Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Daniel Buda > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Daniel BUDA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 1/25.01.2007 L203/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 Lege 262/2007
2. 35/09.02.2005 L93/2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 121/2005
3. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
4. 91/16.03.2005 L152/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
5. 117/07.03.2007 L329/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsa
definitiv
6. 124/11.04.2005   Propunere legislativă pentu modificarea Legii nr.508/2004 privind direcția de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, modificată prin OUG nr.7/2005 retrasa
de catre initiator
7. 139/08.03.2006 L714/2005 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar respinsa
definitiv
8. 150/08.03.2006 L647/2005 Propunere legislativă privind unele măsuri de protecție a minorilor respinsa
definitiv
9. 150/19.03.2007 L904/2006 Proiectul Legii meșteșugurilor respins
definitiv
10. 190/23.05.2005 L124/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
11. 191/22.03.2006 L635/2005 Proiect de Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural Lege 129/2006
12. 195/14.04.2008 L938/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
13. 196/14.04.2008 L890/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
14. 199/22.03.2006 L653/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare Lege 265/2007
15. 200/16.04.2008 L549/2008 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16. 204/25.05.2005   Propunere legislativă instituirea registrului de interese ale deputaților și senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
17. 224/03.04.2006 L470/2006 Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară respinsa
definitiv
18. 229/08.06.2005 L181/2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003 respinsa
definitiv
19. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene" respinsa
definitiv
20. 264/23.04.2007 L452/2007 Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale respinsa
definitiv
21. 265/27.06.2005 L563/2005 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Monitorizarea Achizițiilor Publice respinsa
definitiv
22. 267/05.05.2008 L951/2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 133/2008
23. 281/05.05.2008 L148/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2009
24. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25. 327/02.05.2007 L135/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
26. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
27. 340/12.05.2008 L67/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997 respinsa
definitiv
28. 368/07.05.2007 L133/2007 Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România respinsa
definitiv
29. 369/25.04.2006 L90/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației respinsa
definitiv
30. 371/07.05.2007 L134/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
31. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
32.   L393/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
33. 420/17.06.2008 L192/2008 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
34. 434/08.05.2006 L240/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 292/2006
35. 442/08.05.2006 L188/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.301/2004 - Codul Penal respinsa
definitiv
36. 452/04.06.2007 L245/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
37. 467/10.10.2005 L232/2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
38. 506/03.09.2008 L297/2008 Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
39. 507/03.09.2008 L298/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare Lege 331/2009
40. 513/03.09.2008 L327/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
41. 516/03.09.2008 L249/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
42. 519/03.09.2008 L328/2008 Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului respinsa
definitiv
43. 530/07.06.2006 L295/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 178/2009
44. 543/23.11.2005 L413/2005 Propunere legislativă pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
45. 568/26.06.2006 L304/2006 Propunere legislativă privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
46. 571/29.06.2006 L816/2006 Propunere legislativă privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
47. 576/24.09.2008 L305/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
48. 578/24.09.2008 L236/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
49. 603/18.09.2007 L457/2007 Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne respinsa
definitiv
50. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativă privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
51. 631/12.12.2005 L480/2005 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale respinsa
definitiv
52. 669/13.09.2006 L429/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
53. 681/10.10.2007 L402/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
54. 701/04.11.2008 L384/2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
55. 707/04.11.2008 L389/2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
56. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
57. 717/03.10.2006 L492/2006 Propunere legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi respinsa
definitiv
58. 751/18.10.2006 L504/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
definitiv
59. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București raport
depus
60. 875/10.12.2007 L609/2007 Propunere legislativă privind votul electronic respinsa
definitiv
61. 878/10.12.2007 L634/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
62. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
63. 900/19.12.2007 L155/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
64. BP12/16.02.2005 L90/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale retrasa
de catre initiator
65. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de studiu lunare studenților români ERASMUS la Senat
66. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la Senat
67. BP701/09.09.2008 B445/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adopțiilor cu modificările și completările ulterioare la Senat
68. BP702/09.09.2008 B446/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului familiei din 1993, cu modificările și completările ulterioare la Senat
69. BP703/09.09.2008 B447/18.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare la Senat
70. BP705/09.09.2008 B449/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului la Senat
71. BP779/24.09.2008 B495/30.09.2008 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România la Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 13:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro