Asociația Macedonenilor din România

Au mai fost deputati AMR

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
Membru pâna
1. Dumitrescu Liana NEAMȚ 27 ian. 2011