Parliamentary activity
2000-2004 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Senate > Florin Hrişcu > mediation committees Versiunea pentru printare

Florin HRIŞCU
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. L9/08-01-2003  Propunere legislativa privind masuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localitati Lege 554/2003
2. L19/21-01-2003  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Vacareni, judetul Tulcea Lege 471/2003
3. L20/21-01-2003  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Bestepe, judetul Tulcea Lege 37/2004
4. L44/31-01-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
5. L47/05-02-2003  Propunere legislativa pentru infiintarea comunei Hantesti, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Adincata Lege 473/2003
6. L48/05-02-2003  Propunere legislativa pentru infiintarea comunei Capu-Cimpului, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei Lege 472/2003
7. L82/03-03-2003  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Barsesti, judetul Vrancea. Lege 205/2003
8. L121/27-03-2001  Proiect de Lege privind Statutul alesilor locali Lege 393/2004
9. L134/09-04-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Lege 43/2004
10. L157/09-05-2001  Propunere legislativa privind stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor din intravilanul localitatilor din Delta Dunarii Lege 679/2002
11. L165/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate. Lege 285/2003
12. L188/13-05-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 401/2003
13. L233/01-07-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 Lege 158/2003
14. L278/28-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor Lege 604/2003
15. L281/28-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea reorganizarea sau functionarea unor structuri in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 194/2004
16. L296/17-06-2002  Proiect de Lege privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 90/2003
17. L320/21-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Lege 643/2002
18. L339/30-08-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale Lege 534/2003
19. L370/26-08-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat Lege 16/2003
20. L372/29-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii administrativ-teritoriale Lege 96/2003
21. L380/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
22. L382/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local Lege 3/2003
23. L385/04-09-2002  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 678/2002
24. L386/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paleu, judetul Bihor Lege 28/2003
25. L387/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tamaseu, judetul Bihor Lege 27/2003
26. L388/13-08-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Traian, judetul Ialomita Lege 144/2003
27. L408/17-09-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale Lege 673/2002
28. L441/24-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale Lege 108/2004
29. L444/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie Lege 575/2003
30. L447/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Rica, judetul Arges Lege 185/2003
31. L475/16-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Rosiori, judetul Bihor Lege 140/2003
32. L492/21-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Cosna, judetul Suceava Lege 378/2003
33. L507/08-11-2002  Proiect de Lege privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 52/2003
34. L513/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2002 privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Lege 31/2003
35. L524/12-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
36. L530/01-01-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Cazasu, judetul Braila, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu Lege 376/2003
37. L533/20-11-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Malu, judetul Giurgiu Lege 377/2003
38. L564/05-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
39. L590/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarire comunala Lege 255/2003
40. L593/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere Lege 280/2003
41. L594/23-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sannicolau Roman, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa Lege 102/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 16:16
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro