Asociația Macedonenilor din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Savu Vasile Ioan BUCUREȘTI