Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PRM Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului România Mare
Propuneri legislative initiate în anul 2006

  P.L. Titlu / Initiatori PRM Stadiu
1. 39/01-02-2006 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
Mircea Ifrim
Lege 118/2007
2. 67/15-02-2006 "O BIBLIE pentru fiecare familie de români"
Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
3. 69/15-02-2006 privind zonele metropolitane
Cristian Stănescu
respinsa
definitiv
4. 76/20-02-2006 pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Costache Mircea Adrian Moisoiu Paul Magheru
respinsa
definitiv
5. 159/15-03-2006 pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea Audiovizualului nr.504/2002
Lia Olguța Vasilescu
retrasa
de catre initiator
6. 160/15-03-2006 de modificarea și completarea a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Dumitru Avram Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
7. 176/15-03-2006 privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
Dragoș Petre Dumitriu Petre Popeangă Ioan Aurel Rus Ștefan Baban
respinsa
definitiv
8. 178/15-03-2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România
Mircea Ifrim
Lege 96/2007
9. 199/22-03-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
Gelil Eserghep
Lege 265/2007
10. 205/27-03-2006 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
Dumitru Avram
respinsa
definitiv
11. 214/27-03-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.84/2004 aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2004
Marius Iriza
Lege 340/2006
12. 241/05-04-2006 privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat
Dragoș Petre Dumitriu Dumitru Avram
respins
definitiv
13. 266/10-04-2006 privind garantarea accesului nedescriminatoriu la îngrijiri medicale de bază
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
14. 267/10-04-2006 privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice
Dumitru Avram
respinsa
definitiv
15. 274/10-04-2006 pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Ilie Merce Paul Magheru
respinsa
definitiv
16. 277/10-04-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Dragoș Petre Dumitriu Dumitru Avram
respinsa
definitiv
17. 317/18-04-2006 de modificare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr.237/26/08/1994
Dumitru Avram Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
18. 337/25-04-2006 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Petre Popeangă Ion Mînzînă Ion Mînzînă Angela Buciu Dumitru Dragomir Dragoș Petre Dumitriu Ilie Merce Cristian Stănescu Lucian Augustin Bolcaș Dumitru Avram Marcu Tudor Tudor Mătușa Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dan Dumitru Zamfirescu Paul Magheru Cristian Valeriu Buzea Liviu Codîrlă Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Mircea Ifrim Iuliu Ioan Furo
respinsa
definitiv
19. 348/25-04-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice
Dumitru Avram
respinsa
definitiv
20. 365/25-04-2006 privind asigurarea temporară a cazării pentru sinistrați în spații aparținând Ministerului Apărării Naționale
Dumitru Avram
respinsa
definitiv
21. 372/25-04-2006 de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Dumitru Avram
respinsa
definitiv
22. 373/25-04-2006 de modificare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Dumitru Avram Dan Dumitru Zamfirescu Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
23. 374/25-04-2006 de modificare și completare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
Dumitru Avram Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
24. 421/08-05-2006 pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Paul Magheru Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
25. 434/08-05-2006 pentru modificarea și completarea art.74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
Lia Olguța Vasilescu
Lege 292/2006
26. 435/08-05-2006 privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare
Ilie Merce Paul Magheru Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
27. 436/08-05-2006 privind depunerea de coroane de flori și jerbe cu panglică Tricoloră la monumentele istorice
Ioan Aurel Rus Costache Mircea
respinsa
definitiv
28. 437/08-05-2006 de modificare și completare a Legii nr. 21/1991, a cetățeniei române
Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Dan Dumitru Zamfirescu Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
29. 439/08-05-2006 privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Constanța
Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
30. 440/08-05-2006 de modificare și completarea Legii nr.90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Dumitru Avram Dan Dumitru Zamfirescu Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
31. 443/08-05-2006 privind Statutul minorităților naționale
Ioan Aurel Rus Dumitru Avram
respinsa
definitiv
32. 444/08-05-2006 de modificare și completare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Costache Mircea Dumitru Avram Ioan Aurel Rus Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
33. 445/08-05-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport național și european
Lia Olguța Vasilescu Tudor Mătușa
respinsa
definitiv
34. 450/10-05-2006 privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege
Dan Dumitru Zamfirescu Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
35. 476/17-05-2006 pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Lia Olguța Vasilescu
Lege 481/2006
36. 538/12-06-2006 privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Ioan Aurel Rus Adrian Moisoiu Iuliu Ioan Furo Dumitru Avram
respinsa
definitiv
37. 576/29-06-2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
Adrian Moisoiu Paul Magheru Costache Mircea
respinsa
definitiv
38. 629/04-09-2006 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
Angela Buciu
respins
definitiv
39. 635/04-09-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilior cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
40. 641/11-09-2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Ion Mînzînă Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Marius Iriza Lucian Augustin Bolcaș Paul Magheru Tudor Mătușa Lia Olguța Vasilescu Adrian Moisoiu Ion Mînzînă
Lege 480/2006
41. 649/11-09-2006 privind organizarea activității comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului
Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
42. 651/11-09-2006 pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Vladimir Mircea Fârșirotu Lia Olguța Vasilescu Adrian Moisoiu Vladimir Mircea Fârșirotu Paul Magheru
Lege 428/2006
43. 652/11-09-2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005
Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Lia Olguța Vasilescu Paul Magheru Adrian Moisoiu
Lege 490/2006
44. 653/11-09-2006 privind suspendarea emiterii Ordonanțelor de Urgență de către Guvern
Dumitru Avram Adrian Moisoiu Dan Dumitru Zamfirescu Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
45. 674/13-09-2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României
Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
46. 683/18-09-2006 pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Adrian Moisoiu Ioan Aurel Rus Dumitru Avram
respinsa
definitiv
47. 697/18-09-2006 pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
48. 704/03-10-2006 pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
49. 706/03-10-2006 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Costache Mircea Paul Magheru Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
50. 721/09-10-2006 privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audio-vizualului
Ion Mînzînă Ion Mînzînă
respinsa
definitiv
51. 736/11-10-2006 pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Paul Magheru Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
52. 741/18-10-2006 privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel
Vladimir Mircea Fârșirotu Dumitru Avram Vladimir Mircea Fârșirotu Florina Ruxandra Jipa Dumitru Dragomir Dragoș Petre Dumitriu Marin Diaconescu Costache Mircea Ștefan Baban Iuliu Ioan Furo
respinsa
definitiv
53. 800/01-11-2006 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Lia Olguța Vasilescu Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu
Lege 31/2007
54. 835/06-11-2006 pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Paul Magheru Adrian Moisoiu Ilie Merce
respinsa
definitiv
55. 852/13-11-2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra domeniului fiscal și a sistemului pensiilor militare de stat
Daniela Buruiană Aprodu
respinsa
definitiv
56. 868/13-11-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
Paul Magheru Mircea Ifrim Adrian Moisoiu
Lege 48/2007
57. 904/22-11-2006 pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European
Ion Mînzînă Ion Mînzînă
Lege 33/2007
58. 907/27-11-2006 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism
Ion Mînzînă Paul Magheru Adrian Moisoiu Costache Mircea Ion Mînzînă
respinsa
definitiv
59. 938/11-12-2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare
Adrian Moisoiu Vladimir Mircea Fârșirotu Dan Dumitru Zamfirescu Ioan Aurel Rus Vladimir Mircea Fârșirotu
respinsa
definitiv
60. 945/11-12-2006 pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989
Adrian Moisoiu Paul Magheru Costache Mircea
respinsa
definitiv
61. 957/13-12-2006 privind unele măsuri pentru accelerarea combaterii corupției
Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
respinsa
definitiv
62. 970/18-12-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
Marius Iriza
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 22:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro