Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Paul Dumbrăvanu > Q & I Versiunea pentru printare

Paul DUMBRĂVANU
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Question no.209A/27-02-2013
  Normele de aplicare a Legii 151/2010.

 2. Question no.259A/05-03-2013
  Situația controalelor efectuate în vederea aplicării art.62 alin.(1) din Legea 448/2006.

 3. Question no.1027A/15-05-2013
  Cuantumul sumei alocate pentru întreținerea copiilor instituționalizați.

 4. Question no.1028A/15-05-2013
  Numărul de locuri disponibile în centrele de plasament temporar în regim de urgență.

 5. Question no.1029A/15-05-2013
  Suma alocată de la bugetul de stat pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului, conform Legii 272/2004.

 6. Question no.1226A/29-05-2013
  Situația adopțiilor.

 7. Question no.1535A/19-06-2013
  Situația plăților drepturilor salariale și a plăților compensatorii cuvenite angajaților Fabricii de Mobilă I.L.Caragiale.

 8. Interpellation no.1093B/11-02-2014
  Situația Complexului cinematografic Modern Ploiești.

 9. Question no.5158A/24-09-2014
  Situația cardurilor de sănătate și utilizarea la nivel național.

 10. Interpellation no.1932B/10-03-2015
  Metode de diminuare a ratei șomajului în rândul tinerilor.

 11. Interpellation no.1990B/24-03-2015
  Aspecte privind atribuirea contractului de achiziție a garniturilor de tren pentru Magistrala 5 de metrou.

 12. Question no.8123A/15-10-2015
  Modificarea cadrului legislativ de reglementare a înființării fundațiilor pentru tineret.

 13. Question no.8124A/15-10-2015
  Situația patrimoniului Fundației Naționale pentru Tineret.

 14. Question no.8125A/15-10-2015
  Modificarea legislației anti-fumat.

 15. Question no.8126A/15-10-2015
  Situația educației tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă.

 16. Question no.8127A/15-10-2015
  Măsurile adoptate în vederea reintegrării pe piața muncii a femeilor ce au unul sau mai mulți copii în întreținere.

 17. Question no.8128A/15-10-2015
  Impactul OUG 91/2014 pentru modificarea și completarea OUG 28/1999.

 18. Question no.8129A/15-10-2015
  Modernizarea cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă în sistemul de cercetare-dezvoltare.

 19. Question no.8211A/21-10-2015
  Susținerea tinerilor cercetători.

 20. Question no.8212A/21-10-2015
  Facilitarea încasărilor bugetare prin menținerea plăților electronice acceptate pe actele administrative de impunere sau sancționare.

 21. Question no.8213A/21-10-2015
  Încurajarea plăților electronice prin facilități fiscale pentru toți comercianții care acceptă plata cu cardul, indiferent de tipul de card bancar.

 22. Question no.8214A/21-10-2015
  Integrarea tinerilor pe piața muncii.

 23. Question no.8215A/21-10-2015
  Promovarea unui tranzit coerent de la sistemul educațional către piața muncii pentru tinerii absolvenți.

 24. Question no.8216A/21-10-2015
  Stadiul Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului.

 25. Question no.8217A/21-10-2015
  Stadiul implementării facilităților fiscale pentru crearea de locuri de muncă destinate tinerilor cu vârsta sub 25 de ani.

 26. Question no.8218A/21-10-2015
  Situația absorbției fondurilor europene în domeniul tineretului în anul 2014.

 27. Question no.8219A/21-10-2015
  Situația fondurilor structurale destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului și sportului accesate în anul 2014.

 28. Question no.8220A/21-10-2015
  Situația activităților specifice desfășurate de către casele de cultură ale studenților și de către Complexul Cultural - Sportiv Studențesc "Tei" din București.

 29. Question no.8221A/21-10-2015
  Situația proiectelor și programelor care au obiective privind impulsionarea participării studenților.

 30. Question no.8222A/21-10-2015
  Stadiul Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului.

 31. Question no.8300A/28-10-2015
  Metode de îmbunătățire a mediului de afaceri.

 32. Question no.8301A/28-10-2015
  Programul de cooperare elcețiano-român pentru reducerea disparițiilor economice și sociale în cadrul UE extinse.

 33. Question no.8302A/28-10-2015
  Lista de programe și proiecte cu finanțare externă destinate întreprinderilor mici și mijlocii, stadiul de dezvoltare și lista de unități de implementare a programelor.

 34. Question no.8303A/28-10-2015
  Situația programelor de informare și promovare a fondurilor europene și a programelor de consiliere a potențialilor beneficiari.

 35. Question no.8304A/28-10-2015
  Programele și proiectele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

 36. Question no.8305A/28-10-2015
  Elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative.

 37. Question no.8306A/28-10-2015
  Funcționarea site-ului www.imm.gov.ro

 38. Question no.8307A/28-10-2015
  Modalitatea în care s-a realizat facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la activele aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat.

 39. Question no.8308A/28-10-2015
  Rezultatele obținute în urma sondajelor privind evaluarea impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor și îmbunătățirile ce pot fi aduse.

 40. Question no.8309A/28-10-2015
  Modificări Regulament de organizare și funcționare al Agebției pentru Implementarea proiectelor și Programelor pentru IMM-uri din 20 martie 2012.

 41. Question no.8310A/28-10-2015
  Acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative.

 42. Question no.8313A/28-10-2015
  Lista programelor elaborate și implementate în baza Programului de guvernare și a Strategiei guvernamentale pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2014.

 43. Question no.8314A/28-10-2015
  Rezultatele Planului de acțiuni pentru mediul de afaceri și modalitatea de implementare a acestuia.

 44. Question no.8315A/28-10-2015
  Lista activităților desfășurate în anul 2014.

 45. Question no.8316A/28-10-2015
  Politicile implementate în domeniul mediului de afaceri în anul 2014 și stadiul de evoluție al acestora.

 46. Question no.8317A/28-10-2015
  Obiectul colaborării dintre Agenția pentru Implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri cu organismele internaționale.

 47. Question no.8318A/28-10-2015
  Modalitatea de colaborare cu Fondul Național de Garantare a Creditelor în anul 2014 și valoarea creditelor accesate de IMM-uri.

 48. Question no.8319A/28-10-2015
  Lista centrelor de informare și lista programelor de informare, asistență, consiliere primară și instruire pentru IMM-uri elaborate și implementate în anul 2014.

 49. Question no.8320A/28-10-2015
  Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului pe care AIPPIMM le deține cu acest titlu precum și lista bunurilor imobile proprietate privată pe care Agenția le-a dobândit în anul 2014.

 50. Question no.8321A/28-10-2015
  Lista politicilor programelor de cercetare, inovare și transfer tehnologic în sectorul IMM elaborată în anul 2014.

 51. Question no.8322A/28-10-2015
  Instituțiile statului cu care a colaborat Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM și rezultatele acestei colaborări.

 52. Question no.8323A/28-10-2015
  Activitățile întreprinse de către AIPPIMM în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin programul de acțiune și rezultatele acestora.

 53. Question no.8410A/04-11-2015
  Acțiunile implementate în scopul reducerii barierelor administrative din calea derulării și a dezvoltării afacerilor și rezultatelor acestora pentru anul 2014.

 54. Question no.8411A/04-11-2015
  Numărul cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate de la bugetul de stat și lista beneficiarilor acestor proiecte.

 55. Question no.8412A/04-11-2015
  Obiectivele stabilite prin programul de acțiune în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în UE ce au fost duse la îndeplinire de către Direcția Generală pentru IMM.

 56. Question no.8413A/04-11-2015
  Lista intreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de programe de stimulare și încurajare a înființării și dezvoltării IMM-urilor.

 57. Question no.8414A/04-11-2015
  Condițiile necesare în vederea acordării unui drept de exclusivitate și numirea serviciilor publice pentru desfășurarea cărora poate fi necesară exclusivitatea.

 58. Question no.8415A/04-11-2015
  Sistemul informatic utilizat pentru colectarea datelor cu privire la achizițiile efectuate de către autoritățile publice locale și județene.

 59. Question no.8416A/04-11-2015
  Art.9 din Legea 109/2007.

 60. Question no.8417A/04-11-2015
  Oportunitatea simplificării procedurii prezentă în art.6 din Legea 109/2007.

 61. Question no.8418A/04-11-2015
  Perioada de transmitere a motivării cu privire la prezentarea parțială a informațiilor solicitate pentru reutilizare.

 62. Question no.8419A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 63. Question no.8420A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 64. Question no.8421A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 65. Question no.8422A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 66. Question no.8472A/11-11-2015
  Lista domeniilor de activitate ale întreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de Programul româno-elvețian pentru IMM în anul 2014.

 67. Question no.8473A/11-11-2015
  Valoarea totală a împrumuturilor cu subvenție parțială de dobândă accesate în anul 2014.

 68. Question no.8474A/11-11-2015
  Numărul, pe județe, al întreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de Programul româno-elvețian pentru IMM în anul 2014.

 69. Question no.8475A/11-11-2015
  Numărul beneficiarilor inițiativei JEREMIE în anul 2014.

 70. Question no.8476A/11-11-2015
  Activități care să asigure o publicitate corespunzătoare a Programului româno-elvețian pentru IMM în mass-media din România.

 71. Question no.8477A/11-11-2015
  Lista conferințelor cu participare internațională organizate în anul 2014 și obiectivele incluse în programele naționale pentru anul 2015.

 72. Question no.8478A/11-11-2015
  Măsuri destinate facilitării accesului întreprinderilor mici și mijlocii la programele prevăzute în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.

 73. Question no.8479A/11-11-2015
  Programele de cercetare-dezvoltare și inovare destinate întreprinderilor mici și mijlocii incluse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare în anul 2014.

 74. Question no.8480A/11-11-2015
  Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediată.

 75. Question no.8481A/11-11-2015
  Promovarea și dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în anul 2014.

 76. Question no.8482A/11-11-2015
  Îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la informațiile științifice și tehnologice de specialitate.

 77. Question no.8483A/11-11-2015
  Numărul tinerilor care au beneficiat, la nivel național de prevederile Legii 15/2003.

 78. Question no.8484A/11-11-2015
  Numărul beneficiarilor dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003.

 79. Question no.8485A/11-11-2015
  Numărul vânzărilor directe către proprietarii locuințelor construite în condițiile Legii 15/2003.

 80. Question no.8486A/11-11-2015
  Măsuri adoptate în vederea creării condițiilor favorabile organizării și desfășurării de activități de cercetare-dezvoltare și inovare de către întreprinderi mici și mijlocii.

 81. Question no.8487A/11-11-2015
  Măsuri adoptate pentru facilitarea procesului de valorificare și absorbție a rezultatelor activității de inovare.

 82. Question no.8488A/11-11-2015
  Politicile și reglementările emise pentru crearea în economie a unui mediu favorabil.

 83. Question no.8505A/18-11-2015
  Elaborarea unui cadru normativ specific pentru categoria IMM-urilor care activează în domeniul cercetării-dezvoltării.

 84. Question no.8506A/18-11-2015
  Modalitățile de facilitare a exploatării eficiente a posibilităților oferite întreprinderilor mici și mijlocii.

 85. Question no.8507A/18-11-2015
  Programele și proiectele cu finanțare externă destinate întreprinderilor mici și mijlocii.

 86. Question no.8508A/18-11-2015
  Inventarul complet al taxelor fiscale și nefiscale al avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activităților comerciale.

 87. Question no.8509A/18-11-2015
  Reducerea numărului de plăți fiscale pentru întreprinzătorii din România.

 88. Question no.8510A/18-11-2015
  Reducerea numărului declarațiilor fiscale de la 276 la sub 150.

 89. Question no.8511A/18-11-2015
  Unificarea declarațiilor care au legătura cu TVA - D300, D390, D394.

 90. Question no.8512A/18-11-2015
  Lista programelor având ca scop intensificarea absorbției fondurilor europene în agricultură.

 91. Question no.8513A/18-11-2015
  Lista programelor de formare profesională întreprinse la nivelul Camerelor agricole.

 92. Question no.8514A/18-11-2015
  Lista acțiunilor constând în mese rotunde de consultări.

 93. Question no.8522A/18-11-2015
  Lista programelor de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării IMM, finanțate de la bugetul de stat.

 94. Question no.8523A/18-11-2015
  Unificarea declarațiilor care au legătura cu TVA - D300, D390, D394.

 95. Question no.8605A/25-11-2015
  Programe de evaluare a transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice.

 96. Question no.8606A/25-11-2015
  Modalitatea de atestare a specialiștilor care au dreptul de a efectua intervenții asupra monumentelor istorice.

 97. Question no.8607A/25-11-2015
  Criteriile de atestare a experților și specialiștilor cu drept asupra elaborării expertizelor tehnice.

 98. Question no.8610A/25-11-2015
  Procedura de emitere a avizului pentru intervențiile asupra monumentelor istorice.

 99. Question no.8611A/25-11-2015
  Dezvoltarea platformelor online de interacțiune.

 100. Question no.8612A/25-11-2015
  Încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor fiscale.

 101. Question no.8613A/25-11-2015
  Îmbunătățirea activității ANAF.

 102. Question no.8614A/25-11-2015
  Identificarea și eliminarea lacunelor și blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor europene.

 103. Question no.8615A/25-11-2015
  Finalizarea implementării programelor pentru perioada 2007-2013 și lansarea de urgență a tuturor programelor pentru perioada 2014-2020.

 104. Question no.8738A/09-12-2015
  Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale.

 105. Question no.8739A/09-12-2015
  Numărul controalelor facute de DSVSA Prahova.

 106. Question no.8740A/09-12-2015
  Controale privind fabricarea, depozitarea, comercializarea produselor destinate nutriției animalelor.

 107. Question no.8741A/09-12-2015
  Referitor la depozitarea, comercializarea și utilizarea produselor medicinale veterinare biocidelor și altor produse de uz veterinar.

 108. Question no.8742A/09-12-2015
  Planul Național pentru Controlul Reziduurilor.

 109. Question no.8743A/09-12-2015
  Lista programelor cofinanțate aflate sub controlul Serviciul/Biroul/Compartimentul Control Oficial Sănătate Animală.

 110. Question no.8744A/09-12-2015
  Controale privind modul de păstrare și de utilizare a produselor medicinale veterinare.

 111. Question no.8745A/09-12-2015
  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.

 112. Question no.8746A/09-12-2015
  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.

 113. Question no.8747A/09-12-2015
  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.

 114. Question no.8748A/09-12-2015
  Numărul de cluburi ale copiilor existente în jud.Prahova.

 115. Question no.8749A/09-12-2015
  Numărul posturilor alocate personalului didactic și numărul de posturi alocate personalului nedidactic în cadrul palatelor și cluburilor copiilor.

 116. Question no.8750A/09-12-2015
  Plafonul maxim al indemnizației pentru crelterea copilului.

 117. Question no.8830A/16-12-2015
  Pagina de internet a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova.

 118. Question no.8831A/16-12-2015
  Pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova .

 119. Question no.8832A/16-12-2015
  Publicarea pe pagina de internet a Direcției Agricole Prahona a regulamentului de organizare și funcționare.

 120. Question no.8833A/16-12-2015
  Lipsa publicării pe pagina de internet a Direcției Județene pentru Cultura a regulamentului de organizare și funcționare.

 121. Question no.8834A/16-12-2015
  Publicarea pe pagina de internet a Oficiului Teritorial pentru IMM-uri a regulamentului de organizare și funcționare.

 122. Question no.8835A/16-12-2015
  Acțiuni de promovare a imaginii protecției consumatorilor desfășurate de către Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia.

 123. Question no.8836A/16-12-2015
  Activități de informare, consiliere și educare a consumatorilor desfășurate de către Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia.

 124. Question no.8837A/16-12-2015
  Numărul autorizațiilor de funcționare, al licențelor de fabricație și al certificatelor de clasificare suspendate sau retrase.

 125. Question no.8838A/16-12-2015
  Consultanța acordata de către Comisariatul Regional, operatorilor economici.

 126. Question no.8839A/16-12-2015
  Strategiile la nivel regional pe termen scurt, mediu și lung în domeniul specific de activitate elaborate de către Comisariatul Regional.

 127. Question no.8840A/16-12-2015
  Activități desfîșurate în 2014 de către Direcția de Sănătate Publică Prahova.

 128. Question no.8841A/16-12-2015
  Propunerile Compartimentului de evaluare și promovare a sănătății privind utilizarea fondurilor specifice.

 129. Question no.8842A/16-12-2015
  Activitățile din cadrul programelor naționale și teritoriale de sănătate publică desfășurate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova în 2014.

 130. Question no.8843A/16-12-2015
  Programele de promovare a sănătății și de educație dezvoltate în 2014.

 131. Question no.8844A/16-12-2015
  Studiile epidemiologice organizate la nivel național sau regional în anul 2014.

 132. Interpellation no.2591B/22-12-2015
  Sancțiuni pentru nerespectarea obligației legale de a publica pe paginile de internet ale instituțiilor publice a informațiilor de interes general.

 133. Interpellation no.2592B/22-12-2015
  Demersurile efectuate în vederea realizării transferului celor 9338 de locuințe ANL în patrimoniul MApN.

 134. Interpellation no.2612B/22-12-2015
  Situația cardurilor de sănătate.

 135. Interpellation no.2647B/22-12-2015
  Demersurile Guvernului României pentru susținerea familiei Bodnariu.

 136. Question no.8868A/22-12-2015
  Listă a informațiilor de interes public la care ploieștenii au dreptul să aibă acces.

 137. Question no.8985A/03-02-2016
  Numărul școlilor de conducători auto.

 138. Question no.8986A/03-02-2016
  Lista achizițiilor realizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova în 2015.

 139. Question no.8987A/03-02-2016
  Urmărirea aplicării și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului.

 140. Question no.8988A/03-02-2016
  Calendarul anual de acțiuni de sport și tineret.

 141. Question no.8989A/03-02-2016
  Lista taberelor pentru copii și tineret.

 142. Question no.8990A/03-02-2016
  Lista programelor specile pentru sportivi.

 143. Question no.8991A/03-02-2016
  Lista programelor de informare și consiliere.

 144. Question no.8993A/03-02-2016
  Lista colaboratorilor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova în 2015.

 145. Question no.8994A/03-02-2016
  Lista organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret în jud.Prahova în 2015.

 146. Question no.8995A/03-02-2016
  Numărul centrelor pentru tineret.

 147. Question no.8996A/03-02-2016
  Lista acțiunilor în domeniile sportului și tineretului.

 148. Question no.8998A/03-02-2016
  Parteneriate dezvoltate de către Direcția Județeană pentru Sport cu persoane fizice și juridice în 2015.

 149. Question no.8999A/03-02-2016
  Lista programelor cu caracter social pentru copii și tineri.

 150. Question no.9000A/03-02-2016
  Programul de guvernare și strategia în domeniile sportului și tineretului pentru 2015.

 151. Question no.9001A/03-02-2016
  Sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte pentru tineri.

 152. Question no.9007A/05-02-2016
  Numărul atestatelor de auditor de siguranță rutieră eliberate de către Autoritatea Rutieră Română în jud.Prahova în anul 2015.

 153. Question no.9084A/10-02-2016
  Asigurarea transportului în comun al persoanelor cu handicap în mun.Ploiești.

 154. Question no.9085A/10-02-2016
  Proiectele de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic.

 155. Question no.9086A/10-02-2016
  Cuantumul fondurilor din credite interne.

 156. Question no.9087A/10-02-2016
  Aplicarea prevederilor Legii 54/2001.

 157. Question no.9088A/10-02-2016
  Siguranța circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice.

 158. Question no.9089A/10-02-2016
  Siguranța circulației pe autostrăzi și drumuri naționale.

 159. Question no.9090A/10-02-2016
  Cantitatea totală de material lemnos confiscată de către Romsilva în jud.Prahova în 2015.

 160. Question no.9091A/10-02-2016
  Numărul controalelor ce au vizat circulația materialelor lemnoase.

 161. Question no.9092A/10-02-2016
  Acțiunile de silvoturism organizate de Romsilva.

 162. Interpellation no.2676B/23-02-2016
  Siguranța rutieră pe tronsonul DN 1B.

 163. Question no.9259A/24-02-2016
  Fonduri europene.

 164. Question no.9260A/24-02-2016
  Numărul beneficiarilor inițiativei JEREMIE în anul 2014.

 165. Question no.9261A/24-02-2016
  Inițiativa JEREMIE.

 166. Question no.9264A/24-02-2016
  Reutilizarea informațiilor.

 167. Question no.9265A/24-02-2016
  Art.6 din Legea 109/2007.

 168. Question no.9266A/24-02-2016
  Legea 15/2003.

 169. Question no.9267A/24-02-2016
  Legea 15/2003.

 170. Question no.9268A/24-02-2016
  Legea 15/2003.

 171. Question no.9269A/24-02-2016
  Atribuții specifice ministerului în îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității de tineret.

 172. Question no.9373A/02-03-2016
  Propunerile înaintate sau care urmează a fi inaintate de către ANPC Guvernului în vederea îmbunătățirii legislației și diminuării abuzurilor băncilor.

 173. Question no.9374A/02-03-2016
  Numărul petițiilor soluționate de către Instituția Prefectului.

 174. Question no.9375A/02-03-2016
  Rezultatele cercetărilor efectuate în jud.Prahova.

 175. Question no.9446A/09-03-2016
  Criterii de evacuare a spațiilor comerciale.

 176. Question no.9447A/09-03-2016
  Lista programelor de informare și consiliere profesională organizate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova în anul 2015.

 177. Question no.9448A/09-03-2016
  Numărul locurilor de muncă vacante destinate persoanelor cu handicap înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova în anul 2015.

 178. Question no.9449A/09-03-2016
  Măsuri concrete în vederea promovării participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

 179. Question no.9450A/09-03-2016
  Decizii de impunere pentru obligații fiscale suplimentare emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 180. Question no.9518A/16-03-2016
  Semnalizarea premergătoare lucrărilor efectuate în zona drumurilor publice.

 181. Question no.9519A/16-03-2016
  Situația copiilor cu sindrom hemolitic uremic.

 182. Question no.9520A/16-03-2016
  Lucrări de consolidare și îndiguire realizate de către Administrația Națională "Apele Române" în anul 2015.

 183. Question no.9521A/16-03-2016
  Măsuri de intervenție în caz de inundații.

 184. Question no.9595A/23-03-2016
  Bugetul alocat pentru decontarea operațiilor de transplant de plămâni.

 185. Question no.9596A/23-03-2016
  Dotarea sălilor de operație pentru transplantul de plămâni.

 186. Interpellation no.2940B/21-04-2016
  Modificarea de urgență a Hotărârii 857/2011.

 187. Question no.10494A/04-10-2016
  Măsuri adoptate în vederea diminuării poluării în Ploiești.

 188. Interpellation no.3263B/11-10-2016
  Stadiul lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov.

 189. Question no.10668A/01-11-2016
  Reglementarea și sancționarea poluării olfactive.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 21:19
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro