Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Gabriel Sandu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Gabriel SANDU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 32/01.02.2006 L593/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.152/07/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2003 respinsa
definitiv
2. 35/12.02.2007 L853/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2003 respinsa
definitiv
3. 62/15.02.2006 L779/2005 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanta de urgenta nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile Lege 138/2006
4. 66/25.02.2008 L725/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
5. 125/12.03.2007 L949/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
6. 154/19.03.2007 L948/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal respinsa
definitiv
7. 155/19.03.2007 L911/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 respinsa
definitiv
8. 203/22.03.2006 L432/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea invatamantului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 205/02.04.2007 L1008/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare respinsa
definitiv
10. 268/23.04.2007 L89/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii locuintei nr.114/1996 respinsa
definitiv
11. 279/05.05.2008 L921/2007 Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale respins
definitiv
12. 280/10.04.2006 L150/2006 Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
13. 323/12.05.2008 L55/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului didactic din invatamant, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
definitiv
14. 324/12.05.2008 L56/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
15. 327/12.05.2008 L99/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
16. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
17. 350/25.04.2006 L74/2006 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
18. 505/03.09.2008 L288/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
19. 511/27.06.2007 L403/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
20. 512/27.06.2007 L404/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
21. 574/29.06.2006   Propunere legislativa privind modiifcarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea invatamantului retrasa
de catre initiator
22. 643/11.09.2006 L880/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea LEGII nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica respinsa
definitiv
23. 682/13.09.2006 L498/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
24. 685/18.09.2006 L486/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan Lege 391/2006
25. 777/25.10.2006 L1020/2006 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 158 alin.(1) din Legea invatamantului nr.84/1995, republicata respinsa
definitiv
26. 867/10.12.2007 L747/2007 Propunere legislativa privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finantarii agriculturii si dezvoltarii rurale respinsa
definitiv
27. 927/04.12.2006 L674/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.431 din 19 iunie 2003 respinsa
definitiv
28. 931/04.12.2006 L662/2006 Propunere legislativa privind profesiile liberale respinsa
definitiv
29. 942/11.12.2006 L735/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
30. 947/11.12.2006 L734/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism respinsa
definitiv
31. BP298/04.04.2006 B212/06.04.2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism retrasa
de catre initiator
32. BP456/08.05.2008 L495/2008 Propunere legislativa privind cimitirele si serviciile funerare la Senat
33. BP878/14.10.2008 B571/05.11.2008 Proiectul Legii de modificare si completare a Legii nr.260/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 20 juin 2024, 21:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro