Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Parlamentul României > Delegatii parlamentare > APF > Comunicate de presa Versiunea pentru printare

Delegaþia Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Francofoniei
Comunicat de presa din 16 martie 2018
COMUNICAT DE PRESÃ ^
privind participarea la cea de-a patra reuniune din cadrul Programului APF Tineri Parlamentari Francofoni
(Dakar, Senegal ºi Antananarivo, Madagascar, 5-11 martie 2018)

În perioada 5-11 martie 2018 a avut loc, în Senegal ºi Madagascar, cea de-a patra reuniune din cadrul Programului Tineri Parlamentari Francofoni al Adunãrii Parlamentare a Francofoniei (APF)- Regiunea Africa, la care a participat doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preºedintele Delegaþiei Parlamentului României la APF ºi reprezentant al Regiunii Europa în cadrul acestui Program, alãturi de tineri parlamentari francofoni din fiecare din cele patru Regiuni ale APF.

^
Obiectivele Programului, creat în 2015, au fost dinamizarea relaþiilor dintre parlamentele membre, schimbul de experienþe, promovarea valorilor francofone, o mai mare implicare a tinerilor din parlamentele francofone în activitãți de promovare a tinerilor în viața politicã.
La aceastã sesiune, obiectivul principal l-a constituit finalizarea Proiectului de statut al Rețelei Tinerilor Parlamentari ai APF, care își propune implicarea activã a tinerilor parlamentari la nivelul tuturor instanțelor APF, oferindu-le posibilitatea de a gestiona provocãrile legate de tinerii francofoni în toate domeniile. Statutul urmeazã a fi prezentat la reuniunea Comisiei politice a APF, ce va avea loc la Erevan, în perioada 20-21 martie 2018. Crearea Rețelei va fi dezbãtutã în cadrul Sesiunii plenare a APF de la Québec, din luna iulie 2018.
De asemenea, discuțiile de la Dakar și Antananarivo s-au concentrat asupra urmãtoarelor teme: concilierea între muncã și viața de familie, creșterea economicã solidarã, dezvoltarea economicã, promovarea femeilor și formarea tinerilor.
La Dakar, tinerii parlamentari francofoni au fost primiþi în audienþã de cãtre Preºedintele Republicii Senegal, domnul Macky Sall, Președintele Adunãrii Naționale, domnul Moustapha Niasse, de fostul Secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (2003-2015) și fost Președinte al Republicii Senegal (1981-2000), domnul Abdou Diouf. Membrii Programului au avut, de asemenea, ocazia de a discuta cu doamna Penda Mbow, reprezentanta personalã pentru Francofonie a Președintelui, cu domnul Ibrahima Thioub, Rectorul Universitãții Cheikh Anta Diop din Dakar, precum și cu înalþi oficiali la nivel parlamentar ºi guvernamental, reprezentanþi ai instituþiilor francofone din aceastã regiune - Biroul regional al Organizației Internaționale a Francofoniei, Agenția Universitarã a Francofoniei-Africa de Vest.
La Antananarivo, tinerii parlamentari francofoni au fost primiți în audiențã de Președintele Republicii Madagascar, domnul Hery Rajaonarimampianina, de Prim-Ministrul malgaș, domnul Olivier Mahafaly Solonandrasana. De asemenea, au avut întrevedere cu Președintele Adunãrii Naționale, domnul Jean-Max Rakotomamonjy.
În continuarea vizitei la Antananarivo, au fost purtate discuții cu domnul ambasador Malik Sarr, reprezentant al Biroului regional pentru Oceanul Indian al Organizației Internaționale a Francofoniei, cu doamna Mireille Adriamampianina, coordonator de proiecte a Agenției Universitare a Francofoniei, cu domnul Jean-Paul Clément, delegat general al Alliance française în Madagascar. ^


Participation à la quatrième session du Programme Jeunes parlementaires francophones de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF)
(Dakar, Sénégal et Antananarivo, Madagascar, 5-11 mars 2018)

Madame la députée Simona Bucura-Oprescu, la Présidente de la Section roumaine de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), avec des jeunes parlementaires francophones inscrits au Programme, a participé à la quatrième session du Programme Jeunes parlementaires francophones de l'APF- Région Afrique (Sénégal et à Madagascar, 5-11 mars 2018).
Les objectifs de ce Programme, créé en 2015, ont été le renforcement des relations entre les parlements francophones, l'échange des expériences, la promotion des valeurs francophones, une meilleure implication des jeunes des parlements francophones dans les activités de promotion de la jeunesse dans la vie politique.
Lors de cette session, le principal objectif a été représenté par la finalisation du projet de statuts du Réseau des jeunes parlementaires de l'APF, qui vise la participation active des jeunes parlementaires au sein des instances de l'APF, leur permettant de gérer les défis des jeunes francophones dans tous les domaines. Ce Statuts sera présenté lors de la réunion du Commission politique de l'APF, qui aura lieu à Erevan (20-21 mars 2018). La création du Réseau sera débattue à la Session plénière de l'APF (Québec, juillet 2018).
Lors de la session de Dakar et Antananrivo, les discussions ont porté sur les thèmes suivants: la conciliation travail/vie de famille, la croissance partagée, le développement économique, la promotion et la formation des jeunes.
A Dakar, les jeunes parlementaires francophones ont été reçus par le Président du Sénégal, M. Macky Sall, le Président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (2003-2015) et ancien Président de la République du Sénégal (1981-200), M. Abdou Diouf. Les membres du Programme ont également eu l'occasion de discuter avec Mme Penda Mbow, Représentante personnelle pour la Francophonie du Président de la République du Sénégal, M. Ibrahima Thioub, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que des hauts officiels parlementaires et gouvernementaux, des représentants des institutions francophones de la Région Afrique - Bureau régional de l'Organisation internationale de la Francophonie, l'Agence universitaire de la Francophonie, Afrique de l'Ouest.
A Antananarivo, les jeunes parlementaires francophones ont été reçus par le Président de Madagascar, M. Hery Rajaonarimampianina, le Premier ministre de Madagascar, M. Olivier Mahafaly Solonandrasana. Il y avait également une rencontre avec Président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Max Rakotomamonjy.
Lors de la visite à Antananarivo, ils ont également discuté avec l'Ambassadeur Malik Sarr, Représentant du Bureau régional pour l'Océan Indien de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Mme Mireille Adriamampianina, coordonatrice régionale de projets de l'Agence universitaire de la Francophonie, M. Jean-Paul Clément, délégué général de l'Alliance française à Madagascar.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminicã, 5 februarie 2023, 15:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro