Uniunea Democrată Turcă din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Rușid Feuzia CONSTANȚA