia relației Fermier - APIA - Curtea de Conturi.
516. Interpellation no.516B/18-06-2013
Centre de radioterapie insuficiente.
517. Interpellation no.517B/18-06-2013
Revenire privind erorile APDRP generatoare de daune pentru fermierii români.
518. Interpellation no.518B/18-06-2013
Criteriile privind desemnarea experților în Comisia Medicamentului.
519. Interpellation no.519B/18-06-2013
Un ordin discutabil.
520. Interpellation no.520B/18-06-2013
Podurile din Timișoara - un adevărat pericol.
521. Interpellation no.521B/18-06-2013
Zgura din Galați suficientă pentru 4000 km de autostrăzi.
522. Interpellation no.522B/18-06-2013
Lipsa unei spălătorii moderne în incinta Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, jud.Satu Mare.
523. Interpellation no.523B/18-06-2013
Ocuparea posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior.
524. Interpellation no.524B/18-06-2013
Infrastructura rutieră, pericol public.
525. Interpellation no.525B/18-06-2013
Proiectele de mediu, continuare sau abandon?
526. Interpellation no.526B/18-06-2013
Morții din frigiderele Europei au rude care vă votează.
527. Interpellation no.527B/18-06-2013
Sănătatea constănțeană.
528. Interpellation no.528B/18-06-2013
Strategia ministerului în privința Hidroelectrica și Hidroserv.
529. Interpellation no.529B/18-06-2013
Inventarul Fondului Forestier Național.
530. Interpellation no.530B/18-06-2013
Achiziționarea de utilaje de deszăpezire din fonduri europene nerambursabile.
531. Interpellation no.531B/19-06-2013
Noul acord cu FMI(?)
532. Interpellation no.532B/19-06-2013
Rectificarea bugetară din luna iulie.
533. Interpellation no.533B/19-06-2013
Reabilitarea Cimitirului Eroilor de la Chișinău, Republica Moldova.
534. Interpellation no.534B/19-06-2013
Când intenționează Guvernul să înființeze un institut cultural românesc în Macedonia?
535. Interpellation no.535B/19-06-2013
Cui revine sarcina întreținerii Cimitirului de Onoare de la Țiganca, Republica Moldova?
536. Interpellation no.536B/27-06-2013
Includerea în facturile E.On Moldova a unor taxe.
537. Interpellation no.537B/27-06-2013
Reabilitare drum național european E581.
538. Interpellation no.538B/27-06-2013
Directiva Europeană 2001/37/CE.
539. Interpellation no.539B/04-09-2013
Roșia Montana.
540. Interpellation no.540B/09-09-2013
Oprirea procesului de falimentare economică a jud.Vâlcea.
541. Interpellation no.541B/09-09-2013
Necesitatea lămuririlor în privința desfășurării lucrărilor la Gazoductul Iași-Ungheni.
542. Interpellation no.542B/09-09-2013
Organizarea unui referendum.
543. Interpellation no.543B/10-09-2013
Situația cercetărilor referitoare la implicarea unor membri ai conducerii Poliției Sector 1 București în activități infracționale.
544. Interpellation no.544B/10-09-2013
Transmiterea unor terenuri din administrarea ADS în administrarea consiliilor județene.
545. Interpellation no.545B/10-09-2013
Aplicarea prevederilor OUG 155/2001.
546. Interpellation no.546B/10-09-2013
Analizele medicale necesare profilaxiei bolilor infecțioase în colectivitățile de preșcolari.
547. Interpellation no.547B/10-09-2013
Memoriul domnului Mihai Cobziuc.
548. Interpellation no.548B/10-09-2013
Altă asociere, altă posibilă căpușare pentru Oltchim?!
549. Interpellation no.549B/10-09-2013
Agricultura, tot așa...
550. Interpellation no.550B/10-09-2013
Erori grave la Registrul Agricol din Negrești-Oaș, jud.Satu Mare.
551. Interpellation no.551B/10-09-2013
Redeschiderea Institutului "Cantacuzino", filiala Iași.
552. Interpellation no.552B/10-09-2013
Urgentarea finanțării programului de transplant renal la Spitalul "C.I. Parhon", Iași.
553. Interpellation no.553B/10-09-2013
Situația Spitalului din comuna Tutova, jud.Vaslui.
554. Interpellation no.554B/10-09-2013
Carențe ale OUG 96/2002 -Programul Laptele și Cornul.
555. Interpellation no.555B/10-09-2013
Solicitare privind aprobarea cu celeritate a Normelor metodologice privind aplicarea unitară a dispozițiilor Legii 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale 16/1996.
556. Interpellation no.556B/10-09-2013
Situația șomajului în România.
557. Interpellation no.557B/10-09-2013
DN 76 Oradea-Deva.
558. Interpellation no.558B/10-09-2013
Finanțarea modernizării rutei București - Buzău - Brăila - Galați.
559. Interpellation no.559B/10-09-2013
Stadiul și etapele viitoare privind construcția autostrăzii Sibiu-Pitești.
560. Interpellation no.560B/10-09-2013
Stadiul negocierii documentelor programatice pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2014-2020.
561. Interpellation no.561B/10-09-2013
Numirea domnului Gheorghi Obreja în funcția de prefect al jud.Brăila.
562. Interpellation no.562B/10-09-2013
Morții abandonați în Europa sunt prohodiți în uitare de statul român.
563. Interpellation no.563B/10-09-2013
35.000 de bolnavi și un ministru sfidați de un "locotenent politic".
564. Interpellation no.564B/10-09-2013
Sprijin pentru cadrele didactice pensionate.
565. Interpellation no.565B/10-09-2013
Acordarea de ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de Persoanele Fizice Autorizate.
566. Interpellation no.566B/10-09-2013
Găsirea resurselor financiare pentru plata investiției la pârtia de schi de la Vidra.
567. Interpellation no.567B/10-09-2013
Vaccinul antigripal și situația Institutului Cantacuzino.
568. Interpellation no.568B/10-09-2013
Încropeli, peticeli și infinite modificări.
569. Interpellation no.569B/10-09-2013
Sănătatea lipsește tocmai în sistemul de sănătate.
570. Interpellation no.570B/10-09-2013
Utilizarea limbii franceze de către personalul companiei Tarom pe cursele între țările francofone și România.
571. Interpellation no.571B/10-09-2013
Măsuri de încurajare a atașamentului tinerilor din Republica Moldova față de educația, cultura, spiritualitatea și valorile românești.
572. Interpellation no.572B/10-09-2013
Finanțarea reabilitării DN 18.
573. Interpellation no.573B/10-09-2013
Elaborarea normelor pentru implementarea de clustere de afaceri la nivel local.
574. Interpellation no.574B/18-09-2013
Punctul de vedere al Guvernului asupra legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice și asupra propunerii legislative.
575. Interpellation no.575B/24-09-2013
Situația rambursărilor pentru proiectul BR 938 "O insulă fără incendiu".
576. Interpellation no.576B/24-09-2013
Redevențele pentru metale și minereuri aflate la Roșia Montana.
577. Interpellation no.577B/24-09-2013
Redevențele pentru metale și minereuri aflate la Roșia Montana.
578. Interpellation no.578B/24-09-2013
Posibil.
579. Interpellation no.579B/24-09-2013
Revocarea pokemonilor care administrează Hidroelectrica.
580. Interpellation no.580B/24-09-2013
Realizarea obiectivului de "Modernizare DC 17 în satele Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, com.Dângeni, jud.Botoșani".
581. Interpellation no.581B/24-09-2013
Realizarea obiectivului de "Construcție Cămin Cultural în sat Santa Mare, com.Santa Mare, jud.Botoșani".
582. Interpellation no.582B/24-09-2013
Realizarea obiectivului pentru "Extinderea rețelei de alimentare cu apă sat Bogdănești, com. Santa Mare, jud.Botoșani.
583. Interpellation no.583B/24-09-2013
Stadiul tronsonului de autostradă Sibiu-Pitești.
584. Interpellation no.584B/24-09-2013
Petiția domnului Ivan Liber.
585. Interpellation no.585B/24-09-2013
Nedecontarea transportului elevilor navetiști și plafonarea abonamentelor.
586. Interpellation no.586B/24-09-2013
Privind HG 535/2013.
587. Interpellation no.587B/24-09-2013
Stadiul elaborării legislației privind economia socială.
588. Interpellation no.588B/24-09-2013
Criza de educatoare în grădinițele din mun.Timișoara.
589. Interpellation no.589B/24-09-2013
Un nou an școlar, aceeași situație.
590. Interpellation no.590B/24-09-2013
DN 73 Pitești-Câmpulung.
591. Interpellation no.591B/24-09-2013
Situația Teatrului Național de Operă și Balet "Oleg Danovschi" din Constanța.
592. Interpellation no.592B/24-09-2013
Situația Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.
593. Interpellation no.593B/24-09-2013
Neplata salariilor asistenților persoanelor cu handicap din jud.Maramureș.
594. Interpellation no.594B/24-09-2013
Centrul Postcură din com.Mică, jud.Cluj.
595. Interpellation no.595B/24-09-2013
Fonduri pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundații în jud.Galați.
596. Interpellation no.596B/24-09-2013
Modul de organizare a testării profesionale a personalului angajat la Compania Națională "Poșta Română" SA.
597. Interpellation no.597B/24-09-2013
Decontarea navetei elevilor din jud.Tulcea.
598. Interpellation no.598B/24-09-2013
Situația angajatului Ion Cristian de ls SC Transelectrica SA.
599. Interpellation no.599B/24-09-2013
Finanțarea asistenței medicale pentru trim. IV al anului 2013.
600. Interpellation no.600B/24-09-2013
Plan finanțare europeană 2014-2020.
601. Interpellation no.601B/24-09-2013
Restructurare instanțe și parchete.
602. Interpellation no.602B/24-09-2013
SC Laminorul SA Brăila.
603. Interpellation no.603B/24-09-2013
Institutul "Cantacuzino".
604. Interpellation no.604B/24-09-2013
Situația locuitorilor din com.Zorleni.
605. Interpellation no.605B/24-09-2013
Condițiile de transport CFR din Zona Moldovei.
606. Interpellation no.606B/24-09-2013
Lipsa medicilor în România.
607. Interpellation no.607B/24-09-2013
Accidente rutiere.
608. Interpellation no.608B/24-09-2013
Vinul moldovenesc merită atenția României(?)
609. Interpellation no.609B/24-09-2013
Energia, acest țap mereu ispășitor.
610. Interpellation no.610B/24-09-2013
Meseriile sunt de prost-gust.
611. Interpellation no.611B/24-09-2013
Cauza (re)intrării TVR-ului în Republica Moldova. Cauza cui?
612. Interpellation no.612B/24-09-2013
Situația pensionarilor din com.Pogonești.
613. Interpellation no.613B/24-09-2013
Situația asistenților maternali.
614. Interpellation no.614B/24-09-2013
Finalizarea DN 18 B, sectorul de drum Măgoaja - Rohia.
615. Interpellation no.615B/24-09-2013
Situația dramatică a foștilor nagajați ai SC Laminorul SA Brăila.
616. Interpellation no.616B/24-09-2013
Desființarea Judecătoriei Jibou și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou.
617. Interpellation no.617B/24-09-2013
Abandonul școlar.
618. Interpellation no.618B/24-09-2013
Unificarea ANRMAP cu UCVAP.
619. Interpellation no.619B/24-09-2013
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști.
620. Interpellation no.620B/24-09-2013
Legea 118/2010.
621. Interpellation no.621B/24-09-2013
Semnarea contractelor pentru realizarea în concesiune a autostrăzilor Comarnic-Brașov și Craiova-Pitești și a inelului de centură sud al Capitalei.
622. Interpellation no.622B/24-09-2013
Vânzările de teren agricol în România și înființarea Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare.
623. Interpellation no.623B/24-09-2013
Modul în care a fost organizat concursul pentru ocuparea post "Șef Serviciu Administrativ".
624. Interpellation no.624B/24-09-2013
Fonduri destinate indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și pentru salariile însoțitorilor.
625. Interpellation no.625B/24-09-2013
Urgentarea Legii 255/2010.
626. Interpellation no.626B/24-09-2013
Memorandum pentru suplimentarea numărului de angajați a SC Minprest SA, Gorj.
627. Interpellation no.627B/24-09-2013
Strategie privind prevenirea și combaterea efectelor inundațiilor.
628. Interpellation no.628B/24-09-2013
Măsuri active pe piața muncii și reformarea măsurilor de asistență socială.
629. Interpellation no.629B/24-09-2013
Recuperarea prejudiciului în dosarul "case pentru genersli".
630. Interpellation no.630B/24-09-2013
Măsuri privind fraudele constatate la examenul de bacalaureat din anul 2013.
631. Interpellation no.631B/24-09-2013
Impactul OUG 8/2013 asupra implementării de către spitalele CF a proiectelor cu finanțare europeană.
632. Interpellation no.632B/24-09-2013
Ineficiența Ministerului pentru relația cu Parlamentul.
633. Interpellation no.633B/25-09-2013
Situația comerțului românesc.
634. Interpellation no.634B/25-09-2013
Stadiul lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare din jud.Ialomița.
635. Interpellation no.635B/01-10-2013
Finalizarea investiției de la Transalpina Ski Resort prin rectificarea bugetară din octombrie 2013.
636. Interpellation no.636B/08-10-2013
Procentul achizițiilor publice derulate prin SEAP.
637. Interpellation no.637B/08-10-2013
Delocalizarea Combinatului ArcelorMittal Galați.
638. Interpellation no.638B/08-10-2013
Înmatricularea autovehiculelor utilizate de cetățeni rezidenți români în țările vecine.
639. Interpellation no.639B/08-10-2013
Accesul minorilor la jocurile de noroc promovate în mediul online.
640. Interpellation no.640B/08-10-2013
Situația investițiilor în jud.Iași în perioada 2008-2012.
641. Interpellation no.641B/08-10-2013
Probleme legate de incendierea autovehiculelor unor cetățeni români în Italia.
642. Interpellation no.642B/08-10-2013
Strategia pentru repatrierea voluntară a cetățenilor români care trăiesc în diaspora.
643. Interpellation no.643B/08-10-2013
Veniturile totale obținute din încasarea taxelor consulare de către Ministerul Afacerilor Externe.
644. Interpellation no.644B/08-10-2013
Numărul oficial al cetățenilor români în fiecare țară din UE.
645. Interpellation no.645B/08-10-2013
Reluarea lucrărilor agricole aferente sezonului 2013-2014.
646. Interpellation no.646B/08-10-2013
Situația juridico-funcțională a Institutului Cantacuzino - Filiala Iași.
647. Interpellation no.647B/08-10-2013
Situația proprietarilor de bună și de rea credință în relația lor cu Asociațiile de Proprietari în sensul vizat de L.230/2007 și a HG 1588/2007.
648. Interpellation no.648B/08-10-2013
Alocarea de fonduri pentru finalizarea lucrărilor la cele cinci campusuri școlare de la nivelul jud.Botoșani a căror construcție a demarat în cursul anului 2007.
649. Interpellation no.649B/08-10-2013
SOS Serviciile voluntare pentru situații de urgență.
650. Interpellation no.650B/08-10-2013
Introducerea educației financiare la clasele IX-XII.
651. Interpellation no.651B/08-10-2013
Barajul de la Lunca Pașcani, jud.Iași.
652. Interpellation no.652B/08-10-2013
Situația RAAN Drobeta Turnu Severin.
653. Interpellation no.653B/08-10-2013
Măsuri luate de către Ministerul Sănătății în privința sprijinirii persoanelor cu intoleranță de gluten.
654. Interpellation no.654B/08-10-2013
Memoriul Asocieției Naționale a Instructorilor auto din România, filiala Argeș.
655. Interpellation no.655B/08-10-2013
Sprijinirea sectorului zootehnic după liberalizarea coptelor de lapte.
656. Interpellation no.656B/08-10-2013
Procedura de privatizare a CFR Marfă.
657. Interpellation no.657B/08-10-2013
Reabilitarea podului de la Agigea.
658. Interpellation no.658B/08-10-2013
Interpretarea legală a unor aspecte din Legea 80/1995.
659. Interpellation no.659B/08-10-2013
Încălcarea legii privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.
660. Interpellation no.660B/08-10-2013
Situația programelor de restaurarea monumentelor istorice finanțate de Ministerul Culturii și Cultelor.
661. Interpellation no.661B/08-10-2013
Bursa peștelui de la Tulcea.
662. Interpellation no.662B/08-10-2013
Situația disponibilizărilor în rândul poștașilor din jud.Constanța.
663. Interpellation no.663B/08-10-2013
Actualizare indemnizații prestații sociale.
664. Interpellation no.664B/08-10-2013
Implicarea Ministerului Sănătății în îmbunătățirea condiției medicale a pacienților cu distonie.
665. Interpellation no.665B/08-10-2013
Aveți vreo motivație a tergiversării sau refuzului finanțării aprobate din 2011, doamnă ministru?
666. Interpellation no.666B/08-10-2013
Ajutați și Oltul puternic, domnului ministru?!
667. Interpellation no.667B/08-10-2013
Întreprinderea Mecanică Reșița, trecut sau viitor?
668. Interpellation no.668B/08-10-2013
Violența în familie.
669. Interpellation no.669B/08-10-2013
Locuri de muncă.
670. Interpellation no.670B/08-10-2013
Șomajul.
671. Interpellation no.671B/08-10-2013
SC FORTUS SA Iași.
672. Interpellation no.672B/08-10-2013
Protecția împotriva inundațiilor.
673. Interpellation no.673B/08-10-2013
Codul rutier.
674. Interpellation no.674B/08-10-2013
Creșterea taxelor de studii.
675. Interpellation no.675B/08-10-2013
Reabilitarea Parcului și Colonadei din stațiunea Buziaș-Timiș.
676. Interpellation no.676B/08-10-2013
Petiția doamnei Grosu Ecaterina.
677. Interpellation no.677B/08-10-2013
Noua strategie europeană de gestionare a pădurilor.
678. Interpellation no.678B/08-10-2013
Soluționarea problemelor cu care se confruntă Asociația GAL SUCEVIȚA PUTNA.
679. Interpellation no.679B/08-10-2013
Romii distrug imaginea României în UE și periclitează intrarea în Schengen.
680. Interpellation no.680B/08-10-2013
Măsuri pentru mărirea capacității de cazare a internatelor pentru liceeni.
681. Interpellation no.681B/08-10-2013
Distrugerea Institutului Cantacuzino.
682. Interpellation no.682B/08-10-2013
Promovarea activităților sportive în rândul tinerilor din România.
683. Interpellation no.683B/08-10-2013
Exodul medicilor din România.
684. Interpellation no.684B/08-10-2013
Publicarea raportului privind starea învățământului românesc și prezentarea acestuia în Parlament.
685. Interpellation no.685B/08-10-2013
Acordul încheiat cu Banca Europeană de Investiții.
686. Interpellation no.686B/08-10-2013
Evaluarea Băncii Mondiale prevăzute în Scrisoarea de Intenție în domeniul parteneriatelor public-privat.
687. Interpellation no.687B/08-10-2013
Impozitele și onorariile notarilor, avocaților și executorilor judecătorești.
688. Interpellation no.688B/08-10-2013
Situația pasajului denivelat pe centura de ocolire Arad peste CF Arad -București, jud.Arad.
689. Interpellation no.689B/08-10-2013
Naționalizarea distribuției de energie.
690. Interpellation no.690B/08-10-2013
Modificarile propuse prin OUG la regimul circulației pe drumurile publice.
691. Interpellation no.691B/08-10-2013
Normele metodologice privind ajutoarele de încălzire.
692. Interpellation no.692B/08-10-2013
Concediați groparii IMM-urilor.
693. Interpellation no.693B/08-10-2013
Situația pasajului denivelat pe centura de ocolire Arad peste CF Arad - București.
694. Interpellation no.694B/16-10-2013
Studii impact explorare/exploatare gaze de șist.
695. Interpellation no.695B/16-10-2013
Căminul de Bătrâni din com.Vintilă Vodă, jud.Buzău, amenințat cu închiderea.
696. Interpellation no.696B/16-10-2013
Modernizarea Drumurilor Naționale de pământ.
697. Interpellation no.697B/22-10-2013
Când vor primi elevii din Maramureș cornul și laptele?
698. Interpellation no.698B/22-10-2013
Când vom avea un sistem sanitar sănătos?
699. Interpellation no.699B/22-10-2013
Situația cinematografului "Studio" Timișoara.
700. Interpellation no.700B/22-10-2013
Care este poziția ministerului față de ilegalitățile comise de operatorii stațiilor GPL auto.
701. Interpellation no.701B/22-10-2013
Riscul dezangajării automate a fondurilor europene nerambursabile.
702. Interpellation no.702B/22-10-2013
Cererile de finanțate privind construcția podului de la Grădiștea și a magistraților de metrou M4 și M5.
703. Interpellation no.703B/22-10-2013
Paradisul facturilor fiscale false.
704. Interpellation no.704B/22-10-2013
Situația juridică a achizițiilor efectuate de APIA în cadrul Programului European de ajutorare cu alimente a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici ca urmare a aplicării Planului European de Ajutorare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din România 2013.
705. Interpellation no.705B/22-10-2013
Măsuri pentru consolidarea locuințelor cu risc seismic.
706. Interpellation no.706B/22-10-2013
Disfuncționalități tehnice referitoare la semnalul telefonic din zona loc. Lupcina, Măgura și Ploscii, jud.Suceava.
707. Interpellation no.707B/22-10-2013
Neclarități de ordin legislativ la Ministerul Sănătății cu privire la înființarea centrelor de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică.
708. Interpellation no.708B/22-10-2013
Nerespectarea de către minister a obligațiilor legale cu privire la aplicarea unitară a legislației, cu repercursiuni grave asupra drepturilor șomerilor și a obligațiilor angajatorilor.
709. Interpellation no.709B/22-10-2013
Lipsa Autostrăzii Iași - Tg.Mureș din coridoarele rețelei de interes european TEN-T.
710. Interpellation no.710B/22-10-2013
Mai prezintă Autostrasda Iași-Tg.Mureș interes pentru Guvernul Ponta?
711. Interpellation no.711B/22-10-2013
Atribuțiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
712. Interpellation no.712B/22-10-2013
Situația cetățeanului Dumitrache Niculae din com.Stelnica.
713. Interpellation no.713B/22-10-2013
Soluții pentru păstrarea legăturilor feroviare directe între București și orașele din Timiș (Buziaș, Lugoj, Făget).
714. Interpellation no.714B/22-10-2013
Rolul Consiliului Național Tripartit pentru Diagog Social în dialogul social tripartit și să exemplificați implicarea CNT- DS pe parcursul guvernării.
715. Interpellation no.715B/22-10-2013
Punctul de vedere al Guvernului privind Uniunea Bancară.
716. Interpellation no.716B/22-10-2013
Creșterea competitivității universităților.
717. Interpellation no.717B/22-10-2013
Măsuri pentru consilierea psihologică a copiilor cu părinți plecați la muncă în strinătate.
718. Interpellation no.718B/22-10-2013
Măsuri prin care se urmărește implicarea tinerilor în domeniul antreprenorial.
719. Interpellation no.719B/22-10-2013
Litigiul existent pe rolul instanței de judecată între salariații Arpechim Pitești și SC OMV Petrom.
720. Interpellation no.720B/22-10-2013
Obținerea sumelor necesare asigurării unor servicii minime de calitate pentru copiii și adulții aflați în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
721. Interpellation no.721B/22-10-2013
Nu suntem guvernarea de "urgență"!
722. Interpellation no.722B/22-10-2013
Prețul de cost al energiei electrice produse în hidrocentrale din cadrul SC hidroelectrica SA.
723. Interpellation no.723B/22-10-2013
Educația preșcolară.
724. Interpellation no.724B/22-10-2013
Traficul cu copii nou născuți.
725. Interpellation no.725B/22-10-2013
Impozitarea mediului de afaceri.
726. Interpellation no.726B/22-10-2013
Creșterea pensiilor și a salariilor vs. Răspunderea declarațiilor și păstrarea credibilității.
727. Interpellation no.727B/22-10-2013
Construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.
728. Interpellation no.728B/22-10-2013
An nou, buget nou. Ce facem cu TVA-ul?
729. Interpellation no.729B/22-10-2013
Ce ascundeți, de fapt?
730. Interpellation no.730B/22-10-2013
Acces interzis la fondurile europene destinate agriculturii.
731. Interpellation no.731B/22-10-2013
Menținerea Direcției Județene de Statistică Bihor în actualul sediu.
732. Interpellation no.732B/22-10-2013
Programul "Ansamblul Antiaeriană".
733. Interpellation no.733B/22-10-2013
Suspendarea curselor Tarom pe Aeropiortul "Ștefan cel Mare", Suceava.
734. Interpellation no.734B/22-10-2013
Situația elevilor români care s-au reântors în țară și care au început noul an școlar 2013-2014.
735. Interpellation no.735B/22-10-2013
Situația cetățenilor români decedați în diaspora.
736. Interpellation no.736B/22-10-2013
Privatizarea sistemului sanitar.
737. Interpellation no.737B/22-10-2013
Stadiul lucrărilor de reabilitare a Gării de Nord din mun.Timișoara.
738. Interpellation no.738B/22-10-2013
Abandonarea obiectivului de investiții "Sistem centralizat de canalizare și extindere alimentare cu apă în com.Șelaru, jud.Dâmbovița".
739. Interpellation no.739B/22-10-2013
Disponibilizări în sistemul bugetar.
740. Interpellation no.740B/22-10-2013
Proiect privind îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată.
741. Interpellation no.741B/22-10-2013
Veniturile realizate din salarii.
742. Interpellation no.742B/22-10-2013
Conservarea podului acoperit din lemn, din jud.Bistrița-Năsăud.
743. Interpellation no.743B/22-10-2013
Încadrarea în muncă a absolvenților de medicină.
744. Interpellation no.744B/22-10-2013
Informații privind legalizarea fondului clasei.
745. Interpellation no.745B/22-10-2013
Decontarea lucrărilor de reparații DJ 222B.
746. Interpellation no.746B/22-10-2013
Interzicerea exporturilor intracomunitare de carne de porc.
747. Interpellation no.747B/22-10-2013
Contribuția datorată Casei Sociale a Constructorilor.
748. Interpellation no.748B/22-10-2013
Situația actuală a sitului arheologic de la Cornești - Iarcuri, jud.Timiș.
749. Interpellation no.749B/22-10-2013
Conflict de interese - președintele Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica.
750. Interpellation no.750B/22-10-2013
Situația protestelor spontane la nivel național și local împotriva implementării anumitor proiecte de interes național.
751. Interpellation no.751B/22-10-2013
Laboratoare criminalistice private.
752. Interpellation no.752B/23-10-2013
Blocaj în Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național pentru anul 2013.
753. Interpellation no.753B/23-10-2013
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național pentru anul 2013.
754. Interpellation no.754B/23-10-2013
Accesul cetățenilor străini la terenurile agricole.
755. Interpellation no.755B/23-10-2013
Obiective afectate de calamități în com.Șelaru, jud.Dâmbovița.
756. Interpellation no.756B/23-10-2013
Neprimire de răspuns la 494/2013 și 529/2013.
757. Interpellation no.757B/23-10-2013
Utilitatea notelor informative.
758. Interpellation no.758B/23-10-2013
Prospecțiuni demarate de Chevron la Constanța, în vederea începerii exploatării gazelor de șist.
759. Interpellation no.759B/23-10-2013
Situația spitalelor închise la 1 aprilie 2011.
760. Interpellation no.760B/30-10-2013
Aplicarea OUG 109/2011.
761. Interpellation no.761B/30-10-2013
Gorjul, un județ de șomeri?
762. Interpellation no.762B/30-10-2013
Măsurile antiseismice.
763. Interpellation no.763B/30-10-2013
Observațiile Institutului de Politici Publice din România asupra Acordului de Parteneriat.
764. Interpellation no.764B/30-10-2013
Calcularea pensiei nu a fost făcută unitar, în funcție de contribuția fiecărei persoane la bugetul statului.
765. Interpellation no.765B/05-11-2013
Alocarea banilor pentru decontarea transportului școlar și investiții în școlile sibiene.
766. Interpellation no.766B/05-11-2013
Strategia națională în caz de cutremur.
767. Interpellation no.767B/05-11-2013
Suma necesară construirii Centrului protopopial ucrainean din Banat.
768. Interpellation no.768B/05-11-2013
Furnizarea agentului termic la un preț suportabil pentru populația mun.Timișoara.
769. Interpellation no.769B/05-11-2013
Acordarea unor drepturi anumitor membri ai Corpului diplomatic și consular al României.
770. Interpellation no.770B/05-11-2013
Realizarea rețelelor locale pentru aducțiunea de alimentare cu apă și racordarea la sistemul de apă potabilă pentru toate loc. din jud.Botoșani.
771. Interpellation no.771B/05-11-2013
Unei eleve din Alba i se refuză dreptul la educație.
772. Interpellation no.772B/05-11-2013
Decontarea banilor de navetă pentru elevii din mediul rural.
773. Interpellation no.773B/05-11-2013
Rectificarea bugetară negativă din octombrie 2013.
774. Interpellation no.774B/05-11-2013
Necesitatea măririi salariilor primarilor.
775. Interpellation no.775B/05-11-2013
Limitarea accesului candidaților la consultarea ulterioară a lucrărilor susținute în cadrul concursurilor de titularizare.
776. Interpellation no.776B/05-11-2013
Decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic.
777. Interpellation no.777B/05-11-2013
Modalitatea de numire a șefilor de secție în spitale clinice.
778. Interpellation no.778B/05-11-2013
Birouri accidente ușoare București.
779. Interpellation no.779B/05-11-2013
tergiversarea repunerii în circulație a trenurilor de călători pe ruta Motru - Craiova.
780. Interpellation no.780B/05-11-2013
Efectele negative ale preluării unităților sanitare publice din fosta rețea sanitară a Minist.Transporturilor care au în derulare proiecte cu fonduri europene.
781. Interpellation no.781B/05-11-2013
Simplificarea procedurilor pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, în zonele defavorizate.
782. Interpellation no.782B/05-11-2013
A fost reducerea TVA-ului la pâine o măsură eficientă și poate acest exemplu să fie urmat și în cazul cărnii?
783. Interpellation no.783B/05-11-2013
Unde se află securitatea în cadrul independenței energetice?
784. Interpellation no.784B/05-11-2013
Scoaterea medicamentelor ieftine din sistemul de compensare.
785. Interpellation no.785B/05-11-2013
Drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilități.
786. Interpellation no.786B/05-11-2013
Finalizarea DN 18B, sectorul de drum Măgoaja - Rohia.
787. Interpellation no.787B/05-11-2013
Demers pentru sprijinirea Crucii Roșii.
788. Interpellation no.788B/05-11-2013
Măsuri pentru atragerea investițiilor străine în jud.Vaslui.
789. Interpellation no.789B/05-11-2013
Situația subvenționării asistenței stomatologice pentru copii și asigurații sistemului public de sănătate.
790. Interpellation no.790B/05-11-2013
Problema posturilor de profesori neocupate din mediul rural.
791. Interpellation no.791B/05-11-2013
Măsuri pentru sprijinirea familiilor monoparentale.
792. Interpellation no.792B/05-11-2013
Tratamentul pentru persoanele cu boli rare.
793. Interpellation no.793B/05-11-2013
Măsuri coercitive împotriva comercianților care vând alcool minorilor.
794. Interpellation no.794B/05-11-2013
Măsuri pentru protejarea minorilor în spațiul virtual.
795. Interpellation no.795B/05-11-2013
Măsuri pentru diminuarea absenteismului îân unitățile de învățământ.
796. Interpellation no.796B/05-11-2013
Situația celor 3000 de gospodării din jud.Vaslui care nu au curent electric.
797. Interpellation no.797B/05-11-2013
Situația burselor pentru studenți.
798. Interpellation no.798B/05-11-2013
Măsuri pentru ralierea învățământului superior la cerințele de pe piața muncii.
799. Interpellation no.799B/05-11-2013
Promovarea educației alimentare în unitățile de învățământ.
800. Interpellation no.800B/05-11-2013
Susținerea tradițiilor populare.
801. Interpellation no.801B/05-11-2013
Numărul de turiști la Marea Neagră - mai mic cu 8,1% în anul 2013.
802. Interpellation no.802B/05-11-2013
Timbrul de mediu.
803. Interpellation no.803B/05-11-2013
Sistemul electoral.
804. Interpellation no.804B/05-11-2013
PNDR pentru orașele mici, satele aparținătoare orașelor, zonele periurbane.
805. Interpellation no.805B/05-11-2013
Acordare subvenție APIA în zona defavorizată pentru ovine.
806. Interpellation no.806B/05-11-2013
Cum absoarbe piața muncii tinerii absolvenți de studii superioare.
807. Interpellation no.807B/05-11-2013
Reintroducerea examenului de admitere la liceu și apoi la facultate.
808. Interpellation no.808B/05-11-2013
Activitatea managerială a Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad.
809. Interpellation no.809B/05-11-2013
Emiterea unui ordin de ministru privind înființarea tribunalelor specializate pentru minori.
810. Interpellation no.810B/05-11-2013
Modificarea Legii 61/1993.
811. Interpellation no.811B/05-11-2013
Modificarea Legii Dialogului Social.
812. Interpellation no.812B/05-11-2013
Disfuncționalități majore și vid legislativ privind proiectul OUG pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
813. Interpellation no.813B/05-11-2013
Microbuz școlar pentru elevii din cătunele Ploșcii și Ghicea.
814. Interpellation no.814B/05-11-2013
Microbuz școlar pentru elevii din cătunele Ploșcii și Ghicea.
815. Interpellation no.815B/05-11-2013
Politici în domeniul ocupării forței de muncă cu incidență asupra zilierilor.
816. Interpellation no.816B/05-11-2013
Care sunt ideile principale ale viziunii asupra dezvoltării mediului de afaceri?
817. Interpellation no.817B/05-11-2013
Bursa specială a locurilor de muncă pentru vârstnici.
818. Interpellation no.818B/05-11-2013
Situația de urgență pe DN 10.
819. Interpellation no.819B/05-11-2013
Reabilitare termică.
820. Interpellation no.820B/05-11-2013
Situația disponibilizărilor din SC Electrica Sa.
821. Interpellation no.821B/05-11-2013
Soluții de finanțare pentru o echipă de cercetători .
822. Interpellation no.822B/05-11-2013
Elaborarea unui cadru național de sprijin pentru susținerea IMM-urilor.
823. Interpellation no.823B/05-11-2013
Elaborarea de norme legislative pentru integrarea și menținerea absolvenților de studii universitare de medicină subvenționate de stat.
824. Interpellation no.824B/05-11-2013
Elaborarea de norme legislative pentru integrarea și menținerea absolvenților de studii universitare de medicină subvenționate de stat.
825. Interpellation no.825B/05-11-2013
Intenția Guvernului de a introduce o nouă taxă în prețul final al combustibililor.
826. Interpellation no.826B/05-11-2013
Calendarul de implementare pentru măsurile de descentralizare.
827. Interpellation no.827B/05-11-2013
Arieratele primăriilor din jud.Constanța.
828. Interpellation no.828B/05-11-2013
Emiterea unui ordin de către Ministerul Muncii care să reglementeze modul de organizare și funcționare a Consiliilor Consultative Tripartite din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă.
829. Interpellation no.829B/06-11-2013
Referitor la sectorul achizițiilor publice.
830. Interpellation no.830B/06-11-2013
Statutul juridic al consilierilor onorifici.
831. Interpellation no.831B/18-11-2013
Cum intenționați să remediați în viitorul imediat amânarea repetată a intrării României în Spațiul Schengen?
832. Interpellation no.832B/19-11-2013
Clarificări privind salarizarea unitară în administrația publică locală.
833. Interpellation no.833B/19-11-2013
Premize pentru scoaterea SĂNĂTĂȚII din sfera intereselor politicianiste.
834. Interpellation no.834B/19-11-2013
Gărzile medicilor de familie în Centrele rurale de permanență, reglementate, cum?!
835. Interpellation no.835B/19-11-2013
La sat, tot înapoiați trebuie să rămâneți?!...
836. Interpellation no.836B/19-11-2013
Majorarea capitalului social al "CFR Călători" SA.
837. Interpellation no.837B/19-11-2013
Autostrăzile din România.
838. Interpellation no.838B/19-11-2013
Taxele Guvernului falimentează CE Oltenia.
839. Interpellation no.839B/19-11-2013
Situația datoriilor la fondul de sănătate create prin art.64 al Codului Fiscal.
840. Interpellation no.840B/19-11-2013
Asigurarea serviciilor de asistență stomatologică gratuită pentru elevi în cadrul rețelei de cabinete medicale școlare prin decontarea acestora pentru medicii dentiști care activează în aceste instituții.
841. Interpellation no.841B/19-11-2013
Solicitarea de a comunica dacă Ministerul Educației a efectuat evaluări ale programelor-pilot de Bacalaureat Internațional și rezultatele acestor evaluări.
842. Interpellation no.842B/19-11-2013
Decizia Guvernului de a introduce o nouă taxă pentru construcțiile speciale.
843. Interpellation no.843B/19-11-2013
Disponibilizările rezultate ca urmare a procesului de descentralizare.
844. Interpellation no.844B/19-11-2013
Autostrăzile din România.
845. Interpellation no.845B/19-11-2013
Situația rambursărilor pentru proiectul BR 938 "O insulă fără incendiu".
846. Interpellation no.846B/19-11-2013
Elaborarea de norme legislative pentru reducerea inechităților din sistemul de sănătate.
847. Interpellation no.847B/19-11-2013
Revizuirea Ordinului 536/1997, pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
848. Interpellation no.848B/19-11-2013
Reducerea CAS începând de la 1 iulie 2014.
849. Interpellation no.849B/19-11-2013
Autostrada Nădlac-Arad.
850. Interpellation no.850B/19-11-2013
Tronsonul de autostradă Sibiu-Pitești.
851. Interpellation no.851B/19-11-2013
Situația Liceului Tehnologic de Turism din Călimănești.
852. Interpellation no.852B/19-11-2013
Producătorii agricoli.
853. Interpellation no.853B/19-11-2013
Rețea feroviară.
854. Interpellation no.854B/19-11-2013
Stadiul Investiției de interes local "Construcția unei grădinițe în localitatea Racoviță, jud.Sibiu.
855. Interpellation no.855B/19-11-2013
Finanțarea programelor anuale de închidere și ecologizare a perimetrelor miniere.
856. Interpellation no.856B/19-11-2013
Finanțarea programelor anuale de închidere și ecologizare a perimetrelor miniere.
857. Interpellation no.857B/19-11-2013
Abuzuri ale autorităților locale și ale primarului Florin Farcașiu.
858. Interpellation no.858B/19-11-2013
Suceava, parte a unei regiuni în care economia trebuie luată în serios.
859. Interpellation no.859B/19-11-2013
Un MCV așteptat, Schengen și semne de întrebare ce trebuie rapid eliminate.
860. Interpellation no.860B/19-11-2013
Proiectul de construcție de hidrocentrale pe râul Prut.
861. Interpellation no.861B/19-11-2013
Cod Silvic.
862. Interpellation no.862B/19-11-2013
Școlile, spitalele și drumurile, un ax pe cât de vital, pe atât de văduvit de fonduri.
863. Interpellation no.863B/19-11-2013
"Asociația Spitalelor aparținând Ministerului Transporturilor".
864. Interpellation no.864B/19-11-2013
Gestionarea documentelor din arhivele societăților comerciale lichidate.
865. Interpellation no.865B/19-11-2013
Peste 130 persoane cu dizabilități din Dej așteaptă plata indemnizațiilor pentru însoțitori.
866. Interpellation no.866B/19-11-2013
Formare profesională pentru specialiștii în intervenții în autism.
867. Interpellation no.867B/19-11-2013
Combaterea evaziunii fiscale din România.
868. Interpellation no.868B/19-11-2013
Situația locuitorilor din com.Băcani, jud.Vaslui.
869. Interpellation no.869B/19-11-2013
Situația monumentului istoric din satul Bogești, com.Pogana, jud.Vaslui.
870. Interpellation no.870B/19-11-2013
Situația bisericii din satul Grăjdeni, com.Fruntișeni, jud.Vaslui.
871. Interpellation no.871B/19-11-2013
Măsuri pentru ocuparea schemei de personal pentru tribunalul Vaslui.
872. Interpellation no.872B/19-11-2013
Situația finanțărilor obținute de Direcția de Asistență Comunitară Iași în baza HG 973/2012.
873. Interpellation no.873B/19-11-2013
Acțiuni de împiedicare a renașterii forțelor extremiste în România.
874. Interpellation no.874B/19-11-2013
În numele cui vorbește domnul Narcis Neaga?
875. Interpellation no.875B/19-11-2013
Centrele sociale de la Budăi.
876. Interpellation no.876B/19-11-2013
Gimnastica feminină.
877. Interpellation no.877B/19-11-2013
Măsuri pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
878. Interpellation no.878B/19-11-2013
Să nu uităm locatarii din blocul explodat!
879. Interpellation no.879B/19-11-2013
Durerea îi unește pe cei din blocurile explodate!
880. Interpellation no.880B/19-11-2013
Biblioteca Județeană din Satu Mare.
881. Interpellation no.881B/19-11-2013
Prioritățile pentru utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.
882. Interpellation no.882B/19-11-2013
Standardele de cost pentru serviciile sociale.
883. Interpellation no.883B/19-11-2013
Situația persoanelor fără adăpost.
884. Interpellation no.884B/19-11-2013
Deszăpezirea.
885. Interpellation no.885B/19-11-2013
Soluționarea problemei sediului Bibliotecii Pedagogice Naționale "I.C.Petrescu".
886. Interpellation no.886B/19-11-2013
Indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație.
887. Interpellation no.887B/19-11-2013
Renunțarea la construirea unui pasaj aerian peste autostrada Orăștie-Sibiu, în apropierea comunei Cristian.
888. Interpellation no.888B/26-11-2013
Pe cine reprezintă Narcis Neaga?
889. Interpellation no.889B/26-11-2013
Gazele de șist.
890. Interpellation no.890B/28-11-2013
Sărăcia în România.
891. Interpellation no.891B/02-12-2013
Campania din Marea Britanie împotriva migrației românilor și bulgarilor.
892. Interpellation no.892B/02-12-2013
Parteneriatul România-Republica Populară China.
893. Interpellation no.893B/02-12-2013
România, țara evaziunii dar împrumutătoare de la FMI.
894. Interpellation no.894B/02-12-2013
Retragere jandarmi din Pungești.
895. Interpellation no.895B/04-12-2013
Cum salvăm SC UCM SA Reșița.
896. Interpellation no.896B/05-12-2013
Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
897. Interpellation no.897B/10-12-2013
Ratificarea Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
898. Interpellation no.898B/11-12-2013
Raportul Transparency noua acciză la carburanți.
899. Interpellation no.899B/17-12-2013
Strategia de dezvoltare turistică a României în străinătate.
900. Interpellation no.900B/17-12-2013
Deschiderea navigației pe râul Prut.
901. Interpellation no.901B/17-12-2013
Măsuri pentru construirea și electrificarea firului II pe secțiunea Mărășești - Tecuci - Bârlad - Iași.
902. Interpellation no.902B/17-12-2013
Promovarea intereselor economice românești în străinătate.
903. Interpellation no.903B/17-12-2013
Promovarea intereselor economice românești în străinătate
904. Interpellation no.904B/17-12-2013
Agresarea suporterilor echipei de fotbal "Petrolul Ploiești" de către jamdarmi.
905. Interpellation no.905B/17-12-2013
Învățământul special integrat de masă.
906. Interpellation no.906B/17-12-2013
Plata chiriei pentru Liceul de Artă din Sibiu.
907. Interpellation no.907B/17-12-2013
Emiterea și publicarea Ordinului de aprobare și Normele metodologice privind repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2014.
908. Interpellation no.908B/17-12-2013
Abuzuri împotriva angajaților la nivelul Direcției Generale de Control.
909. Interpellation no.909B/17-12-2013
Desființarea oficiului poștal din com.Carașova, jud.Caras-Severin.
910. Interpellation no.910B/17-12-2013
Referitor la propunerea de abrogare a art.180 alin.(2) -(4) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
911. Interpellation no.911B/17-12-2013
Clarificări asupra alocărilor din Fondul de rezervă la dispoziția Prim-ministrului.
912. Interpellation no.912B/17-12-2013
Măsuri de luptă contra evaziunii fiscale.
913. Interpellation no.913B/17-12-2013
Evoluția comisioanelor bancare în România.
914. Interpellation no.914B/17-12-2013
Concursul de la APDRP Iași.
915. Interpellation no.915B/17-12-2013
Spitalul Regional de Urgență din Iași.
916. Interpellation no.916B/17-12-2013
Alocarea și cheltuirea sumei de 1.000.000 euro pentru parada militară organizată cu ocazia zilei naționale a României.
917. Interpellation no.917B/17-12-2013
Eliminarea restricțiilor pe piața muncii.
918. Interpellation no.918B/17-12-2013
Exodul medicilor și asistenților medicali.
919. Interpellation no.919B/17-12-2013
Alocația de stat pentru copii în anul 2014.
920. Interpellation no.920B/17-12-2013
11 unități de învățământ din mun.Satu Mare, pentru care Primăria achită o chirie de peste 354.ooo euro anual, au nevoie de sedii proprii finanțate din bugetul pe anul 2014.
921. Interpellation no.921B/17-12-2013
Petiția domnului Dragoș Gheorghe.
922. Interpellation no.922B/17-12-2013
Sprijinirea fermierilor români.
923. Interpellation no.923B/17-12-2013
Gazele de șist.
924. Interpellation no.924B/17-12-2013
Somații pentru plata fondului școlii.
925. Interpellation no.925B/17-12-2013
Taxarea transportului de marfă în Germania.
926. Interpellation no.926B/17-12-2013
Modificarea traseului unui segment de autostradă- Pitești-Sibiu.
927. Interpellation no.927B/17-12-2013
Parohia Nașterii Maicii Domnului din com.Rona de Sus, Maramureș.
928. Interpellation no.928B/17-12-2013
Solicitarea preotului Curac Mitică.
929. Interpellation no.929B/17-12-2013
Localitatea Valea Vișeului are "interzis" la folosirea echipamentelor electronice pentrui comunicații.
930. Interpellation no.930B/17-12-2013
Modificări în graficul unor terenuri care trec prin stația CFR Orăștie.
931. Interpellation no.931B/17-12-2013
Derularea de campanii de interes public și elaborarea de materiale educaționale pentru prevenirea și combaterea abuzului copiilor în școli.
932. Interpellation no.932B/17-12-2013
Elaborarea de programe în parteneriat pentru românii din străinătate.
933. Interpellation no.933B/17-12-2013
Situația căminului cultural din com.Dragomirești, jud.Vaslui.
934. Interpellation no.934B/17-12-2013
Măsuri pentru achiziționarea unei ambulanțe pe șenile pentru Serviciul de Ambulanță Bârlad.
935. Interpellation no.935B/17-12-2013
Elaborarea proiectuilui de lege cu privire la pensiile militare și unele aspecte cu privire la disponibilizarea cadrelor militare.
936. Interpellation no.936B/17-12-2013
Măsurile luate pentru stoparea situației critice cauzate de răspândirea virusului HIV/SIDA în rândul consumatorilor de droguri.
937. Interpellation no.937B/17-12-2013
Modificarea contractului cadru între CNAS și medici.
938. Interpellation no.938B/17-12-2013
Scurtarea vacantei școlare de iarnă.
939. Interpellation no.939B/17-12-2013
Memoriul doamnei doctor Bucur Mioara.
940. Interpellation no.940B/17-12-2013
Tăierea necontrololată a pădurilor din România.
941. Interpellation no.941B/17-12-2013
Încălzirea în școlile din România.
942. Interpellation no.942B/17-12-2013
Adaptarea și implementarea Proiectului pentru Reforma Educației Timpurii pentru copiii din mediul rural și comunitățile defavorizate.
943. Interpellation no.943B/17-12-2013
Rezultatele legislației privind adaptarea clădirilor publice și spațiul urban aferent pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
944. Interpellation no.944B/17-12-2013
Situația trenurilor de mare viteză.
945. Interpellation no.945B/17-12-2013
Identificarea de soluții pentru finanțarea unităților de primiri urgențe și dezvoltarea sistemului de asistență primară din domeniul sănătății.
946. Interpellation no.946B/17-12-2013
România are o jumătate de milion de șomeri.
947. Interpellation no.947B/17-12-2013
Impozitarea excesivă.
948. Interpellation no.948B/17-12-2013
Deficitul bugetar.
949. Interpellation no.949B/17-12-2013
Aviz pentru decărcarea arheologică pentru Roșia Montană.
950. Interpellation no.950B/17-12-2013
Situația tinerilor militari.
951. Interpellation no.951B/17-12-2013
Armata română are mari probleme din cauza subfinanțării.
952. Interpellation no.952B/17-12-2013
Lămuriri privind măsura obligativității asigurărilor de locuințe.
953. Interpellation no.953B/17-12-2013
Garanții de stat pentru proiectele fermierilor.
954. Interpellation no.954B/17-12-2013
Eliminarea TVA de la alimentele BIO.
955. Interpellation no.955B/17-12-2013
Contractele de privatizare ale filialelor Electrica.
956. Interpellation no.956B/17-12-2013
Situația angajaților companiei SC Hidroelectrica-Serv SA Cluj.-
957. Interpellation no.957B/17-12-2013
Indicele de competitivitate scăzut al României.
958. Interpellation no.958B/17-12-2013
Situația fierului vechi de pe platforma Combinatul de Utilaj Greu - GUG Cluj.
959. Interpellation no.959B/17-12-2013
Atacurile cibernetice.
960. Interpellation no.960B/17-12-2013
Care este strategia ministerului și ce mecanisme veți aplica pentru a avertiza din timp toate neregulile care apar în absorbția fondurilor europene la nivelul României.
961. Interpellation no.961B/17-12-2013
Actualizarea și finanțarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Iași - Tg.Mureș.
962. Interpellation no.962B/17-12-2013
Finanțarea Spitalului Regional de Urgență Iași din fonduri europene.
963. Interpellation no.963B/17-12-2013
Evaluarea efectelor coplății și posibilitatea eliminării taxei în anul 2014.
964. Interpellation no.964B/17-12-2013
Care este poziția ministerului față de ilegalitățile comise de operatorii stațiilor GPL auto.
965. Interpellation no.965B/17-12-2013
Deplasări în teritoriu ale reprezentanților misiunilor diplomatice.
966. Interpellation no.966B/17-12-2013
Abuzuri comise asupra comunității de români din Valea Timocului.
967. Interpellation no.967B/17-12-2013
Ordin privind modificarea regimului taxei pentru numele de domenii "ro".
968. Interpellation no.968B/17-12-2013
Nereguli ,ajore la examenele pentru obținerea permiselor de conducere.
969. Interpellation no.969B/17-12-2013
Competițiile pentru proiecte de cercetare derulate prin UEFISCDI.
970. Interpellation no.970B/17-12-2013
Diaspora românească - o dimensiune prioritară a politicii externe.
971. Interpellation no.971B/17-12-2013
Situația coplății.
972. Interpellation no.972B/17-12-2013
Opriți poluarea repetată a Someșului Mare.
973. Interpellation no.973B/17-12-2013
"Petrom" SA.
974. Interpellation no.974B/17-12-2013
Redeschiderea Spitalului din localitatea Bicaz.
975. Interpellation no.975B/17-12-2013
Renovarea și extinderea Căminului Cultural din Satul Clocotici, jud.Caraș-Severin.
976. Interpellation no.976B/17-12-2013
Plata navetei profesorilor.
977. Interpellation no.977B/17-12-2013
OUG 71/2012.
978. Interpellation no.978B/17-12-2013
Bolnavii cu distonie, condamnați la invaliditate.
979. Interpellation no.979B/17-12-2013
Guvernul Boc a exclus pensionarii de la sate din programul de compensare a medicamentelor.
980. Interpellation no.980B/17-12-2013
Modificarea Legii 364/2004.
981. Interpellation no.981B/17-12-2013
Sprijinirea persoanelor fizice cu o situație materială precară pentru evitarea întreruperii sau chiar a debranșării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
982. Interpellation no.982B/17-12-2013
Situația investițiilor în sistemul de irigații în zona Văii Someșului.
983. Interpellation no.983B/17-12-2013
Sistemul de irigații românesc.
984. Interpellation no.984B/17-12-2013
probleme ridicate de primarii din Argeș cu privire la serviciile furnizate de societățile de disribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.
985. Interpellation no.985B/17-12-2013
Corecțiile financiare aplicate de Comisia Europeană, României în anul 2012.
986. Interpellation no.986B/17-12-2013
Contractări Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.
987. Interpellation no.987B/17-12-2013
Efectele adoptării propunerii legislative pentru amnistierea unor infracțiuni și grațiere a unor pedepse (Pl-x 162/2013).
988. Interpellation no.988B/17-12-2013
Transportatori și operatori români abuzați.
989. Interpellation no.989B/17-12-2013
Necesitatea retragerii Proiectului de Hotărâre privind procedurile de informare, consultare și alte modalități de implicare a angajaților.
990. Interpellation no.990B/17-12-2013
Măsurile legislative pentru prevenirea și combaterea violenței în familie sunt insuficiente și prost aplicate.
991. Interpellation no.991B/17-12-2013
Necesitatea unirii, prin infrastructură, a nordului României cu restul țării și statele vecine.
992. Interpellation no.992B/17-12-2013
Sfidare a legii! OG 55/2002 nu se aplică în mod eficient.
993. Interpellation no.993B/17-12-2013
Autostrada București Sud.
994. Interpellation no.994B/17-12-2013
Campusuri școlare.
995. Interpellation no.995B/17-12-2013
Acordul de Parteneriat România UE.
996. Interpellation no.996B/17-12-2013
Dezvoltarea infrastructurii de agrement în stațiunea turistică Voineasa, jud.Vâlcea.
997. Interpellation no.997B/17-12-2013
Evenimentele organizate de Ziua românilor de pretutindeni.
998. Interpellation no.998B/17-12-2013
De ce Ambasada României din Republica Moldova nu a participat la depunerea de coroane de flori cu ocazia Zilei Naționale?
999. Interpellation no.999B/17-12-2013
Situația îngrijorătoare privind propunerea de desființare a Biroului Fiscal Comunal Șomcuta Mare.
1000. Interpellation no.1000B/17-12-2013
Lipsa asigurării transportului către școală a elevilor.
1001. Interpellation no.1001B/17-12-2013
Problema irigațiilor.
1002. Interpellation no.1002B/17-12-2013
Subvențiile pentru agricultorii români.
1003. Interpellation no.1003B/17-12-2013
Cheltuielile cu personalul și anomaliile semnalate în bugetul pentru anul2014 aferent Ministerului Economiei.
1004. Interpellation no.1004B/17-12-2013
Modalitatea de verificare a caracterului tradițional al unei rețete folosită pentru prepararea unui produs alimentar.
1005. Interpellation no.1005B/17-12-2013
Situația plăților către însoțitorii persoanelor cu dizabilități.
1006. Interpellation no.1006B/17-12-2013
Bani pentru Aeroportul Internațional Iași.
1007. Interpellation no.1007B/17-12-2013
Renovarea Căminului Cultural din Satul Rafnic, com.Lupac, jud.Caraș-Severin.
1008. Interpellation no.1008B/18-12-2013
Măsuri în beneficiul refugiaților sirieni din România.
1009. Interpellation no.1009B/18-12-2013
Cheltuielile aferente consilierilor și numirile în consiliile de administrație și în Adunarea generală a acționarilor la companiilor de stat.
1010. Interpellation no.1010B/18-12-2013
Funcția de consilier.
1011. Interpellation no.1011B/18-12-2013
Consiler pe problemele minorității ucrainene.
1012. Interpellation no.1012B/18-12-2013
Neimpozitarea jocurilor de noroc.
1013. Interpellation no.1013B/18-12-2013
Înlăturarea efectelor exploziilor produse la două blocuri de locuințe din mun.Reșița, jud.Caraș-Severin.
1014. Interpellation no.1014B/18-12-2013
Situația Muzeului Național al Țăranului Român.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 21 juillet 2024, 13:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro