Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Moțiuni Versiunea pentru printare

Moțiuni de cenzură

Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității deputaților și senatorilor.
Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor și se comunică Guvernului la data depunerii.
Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere.
Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit articolului 114 din Constituția României.

Moțiuni simple

Camera Deputaților sau Senatul poate adopta o moțiune simplă prin care să-și exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.
Moțiunea poate fi initiată de cel puțin 50 de deputați.
Președintele Camerei nu va lua în considerare moțiunile care nu îndeplinesc aceste cerințe și nici pe cele care vizează finalități specifice moțiunii de cenzură.
Pâna la încheierea dezbaterii unei moțiuni un deputat care a semnat-o nu mai poate semna alte moțiuni în aceeasi problemă.
Moțiunile trebuie sa fie motivate și se depun la președintele Camerei în cursul ședintelor publice. După primirea moțiunii președintele Camerei o comunică de îndată Guvernului și o aduce la cunoștintă Camerei, după care dispune afișarea ei la sediul Camerei Deputaților.
Președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiintând Guvernul în acest sens. Moțiunile privind probleme de politică externă se supun dezbaterii numai însoțite de avizul Comisiei pentru politică externă și cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe.
Dezbaterea moțiunii se face cu respectarea dispozițiilor privind desfasurarea sedintelor din Regulamentul Camerei Deputatilor și se aprobă cu votul majorității deputaților prezenți.
După începerea discutării moțiunii deputații nu își pot retrage adeziunea la moțiune, dezbaterea urmând a se încheia prin supunerea la vot a moțiunii de către președintele Camerei.
La moțiunile prezentate nu pot fi propuse amendamente
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 aprilie 2024, 3:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro