Vlad-Emanuel DURUȘ
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

vlad.durus@yahoo.com

Nationalitate(-tati)

română

Data nașterii

29 ianuarie 1990

Sex

masculin

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada

01.11.2015 - prezent

Funcția sau postul ocupat

avocat

Principalele activități și responsabilități

Activități specifice domeniului

Numele și adresa angajatorului

Baroul Maramureș

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Drept

 

Perioada

2009- 2014

Funcția sau postul ocupat

voluntar

Principalele activități și responsabilități

Activități de voluntariat în domeniul dreptului

Numele și adresa angajatorului

European Law Students’ Association - ELSA Cluj-Napoca

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Asociația Europeană a Studenților în Drept

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2013-2014

Calificarea / diploma obținută

 DIPLOMA DE MASTER

Discipline principale studiate / competențe dobândite

Drept

Competențele au fost asigurate prin programul de studii masterale, specializarea Stiințe penale și criminalistică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

60 de credite;

Ciclul II - Studii universitare de masterat (Legea nr. 288/2004), cu durata de 1 an, specializare acreditată conform HG 581/2013.

 

 

Perioada

Mai 2014

Calificarea / diploma obținută

 CERTIFICAT DE TRAINING

Discipline principale studiate / competențe dobândite

Expertizele în noul Cod de Procedură Penală. Activitatea, rolul și răspunderea experților criminaliști

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Institutul Național de Expertize Criminalistice București

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

Formare profesională

 

 

Perioada

2009 - 2013

Calificarea / diploma obținută

LICENTIAT IN DREPT / DIPLOMA DE LICENTA

Discipline principale studiate / competențe dobândite

Drept

Competențele au fost asigurate prin programul de studii universitare

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

240 de credite profesionale transferabile

Ciclul I - Studii universitare de licență și promovarea examenului de finalizare a studiilor

 

 

Perioada

  2005-2009

Calificarea / diploma obținută

Diploma de bacalaureat

Discipline principale studiate / competențe dobândite

   Profil real, specializarea Matematică-informatică, intensiv engleză

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

  Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

liceal

 

 

Perioada

Mai 2009

Calificarea / diploma obținută

   Atestat de competențe profesionale

Discipline principale studiate / competențe dobândite

   Competențe lingvistice în limba engleză

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

   Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare

 

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

Nivel C1

 

 

Perioada

2009

Calificarea / diploma obținută

Zertifikat Deutsch, sehr gut

Discipline principale studiate / competențe dobândite

Limba germană, Nivel B1

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ősterreichisches Sprachdiplom Deutsch - ŐSD

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

Nivel B1

 

 

Perioada

2008

Calificarea / diploma obținută

Grade B in the Certificate in Advanced English

Discipline principale studiate / competențe dobândite

Limba engleză, Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

University of Cambridge ESOL Examinations; English for Speakers of Other Languages

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

Council of Europe Level C1

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Limba germană

 

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

 

(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi

Competente și abilități sociale

 

  • Abilități organizatorice și competențe de lucru în echipă. Am derulat activități de voluntariat în cadrul European Law Students’ Association ELSA Cluj-Napoca (Asociația Europeană a Studenților în Drept).
  • Competențe de bun comunicator în limbile română, engleză și germană. Am participat la diverse seminarii și conferințe în domeniul dreptului.
  • Sunt sociabil și manifest abilitate în crearea de motivație și entuziasm în colaborarea cu alte persoane.

 

 

Competențe și aptitudini tehnice

 

  • Dețin competențe în domeniul IT, îndeosebi în comunicarea virtuală.

 

 

 

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 

  • Stiu să utilizez diverse programe de editare texte, imagini și sunet

 

 

 

Competențe și aptitudini artistice

-

 

 

Alte competențe și aptitudini

  • Am cunoștințe în domeniul istoriei, geografiei etc.
  • Sunt pasionat de politică

 

 

 

Permis(e) de conducere

Categoriile A și B

05.04.2017