Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Grupuri > Mino. Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2010

  P.L. Titlu / Initiatori Mino. Stadiu
1. 18/08-02-2010 privind statutul chiriașilor
Aledin Amet
respinsa
definitiv
2. 20/08-02-2010 privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
Aledin Amet
respinsa
definitiv
3. 30/15-02-2010 pentu modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Liana Dumitrescu Adrian-Miroslav Merka Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
4. 31/15-02-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
Iusein Ibram Ghervazen Longher Ovidiu Victor Ganț Dragoș Gabriel Zisopol Aledin Amet Ștefan Buciuta Dușan Popov Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
5. 36/22-02-2010 pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari
Aledin Amet Miron Ignat
respinsa
definitiv
6. 52/01-03-2010 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
Gheorghe Firczak Niculae Mircovici
retrimis
la comisii
7. 55/01-03-2010 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
8. 92/16-03-2010 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România
Iusein Ibram Mircea Grosaru Ghervazen Longher Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
9. 101/29-03-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale
Liana Dumitrescu
respinsa
definitiv
10. 109/29-03-2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
Ovidiu Victor Ganț Mircea Grosaru Aurel Vainer Ghervazen Longher Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 210/2010
11. 122/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
Liana Dumitrescu
respinsa
definitiv
12. 124/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Liana Dumitrescu
respinsa
definitiv
13. 135/07-04-2010 pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată
Ovidiu Victor Ganț
Lege 97/2010
14. 153/07-04-2010 privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor
Liana Dumitrescu
respinsa
definitiv
15. 190/19-04-2010 privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist
Aledin Amet Iusein Ibram
respinsa
definitiv
16. 191/19-04-2010 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Aledin Amet Dragoș Gabriel Zisopol Mircea Grosaru Niculae Mircovici Dușan Popov
respinsa
definitiv
17. 209/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a instrumentelor de ratificare, acceptare sau participare la Convenție, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
18. 210/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției și în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
19. 211/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției referitor la lucrările anumitor organizații internaționale, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
20. 212/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției universale a drepturilor de autor, cu declarație supliment legată de articolul XVII și rezoluție referitoare la articolul XI, adoptată la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
21. 213/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției universale privind drepturile de autor, cu Declarație supliment referitoare la articolul XVII și Rezoluție cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franța, 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
22. 214/03-05-2010 legislativă pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie de conciliere și de bune oficii, responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute care pot apărea între statele părți la Convenția asupra discriminării în educație, adoptat la Paris, Franța, 10 decembrie 1962, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
23. 215/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenției în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Paris, Franța, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
24. 216/03-05-2010 pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenției în cazul anumitor organizații internaționale, adoptat la Paris, Franța, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
25. 217/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției referitoare la distribuția programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
26. 218/03-05-2010 pentru ratificarea Convenției pentru Educație Tehnică și Vocațională, adoptată la Paris, Franța, 16 noiembrie 1989, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
27. 219/03-05-2010 pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea circulației internaționale a materialelor vizuale și auditive cu caracter educațional, științific și cultural, cu protocol de semnătură și formă model de certificat puse la dispoziție în articolul IV a sus menționatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
28. 229/03-05-2010 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
Liana Dumitrescu Iusein Ibram Varujan Pambuccian
Lege 154/2012
29. 245/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Mircea Grosaru Varujan Pambuccian
Lege 175/2010
30. 250/03-05-2010 pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
31. 256/03-05-2010 pentru instituirea sărbătorii limbii tătare
Aledin Amet
Lege 256/2010
32. 266/03-05-2010 pentru completarea și modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului
Liana Dumitrescu Aledin Amet
respinsa
definitiv
33. 276/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002
Aledin Amet
respinsa
definitiv
34. 283/03-05-2010 privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații"
Liana Dumitrescu Ghervazen Longher Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
35. 302/10-05-2010 pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Niculae Mircovici
respins
definitiv
36. 312/10-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
Dragoș Gabriel Zisopol Mircea Grosaru Aledin Amet Dușan Popov Adrian-Miroslav Merka
respins
definitiv
37. 320/12-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
38. 322/17-05-2010 pentru ratificarea Convenției multilaterale asupra evitării dublei taxări în privința drepturilor de autor, cu model de acord bilateral și protocolul adițional, adoptată la Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de către Statele Membre ale UNESCO
Aledin Amet
retrasa
de catre initiator
39. 350/19-05-2010 pentru modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul VI
Ovidiu Victor Ganț
respinsa
definitiv
40. 393/28-06-2010 pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Adrian-Miroslav Merka Dragoș Gabriel Zisopol
respins
definitiv
41. 418/01-09-2010 pentru acordarea recompenselor financiare elevilor premianți la olimpiadele școlare internaționale
Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț
Lege 235/2010
42. 419/01-09-2010 privind interoperabilitatea sistemelor informatice
Liana Dumitrescu Iusein Ibram
respins
definitiv
43. 420/01-09-2010 privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice
Liana Dumitrescu Iusein Ibram
respins
definitiv
44. 421/01-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Aledin Amet
respins
definitiv
45. 426/01-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Dușan Popov Aledin Amet Mircea Grosaru
respins
definitiv
46. 430/01-09-2010 pentru modificarea pct.12 din Ordonanța Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Mircea Grosaru Aledin Amet Dușan Popov
respins
definitiv
47. 434/01-09-2010 privind serviciul de asistent familial
Dușan Popov Mircea Grosaru Aledin Amet
respins
definitiv
48. 443/06-09-2010 privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
49. 468/14-09-2010 pentru modificarea și completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
Mircea Grosaru
Lege 236/2010
50. 474/14-09-2010 pentru susținerea creșterii natalității
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
51. 476/14-09-2010 pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Dragoș Gabriel Zisopol Dușan Popov Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
52. 477/14-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Iusein Ibram
respinsa
definitiv
53. 479/14-09-2010 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Dușan Popov Dragoș Gabriel Zisopol Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
54. 495/20-09-2010 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Aledin Amet Dușan Popov Dragoș Gabriel Zisopol Ștefan Buciuta
respinsa
definitiv
55. 508/21-09-2010 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Aledin Amet Miron Ignat
respinsa
definitiv
56. 513/21-09-2010 privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal
Dușan Popov
respinsa
definitiv
57. 514/21-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Aledin Amet
respinsa
definitiv
58. 515/27-09-2010 privind pregătirea practică a studenților
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
59. 519/27-09-2010 privind comemorarea dezrobirii romilor din România
Nicolae Păun
Lege 28/2011
60. 529/04-10-2010 pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
Iusein Ibram
respins
definitiv
61. 562/13-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
Aledin Amet Dragoș Gabriel Zisopol Iusein Ibram
respinsa
definitiv
62. 565/13-10-2010 pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
63. 570/18-10-2010 pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
64. 577/18-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Dragoș Gabriel Zisopol Iusein Ibram Aledin Amet
respinsa
definitiv
65. 584/18-10-2010 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
Aledin Amet Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
66. 591/25-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Oana Manolescu
respinsa
definitiv
67. 621/25-10-2010 pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Aledin Amet
retrimis
la comisii
68. 623/25-10-2010 "Legea Arhivelor"
Mircea Grosaru Miron Ignat Aledin Amet
respinsa
definitiv
69. 624/25-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
Aledin Amet Mircea Grosaru Miron Ignat
respinsa
definitiv
70. 627/25-10-2010 pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Miron Ignat Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
71. 628/25-10-2010 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Aledin Amet Miron Ignat Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
72. 646/02-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale
Liana Dumitrescu
respinsa
definitiv
73. 662/17-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
Dragoș Gabriel Zisopol Iusein Ibram Aledin Amet Dușan Popov Niculae Mircovici Liana Dumitrescu Ștefan Buciuta Ghervazen Longher Adrian-Miroslav Merka
Lege 25/2012
74. 664/17-11-2010 privind protecția persoanelor înșelate prin ghicit sau alte mijloace și practici oculte
Ștefan Buciuta
respins
definitiv
75. 665/17-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Iusein Ibram Ghervazen Longher Adrian-Miroslav Merka
respins
definitiv
76. 672/17-11-2010 privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naționale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare
Niculae Mircovici Aurel Vainer
respinsa
definitiv
77. 685/22-11-2010 privind liberul acces al cetățenilor în spațiile deținute de autorități și instituții publice
Dragoș Gabriel Zisopol Varujan Pambuccian
respinsa
definitiv
78. 695/22-11-2010 pentru interzicerea clonării și a aplicațiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului și demnitatea umană
Aledin Amet Ghervazen Longher Dragoș Gabriel Zisopol Niculae Mircovici Adrian-Miroslav Merka Ștefan Buciuta
la comisii
79. 698/22-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
Adrian-Miroslav Merka Niculae Mircovici Liana Dumitrescu Ștefan Buciuta Dragoș Gabriel Zisopol Ghervazen Longher
la comisii
80. 699/22-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Iusein Ibram
Lege 194/2013
81. 706/22-11-2010 pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Mircea Grosaru Iusein Ibram Aledin Amet
respinsa
definitiv
82. 715/24-11-2010 privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Aledin Amet
respinsa
definitiv
83. 729/24-11-2010 privind vânzarea locuințelor aflate în administrarea Societății Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriași
Aledin Amet Iusein Ibram
Lege 52/2013
84. 730/24-11-2010 pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Aledin Amet Iusein Ibram
Lege 246/2011
85. 765/29-11-2010 pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
Adrian-Miroslav Merka Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Iusein Ibram Ștefan Buciuta Varujan Pambuccian Aurel Vainer Mihai Radan Nicolae Păun Niculae Mircovici Gheorghe Firczak Liana Dumitrescu Mircea Grosaru Aledin Amet
respins
definitiv
86. 768/29-11-2010 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
Niculae Mircovici
Lege 122/2011
87. 769/29-11-2010 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
Aledin Amet
respins
definitiv
88. 780/29-11-2010 privind statutul Școlilor populare de artă și meserii
Iusein Ibram Aledin Amet
respinsa
definitiv
89. 782/29-11-2010 pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Aledin Amet Iusein Ibram
respinsa
definitiv
90. 785/29-11-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
91. 786/29-11-2010 pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru Aledin Amet Iusein Ibram
respinsa
definitiv
92. 788/29-11-2010 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
93. 794/29-11-2010 privind activitatea de cămătărie
Mircea Grosaru Aledin Amet
Lege 216/2011
94. 797/29-11-2010 privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
95. 798/29-11-2010 privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
96. 799/29-11-2010 privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
97. 800/29-11-2010 privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
98. 801/29-11-2010 privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
99. 802/29-11-2010 privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
100. 803/29-11-2010 privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
101. 807/29-11-2010 privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
Aledin Amet Mircea Grosaru Liana Dumitrescu Gheorghe Firczak Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
102. 809/29-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
103. 811/29-11-2010 privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
104. 816/29-11-2010 pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Aledin Amet Iusein Ibram Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
105. 818/29-11-2010 privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal
Mircea Grosaru
clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
106. 822/29-11-2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Dușan Popov
respinsa
definitiv
107. 824/29-11-2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Aledin Amet Dușan Popov
respinsa
definitiv
108. 830/29-11-2010 privind interzicerea evacuărilor forțate începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
109. 831/29-11-2010 pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Mircea Grosaru Aledin Amet Iusein Ibram
respinsa
definitiv
110. 845/13-12-2010 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Ștefan Buciuta Gheorghe Firczak Dușan Popov
respins
definitiv
111. 882/21-12-2010 privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
112. 883/21-12-2010 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 12:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro