Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Angelica Fădor > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, doamna deputat Angelica Fădor (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 2, 3, 4 și 5 martie 2020.

La ședința comisiei din ziua de 3 martie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 26 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 4 martie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 2 și 5 martie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 24 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 3 martie a.c. ora 14:00, lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, președintele comisiei.
Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
1. PL-x 670/2019 - Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc
Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 18/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare
2. PL-x 19/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
3. PL-x 21/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
4. PL.x 25/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
5. PL-x 36/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
6. PL-x 37/2020 - Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul
7. PL-x 38/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
SESIZĂRI ÎN FOND
8. PL-x 527/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
9. PL-x 586/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
10. PL-x 43/2020 - Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă
11. PL-x 52/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
12. PL-x 68/2020 - Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc
13. COM(2020)27 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pregătirea Conferinței privind viitorul Europei
La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare.
La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
La punctele 8, 9 și 10 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputaților și Comisia pentru administrație publică a Senatului, întrunite în data de 3 martie a.c., ora 15:00, în ședință comună, au procedat în conformitate cu art.87, alin(2) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, la audierea domnului Ion Ștefan, candidatul propus de către prim-ministrul desemnat, domnul Florin-Vasile Cîțu pentru funcția de ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
La ședința comună a comisiilor din totalul de 38 membrii au participat la lucrări 37 deputați și senatori.
În urma audierii, votul exprimat de membrii celor două comisii a fost 10 voturi "pentru", 20 voturi "împotrivă" și 6 "abțineri", neîntrunindu-se numărul necesar de voturi pentru un aviz favorabil.
În consecință, cele două comisii au adoptat un aviz negativ.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru industrii și servicii și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 4 martie a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bodea Marius (PNL) președintele Comisia pentru transporturi și infrastructură.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat următorul punct:
SESIZARE ÎN FOND
1. PL.x 407/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
La punctul 1 al ordinii de zi comune, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport final de respingere.
În zilele de 2 și 5 martie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 februarie 2023, 12:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro