Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2010

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 4/01-02-2010 pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali
Árpád Pál
respinsa
definitiv
2. 5/01-02-2010 pentru modificarea și completarea legii administrației publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Árpád Pál
respinsa
definitiv
3. 26/15-02-2010 pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Károly Kerekes
respins
definitiv
4. 27/15-02-2010 pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
András-Levente Máté Károly Kerekes András-Levente Máté
respinsa
definitiv
5. 38/22-02-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Károly Kerekes Iosif Kötő Petru Lakatos Ștefan Vasile Béres Csilla-Mária Petö Attila Varga Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton Dénes Seres Anna-Lili Farkas Petru Farago András György Edler László Borbély Árpád Pál István Antal Mózes Zoltán Pálfi Gergely Olosz István Erdei Dolóczki Ákos Derzsi Attila Korodi András-Levente Máté András-Levente Máté Attila Korodi
retrimis
la comisii
6. 48/01-03-2010 privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor precum și a reședinței de comună
Petru Lakatos
Lege 214/2012
7. 55/01-03-2010 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
8. 88/16-03-2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Károly Kerekes
Lege 207/2010
9. 92/16-03-2010 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România
Ákos Derzsi
respinsa
definitiv
10. 107/29-03-2010 pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Mózes Zoltán Pálfi András György Edler
respins
definitiv
11. 122/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
12. 125/07-04-2010 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 131/2010
13. 130/07-04-2010 pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Károly Kerekes
respins
definitiv
14. 132/07-04-2010 pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Károly Kerekes András-Levente Máté András-Levente Máté
respins
definitiv
15. 153/07-04-2010 privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor
Petru Farago
respinsa
definitiv
16. 190/19-04-2010 privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist
Iosif Kötő
respinsa
definitiv
17. 191/19-04-2010 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Mózes Zoltán Pálfi
respinsa
definitiv
18. 209/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a instrumentelor de ratificare, acceptare sau participare la Convenție, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
19. 210/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției și în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
20. 211/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției referitor la lucrările anumitor organizații internaționale, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
21. 212/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției universale a drepturilor de autor, cu declarație supliment legată de articolul XVII și rezoluție referitoare la articolul XI, adoptată la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
22. 213/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției universale privind drepturile de autor, cu Declarație supliment referitoare la articolul XVII și Rezoluție cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franța, 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
23. 214/03-05-2010 legislativă pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie de conciliere și de bune oficii, responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute care pot apărea între statele părți la Convenția asupra discriminării în educație, adoptat la Paris, Franța, 10 decembrie 1962, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
24. 215/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenției în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Paris, Franța, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
25. 216/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenției în cazul anumitor organizații internaționale, adoptat la Paris, Franța, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
26. 217/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției referitoare la distribuția programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
27. 218/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției pentru Educație Tehnică și Vocațională, adoptată la Paris, Franța, 16 noiembrie 1989, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
28. 219/03-05-2010 pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea circulației internaționale a materialelor vizuale și auditive cu caracter educațional, științific și cultural, cu protocol de semnătură și formă model de certificat puse la dispoziție în articolul IV a sus menționatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
29. 225/03-05-2010 pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
István Antal
Lege 156/2010
30. 229/03-05-2010 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
Petru Farago
Lege 154/2012
31. 231/03-05-2010 pentru modificarea și completarea articolului 13¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
Dénes Seres
respinsa
definitiv
32. 232/03-05-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 239/2010
33. 234/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Ștefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
34. 238/03-05-2010 pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013
Atilla-Béla-László Kelemen Ștefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
35. 242/03-05-2010 privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinerile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001
Atilla-Béla-László Kelemen Ștefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
36. 250/03-05-2010 pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Mózes Zoltán Pálfi
respinsa
definitiv
37. 259/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată
Mózes Zoltán Pálfi
respinsa
definitiv
38. 260/03-05-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Dénes Seres András-Levente Máté András-Levente Máté István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
39. 273/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
40. 274/03-05-2010 privind Programul național de realizare a cadastrului general în mediul rural
Dénes Seres
respinsa
definitiv
41. 275/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
42. 279/03-05-2010 privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituțiile publice în baza unor înțelegeri de altă natură decât cea comercială și a sumelor reprezentând creanțe fiscale ale contribuabililor
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
43. 286/03-05-2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj
Dénes Seres
respinsa
definitiv
44. 287/03-05-2010 pentru modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare
Ștefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
45. 293/03-05-2010 pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Ákos Derzsi András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
46. 299/10-05-2010 privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat
Attila Korodi Attila Korodi
Lege 178/2010
47. 300/10-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 247/2010
48. 322/17-05-2010 pentru ratificarea Convenției multilaterale asupra evitării dublei taxări în privința drepturilor de autor, cu model de acord bilateral și protocolul adițional, adoptată la Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de către Statele Membre ale UNESCO
Anna-Lili Farkas
retrasa
de catre initiator
49. 335/19-05-2010 pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Atilla-Béla-László Kelemen Ștefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
50. 342/19-05-2010 pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Gergely Olosz
respinsa
definitiv
51. 390/28-06-2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Ștefan Vasile Béres
Lege 171/2010
52. 393/28-06-2010 pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Ákos Derzsi
respins
definitiv
53. 406/01-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
54. 418/01-09-2010 pentru acordarea recompenselor financiare elevilor premianți la olimpiadele școlare internaționale
Iosif Kötő
Lege 235/2010
55. 419/01-09-2010 privind interoperabilitatea sistemelor informatice
Petru Farago
respins
definitiv
56. 420/01-09-2010 privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice
Petru Farago
respins
definitiv
57. 428/01-09-2010 pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Ákos Derzsi
respins
definitiv
58. 443/06-09-2010 privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
59. 460/14-09-2010 privind trecerea unor drumuri și căi ferate forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale
Ștefan Vasile Béres
Lege 192/2010
60. 470/14-09-2010 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Attila Korodi Attila Korodi István Antal Árpád Pál
respinsa
definitiv
61. 477/14-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Ákos Derzsi
respinsa
definitiv
62. 514/21-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Anna-Lili Farkas
respinsa
definitiv
63. 562/13-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
Ákos Derzsi
respinsa
definitiv
64. 577/18-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Ákos Derzsi
respinsa
definitiv
65. 621/25-10-2010 pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
István Antal
retrimis
la comisii
66. 665/17-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Ákos Derzsi
respins
definitiv
67. 666/17-11-2010 pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
Gergely Olosz Anna-Lili Farkas Csilla-Mária Petö Ákos Derzsi
respins
definitiv
68. 667/17-11-2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
András-Levente Máté András-Levente Máté
respins
definitiv
69. 684/22-11-2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A.
Csilla-Mária Petö
respins
definitiv
70. 695/22-11-2010 pentru interzicerea clonării și a aplicațiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului și demnitatea umană
Ștefan Vasile Béres Iosif Kötő Attila Varga
la comisii
71. 696/22-11-2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
Ákos Derzsi Anna-Lili Farkas Gergely Olosz Csilla-Mária Petö
Lege 57/2012
72. 698/22-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
Iosif Kötő Ștefan Vasile Béres
la comisii
73. 715/24-11-2010 privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
Dénes Seres
respinsa
definitiv
74. 737/29-11-2010 privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor
Gergely Olosz Ákos Derzsi András György Edler Károly Kerekes
Lege 52/2011
75. 749/29-11-2010 privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
76. 750/29-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protecție
Ștefan Vasile Béres
Lege 213/2011
77. 768/29-11-2010 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
Mózes Zoltán Pálfi
Lege 122/2011
78. 769/29-11-2010 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
Anna-Lili Farkas
respins
definitiv
79. 774/29-11-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
András-Levente Máté Károly Kerekes István Erdei Dolóczki Dénes Seres András-Levente Máté
Lege 272/2011
80. 783/29-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Ákos Derzsi András-Levente Máté András-Levente Máté Dénes Seres Károly Kerekes
respinsa
definitiv
81. 784/29-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Anna-Lili Farkas Csilla-Mária Petö
respinsa
definitiv
82. 804/29-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
András-Levente Máté Károly Kerekes András-Levente Máté Attila Korodi Dénes Seres András György Edler Attila Korodi
respinsa
definitiv
83. 807/29-11-2010 privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
András-Levente Máté Dénes Seres Csilla-Mária Petö Anna-Lili Farkas István Erdei Dolóczki András György Edler Ákos Derzsi Attila Korodi Attila Korodi András-Levente Máté
respinsa
definitiv
84. 845/13-12-2010 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Csilla-Mária Petö András-Levente Máté Anna-Lili Farkas András-Levente Máté
respins
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 noiembrie 2023, 16:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro