Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PRM Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului România Mare
Propuneri legislative initiate în anul 2007

  P.L. Titlu / Initiatori PRM Stadiu
1. 10/05-02-2007 privind suspendarea aplicării OUG nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508 din 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de investigare a infracționalității de criminalitate organizată și terorism
Lucian Augustin Bolcaș
respinsa
definitiv
2. 42/14-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Paul Magheru Ion Mînzînă Costache Mircea Octavian-Mircea Purceld Marin Diaconescu Ilie Merce Lia Olguța Vasilescu Adrian Moisoiu Marius Iriza Liviu Codîrlă Gelil Eserghep Ion Mînzînă Octavian-Mircea Purceld
Lege 160/2007
3. 51/14-02-2007 privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română
Ion Mînzînă Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld Ilie Merce Paul Magheru Cristian Valeriu Buzea Iuliu Ioan Furo Ștefan Baban Adrian Moisoiu Costache Mircea Lia Olguța Vasilescu Florina Ruxandra Jipa Ion Mînzînă
respinsa
definitiv
4. 61/19-02-2007 privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Lia Olguța Vasilescu
procedura legislativa încetata
5. 71/19-02-2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
6. 74/19-02-2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Marius Iriza Marcu Tudor
Lege 90/2007
7. 95/28-02-2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița
Ștefan Baban Ion Mînzînă Adrian Moisoiu Ion Mînzînă
respinsa
definitiv
8. 101/28-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
Vladimir Mircea Fârșirotu Angela Buciu Adrian Moisoiu Vladimir Mircea Fârșirotu
respinsa
definitiv
9. 115/07-03-2007 privind înființarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
Florina Ruxandra Jipa
Lege 246/2007
10. 116/07-03-2007 pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României"
Lia Olguța Vasilescu
Lege 32/2008
11. 131/19-03-2007 pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special
Lia Olguța Vasilescu
respinsa
definitiv
12. 133/19-03-2007 privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare
Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld Ilie Merce Costache Mircea Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Dan Dumitru Zamfirescu Marius Iriza Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
13. 151/19-03-2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Dumitru Avram Adrian Moisoiu
Lege 174/2007
14. 187/02-04-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Dragoș Petre Dumitriu Mircea Ifrim
procedura legislativa încetata
15. 188/02-04-2007 privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș
Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld
Lege 374/2007
16. 190/02-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.84(r2) din 24/07/1995, Legea învățământului, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999
Costache Mircea Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Marius Iriza Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
17. 198/02-04-2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol
Dragoș Petre Dumitriu
Lege 217/2007
18. 202/02-04-2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
19. 216/10-04-2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Lia Olguța Vasilescu
Lege 223/2007
20. 233/10-04-2007 privind modalitatea de semnare a documentelor oficiale
Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
21. 239/10-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
Angela Buciu
respinsa
definitiv
22. 243/10-04-2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Dan Dumitru Zamfirescu Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
23. 263/23-04-2007 de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Ilie Merce Dan Dumitru Zamfirescu Costache Mircea Lia Olguța Vasilescu Mircea Ifrim Ioan Aurel Rus Adrian Moisoiu Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza
respinsa
definitiv
24. 264/23-04-2007 privind personalul Curții Constituționale
Lucian Augustin Bolcaș
respinsa
definitiv
25. 278/23-04-2007 pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
Adrian Moisoiu Angela Buciu Paul Magheru
respins
definitiv
26. 281/23-04-2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Adrian Moisoiu Dumitru Avram Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
27. 283/23-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor
Adrian Moisoiu Dumitru Avram Ioan Aurel Rus Costache Mircea Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
28. 285/23-04-2007 - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial
Adrian Moisoiu Ioan Aurel Rus Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram
respinsa
definitiv
29. 296/23-04-2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
30. 312/02-05-2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Dragoș Petre Dumitriu
Lege 238/2007
31. 328/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare
Marius Iriza Costache Mircea Vladimir Mircea Fârșirotu Dan Dumitru Zamfirescu Vladimir Mircea Fârșirotu Dumitru Avram Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
32. 330/02-05-2007 pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Adrian Moisoiu Ilie Merce Paul Magheru Iuliu Ioan Furo
respinsa
definitiv
33. 331/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Iuliu Ioan Furo
Lege 250/2007
34. 341/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
35. 343/02-05-2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989
Lia Olguța Vasilescu Ilie Merce Paul Magheru Adrian Moisoiu Lucian Augustin Bolcaș
respinsa
definitiv
36. 350/02-05-2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
Angela Buciu
Lege 26/2008
37. 360/07-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Angela Buciu Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Lia Olguța Vasilescu Adrian Moisoiu Costache Mircea
respinsa
definitiv
38. 362/07-05-2007 pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare
Vladimir Mircea Fârșirotu Dumitru Avram Costache Mircea Marius Iriza Dan Dumitru Zamfirescu Ioan Aurel Rus Vladimir Mircea Fârșirotu
respinsa
definitiv
39. 375/09-05-2007 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Dragoș Petre Dumitriu
Lege 197/2007
40. 382/09-05-2007 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești"
Lia Olguța Vasilescu
respins
definitiv
41. 383/09-05-2007 de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004
Dumitru Avram Ioan Aurel Rus Costache Mircea Ilie Merce
respinsa
definitiv
42. 384/09-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004
Ioan Aurel Rus Dumitru Avram Lucian Augustin Bolcaș Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Ion Mînzînă Ion Mînzînă Adrian Moisoiu Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
43. 396/23-05-2007 privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar"
Gelil Eserghep
Lege 370/2007
44. 398/23-05-2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Florina Ruxandra Jipa Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
respinsa
definitiv
45. 399/23-05-2007 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
Dumitru Dragomir Costache Mircea Petre Popeangă Marcu Tudor Ioan Aurel Rus Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Ștefan Baban
respinsa
definitiv
46. 413/28-05-2007 privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme
Ilie Merce Dumitru Avram Adrian Moisoiu Costache Mircea Ioan Aurel Rus Angela Buciu Lia Olguța Vasilescu Marius Iriza Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Octavian-Mircea Purceld
respinsa
definitiv
47. 414/28-05-2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Marius Iriza
respinsa
definitiv
48. 415/28-05-2007 privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
Dumitru Dragomir Costache Mircea Ștefan Baban Ioan Aurel Rus Petre Popeangă Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
respinsa
definitiv
49. 417/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Marius Iriza
Lege 235/2007
50. 435/04-06-2007 privind instituirea Zilei Plantațiilor
Paul Magheru Iuliu Ioan Furo Ștefan Baban Adrian Moisoiu Gelil Eserghep Florina Ruxandra Jipa Ion Mînzînă Ilie Merce Dumitru Avram Marin Diaconescu Costache Mircea Ioan Aurel Rus Ion Mînzînă Tudor Mătușa Dan Dumitru Zamfirescu Marius Iriza
respinsa
definitiv
51. 441/04-06-2007 de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
Ioan Aurel Rus Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Costache Mircea Octavian-Mircea Purceld Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
52. 443/04-06-2007 pentru extinderea piețelor de gros
Adrian Moisoiu Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld Ioan Aurel Rus Costache Mircea
respinsa
definitiv
53. 445/04-06-2007 privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
Lia Olguța Vasilescu
respinsa
definitiv
54. 446/04-06-2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
respinsa
definitiv
55. 449/04-06-2007 privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale
Dan Dumitru Zamfirescu Costache Mircea Marius Iriza Adrian Moisoiu Dumitru Avram Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
56. 454/04-06-2007 privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale
Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
respinsa
definitiv
57. 465/11-06-2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
Dumitru Avram
respinsa
definitiv
58. 467/11-06-2007 o BIBLIE pentru fiecare familie de români
Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
59. 500/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul
Adrian Moisoiu Paul Magheru Costache Mircea
Lege 365/2007
60. 506/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Mircea Ifrim
Lege 264/2007
61. 507/27-06-2007 privind instituirea Zilei Școlii
Vladimir Mircea Fârșirotu Octavian-Mircea Purceld Angela Buciu Florina Ruxandra Jipa Ioan Aurel Rus Lia Olguța Vasilescu Costache Mircea Adrian Moisoiu Ștefan Baban Cristian Valeriu Buzea Paul Magheru Marius Iriza Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Tudor Mătușa Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Vladimir Mircea Fârșirotu
Lege 289/2007
62. 516/27-06-2007 de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Mircea Ifrim Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza
respinsa
definitiv
63. 518/27-06-2007 de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
64. 534/03-09-2007 pentru completarea art.36, alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Lia Olguța Vasilescu
Lege 12/2008
65. 539/03-09-2007 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive
Dumitru Dragomir
Lege 4/2008
66. 541/03-09-2007 de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate
Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
67. 544/03-09-2007 de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
68. 561/10-09-2007 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Ioan Aurel Rus
respins
definitiv
69. 563/10-09-2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
Angela Buciu Ioan Aurel Rus Lia Olguța Vasilescu Costache Mircea Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dumitru Avram Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza
Lege 376/2007
70. 566/10-09-2007 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Adrian Moisoiu
respins
definitiv
71. 572/10-09-2007 privind valorificarea declarațiilor politice
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Ilie Merce Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
72. 574/10-09-2007 privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing
Angela Buciu Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Mircea Ifrim Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza
respinsa
definitiv
73. 582/12-09-2007 pentru modificarea Legii nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Cristian Valeriu Buzea Marius Iriza Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld
Lege 337/2007
74. 587/12-09-2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
75. 588/12-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Adrian Moisoiu Costache Mircea
respinsa
definitiv
76. 591/12-09-2007 de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Ioan Aurel Rus Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Mircea Ifrim Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Octavian-Mircea Purceld Costache Mircea
respinsa
definitiv
77. 600/18-09-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Mircea Ifrim
Lege 123/2008
78. 602/18-09-2007 privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă
Ilie Merce Adrian Moisoiu Dan Dumitru Zamfirescu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Costache Mircea Octavian-Mircea Purceld Ioan Aurel Rus Lia Olguța Vasilescu Angela Buciu Octavian-Mircea Purceld Dumitru Avram Marius Iriza
respinsa
definitiv
79. 611/24-09-2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
Dan Dumitru Zamfirescu Marius Iriza Ioan Aurel Rus Cristian Valeriu Buzea Mircea Ifrim Costache Mircea Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Angela Buciu Octavian-Mircea Purceld Ilie Merce Dumitru Avram
respinsa
definitiv
80. 618/24-09-2007 de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994
Dumitru Avram Angela Buciu Lia Olguța Vasilescu Octavian-Mircea Purceld Ilie Merce Dan Dumitru Zamfirescu Costache Mircea Octavian-Mircea Purceld Ioan Aurel Rus Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Marius Iriza Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
81. 619/24-09-2007 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Dan Dumitru Zamfirescu Adrian Moisoiu Costache Mircea Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
82. 624/26-09-2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Costache Mircea Paul Magheru Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
83. 625/26-09-2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Adrian Moisoiu Costache Mircea Paul Magheru
respinsa
definitiv
84. 627/26-09-2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
Lia Olguța Vasilescu
respinsa
definitiv
85. 637/02-10-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Adrian Moisoiu Paul Magheru Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Lia Olguța Vasilescu
Lege 296/2007
86. 649/02-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Lucian Augustin Bolcaș Lia Olguța Vasilescu
respinsa
definitiv
87. 667/08-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Costache Mircea Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
88. 672/10-10-2007 privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
Octavian-Mircea Purceld Octavian-Mircea Purceld
Lege 108/2008
89. 701/17-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Costache Mircea Florina Ruxandra Jipa
respins
definitiv
90. 702/22-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Lucian Augustin Bolcaș Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza Lia Olguța Vasilescu Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Tudor Mătușa
Lege 2/2008
91. 709/24-10-2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
Lucian Augustin Bolcaș Tudor Mătușa Marius Iriza Paul Magheru Adrian Moisoiu Lia Olguța Vasilescu Ion Mînzînă Ion Mînzînă Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu
respins
definitiv
92. 711/24-10-2007 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea
Vladimir Mircea Fârșirotu Lia Olguța Vasilescu Adrian Moisoiu Paul Magheru Vladimir Mircea Fârșirotu
Lege 230/2008
93. 723/31-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
94. 741/05-11-2007 pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Paul Magheru Adrian Moisoiu
respins
definitiv
95. 744/05-11-2007 privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații
Angela Buciu Ioan Aurel Rus Lia Olguța Vasilescu Costache Mircea Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dumitru Avram Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza
respinsa
definitiv
96. 749/05-11-2007 privind constituirea unor sedii pentru Primării
Ion Mînzînă Octavian-Mircea Purceld Angela Buciu Florina Ruxandra Jipa Ioan Aurel Rus Lia Olguța Vasilescu Costache Mircea Adrian Moisoiu Ștefan Baban Cristian Valeriu Buzea Marius Iriza Dan Dumitru Zamfirescu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dumitru Avram Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Ion Mînzînă
respinsa
definitiv
97. 760/12-11-2007 de modificare a Legii nr.187/1999 modificată și consolidată din 27.02.2006
Ion Mînzînă Ion Mînzînă Angela Buciu Ioan Aurel Rus Costache Mircea Lucian Augustin Bolcaș Cristian Valeriu Buzea Marius Iriza Dan Dumitru Zamfirescu Dumitru Avram Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
98. 770/12-11-2007 de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Angela Buciu Ioan Aurel Rus Costache Mircea Adrian Moisoiu Cristian Valeriu Buzea Octavian-Mircea Purceld Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dumitru Avram Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu
respinsa
definitiv
99. 772/12-11-2007 de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Angela Buciu Ioan Aurel Rus Lia Olguța Vasilescu Costache Mircea Adrian Moisoiu Octavian-Mircea Purceld Dan Dumitru Zamfirescu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dumitru Avram Ilie Merce Octavian-Mircea Purceld Marius Iriza
respinsa
definitiv
100. 795/28-11-2007 privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Marius Iriza Adrian Moisoiu Cristian Valeriu Buzea Marin Diaconescu
respinsa
definitiv
101. 796/28-11-2007 de modificare și completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Marin Diaconescu Octavian-Mircea Purceld Cristian Valeriu Buzea Octavian-Mircea Purceld Adrian Moisoiu
respinsa
definitiv
102. 807/28-11-2007 pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Costache Mircea Lia Olguța Vasilescu Ioan Aurel Rus Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Paul Magheru Marin Diaconescu
respinsa
definitiv
103. 811/28-11-2007 privind sprijinirea achiziționării sau construcției de locuințe de către cadrele Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Ministerului Apărării care au doi sau mai mulți copii minori
Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
104. 812/28-11-2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Adrian Moisoiu Costache Mircea Dumitru Avram Marius Iriza Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
105. 814/28-11-2007 pentru completarea art.55 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar și modificarea pct.I din ANEXA la aceeași lege
Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
respinsa
definitiv
106. 834/03-12-2007 de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul aleșilor locali
Ioan Aurel Rus Costache Mircea Marius Iriza Vladimir Mircea Fârșirotu Adrian Moisoiu Vladimir Mircea Fârșirotu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Dan Dumitru Zamfirescu Ilie Merce Cristian Valeriu Buzea Marin Diaconescu Dumitru Avram
respinsa
definitiv
107. 837/03-12-2007 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
Ioan Aurel Rus
respinsa
definitiv
108. 842/03-12-2007 privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
Paul Magheru Marin Diaconescu Lia Olguța Vasilescu Costache Mircea Ioan Aurel Rus Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu
respinsa
definitiv
109. 850/03-12-2007 de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Ioan Aurel Rus Marius Iriza Vladimir Mircea Fârșirotu Marin Diaconescu Cristian Valeriu Buzea Ilie Merce Dumitru Avram Adrian Moisoiu Vladimir Mircea Fârșirotu Dan Dumitru Zamfirescu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Costache Mircea
respinsa
definitiv
110. 851/03-12-2007 privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
111. 868/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
Adrian Moisoiu Paul Magheru Marius Iriza Tudor Mătușa Lucian Augustin Bolcaș Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Ion Mînzînă Ion Mînzînă Lia Olguța Vasilescu
la comisii
112. 880/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Adrian Moisoiu Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
113. 888/12-12-2007 pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
Cristian Valeriu Buzea Vladimir Mircea Fârșirotu Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu Vladimir Mircea Fârșirotu
respins
definitiv
114. 893/17-12-2007 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
Dumitru Dragomir
respins
definitiv
115. 895/17-12-2007 pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător
Marius Iriza Lia Olguța Vasilescu Gelil Eserghep
respins
definitiv
116. 897/17-12-2007 pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
Ioan Aurel Rus Vladimir Mircea Fârșirotu Vladimir Mircea Fârșirotu Ștefan Baban Adrian Moisoiu
Lege 69/2008
117. 900/19-12-2007 pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
Lia Olguța Vasilescu
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 20:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro