Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Daniel Buda > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Daniel BUDA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 1/25.01.2007 L203/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 Lege 262/2007
2. 35/09.02.2005 L93/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 121/2005
3. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
4. 91/16.03.2005 L152/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
5. 117/07.03.2007 L329/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata respinsa
definitiv
6. 124/11.04.2005   Propunere legislativa pentu modificarea Legii nr.508/2004 privind directia de Investigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism, modificata prin OUG nr.7/2005 retrasa
de catre initiator
7. 139/08.03.2006 L714/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar respinsa
definitiv
8. 150/08.03.2006 L647/2005 Propunere legislativa privind unele masuri de protectie a minorilor respinsa
definitiv
9. 150/19.03.2007 L904/2006 Proiectul Legii mestesugurilor respins
definitiv
10. 190/23.05.2005 L124/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
11. 191/22.03.2006 L635/2005 Proiect de Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, in localitatile din mediul rural Lege 129/2006
12. 195/14.04.2008 L938/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
13. 196/14.04.2008 L890/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
14. 199/22.03.2006 L653/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 265/2007
15. 200/16.04.2008 L549/2008 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
16. 204/25.05.2005   Propunere legislativa instituirea registrului de interese ale deputatilor si senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
17. 224/03.04.2006 L470/2006 Propunere legislativa privind asigurarea stagiului de practica universitara respinsa
definitiv
18. 229/08.06.2005 L181/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003 respinsa
definitiv
19. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsa
definitiv
20. 264/23.04.2007 L452/2007 Propunere legislativa privind personalul Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
21. 265/27.06.2005 L563/2005 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Monitorizarea Achizitiilor Publice respinsa
definitiv
22. 267/05.05.2008 L951/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane Lege 133/2008
23. 281/05.05.2008 L148/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Lege 175/2009
24. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
25. 327/02.05.2007 L135/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
26. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
27. 340/12.05.2008 L67/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii 169/1997 respinsa
definitiv
28. 368/07.05.2007 L133/2007 Propunere legislativa privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, apartinand cultelor religioase ortodox si greco-catolic din Romania respinsa
definitiv
29. 369/25.04.2006 L90/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei respinsa
definitiv
30. 371/07.05.2007 L134/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
31. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
32.   L393/25.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
33. 420/17.06.2008 L192/2008 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
34. 434/08.05.2006 L240/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.74 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 292/2006
35. 442/08.05.2006 L188/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.301/2004 - Codul Penal respinsa
definitiv
36. 452/04.06.2007 L245/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
37. 467/10.10.2005 L232/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
38. 506/03.09.2008 L297/2008 Propunere legislativa privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
39. 507/03.09.2008 L298/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolelor 276 si 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 331/2009
40. 513/03.09.2008 L327/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor respinsa
definitiv
41. 516/03.09.2008 L249/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
42. 519/03.09.2008 L328/2008 Propunere legislativa privind protectia consumatorilor care achizitioneaza produse prin intermediul internetului respinsa
definitiv
43. 530/07.06.2006 L295/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Lege 178/2009
44. 543/23.11.2005 L413/2005 Propunere legislativa pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
45. 568/26.06.2006 L304/2006 Propunere legislativa privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
46. 571/29.06.2006 L816/2006 Propunere legislativa privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
47. 576/24.09.2008 L305/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice respinsa
definitiv
48. 578/24.09.2008 L236/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 7/2007 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
49. 603/18.09.2007 L457/2007 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
50. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
51. 631/12.12.2005 L480/2005 Propunere legislativa privind unele masuri pentru eficientizarea activitatii serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale respinsa
definitiv
52. 669/13.09.2006 L429/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respins
definitiv
53. 681/10.10.2007 L402/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
54. 701/04.11.2008 L384/2008 Propunere legislativa privind completarea Legii 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
55. 707/04.11.2008 L389/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
56. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
57. 717/03.10.2006 L492/2006 Propunere legislativa privind autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi respinsa
definitiv
58. 751/18.10.2006 L504/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsa
definitiv
59. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti la comisii
60. 875/10.12.2007 L609/2007 Propunere legislativa privind votul electronic respinsa
definitiv
61. 878/10.12.2007 L634/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor respinsa
definitiv
62. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
63. 900/19.12.2007 L155/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
64. BP12/16.02.2005 L90/2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale retrasa
de catre initiator
65. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
66. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat
67. BP701/09.09.2008 B445/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adoptiilor cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
68. BP702/09.09.2008 B446/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului familiei din 1993, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
69. BP703/09.09.2008 B447/18.09.2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
70. BP705/09.09.2008 B449/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului la Senat
71. BP779/24.09.2008 B495/30.09.2008 Propunere legislativa privind masuri de stimulare a productiei si a valorificarii legumelor si fructelor in Romania la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 9 décembre 2022, 5:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro