Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Vasile Filip Soporan > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Vasile Filip SOPORAN
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 32/12.02.2007 L858/2006 Proiect de Lege privind sprijinirea localitatilor aflate pe traseul drumurilor nationale pentru iluminat public respins
definitiv
2. 37/12.02.2007 L860/2006 Propunere legislativa privind regimul juridic al locuintelor de serviciu respinsa
definitiv
3. 46/14.02.2007 L859/2006 Propunere legislativa privind introducerea unei taxe de folosire a retelelor de distributie pentru gazul metan si energie electrica platita autoritatilor publice locale respinsa
definitiv
4. 60/15.02.2006 L657/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.519/2002 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
5. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativa pentru modificarea 385, alin (1) si (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
6. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret si locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate respinsa
definitiv
7. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
8. 149/08.03.2006 L638/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.7din Ordonanta Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
9. 179/20.03.2006 L637/2005 Propunere legislativa privind acordarea unei masuri reparatorii pentru cei care, avand titlul de doctor in stiinte, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic) respinsa
definitiv
10. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsa
definitiv
11. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
12. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
13. 283/12.04.2006 L85/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 82/1998 care aproba OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
14. 285/12.04.2006 L139/2006 Propunere legislativa privind stimularea constructiei de locuinte respinsa
definitiv
15. 325/12.05.2008 L74/2008 Propunere legislativa privind acordarea unei indemnizatii pentru pensionarii care detin titlul de doctor in stiinta respinsa
definitiv
16. 378/25.04.2006 L674/2005 Propunere legislativa privind alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respinsa
definitiv
17. 390/17.06.2008 L49/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 respinsa
definitiv
18. 417/02.05.2006 L162/2006 Propunere legislativa privind masurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, in perioada cooperativizarii respinsa
definitiv
19. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
20. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
21. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
22. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
23. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
24. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
25. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
26. 503/03.09.2008 L324/2008 Propunere legislativa pentru modiifcarea si completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
27. 504/03.09.2008 L333/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
28. 508/03.09.2008 L293/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionisti a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
29. 509/03.09.2008 L322/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
30. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
31. 525/03.09.2008 L292/2008 Propunere legislativa privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviatia civila din Romania respinsa
definitiv
32. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
33. 568/24.09.2008 L283/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanta Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural respins
definitiv
34. 572/24.09.2008 L321/2008 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret, locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate, scoli si gradinite respinsa
definitiv
35. 575/24.09.2008 L294/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
36. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana respinsa
definitiv
37. 622/08.10.2008 L416/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Anexei Hotararii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsa
definitiv
38. 704/04.11.2008 L415/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
39. 756/07.11.2007 L967/2007 Propunere legislativa privind modificarea articolului 67 din Legea invatamantului preuniversitar respinsa
definitiv
40. BP870/08.10.2008 B567/05.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 26 may 2024, 23:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro