Activité parlementaire
2016-2020 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
2012-2016 (sen.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Senat > Eugen Orlando Teodorovici > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Eugen Orlando TEODOROVICI
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-2020

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 44/26.02.2018 L593/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 Lege 305/2018
2. 58/26.02.2018 L52/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 Lege 131/2018
3. 59/26.02.2018 L438/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
4. 62/26.02.2018 L481/2017 Propunere legislativa pentru completarea art.6 din Ordonanta Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local respinsa
definitiv
5. 78/05.03.2018 L87/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca, Bruna si Sura de Stepa la comisii
6. 80/05.03.2018 L95/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui Lege 197/2018
7. 83/05.03.2018 L471/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri pe ordinea de zi
8. 107/12.03.2018 L94/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane Lege 332/2018
9. 114/24.03.2020 L42/2020 Proiect de Lege pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil bancilor nationale de dezvoltare din Romania raport
depus
10. 133/19.03.2018 L88/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor pe ordinea de zi
11. 134/19.03.2018 L93/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana Lege 334/2018
12. 144/26.03.2018 L480/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri Lege 211/2019
13. 146/26.03.2018 L50/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional Lege 325/2018
14. 165/28.03.2018 L46/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
15. 205/22.05.2017 L97/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor aflate in concesiunea Companiei Nationale "Admnistratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati in domeniul public al judetului Tulcea Lege 176/2017
16. 211/29.05.2017 L553/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne respinsa
definitiv
17. 227/12.06.2017 L110/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 191/2018
18. 239/26.06.2017 L92/2017 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol Lege 70/2018
19. 247/27.06.2017 L411/2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
20. 260/01.09.2017 L121/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
21. 278/12.09.2017 L122/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 pe ordinea de zi
22. 309/27.05.2020 L201/2020 Proiect de Lege privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative raport
depus
23. 318/27.05.2020 L213/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate in proprietatea privata a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, in administrarea Federatiei Romane de Rugby respins
definitiv
24. 332/03.07.2019   Propunere legislativa pentru revizuirea Constitutiei Romaniei clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
25. 336/29.05.2018 L149/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 175/2020
26. 341/02.09.2019 L256/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta Lege 36/2020
27. 342/29.05.2018 L197/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic Lege 216/2018
28. 357/10.06.2020 L299/2020 Proiect de Lege privind achizitia de echipamente de protectie si aparatura medicala si de constructie de infrastructura spitaliceasca respins
definitiv
29. 362/06.06.2018 L266/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2017 privind asistenta medicala comunitara Lege 119/2019
30. 369/18.09.2019 L601/2019 Propunere legislativa privind modificarea articolului 24, alin.1, sectiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale respinsa
definitiv
31. 374/23.10.2017 L301/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R."- S.A., in domeniul public al orasului Teius si in administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba Lege 54/2018
32. 393/30.10.2017 L326/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri respins
definitiv
33. 395/23.09.2019 L487/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, precum si pentru aprobarea unor masuri de aplicare a acestuia Lege 40/2020
34. 396/30.10.2017 L352/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 Lege 52/2018
35. 396/23.09.2019 L489/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în reexaminare
la Senat
36. 397/25.06.2018 L316/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revolutiei de la 1848 si a Democratiei Romanesti" Lege 27/2023
37. 398/30.10.2017 L270/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
38. 426/06.11.2017 L353/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral in domeniul public al comunei Maliuc, judetul Tulcea Lege 53/2018
39. 427/06.11.2017 L102/2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
40. 442/13.11.2017 L270/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi respinsa
definitiv
41. 456/11.09.2018 L296/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" Lege 26/2019
42. 457/13.11.2017 L280/2017 Proiect de Lege privind functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - EximBank S.A. respins
definitiv
43. 462/14.10.2019 L521/2019 Proiect de Lege pentru infiintarea Autoritatii Vamale Romane, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 268/2021
44. 469/21.10.2019 L83/2020 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
45. 476/21.10.2019 L484/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 376/2022
46. 477/20.11.2017 L281/2017 Proiect de Lege privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala Lege 78/2018
47. 477/21.10.2019 L485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala si a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare Lege 295/2020
48. 478/21.10.2019 L486/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 296/2020
49. 479/21.10.2019 L488/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcata a TVA respins
definitiv
50. 480/21.10.2019 L490/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara respins
definitiv
51. 481/21.10.2019 L491/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului raport
depus
52. 482/21.10.2019 L492/2019 Proiect de Lege pentru reglementarea unor masuri in domeniul competentei de control a Ministerului Finantelor Publice si modificarea si completarea unor acte normative Lege 222/2021
53. 483/21.10.2019 L493/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990 si a Legii contabilitatii nr.82/1991 la comisii
54. 506/08.10.2018 L347/2018 Proiect de Lege privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul energiei electrice Lege 120/2019
55. 519/04.12.2017 L299/2017 Propunere legislativa pentru completarea anexei nr.2 si modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
56. 550/07.12.2017 L355/2017 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respins
definitiv
57. 572/11.12.2017 L439/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respins
definitiv
58. 588/18.12.2017 L542/2017 Proiect de Lege privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia respins
definitiv
59. 617/24.10.2018 L497/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, Judetul Olt, in domeniul public al judetului Olt si pentru declararea unui bun de interes national si inscrierea acestuia in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, Judetul Olt Lege 343/2018
60. 624/02.12.2019 L522/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale raport
depus
61. 672/05.11.2018 L581/2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 110/2019
62. 696/14.11.2018 L545/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
63.   BP333/13.07.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal retrasa
de catre initiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 23 juillet 2024, 23:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro