Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Camelia Gavrilă > Q & I Versiunea pentru printare

Camelia GAVRILĂ
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Interpellation no.113B/21-03-2017
  Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii și a activităților sportive în școli, opțiuni curriculare în domeniul disciplinei educație fizică și sport.

 2. Interpellation no.295B/03-05-2017
  Situația tragică a salariaților de la fortus SA Iași poate fi rezolvată cu celeritate!

 3. Interpellation no.670B/04-10-2017
  Dezvoltarea activităților, infrastructurii, programelor naționale și a interesului pentru bibliotecile comunale și căminele culturale, ca instituții de referință ce promovează cultura și educația în mediul rural.

 4. Interpellation no.671B/04-10-2017
  Strategia ministerului în vederea dezvoltării activităților, infrastructurii, programelor naționale și a interesului pentru bibliotecile comunale și căminele culturale, ca instituții de referință ce promovează cultura și educația în mediul rural.

 5. Interpellation no.1118B/13-02-2018
  Strategia Ministerului Muncii și Justiției Sociale în vederea combaterii violenței domestice și pentru dezvoltarea unor activități de informare, prevenire, reducerea a acestor fenomene atât de mediul urban, dar mai ales în mediul rural

 6. Interpellation no.1119B/13-02-2018
  Strategia Ministerului Comunicațiilor și Societății Infromaționale în vederea dezvoltării infrastructurii comunicațiilor, a internetului, gradul de digitalizare și accesul tinerilor la rețelele de internet și la tehnologia IT în mediul urban, dar mai ales în mediul rural

 7. Interpellation no.1182B/27-02-2018
  Precizarea strategiei și a planului de acțiune ale Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în relație cu inițiativel antreprenoriale ale tinerilor, în vederea stimulării spiritului antreprenorial, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și implementarea programelor de timp start-up

 8. Interpellation no.1183B/27-02-2018
  Strategia și planul de acțiune ale Ministerului Sănătății în contextul epidemiei gripale din ultima perioadă cu virusul AH1N1 în vederea diminuării și eliminării efectelor acestuia, dar și viziunea ministerului față de sistemul de vaccinare românesc

 9. Interpellation no.1369B/27-03-2018
  Identificarea strategiei, a activităților realizate și a planului de acțiune pentru anul 2018 în cadrul Ministerului Educației Naționale cu privire la nesecitatea studierii limbilor străine în învățământul preuniversitar, viziunea asupra acestui domeniu ilustrată în planurile-cadru pentru liceu, riscul diminuării numărului de ore alocate spăptămânal limbilor moderne, în special limbii moderne 2

 10. Interpellation no.1561B/03-05-2018
  Identificarea demersurilor realizate până în prezent, a programelor implementate, a planului de activități pentru anul 2018, cât și existența unei strategii pe termen mediu și lung în cadrul Ministerului Sănătății cu privire la nivelul scăzut al natalității în România, în contextul unor schimbări demografice majore, al emigrației și al sporului natural negativ înregistrat constant începând cu anul 1990, conform Anuarului Statistic al României 2016, strategie corelată cu situația socio-economică actuală a României

 11. Interpellation no.1660B/30-05-2018
  Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune din cadrul Ministerului Educației Naționale, pentru implementarea cu succes a învățământului dual în România.Prezentarea succintă a rezultatelor programului până în prezent, în contextul unei crize de resursă umană calificată adecvat pentru domeniile tehnice, în contextul necesității de educație și formare a elevilor în funcție de partcularitățile individuale, dar și de cerințele speficice ale pieții muncii.

 12. Interpellation no.1661B/30-05-2018
  Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune realizate în cadrul din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale în raport cu problema copiilor orfani sau abandonați regăsiți în centrele de plasament, ținând cont de situația precară a acestor centre, de legislația dificilă cu privire la adopția copiilor, dar ai ales în contextul dificultăților în integrarea lor educațională, profesională și socială la finalizarea etapei în care beneficiază de protecție socială, în centrele de specialitate

 13. Interpellation no.1815B/18-09-2018
  Prezentarea programelor implementate, a strategiei pe termen mediu și lung realizate în cadrul Ministerului Educației Naționale în raport cu situația, capacitatea și calitatea locurilor disponibile în cadrul internatelor din România, ținând cont de starea precară a acestora. Necesitatea unor programe de finanțare care să conducă la reabilitarea centrelor existente, ținând cont de numărul ridicat de elevi care fac naveta și solicită loc de cazare

 14. Question no.6496A/04-12-2018
  Precizarea punctului de vedere, a măsurilor și preocupărilor în cadrul Ministerului Transportului în raport cu necesitatea truselor de prim ajutor în cadrul transportului feroviar din România

 15. Question no.6497A/04-12-2018
  Precizarea programelor implementate, a strategiei pe termen mediu și lung realizate în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în raport cu situația românilor din Diaspora și efectele negative ale muncii în condiții precare a sute de mii de femei și bărbați ce lucrează acum în altă țară, cât și relația cu situația copiilor rămași în România

 16. Interpellation no.2452B/08-10-2019
  Strategia Ministerului Educației Naționale în vederea creșterii numărului de locuri de cazare și reabilitarea/renovarea căminelor studențești, ca servicii suport pentru studenți, având în vedere nevoia de atingere a unor condiții și standarde înalte privind pregătirea profesională

 17. Interpellation no.2453B/08-10-2019
  Strategia Ministerului Educației Naționale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea creșterii numărului de locuri de cazare și reabilitarea/renovarea internatelor școlare, ca servicii suport pentru elevii care locuiesc la o distanță considerabilă de liceu sau școala profesională

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 july 2024, 12:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro