Delegatiile Parlamentului României la organizatii parlamentare internationale

1. Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol JPSG
2. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana AP UpM
3. Conferința privind Viitorul Europei Viitorul EU
4. Delegația Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei AIO
5. Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est AP SEECP
6. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei APCE
7. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre APCEMN
8. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei APF
9. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei APM
10. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO APNATO
11. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE APOSCE
12. Delegația Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară ICE-DP
13. Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare UIP