Uniunea Ucrainenilor din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Buciuta Ștefan MARAMUREȘ