Comunitatea Italiană din România, Str.Trei Ierarhi nr.2 - Iași

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Stana-Ionescu Ileana BUCUREȘTI